Kerkendag 2005 in Zwolle


Zaterdag 23 april

De Raad van Kerken in de Oostelijke Mijnstreek organiseerd een bus naar de kerkendag 2005 te Zwolle.
Het is een inspirerende aangelegenheid om met tienduizenden mensen uit het hele land te proeven hoe men op vele plaatsen antwoord geeft op de roepstem om te leven naar het christelijk ideaal. U leest er meer over in de Festivalkrant.

De Festivalkrant is uit!!
De Festivalkrant met het programma van de Kerkendag is inmiddels breed verspreid onder alle gemeenten en parochies. Ook de plaatselijke raden van kerken hebben kranten en de posters ontvangen. Meerdere exemplaren kunnen worden aangevraagd. Wilt u er nu meteen over beschikken, download de krant dan door op het programma te klikken.
http://www.kerkendag.nl
' De aanmelding voor de kerkendag doet u rechtstreeks met het
formulier uit de festivalkrant of een kopie daarvan.
BUSVERVOER
Zoals bij vorige gelegenheden zullen we van de Oostelijke Mijnstreek
uit weer voor busvervoer zorgen.
Wij vragen daarvoor een bijdrage van € 10,-- per persoon.
' Voor busvervoer aanmelden bij: telefoon 045-5723093 of e-mail: marharvsleeuwen@hetnet.nl