Wat doen wij?
Elke maand komen wij bij elkaar in het buurtgebouw in de wijk Molenberg in de Jacob van Maerlandtstraat 35, 6416 TW Heerlen. We bespreken dan onze ervaringen en onze activiteiten. Naast de groepsactiviteiten ontmoeten we elkaar ook in de huiselijke sfeer en word er gesproken over dingen waar men in de groep niet over wil of durft te spreken.


Groepsactiviteiten:

Gezinsdagen:
Deze vinden tweemaal per jaar plaats. Dan gaan we gezamenlijk naar de vakantieboerderij 't Zwervel in Wijhe of naar een andere plaats, zoals in 2006 naar Den Haag.

Vormingsweekend in Wijhe:
Eénmaal per jaar gaan we met onze groep naar Wijhe om ons te verdiepen in een thema, zoals bijvoorbeeld armoede en mensenrechten.

Landelijke vormingsdagen:
Tijdens deze dagen worden thema's aangehaald over de visie van de beweging.

Picknick, Barbecue of andere gezellige activiteiten:
Deze worden met elkaar georganiseerd.

Op de samenleving gerichte activiteiten:

Straatspeeldag:
Deze straatspeeldag wordt ieder jaar gehouden. De bedoeling van deze straatspeeldag is dat kinderen op straat kunnen spelen zonder gehinderd te worden door het verkeer.
Wij laten kinderen kennis maken met de Tapori (een jeugdafdeling binnen de beweging). Via spel brengen we ze in contact met het vraagstuk van de armoede.
Wij doen dit in samenwerking met de broederschool op de Molenberg.

Schoonmaakdag:
Een keer per jaar is er een schoonmaakdag in de wijk Molenberg. Wij helpen graag mee voor een schone wijk.

Wijkdag Molenberg of oranjemarkt:
Hier willen we aanwezig zijn met een informatiestand en een kinderactiviteit om ieder kennis te laten maken met de beweging en mensen bewust te maken van de armoedeproblematiek. Dit is niet de enige plek waar wij met een informatiestand staan.

Stands:
Een aantal keren per jaar hebben we ook een informatiestand bij activiteiten als Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen, het Pemi Tochi festival en de Kerstinn en andere activiteiten en plaatsen


17de oktober viering:
Dit is onze hoofdactiviteit.
Elk jaar op 17 oktober organiseren wij ter gelegenheid van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede samen met andere groepen in Heerlen diverse activiteiten.
In 1992 werd op initiatief van de Internationale beweging ATD Vierde Wereld 17 oktober door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot "Werelddag van verzet tegen extreme armoede". Sindsdien worden in veel landen initiatieven genomen om op 17 oktober een concrete invulling te geven aan deze dag. Centraal bij elke herdenking staat de verantwoordelijkheid van elke burger om armoede en uitsluiting tegen te gaan, in het bijzonder het belang van de inzet van die mensen die aan de onderkant van de samenleving leven.
De boodschap van de Werelddag is gevat in de gedenksteen die op 17 oktober 1987 werd onthuld op het Mensenrechtenplein in Parijs.

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden, wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen. J. Wresinski".