Wat is onze doelstelling?


Onrecht, machteloosheid, schaamte, vernedering en uitsluiting waaronder mensen in extreme armoede lijden, kunnen we niet langer aanvaarden.
Wij stellen ons ten doel om de armsten en meest vergeten mensen, zowel autochtoon als allochtoon te bereiken o.a. in Heerlen en omstreken.
Wij willen ons aan hun zijde scharen en vriendschapsbanden scheppen met hen en tussen hen.
In het middelpunt van onze acties staan diegenen die het het hardst te verduren hebben.
Wij willen luisteren naar hun dromen en hoopvolle verwachtingen die zij koesteren voor zichzelf en voor hun kinderen, zodat er een goede verstandhouding ontstaat.
Als de meest uitgeslotenen op gelijke voet met anderen hun kennis en ervaring in de samenleving kunnen inbrengen, kunnen zij daar kracht uit putten en kan extreme armoede worden overwonnen.
Deze doelstelling is er op gericht om de mensen die in extreme armoede leven een kans te geven om te participeren in de samenleving en die samenleving bewust te maken van extreme armoede.