Wie zijn wij?We zijn een groep van 20 tot 25 personen van medestanders en mensen van de doelgroep.
Medestanders zijn bruggenbouwers: ze slaan een brug tussen de "gewone" maatschappij en de mensen die door de maatschappij uitgesloten worden.
Mensen van de doelgroep zijn de ervaringsdeskundigen. Zij zijn de eersten die tegen armoede strijden en streven naar een menswaardig bestaan. Hun kennis is de basis voor de bestrijding van extreme armoede.