Eerlijke handel

Veel boeren in Nepal combineren het boerenbedrijf met hun vak als ambachtsman. Met de aanvullende inkomsten proberen ze de eindjes aan elkaar te knopen.

Het bedrijf Yak & Yeti zoekt afzetmarkten voor hun producten. De problemen in het land hebben de organisatie op scherp gezet: ondanks alles zijn ze uitgegroeid tot een betrouwbare afnemer die de aangesloten ambachtslieden goed en op tijd betaalt. De omzet stijgt nog steeds. Een aantal succesvolle producenten is intussen gestopt met het boerenbedrijf. Met een deel van de winst ondersteunt Yak & Yeti onderwijs voor kinderen uit afgelegen berggebieden in een boeddhistisch klooster.

Dit komt mede, door samenwerking met Fair Trade international, die een en ander mogelijk maakt. Zo zijn er trainingen in kwaliteitsmanagement en EHBO, en verbetering van arbeidsplaatsen.

Vanwege stijgende zilverprijzen en groeiende concurrentie, richt Yak & Yeti zich ook op andere productgroepen. Zo zijn viltproducten aan het assortiment toegevoegd. In 2010 heeft een ontwerpster namens Fair Trade Original intensief met Yak & Yeti aan productontwikkeling gewerkt. Door bijvoorbeeld zilver met andere materialen te combineren, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. De organisatie wil bovendien groeien in de fairtrade werkwijze. De Social Audit is een goed instrument gebleken om verbeterpunten in kaart te brengen. Fair Trade Original zal aan de uitvoering ervan blijven bijdragen. Door dit alles hoopt Yak & Yeti juist op de fairtrade markt haar afzet te kunnen verhogen.

In de Wereldwinkels zijn een aantal producten van Yak en Yeti te koop, waaronder vilten haarelastieken met vilt, en klankschalen.

Dit is een van de vele bedrijven, die gesteund wordt door eerlijke handel en waarvan (een aantal) producten te koop zijn bij de Wereldwinkel.

Kom gerust eens langs om persoonlijk te kijken naar de producten van Yak & Yeti, en andere eerlijke bedrijven.

Diana van Landeghem,
Wereldwinkel Heerlen


Buurtmoestuin november 2010

Op 1 april 2010 zijn een paar mensen van Transition Town Parksjtad (TTP) naar een buurtavond over het inrichten van de lege ruimtes in Heerlen geweest. Wij gingen daar naar toe met de insteek om het idee van een buurtmoestuin te promoten.
Zij werden daar aangenaam verrast toen we hoorden dat de gemeente Heerlen het plan had om op de plek van de afgebroken flats op de Limburgiastraat een buurtmoestuin in te richten. De man van stadsplanning was ook weer blij om van ons te horen dat wij dat idee helemaal zagen zitten.

Na een paar bijeenkomsten in het buurtcentrum waar bewoners zich konden informeren en aanmelden, is op 26 juni de buurtmoestuin open gegaan. Dit was nog geen feestelijke gebeurtenis omdat er enkele tegenstanders waren die zelfs dreigden met een kortgeding.

De opening was een erg gezellige aangelegenheid waar iedere deelnemer dankzij een stimuleringsfonds een waardebon kreeg om plantjes bij een kweker te kopen. De kweker stond er met een grote vrachtwagen vol met stekkies van groenten en kruiden.

Het was al wat laat in het jaar om te zaaien en op die manier kon iedere tuinbezitter toch aardig beginnen.

Door de hitte in die periode, waren iedere avond de tuinbezitters aanwezig om hun plantjes water te geven. Dit gaf veel gelegenheid om elkaar te leren kennen en uit te wisselen. Zo had ik uit de permacultuur gehoord en gelezen dat het goed is om organisch materiaal rond je planten te leggen om het uitdrogen van de aarde te voorkomen en onkruid minder kans te geven. Nadat ik dat in mijn tuin gedaan had en mij om de reden daarvan gevraagd werd, gingen promt meer mensen dat toepassen.

Kunstenares Karin Peulen heeft vanaf het begin het moestuinproject begeleid en was een prima persoon tussen de wijkbewoners en de gemeente, al viel het niet altijd mee.

Doordat de grond onder en rondom de moestuin bestaat uit nauwelijks waterdoorlatende leem, kreeg de tuin te maken met wateroverlast. Door de hevige regenval, bleef het water op de kaveltjes staan. Afgezien daarvan hebben verschillende mensen een zeer rijke oogst gehad en heeft de moestuin meer contacten tussen wijkbewoners opgeleverd.

Op 9 oktober was er een geslaagd oogstfeest waarbij er een kookboekje gepresenteerd werd met recepten van mensen die een kaveltje hebben op de buurtmoestuin van MSP.

Gemeente Heerlen wil dat de Buurtmoestuin een zelfstandige status krijgt in de vorm van een vereniging of iets dergelijks. Hiervoor is de rol van Karin Peulen overgenomen door Math Wierts, opbouwwerker voor de MSP wijk. Twee mensen van TTP zijn beheerder van de moestuin samen met iemand via buurthulp MSP.

Bewoners die ook belangstelling hebben voor een kaveltje kunnen zich aanmelden voor op de wachtlijst via: mijngroenevingers(at)gmail.com.


20 december - Two Horses of Dzjenghis Kahn in Filmhuis "De Spiegel"

Duitsland/Mongolië 2009, 91 minuten
Regie: Byambasuren Davaa
Met: Urna Chahar-Tugchi, Hicheengui Sambuu, Chimed Dolgor
Kijkwijzer: alle leeftijden

Byambasuren Davaa staat bekend om haar verstilde filmische documentaires over de cultuur en tradities van Mongolië en de zoektocht naar identiteit. Zij is ook de regisseur van The Story of the weeping Camel uit 2003.
In Das Lied von den zwei Pferden (de orginele titel) gaat Urna, een Mongoolse zangeres, op zoek naar een verloren oude Mongoolse melodie 'Two Horses of Dzjenghis Kahn'.

Haar enige aanwijzing is de beginstrofe, gekerfd op de overgebleven hals van een Mongoolse paardenviool die zij heeft gekregen van haar grootmoeder. Nadat Urna de hals van de paardenviool bij vioolrestaurateur Hicheengui in de hoofdstad Ulan Bator achterlaat, gaat haar reis verder de indrukwekkende binnenlanden van Buiten-Mongolië in. Zelf is Urna afkomstig uit Binnen-Mongolië, een regio die deel uitmaakt van de Volksrepubliek China, waar de Culturele Revolutie schoon schip heeft gemaakt en bijna niets meer over is van de traditie van de paardenviool en de oude liederen. Haar zoektocht en tevens de belofte aan haar grootmoeder om de verloren melodie terug te vinden, is daarmee ook een speurtocht naar de identiteit van Mongolië. Echter, zal haar onderneming slagen ?

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl/


Aan de abonnees van De Inkijk ?

Beste mensen,

Dit is een gedeeltelijke herhaling / herinnering over de voortzetting van het abonnement van De Inkijk per post

De INKIJK wordt vanaf het begin per post verstuurd. Daar was ook een abonnement aan verbonden, met een bijdrage om de druk- en portokosten te dekken. Het innen van het abonnementsgeld is echter in de loop van de tijd behoorlijk verwaterd en uiteindelijk ook niet meer gebeurd.

Het drukken en verzenden van De INKIJK kost veel vrijwilligerstijd en de portokosten zijn ook toegenomen. Om hier tegenwicht aan te bieden, verstuurt HeerlenMondiaal de laatste jaren De INKIJK ook via e-mail. Een grote groep maakt hier inmiddels gebruik van, wat natuurlijk al fors tijd en geld bespaart en De INKIJK op het scherm - met kleurenfoto's - is ook van een betere kwaliteit.

Om deze ontwikkeling een vervolg te geven, hebben we besloten om het abonnementsgeld weer te introduceren voor de verzending van de papieren INKIJK per post. Daarmee hopen we dus dat ook u als abonnee overstapt op de e-mail INKIJK. Vanzelfsprekend mag u ook de INKIJK per post blijven ontvangen. Maar dat gaat dan wel ? 10 per jaar per abonnement (9 nummers) kosten.
De INKIJK per e-mail ontvangen, blijft natuurlijk gratis. Als u De INKIJK in het vervolg per e-mail wil krijgen, dan verzoeken wij u een bericht te sturen naar het e-mailadres van De INKIJK: inkijk.heerlenmondiaal@gmail.com.

Als u in 2011 De INKIJK per post wil blijven ontvangen, dan verzoeken wij u voor 31 december 2010 ? 10 over te maken op betaalrekening 82 08 36 516 van de SNS-bank ten name van de Vereniging Overleg Mondiale Vorming Heerlen e.o., onder vermelding van 'abonnement De INKIJK 2011'.

Ook zal De INKIJK nog op enkele plaatsen (De Wereldwinkel, Centrum voor Diversiteit) voor mee te nemen worden neergelegd. Als u De INKIJK helemaal niet meer wenst te ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Het abonnement stopt dan eind van dit jaar.

Hoogachtend,
namens HeerlenMondiaal

Leo de Groot
Redacteur De Inkijk


Woensdag 15 december - Millenniumdoelen in Parkstad Limburg

Op 24 maart 2010 kwamen we met een aantal mensen bijeen om te praten over hoe we in Parkstad Limburg de Millennium-doelen kunnen bevorderen. Er waren mensen uit de millenniumgemeenten Landgraaf, Voerendaal en Heerlen, maar ook mensen uit plaatsen die (nog) géén millenniumgemeente zijn. Het was een succesvolle avond, waar veel ideeën zijn uitgewisseld.

We spraken af om in het najaar weer een bijeenkomst te organiseren om door te praten over onze activiteiten en plannen. Daarom nodigt de Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente jullie uit voor een nieuwe bijeenkomst over de Millenniumdoelen in Parkstad Limburg.

Tijd en plaats:

Woensdag 15 december om 19.30 uur Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen

Programma:

. Welkom
. Wat gebeurt er in Parkstad voor de Millennium-doelen? Een rondje langs de groepen
. Discussie over mogelijkheden en problemen. Hoe bereiken we alle groepen in de samenleving ?
. Is samenwerking zinvol en mogelijk ?
. Afspraken

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Rens Trimp: postbus2015(at)heerlenmillenniumgemeente.nl


10 December - Mensenrechtendag Armoede: noodlot of onrecht?

In het kader van de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens vindt in Heerlen een aangepast programma plaats. Het jaar 2010 is het Europees jaar van Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting. Dit thema krijgt daarom speciale aandacht. Wethouder Peter van Zutphen zal bij de start van de fakkeloptocht spreken over armoede en de bestrijding hiervan in Heerlen. In het daarop volgende programma-onderdeel zal Henri van Rijn van ATD Vierde Wereld een lezing houden met als motto: 'Armoede - geen Noodlot maar Onrecht'.

De fakkeloptocht begint om 17.00 uur. Startpunt : Stationsplein/Saroleastraat. De stoet zal rond 18 uur arriveren in de kerk op het Tempsplein. Daar worden soep en broodjes geserveerd. Vervolgens om 18.30 uur het verhaal van Henri van Rijn die voor Fonto (Centrum voor de Geschiedenis van de Armsten in Europa) een boek onder dezelfde naam als de lezing publiceerde. Henri van Rijn werkte vijf jaar nauw samen met leden van het gezin Berger-Meermans om hun levensgeschiedenis op te schrijven, dat in het boek 'Armoede: noodlot of onrecht?' wordt doorgegeven. Via het levensverhaal van dit gezin kan men kennis maken met een omvang­rijke bevol­kings­groep van de armsten van generatie op generatie, die voor velen niet of slecht gekende buren zijn. In het boek worden ook de verschillende mensen­rechten bij het leven van de familie Ber­ger-Meer­mans vermeld. In de lezing zal met name daarop worden ingegaan.

Na afloop is er nog gelegenheid om de recente film van Amnesty International over Vreemdelingendetentie in Nederland te bekijken. Deze film is gemaakt naar aanleiding van de recente presentatie van het rapport "Vreemdelingendetentie in strijd met de mensenrechten". Vragen naar aanleiding van de film kunnen gesteld worden aan Pol Verhelle, penningmeester/bestuurslid van SNOP/VLot.

Het programma wordt georganiseerd door:

- HeerlenMondiaal,
- ATD Vierde Wereld,
- Amnesty International
- Stichting Snop/VLot.

- Deelname is gratis. -

Voor meer informatie: Wim van Kempen 045-5722503


Inkijk December 2010 Online

Door de INKIJK-redactie is het december 2010 nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.


27 november - REIZEN IS EEN ONTMOETING

Op 27 november 2010 organiseert de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad een reisje naar Brussel.

Het reisje komt in het kader van de samenleving tussen Autochtonen en Allochtonen.

De kosten bedragen 13,00 euro per persoon.

Vertrekplaats: Voorkant Heerlen Station bij taxi's
Vertrektijd: 08.00 uur
Tijd terug: 18.00 uur vertrek vanuit Brussel

Iedereen is welkom !!!!

Aanmelden : Vanaf vandaag tot en met 13 november 2010
Via: 06-43120759 of e-mail:fad_alhassf@hotmail.com


AVAAZ timmert aan de weg

Avaaz is een organisatie die via de computer handtekeningen verzamelt van mensen die vinden dat sommige dingen wel beter georganiseerd kunnen worden en die met die handtekeningen ook actie ondernemen. Op deze manier kan men via de website of via eigen actie de eigen mening kenbaar maken op een manier die ertoe doet en die sneller werkt dan de politiek.

Avaaz schrijft hierover:
"Er is iets belangrijks aan het gebeuren. Niet alleen groeit onze gemeenschap met 100.000 mensen per week, met meer dan 25.000.000 online acties, en veroorzaakt het een beroering als nooit tevoren. Niet alleen is het niveau van enthousiasme en zin in Avaaz die we bespeuren, huizenhoog.

We winnen ook. Telkens weer.

Vaak kiezen we onmogelijke gevechten met zeer weinig tijd om te winnen. Maar de stormloop van een plotselinge, overweldigende deelname van enorme aantallen burgers betekent telkens weer het verschil tussen succes en mislukking. Van The Economist tot Le Monde tot Al Jazeera merkt de media onze "spectaculaire successen" op, die het vermogen hebben om in "een politieke revolutie" het voortouw te nemen.

Hier zijn een paar voorbeelden van de laatste weken:

- In Canada (met 420.000 leden) verzetten we ons tegen een alliantie tussen een media imperium en een minister president om de onafhankelijkheid van de media in het land te ondermijnen in hun eigen voordeel.
We wonnen;
- In Brazilië (730.000 leden) brachten we maatschappelijke beweging online en kregen een anticorruptie-wet door het congres, waardoor grote aantallen corrupte politici hun baan verloren - dit wordt alom beschouwd als een politieke revolutie;

- In Italië (240.000 leden) mobiliseerden we oppositie tegen het voorstel van de Premier om corruptieonderzoekers te hinderen - commentatoren spraken van een overwinning, toen voor de eerste keer in de geschiedenis van Italië een online mobilisatie de parlementaire agenda veranderde;
- In Argentinië (60.000 leden) kwamen we samen om belangrijke gletsjers te beschermen tegen een zekere vernietiging door mijnbouw bedrijven en we wonnen;
- In Zuid Afrika (70.000 leden) bouwden we een massaal publiek protest op tegen drastische nieuwe censuur van de pers, waardoor de regering gedwongen was om het mediareguleringsvoorstel naar het Parlement aan te passen; - In Duitsland (480.000 leden ) weerhielden duizenden telefoontjes van onze leden de regering om drastisch te snijden in haar budget voor ontwikkelingshulp.

Voor meer informatie zie: www.avaaz.org/nl

Dit waren alleen nog maar de politieke overwinningen.

In de laatste weken heeft Avaaz ook materiële hulp verleent in Pakistan door meer dan 1,1 miljoen dollar te bezorgen aan lokale organisaties om 30.000 kinderen gedurende 2 maanden te voorzien van voedzame koekjes en melk, alsook te zorgen voor schoon drinkwater voor meer dan 3.000 families.

Dit alles in maar een paar weken, volgend op andere belangrijke overwinningen in 2010 zoals het beschermen van het verbod op de walvisvangst en handel in ivoor, het creëren van 's werelds grootste maritieme natuurgebied en nog veel meer. Het is het bewijs dat, als burgers samenwerken en slimme, strategische, acties ondernemen, democratie echt werkt !

Voorbij zijn de tijden waarin we alleen tijdens een verkiezing konden stemmen en dan passief de kranten moesten lezen om de resultaten voor de daaropvolgende jaren te zien. We gaan een nieuwe fase van nationale en wereldwijde democratie in , waarbij burgers voortdurend en krachtig bijdragen in het bepalen van de agenda en regeringen verantwoordelijk worden gehouden. Het is een spannende, veelbelovende tijd voor alle problemen waar we mee te maken hebben.

We zijn met bijna 6 miljoen burgers uit elke plek van de planeet, met de mogelijkheid om ons op zeer korte termijn te organiseren. Als we samenwerken, de boodschap verspreiden en telkens opnieuw actie ondernemen, is alles mogelijk. Tegen corruptie, voor het milieu, tegen armoede en meer, wat er nu gebeurt is van ons allen afhankelijk."Zaterdag 20 november - Iraaks informatie- en cultureel feest

De Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad (ICMP) organiseert op zaterdag 20 november 2010 een informatie- en cultureel feest.

Het feest begint om 18.00 uur, in de grote zaal van Luciushof, aan de Putgraaf 3,6411 GT in Heerlen. De zaal gaat om 17.00 uur open.

Het lijkt de laatste tijd niet zo goed te gaan met de multiculturele samenleving. De standpunten in de politiek verharden en steeds vaker lijken er problemen te ontstaan tussen de verschillende culturele groepen in de Nederlandse samenleving.

Ongeveer 1 miljard islamitische mensen op de wereld vieren het Offerfeest (Eid Al- Adha) of het Grote Feest. Het is het feest van het offer van Abraham. Tevens het einde van de bedvaart naar Mekka. God vroeg aan Ibrahim(Abraham) om zijn zoon Ismael te offeren om te laten zien dat hij trouw en gevolg was. Toen Ibrahim zijn zoon met een mes wilde doodsteken, kwam er een engel die zei dat een schaap de plaats van Ismael mocht innemen. Mohammed heeft voor iedere moslim die er het geld voor heeft op deze dag een schaap te slachten.

Ook de boodschap van ons feest is aan mensen meer informatie te geven over de Irakese cultuur en de geschiedenis van Irak. Het gebied dat het huidige Irak inneemt is vrijwel hetzelfde als het vroegere Mesopotamië, het land tussen de rivieren Eufraat en Tigris Vele beschavingen heersten over Mesopotamië.

Stichting ICMP levert een bijdrage aan het vormgeven van burgerparticipatie en bevorderen van de multiculturele samenleving in parkstad .Om burgers en maatschappelijke organisaties in de toekomst te betrekken bij het beleid wordt een agenda ingesteld.

Het programma:

- 17.00 uur Zaal open
- 17.30 uur Ontvangen van de gasten
- 18.00 uur Opening en welkom iedereen via voorzitter SICMP
- 18.20 uur Korte inleiding en presentatie over SICMP via power point
- 18.40 uur Gedichten voorlezen over Irak
- 18.50 uur Korte film over Irak deel 1
- 19.30 uur Toneelspel over Irak door kinderen en jongeren uit hele Irak
- 20.15 uur Korte Pauze: koekjes, koffie en Thee en frisdrank
- 20.30 uur Korte film over Irak deel 2
- 22.00 uur Afsluiten

Iedereen is welkom !!!
Gratis entree

Namens Stichting ICMP
Fadhel Al Hassouni
voorzitter


20 november - Opening reparatiecafé GERED GOED

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los is? Wat met een broodrooster die het niet meer doet? Met een kapotte ritssluiting in een broek? Wat te doen als je fiets rammelt? Of je computer ineens heel traag werkt? Weggooien? Mooi niet! Zie ook www.repaircafe.nl en hieronder de aanleiding, doelstelling en inspiratie tot de oprichting hiervan.

Op zaterdag 20 november kan het reparatiecafé geopend worden! (Zie hieronder de aanleiding, doelstelling en inspiratie tot oprichting hiervan) Om 13.00 uur zal er een feestelijke opening zijn aan de poort van de Grote Zaal in de Luciushof! Hoe- dat is nog in voorbereiding! Een aantal medewerkers die een bepaalde deskundigheid in huis hebben, hebben hun medewerking toegezegd en zullen bezoekers begeleiden in het repareren van hun eigen spullen.

Tevens is het reparatiecafé een ontmoetingsplaats voor mensen die én zelf willen repareren én eventueel hun eigen diensten aanbieden. Misschien kan niet alles ter plekke verholpen worden als er onderdelen ontbreken of nog gekocht moeten worden.Waarschijnlijk zijn er ook vragen voor klussen aan huis, omdat je b.v. nu eenmaal niet je kast kan meeslepen waarvan een deur klemt.

Op deze dag is iemand aanwezig die met een leuke act uitleg gaat geven over het ruildienstensysteem en een registratie opstart van belangstellenden. Wat wil jij gedaan krijgen thuis? En wat kan jij b.v. voor een ander doen/betekenen? Vraag en aanbod volgens het Letssysteem. LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem (Local Exchange and Trading System) en is een leuke, sociale, goedkope en milieuvriendelijke methode voor het verhandelen van goederen en diensten, zónder dat er geld gebruikt wordt. Dus met gesloten beurzen, waarmee wél punten of zonnetjes per uur te verdienen zijn, waarmee je dan weer een andere klus kan kopen.

Wat is er nog meer die dag?

Er is iemand aanwezig die de elektro-techniek voor zijn rekening neemt en van heel veel markten thuis is. Hoe repareer je een blootliggend snoer of een strijkijzer ?

Er is iemand die de hele kleine fijne priegelklusjes bekijkt en begeleidt.

Er zijn 2 vrouwen aanwezig met naaimachines die naaitips geven bij herstellen en oppimpen van kleding.

Dan zijn er 2 tot 4 personen aanwezig van de Knoppenwinkel die die dag mensen naar, nee! - áán de knoppen helpen van computer, gsm en huishoudelijke apparaten. Zij stemmen vooral af op de vraag van de cliënt en helpen bij het leren van basisvaardigheden voor het bedienen van apparatuur. Op internet kan ook ter plekke naar oplossingen gezocht worden voor probleempjes van poetstip tot een account aanmaken. Zij zijn er die dag (dit is eenmalig!) ook om bekendheid te geven aan hun wekelijkse service in Heerlen en Hoensbroek.

En verder zijn wij heel blij met de introductie van een fietsenwerkplaats, weliswaar niet mogelijk in de mooie zaal van de Luciushof , maar op een steenworp afstand van de Luciushof, Putgraaf 188. Een jonge techniekleraar stelt die dag zijn werkplaats ter beschikking en zal mensen wegwijs maken in het repareren van mankementen aan de fiets. Graag in het begin van de middag komen, tussen 13.00 ( na de opening!) en 14.30 uur zodat gezamenlijk aan reparaties gewerkt kan worden. Onderdelen die nodig zijn moeten die middag nog gekocht kunnen worden !

Verder is er natuurlijk iemand die bedient bij koffie, thee en vlaai! En iemand die hand-en spandiensten verricht waar nodig. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Of doet inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage liggen.

GASTVROUW die dag is Petra Timmermans, die de bezoekers zal ontvangen, registreren en doorverwijzen naar de deskundigen.

Opruimen is een kunst! Natuurlijk! En soms is weggooien het beste wat je kan doen. Het geeft letterlijk RUIMTE, ook in je geest. Maar spullen die kapot zijn en ergens rondslingeren om misschien nog een 2e leven te krijgen of een 3e, scheppen ook ruimte, en verdienen het GERED te worden. Laten we ons goeie GOED redden! Dan werk je mee aan een duurzame samenleving.

Kijk thuis eens rond wat je allemaal zou willen repareren!! en neem dat als het kan mee naar het reparatiecafé !

Wij hopen op een fantastisch succesvolle dag met veel belangstellenden en veel reparaties!

Namens de werkgroep Reparatiecafé GERED GOED,
Petra* Timmermans, initiatiefneemster


AANLEIDING:

Vanuit het inzicht dat reparatie meer aandacht verdient als waardevolle, culturele en economische kracht,startte enkele jaren geleden in Amsterdam een project over reparatie. Hieruit ontstond het succesvolle reparatiecafé in Amsterdam ( Repair Café), opgericht door Martine Postma. Wij, vanuit de kerngroep Transition Town Parksjtad raakten enthousiast door dit idee en besloten in Heerlen ook een reparatiecafé op te richten. Er is een heel inspirerend filmpje te bekijken op www.repaircafe.nl (uitzending 15 augustus Vlinderrevolutie dat verder gaat dan alleen het reparatiecafé) Er dreigt een hoop kennis en kunde verloren te gaan als we reparatie niet als een vanzelfsprekende activiteit op de kaart zetten, kennis die iedereen zich eigen kan maken en bijdraagt aan persoonlijke onafhankelijkheid en plezier. Tegenwoordig is er enorm veel interesse in allerlei vormen van duurzaamheid en overal ontstaan initiatieven op dit gebied, zoals recycling van goederen en het cradle-to cradle concept. Door kapotte spullen zelf te repareren, helpen we de afvalberg te verkleinen, werken we mee aan het tegengaan van overproductie, besparen we op kostbare grondstoffen en geld. Tevens beperken we de CO2-uitstoot, want als we oude spullen langer gebruiken, is er minder energie nodig voor het maken van nieuwe producten. Denkt u dat dit idee een druppel op een gloeiende plaat is? Nee, hoor! De consument bepaalt en wanneer de consument bewust met zijn leefomgeving omgaat, zal er op den duur wezenlijk iets veranderen.


Zaterdag 6 november - African Night: Salimata Diabaté en Banda Tropical

20.30 . AINSI Lage Kanaaldijk 112-113 Maastricht . ?12 / studenten ?6

Salimata Diabaté staat bekend om haar majestueuze stem, die tijdens haar concerten op vleugels lijkt op te stijgen boven de dromerige geluiden van de balafoon, de bluesy ngoni en de subtiele kora. Al vanaf 1985 staat Diabaté met haar Ensemble Afrika Salimata op alle grote podia in Europa. Ze wordt begeleid door muzikanten die de klassieke Mandinka-stijl magistraal vertolken.

Banda Tropical maakt Centraal-Afrikaanse feestmuziek. Deze zeer bedreven muzikanten uit Congo en Rwanda verzorgen een swingend concert van Congolese Rumba en Soukous. Enkele muzikanten maakten nog deel uit van de fabuleuze Congolese formatie OK JAZZ van de legendarische FRANCO. Een wervelwind van percussie, hete riffs van blazers, glasscherpe gitaarsolo's, overgoten met de Afrikaanse zon. Een tropennacht! (meer informatie: www.sg.unimaas.nl)

Afterparty with DJ Rik
In de foyer Surinaamse hapjes, verzorgd door Romeo Dorff.
African Skies; Visuals samengesteld door Filmtheater Lumière
Reserveren via de UITbalie: (043) 3505555 of www.theateraanhetvrijthof.nl


4,5 en 6 november - White Material in Filmhuis "De Spiegel"

Frankrijk 2009, 100 min.
Regie: Claire Denis
Met: Isabelle Huppert, Nicolas Duvauchelle e.a.
Kijkwijzer: 16 jaar, geweld

Als de term 'white material' voor de eerste keer valt is dat een even terloops als provocerend moment. Of is het misschien de achteloosheid waarmee hij wordt uitgesproken die zo confronterend werkt. De concrete politieke context van deze film werd door regisseur Denis expres vaag gehouden. Dit ruwe oorlogsdrama speelt zich af in een niet nader genoemd Afrikaans land waar Marie (Isabelle Huppert) met haar ex-man een koffieplantage runt. Het land dreigt ten onder te gaan aan een wrede burgeroorlog en rassenhaat, maar Marie weigert te capituleren.

Claire Denis slaagt erin om in de eerste tien minuten de kijker helemaal onder te dompelen in en zelfs bikkelhard te confronteren met de ruwe Afrikaanse couleur locale en de gevolgen zijn al gauw niet meer te overzien. Een oorlogsfilm die zowel symbolisch als geëngageerd is, met menselijke vragen waarop de antwoorden zich niet in krijgszuchtige slogans laten vertalen. White Material is choquerend, emotioneel, hard en meedogenloos. Sterk geacteerd door Isabelle Huppert, die van de vrouw een intrigerende combinatie maakt van halsstarrige koppigheid en desperate moed.die van de vrouw een intrigerende combinatie van halsstarrige koppigheid en desperate moed maakt.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl/


1 november - Vincere in Filmhuis "De Spiegel"

Italië 2009, 128 minuten
Regie: Marco Bellochio
Met: Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi e.a.

Vincere onthult enkele geheime pagina's uit de levensgeschiedenis van de fascistische dictator Benito Mussolini en doet dat geheel in de stijl van de megalomane volksmenner: theatraal en pompeus. Centraal staat het waargebeurde maar weinig bekende verhaal van het jonge meisje Ida Dalser dat verliefd wordt op de socialist Mussolini. Ze trouwen en krijgen een kind maar krap een jaar later trouwt Mussolini met een andere vrouw.

Dalser, die in het openbaar blijft roepen dat Mussolini de vader van haar kind is, wordt uiteindelijk gedwongen opgenomen in verschillende psychiatrische inrichtingen. Toch blijft ze Mussolini trouw. Bellocchio spiegelt historische taferelen aan intieme scènes over het lijden van deze jonge vrouw. Een fenomenale acteerprestatie van Giovanna Mezzogiorno. Zij geeft Ida Dalser zoveel koortsachtige energie en vastberadenheid mee, dat ze haast een Jeanne d'Arc-achtige martelaar wordt. Haar volgzaamheid is overigens een passend symbool voor de kritiekloze houding waarmee het Italiaanse volk achter haar leider aan liep - en loopt - en herinnert aan de blinde onderworpenheid aan kerk, staat of ideologie die al meer dan veertig jaar het centrale thema is in Bellocchio's films.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl/


Inkijk November 2010 Online

Door de INKIJK-redactie is het november 2010 nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.


21 - 30 oktober - Fairtradeweek

In de nationale Fairtrade Week van 21 t/m 30 oktober 2010 draait alles om Fair-Wisselen.

Fair-Wisselen

Fair Wisselen is dat je de keuze maakt voor een fairtrade product. Koop eens een fairtrade cadeautje in Wereldwinkel Heerlen of kies voor fairtrade koffie, chocolade of rijst. En er bestaat zelfs fairtrade design! Niemand minder dan de Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek ontwerpt keramiek vazen of schalen van palmhout voor de Wereldwinkel. Door mee te doen aan de Fair-Wissel actie in deze week, geeft de Nederlandse consument de boeren en ondernemers in ontwikkelingslanden de kans hun bedrijf op te bouwen en hun leefomstandigheden te verbeteren.

Ook Wereldwinkel Heerlen in de Akerstraat doet mee aan de Fairtrade Week. Ieder bezoeker krijgt in deze week een kopje eerlijke koffie of thee aangeboden. Bovendien maakt iedereen die voor minimaal ? 10 een cadeautje koopt in de Wereldwinkel kans een echte Piet Hein Eek vaas of schaal te winnen. Consumenten die een fairtrade product hebben gekocht of geproefd, kunnen dat melden op www.fairwissel.nl. De site geeft bovendien veel informatie over activiteiten die in de Fairtrade Week plaatsvinden. Aan het eind van de week is dan te zien hoeveel fairtrade producten er zijn gekocht en geconsumeerd.

Fairtrade

De Fairtrade Week is een initiatief van Fair Trade Original, Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.
De Wereldwinkel is dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Elk product uit het assortiment is met zorg en volgens fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans een beter bestaan op te bouwen.
De 12.500 vrijwilligers in 375 Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat het in de wereld ook anders kan. Dat armoede wél bestreden kan worden. Koop je een cadeau in één van deze winkels, dan draag je daaraan bij.

Voor meer informatie over dit persbericht en de fair trade week kunt u contact opnemen met:

In de nationale Fairtrade Week van 21 t/m 30 oktober 2010 draait alles om Fair-Wisselen.

Voor meer informatie over dit persbericht en de fair trade week kunt u contact opnemen met:

Wereldwinkel Heerlen,
Akerstraat 9,
6411 GV Heerlen.


Reparatiedag - Gered goed

Geïnspireerd door het succesvolle reparatiecafé in Amsterdam (Repair Café) zijn wij al een tijdje enthousiast om ook een reparatiecafé in Heerlen op te starten. Er is een heel inspirerend filmpje te bekijken op www.repaircafe.nl(Llink uitzending 15 augustus 2010 Vlinderrevolutie dat verder gaat dan alleen het reparatiecafé).

Aanleiding

Vanuit het inzicht dat reparatie meer aandacht verdient als waardevolle, culturele en economische kracht,startte enkele jaren geleden in Amsterdam een project over reparatie.

Er dreigt een hoop kennis en kunde verloren te gaan als we reparatie niet als een vanzelfsprekende activiteit op de kaart zetten. Kennis die iedereen zich eigen kan maken en bijdraagt aan persoonlijke onafhankelijkheid en plezier. Tegenwoordig is er enorm veel interesse in allerlei vormen van duurzaamheid, zoals recycling en het cradle-to-cradle concept. Het idee achter het reparatie-café is dat tegenwoordig veel te veel spullen weggegooid worden als er iets aan mankeert. Deels omdat men niet meer de tijd neemt om het te repareren en deels omdat men niet de vaardigheid heeft óm het te repareren. Door kapotte spullen zelf te repareren, helpen we de afvalberg te verkleinen, werken we mee aan het tegengaan van overproductie, besparen we op kostbare grondstoffen en geld. Tevens beperken we de CO2-uitstoot, want als we oude spullen langer gebruiken, is er minder energie nodig voor het maken van nieuwe producten.

Denkt u dat dit idee een druppel op een gloeiende plaat is? Nee hoor! De consument bepaalt en wanneer de consument bewust met zijn leefomgeving omgaat, zal er op den duur wezenlijk iets veranderen.

Hoe wat en waar

Een reparatiecafé is een gelegenheid om van elkaars diensten gebruik te gaan maken. Het gaat om eenvoudige klussen die ter plekke verholpen of versteld kunnen worden.

Wij denken aan 1 x per maand samen te komen met bezoekers en deskundigen op allerlei gebied in een ruimte die daarvoor geschikt en goed verlicht is. Wij hebben een optie voor een zaal in de Luciushof. Een ruimte in een school of een bestaand Grand Café is natuurlijk ook een mogelijkheid. Aanbieders ?

In de ruimte zullen gereedschap en materialen aanwezig zijn om allerlei reparaties uit te voeren. Hierbij valt te denken aan kleding, klein meubilair, elektrische apparaten, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, fietsen (is speciale werkplaats voor nodig!). Bezoekers nemen deze (kapotte) spullen zelf van thuis mee. In het reparatiecafé gaan zij zelf aan de slag! Vakkundige hulp is aanwezig voor persoonlijke raad en daad, om tips te geven en reparaties voor te doen, indien je het (nog) niet zelf kunt.

Ben je handig met naaien/verstellen. Neem dan je naaimachine mee. Ben je technisch onderlegd of handig met elektriciteit? Laat je zien! Speelgoed opknappen; alles wat je maar bedenken kunt. Ik ken een vrouw die spontaan zei; ik kan ?etsen maken, want ik heb altijd aan mijn eigen motor geknutseld! Wij hebben al één expert die op oude computers een nieuw (gratis Open Source) besturingssysteem kan zetten en kan demonstreren hoe dat werkt. Een PC-werkplaats is in deze tijd geen luxe. Op dit gebied leven vele vragen. Inzet van jongeren is zeer gewenst en we ontwikkelen op vraag en aanbod.

Project in oprichting

Bovenstaand idee is in oprichting. We gaan contacten leggen met reeds bestaande groepen/stichtingen, zoals Gered Gereedschap, Ideële Klussenbedrijven, De Knoppenwinkel, Fietsenwerkplaats etc. We zoeken mensen, misschien ú, die 1 x per maand b.v. een zaterdag hun specialisme (waar ben je goed in?) willen inzetten voor de Parkstadbewoner (Heerlen e.o.). Als we genoeg mensen verzameld hebben, kan het REPARATIECAFÉ geopend worden.

Het project Reparatie-Café is een initiatief van Transition Town Parksjtad.

Email: geredgoed(at)gmail.com


Verblijfsvergunning voor familie Andakjan uit Maastricht

In de Inkijk van februari 2010 stond het verhaal over de inval in de Noodopvang van Maastricht op 21 januari. Daarbij werd in de vroege ochtend vader, moeder en hun twee kinderen van 7 en 9 jaar die in ons land geboren zijn, door de vreemdelingenpolitie van hun bed gelicht en meegenomen.

Na twee weken in de vrijdheidsbeperkende centrum van Ter Apel geweest te zijn, werden ze weer vrijgelaten en in Musselkanaal opgevangen. Dit dankzij het vele werk van de Werkgroep Vluchtalarm uit Maastricht en een rechtszitting.

Op 22 september 2010 heeft de familie een verblijfsvergunning gekregen en kunnen ze zich met een gerust hart bij hun ouders voegen, die al lang een verblijfsvergunning hadden.


Zaterdag 23 oktober - Herfstexcursie eetbare wilde paddestoelen

Dit jaar heeft Transition Town Parksjtad zich voorgenomen om in drie seizoenen een excursie eetbare en geneeskrachtige planten en wilde groenten te houden. In de herfst is dit een paddestoelen excursie. Omdat het plukken van paddestoelen in Nederland niet toegestaan is, gaan we daarvoor naar Duitsland. Wederom staat de excursie onder de deskundige leiding van Robert Knops met zijn encyclopedische kennis.

Er wordt op 23 oktober verzameld om 9.30 uur op de Dr. Poelsstraat 1, 6336 TP Hulsberg. Van daaruit kan er gecarpoold worden (eventueel ook om daar te komen) naar een geschikt gebied. Waarschijnlijk zal dit Breinigerberg in Duitsland worden, omdat dit altijd een zeer rijk gebied is. De excursie zelf zal drie uur in beslag nemen. Hierbij komt zeker nog eens twee uur reistijd bij (heen/terug). We zijn dan rond 14.30 terug.

De kosten bedragen ?5,- per persoon. Kinderen onder de 12 jaar ? 3,-. Voor 20 oktober 2010 aanmelden bij: info(at)parksjtad.transitiontowns.nl

Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je eet.

Zorg dat kleding en schoenen aangepast zijn aan de omstandigheden.


21, 22 en 23 oktober - Samson en Delilah in Filmhuis "De Spiegel"

Australië, 2009, 101 minuten
Regie: Warwick Thornton
Met: Rowan McNamara, Marissa Gibson, Scott Thornton e.a.

Deze film laat het leven van de gemiddelde Aboriginal in Australië zien. In een armoedig klein kampje verloopt iedere dag op exact dezelfde manier. De puberende Samson verveelt zich dan ook dood terwijl Delilah haar grootmoeder helpt.

Uiteindelijk besluiten de twee er dan ook vandoor te gaan en naar de grote stad te trekken. Of alles daar beter wordt, is echter nog maar de vraag. Thornton heeft een grotendeels dialoogloze, humoristische, sociaal-relevante film gemaakt over jongeren die zich niet meer thuis voelen in hun traditionele cultuur, maar ook niet helemaal passen in de moderne samenleving om hen heen.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl/


Zondag 17 + maandag 18 oktober - Ajami in Filmhuis "De Spiegel"

Duitsland/Israël, 2009, 120 minuten
Regie: Scandar Copti en Yaron Shani
Met: Fouad Habash, Nisrine Rihan, Elias Saba e.a.

Ajami is een wijk in Jaffa, Israël, waar Joden, Moslims en Christenen met wisselend succes proberen samen te leven.

Vanuit de visie van verschillende hoofdpersonen merken we dat wonen in Ajami niet gemakkelijk is en dat iedere dag zomaar je laatste zou kunnen zijn. Ajami is een realistisch, geëngageerd en buitengewoon aangrijpend portret van het leven in deze Joodse wijk. De rollen worden vertolkt door amateurs die niet gehinderd werden door een script en allemaal een zeldzame puurheid meegeven aan hun personages.

Regisseurs Scandar Copti en Yaron Shani, beide Palestijns-Joods, wonnen met hun film de Camera d'Or op het Filmfestival van Cannes. Ajami, die overigens de debuutfilm van beide regisseurs is, is bloedstollend spannend en zal nog wekenlang in je gedachten blijven ronddwalen.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl/


Zondag 17 oktober - Werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting

ATD 4e Wereld organiseert deze dag in samen-werking met het pastorale team van de Andreaskerk aan de Heerlerbaan. De activiteit zal aldaar plaats vinden op de Palestinastraat 326, Heerlerbaan zondag 17 oktober van 10.30 - 13.30 uur. U bent van harte welkom om de eucharistieviering bij te wonen en deze speciale dag mee te vieren. Er wordt gebruik gemaakt van teksten uit het Lucas evangelie, de getuigenissen die uit de ATD4eWereld groep komen en teksten van Père Joseph Wresinski. Deze dag zal opgeluisterd worden door muziek van gitarist Fer Vissers en fluitist Ben Dassen.

Het is gebruikelijk om na de viering gezamenlijk een kop koffie te drinken. Voor deze bijzondere gelegenheid is er ook iets lekkers bij de koffie, gebakken door de mensen van de Vierde Wereld. Dit geheel zal in het teken staan van ontmoeting, uitwisseling en inspiratie.

Tevens wordt er kaarten uitgedeeld waarmee u gevolg kan geven aan de oproep tot solidariteit.

Wij hopen ook u te mogen ontmoeten.

Voor meer info:
Marion Braad 045- 532 50 92 of
Jos Vuurstaek 045- 342 35 73 of
zuid-limburg(at)atd-vierdewereld.nl


Zondag 10 oktober - Stichting SCAN bestaat 10 jaar !

Daarom is er een speciale dag om stil te staan bij dat wat Stichting SCAN gedurende deze periode in verschillende plaatsen in Afghanistan en op het gebied van het verspreiden van informatie over Afghanistan in het Heerlense bereikt heeft.

Hiervoor wordt op 10 oktober 2010 een solidariteits-maaltijd georganiseerd in de Grote Zaal van het Centrum voor Diversiteit, Putgraaf 3 in Heerlen en zoals u wel kan raden, kunt u daar genieten van traditionele Afghaanse gerechten.

Daarnaast zal er ook een korte film vertoond worden over de stand van zaken bij de bouw van de meisjesschool in Herat. Dhr. Ali Daliry, de voorzitter van SCAN, bezocht afgelopen zomer zijn geboorte-stad en heeft er met verschillende mensen gepraat over dit omvangrijke project. Meisjes uit Herat en omgeving kunnen daar binnenkort naar school! Deze gesprekken heeft hij vastgelegd en een selectie daarvan zult u te zien krijgen zodat u zelf kunt horen hoe mensen ter plekke aan kijken tegen het belang van de betoonde solidariteit en het belang van scholing voor alle inwoners van Afghanistan.

Deze meisjesschool is geheel gefinancierd met geld wat de vrijwilligers van Stichting SCAN verzameld hebben in samenwerking met heel veel individuele sponsoren maar ook tijdens acties waaraan grotere organisaties hebben deel genomen. Deze organisaties waren onder andere: Wilde Ganzen, de Gemeente Heerlen, het Sintermeerten college, het Bernardinuscollege, basisschool de Opstap, het Emmacollege, het Derde Wereld Fonds van Atos en Oxfam-Novib.

 • 17:00 uur Persconferentie
 • 18:00 uur Maaltijd
 • 18:45 uur Film voorstelling
 • 19:00 uur Interactie met de zaal
 • 19:30 uur Muziek, thee en informeel samenzijn
 • 20:00 uur Afsluiting

U kunt zich voor deze maaltijd aanmelden via: info(at)StichtingSCAN.com of via 06-44626442. Aanmelden kan tot donderdag 7 oktober 2010.


Vrijdag 8 oktober - Bernie's Lounge - Amsterdam World Grooves

De muziek van de Amsterdamse formatie Bernie's Lounge is een combinatie van afrobeat, latin, funk, samba, hiphop en balkanbeat. Zangers, blazers, percussionisten en snarenmuzikanten uit de top van de Nederlandse wereldmuziek-, jazz,- en popscene stoken muzikale vuur op tot grote hoogten.

Bij een concert van Bernie's Lounge gaat het er onstuimig aan toe.
Een avondje pure energie.

Organisatie:
Studium Generale Global Culture Nights www.sg.unimaas.nl
20.30 . AINSI Lage Kanaaldijk 112-113 Maastricht . ? 12 / studenten ?6


Inkijk Oktober 2010 Online

Door de INKIJK-redactie is het oktober 2010 nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.


28 september - Brazilië-avond Heerlen

Op dinsdag 28 september zal Paul Wolters, als journalist werkzaam in Brasilia, in Heerlen een inleiding houden over Brazilië vandaag. Paul is in dienst bij CIMI , de organisatie die vanuit de rk-kerk indianenorganisaties bijstaat in hun strijd om land en behoud van hun identiteit. Hij is door de Ontwikkelingsorganisatie Mensen met een Missie uitgezonden.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn o.a. de betwiste bouw van de stuwdam Monte Belo die voor enorme problemen voor indianen, kleine boeren en het milieu zou gaan zorgen als die er komt; de problematiek van exportproducten soja, suikerriet, maïs; mensenrechten (CIMI publiceerde kortgeleden het Jaarboek over het Geweld jegens de Indianen); president Lula: de waardering vanuit de volksorganisaties en zijn opvolging.

De avond, die voor ieder vrij toegankelijk is en om 19.30 uur begint, vindt plaats in de Luciushof, Putgraaf 3 in Heerlen en wordt georganiseerd door de Steungroep Indianen in Brasil (www.indianeninbrasil.nl) i.s.m. de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen.

Meer info: 045 - 5722503 (Wim van Kempen)18 september - Manifestatie Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen

Dit jaar vindt de manifestatie "Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen" plaats op het Pancratiusplein in Heerlen van 11:00 uur tot 16:30 uur.

Het thema voor de manifestatie is ook dit jaar: de Millenniumdoelen. De afspraken die in de Verenigde Naties zijn gemaakt om in 2015 concrete resultaten te hebben bereikt op het gebied van duurzaamheid, kindersterfte, de positie van vrouwen, verbetering van onderwijs, gelijke kansen en eerlijke handel.

Zie hiervoor ook : www.heerlenmillenniumgemeente.nl.

Regelmatig wordt de Millenniumgazet uitgegeven. Hiervoor kunt u zich opgeven voor gratis ontvangst via: postbus2015(at)heerlenmillenniumgemeente.nl

De manifestatie wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal en op deze dag presenteren de aangesloten groepen van HeerlenMondiaal zich met informatie en producten:

. ATD-Vierde Wereld
. Steungroep Indianen in Brasil
. Dekenaal Missionair Beraad
. Millennium werkgroep Heerlen
. Raad van Kerken
. Stichting SCAN
. Transition Town Parksjtad
. Vredesburo Heerlen
. Vredesplatform Heerlen
. Werkgroep Latijns Amerika Heerlen
. Wereldwinkel

Plus enkele gastgroepen:

. Colourful Zebra
. Fietsersbond afd. Parkstad
. Gered Gereedschap
. Latinosmaas
. Stichting Kundi . Stichting Loop naar de pomp

Zoals gebruikelijk wordt de manifestatie opgeluisterd met tal van optredens:

. Capoeira Brasil
. Una mas
. Corazón de México
. Workshop djembé Robin Zalm

Kortom de moeite waard om er naartoe te gaan. Ook u kunt uw bijdrage leveren aan het realiseren van de millenniumdoelen.


4 + 5 september - Bruisfestival Maastricht

Bruis gaat in het weekend van 4 en 5 september weer knallen op de Markt in Maastricht. Top-acts van het festival zijn de bands dEUS, Absynthe Minded en Babylon Circus. Natuurlijk komen ook de beste regionale bands aan bod en is er veel wereldmuziek. De toegang is helemaal gratis!

Bruis is toe aan zijn vierde editie. De afgelopen jaren trok het festival al tienduizenden mensen naar de markt in Maastricht. Ook dit jaar verwacht de organisatie vele duizenden bezoekers. De kracht van het festival ligt in het (gratis) aanbieden van grote bands, met daaromheen de beste lokale bands van dit jaar.

Op zondag is het de beurt aan de wereldmuziek. Van hiphop tot flamenco, van breakdance tot Balkan. Oftewel dansbaar! Zo spelen onder andere Kasba en MDungu. En met gepaste trots presenteren we dan ook de laatst bekend gemaakte naam; Babylon Circus. Deze Franse band is doorgegaan wanneer Mano Negra en Les Negresses Vertes uit elkaar gingen. Dit wordt een spetterende afsluiter van de 2010-editie van Bruis.

Bruis is een samensmelting van twee werelden, wereldmuziek en (Indie) popmuziek. Sinds de eerste editie is het festival in Maastricht al succesvol door twee partijen georganiseerd: Poppodium De Muziekgieterij en het Mondiaal Centrum. Deze mix zorgt voor een grote variatie in de beleving van het festival. www.bruismaastricht.nl

Zondag

Op zondag wisselen de optredens op beide podia elkaar af.

MAINSTAGE

14:00 MDungu
15:15 De Nachtploeg, Yila & Davor + De Zuidergarde
16:00 Benito Deane Break & Streetdance
17:10 Kasba
19:00 Okan Cuba
20:30 Babylon Circus
KLEINE PODIUM

15:00 Jiri Taihuttu
15:45 Solmode
16:40 GN2 en Nuldubbel7
18:10 Aroma del Mundo
18:30 Salsafreak
19:50 Cucaracha

Presentatie: Fritz met een Z

KINDERTENT WORKSHOPS

13.00 Djembé
15.00 Ecoknutselen
16.00 Flamenco
17.00 Breakdance
18.00 Djembé
19.00 Goochelen

Foto's en andere info zijn te vinden op: www.muziekgieterij.nl


Werknemer gemeente Heerlen kan weer kiezen voor kerstpakket Wereldwinkel

Nadat de Gemeente Heerlen in 2009 was gestopt met kerstpakketten van de Wereldwinkel, kunnen de ambtenaren daar dit jaar wel weer voor kiezen.

In 2007 en 2008 konden de werknemers van de gemeente Heerlen kiezen uit vier kerstpakketten, waaronder één van Wereldwinkel Heerlen. Beide jaren koos ongeveer een kwart van de ambtenaren een pakket van de Wereldwinkel.

In 2009 ging de gemeente over op een internetleverancier. Daarbij was het niet meer mogelijk om voor een pakket van de Wereldwinkel te kiezen. Het belangrijkste argument was dat het oude systeem te bewerkelijk was.

HeerlenMondiaal heeft indertijd in een brief aan de gemeente bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken. Hieraan is ook in de regionale pers aandacht geschonken. Het systeem van het kiezen via internet is kennelijk goed bevallen, want de gemeente gaat daar mee door. Maar dit jaar kunnen de ambtenaren toch weer kiezen voor een pakket van Wereldwinkel Heerlen. Ze krijgen dan een voucher en kunnen hun pakket zelf samenstellen.

De actie van HeerlenMondiaal heeft dus toch succes gehad !!

De Wereldwinkel hoopt uiteraard dat veel ambtenaren voor haar pakket zullen kiezen. Dat helpt de producenten, die een eerlijke prijs voor hun artikelen krijgen, maar ook de Wereldwinkel waarvan de omzet een duwtje in de rug krijgt. Geeft u uw medewerkers of relaties rond kerst een attentie, denk dan ook eens aan de Wereldwinkel. Ze hebben veel leuke cadeaus, maar ook koffie, thee en andere food artikelen. Omdat alles via eerlijke handel ingekocht is, weet u zeker dat de producenten er een goede prijs voor hebben gekregen.


Inkijk September 2010 Online

Door de INKIJK-redactie is het september 2010 nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.


Zaterdag 28 augustus - Duurzaamheidsmarkt in Voerendaal met regiotour elektromobilisten

Op zaterdag 28 augustus vindt de eerste Voerendaalse Duurzaamheidsmarkt plaats op het plein van Furenthela (bij de kerk) van 11.00 uur tot 15.00 uur. Ook houdt de Euregiotour die dag tussen 12.00 en 14.00 uur een tussenstop in Voerendaal! Dit zijn 40 mobilisten, die met hun elektro-voertuig hun ervaringen willen delen met ge•nteresseerden.

De marktstandhouders willen U informeren over:

 • isolatie-mogelijkheden van Uw woning;
 • warmtepompen, die een doorsnee-woning voor 400 euro per jaar verwarmen;
 • zonneboilers en zonnepanelen;
 • het grijswatersysteem, waarmee U regenwater apart kunt opvangen en gebruiken;
 • subsidie-regelingen, die daarvoor bestaan.
 • En wanneer U alvast in het klein in huis wilt gaan besparen zijn er spaarlampen, eco-wasbollen, die het gebruik van waspoeder overbodig maken, standby-killers, shower-drops enz.
Ook zijn er biologische landbouwprodukten: groenten, graanprodukten en rijst en kunt u terecht voor natuurvoeding: fruit, zuivel, kruidenierswaren en delicatessen uit onze eigen streek. Wanneer U nog niet zelf composteert: een handige nieuwe oplossing. Uit de ecologische veehouderij kunt U heerlijke melk proeven.

Natuurbehoud vraagt Uw aandacht of U doet mee met de millenniumdoelen-barometer, terwijl de kinderen een partijtje doeltrappen. Onze dorst kunnen wij lessen met het groenste bier van Limburg en met fair-trade koffie en thee. Mocht U Uw eigen energiebesparende aktiviteiten willen delen, dan is er een leuke prijs voor de beste inzending!

De muzikale omlijsting wordt o.a. verzorgd door Aman Iman van het Touareg nomadenvolk uit Niger, Afrika. Aman Iman betekent: water doet leven. Het zijn professionele muzikanten waarbij Carlos Santana en Robert Plant van Led Zeppelin het een eer vonden om mee samen te spelen. Een unicum om deze groep in Voerendaal te hebben.

De gemeente Voerendaal is Millennium Gemeente. Dat betekent dat wij ons als inwoners van de gemeente Voerendaal willen inzetten voor het behalen van de 8 Millennium-doelstellingen: in het bijzonder doel 7 en 8: duurzaamheid en eerlijke handel.
Denk globaal, handel lokaal: Welkom op zaterdag 28 augustus a.s.

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor onze en komende generaties. Door de oplopende CO 2-concentraties ontstaat het broeikaseffect, een van de voornaamste oorzaken van de onrustbarende opwarming van de aarde. Heel de wereld, Europa, Nederland en ook wij in Voerendaal, dragen verantwoordelijkheid om het broeikaseffect te beperken. Voor onszelf en onze kinderen, maar ook voor mensen in ontwikkelingslanden, die als eersten getroffen worden door klimaatverandering, terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan het broeikaseffect. De overstap naar een meer duurzame samenleving is nodig!

Werkgroep Voerendaal Millennium Gemeente.


6 juli - Oproep ivm Benefiet Concert

In Oktober 2010 bestaat het Solidariteits Comité Afghanistan-Nederland (SCAN) 10 jaar, een stichting waarbij ik aan de wieg heb gestaan.

Op 10.10.2010 wil SCAN d.m.v. een aantal activiteiten aandacht vragen voor Afghanistan.
Een van de activiteiten is een Benefiet concert t.b.v. Afghanistan door Afghaanse en Limburgse muzikanten.

Beroepshalve en waarschijnlijk ook uit persoonlijke interesse zouden de lezers van dit bericht contacten kunnen hebben met muzikanten of muziek groepen.

Hierbij wil ik jullie verzoeken of jullie een aantal bekende Limburgse muzikanten/muziekgroepen bereid kunnen vinden die hieraan belangeloos willen deelnemen.

Hopelijk overvraag ik jullie niet in aanloop naar de zomervakantie en in deze periode van voetbalkoorts.

voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Seddiq Mossadeq via:

E-mail: ms_mossadeq@yahoo.com
Fax: 084 - 743.94.32
Tel. Nr.: 045 - 750.88.30
Mobiel: 06 - 844.037.66


1 augustus - Foto expositie Doordouwers

In de periode van zondag 1 tot en met 29 augustus is de foto-expositie - Generatiearme gezinnen in beeld - te bezichtigen in de filmzaal van Mondriaan aan de John F. Kennedylaan 301 te Heerlen. De tentoonstelling is gerealiseerd door ATD Vierde Wereld.

Fotografe Mona van de Berg heeft generatiearme gezinnen fotografisch in beeld gebracht. De expositie wordt feestelijk geopend op 1 augustus om 15.00 uur door Wethouder Peter van Zutphen.van de Gemeente Heerlen. De opening van de tentoonstelling wordt muzikaal omlijst door gitarist Fer Vissers.

Generatiearmoede

Armoede in Nederland bestaat! Zonder dat je het ziet, kan het enkele meters van je vandaan achter een voordeur verstopt zijn. ATD Vierde Wereld merkt sinds haar ontstaan in elke samenleving een wezenlijk verschil tussen bestaansonzekerheid en diepe, langdurige armoede.

We spreken over generatiearmoede als er langdurig op meerdere levensgebieden onzekerheden en tekorten zijn en als de mogelijkheden om aan een betere toekomst voor jezelf en je gezin te kunnen werken steeds kleiner worden. Armoede heeft dan invloed op verantwoordelijkheden kunnen én mogen dragen. Dit alles vormt een cirkel die het best omschreven kan worden als de kringloop van de armoede. Het wordt doorgegeven van vader op zoon, van moeder op dochter, van de ene generatie op de andere.

Het gaat hierbij over een bevolkingsgroep die nog nooit in de geschiedenis aansluiting heeft kunnen maken met de algemene welvaart en dus zeker niet met de toename van die welvaart en die daarom niet volwaardig heeft kunnen participeren in de samenleving. Het is dan leven in onmacht, angst, in onwaardigheid. Men is niemand, men wordt zelden of nooit om advies gevraagd. De omgeving en hulpverlening ziet vooral de opeenstapeling van problemen waarmee ze geconfronteerd worden (werkloosheid, schuldenlast, woningnood, enz.), maar die vormt niet de kern van hun armoede. Het gezien worden als asociaal, onverantwoordelijk en onverstandig zijn veel voorkomende beelden. Tezamen met het ontbreken van enig zelfrespect vormt dat de kern van de armoede. Dit zijn de mensen die voor iedereen het moeilijkst te bereiken zijn en die dus ook moeilijk te helpen zijn. Voor die mensen wil ATD Vierde Wereld zich sterk maken.

Met deze foto-expositie met de titel “Doordouwers”, wil ATD Vierde Wereld de waardigheid, menselijkheid, trots én kracht van mensen die in diepe armoede leven laten zien en het toekomstperspectief dat zij de samenleving te bieden hebben als andere burgers hun leven door hen laten beïnvloeden. Het gaat om de essentie van de mens zelf, de herkenning, het alledaagse, zonder daarbij de rauwe realiteit uit het oog te verliezen. Het doel is om door middel van de expositie andere mensen, in het bijzonder jongeren, te laten kennis maken met het ‘volledige verhaal’ achter de armoede en de mogelijkheden voor ieder mens om er wat mee te doen, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Openingstijden van de expositie

Woensdag 4 / 11 / 18 / 25 augustus - 15.00 uur - 17.00 uur
Zaterdag 7 / 14 / 21 / 28 augustus - 15.00 uur - 17.00 uur
Zondag 8/ 15 / 22 / 29 augustus - 15.00 uur - 17.00 uur

Lezingen

Naast de expositie zijn er ook een aantal lezingen gepland op de woensdagavonden 11 augustus verzorgd door Henri Van Rijn over generatiearmoede en woensdag 18 augustus - 19.00 tot 21.00 uur door John Habets over zelfgemaakte drempels. De lezingen vinden plaats in de filmzaal van Mondriaan. John F. Kennedylaan 301 Heerlen - Belangstellenden zijn van harte welkom

Evenementen

De tentoonstelling is in nauwe samenwerking gerealiseerd met het Bureau Evenementen van Mondriaan. Het Bureau Evenementen van Mondriaan organiseert culturele en vrijetijdsactiviteiten voor deelnemers van Mondriaan. Waar mogelijk en wenselijk staan de activiteiten ook open voor het externe publiek. Nieuwsbrief aanvragen via - evenementen@mondriaan.eu

Inlichtingen - www.atd-vierdewereld.nl of zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl
Jos Vuurstaek 045-5423573
Marion Braad 045-5325092
Peter Frederix - Mondriaan - 045-5736305Duurzame toekomst - Transition Town Parksjtad wil het begrip permacultuur bekendheid geven

Wat is Permacultuur ?

Het doel van permacultuur is samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur, gericht op een lange termijn overleving van beide. Met permacultuur ontwerp je een functioneel systeem om de mens heen met de sterkte en veerkracht van een ecosysteem.

Permacultuur is een vertaling van het Australische woord ‘permaculture’. Permaculture is een samengesteld begrip van Permanent Agriculture en Permanent Culture. Het is in de jaren 70 ontwikkeld aan de universiteit van Tasmanië, Australië door Bill Mollison en David Holmgren. De bedenkers hebben permacultuur ontwikkeld om oplossingen te vinden voor een groot aantal problemen, die een monocultuur landbouw met zich meebrengt.

Het grootste probleem van de huidige landbouw is het enorme verbruik van fossiele brandstoffen als olie en aardgas. Voor elke calorie output aan voedsel die er geproduceerd wordt zijn er 10 tot 100 calorieën aan fossiele brandstof aan input nodig. Met het schaarser en daarmee duurder worden van fossiele brandstoffen is dit landbouwsysteem daarom op de lange termijn niet houdbaar.

Maar er zijn meer problemen. Monocultuursystemen zijn uitermate gevoelig voor ziektes door het grote gebrek aan natuurlijke diversiteit in het systeem. Dit probleem heeft zich in Nederland zowel in gewassen als in de veestapels de afgelopen jaren vaak laten zien met preventieve massavernietiging van miljoenen kippen, varkens, geiten en koeien tot gevolg. In Australië namen daarnaast verwoestijning en bodemerosie schrikbarende vormen aan.

En als laatste zijn problemen, zoals kunstmest dat het grondwater vervuilt en het gebruik van te veel bestrijdingsmiddelen met bijensterfte tot gevolg wereldwijd een groot probleem.

Permacultuur heeft voor deze problemen oplossingen gevonden door de ecologische wetten, die opgaan voor een natuurlijk ecosysteem te bestuderen. Aan de hand van deze principes wordt een systeem ontworpen dat functies heeft voor de mens, bijv. voedselvoorziening, met de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. Hierin verschilt permacultuur dan ook van biologische landbouw. Permacultuur is een ontwerpsysteem. Je ontwerpt de natuur letterlijk om de mens heen.

Hoe werkt het ?

Een permacultuursysteem wordt gemaakt door te kijken naar de drie ecologische hoofdfactoren: zon, water en wind, en hoe deze in het systeem kunnen worden geïntegreerd met inachtneming van bodem-structuur en -reliëf. In Nederland is het belangrijk om het permacultuurontwerp zo te maken dat er veel zon wordt ingevangen en dat sterke winden worden omgeleid. In droge landen worden de ontwerpen vooral gemaakt voor optimale wateropvang en -behoud. In Jordanië vlakbij de dode zee zijn ze bezig een stuk woestijn te vergroenen met behulp van een goed ontworpen permacultuursysteem en met succes. Dit kan bekeken worden in de korte film "Greening the Desert" die te vinden is op youtube.

Een uitgebreide uitleg over de ecologische principes waarop permacultuur gebaseerd is, is te vinden op de website: www.permacultuurnederland.org waar een gratis downloadbare cursus mensen bekend maakt met de belangrijkste ontwerp principes van permacultuur.

Van deze website komen ook de volgende voorbeelden.

De Zonnecirkel

Op dit bovenaanzicht staan een aantal bomen met eromheen struiken in een halve cirkel gericht op het zuiden. Hierdoor concurreren de bomen zo weinig mogelijk met elkaar om het licht. Daarnaast wordt de noordenwind om het systeem heen geleid waardoor de warmte opgevangen wordt op de plaats waar het water is. Het water wordt hierdoor sneller warm en kan goed dienst doen als een zwemplaats voor mensen. Door slim te ontwerpen levert dit permacultuursysteem winst op voor de planten die erin staan en voor de mensen die er gebruik van maken.

Mulchen

Een ander typisch permacultuur-begrip is mulchen. Mulchen is het bedekken van de zwarte grond met organisch materiaal. Doordat de grond bedekt wordt met organisch materiaal zoals bladeren, stro, dode plantenresten, zaagsel, etc. kan er geen licht bij de grond komen waardoor onkruid minder snel ontspruit en minder snel groeit. Daarnaast houdt het dode organische materiaal goed vocht vast waardoor de bodem minder snel uitdroogt als de zon fel schijnt. In de winter beschermt deze laag de wortels tegen vorstschade. Als laatste beginnen micro-organismen het dode organische materiaal te verteren en wordt dit afval omgezet in voedingsstoffen voor de plant waar het omheen ligt. Mulchen heeft dus vele voordelen en het scheelt ook nog eens veel schoffelwerk.

Successen

Wereldwijd slaat permacultuur goed aan door de lage investeringskosten en het positieve effect op de langere termijn op het gebied. Ook in Nederland zijn er telkens meer mensen die het plezierig en leuk vinden hun eigen noten, fruit, eetbare bloemen en groente dicht bij huis te verbouwen. Ten eerste is dit het veiligst in het huidige tijdperk waar chemische middelen de conventionele landbouw overheersen. Ten tweede smaakt niets zo goed als vers geplukte hazelnoten, frambozen en aardperen uit de eigen tuin. Permacultuur is ontwerpen met èn smullen van de natuur.

Een gratis downloadbare cursus die de basisprincipes van permacultuur uitlegt en een database met meer dan 250 eetbare planten en paddenstoelen die in Nederland groeien zijn te vinden op: www.permacultuurnederland.org .

Meer filmpjes over permacultuur vindt u op: www.permacultuurnederland.org en www.ttheerlen.ning.comNieuwsbrief Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de Juli-Augustus 2010 nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.4 juli - Muur school in Herat (Afghanistan)

De mensen zijn voor elkaar net als de ledematen
In essentie zijn ze uit dezelfde elementen geschapen
Mocht er een ledemaat door omstandigheden pijn lijden
Dan zullen de andere ledematen hierdoor geen rust meer kennen

Binnenkort is het weer zomervakantie en veel mensen gaat dan met vakantie. Een aantal onder u zullen mogelijk voor langere tijd op reis gaan; anderen gaan voor een korte periode of reis, maar misschien heeft u de vakantie al achter de rug of zult u pas na de zomer met vakantie gaan. Wat u ook zult doen, welke plannen u ook gemaakt heeft: Stichting SCAN wenst u een fijne zomertijd toe !

Maar, we zouden SCAN niet zijn, als we ook niet van de gelegenheid gebruik willen maken om even uw aandacht te vragen.

Zoals u weet gaan alle Afghaanse kinderen die nog niet naar school kunnen gaan, ons aan het hart. Een vertaling van onze solidariteit zit dan ook in het bouwen van scholen in verschillende delen van Afghanistan.
Op deze manier dragen we een klein beetje bij aan het doel om ieder Afghaans kind naar school te kunnen laten gaan.

Momenteel is de school die Stichting SCAN in Herat bouwt bijna gereed. Daar zullen Afghaanse meisjes eerdaags onderwijs krijgen !
Wellicht weet u ook dat de meisjes er nog niet naar school kunnen gaan omdat er om de school heen nog géén muur is gebouwd. Sinds kort is een lokale aannemer al wel begonnen met het leggen van de fundering voor deze muur. Om de muur zelf te kunnen bouwen, dienen we echter nog de nodige gelden in te zamelen. Des te sneller deze muur er staat, des te eerder zullen ook in deze wijk van Herat meisjes op een veilige manier onderwijs kunnen volgen.

Dat is dan ook de reden waarom we u vragen om ons te steunen bij het bouwen van deze muur:
zou u een klein deel van uw vakantiegeld aan dit doel willen besteden ?

Ook dit project krijgt steun van Wilde Ganzen. Dat betekent dat bedragen die tijdens acties zoals deze aan dit project gegeven worden, door Wilde Ganzen opgehoogd zullen worden. Hierdoor hoeft SCAN uiteindelijk slechts 60 % van het aan de muur te betalen bedrag in te zamelen. De overige 40 % draagt Wilde Ganzen bij. Genoeg reden om nu alle zeilen bij te zetten, zo vindt Stichting SCAN.

Informatie over het project en over Wilde Ganzen is te vinden op: https://www.wildeganzen.nl/projecten/project/wgp/94/46/2010.0156/ en natuurlijk ook op onze eigen website: www.StichtingSCAN.com

Uw bijdrage kunt u storten op: ING Bankrekening: 9673353 t.n.v. Stichting SCAN, Heerlen, onder vermelding “muur meisjesschool Herat“.

U zult er heel wat meisjes blij mee maken !

Wij rekenen op uw steun en danken u bij voorbaat.25 juni - Fietstocht door West Europa voor klimaatrechtvaardigheid !

Onder de naam “Ecotopia Biketour” wordt een fietstocht gehouden van noord Yorkshire (Groot Brittannië), via Leeds, Bristol, Caen, Le Havre, Calais, Oostende en Brussel, door Nederlands Limburg, tot aan Keulen (Duitsland).

De route, die van 25 juni tot 31 augustus 2010 ruim 2 maanden zal duren, richt zich op de mobilisatie voor ‘Climate Justice’, klimaat rechtvaardigheid dus, voor mens, dier en milieu – wereldwijd.

Als je de hele route, of een deel ervan wil meedoen met de fietstocht ben je van harte welkom !

Ecotopia Biketour is niet zomaar een rit op simpele trapkracht op de pedalen door mooie panorama's, het is ook een tocht vol campagnes en acties voor het milieu.

In de plaatsen die de tour aandoen, gaan ze deelnemen aan lokale campagnes: steun aan gemeenschappen in het terugnemen van hun land op vervuilende industrieën; het doorprikken van de positieve mythes over kernenergie; het onder de aandacht brengen van alternatieven voor de uitbreiding van snelwegen; steun aan de overgang naar autovrije steden, enzovoort.

Elke week zijn er workshops, discussies en (zonder twijfel) plezier & spel.

Sommige van de grootste stops zullen in het Towards Carfree Cities Conference aan het van einde juni zijn, het Franse klimaatkamp in juli, en het Duitse klimaatkamp in augustus.

Over de hele route hopen ze lokale groepen te ontmoeten die duurzame ontwikkeling in eigen handen nemen, bij hen te verblijven en van hen te leren: over zelfgemaakte en zelfgekweekte producten, permacultuur, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, hergebruik, beheer van natuur reservaten… en nog veel meer. Kortom de Ecotopia Biketour is wat we er zelf van maken.

Voor Zuid Limburg wordt er gedacht aan de Awacs kwestie, de buitenring en ontmoeting met de Transition Towns groepen.

Kom mee als:

- je ongeveer 50 km per dag kan fietsen (met waarschijnlijk wat dagen regen !)
- je geïnteresseerd bent in thema’s rond rechtvaardigheid voor mens, dier en milieu en deel wilt nemen aan acties
- je deel wilt nemen aan consensus besluitvorming (en communicatie)
- je wil helpen met de dagelijkse taken zoals het bereiden van de maaltijden, het trekken van de aanhangwagens, de afwas of het opruimen van de slaapplaatsen.

Hoe deel te nemen ?

Ten eerste: Lees de ins en outs van de biketour op hun website & vul het registratie formulier zo spoedig mogelijk in.

Als je op Facebook zit, kun je lid worden van de Biketour event en onze Facebook pagina… ons volgen op Twitter is ook mogelijk !

Iedereen betaalt een deelnemers bijdrage van 4-8 € per dag (wie een betere economische situatie heeft misschien iets meer dan wie minder geld heeft). Deze bijdragen zouden alle kosten moeten dekken – organisatorische kosten en inspanning, verschillende activiteiten, acties, workshops, 3 vegetarische maaltijden per dag en een plek om je tent op te zetten. Je kunt je ook ergens langs de route bij de Biketour aansluiten – maar laat ons dan op tijd weten waar en wanneer we je kunnen verwachten. De route is nu nog in de maak, maar wordt hopelijk met de dag zekerder en preciezer. Er zijn tal van tips en handigheidjes die we je zouden kunnen meegeven om voorbereid aan de fietstocht mee te doen, maar om deze uitnodiging van fatsoenlijke lengte te houden, kun je maar beter onze website bezoeken en zien wat daar al aan informatie voor je staat. Als je dan nog vragen hebt mail ze ons: info@ecotopiabiketour.net

Voor meer informatie: www.ecotopiabiketour.net24 juni 2010 - Women In Black Maastricht voor mensenrechten in Palestijnse gebieden

Bij deze nodigen wij u graag uit om aanstaande donderdag 24 juni uw steun te komen betuigen aan de Palestijnse bevolking. Tijdstip is tussen 18.00 en 19.00 uur, locatie is achter het Stadhuis tegenover het Forum.

Door toedoen van Israel, die zich beroept op haar recht tot zelfverdediging, zijn de Palestijnen namelijk al jarenlang beroofd van hun (bewegings)vrijheid en andere wezenlijke rechten van de mens.

Dit is absoluut geen oproep tot Jodenhaat of antisemitisme, maar een simpel verzoek om samen stil te staan bij een verlangen naar vrede onder zowel Palestijnse als Israelische burgers. Juist in Israel neemt de kritiek op de onverzettelijke houding van de regering toe en zijn diverse Israelische en Joodse vredesactivisten en organisaties druk doende met initiatieven die bedoeld zijn om publieke aandacht te vragen voor dit schrijnende conflict.

De woman in black is een wereldwijd netwerk van vrouwen die zich vreedzaam verzetten tegen onrechtvaardigheid, oorlog, de schending van mensenrechten en alle vormen van geweld.

Women in Black begon in Israel. In 1987, twintig jaar nadat Israel de West Bank en Gaza bezette, brak de Eerste Intifada los. Als reactie ging een groep van Israelisch-Joodse vrouwen wekelijks de straat op om in een stille anti-oorlog wake te protesteren tegen de bezetting van Palestijns gebied door Israel, doorgaans op drukke verkeersaders waar veel publiek komt. Het begon in 1988 te Jeruzalem, maar al snel was er sprake van zo'n veertig stille wakes verspreid over het land. In het noorden van Israel, waar de concentratie van Arabische gemeenschappen het sterkst is, gingen op een gegeven moment ook Palestijnse vrouwen met de Israelische nationaliteit deelnemen aan deze Women in Black groepen. Vervolgens werd het initiatief door vrouwen over de hele wereld overgenomen, van Argentinie tot in onder andere Australia, Oostenrijk, Denemarken, Belgie, Duitsland, Nederland, Servie, Italie, Spanje, Uruguay, India, Zuid-Afrika, Engeland en de Verenigde Staten.

Frances Scarrott is van oorsprong Brits, maar ze woont al ettelijke jaren in Maastricht. Zij werd gegrepen door het lot van de Palestijnen toen ze zich verdiepte in de geschiedenis van haar land en zo ook het koloniale verleden van Groot-Brittannie onder de loep nam dat in de toekomst van het voormalig Mandaatgebied van Palestina een bepalende rol speelde. Zij vindt dat haar geboorteland mede-verantwoordelijk is voor de ellende waarin de Palestijnen zich nu bevinden. En Frances wilde iets doen. Vandaar dat zij het initiatief nam om de groep Women In Black Maastricht op te richten, met een maandelijkse protestwake achter het Stadhuis.

Meestal staat Frances er letterlijk alleen voor. Een enkele keer krijgt ze gezelschap van studenten die tijdelijk in de stad verblijven en die ook protesteren tegen de situatie in Gaza en de West Bank. Gezien de meest recente ontwikkelingen rondom het Free Gaza flotilla incident waarbij negen Turkse activisten gedood werden, roept ze nu op tot medewerking en meer publieke steun ten behoeve van dit slopend Israelisch-Palestijns conflict !

Ook Maastricht (en Limburg) mag openlijk aandacht besteden aan de schending van mensenrechten in de Palestijnse gebieden, waar het echt niet alleen om terroristen, Hamas of moslims gaat.

De BU, de Universiteit van Bethlehem is een Katholiek Christelijk initiatief en de eerste universiteit in de West Bank, opgericht door De La Salle Christian Brothers die sinds 1893 scholen openden in Bethlehem, Jeruzalem, Jaffa, Nazareth, Turkije, Libanon, Jordanie en Egypte. In het westen (en wereldwijd) zijn ze bekend als de Broeders van de Christelijke Scholen.

Ondanks dat de universiteit sinds haar start in 1973 al twaalf keer gesloten werd op last van het Israelisch leger (de langste periode was van oktober 1987 tot oktober 1990), wist men het volgen van colleges voort te zetten, al dan niet op campus. De spertijden of avondklok, reisbeperkingen, intimidatie en vernederingen bij de militaire checkpoints en de algemene negatieve impact van de Israelische bezetting van de West Bank, dit alles zijn factoren waar rekening mee moet worden gehouden wil men zich aan de universiteit inschrijven. Als student krijg je met veel Israelische tegenwerking en pesterijen te maken, tot valse beschuldigingen en arrestaties toe !

Zo'n 3000 studenten, de meesten voltijds, en zo'n 11.000 afgestudeerden tot nu toe hebben ondanks alle tegenwerking moedig gekozen voor het recht op hoger onderwijs. Daarna zijn ze in staat om onder het juk van Israel diverse taken te vervullen in de Palestijnse samenleving (West Bank, Oost Jeruzalem, Gaza), in verschillende beroepen of in leidinggevende posities met als doel een betere wereld tot stand te brengen. Een toekomst voor de jeugd en het Palestijnse volk.

De Maastricht School of Management verzorgt geregeld programma's en uitwisseling met studenten van de BU en elke Palestijnse delegatie die Maastricht bezoekt, geniet na aanvankelijke terughoudendheid en ingeboren angst met volle teugen van de vrijheid, rust en vriendelijkheid die ze hier aantreffen. Zonder soldaten die naar hen roepen en schreeuwen, zonder soldaten die hen verbieden door te lopen. Zonder soldaten die zogenaamd hun doorgangspapieren controleren en deelname aan tentamens of examens saboteren...Heerlen in de Wereld 201019 juni 2010 - Filmvoorstelling + muziek in het kader van Internationale Dag van de Vluchteling

Op 19 juni, de vooravond van Internationale dag van de Vluchteling, vind in filmtheater Lumière in samenwerking met Vluchtelingenwerk Maastricht een speciale filmvoorstelling plaats. In de inspirerende documentaire ‘I know I’m not alone’ laat de vermaarde muzikant Michael Franti de verschrikkende werking van onderdrukking en oorlog zien en muziek als middel om mensen weer bij elkaar te brengen. De film start om 21.30 en zal worden ingeleid door dr. Saeed Parto, verbonden aan de universiteit Maastricht. De avond wordt verder omlijst door live-muziek in de foyer van Lumière.

I Know I’m not alone

Documentaire van Michael Franti, een Amerikaanse muzikant die in de jaren ’90 bekendheid verwierf in Nederland als voorman van de rock-funk-band Michael Franti & Spearhead. De teksten van Franti worden gekenmerkt door een positieve pacifistische en progressieve instelling. Zijn film ‘I Know I’m not alone’ ligt hem thematisch dan ook nauw aan het hart. Als wereldverbeteraar trekt Franti in deze documentaire met de gitaar in de hand door oorlogsgebieden in onder meer Irak om het gezicht van de slachtoffers te laten zien en verbroedering te bewerkstelligen door middel van muziek.

Lezing/Introductie

Lezing/Introductie door dr. Saeed Parto, Universitair Docent aan Maastricht University, oprichter van The Afghanistan Public Policy Research Organization (APPRO), onafhankelijk onderzoeksinstituut dat probeert de wederopbouw van Afghanistan te bevorderen.

Internationale dag van de vluchteling

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. De dag werd in 2000 ingesteld via een speciale resolutie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om begrip voor vluchtelingen aan te kaarten en hun bijdragen aan de vrede te vieren. Inmiddels wordt in meer dan honderd landen bij Wereldvluchtelingendag stil gestaan.

Meer informatie staat op: www.lumiere.nl/.Nieuwsbrief Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de Juni 2010 nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.Inkijk Juni 2010 Online

Door de INKIJK-redactie is het juni 2010 nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.Nieuwsbrief SCAN Online

Ons web-team heeft zojuist de eerste nieuwsbrief van 2010 gemaakt door het solidartiteitscomite Afghanistan-Nederland (SCAN)online gezet.9 juni - Verkiezingen 2010

Wat ga jij stemmen? En hoe denkt jouw partij over klimaatverandering, armoedebestrijding, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen?

Denk Groot, Stem Op de Wereld www.denkgroot.nu is een stemwijzer waarbij de belangrijkste standpunten uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen op het vlak van internationale samenwerking worden vergeleken.

De stemwijzer zelf staat op www.kiesgrenzeloos.nl

De volgende verkiezingsbeloften worden per partij behandeld:

1. Wil de klimaatdoelstelling van de huidige regering handhaven en de uitstoot van CO2 in 2020 met 30%. terugbrengen
2. Wil dat Nederland (in EU verband) exportsubsidies voor landbouwproducten afschaft.
3. Stelt maatregelen voor om belastingontwijking door multinationals tegen te gaan en belastingparadijzen te ontmantelen.
4. Stelt maatregelen voor om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij bedrijven te promoten.
5. Vraagt expliciet aandacht voor fragiele staten in het buitenlandbeleid.
6. Is voorstander van eerlijke handelsakkoorden.
7. Besteedt expliciet aandacht aan de rol van vrouwen in ontwikkelingslanden.
8. Wil het budget - 0,8% BNP - voor ontwikkelingssamenwerking handhaven of verhogen.

Het zal niet verbazen, maar GroenLinks komt hier als beste uit de bus met alle 8 de aspecten positief in het verkiezingsprogramma, gevolgd door de PvdA en SP. Zij besteden niet expliciet aandacht aan punt 7, het millenniumdoel vrouwenrechten in ontwikkelingslanden. Dat doet het CDA wel, maar verder scoort het CDA ‘niet’ op 4 aspecten en ‘misschien’ op 3 thema’s. De PVV scoort op alle 8 de stellingen ‘nee’, de VVD op 7 standpunten ‘nee’. De VVD is er alleen voorstander van dat Nederland de EU- exportsubsidies voor landbouw afschaft. Op de website worden alle standpunten toegelicht.

De oproep ‘Kies weloverwogen, kies grenzeloos’ met de bijbehorende stemwijzer is een initiatief van:

cordaid-logo icco-logo oxfam-logo Hivos-logo13 - 16 mei 2010 - The Hurt Locker in Filmhuis "De Spiegel"

Verenigde Staten, 2008, 101 min.
Regie: Kathryn Bigelow
Met: Jeremie Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Ralph Fiennes, Guy Pearce e.a.

The Hurt Locker opent met een citaat van journalist Chris Hedges, ’Oorlog is een drug’. Zonder plichtplegingen slingert regisseur Kathryn Bigelow ( Point Break , Strange Days ) ons naar Bagdad anno 2004 waar in de zinderende hitte een drie man sterke Amerikaanse explosievenopruimingsdienst actief is.
De film draait om een opeenvolging van ontmantelingen in oplopende volgorde van risico’s die de hoofdpersonen lopen. Die risico's worden in de meeste gevallen overigens verergerd door het roekeloze gedrag van de nieuwe teamleider Sgt. William James, dit tot groot ongenoegen van zijn ondergeschikten. Die willen gewoon zo veilig mogelijk hun laatste 38 dagen uitzitten en wegwezen.
Bigelow, die zich baseerde op het verhaal van ’embedded’ journalist Mark Boal, zit de soldaten dicht op de huid, met zwiepende, continu rondspiedende camera’s. Het is cameraman Barry Aykroyd die dit meesterstuk verricht en de beeldtaal van de computergame naar eigen hand zet.
De film is ontegenzeglijk spannend, en zet de kleinste details van het soldatenleven en de moeilijkheden die zij op de grond tegenkomen glashelder neer.
Bigelow, die onlangs als eerste vrouw de Oscar voor beste regie won, bombardeert de zintuigen met gruizige beelden uit de schoudercamera, hectische montage, een daverende soundtrack die de film tot een bijna fysieke ervaring maakt.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl/8 mei 2010 - Limburgse moedernacht

Op de vooravond van Moederdag vind in Maastricht de Limburgse Moedernacht plaats, om aandacht te vragen voor de Moedersterfte wereldwijd en het daarmee samenhangende Millenniumdoel nummer 5: Vermindering van de sterfte van moeders. Moedernacht is een internationaal initiatief en wordt gehouden op de avond voor Moederdag, als gedenkmoment voor alle moeders die overleden zijn aan de gevolgen van zwangerschap en geboorte.

Moedernacht in Limburg is infotainment: Informatie en entertainment met elkaar verbonden. Dus geen nietszeggend vertier en ook geen al te zware kost, maar daar juist een mooie balans tussen.

Thema
Het thema van dit jaar is seksuele en reproductieve voorlichting. Het is de tweede keer dat de Limburgse Moedernacht georganiseerd wordt in Maastricht.

Betuig nu alvast je steun!De organisatoren van Moedernacht houden veilig moederschap hoog op de politieke agenda. Laat zien dat je ons steunt en onderteken de petitie op de website moedernacht.nl De handtekeningen worden aangeboden aan de politiek tijdens een event in Amsterdam.

Buikschilderen
Zwangere vrouwen worden uitgenodigd om hun buik te laten beschilderen door kunstenaars. Een foto van de beschilderde buik krijgen ze per email gestuurd als een mooie aandenken van hun zwangerschap.
Buikschilderen is gratis, aanmelden is wel nodig.
Dat kan met een mailtje: Moedernachtmaastricht@gmail.com, o.v.v. aanmelden buikschilderen.

Programma
Het programma van dit jaar ziet er weer veelbelovend uit, met bijdragen van o.a. zangeres Diana Olierook, Rafael van Krimpen (Ac. Verloskunde Maastricht), Willem-Jan Cuypers (GGD), Filippijnse dansgroep Bayanihan sa Limburg , Koor Kwimba Zabula, Le Sage Acting en studenten van de Universiteit Maastricht en Wethouder Mieke Damsma. Presentatie: Marjanne Wassink, presentatrice L1 radio en TV.

Moedernachtlied
Dit jaar heeft zangeres Leoni Jansen een speciale Moedernacht-lied “May all the children”, geschreven. De Limburgse vertolking van dit lied ontbreekt natuurlijk niet in het programma in Maastricht. Als je de MP3 versie van het lied wil hebben, stuur dan een mailtje: Moedernachtmaastricht@gmail.com, o.v.v. liedje sturen.

Plaats: Muziekschool Kumulus, St. Maartenspoort 2, Maastricht van 19.00 tot 22.30 uur.

Meer info en aanmelden:
www.coslimburg.nl
www.moedernacht.nl8 mei 2010 - World Fair Trade Day: een wereld van cultuur

Zaterdag 8 mei is het World Fair Trade Day, de internationale dag voor eerlijke handel. Over de hele wereld besteden fairtrade organisaties, waaronder de Wereldwinkels, aandacht aan fairtrade. Dit jaar staat World Fair Trade Day in het teken van cultuur.

In Heerlen organiseert de Wereldwinkel samen met de Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente een Fairtrade markt op het Pancratiusplein. Hiermee wordt extra aandacht gevraagd voor fairtrade. Fairtrade staat voor eerlijke handel met respect voor mens, natuur, maar ook voor cultuur. Op het Pancratiusplein zullen stands aanwezig zijn van de Wereldwinkel en andere producenten van fairtrade producten. Ook Heerlen Millenniumgemeente zal aanwezig zijn.

Om het culturele aspect van de Fairtrade markt te benadrukken is er een djembé workshop door Robin Zalm (ex-Volumia!). Dus als je altijd al eens op een djembé hebt willen spelen, dan is dit je kans.

Zaterdag 8 mei, 11-16 uur op het Pancratiusplein.6 mei 2010 - Transition Town Parksjtad in Kunstencentrum Signe in Heerlen

Transition Town Parksjtad is een organisatie van verontruste burgers die begin 2009 in Parkstad ontstaan is. De aanleiding is het opraken van fossiele brandstoffen en de klimaatverandering. Omdat onze maatschappij volledig afhankelijk is van fossiele brandstoffen, zoals olie, wordt het tijd om te werken aan alternatieven hiervoor.

Het concept van Transition Towns komt uit Groot Brittannië en is ontwikkeld door docent Rob Hopkins met zijn studenten. Hij heeft het Transition Netwerk opgericht waar wereldwijd groepen door geïnspireerd worden. In Nederland hebben zich reeds vele plaatsen aangesloten en Heerlen e.o. blijft niet achter!

Na een jaar van voorbereidingen in studie en netwerkgroepen, wordt er met enige trots het nieuwe materiaal gepresenteerd. Dit bestaat uit een levendige powerpoint presentatie, een nieuwe website en kleurrijk drukwerk.
De aanleiding van deze presentatie in Kunstencentrum Signe (KuS) is de momenteel lopende tentoonstelling over de gevolgen van de krimp in de Heerlense wijken. Transition Town Parksjtad denkt mee met een positieve invulling van het begrip KRIMP en nieuwe kansen. Door het aanreiken van creatieve, ecologische en sociale initiatieven wil het een bijdrage leveren en de veerkracht van de lokale c.q. regionale gemeenschap versterken. Dit willen zij doen op de gebieden van (openbaar) vervoer, lokale voedselvoorziening, duurzame energie en gezond wonen.

De presentatie begint op donderdag 6 mei 2010 om 19.30 uur in KuS, Willemstraat 91a in Heerlen. De toegang is gratis.

Meer informatie:

www.parksjtad.transitiontowns.nl
www.ttheerlen.ning.com
info@parksjtad.transitiontowns.nl5 mei 2010 - Bevrijdingsfestival Roermond

Jaarlijks organiseert COS Limburg een breed scala aan activiteiten tijdens het Bevrijdingsfestival Limburg in Roermond. De Mondiale Markt biedt het publiek een brede variatie aan kleur- en geurrijke stands; van Plaatselijke Ontwikkelingsinitiatieven (PI's) tot verkoop van vesten uit Peru en een veelheid aan stands met eten en drinken uit verre landen. Verder zijn er op het Millennium Plein van het CK-Theater activiteiten in het kader van de Millenniumdoelstellingen en prachtige optredens. Elk jaar is het weer een gezellige multiculturele verademing om even een bezoek aan het CK, Centrum voor de Kunsten te brengen op 5 mei.

12.30 – 18.00 Mondiale markt

Beleef de hele wereld in geuren en kleuren, klanken en beelden, workshops en presentaties. Aziatische hapjes, Afrikaanse kunstnijverheid en bevlogen idealisten die in alle uithoeken van de wereld hun bijdrage leveren aan de realisatie van de Milleniumdoelen. Deze unieke combinatie tref je aan op de Mondiale Markt die is gesitueerd in de Biggenmarkt, de Jesuïtenstraat en de Munsterstraat.

In het Centrum voor de Kunsten (CK) vind je dit jaar het Millenniumdoelenplein waar aandacht wordt geschonken aan de in 2000 op mondiaal niveau door de Verenigde Naties gemaakte afspraken om armoede te verminderen, analfabetisme, aids, malaria en kindersterfte te bestrijden en om duurzaamheid en eerlijke handel te bevorderen. Kinderen kunnen kennis maken met andere culturen tijdens de diverse kinderactiviteiten en workshops die niet alleen in het CK plaatsvinden maar ook verspreid over de Mondiale Markt.
Verder kan je op het terras van het CK even tot rust komen, een Afrikaans biertje drinken en genieten van live wereldmuziek.

Wereldmuziekprogramma

13.15: Tarika Sammy, Karakteristiek- Authentiek- Spiritueel. Dit singer-songwriterduo, en tevens neef van elkaar, heeft zijn roots in Madagaskar. Samen creëren ze beweeglijke ritmes; een harmonisch samenspel waarbij ook plek is voor spiritualiteit. Duidelijk hoorbaar in hun muziek is de sound van het zuidelijke deel van Madagaskar, de thuisbasis van de marovana (houten plank met metalen snaren aan beide zijden) en de lokanga (soort viool). Inmiddels zijn deze twee neven uitgegroeid tot het boegbeeld van het traditioneel Madagassische geluid. Ook hun zang is een streling voor het oor. Deze artiesten maken al hun bijzondere instrumenten zelf.
Kijk voor meer informatie op: www.mundialconcerts.nl.

15.00 La Panika, Gypsy Balkan muziek Brassband Tsigan!! Muzikaal erg goed, niet bezig met de balkan hype, roots. 8 Jaar geleden opgericht door Benito Blancquart en Bulgaarse straatmuzikanten die woonachtig zijn in het Franse Lille en in Gent Belgie.La Panika maakt geen standaard fanfare, maar zorgt door middel van vele invloeden voor variatie. Van de zeer herkenbare "hoempapa" veranderd de muziek opeens in een wirwar van kronkelende klarinetten. Gegarandeerd een feest! Dus: Net zoals je voor echte reggae muziek niet meer naar Kingston Town hoeft, zo hoef je al lang niet meer naar de Balkan gaan om raszuivere, kwaliteitsvolle gypsy Balkan muziek te horen, die vol levenslustige en opzwepende ritmes zit.
Kijk voor meer informatie op: www.myspace.com/lapanika.

16.45 Binang Mmino, energieke dans en muziek uit Zuid-Afrika. Binang Mmino (dansen op muziek) is een energieke dansgroep die bestaat uit zeven jonge meiden. Ze dansen, zingen en bespelen ook nog eens de drums en marimba. Ze doen dit alles met zo’n verbazingwekkende toewijding en snelheid dat ze hun publiek keer op keer versteld doen staan. Deze meidengroep laat een mooie combinatie zien van culturele en etnische dansen zoals ‘Tswana Traditional’; de traditionele dans van de mijnwerkers ‘Gumboots’. Ook moderne variaties op andere traditionele dansen passeren de revue.
Kijk voor meer informatie op: www.mundialconcerts.nl.Inkijk Mei 2010 Online

Door de INKIJK-redactie is het mei 2010 nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.28 april 2010 - Proef presentatie Transition Town Parksjtad

Het is een tijd lang rustig geweest rond Transiton Towns Parksjtad maar achter de schermen is er toch steevast doorgewerkt aan de voortgang.
Deze lente gaat TTP van start met een publiciteitscampagne om de inwoners van Parkstad te mobiliseren.
Als try-out gaat TTP op 28 april 2010 een presentatie geven van de nieuwe materialen.

De laatste maanden is er gewerkt aan de website www.parksjtad.transitiontowns.nl. Deze site is naast de sociaal netwerk website www.ttheerlen.ning.com opgezet zodat de informatie beter gepresenteerd kan worden.
TTP wil wel eens weten wat jullie ervan vinden en of er nog dingen aan moeten veranderen. Zo is er meer mogelijkheden qua functionaliteit en vormgeving bijvoorbeeld. TTP hoopt dat de site de komende maanden uitgroeit tot een nuttige bron van informatie voor iedereen die in een duurzame veerkrachtige regio is geïnteresseerd. Verder is er drukwerk gemaakt zoals een brochure, visite-kaartjes, en persberichten. Dit alles in een huisstijl met aardetinten (mergelland) en een krachtig logo. En dan is er nog de nieuwe powerpoint-presentatie waarin de concepten van transition towns en permacultuur inzichtelijk worden gemaakt met foto’s en animaties. Deze avond bied ook gelegenheid om oude contacten weer eens aan te halen.

Wij verheugen ons op jullie komst en maken er een feestje van!

Programma:

19.30 zaal open
19:45 welkomstwoord
20:00 kennismaking
20:15 powerpoint-presentatie
20:45 distributie brochure en persbericht
21:00 evaluatie websites
21:30 gelegenheid tot nabespreken
24:00 zaal dicht

Locatie: Café Lachus Valkenburgerweg 23 Heerlen27 + 28 april 2010 - Brothers in Filmhuis "De Spiegel"

Verenigde Staten, 2009, 101 min.
Regie: Jim Sheridan
Met: Tobey Maguire, Natalie Portman, Jake Gyllenhaal e.a.

Brothers vertelt het verhaal van marinier Sam die tijdens een missie in Afghanistan vermist raakt en dood wordt verklaard. Zijn vrouw Grace blijft met twee dochters achter. Sams broer Tommy ontfermt zich over het ontredderde gezin. Tegen de verwachting in groeien Tommy en Grace steeds meer naar elkaar toe. Maar dan blijkt Sam niet dood te zijn. Na een spectaculaire bevrijdingsactie keert hij terug naar huis. De draad oppakken is moeilijk. Sam voelt zich vervreemd van zijn vrouw, verdenkt haar van overspel en jaagt zijn dochters de stuipen op het lijf. Toby Maguire gooit hoge ogen als wandelende tijdbom. Zijn diepe geestelijke ontreddering kruipt hevig onder de huid. Jake Gyllenhaal is ook goed op dreef als voormalig bajesklant, die het verlies van zijn broer probeert op te vangen en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor diens gezin.

Brothers maakt pijnlijk duidelijk dat de hel van een oorlog nog lang nadreunt in de levens van alle betrokkenen.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl/19 april 2010 - Le Concert in Filmhuis "De Spiegel"

Frankrijk/Roemenië/Italië/België, 2009, 119 minuten
Regie: Radu Mihaileanu
Met: Aleksei Guskov, Mélanie Laurent, Dmitri Nazarov e.a.

Ten tijde van Breznjev stond Andreï Filipov (Aleksei Guskov) aan het hoofd van het wereldberoemde Bolshoi Orkest en was hij de meest befaamde dirigent van Rusland. Omdat hij weigerde de joodse muzikanten uit het orkest te zetten, werd hij op het hoogtepunt van zijn carrière ontslagen. Dertig jaar later werkt hij nog steeds voor het Bolshoi Orkest, maar wel in de schoonmaakploeg. Op een avond ziet Andreï toevallig een fax binnenkomen waarin het Théâtre du Châtelet het orkest officieel uitnodigt voor een concert in Parijs. Andreï krijgt een waanzinnig idee. Waarom zou hij zich niet samen met zijn vroegere collega-muzikanten, die zoals hij leven van klusjes, voordoen als het Bolshoi Orkest en met hen naar Parijs gaan. Eindelijk is het moment gekomen waarop ze wraak kunnen nemen. Met behulp van de KGB-functionaris die hem destijds dwarszat en enkele naar de onderkant van de Russische samenleving uitgewaaierde orkestleden van weleer, harkt Filipov een orkest bij elkaar. Ze stellen zich voor als het Bolshoi Orkest en reizen naar Parijs om een concert - pardon, hét concert te geven - in het vermaarde Théâtre du Châtelet. De ontroering slaat toe als aan het einde van de film het orkest losbarst in het vioolconcert van Tsjaikovski.

Voor meer informatie en: www.filmhuisdespiegel.nl/3 + 4 april 2010 - Micmacs à tire-larigot in Filmhuis "De Spiegel"

Frankrijk, 2009, 105 min.
Regie: Jean-Pierre Jeunet
Met: Dany Boon, André Dussollier, Nicolas Marié, Yolande Moreau.

Regisseur Jean-Pierre Jeunet schreef samen met zijn vaste scriptschrijver Guillaume Laurent het script van Micmacs. Hoofdrolspeler is Dany Boon (wereldberoemd sinds de megahit Bienvenue Chez les Ch’tis ). Micmacs à tire-larigot is een inventieve film geworden vol kleurrijke personages. Micmacs draait om een man die per ongeluk geraakt wordt door een kogel en vervolgens huis en baan verliest. Samen met een groepje zwervers bindt hij de strijd aan met de wapenindustrie als hij erachter komt dat de kogel geproduceerd is door dezelfde fabriek die ook de landmijn maakte die voor de dood van zijn vader zorgde. De titel betekent overigens zoiets als ‘een karrenvracht problemen’.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl/3 april 2010 - "opruimactie Vliegbasis Volkel"

12.30 uur – Hoofdpoort Vliegbasis Volkel

Op zaterdag 3 april 2010 organiseren Ontwapen! en Akties tegen Kernwapens een manifestatie en actie bij kernwapenbasis Volkel in Noord-Brabant, in het kader van een internationale actiedag voor ontwapening. De jaarlijkse Paasmars voor Vrede en Ontwapening sluit zich hier bij aan. Na een bijeenkomst met sprekers en muziek aan de hoofdpoort, volgt een grootschalige 'opruimingsactie' op de basis. Het Vredesburo Heerlen roept op tot deelname.

Ondanks jarenlange protesten liggen op Volkel nog altijd 20 Amerikaanse atoombommen opgeslagen. Nederlandse F16-piloten worden opgeleid om deze af te kunnen werpen in NAVO-verband. Mogelijk kernwapengebruik vormt een van de hoekstenen van het Strategisch Concept van de NAVO, dat zich in de eerste plaats richt op het beschermen van de belangen van de eigen lidstaten. Belangen die desnoods met geweld, tot de inzet van atoom-bommen aan toe, afgedwongen kunnen worden. Daarmee leveren deze kernwapens ook een bijdrage aan het in stand houden van armoede en ongelijkheid in de wereld. Een actie tegen de kernwapens op Volkel is dan tegelijkertijd een actie voor een eerlijkere welvaartsverdeling en meer mondiale solidariteit.

Volgens een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in 1996 is het inzetten van kernwapens een misdaad tegen de menselijkheid. Dreigen met inzet, waaronder ook het voorhanden ervan hebben valt, is eveneens gekwalificeerd als misdadig volgens het internationaal recht. Een ieder heeft het recht, zelfs de plicht, misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen. Met de actie op 3 april 2010 bij Volkel zullen de deelnemers invulling aan deze plicht geven.

Dit is het moment om massaal deel te nemen aan een internationale actie in Europa met als eis: “Alle kernwapens de wereld uit!”.

In alle Europese landen waar nog kernwapens gestationeerd zijn zal op 3 april 2010 actie gevoerd worden.

Deze acties laten zien dat er nog altijd mensen zijn die de geldverslindende oorlogsindustrie willen ombuigen naar een milieuvriendelijke en geweldloze bedrijvigheid. Tevens willen zij het geloof in militaire oplossingen vervangen door vormen van conflict-oplossing die de vrijheid en gelijkheid van mensen bevordert in plaats van vernietigt.

In mei vindt in New York de zogenaamde Review Conference van het Non-proliferatieverdrag (NPV) plaats. Daar wordt gesproken over de verdere uitvoering van dit verdrag dat rust op twee peilers: geen verdere verspreiding van kernwapens en complete nucleaire ontwapening. Keer op keer blijkt dat met name de 'officiële' kernwapenstaten (VS, Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en China) eenzijdige nadruk leggen op het tegengaan van verspreiding van kernwapens naar andere landen en nauwelijks stappen ondernemen richting ontwapening.
Ook de recente ontwikkelingen op dit gebied, zoals de belofte tot verregaande nucleaire ontwapening van president Obama, zijn verre van voldoende. Want ondertussen blijft kernwapen inzet een belangrijk onderdeel uitmaken van militaire doctrines van landen en bondgenootschappen die over deze wapens beschikken.
Ook worden nog altijd nieuwe kernwapens ontwikkeld en geproduceerd. In 2008 werd 1000 miljard euro uitgegeven aan allerlei vormen van bewapening.

Voor meer informatie, zie de website van Ontwapen!

Voor meer informatie en actuele ontwikkelingen mbt kernwapens: www.vredessite.nl2 april 2010 - 2 april 2010 Malick Pathé Sow (Senegal Desert Blues)

Malick Pathé Sow, "Senegal's new singing star", meester van de Hoddu, een krasserig maar op betoverende wijze resonerende soort luit, maakt muziek die je maar weinig hoort op WOMAD. Zijn muziek voert je in een ander landschap, in dit geval een droog en weids Afrika waarin echo's van oude mythes weerklinken. (Daily Telegraph, 27 juli 2009).

Malick Pathé Sow stamt uit een oude familie van griots, de laawbe. Al vroeg wordt hij ingewijd in de muziek van de Peulh, een nomadenvolk uit het Noorden van Senegal. Hij is de meester van de Hoddu, een Afrikaanse luit.

Hij speelde onder meer op WOMAD festival, Sfinks, la Cigale (Parijs), Couleur Café (Brussel) en Festival Blues sur Seine (Parijs).

Sows laatste CD Maayo Men stond in de top tien van de World Music Charts Europe van januari 2008 en werd door De Standaard uitgeroepen tot een van de beste tien Wereldmuziek-Cd’s.

20.30 • AINSI Lage Kanaaldijk 112-113 Maastricht studenten: €6,- / overigen €10,-.

Meer informatie: www.myspace.com/malickpathesow

Reserveren: 043-38853882 april 2010 - Goede Vrijdag Viering Luciushof

De komende Goede Vrijdag-viering, georganiseerd door de werkgroep Heerlen Mondiaal, zal in het teken staan van de klimaatverandering.

Rondom het hongerdoek “Behoud de Schepping”, gemaakt door de Nigeriaanse kunstenaar Tony Emekwa Nwachukwu, zullen teksten en muziek elkaar afwisselen.
Door onze omgang met de schepping, door uitputting van de grondstoffen en door het niet in acht nemen van de grenzen raakt de verandering van het klimaat ons allemaal, echter niet allemaal gelijk.
De mensen in de ontwikkelingslanden hebben nauwelijks bijgedragen tot het broeikaseffect, maar worden het hardst getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering.
Als we ons verdiepen in hun levensomstandigheden en de vragen die daarmee samenhangen, kijken we tegelijkertijd in een spiegel naar ons eigen leefpatroon.
Hun levensomstandigheden dagen ons uit om opnieuw en vernieuwend na te denken of wij misschien toch minder sober, spiritueel en solidair zijn dan we zelf graag willen geloven.

Vrijdag 2 april, aanvang 14.30 uur in de Luciushof, Putgraaf 3 in Heerlen. Zaal is open vanaf 14.00 uur.

Ieder is van harte welkom! Toegang gratis.

Meer informatie: www.vastenaktie.nl/Inkijk April 2010 Online

Door de INKIJK-redactie is het april 2010 nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.24 maart 2010 - Cafe Mondiaal en Millenniumdoelen in Parkstad Limburg

In Parkstad Limburg zijn drie millenniumgemeenten: Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

Woensdag 24 maart 2010 vanaf 19.00 organiseert de Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente in Eethuis De Mengelmoes, gelegen aan de Oranje Nassau straat/hoek Stationstraat te Heerlen, een avond over activiteiten in Parkstad om de millenniumdoelen dichterbij te brengen. Niet alleen in de millenniumgemeenten, maar ook in de Parkstadgemeenten die (nog) géén millenniumgemeente zijn.

De avond is interessant voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de millenniumdoelen.

Het programma:

19.00 uur Ontvangst met welkomstdrankje, hapje en muziek
19.30 uur Welkom en introductie De Mengelmoes
19.40 uur Wat gebeurt er in Parkstad voor de Millenniumdoelen? Een rondje langs de groepen.
20.30 uur Selena Coumans van COS Limburg over meer mogelijkheden
20.50 uur Muziek door onze huisband Mea Culpa
21.00 uur Discussie over mogelijkheden, samenwerking en eventueel gezamenlijke activiteiten
21.45 uur Afspraken
22.00 uur Netwerken, informele discussie

De kosten bedragen € 7,00, incl. maaltijd en welkomstdrankje.

Opgeven vóór 22 maart via cafemondiaal@heerlenmillenniumgemeente.nl22 maart 2010 - Campagne tegen Wapenhandel

Zuid-Amerika verspilt miljarden aan wapens
Nederland levert voor half miljard aan Chili - recente order Peru

Amsterdam, 22 maart 2010 -- Zuid-Amerika, de regio met de meest scheve inkomensverdeling ter wereld, geeft steeds meer uit aan wapens. Met recht kan gesproken worden over een wapenwedloop, aldus de Campagne tegen Wapenhandel in een vandaag verschenen rapport. Ook Nederland profiteert: het levert vooral grote hoeveelheden wapens aan Chili en wist recentelijk ook een order van buurland Peru binnen te halen.

Sinds 1998 kocht Chili in Nederland ondermeer fregatten, tanks, raketten en F16's, grotendeels afgestoten defensiematerieel. Met een nog lopende levering van 18 F16's is hiermee in totaal ruim een half miljard euro gemoeid. Deze maand werd ook bekend dat Defensie aan Peru twee Fokker verkenningsvliegtuigen verkoopt, naar verluidt voor ruim 20 miljoen dollar. Tot een paar jaar geleden was Venezuela een regelmatige klant voor Nederlandse wapens, met vooral radarsystemen. Sinds 2007 zijn voor dit land, mede onder Amerikaanse druk, echter géén wapenexportvergunningen meer afgegeven.

Veel landen in Zuid-Amerika presenteren hun wapenaankopen als 'noodzakelijke' moderniseringen van hun krijgsmachten. Die verklaring gaat slechts ten dele deel op, want met de aankopen is sprake van een, soms forse, uitbreiding van de militaire arsenalen. Bovendien jagen wapenaankopen in het ene land nieuwe aankopen door andere landen aan. In die zin kan zeker van een wapenwedloop gesproken worden.

De wapenaankopen voeden regionale spanningen; vooral de relatie tussen Colombia en Venezuela is sterk verslechterd. Beide behoren, naast Chili en Brazilië, tot de landen met de hoogste defensiebudgetten in Zuid-Amerika. Colombia leunt daarbij sterk op de Verenigde Staten, Venezuela op Rusland. De miljarden die Zuid-Amerikaanse landen uitgeven aan wapens zouden, volgens de Campagne tegen Wapenhandel, beter besteed kunnen worden aan armoedebestrijding. Een standpunt dat ook diverse landen in de regio, met name Peru en Uruguay, naar voren brengen. De Nederlandse overheid zou dan ook veel terughoudender moeten zijn met het afgeven van nieuwe wapenexportvergunningen voor bestemmingen in Zuid-Amerika.

Voor meer informatie: Mark Akkerman 06-10328106 of www.stopwapenhandel.org.18 maart 2010 - Fakkeloptocht Internationale Anti Racisme dag

In 1966 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Nates ‘21 maart’ uit tot Internatonale dag tegen racisme en discriminate. Alle lidstaten, waaron- der Nederland, werden opgeroepen om racisme, fascisme en veel vormen van discriminate te bestrijden.

De Werkgroep Anti Racisme Maastricht (WARM) organiseert rond de, door de Verenigde Naties uitgeroepen, Internationale Anti Racisme Dag(21 maart 2010) diverse activiteiten.

De belangrijkste activiteit is de jaarlijks fakkeloptocht die dit jaar wordt gehouden op donderdag 18 maart 2010 vanaf 19.00 tot +/- 20.00.

Startpunt is het Onze Lieve Vrouwpelein en eindpunt is het monument van Topor aan de Tongersestraat.

Dus Zeg je nee tegen racisme en discriminatie ? Laat dat zien en loop mee met deze fakkeloptocht !

Voor meer informatie kijkt u op: www.werkgroepantiracismemaastricht.nl/ of stuurt u een mail naar: info@werkgroepantiracismemaastricht.nl14 maart 2010 - Voorstel Heerlen Mondiaal voor Mondiale Paragraaf

Vandaag heeft Heerlen Mondiaal een voorstel voor een Mondiale Paragraaf + een begeleidende brief naar alle gemeenteraadsleden, en in het bijzonder de gemeenteraadsleden van de toekomstige coalitiepartijen, in Heerlen gestuurd.

Lees hier de begeleidende brief en lees hier ons voorstel voor de Mondiale Paragraaf

Hoe nu verder in Afghanistan / Uruzgan?

Ik wil hier mijn mening geven over de politieke crisis in Nederland vanwege het beëindigen van de Nederlandse militaire missie in Uruzgan. Terwijl de discussie vooral om inhoudelijke redenen zou moeten worden gevoerd, is het uitgemond in een puur politiek machtsspel. Daarbij zijn voor zowel het wel of niet beperkt voortzetten van de Nederlandse missie valide argumenten aan te dragen. Want de Nederlandse missie is zo slecht nog niet voor Afghanistan en ondanks de kabinetscrisis blijft het vraagstuk ‘hoe nu verder?’

Allereerst verdient het standpunt om militair uit Uruzgan te vertrekken respect. De missie zou in eerste instantie twee jaar duren en is daarna (in 2007) met twee jaar verlengd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze missie als zodanig in 2010 zal worden beëindigd. Echter de NAVO en de VS hebben het afgelopen half jaar grote druk uitgeoefend op Nederland om langer te blijven. Heel belangrijk was daarbij het aandringen van de minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten Hillary Clinton op haar collega Maxime Verhagen. Daarbij is Verhagen een uitgesproken ‘Atlanticus’ die dus uitermate ontvankelijk was voor de argumenten van Clinton cs. Verhagen heeft vooral het CDA voor zijn standpunten weten te winnen. Ook dat is logisch. Verhagen is binnen het CDA heel belangrijk. Het signaal dat Verhagen begin februari in de richting van de NAVO heeft laten uitgaan, was waarschijnlijk te positief gezien de politieke verhoudingen in het Kabinet. Maar even waarschijnlijk heeft de PvdA op het beslissende moment hiertegen onvoldoende hard geageerd.

Toen de brief met het verzoek van de NAVO voor verlenging van de militaire missie er kwam, werd de discussie grimmiger. Beide kampen in de loopgraven. Pure machtspolitiek volgde, waarbij eigen strategische belangen de doorslag gaven. Wouter Bos heeft niet willen buigen voor Maxime Verhagen en de rest van het CDA die hem eerder van draaikonterij beschuldigden. En het CDA laat niet zijn kroonprins vallen. Omdat het hemd nader is dan de rok, werd gekozen voor een kabinetscrisis. En nu vegen beide kampen hun eigen straatje schoon.

Hoe moet het nu verder met Uruzgan? Voortgaan op de huidige weg is geen optie, niet voor Nederland en niet voor de NAVO. De militaristen hebben wel gelijk dat er in Uruzgan geen abrupt einde mag komen aan de militaire bescherming. Er dient hier voor de weg van geleidelijkheid te worden gekozen. Dat is de afgelopen twee jaar onvoldoende tot stand gekomen.
De militaire taak wordt nu terug gegeven aan de NAVO, waar deze ook thuishoort. Nederland heeft zijn deel aan de militaire taak naar behoren vervuld. Door Nederland weer om verlenging te vragen, kiest de NAVO echter voor de voor de NAVO gemakkelijkste weg. Het is nu aan de NAVO om voor adequate vervanging te zorgen. Er zijn nog heel wat NAVO-landen die hier hun steentje aan kunnen bijdragen, maar die zijn blijkbaar niet zo solidair. Maar als de NAVO niet kan zorgen voor zijn eigen taakinvulling, dan mag dat mankeren niet alleen op Nederland afgewenteld worden. Dat is een opgave voor het gehele bondgenootschap.

Wat kan Nederland dan wel nog doen? Naar mijn mening moet Nederland in Afghanistan actief meehelpen bij het zoeken van politieke oplossingen, waarbij de oorlog wordt omgebogen naar vrede. Dit zal een moeizaam en langdurig proces worden, maar bij de laatste Afghanistan-conferentie zijn wel goede stappen gezet. De ontwikkelingshulp in Afghanistan kan worden geïntensiveerd, zodat vooral de gewone bevolking een wat minder uitzichtloos bestaan krijgt. Daarbij horen ook de opleiding van een politiemacht die er op termijn in zal slagen om de orde te handhaven en het meehelpen aan de democratische en maatschappelijke opbouw van het land, onder gemengde politieke machtsverhoudingen. Die ontwikkelingssamenwerking zal in het begin nog moeten plaatsvinden onder de beschermende paraplu van militairen van een ander NAVO-land.

Harrie Winteraeken
Voorzitter Vredesplatform Heerlen

Dit bericht is op dinsdag 23 februari 2010 gepubliceerd op de opiniepagina van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad onder de titel: “De mening: Winteraeken kritisch over de rol NAVO in Uruzgan-kwestie. Uruzgan-boek niet dicht”.Kerstpakkettenactie gemeente is goed initiatief, maar matige respons ideële pakketten.

Op 7 november 2009 vroeg HeerlenMondiaal per brief aandacht van de gemeente voor het feit dat de kerstpakketten niet meer voor een gedeelte door de Wereldwinkel zouden worden geleverd. HeerlenMondiaal was daarbij in de veronderstelling dat er geen ideële doelen meer zouden worden gesteund. Dat was volgens HeerlenMondiaal niet goed verenigbaar met Heerlen Millenniumgemeente, waar toch van de gemeente verwacht mag worden dat ze oog heeft voor de bevordering van eerlijke handel en Fair Trade producten en dergelijke. (Zie hiervoor mijn Berichten Vanaf de Zijlijn nr. 14 en het bericht van 8 november 2009 op mijn weblog Harrie Winteraeken online www.hwinteraeken.blogspot.com)

Niet snel daarna gaf de gemeente tekst en uitleg. De gemeente heeft vanaf 2009 gekozen voor de ‘Makro keuzecarrousel’. Dat heeft bedrijfsmatig voordelen in de vorm van minder werk voor de gemeenteambtenaren en een grotere efficiëntie. En de Makro keuzecarrousel biedt de medewerkers veel meer keuzevrijheid. Zo konden de medewerkers nog steeds kiezen voor een Fair Trade kerstpakket, al wordt dit dan niet door de Wereldwinkel geleverd. Maar de keuzecarrousel biedt ook de mogelijkheid om te kiezen voor een energiepakket en donaties aan de Voedselbank, Oxfam Novib, Doe een wens of War Child. Deze keuzemogelijkheden heeft de gemeente toegevoegd aan de bestaande mogelijkheden die in totaal uit 32 verschillende kerstpakketten bestaat. De medewerkers hebben zo meer keuze dan in voorafgaande jaren en het staat de medewerker vrij welk cadeau van de gemeente hij aan zichzelf of een ander geeft. Als de keuzecarrousel een succes blijkt, dan wordt deze ook de komende jaren gehandhaafd.

HeerlenMondiaal is het met de gemeente eens dat dit ruime aanbod van ideële pakketten voldoet aan de Millenniumdoelstellingen.
En of het een succes is? Onlangs kreeg HeerlenMondiaal de cijfers van de kerstpakkettencarrousel.

In totaal zijn er in Heerlen in 2009 1378 pakketten uitgegeven.

Hieronder de verdeling van een deel daarvan:

Kerstpakket                                          Aantal          Percentage

1.   Funshopping gegarandeerd        310         22,5 %
2.   Silver surprise                           126          9,1 %
10. Eerlijk is heerlijk (Fair Trade)        46          3,3 %
23. War Child                                   17          1,2 %
24. Voedselbank                               14          1,0 %
25. Oxfam Novib                               11          0,7 %
26. Groen sparen (energiepakket)        9          0,6 %
27. Stichting Doe een Wens                  8          0,5 %

Totaal uitgegeven: 1378

In totaal kozen in 2009 105 ofwel 7,6 % van de medewerkers voor een ideëel pakket of gift. Dat is fors minder dan het aantal kerstpakketten van de Wereldwinkel dat de jaren ervoor werd uitgegeven. In 2008 kozen ongeveer 180 medewerkers voor een kerstpakket van de Wereldwinkel en in 2007 waren het er 268. HeerlenMondiaal vindt dus de uitgifte van ideële pakketten en giften aan goede doelen in verhouding maar mager.3 april 2010 - "opruimactie Vliegbasis Volkel"

Op zaterdag 3 april 2010 vindt bij de Vliegbasis Volkel in Noord-Brabant een manifestatie en 'opruimingsactie' tegen de daar gestationeerde kernwapens plaats.

De actie maakt deel uit van een Europese actiedag voor nucleaire ontwapening, waarbij in alle Europese landen waar kernwapens liggen soortgelijke acties zullen zijn.

De actiedag richt zich op de start van de belangrijke Herzieningsconferentie van het Nonproliferatieverdrag (NPV), die in mei 2010 in New York van start gaat, en is een oproep deze conferentie tot een succes te maken en serieus met ontwapening aan de slag te gaan.

Ontwapen! en Akties tegen Kernwapens hebben de organisatie van de actie in Nederland op zich genomen.

Kijk voor meer informatie op de websites:

http://ontwapen.puscii.nl (voor de actie in Nederland)
www.vredesactie.be(voor de Europese actiedag)

Filmpje 1
Filmpje 228 maart 2010 - Miniconferentie over vluchtelingenbeleid in Zuid-Limburg anno 2010

Het vluchtelingenbeleid is zich meer en meer aan het verharden. Waar Nederland eens voorop liep, dreigt dit nu om te slaan. Hulpverleners uit de regio Zuid-Limburg wensen een zorgvuldig, humaan en rechtvaardig vluchte- lingenbeleid. Na de afwikkeling van het generaal pardon is - vooral bij de landelijke politiek- de aanpak en de toon veranderd. Dit is ondermeer terug te vinden in het veelvuldig gebruik van detentie bij terugkeertrajecten en de strin- gentere aanpak in wet- en regelgeving.

Met bovenstaande ervaringen als achtergrond, vonden wij als samenwerkende organisaties het een goede zaak om alle medewerkers, sympathisanten, politiek betrokkenen e.a uit te nodigen voor een miniconferentie op zondagmid- dag 28 maart 2010 van 14.00 uur tot 16.30 uur in de grote zaal van het Luciushof Putgraaf 3 in Heerlen.

De organisatie ligt in handen van Stichting Noodopvang Parkstad, Vluchtalarm Maastricht, Stichting Noodfonds Vluchtelingen Zuid Limburg en is bedoeld voor ervaringsdeskundigen en belangstellenden die vluchtelingen een warm hart toedragen en een bijdrage willen leveren aan een humaan vluchtelingenbeleid. De middag wil in eerste instantie het inzicht in het vluchtelingenbeleid vergroten en verdiepen. Discussie over de thema’s zal – mede gezien het tijdschema - beperkt worden.

De middag is als volgt opgebouwd:

1. 13.30 uur – 14.00 uur welkom: koffe/thee/vla

2. 14.00 uur – 15.00 uur

• Lezing van Annemarie Busser over detentie van vluchtelingen in Nederland. Zij is door het landelijk bureau van Amnesty International in    Amsterdam vrij gemaakt om verder onderzoek te doen en de landelijke campagne voor te bereiden.
• Getuigenis van Jean Marie over zijn ervaringen in detentie
• Ervaringen met jongeren die uit detentie komen door Corrie Schoffelen-Steentsma voorzitter van Stichting Noodopvang Parkstad en
  VLOT.

3. 15.00 uur – 15.15 uur:

   Pauze en gelegenheid om elkaar weer eens te spreken.
   Vertoning video Snop/ Vlot in een hoekje van de zaal.

4. 15.15 uur – 16.30 uur

• Lezing van Barbara de Leeuw over de ontwikkelingen in wet en regelgeving. Barbara is voorzitter van Stichting Noodfonds
  Vluchtelingen Zuid-Limburg en al jaren juridisch expert en ondersteuner van vele vluchtelingen.
• Ervaringen van Paul Rutten voorzitter Vluchtalarm Maastricht
• Uitleg van Pol Verhelle penningmeester Noodopvang en VLOT over het Project Perspectief Zuid Limburg.
• Gelegenheid tot het stellen van vragen en afronding

Om de kosten van de organisatie te beperken wordt aan de deelnemers gevraagd een bedrag van € 5 ter plekke te betalen. Wie dit niet kan, mag natuurlijk gratis of voor een beperkter bedrag deelnemen. Wie wat ruimer in de middelen zit, mag een hoger bedrag in het mandje storten.

Omwille van de organisatie vragen we met nadruk een mail te sturen naar snop@live.nl waarin je kort aangeeft met hoeveel personen je komt. Aanmelden aan de receptie van de Luciushof (tel 045-5711137) mag ook maar heeft niet de voorkeur.27 maart 2010 - Mandinkabi (Senegal/Gambia)

Theater Landgraaf

Aanvang: 21.00 uur Prijs: € 12,50

De 4-mansformatie MANDINKABI speelt traditionele griot-muziek uit Senegal en Gambia. De muziek van Mandinkabi wordt gevormd door een mix van traditionele en Westerse instrumenten met Afrikaanse zang. Behalve pure traditionele Mandinka-muziek begeeft Mandinkabi zich ook op het pad van de cross-overs. Mandinkabi speelt vóór de pauze een gevoelige, traditionele, akoestische set, gevolgd door swingende, opzwepende Senegalese dansmuziek na de pauze.

African dance-night

Na afloop verder swingen tijdens de African dance-night met d.j. Rik Dejalle, le professeur d´ambiance

Roots eetcafé

Voorafgaand aan het concert worden er tussen 18.00 en 19.30 uur voor max 80 personen Afrikaanse gerechten geserveerd in het Roots eetcafé. Kosten: € 12,50 p.p. Reserveren eten noodzakelijk vóór 24 maart a.s. via reservering(at)swil.nl of 045-5323357

RESERVEREN

Er zijn tijdens het concert alleen staanplaatsen. Reserveren via e-mail: reservering(at)swil.nl of 045-5323357 Stichting Wereldmuziek in Limburg , evt. inspreken 045-5310929 Theater Landgraaf: (ma-wo-vr 10-12 uur) Tickets concert: € 12,50 p.p (Gereserveerde tickets dienen uiterlijk om 20.30 uur te worden opgehaald. Aanvang concert 21.00 uur). Niet tijdig afgehaalde tickets worden doorverkocht.,br> Wilt U a.u.b. eventuele verhindering tijdig melden ? Dit kan ook nog op de dag via 045-5310929.26 maart 2010- Dovenproject Cajamarca/ PERU: Het begint met een ijsje…

Op vrijdag 26 maart 2010 organiseert de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen een informatie-avond met solidariteitsmaaltijd rond het dovenproject in Cajamarca/Peru.

“Het begint met een ijsje…”.

Enkele jaren geleden begon de Heerlenaar Pim Heijster met zijn Peruaanse vrouw Luz Marina een ijszaak in de hooggelegen Andesstad Cajamarca.
Het werd ‘Heladería Holanda’ (Ijswinkel Nederland) met het principe: een (h)eerlijk product voor een eerlijke prijs.

Het huidige, uitgegroeide ijsbedrijf heeft naast de commerciële ook sociale doelen en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel.
Het personeel bestaat grotendeels uit doven en alleenstaande moeders. Beide groepen krijgen hier nieuwe levenskansen.

Om de sociale doelen nog meer uit te breiden is een project opgestart, dat vanuit Nederland gesteund wordt. De stichting Oportunidades Iguales (Gelijke Kansen) werkt aan nog meer kansen in de Peruaanse samenleving voor de doven: door het bieden van meer training en opleiding, het ondersteunen van de plaatselijke dovenschool, het benaderen van andere werkgevers enz.

Tijdens de informatie-avond in de Luciushof in Heerlen zal Joep Heijster, lid van genoemde stichting, een presentatie houden over het project.
Hij zal daarbij ook vertellen over de groeiende vriendengroep die het project steunt.

Meer info: www.gelijkekansenperu.nl

Tijd en plaats:

26 maart - Putgraaf 3 Heerlen
18.00 uur: solidariteitsmaaltijd bijdrage €10.- , kinderen € 5.-;
(opgeven tot 21 maart 2010: 045-5722503 of email wimvankempen@kpnplanet.nl)
19.30 uur: informatief deel met Joep Heijster20 maart 2010 - Handvest voor compassie

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen - zelfs over onze vijanden - doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan.

Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om:

- compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie
- terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele
  legitimiteit heeft
- garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren
- positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren
- bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen, ook van hen die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.

Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar. (12-11-2009)

Wilt u het in het Engels voorgelezen door een zeer divers gezelschap in een filmpje horen ga dan naar: http://charterforcompassion.org

Daar vindt u ook een overzicht van wie er achter staan en kunt u het Charter ondertekenen.

Initiatief

Het Charter for Compassion is een initiatief van de gerenommeerde Britse godsdienst wetenschapper en schrijfster Karen Armstrong.
Zij heeft een groot aantal boeken over wereldreligies op haar naam staan en ze is een vurig pleitbezorger van dialoog en ontmoeting. Volgens haar hebben de verschillende religieuze en ethische tradities gemeen dat zij allemaal een belangrijke rol toekennen aan het begrip 'Compassie'. In de praktijk vinden zij elkaar in de Gulden Regel: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet."

Themadag Compassie nader beschouwd op zaterdag 20 maart 2010 (10.00 - 17.00 uur), Mozeshuis Waterlooplein 205 Amsterdam met lezingen van Jotika Hermsen, ds. Hans Visser, Abdulwahid van Bommel en ds Ruben van Zwieten en o.a. een workshop meditatie van Peter Baert, Vipassanaleraar en yogadocent.

Voor meer informatie: klik op "Compassie nader beschouwd" of wilt u één of meerdere folders per post ontvangen stuur dan een mailtje naar receptie@mozeshuis.nl met uw postadresgegevens.

Iedereen kan hieraan deelnemen. 

www.mozeshuis.nl/compassion.htm
Filmpje 1
Filmpje 2
Filmpje 38 maart 2010 - Internationale vrouwendag, Een film avond in Bibliotheek Nuth

Tijdens deze avond wordt Kim Brice als gastspreker ontvangen. Zij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de documentaire ‘Fighting the Silence’, welke geproduceerd is door de Nederlandse zusjes Van Velzen.
De documentaire gaat over de strijd van de slachtoffers van seksueel geweld in het oosten van Congo. De Democratische Republiek Congo werd tussen 1996 en 2002 getroffen door twee bloedige oorlogen. Meer dan 80.000 vrouwen en meisjes werden slachtoffer van seksueel geweld. Bijzonder aan deze documentaire is dat ook hun mannen aan het woord komen. Zij vertellen hoe ze, onder druk van de omgeving, hun vrouwen hebben verstoten. Shockerend is de visie die soldaten en politiemannen openlijk geven over de reden waarom dagelijks nog zoveel vrouwen in Congo worden verkracht.
Tijdens deze avond worden fragmenten uit deze documentaire getoond, waarna er ruimte is voor discussie.

Waar: OB Nuth
Wanneer: maandag 8 maart 2010, van 19.30 tot 21.30 uur
Aanmelden: via (tel. 045-5244000), of mhanssen@bibliotheeknuth.nl

De toegang is gratis.Amnesty International filmavond en fototentoonstelling
'Stop Geweld tegen Vrouwen'

De tentoonstellingen met als titel: 'Verkrachting is killing. Stop seksueel geweld tegen vrouwen als oorlogswapen.' thematiseren het oorlogsgeweld tegen vrouwen in de Congo en vinden plaats in 3 bibliotheken in Parkstad Limburg: Kerkrade, Landgraaf en Nuth

In deze drie bibliotheken vinden tevens thema-avonden i.s.m. Amnesty International plaats.

De Projectgroep Vrouwen rechten in Limburg van Amnesty International heeft samenwerking gezocht met Limburgse basisbibliotheken waarbij de bibliotheken in Nuth, Kerkrade en Landgraaf zijn betrokken. Er zal in elke bibliotheek een foto-tentoonstelling hangen over de campagne “Stop Geweld tegen vrouwen” die enkele weken te bewonderen is. Ook wordt per bibliotheek een interessante avond georganiseerd waarbij sprekers als Arsene van Nierop en Kim Brice ons zullen voorlichten over vrouwenrechtschendingen in de Congo en Mexico.

De data en locaties zijn:

Bibliotheek Landgraaf 25 februari 2010, 20.00-22.00 uur
Foto tentoonstelling: 17 februari t/m 30 april 2010
Wilhelmina straat 3,
6373 JS Landgraaf
045-5312895
E-mail: info@bibliotheeklandgraaf.nl

Bibliotheek Kerkrade: 3 maart 2010, 20.00-22.00 uur
Fototentoonstelling: 1 februari t/m 3 maart 2010
Kapelllaan 13,
6461 EH Kerkrade
045—5452408
E-mail: info@bibliotheek-kerkrade.nl

Bibliotheek Nuth: 8 maart 2010, 19.30- 21.30 uur
Fototentoonstelling: 4 maart t/m 1 april 2010
Burg. Beckerstraat 10,
6361 BV Nuth
045-5244000
E-mail: mhanssen@bibliotheeknuth.nl

Iedereen die interesse heeft, is welkom! Meld je dan even aan via de telefoonnummers hierboven, of stuur een mailtje naar een van de bovenstaande mailadressen.

Meer informatie: http:/www.parkstadlimburgbibliotheken.nl

Dinsdag 25 februari 2010 20.00 uur in Bibliotheek Landgraaf en woensdag 3 maart 2010 20.00 uur in Bibliotheek Kerkrade-Centrum is in deze bibliotheken in samenwerking met Amnesty International Arsene van Nierop als spreekster te gast.

In 1998 werd haar dochter, Hester van Nierop, 27 jarige leeftijd in het Mexicaanse

Cuidad Juarez vermoord. Haar moeder schreef het boek “Noodkreet uit Juarez” over de achtergronden van de moord. Over de moeilijke verwerking hiervan door haarzelf en haar gezin. Over het onderzoek, of liever gezegd de afwezigheid van het onderzoek naar de dader.

    

Het bleek dat in Juarez in tien jaar tijd meer dan vijfhonderd vrouwen verkracht en vermoord waren en meer dan vijfduizend mensen vermist zonder dat ooit een rechter was verschenen. Terwijl in het geval van Hester een naam en signalement bekend waren. In Nederland richt de schrijfster de Stichting Hester op en steunt zo de strijd van enkele dappere Mexicaanse vrouwen voor het verkrijgen van recht voor vrouwen. Het boek is vlot geschreven en boeiend verslag, waarin afwisselend verbijstering, woede, tedere herinneringen maar vooral doorzettings vermogen een belangrijke rol spelen.
Op de avond in de bibliotheek Kerkrade-Centrum worden o.a. beeldfragmenten van een documentaire vertoond, waarin Arsene wordt gevolgd tijdens haar reis naar en in Mexico. De informatie avond is gratis toegankelijk. A.u.b. een plekje reserveren via de klantenservice van Bibliotheek Kerkrade: 045-545 24 08 of digitaal via: info@bibliotheek-kerkrade.nl

Dezelfde gratis toegankelijke avond vindt op 25 februari plaats in Bibliotheek Landgraaf, 20.00-22.00 uur. Ook hiervoor a.u.b. reserveren via: Bibliotheek Landgraaf: 045-531 28 95 of digitaal via: info@bibliotheeklandgraaf.nl

Film avond: Bordertown
De lezing sluit aan bij de filmavond Bordertown op 24 februari in Kerkrade-Centrum. Bordertown is een thriller met Jennifer Lopez en Antonio Antonia Banderas over een Amerikaanse journaliste die de waarheid achter honderden moorden in het Mexicaanse grens stadje Juarez, Mexico wil achterhalen.
De informatie avond en de filmavond zijn gratis toegankelijk. A.u.b. een plekje reserveren via klanten service van Bibliotheek-Kerkrade: 045-545 24 08 Of digitaal via: info@bibliotheek-kerkrade.nlVastenaktie 50 jaar !
Jubileumjaar voor Malawi!

Om de Vastenaktie duidelijk zichtbaar te maken in het jubileumjaar ervan staat één projectland centraal: Malawi.

Dit project, dat gericht is op het aanpassen van de lokale bevolking in Malawi aan de klimaat- veranderingen past heel goed bij het thema rondom de vastentijd: Behoud van de Schepping.

Deze 50ste Vastenaktie gaat over boerengezinnen en gemeenschappen in Malawi en de manier waarop zij met landbouw niet alleen voorzien in hun eigen behoefte aan voedsel, maar vooral ook een bron van inkomsten ontwikkelen.

Op de achtergrond echter speelt de problematiek van het veranderde klimaat als factor die deze mensen bedreigt in hun bestaan en in hun streven naar een betere toekomst. Als we ze niet helpen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, dan is een duurzame verbetering van hun leven niet mogelijk.

In Malawi verandert het klimaat, het regent minder vaak, waardoor gewassen niet goed groeien. En als het regent, valt er soms zoveel neerslag dat vruchtbare grond wegspoelt.

De lokale organisatie Cadecom werkt nauw samen met Vastenaktie. Zo deelt Cadecom zaden uit van droogtebestendige gewassen en ze leren de mensen hun oogst langdurig op te slaan of voor een goede prijs te verkopen op de markt.

Ook is er een geitenproject zodat mensen melk en vlees hebben en ondersteunen zij bij het bouwen van dammen om het water te behouden.

Vastenaktie 2010 benadert de problematiek van klimaatverandering nadrukkelijk niet als thema over natuur en milieu, maar als een kwestie die gaat over mensen: klimaatverandering raakt ons allemaal, maar niet allemaal gelijk.

Uiteraard worden de overige projecten van Vastenaktie elders in de wereld ook in 2010 zeker niet vergeten !Nieuwsbrief Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de Maart 2010 nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.Inkijk Maart 2010 Online

Door de INKIJK-redactie is het maart 2010 nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.Vastenaktie 2010
De Vastenaktie bestaat dit jaar vijftig jaar !!

‘Behoud de schepping’ is het thema van de Vastenaktie 2010. Deze opdracht die God ons geeft, past bij onze traditie van de vastentijd: matiging, onderlinge solidariteit en het belang van immateriële waarden. Terwijl we een leefbare aarde op het spel zetten voor onze materiële consumptie, zou het eigenlijk helemaal niet moeten gaan om ‘hebben’, maar om ‘zijn’. Duurzaamheid betekent echter ook duurzame verhoudingen in de gemeenschap, met meer aandacht voor elkaar en voor de schoonheid van de natuur.

Het Vastenaktieproject Sierra Leone, dat nu het 3e jaar ingaat, heeft ten doel om mensen te helpen in een land in opbouw. Het project ondersteunt onder andere het scholingsproject. Het streven is te realiseren dat de meisjes op den duur voortgezet onderwijs kunnen volgen, en zodoende zelfstandiger worden en een betere toekomst krijgen.

In het weekend van 13 en 14 maart 2010 wordt, tijdens de H.Missen in de St.Josephkerk en de St.Elisabethkapel en in het weekend van 21 en 22 maart 2010 in de St.Andreaskerk, extra aandacht geschonken aan de Vastenaktie.

Er wordt een ‘Koffiestop’gehouden op vrijdag 26 februari 2010 van 14.00 tot 17.00 uur in de winkelcentra van Heerlerbaan. ( bij de DA drogisterijen). Een optie is er voor Parc Imstenrade.

De koffiestop is een gezellige gelegenheid om met elkaar te spreken over Vasten, Vastenaktie en de projecten dit onder het genot van kopje Fair Tradekoffie.

Elke koffiedrinker stopt een vrije bijdrage in de koffiestopcollectebus en steunt zo de mensen in ontwikkelingslanden. Deze mensen verdienen onze steun !

En…..elk kopje koffie telt.

De wereldwinkel met haar Fair Trade artikelen bemant mede de stand.

Wij hopen u dan ook in groten getale te ontmoeten.

Missionaire Werkgroep Heerlerbaan
-parochies St.Joseph en St.Andreas-Buurtmoestuinen
als plan tegen klimaatverandering

Wat is een Buurtmoestuin precies ?

Een Buurtmoestuin is een stuk grond waarop buurtbewoners gezamenlijk groenten, fruit, kruiden en bloemen telen.

Er zijn allerlei verschillende vormen; je hebt moestuinen op daken; ongebruikte stukjes gemeentelijk groen worden vaak gebruikt en binnentuinen fungeren ook vaak als gemeenschaps-moestuinen. De ene keer werkt iedereen op dezelfde grond, de andere keer krijgt iedereen zijn eigen stukje toegewezen. Maar deelnemers wonen altijd vlak in de buurt van de bewerkte grond.

Wat is het verschil met volkstuincomplexen ?

Het grote verschil tussen de Buurtmoestuin, een volkstuinencomplex en je eigen tuin, is dat een Buurtmoestuin tot stand komt en wordt onderhouden door de gezamenlijke inspanning van buurtbewoners. Je werkt dus samen met – en je bent dus ook afhankelijk van – de mensen die bij je in de buurt wonen. Dat is niet altijd leuk of makkelijk, maar als het lukt levert het wel enorm veel voldoening, saamhorigheid, culturele uitwisseling en gezond eten op.

Waarom is de Buurtmoestuin zo bijzonder ?

De Buurtmoestuin is zo bijzonder omdat het over zoveel verschillende onderwerpen gaat, zoals: gezond eten; het opnieuw aanleren van vaardigheden zoals interculturele samenwerking; ecologisch educatie; biodiversiteit; en solidariteit. Het is een gezond tegenwicht tegen de geïndividualiseerde samenleving omdat samenwerking met buurtgenoten een vereiste is om tot een goed resultaat te komen.

Doel van de website www.buurtmoestuin.nl

Op deze website kun je je laten inspireren om samen met je buurtgenoten aan de slag te gaan door het inspirerende overzicht van allerlei bestaande buurtmoestuinen te bekijken.

Zo gauw je hebt besloten dat je aan de slag wilt, kun je het materiaal in de moestuin-toolkit downloaden en het bewerken naar je eigen wensen.

In het hele proces dat daarop volgt kom je allerlei problemen tegen. Zoals boze buurtbewoners die het niks vinden; diefstal van je oogst; vernieling van je hekwerk, bureaucratie en gedemotiveerde deelnemers.

Het omgaan met deze en andere problemen is een boeiend en levend proces waar op de website veel aandacht aan besteed zal worden. Om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van subsidies, zullen low-budgetoplossingen voor problemen centraal staan.

De Moestuin-Toolkit

De Moestuin-Toolkit is het materiaal dat gebruikt werd bij het opzetten van de Buurtmoestuin De trompenburg, in de rivierenbuurt in Amsterdam.

De belangrijkste documenten daarin zijn:

De fraaie handleiding die we gemaakt hebben voor de eerste presentaties. Die staat in doc-formaat dus die kun je heel simpel aan je eigen wensen aanpassen en gebruiken.
Het tweede is de montagefoto die je hiernaast ziet. Het is het resultaat van vakkundig knip- en plakwerk met Photoshop. De foto staat in de toolkit, geladen in fotoshop. (70MB) Download het, plak er je eigen achtergrondfoto in en je kunt zo aan de slag!

Begin je eigen Buurtmoestuin!

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je weten wat bij jou de mogelijkheden zijn, surf dan naar www.buurtmoestuin.nl

Het idee van een buurtmoestuin past helemaal in het plan van Transition Town Parkstad Limburg. Mensen die mee willen helpen om in Parkstad dit idee te promoten en handen en voeten te geven, kunnen contact opnemen met: TTPL, Tilburgstraat 21, 6415 BG Heerlen, 045-5725409, ttheerlen(at)gmail.comInval in Noodopvang Maastricht

De Armeense familie A., al drie jaar verblijvend in de gemeentelijke noodopvang van Maastricht, is in de vroege ochtend van 21 januari 2010 door de Vreemdelingenpolitie van hun bed gelicht.

Vervolgens is de familie, zonder het mogen meenemen van persoonlijk spullen, in pyjama in detentie geplaatst bij de Vreemdelingenpolitie te Heerlen, om vijf uur later overgebracht te worden naar het uitzetcentrum te Rotterdam.

De bedoeling is dat de familie binnen 10 dagen op transport naar Armenië wordt gesteld. Het betreft een gezin van vier personen: vader, moeder en twee kinderen van 7 en 9 jaar, die ons land geboren zijn. Zij hebben geen banden met het thuisland van hun ouders.

De familie verblijft inmiddels 10 jaar in Nederland, waarvan 3 1/2 jaar in de noodopvang te Maastricht. Dankzij de Maastrichtse wethouder Jacques Costongs (PvdA) vond de familie dit onderdak in Maastricht. De eerste aanvraag werd in 2003 afgewezen, het gezin is uitgeprocedeerd geraakt en moest Nederland verlaten. In een wanhoopspoging, niets afwetend van een Dublin-akkoord, heeft het gezin in oktober 2005 een asielverzoek in België ingediend. Maar België stuurde de familie terug naar Nederland. Vanwege dit verblijf in België valt het gezin niet onder de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (pardonregeling). In andere West-Europese landen "shoppen" voor een verblijfsvergunning is een contra-indicatie voor het verlenen van een generaal pardon (uitvloeisel van het Dublin-akkoord). Vervolgens moest Nederland dit gezin weer opnemen en kregen zij gelegenheid om opnieuw te gaan procederen.

Met ondersteuning van hun advocaat heeft het gezin onder meer een aanvraag verblijfsvergunning op grond van schrijnendheid ingediend. Deze aanvraag is afgewezen; er loopt nog een Hoger Beroep en een medische procedure van mevrouw A. Pas bij de inval van vanochtend kreeg de familie te horen, dat de medische procedure is afgewezen. Op grond van deze uitslag is de familie ogenblikkelijk opgepakt en in detentie gesteld.

De kinderen zitten al enkele jaren op een basisschool in Wyck in Maastricht, de leerprestaties zijn uitzonderlijk goed. Dr. Mr. Kalverboer van de vakgroep Orthopedagogiek, onderzoeksgebied Jeugdzorg en Kinderrechten, van de universiteit van Groningen heeft de kinderen driekwart jaar geleden uitvoerig onderzocht. Zij kwam tot de conclusie, dat bij gedwongen terugkeer het huidige gunstige ontwikkelingsperspectief van deze zeer intelligente kinderen wordt afgebroken en een onacceptabel en onverantwoord risico voor de ontwikkeling van de kinderen met zich mee zal brengen. Uit studies van Dr. Mr. Kalverboer blijkt, dat kinderen, die langer dan vijf jaar in Nederland hebben verbleven, grote kans hebben ernstige psychische schade op te lopen. Bovendien is het een slechte zaak, dat door mogelijk vertrek van dit gezin uit Nederland er een traumatische breuk zal ontstaan tussen de kinderen en hun opa en oma.

Moeder A. is in verband met posttraumatische en depressieve klachten en terugkerende suïcidale gedachten en hallucinaties in behandeling bij de RIAGG te Maastricht. Volgens de behandelend psychiater zullen bij gedwongen terugkeer deze klachten aanzienlijk verergeren.

Het gezin is helemaal ingeburgerd in de stad Maastricht; de ouders verrichten vrijwilligerswerk en de kinderen zijn aangesloten bij enkele clubs. Hun familie heeft prima contacten met de buurt. Want deze laatste hebben twee jaar geleden wel een verblijfsvergunning gekregen. Vanwege de geestelijke labiele toestand van mevrouw A. hebben de grootouders regelmatig de zorgtaken voor de kinderen op zich genomen.

Behalve voor de ernstige persoonlijke gevolgen voor de familie, willen we ook aandacht vragen voor dit precedent. Het gaat om een principiële kwestie. Invallen in de gemeentelijke noodopvang schaadt de net opgebouwde samenwerking tussen de IND, DT&V, COA, gemeenten en lokale noodopvangen. De rechten van de mens zijn door genoemde instanties met voeten getreden. Humanitair is dit onacceptabel. Bovendien wordt de goodwill van het generaal pardon snel tenietgedaan. Het zeer grote risico dat ook andere mensen uit de noodopvang alsnog gaan onderduiken, drukt op hen en op de samenleving. Het ligt voor de hand, dat dit allerlei maatschappelijke risico's van illegaal verblijf met zich meebrengt.

Graag willen wij dat deze familie in ons midden blijft. Wij doen dan ook een oproep aan u om ons hierin te ondersteunen. Uw oproep hiertoe kunt u richten aan B & W en gemeenteraad van Maastricht: post(at)maastricht.nl

Werkgroep Vluchtalarm Maastricht
t. 06-20682052 e. ruttenpaul(at)xs4all.nlCradle to Cradle (C2C) in Bibliotheek Brunssum, Rombouts en De Drie Ringen

Cradle to Cradle is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, uitgebracht in een boek van William McDonough en Michael Braungart 'Cradle to Cradle: afval=voedsel'.

De kern van Cradle to Cradle ligt in het concept: afval=voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn.

Deze kringloop is dan compleet.... en afval is voedsel.

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar behoeften voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. De Cradle-to-Cradle (C2C) filosofie gaat verder en wil voorzien in onze eigen behoeften, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is: probeer goed te zijn in plaats van minder slecht!

De drie basisregels van Cradle to Cradle zijn:

• Afval = voedsel
• Zon is de energiebron
• Respect voor Diversiteit

Cradle to Cradle-activiteiten in Bibliotheek Brunssum, Rombouts en De Drie Ringen:

Op dinsdag 9 februari 2010 om 19.00 uur wordt in de Bibliotheek Brunssum de tentoonstelling ‘Cradle to cradle - hype of toekomst- Limburg als broedplaats voor duurzaam denken en doen’, geopend door de heer Eric Geurts, wethouder milieuzaken van de gemeente Brunssum.

Aansluitend kunt u bij De drie ringen de film “Afval=voedsel” gaan kijken. Deze documentaire geeft een helder inzicht in het C2C-principe en is gemaakt door Rob van Hattum voor VPRO's Tegenlicht. Na de film is er gelegenheid tot napraten en plannen maken. In verband met de ruimte graag van tevoren aanmelden.

De tentoonstelling legt niet alleen uit wat C2C inhoudt en wat de mogelijkheden en onmogelijk-heden zijn, maar laat ook zien hoe bedrijven en overheid in Limburg proberen de C2C-filosofie toe te passen in hun producten en diensten. Een tentoonstelling die de bezoeker informeert en uitdaagt om een antwoord te vinden op de vraag: is C2C reëel, uitvoerbaar en hip genoeg - is het een hype, of de toekomst ?

De tentoonstelling is te zien van 9 februari t/m 3 maart 2010.

Op woensdag 10 februari 2010 is er een C2C-programma voor de leerlingen van het Rombouts. Ze gaan dan aan de slag met het thema in de vorm van workshops, excursies en lezingen.

In de avonduren verzorgt de heer Bas Gehlen, directeur van Van Houtum Papier bij De drie ringen een presentatie. Dhr. Gehlen werkt in zijn bedrijf aan de invoering van het Cradle to Cradle-concept. Hij zal tijdens zijn presentatie eerst in gesprek gaan over dit concept en vervolgens de praktijk schetsen aan de hand van het voorbeeld bij Van Houtum Papier. Aanvang 19.30 uur. Ook voor deze lezing graag van tevoren aanmelden.

Aanmelden kan ook bij de klantenbalie van de Bibliotheek of telefonisch: 045 - 4007560).

Voor meer informatie:

mdewit@bibliotheekbrunssum.nl of tel. 045-4007560 of bij
De drie Ringen secretariaat@dedrieringen.com of 045 - 4009170Nieuwsbrief Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de Februari 2010 nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.Inkijk Februari 2010 Online

Door de INKIJK-redactie is het februari 2010 nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.Geslaagde Actie Help Haïti - ook in Heerlen

In aansluiting bij de landelijke actie voor Haïti vond er zaterdag 23 januari 2010 in Heerlen een solidariteitsactie plaats.

In winkelcentrum Het Loon, binnen de de Albert Heijn-vestiging bood de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen chocomel te koop aan.

De supermarkt had de chocomel gratis ter beschikking gesteld, terwijl het personeel al en potje van € 50.- voor de actie had klaar staan. Het winkelend publiek reageerde heel positief. Vaak gaf het een flink bedrag extra.

De opbrengst (€ 597,22) gaat in zijn geheel naar de landelijke organisaties van giro 555.Nieuwsbrief Januari Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de Januari 2010 nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.Casanegra in Filmhuis De Spiegel

Casanegra
Marokko, 2009, 110 minuten
Regie: Nour Eddine Lakhmari
Met: Anas Elbaz, Omar Lotfi, Mohamed Benbrahim e.a

In Marokko zagen ruim 150.000 toeschouwers Casanegra, de Marokkaans-Noorse co-produktie, die een gitzwart beeld geeft van de stad Casablanca. In een land waar in de openbaarheid goede zeden de norm zijn, heeft de film alle elementen van een gewelddadig grotestaddrama: vandalisme, drugsgebruik, travestie, huiselijk geweld. Alleen om religie loopt de film met een grote boog heen.Casanegra is meer dan een zedenschets, een sociale aanklacht.

Twee jongens, Karim en Adil, pogen hun weg door het leven te zoeken. Werk is er niet, en als er werk is, betaalt het nauwelijks. Er is geen andere uitweg dan zich met kleine misdaden overeind te houden. Óf naar West-Europa te emigreren, maar daarvoor ontbreekt het hen aan contacten en geld.

Illusieloos materialisme is dus de regel. Het contrast tussen al die ellende en het decor van Casablanca brengt regisseur Lakhmari prachtig in beeld, met de verbetenheid van iemand die heel duidelijk wil maken dat het leven in hedendaags Marokko uitzichtloos en onaanvaardbaar is.

De belangrijkste troef is daarom dat Casanegra uit Marokko komt en, hoewel hij tot stand is gekomen met steun van de Marokkaanse overheid, een weinig flatteus beeld van dit land en deze grote stad durft te schetsen.Solidariteitsmaaltijd op 19 december 2009

Op zaterdag 19 december 2009 nodigen het Solidariteit Comité Afghanistan Nederland, de Stichting Open Huis, ATD Vierde Wereld en de Stichting Noodopvang Parkstad u uit voor een solidariteitsmaaltijd.

Op deze avond kunt u niet alleen genieten van lekker Afghaans eten gecombineerd met levende muziek, maar er wordt ook stil gestaan bij de activiteiten van de 4 organisaties.

Deze organisaties geloven dat zowel de problemen van Afghanistan, van eenzaamheid en armoede, van vluchtelingen opgelost worden wanneer wij in woord en daad solidair zijn met diegenen die geen of nauwelijks toekomst hebben, in detentie zitten of een karig bestaan hebben.

Solidair door als vrijwilliger, bestuurlid of sponsor aan mensen die in benarde situaties leven een warme hand te reiken.

Hoe klein de bijdrage ook het is een belangrijk signaal dat men er niet alleen voor staat en de moed niet moet verliezen.

Uiteindelijk dienen zowel de Afghanen, de eenzamen als de vluchtelingen hun lot in eigen handen te nemen. Solidariteit krijgt vorm door samen met hen te helpen scholen bouwen, door ontmoeting en hulp, door uit te zoeken wat nog de juridische mogelijkheden zijn in de procedure of na te denken over terugkeer.

Door de aanschaf van schoolmeubilair, het geven van leefgeld, kleding en soepbonnen komt er - soms na lange tijd - maar zonder twijfel een perspectief voor een betere toekomst.

De solidariteitsmaaltijd vindt plaats in de grote zaal van het Luciushof, Putgraaf 3 Heerlen.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

 • 17.30 uur    Ontvangst
 • 18.00 uur    Welkom
 • 18.15 uur    Eten en muziek met tussen door presentatie activiteiten stichting SCAN, Stichting Open huis en SNOP.
 • 21.00 uur    Sluiting
 • Wie wil deelnemen, dient zich op voorhand zich in te schrijven. Dat kan door:

 • een mail te sturen naar info@stichtingscan.com of
 • te bellen naar Open Huis 045-5717535 of
 • inschrijven bij de receptie van het Luciushof.
 • De kosten zijn € 8.00 voor de maaltijd inclusief 1 drankje en alleen aan genodigden wordt de maaltijd gratis aangeboden.  Info-avond Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad

  Deze Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad organiseert op vrijdag 18 december 2009 een info-avond en cultureel feest met als thema:

  Multicultureel samenleven is de toekomst

  De informatie- en culturele feest begint om 18.30 uur tot 22 uur, in de grote zaal van Luciushof, aan de Putgraaf 3,6411 GT in Heerlen. De zaal gaat om 18.00 uur open.

  Het programma:

  - 18.00 uur zaal open
  - 19.00 uur welkomstwoord door de voorzitter van de stichting ICMP
  - 19.15 uur informatie over het Offerfeest (Eid Al- Adha) of het Grote Feest.
  - 19.25 uur informatie over Kerstmis of Kerst
  - 19.40 uur live muziek uit Irak
  - 20.30 uur pauze ( koffie en Irakese thee met hapjes)
  - 20.50 uur live muziek
  - 21.30 uur bloemen en Cadeaus verspreiden
  - 22.00 uur bloemen en Cadeaus verspreiden  Presentatie Heerlen Millenniumgemeente 2015

  Heerlen heeft zich uitgeroepen tot millenniumgemeente. Dat betekent dat Heerlen de acht millenniumdoelstellingen voor een betere wereld in 2015 zal helpen bevorderen. Alle burgers, bedrijven en organisaties binnen de gemeente worden opgeroepen om de millenniumdoelen te bereiken.

  Op 15 december van 19.00-23.00 uur vindt in restaurant De Ontmoeting, Wilhelminaplein 17, Heerlen een aantal initiatieven in Heerlen gepresenteerd. Er is speciale aandacht voor Millennium doel 7: duurzaam ondernemen.

  Deze avond komt vooral de rol aan de orde die overheid, onderwijs en bedrijfsleven kunnen spelen. Deze sectoren worden dan ook speciaal uitgenodigd. Het is een unieke gelegenheid om informatie te krijgen en contacten te leggen.

  Infomarkt

  Het programma begint om 19.00 uur. Bezoekers kunnen onder het genot van een hapje en een drankje informatie te krijgen over projecten hier en in de derde wereld waar Heerlense burgers bij betrokken zijn. Er zijn o.a. stands van onderwijsprojecten, duurzaamheidsprojecten en de Wereldwinkel. U kunt ook meedoen met de Millenniumbarometer.

  Presentaties

  Vervolgens zijn er drie presentaties. Wethouder Peter van Zutphen spreekt over het millenniumbeleid van de ' gemeente. Roger van den Boogaard (Parkstad Midden- en Kleinbedrijf) vertelt over duurzaam ondernemen en Ludo Kockelkorn vertelt over de Wijk van Morgen, een project van Hogeschool Zuyd in samenwerking met onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Het formele deel van de avond wordt afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Ger Houben (L1TV). Daarna is er nog uitgebreid gelegenheid voor een informele discussie.

  Muziek en poëzie

  Het wordt niet alleen een interessante avond, maar ook een ontspannen avond. Naast de heerlijke tapa’s van restaurant De Ontmoeting kunt u genieten van muziek van Hey Angie en Mea Culpa en gedichten van Harrie Sevrins.

  Entree

  De entree voor de avond bedraagt € 10,- inclusief tapa’s.

  Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Wereldwinkel, Akerstraat 9 en kunnen ook gereserveerd worden via: cafemondiaal@heerlenmillenniumgemeente.nl

  Meer informatie: Rens Timp postbus2015@heerlenmillenniumgemeente.nl  Onthulling Millennium Gemeente

  Begin 2009 heeft de gemeente Heerlen zich aangemeld als millenniumgemeente. Dat betekent dat Heerlen wil helpen om de acht millenniumdoelen voor een betere wereld in 2015 te realiseren.

  Om dit kenbaar te maken worden op vier plaatsen bij de gemeentegrens borden geplaatst die aangeven dat Heerlen een millenniumgemeente is.

  Op maandag 14 december 2009 zal wethouder Peter van Zutphen een bord onthullen op de Heerlerbaan bij de gemeentegrens met Kerkrade, dus ongeveer ter hoogte van tankstation Brouwers. Kinderen van basisschool De Windwijzer zullen daarbij aanwezig zijn. Een huifkar brengt hen van school naar de gemeentegrens. Peter zal vooraf met leerlingen van groep 8 te praten over het belang van de millenniumdoelen voor de gemeente Heerlen. Daarbij zijn ook leden van de Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente aanwezig.

  U bent van harte welkom bij deze gebeurtenis. De onthulling zal plaats vinden om 14.15 uur.

  Meer informatie: Rens Timp postbus2015@heerlenmillenniumgemeente.nl  Machan in Filmhuis De Spiegel

  Machan
  Sri Lanka, 2008, 109 minuten
  Regie: Uberto Pasolini
  Met: Dharmapriya Dias, Gihan De Chickera, Dharshan Dharmaraj e.a.

  Met deze film eindigde afgelopen jaar het Filmfestival van Venetië waar hij ook in de prijzen viel.
  Deze vrolijke feelgoodfilm vertelt een bizar maar waar gebeurd verhaal.

  Een groep Sri Lankaanse mannen besluit samen een handbalteam te vormen om zodoende aan het wereldkampioenschap handbal in Beieren te kunnen deelnemen. Dat de mannen absoluut geen verstand van handbal of ervaring met de sport hebben kan hen niet deren. Het gaat hen absoluut niet om het handbal maar slechts om de mogelijkheid om volledig legaal naar Beieren te kunnen vertrekken om daar vervolgens stiekem te kunnen blijven wonen. Om toch enigszins overtuigend te zijn moeten de mannen wel de oppervlakkige indruk kunnen wekken dat ze toch tenminste een bal vast kunnen houden, en dat blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn!

  Regisseur Uberto Pasolini, die eerder ook al producent was bij de filmhit The Full Monty uit 1997, baseerde zijn verhaal op gebeurtenissen uit 2004.  Mensenrechtendag 2009

  De jaarlijkse fakkeloptocht georganiseerd door Amnesty International afdeling Heerlen start om 17.00 uur vanaf het stationsplein voor de voetgangerstunnel. Er wordt door het centrum gelopen naar de Luciushof.

  Na een warme kop soep en broodjes zal rond 19.00 uur de film Birdwatchers gepresenteerd worden.

  Plaats: grote zaal Luciushof. Toegang: gratis.

  Birdwatchers speelt zich af bij de Guarani-indianen in Brazilië. Door de grootschalige aanleg van soja- en suikerrietvelden hebben deze hun land verloren. Via een verhaal van enkele families zitten we via de film midden in de wanhopige situatie van de Guarani, die noodgedwongen onder erbarmelijke omstandigheden worden ingezet bij de exploitatie van die plantages.

  Op het land, dat volgens de Braziliaanse grondwet van 1988 binnen 5 jaar aan de indianen terug-gegeven had moeten worden, wordt vooral soja en suikerriet verbouwd, het oorspronkelijke bos is grotendeels gekapt. De terugave wordt systematisch tegengehouden door invloedrijke grootgrondbezitters en internationale bedrijven. Immers, voor suikerriet voor biobrandstoffen is een grote markt.

  De film laat zien hoe de indiaanse gemeenschappen onder druk komen te staan: armoede, uitbuiting, onderling geweld, jeugd die zonder perspectief tot zelfmoord besluit. ”Birdwatchers is geen moderne exotische idylle, maar een authentieke film over in het nauw gedreven indianen, die zichzelf spelen.

  Sterk is dat de film de interne conflicten binnen de indianengemeenschap niet verzwijgt. Moeten zij zich aanpassen of vasthouden aan de oude levenswijze? “ (Parool).

  Ook Europa wil schonere brandstoffen. En zo zijn wij deel van een groot internationaal probleem. Willen wij schoner autorijden ten koste van indianen en ten koste van grootschalige houtkap in het Amazone-gebied? Balkenende, in maart op bezoek in Brazilië: “Europa wil dat de biobrandstoffen duurzaam zijn, zonder negatieve gevolgen voor mens en natuur”. Dat zal nog veel inzet, ook van ons in Nederland, vergen.

  Organisatie: steungroep Indianen in Brasil (045-5722503 / www.indianeninbrasil.nl).  Nieuwsbrief December Mondiaal Centrum Maastricht Online

  Ons web-team heeft zojuist de december 2009 nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.  Inkijk December Online

  Door de INKIJK-redactie is het december 2009 nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.  HeerlenMondiaal verzoekt gemeente weer Fair Trade kerstpakketten aan te bieden

  In een brief (datum 7 november 2009) gericht aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen heeft HeerlenMondiaal erop aangedrongen dat de gemeente weer zo spoedig mogelijk kerstpakketten met Fair Trade producten aan zijn medewerkers aanbiedt.

  In 2007 en 2008 konden de ambtenaren van de gemeente Heerlen kiezen uit vier kerstpakketten. Eén van die pakketten bestond uit Fair Trade producten en werd geleverd door de Wereldwinkel Heerlen. Ongeveer een kwart van de werknemers koos voor het wereldwinkelpakket. Op deze wijze werd tevens eerlijke handel onder de aandacht gebracht van de medewerkers. Bovendien betekende de levering van de kerstpakketten extra omzet voor de Wereldwinkel.

  Dit jaar werd uiteindelijk afgezien van deze procedure en werd de levering van de kerstpakketten gegund aan een internetbedrijf. Als reden werd opgegeven dat de oude procedure te veel tijd kostte voor de werknemers die bij de uitvoering betrokken waren. Dit internetbedrijf heeft de mogelijkheid voor het aanschaffen van Fair Trade producten niet overgenomen in hun aanbieding.

  HeerlenMondiaal wil als organisatie die de zorg over de Millenniumdoelstellingen van de gemeente toegedeeld heeft gekregen, het volgende hierover kwijt: HeerlenMondiaal vindt dit geen goede ontwikkeling. Hiermee wordt een goed initiatief met betrekking tot eerlijke handel gestopt.

  Juist dit jaar werd Heerlen een Millenniumgemeente. De gemeente gaf daarmee aan de Millenniumdoelstellingen te willen bevorderen. De achtste Millenniumdoelstelling beoogt de bevordering van eerlijke handel. HeerlenMondiaal verwijst hierbij naar de afspraak om in 2010 tenminste 50 % duurzaam in te kopen. Daarbij moet de gemeente voor Fair Trade producten kiezen als deze maximaal 10 % duurder zijn. Dit lijkt bij een vastgestelde waarde voor kerstpakketten geen probleem.

  Met dit besluit wordt een stap achteruit gezet. Daar komt bij dat de Wereldwinkel hierdoor in deze moeilijke tijd weer een deel van haar omzet kwijt raakt.

  HeerlenMondiaal heeft de gemeente gevraagd om het besluit te heroverwegen. Daarbij heeft de Wereldwinkel inmiddels aangeboden om de gemeente zoveel mogelijk werk uit handen te nemen door bijvoorbeeld zelf de bezorging te regelen

  Mocht een heroverweging van dit besluit of een andere werkwijze (bijvoorbeeld wereldwinkel cadeaubonnen) voor dit jaar niet meer mogelijk zijn, dan heeft HeerlenMondiaal verzocht om voor volgend jaar de procedure bij de kerstpakketten zo te veranderen, dat een kerstpakket met Fair Trade producten weer wel aangeboden wordt.  Israël: sloop de muur !

  Israël bouwt een muur van 700 km lang op gestolen Palestijnse grond. Die muur scheidt mensen van hun familie, kinderen van hun school, boeren van hun akkers en arbeiders van hun werk. Die muur is een opstakel op de weg naar vrede en een schending van het internationaal recht.

  Daarom: Sloop de Muur !

  Teken voor sancties tegen sancties tegen Israël: www.sloopdemuur.nl

  In 2002 begon Israël met de bouw van een 700 km lange barrière van hekwerk en beton, naar eigen zeggen om Palestijnse terreuraanslagen te voorkomen. De muur staat echter niet op de grens tussen Israël en de Palestijnse Westoever, maar grotendeels op Palestijnse grond. Hij snijdt op verschillende plaatsen zelfs kilometers diep de Westoever in.

  Voor deze ‘muur’ wordt Palestijnse grond onteigend, olijfbomen worden gekapt en huizen gesloopt. Dorpen raken omsingeld. Tienduizenden Palestijnen zijn afgesneden van hun families, akkers, scholen, ziekenhuizen en andere voorzieningen. De muur annexeert grote delen van de Westoever en maakt een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk.

  Op 9 juli 2004 bepaalde het Internationale Gerechtshof dat Israël alleen op eigen grond een veiligheidsmuur mag bouwen. Op Palestijns grondgebied moet de muur worden afgebroken en de schade gecompenseerd. Toch bouwt Israël gewoon verder.

  Volgens artikel 90 van de Nederlandse grondwet moeten onze regering en parlement het internationaal recht bevorderen. Het Burgerinitiatief ‘Sloop de Muur’ vraagt de Tweede Kamer om de regering te dwingen sancties tegen Israël in te stellen, liefst samen met andere EU landen. Tenminste moet de militaire samenwerking met Israël worden beëindigd en nauwere economische samenwerking worden afgewezen.

  U kunt dit burgerinitiatief via de website www.sloopdemuur.nl ondertekenen, via op te vragen handtekeninglijsten en per briefkaart.

  Burgerinitiatief Sloop de Muur, Hoogstraat 46, 3131 BN Vlaardingen. Bankrekening 44 91 65 760.  Nieuwsbrief November Mondiaal Centrum Maastricht Online

  Ons web-team heeft zojuist de november 2009 nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.  Cafe Mondiaal in Aan Tafel

  Café Mondiaal vraagt aandacht voor de acht millenniumdoelen en doet dat op een leuke en ontspannen manier. Met muziek, poëzie en lekker eten. We hopen dus dat u zich vermaakt, maar ook dat u wordt aangezet tot nadenken en actie en dat u contact maakt met anderen die zich willen inzetten voor de millenniumdoelen.

  De volgende editie van Café Mondiaal vindt plaats op maandag 16 november bij Aan Tafel (hoek Akerstraat/Putgraaf). Dit keer komt Millenniumdoelstelling 8 aan de orde. In het bijzonder zullen we het hebben over eerlijke handel. Wat betekent eerlijke handel en hoe gaan bedrijven in Heerlen daarmee om ?

  We genieten deze avond van een Walking Dinner. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door onze huisband Mea Culpa.

  Café Mondiaal begint om 19.00 uur en de toegang is € 12,50 . Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Wereldwinkel (Akerstraat 9) of via
  email: cafemondiaal@heerlenmillenniumgemeente.nl  Info-avond Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad

  De Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad organiseert op maandag 16 november 2009 over de volgende thema’s:

  - Werk in Nederland
  - Onderwijs in Nederland en Inburgering.

  Gasten en andere belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met de organisatie en Iraakse gemeenschap.

  Deze Informatie avond vindt dit jaar voor de 3e keer plaats. Dit jaar is het thema ‘Doe mee voor je samenleving’.

  Gasten zijn vanaf 18.00 uur van harte uitgenodigd op Luciushof Putgraf 3, 6411 GT Heerlen voor een gezellig avond.

  Het programma is doorlopend dus gasten kunnen op elk moment binnenlopen.

  De boodschap van dit is om de mensen meer informatie te geven over Werk,onderwijs en inburgering in Nederland.

  Het avond komt ook in het kader van het bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen de Nederlandse en Irakese bevolking.

  Het lijkt de laatste tijd niet zo goed te gaan met de multiculturele samenleving. De standpunten in de politiek verharden en steeds vaker lijken er problemen te ontstaan tussen de verschillende culturele groepen in de Nederlandse samenleving.

  En de positieve kanten van de multiculturele samenleving zijn nauwelijks meer onderwerp van gesprek.

  Stichting ICMP levert een bijdrage aan het vormgeven van burgerparticipatie en bevorderen van de multiculturele samenleving in parkstad .Om burgers en maatschappelijke organisaties in de toekomst te betrekken bij het beleid wordt een agenda ingesteld.

  Het programma:

  - 18.00 uur zaal open
  - 18.30 uur opening en welkom iedereen via voorzitter SICMP
  - 18.45 uur Werk in Nederland
  - 19.15 uur Onderwijs in Nederland
  - 19.45 uur inburgering in Nederland
  - 20.15 uur pauze
  - 20.30 uur films uit Irak (Tijdens de oorlog van 2003)
  - 22.30 uur einde van het programma.  Themabijeenkomst Keuzebegeleiding

  Uitnodiging voor ouders met kinderen op de Basisschool.

  Aan het einde van groep 8 maken kinderen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Op welke school ze terecht komen, hangt sterk af van het advies dat de basisschool geeft over de vervolgopleiding.

  Het Platform Allochtone Ouders en Onderwijs in Heerlen organiseert op 13 november 2009 van 18.00-21.00 een informatiebijeenkomst in de Luciushof, Putgraaf 3 te Heerlen over het schooladvies en het belang daarvan voor uw kind. De bijeenkomst is bedoeld voor ouders met kinderen in groep 8 en andere geïnteresseerden.

  Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst.

  Het Programma:
  18.00 uur Inloop met etentje
  19.00 uur Opening en toelichting op het programma door de dagvoorzitter mevrouw Hakima Sedki
  19.05 uur Welkomstwoord door PAOO voorzitter Yasmin El Ghadouani
  19.10 uur Informatie door de heer Peter Kanters, consulent van de Nederlandse Katholieke Ouderraad, over het thema “Keuzebegeleiding: Basisonderwijs – Voortgezet Onderwijs – Beroepskeuze”

  Vragen die aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe komt het schooladvies tot stand ? • Wat is de rol van de Cito-toets ? • Wat is het toelatingsbeleid van het voortgezet onderwijs ? • Hoe, waar en wanneer, kunt u als ouder vragen stellen en invloed uitoefenen ?

  20.10 uur Discussie met de aanwezigen in de zaal
  Discussie over de vraag: Hoe kun je als ouders de begeleiding van jouw kind beoordelen en hoe kun je er invloed op uitoefenen ?
  21.00 uur Afsluiting

  Bel voor meer informatie naar Anass Bendrif 06 – 542 73 387 of stuur een e-mail naar: yelghadouani@arcuscollege.nl  Filmavond Oil Smoke & Mirrors

  Het Vredesplatform organiseert op maandag 9 november 2009 samen met Transition Town Parkstad Limburg een avond waarin de film 'Oil, Smoke & Mirrors' (Olie en Dwaalsporen) te zien is. Deze Nederlands ondertitelde film gaat in op het begrip Piek Olie en wat daar zoal mee samenhangt. De afhankelijkheid van onze welvaart van goedkope olie en 'oorlog voor olie', passeren de revue. Het onderwerp van de film is van hoog controversiële aard en niet alle mensen die meewerkten zullen het perse eens zijn over alle onderwerpen.

  Richard Heinberg, auteur van diverse boeken over Piek Olie, stelt in de film: “Het is zo gemakkelijk om in ontkenning te gaan over piek olie want het verandert alles. Ieder van ons is opgegroeid in deze unieke historische periode waarin we eenvoudige toegang hadden tot goedkope energie en alles wat goedkope energie voor ons kan doen. Zelfs mensen die intellectueel gezien piek olie begrijpen, zogauw ze hun aandacht ergens anders op richten, vervallen ze vrijwel direct in hun normale denkpatroon. Het is een natuurlijke menselijke reactie. Ik betrap mezelf er continu op en ik houd me iedere dag urenlang met piek olie bezig vanuit allerlei verschillende uitgangspunten.”

  Julian Darley, oprichter van 'The Post Carbon Institute', zegt: “In de rijke geïndustrialiseerde wereld, acht ik de kans nihil dat de meerderheid dit actief gaat oppakken in de nabije toekomst. Maar desalniettemin, vanwege het geologische gegeven, gaat er iets gebeuren of mensen dat leuk vinden of niet.”

  Michael Meacher MP, voormalig Milieu Minister van Groot Brittannië, verklaard: “Wij zijn vrijwel volledig afhankelijk van olie voor al onze activiteiten. Ten eerste draait de industrie op olie, dat begrijpt iedereen. Moderne gemechaniseerde landbouw is zwaar afhankelijk van olie. Als je kijkt naar transport. Dat is duidelijk, auto's en vliegtuigen draaien op olie, aardolie, benzine. En natuurlijk militaire mogelijkheden. Je kunt geen oorlog voeren, zoals de Amerikanen weten, zonder olie. Ieder aspect van het menselijk bestaan is afhankelijk van olie. Als we het punt hebben bereikt van maximumproductie. Maximum aanvoercapaciteit te opzichte van de vraag. Dat is een heel significant punt waarvan veel mensen denken, waaronder ik, dat het zijn weerga niet kent in de geschiedenis.”

  “Wereldwijde olieproductie zal haar piek bereiken. Het zal de wereldwijde economie verwoesten. We gaan olieoorlogen zien, alles zal veranderen er door en toch zullen mensen het niet hebben over de oliepiek. Ze zullen praten over de werkeloosheid. Ze zullen praten over de hoge voedselprijzen. Dat je niet meer met een vliegtuig kan reizen want de luchtvaartindustrie is ingestort. Ze zullen praten over de laatste oorlog of terroristische aanslag. En ze zullen compleet het zicht zijn verloren op de gebeurtenis die al die effecten veroorzaakte” stelt Richard Heinberg.

  De film is geproduceerd en geregisseerd door Ronan Doyle en opgedragen aan het groeiende aantal mensen wereldwijd die de moed vinden hun ogen open te doen.

  Na de film is er gelegenheid tot napraten en wordt er een nieuwe powerpoint presentatie vertoond door Transition Towns Parkstad Limburg

  Aanvang: 19.30 uur Centrum voor Diversiteit, Putgraaf 3 Heerlen. Toegang gratis.  Muziek uit Ivoorkust: Dobet Gnahoré

  Dobet Gnahoré uit Ivoorkust presenteert een elegante mix van bikutsi uit Kameroen, Congolese rumba en zulu-koormuziek, opzwepende dans van highlife uit Ghana en Ziglibiti-muziek uit Ivoorkust.

  Dobet heeft een warme, krachtige stem en is een uitstekend percussioniste. Daarnaast is ze een weergaloze danseres met een enorme uitstraling.

  Dobet heeft een warme, krachtige stem en is een uitstekend percussioniste. Daarnaast is ze een weergaloze danseres met een enorme uitstraling.

  Dobet Gnahoré (lead zang, percussie, dans)
  Colin Laroche de Feline (gitaar, zang)
  Clive Govinden (basgitaar, zang)
  Tchango Amontete(Boris)
  Kassoung (drums,percussie)

  Dobet treed op donderdag 5 november 2009 vanaf 20.15 op in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht.

  Kaarten kosten: € 18,00 (cjp/60+ €16,20), studenten € 12,00 en zijn te reserveren via: UITbalie (043) 350 55 55

  Meer over Dobet is te lezen op: www.myspace.com/dobetgnahore  Lezing: "van kredietcrises naar overlevingscrises"

  Op Maandag 2 november 2009 geeft proffesor Heertje van 20.00 - 22.15 een lezing in Maastricht met als thema "van Kredietcrises naar overlevingscrises".

  Heertje gaat in op de economische crisis. Inspelend op de actuele situatie ontwikkelt hij een geheel eigen kijk op economische en maatschappelijke ontwikkelingen in nationaal en wereldwijd verband. Daarbij schenkt hij ook aandacht aan de bijdrage van de economische wetenschap aan oplossingen van de problemen, in het bijzonder aan de theorie van "mechanism design". Kwinkslagen zal hij naar verwacht niet schuwen…

  Na afloop ontvangt u Heertjes boek Echte economie, waarin hij laat zien wat er in de moderne economie is scheefgegroeid.

  De lezing vindt plaats in de Aula op de Minderbroedersberg 4-6 in Maastricht • Toegang: studenten € 3,00 / overigen € 4,50
  (incl. Heertjes boek Echte economie, winkelwaarde €12,50)  Inkijk November Online

  Door de INKIJK-redactie is het november nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.  Prijs voor SCAN

  In de Stichting SCAN werken Afghanen en Nederlanders (vooral in de provincie Limburg) samen die betrokken zijn bij de situatie in Afghanistan en die zich met de wederopbouw van Afghanistan willen engageren.

  De Stichting heeft géén politieke doelstellingen en pretenderen niet een landelijke vertegenwoordiging te zijn van de in Nederland woonachtige Afghanen.

  SCAN won de Eerste prijs van Manifestatie Internationale Samenwerking door Afghaanse Diaspora gewonnen.

  Deze manifestatie werd ter gelegenheid van de internationale vredesdag op vrijdag 25 september door Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland (FAVON), Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe (FAROE) en Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling(NCDO) georganiseerd in Zaandam.

  Voor meer informatie over SCAN en de projecten die worden georganiseerd kunt u terecht op de website: www.stichtingscan.com  Vredesplatform Heerlen wint aardige prijs

  Heerlen en Biddinghuizen meest vernieuwend in Vredesweek.

  De vredesprijs 'De Lucifer' (eerst de Voor de Lieve Vrede Prijs) is woensdagavond 14 oktober 2009 op het kantoor van IKV Pax Christi uitgereikt aan het Vredesplatform Heerlen en de Werkgroep Interreligieuze Bijeenkomst Biddinghuizen. Beide vrijwilligersgroepen hebben laten zien dat ze op een vernieuwende manier aandacht voor vrede weten te trekken.

  Tijdens de manifestatie Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen op 26 september 2009 werd het winkelend publiek in Heerlen op een creatieve manier betrokken bij het vraagstuk van kernwapens die de vrede bedreigen. In de winkelpromenade stonden twee kegels gevuld met lucifers. Elke lucifer stelde de gezamenlijke kracht voor van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki (in totaal 35 kiloton TNT). Dit werd gesymboliseerd door een derde kegeltje met één afgebrande lucifer. Het winkelend publiek moest raden hoeveel lucifers in de kegels zaten. Dat waren 58.935 lucifers.

  In totaal waren van de bijna 100 lokale activiteiten tijdens de afgelopen vredesweek 23 initiatieven ingezonden , waarvan er 9 waren genomineerd.

  De jury, die bestaat uit vredesvechter Dik Kompier, IKV Pax Christi medewerker Dion van den Berg en televisiepresentatrice (NCRV en IKON) en theologe Jacobine Geel, heeft veel waardering voor deze actie: "Op creatieve wijze is een al welhaast vergeten probleem (de kernwapens) weer aan de orde gesteld. Mensen hoefden niet zelf naar een bepaalde plek te gaan, de actievoerders stapten zelf op hen af. Zo bereik je ook veel mensen die niet snel naar een bijeenkomst zullen gaan."

  De actie in Heerlen leverde ook meer dan 200 handtekeningen tegen kernwapens op.

  Voor meer informatie zie ook hier en hier op de website van IKV / Pax Christi

  De prijs bestaat uit een kunstwerkje en een bedrag van € 125,- dat ‘moet’ worden besteed aan de activiteit voor de Vredesweek 2010.

  De naam van de prijs is overigens geïnspireerd op het idee van het Vredesplatform. Men bedacht daarbij dat één lucifer echter ook een hele kamer kan verlichten. Dus elk lichtpuntje helpt! Daarbij is dus de associatie met kernwapens in de naam van de prijs natuurlijk wel losgelaten.  Nieuwsbrief Mondiaal Centrum Maastricht Online

  Heerlen Mondiaal onderhoudt kontakten en wil waar mogelijk samenwerken met andere mondiale groepen in ons omringende gemeenten zoals Maastricht.

  Het Mondiaal Centrum in Maastricht geeft maandelijks een nieuwsbrief uit die vanaf oktober 2009 ook via onze site te lezen zal zijn.  VREDESNIEUWS BERICHT: Heerlen schat aantal kernwapens en tekent appel tegen kernwapens

  Op zaterdag 26 september 2009 werd op de promenade II in Heerlen de, inmiddels traditionele manifestatie "Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen" gehouden.

  Het Vredesplatform was daarbij aanwezig met een kraam en een aantal kegels gevuld met lucifers.

  Elke lucifer stelde de gezamenlijke kracht voor van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki (samen ongeveer 35 kiloton TNT).

  Aan het winkelend publiek werd middels deze visualisatie duidelijk gemaakt dat er nog steeds een grote hoeveelheid kernwapens aanwezig is.

  Het juiste aantal nog aanwezige Hiroshima's en Nagasaki is, volgens de door ons gehanteerde bronnen: 58.935.

  Het betreft dus toch zeer grote aantallen die wij vanuit het Vredesplatform, en geholpen door mensen als President Obama en andere belangrijke politici, graag tot nul willen reduceren.

  Overigens heeft Rusland de meeste kernkoppen (met een grote explosieve kracht), op afstand gevolgd door de Verenigde staten en China.

  Daarna komen, met steeds kleiner wordende maar nog steeds angstaanjagende aantallen: Frankrijk, Engeland, Israel, Pakistan, India en N-Korea.

  Mede door het verkregen inzicht tekenden ook ongeveer 200 personen het appel tegen de kernwapens. Dit betreft een landelijke actie die nog steeds loopt en waaraan u kunt meedoen.

  Kijk daarvoor op: www.nonukes.nl

  Van harte aanbevolen.  Café Mondiaal met Murphy’s Quiz Night

  Café Mondiaal houdt je op de hoogte van de ontwikkeling van Heerlen als Millennium Gemeente.

  De volgende editie van Café Mondiaal vindt plaats op maandag 19 oktober bij Café Pelt op het Pancratiusplein.

  Deze avond is er Murphy’s Quiz Night. In de quiz komen veel vragen over de millenniumdoelen voor. Dus test je kennis en doe (als team) mee met de quiz. Maar ook als je niet meedoet met de quiz wordt het natuurlijk een leuke en interessante avond.

  De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hey Angie.

  De avond begint om 20.00 uur en de toegang is dit keer gratis.  Werelddag van verzet tegen extreme armoede

  Op 17 oktober staat ATD vierde Wereld Zuid Limburg van 13.00 tot 17.00 uur met een informatiestand op de 2de Promenade. We zullen de mensen dan uitnodigen om onder het genot van een warme kop chocomel een gesprek met ons aan te gaan aan één van de zeven tafels.

  Van 15.00 tot 16.00 uur zal Jo Koreman een Djembee workshop verzorgen.

  Er wordt afgesloten met een stiltekring, voorafgegaan door de speech van Joseph Wresinski die hij in 1987 gaf tijdens, de steenlegging op het plein van de mensenrechten: het Trocadero in Parijs. Dit ter herdenking aan mensen die – vaak in moeilijke omstandigheden - overleden zijn en erkenning van de moed van mensen die dagelijks overleven.

  De aanwezigen onderschrijven de tekst op de steen: armoede is geen noodlot. “Waar mensen gedoemd zijn om in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen”.

  Aan de kinderen wordt ook gedacht, er zal een leuke activiteit zijn.

  We zullen een "17 oktober-boodschap” uitdelen , in de vorm van kaarten met uitspraken over het thema. “Kinderen, geweld en vrede” . Tijdens onze activiteiten in onder meer Amersfoort, Heerlen en Zwolle, zullen deze kaarten verspreid worden met een oproepkaart om de tekst van de steen (zie elders in de tekst) te onderschrijven.

  We hopen nog een film te krijgen voor die dag, die gedraaid zal worden van 13.00 tot 14.30 uur in de grote zaal van de Luciushof, Putgraaf 3, te Heerlen, waarna de mogelijkheid bestaat om in dialoog te gaan met ons.

  Bij regenweer zal er uitgeweken worden naar de grote zaal van de Luciushof.

  Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met: Marion Braad via 045–5325092 zuid-limburg@atd-vierdedewereld.nl  Armoedeconferentie 2009

  De gemeente Heerlen organiseert, in samenwerking met de organisaties aangesloten bij het platform armoede Heerlen (een initiatief van de Limburgse Vrouwen Raad) op vrijdag 16 oktober 2009 van 13.00u tot 18.00u een armoede-conferentie in ’t Patronaat, Sittarderweg 145, in Heerlen.

  Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over de armoedenota van de gemeente. In deze nota staan de plannen die de gemeente wil uitvoeren voor mensen met een minimuminkomen. (De nota armoedebeleid kan men downloaden via de volgende link: www.uitkeringsloket.heerlen.nl of opvragen bij de gemeente Heerlen)

  Men zal welkom geheten worden met een kopje koffie/thee, vla en muziek.

  De dag wordt geopend door wethouder Peter van Zutphen, daarna volgt een inleiding van een ervaringsdeskundige van de Mondriaan(psychiatrie, armoede, samenloop van omstandigheden). Jozé kersten en Jos Vuurstaek zullen een inleiding verzorgen over ATD Vierde Wereld. Monique Boon gaat in op de Kadernota van de gemeente Heerlen en de speerpunten voor beleid de komende jaren.

  Cees Rullens van het Makadamtheater vertolkt de vier personages van de nota op zijn specifieke manier. Daarna zal men in diverse groepen in dialoog gaan over de speerpunten van de armoedenota. De gemeente wil de belanghebbenden/betrokkenen de gelegenheid geven mee te denken en adviezen/aanbevelingen te geven om deze nota te optimaliseren.

  De gemeente hoopt aan het eind van de conferentie te beschikken over concrete tips, adviezen en aanbevelingen die vervolgens verwerkt zullen worden in de nota. De wethouder (samen met Miriam van der Mee, dagvoorzitter) zal de dag afsluiten met zijn bevindingen opgedaan bij een rondgang langs de interactieve sessies. Waarna, tijdens een muzikaal intermezzo, een drankje en een hapje wordt aangeboden.

  Inschrijven is mogelijk tot 5 oktober 2009. Speciaal aanbevolen voor mensen met een minimumuitkering om zich aan te melden en mee te doen aan deze conferentie.

  Wil je deelnemen, neem dan contact op met Vivian Barten via email: v.barten(at)heerlen.nl of schriftelijk bij:

  Gemeente Heerlen,
  t.a.v. secretariaat WS (39.000),
  Postbus 1,
  6400 AA Heerlen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Boon: tel: 06 – 11351191 of boon(at)tulser.com  De olie- en dreigende klimaat-crisis gaan ons dagelijks leven ingrijpend veranderen!

  Transition Town Parkstad Limburg start daarom een voorlichtingsoffensief in Zuid Limburg. Het startsein wordt gegeven op 6 oktober in Centrum voor Diversiteit. Om 19.30 uur wordt de film 'A Farm for the Future' vertoond en is er een nabespreking.

  Een groep verontruste burgers slaan de handen ineen en wachten niet meer op oplossingen van overheden, het bedrijfsleven of onderzoeksinstituten. Zij zijn verenigd in de Transition Towns, een groeiende wereldwijde beweging die het ambitieus doel hebben om eigen stad, wijk, of dorp voor te bereiden op de combinatie van een permanente oliecrisis (Piek Olie), de dreigende klimaatcrisis, en de noodzaak om te schakelen naar een economie die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Van onderaf. En dat kan!

  Transition Towns

  Transition Towns werken aan oplossingen en laten zien hoe je die zelf organiseert. Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap.

  Sinds maart van dit jaar is ook in Parkstad een TransitionTown-initiatiefgroep actief. De opzet is om verbindingen aan te gaan met bestaande initiatieven en werkgroepen leven in te blazen die zich richten op alle aspecten in onze samenleving die nodig zijn om te komen tot een Minder Energie Plan voor Parkstad en omgeving.

  Er worden 4 info/film avonden georganiseerd om het Transition Towns concept te verduidelijken.

  De info/film avonden starten in het Centrum voor Diversiteit in Heerlen en beginnen allen om 19.30u. De entree bedraagt: €3,- . Telkens zal er informatie over Transition Town gegeven worden en de film 'A Farm for the Future' vertoond worden. Deze Britse film met Nederlandse ondertiteling is gemaakt door natuurfilmster en boerendochter Rebecca Hosking. Ze toont hierin haar eigen worsteling en ontwikkeling om het boerenbedrijf van haar familie over te nemen. De film duurt 48 minuten.

  • Dinsdag 6 oktober Centrum voor Diversiteit, Putgraaf 3 Heerlen
  • Donderdag 8 oktober Centrum Dharma, Grote Stegel 3a Eijgelshoven
  • Maandag 19 oktober Centrum Savoir Vivre, Napoleonstraat 43 Valkenburg
  • Donderdag 29 oktober Centrum Natuur Milieu Educatie, St. Hubertuslaan 74 Kerkrade

  Er wordt getracht om op nog enkele plaatsen in Parkstad een info/film avond te organiseren.

  Na de info/film avonden volgt een Open Space dag met het doel om mensen bij elkaar te brengen en werkgroepen rond thema's uit ons dagelijks leven te vormen. De werkgroepen werken toe naar een minder energie plan die aan de overheid gepresenteerd gaat worden.

  Meer informatie:

  L. de Groot 045-5725409 email: Vredesburo.Heerlen(at)zonnet.nl

  J. Hoefnagels 045-5743271 email: jeanine.hoefnagels(at)gmail.com

  www.ttheerlen.ning.com www.transitiontowns.nl  Inkijk oktober Online

  Door de INKIJK-redactie is het oktober nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.  Argentinië bij ´Reizigers informeren reizigers´

  Op 2 oktober 2009 organiseert de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen opnieuw een avond in de reeks 'Reizigers informeren Reizigers'.
  Ditmaal zal vooral Argentinië hierbij aan de orde komen.

  Dit voorjaar liep Tess Vleugels uit Geleen voor de opleiding Communicatie stage in Buenos Aires – Argentinië. Ze verzorgde er de marketingcommunicatie voor een van de nieuwe bedrijfstakken van een reisorganisatie die reizen organiseert en aanbiedt door verschillende landen in Zuid Amerika. Ze waren daar in Argentinië erg tevreden over haar werk, ze kreeg er een baan aangeboden !

  Tess zal met haar verhaal en fotomateriaal een impressie geven van haar ervaringen, van de mensen die ze ontmoette en van wat ze er leerde. Ze reisde zelf ook nog kort door Bolivia en Peru.

  De avond begint met om 18.30 uur een interculturele maaltijd, verzorgd door het internationale kookteam van het Centrum voor Diversiteit. Om 19.30 uur begint de presentatie.

  Plaats: grote zaal Centrum voor Diversiteit, Putgraaf 3 in Heerlen.

  Deelname aan deze maaltijd is € 8,- voor een volwassene en € 4,- voor een kind.

  Graag voor 30 september 2009 opgeven bij:

  Wim van Kempen
  045-5722503
  of
  wimvankempen@kpnplanet.nl


  Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen

  Op zaterdag 26 september 2009 van 12:00 uur tot 16:00 uur 2de Promenade in Heerlen vindt opnieuw, inmiddels traditioneel, de manifestatie “Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen” plaats. Het minifestival wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal.

  Tijdens deze manifestatie presenteren zich diverse organisaties en zij geven informatie over hun doelstellingen en activiteiten.

  Aanwezig zullen zijn: Amnesty International; ATD Vierde Wereld; Gered Gereedschap; Indianen in Brasil; Latinosmaas; Missionair Beraad Heerlen; Raad van Kerken; Stichting Scan; Stichting Taama-Andreas; Transition Town Parkstad; het Vredesburo; het Vredesplatform Heerlen; de Werkgroep Latijns Amerika; de Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente en de Wereldwinkel.

  De informatiemarkt wordt verlevendigd met muzikale optredens van Kumpo; Grupo Capoeira Brasil; Corazon de Mexico (Latijns-Amerikaanse dansen); het Antilliaans koor Together en Seiscaminos.

  Evenals afgelopen jaren staat deze manifestatie in het teken van de “Millenniumdoelen”. Dit zijn doelstellingen van de Verenigde Naties, waarin de regeringen in de wereld afspraken hebben gemaakt om onder andere de armoede te bestrijden, ziektes en kindersterfte te bestrijden, het bevorderen van onderwijs voor alle kinderen, onderdrukking van vrouwen te bestrijden, een goed leefmilieu en eerlijke handel te bevorderen. Meer hierover kunt u terugvinden op www.millenniumdoelen.nl.

  Informatie over HeerlenMondiaal, over haar organisaties en over de manifestatie kunt u terugvinden op www.heerlenmondiaal.nl.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fely Seijben: 045 – 5724626


  Cafe Mondiaal 21 september 2009

  Na twee maanden afwezigheid, keert Café Mondiaal terug op de derde maandagavond van september 2009 met een interessant, amuserend en culinair programma. Café Mondiaal is 1 van de media om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van Heerlen als Millennium Gemeente.

  Op 21 september 2009 geven wij bijzondere aandacht aan het 4de, 5de en 6de Millenniumdoel. Deze doelen streven naar de algehele verbetering van onze gezondheid in de wereld, in het bijzonder:

  Het panel bestaat deze keer uit Dr. Rien Verburg, anesthesioloog in het Atrium Ziekenhuis en mevrouw Corrie Schoffelen, voorzitter van Stichting Nood Opvang Parkstad (SNOP) Dr. Verburg komt vertellen over het project in Malawi en Mevrouw Schoffelen spreekt over de situatie van de onverzekerden in Parkstad.

  Moniek, de Chef van Madame van Dam, zal uw inwendige mens, duurzaam voeden met haar bewuste manier van koken.Proef haar eten en ontdek hoe het ook kan! Muziek door Ben Weinberg. Midas Verheijden, van de werkgroep Heerlen Millenniumgemeente, draagt enkele gedichten voor en is uw gespreksleider van de avond.

  Aanvang : 19:00
  Waar      : Bistro Madame van Dam
                 Gasthuistraat 11,
                 Heerlen
  Prijs       : €11,00 per persoon

  Kaarten zijn te koop bij:

  De wereldwinkel, Akerstraat 9 in Heerlen

  of te bestellen via:

  cafemondiaal@heerlenmillenniumgemeente.nl


  Inkijk September Online

  Door de INKIJK-redactie is het September nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.


  Cafe Mondiaal gaat door

  Café Mondiaal is een activiteit in het kader van de campagne Heerlen Millenniumgemeente. Op een leuke en ontspannen manier wordt aandacht besteed aan de millenniumdoelen.

  Na twee succesvolle edities volgt 15 juni 2009 de derde avond. Dit keer is er een proeverij van fairtrade wijnen. Voor degenen die deze wijnen nog niet kennen een goede gelegenheid om kennis te maken.

  Tijdens het inhoudelijke gedeelte staat het derde millenniumdoel centraal: gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

  Midas Verheijden praat met vrouwen in Heerlen over hun inzet voor gelijke kansen, in Nederland en elders in de wereld.

  Lees meer >>


  Oproep aan de Inkijk abonnees

  Heerlen Mondiaal probeert de kosten voor de Inkijk te minderen en wil streven om de Inkijk zoveel mogelijk per e-mail te versturen.

  Hiervoor verzoeken wij de geïnteresseerde mensen voor de Inkijk hun e-mail adres op te sturen naar Vredesburo.Heerlen@zonnet.nl


  Inkijk Juni Online

  Door de INKIJK-redactie is het Juni nummer online gezet en aan de abonnee's gezonden.


  Nieuwe Millennium Gazet

  Zojuist is door de Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente de nieuwste editie van hun Millennium Gazet online gezet.

  Lees meer >>


  Tweede editie Cafe Mondiaal

  Na een zeer succesvolle eerste editie van Café Mondiaal volgt 18 mei 2009 de tweede avond in Het Fieljaal.
  Dit keer zal het tweede millenniumdoel centraal staan: alle jongens en meisjes gaan naar school

  Lees meer >>


  Paneldiscussie Gaza in De Nieuwe Nor Heerlen

  Het Centrum voor Diversiteit organiseert in samenwerking met Vredesburo Heerlen en Stichting La Vie sur Terre een paneldiscussie en dialoog met publiek in cultureel café De Nor. Deze discussie is een onderdeel van "Music for Gaza", een project om geld in te zamelen voor de muziekschool en muziekprojecten in de Gazastrook.

  Naast een CD-ruilbeurs, een dans workshop en benefietconcert in poppodium De Nieuwe Nor, is er gelegenheid om mee te denken en mee te praten over actuele thema’s rondom Gaza en hoe wij in en vanuit Nederland kunnen bijdragen.

  Gesprekleider Max Arian (journalist De Groene Amsterdammer, hoofdredacteur kwartaalblad De Brug van SIVMO) zal met panelleden Mohammed Benzakour (columnist/publicist/schrijver), Aissa Meziani (raadslid GroenLinks Venlo en jongerenwerker Venray) en andere genodigden diverse stellingen bespreken.

  Een van deze stellingen is die van musicus Merlijn Twaalfhoven:
  "Muziek als wapen tegen extremisme. Kunnen muziek en culturele uitwisseling uitkomst bieden waar politiek faalt ? "

  Kom op zondag 3 mei naar café De Nor en denk mee voor Gaza!

  Het programma:

  De zaal is open vanaf 12 uur

  Van 13.30 tot 15.00 uur

  - GRATIS Dans workshop olv Mariam Er Rabhi
  - Aansluitend Future Vibes Dance

  Van 15.00-16.30 uur

  - Paneldiscussie olv Max Arian

  Van 17.00 – 01.00 uur

  - Benefietconcert met:

  • DJ Noisebag & friends
  • The Mondays
  • Offroad
  • Black Mantis
  • Soundmaze
  • Freestroke
  • X Libris
  • Exit 31
  • Crimson Aces

  De Nieuwe Nor
  Pancratiusstraat 30,
  6411 KC Heerlen

  voor info: musicforgaza@gmail.com

  GRATIS ENTREE met 10 CD’s, DVD’s of LP’s;
  2 EURO met 5 CD’s;
  4 EURO zonder CD’s

  De Sponsors Music for Gaza:

  Heerlen Mondiaal,
  Vredesburo Heerlen,
  Simply Dutch Recordings,
  Erwin Musper/Yeayeayeah Records/Studio The Bamboo Room,
  Soundmaze,
  wWv Reschlo,
  SP-Heerlen,
  Dagblad de Limburger.

  Meer over Music for Gaza leest u op: www.musicforgaza.net of op http://musicforgaza.blogspot.com.


  Teken de petitie voor een menselijker gezinsherenigingsbeleid

  Op de vlucht voor het rebellenleger. Je man en vijfjarige dochtertje raak je tijdens de vlucht kwijt. Leven ze nog? Je komt alleen aan in Nederland. En dan, goed nieuws. Je familie is gevonden, maar zie je ze ooit nog terug? Dit overkwam Doris maar zij had geluk en kon na jaren van onzekerheid haar man en dochter in haar armen sluiten.

  Door de strenge eisen duurt het soms jaren en in sommige gevallen komen gezinnen nooit meer bij elkaar.

  Ben jij voor een menselijker gezinsherenigingsbeleid?

  Teken dan nu de petitie op www.uithetooginhethart.nl en vul jouw wens in voor een beter beleid.


  Columbia Informatie avond

  Op vrijdag 13 maart 2009 organiseert de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen (WLAH) een avond over het dagelijks leven/cultuur in Columbia.

  Als sprekers zijn uitgenodigd:

  - Zr. Helena Beatriz Villegas
  - Rianne van Alebeek, Maatschapelijk Werkster
  - Ramon Janssen, Architect

  Zuster Helena Beatriz Villegas, afkomstig uit het land en nu werkzaam in Simpelveld, zal ingaan op het dagelijks leven van de bewoners, op hun cultuur en op het landschap.
  Rianne werkte op een basisschool in Bogotá en Ramon werkte bij een architectenbureau dat ook ex-strijders opleidt.
  Ze zullen gebruik maken van beeld en muziek. (De zusters zullen typische, folkloristische muziek brengen.

  De avond gaat door in het Luciushof putgraaf 3 Heerlen en begint om 19.30 uur.
  De toegang is gratis door een subsidie van de gemeente Heerlen.
  Info: Brigitte Vogt - 045-5441685


  “Na het Generaal Pardon “

  Op dinsdag 13 januari 2009 organiseert de stichting Noodopvang Parkstad samen met Vluchtalarm Maastricht een informatieavond met als thema “Na het Generaal Pardon “. Op die avond zal Rian Ederveen van het LOS een lezing houden over de stand van zaken rondom de zogenaamde grensgevallen van het Generaal Pardon. Tevens zal er een DVD vertoond worden die speciaal gemaakt is ter gelegenheid van vijfjarig bestaan van de Noodopvang. De avond gaat door in het Luciushof putgraaf 3 Heerlen en begint om 20 uur. Vanaf 19 u 30 is de zaal open.

  Lees uitnodiging infoavond 13 jan 2009 in pdf ...

  Ouder Nieuws

  Voor 2011 nieuws klik Hier

  Voor 2012 nieuws klik Hier

  Voor 2013 nieuws klik Hier