Kerstwens Stichting Vlot Zuid-Limburg


25 december 2011 - ICMP Groot succes informatie en cultureel feest

Met grote succes organiseerde de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad Op maandag 21 december 2011 een informatie en culturele feest met als thema:

Multicultureel samenleven is de toekomst.

Het lijkt de laatste tijd niet zo goed te gaan met de multiculturele samenleving. De standpunten in de politiek verharden en steeds vaker lijken er problemen te ontstaan tussen de verschillende culturele groepen in de Nederlandse samenleving.

De tegenstellingen, en het debat hierover, lijken zich de laatste jaren te verharden. Sinds de moord op Pim Fortuyn en, meer recentelijk, op Theo van Gogh, komen bevolkingsgroepen steeds meer tegenover elkaar te staan. De 'politiek correcte' denken van vroeger, waarbij niet werd gepraat over de problemen die ontstonden met de komst van de nieuwe Nederlanders, is inmiddels al lang verleden tijd en de positieve kanten van de multiculturele samenleving zijn nauwelijks meer onderwerp van gesprek.

Stichting ICMP levert een bijdrage aan het vormgeven van burgerparticipatie en bevorderen van de multiculturele samenleving in Parkstad. Om burgers en maatschappelijke organisaties in de toekomst te betrekken bij het beleid wordt een agenda ingesteld.

De deelnamers vinden het belangrijk dat de burgers, gemeente als geheel meedenkt over wat een maatschappelijk probleem zou kunnen worden.

De gemeente, burgers, bedrijven en organisaties en de politieke partijen moeten samen veel activiteiten doen die de integratie en het contact tussen de verschillende bevolkingsgroepen bevorderen.

Deelnemers vinden het belangrijk dat de stad als geheel meedenkt over wat een maatschappelijk probleem zou kunnen worden.

Deelnemers vinden het belangrijk dat de stad als partner, in plaats van achter een bureau, nieuw beleid formuleert.

Dit is het uitgangspunt van de nota 'Visie op Integratie'.

Voor meer informatie: sicmp2006@yahoo.com


21 december 2011 - Petitie Kinderpardon

Defence for Childeren (DCI) is deze week gestart met een petitie voor een kinderpardon.

Wij steunen dit iniatief en wil u daarom oproepen om de deze petitie op: www.kinderpardon.nu te ondertekenen.

Voor meer informatie: www.defenceforchildren.nl


21 december 2011 - Kerstwens van Aman-Iman

Aan al onze donateurs, sympathisanten en iedereen die ook maar iets heeft bijgedragen aan het succes van Aman-Iman sturen wij 10.000 en nog eens 12 vreugdevolle, liefdevolle, gezondheidsvolle, kerstvolle, nieuwjaarsvolle en watervolle wensen voor 2012. Wij gaan er vanuit dat 2012 voor de mensen in Inadougoum en glorieus jaar wordt, waarin zij nog meer oogst kunnen binnenhalen in de graanbank, lekker water kunnen drinken uit de waterfilter, maar vooral schoon en veilig drinkwater 365 dagen en alle dagen daarna.

Kijk ook even voor een kerstboodschap bij Aba vertelt,

Voor meer informatie: www.aman-iman.nl


21 december 2011 - Irakese informatie- en culturele feest avond

Graag nodigt de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad u uit op 21 december 2011 in Heerlen. voor een informatie- en culturele feest avond met als thema:

"Multicultureel samenleven is de toekomst"

De avond begint om 18.30 uur tot 21.30 uur, in de grote zaal van Luciushof, aan de Putgraaf 3, 6411 GT in Heerlen. De zaal gaat om 18.00 uur open.

Programma:

18.00 uur zaal open
18.30 uur welkomstwoord door de voorzitter van de stichting ICMP
18.45 uur informatie over Kerstmis of Kerst
20.15 uur pauze ( koffie en Irakese thee met hapjes )..
20 30 uur verrassingen
20 45 uur Cadeaus verspreiden aan vrijwilligers van het jaar
21.30 uur einde programma

Voor meer informatie: sicmp2006@yahoo.com


19 december 2011 - Verslag Startmeeting Platform tegen Bezuinigingen

De opkomst bij deze eerste bijeenkomst op 15 december 2011 was zoals verwacht niet groot: 2 SP-ers, 2 LICOM-ers uit Vaals, 1 Occupist en ik zelf.

Belangrijkste punten uit mijn korte inleiding :

. TIME roept de demonstrant uit tot 'persoon van het jaar' (Arabische lente, Indignados in Spanje en Griekenland tot en met wereldwijde Occupy beweging);
. Dit kabinet is van plan de rekening van crisis bij de burger neer te leggen en zit op een ramkoers van bezuinigingen (bijvoorbeeld schrappen van 7000 banen GGZ, 5000 banen onderwijs) Een gevolg is toename van 15% in afgelopen maanden bij Voedselbank met nu 23.500 mensen;
. Last but not least: wat kunnen WIJ doen ? Wat is nodig ?

Discussie in het zaaltje :

. We moeten mensen samenbrengen (bijv via social media mobiliseren);
. Mensen zijn bang om baan te verliezen (als je dadelijk je baan verliest, kun je gaan werken met behoud van uitkering. Prachtig excuus voor werkgevers om lonen niet te verhogen);
. Het Platform zal niemand letterlijk kunnen redden van bezuinigingen, we hebben een massabeweging nodig zoals ten tijde van kruisraketten- demonstraties of Museumplein op 2 oktober 2004;
. Er moet een groep het voortouw nemen (veel mensen zitten boos op de bank, en zijn het niet eens met bezuinigingen, maar hebben gevoel dat ze daar teveel alleen in staan);
. Groepen die aansluiten bij Platform (SP, LICOM, Occupy, vakbond) behouden hun eigen identiteit.

Actiepunten :

. We hebben besloten een volgend moment te plannen om het platform op te richten: in de derde week van januari met meer mensen samenkomen.

Bij deze dan de uitnodiging:

19 januari 2012
19.30-21.30 uur
Café Pelt
Pancratiusplein 48
Heerlen

Voorlopig contactpunt: politiekediscussieheerlen@gmail.com

Kijk ook op: www.modernactivisme.nl


15 december 2011 - Startmeeting Platform tegen Bezuinigingen

Nederland wordt geregeerd door het meest rechtse kabinet in haar parlementaire geschiedenis. De kern van haar agenda bestaat uit een meedogenloos bezuinigingsoffensief. In plaats van dat de rekening van de crisis bij de meest draagkrachtige burgers wordt gelegd, zijn het de zwakste schouders die de zwaarste prijs moeten betalen. Dit is onnodig, het is onrechtvaardig en het zal maatschappelijk meer kapot maken dan komende generaties lief zal zijn.

Zaterdag 10 december vond de Armoede-werkt-niet-manifestatie plaats. En 2 weken daarvoor bundelden de vakbond, SP, LICOM medewerkers en Occupiers hun krachten tijdens een protest tegen bezuinigingen op de WSW.

Een belangrijke vraag die we nu moeten beantwoorden is: Hoe gaan we verder vorm geven aan protest tegen bezuinigingen ?

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de startmeeting in Heerlen om te kijken met wie en hoe we samen actie kunnen voeren tegen de bezuinigingen.

Wij laten ons niet door een afvoerputje wegspoelen !

Startmeeting
19.30-21.30 uur
donderdag 15 december
in 't Leiehoes
Limburgiastraat 35
Heerlen

Voorlopig contactpunt: politiekediscussieheerlen@gmail.com


Kutanese Projectplan

Van het Dekenaal Missionair Beraad en de Stichting Kans voor Open Doel (de ondersteunde stichting voor/van Tineke en Gerrit Koenders) ontvingen wij hun Projectplan Watervoorziening SHS St. George te Kuntenase (Ghana)

Algemeen:

De SHS (Senior High School)St. George te Kuntenase (Ghana) is een kostschool waar kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar hun voortgezet onderwijs volgen. De meeste van deze scholen in Ghana zijn kostscholen. De transportkosten en - tijd tussen woonplaats en plaats van onderwijs maken het niet mogelijk dagelijks naar huis en school te reizen. Zowel kinderen uit Kuntenase als kinderen uit de omliggende dorpen volgen hier het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van de resultaten kunnen kinderen doorstromen naar de universiteit.

De school heeft ongeveer 200 leerlingen ( jongens en meisjes). Kuntenase is een dorp tussen Obuasi en Kumasi met ongeveer 5000 inwoners. In het dorp is slechts één watervoorziening voor alle bewoners. Meestal is er geen of te weinig water. De kinderen van de school halen hun water met emmers om dit vervolgens te gebruiken als drinkwater, hun persoonlijke verzorging en het wassen van hun kleren.

De (bad)wasruimtes zijn in de open lucht en niet afgesloten of bedekt met een dak. De muren zijn in slechte staat. De school heeft vier toiletten. Een klein hokje zonder enige afvoer of watervoorziening.

  

De slaapplaatsen zijn slecht onderhouden en er is minimale ruimte. Er is geen verhoogd dak. In deze kleine ruimte slapen tussen de 40 en 50 kinderen. Bij ziekte of infectie is de kans op besmetting erg groot.

  

Het schoolhoofd heeft mij en dus de stichting Kansvooropendoel gevraagd of wij iets voor haar kunnen betekenen om de kwaliteit van leven op haar school te verbeteren.

Doel:

Verbetering van de watervoorziening en de leefaccommodatie van de leerlingen.

Er zijn drie verbeterdoelen geformuleerd, die afzonderlijk van elkaar (maar wel in de juiste volgorde) gerealiseerd kunnen worden:

1. De aanleg van een eigen watervoorziening. Op 40 meter diepte bevindt zich onder het terrein van de school schoon en voldoende water. Door boren en d.m.v. een elektrisch pomp wordt het water opgepompt en opgeslagen in een 7000 liter reservoir, dat zich op 10 m hoogte bevindt op een daarvoor aangelegde ijzeren constructie. Via leidingen loopt het water dan naar de aftappunten. Daar kunnen de leerlingen het water halen. Er is ruimte om ook de dorpsbewoners van water te voorzien. Deze dienen dat echter dan wel op het schoolterrein af te halen.
2. Na het realiseren van ad. 1 is er de mogelijkheid tot bouwen van nieuwe toiletten en een wasvoorziening voor de leerlingen in de nabijheid van de watertoren. Het beschikbare water kan dan via leidingen gebruikt worden voor douches en toiletten.
3. Het bouwen van nieuwe en voldoende slaapvoorzieningen voor de leerlingen.

Financieel plan:

Via sponsoring en acties wil de stichting financiële middelen verwerven voor de verwezenlijking van de doelen. De eerste inzamelingsactie vindt plaats in de adventstijd in de gezamenlijke parochies van Landgraaf en enkele parochies in Heerlen. Daarnaast richten we ons op samenwerking met andere stichtingen om de doelen te realiseren.

Voor het realiseren van fase 1 is een raming gemaakt door een locale aannemer, die ervaring heeft in het bouwen van watervoorzieningen. Zijn product is van goede kwaliteit. De stichting heeft ervaring met zijn manier van werken en de manier van het aanleggen van watervoorzieningen. Hierdoor worden de kosten laag gehouden. Er is een raming gemaakt voor dit deel van het project. De watervoorziening is beraamd op 7500 euro (lokale prijzen en geen tussenpersonen), afhankelijk van de waarde van de euro op het moment van kopen van materiaal. De stichting richt zich eerst op de verwezenlijking van dit doel.

De benodigde financiële middelen voor het vervolgtraject bedragen 25.000-30.000 euro. De kosten zitten in het bouwen en inrichten van de ruimtes en het aanleggen van conceptietanks. Dit kan echter in een latere fase uitgewerkt worden.

Uitvoering:

1. Eerst worden de benodigde financiële middelen gezocht. De Stichting Kans voor open doel is hiervoor verantwoordelijk.
2. De raming van de watervoorziening heeft plaats gevonden en als het beschikbare geld er is kan hiermee gestart worden. Er zijn geen tussenpersonen en het toezicht op het project wordt door vrijwilligers van de stichting dagelijks en persoonlijk gewaarborgd. De bouw en betaling vinden plaats in gedeeltes. De lokaal aanwezige vrijwilliger van de stichting is verantwoordelijk voor uitvoering en realisatie.
3. Afhankelijk van de aanwezige financiële middelen kan vervolgens gestart worden met de bouw van toiletten en wasruimtes. De werkwijze zal identiek zijn als bij de watervoorziening. (Raming van de kosten (lokale prijzen) - geen tussenpersonen - persoonlijk toezicht van de stichting - geen betaling zonder resultaat). Uitvoering: Stichting en de aanwezige vrijwilligers ter plaatse.


11 december 2011 - 45 jaar migratie van Marokkanen in Limburg

Het Provinciaal Platform Minderheden (PPM) organiseert op zondag 11 december 2011 aanstaande een bijeenkomst ter viering van ruim 45 jaar migratie van Marokkanen naar Limburg.

U ben van harte welkom !!!

In het programma zal o.a. de historische gebeurtenis van de eerste Marokkaanse arbeiders in Limburg aan bod komen. De meesten van hen zijn hierheen gekomen via Frankrijk en België en traden in dienst van de Limburse mijnen. Verhalen uit eerste hand, verlevendigd met muziek, film, foto's en diverse tentoonstellingen.

Er is ook gegelegenheid om gezellig met elkaar een glaasje Marokkaanse thee te drinken of een hapje te eten.

Datum: Zondag 11 december 2011
Tijd: van 13.00 tot 17.30 uur
Locatie: Zalencentrum De Hanenhof, Herenhof 2, Geleen

www.ppmlimburg.nl

Artikel uit Trouw


Pilotprojekt zelfpluktuin in Kerkrade

Enkele mensen die aan de wieg stonden van Transition Town Parksjtad hebben een permacultuur cursus gevolgd en hebben het PDC-certificaat (Permaculture Design Course) behaald.

Het geleerde willen ze nu in de praktijk brengen en dat vereist een stuk grond. De initiatiefnemers voor de werkgroep Permacultuur (Leo de Groot en Jeanette Wolters) zoeken contact met mensen uit de regio die dezelfde kennis in huis hebben om samen de eerste permacultuurtuin in Parkstad te ontwikkelen. Het liefst in een woonwijk, op een perceel dat ze samen met de omwonenden kunnen ontginnen.

Na jaren van lobbyen bij allerlei instanties, veel geduld en doorzettingsvermogen is dat nu eindelijk gelukt !

De gemeente Kerkrade en de woningvereniging Land van Rode geven hen alle medewerking. Ze mogen een zelfpluktuin aanleggen op een terrein in de wijk Mücherveld (Kerkrade-Oost) waar door sloop een lap grond van zo'n 5.000 m2 is vrijgekomen. Dat zijn nu de voordelen van krimp: er komen braakliggende gronden die we met gezonde plannen kunnen invullen.

Er is een begroting gemaakt en goedgekeurd; de gemeente en de woningvereniging leveren materialen en middelen, de initiatiefnemers leveren de menskracht en kennis. Het wordt nadrukkelijk een project dat samen met de burgers gestalte krijgt en waarbij ouderen hun kennis doorgeven aan kinderen.

De gemeente zorgt voor contact met het jongerenwerk, de basisschool en de bewoners- organisaties. Al in november is er gestart met de aanleg van de permacultuurtuin in grove lijnen. Tevens wordt een mulchlaag en stro aangebracht en in de grond verwerkt voor de bedjes waar volgend jaar beplanting in komt. In het voorjaar volgt de invulling, samen met kinderen en ouderen. Het wordt een pilot voor minstens 1 jaar.

Het enthousiasme waarmee Jeanette, Leo en Vincent Engelgeer er nu mee aan de slag zijn, heeft al geleid tot nieuwe aanvragen !

Voor meer info kijk op: http://parksjtad.transitiontowns.nl


Engage Project

Misschien heeft u er al van gehoord. Gemeente Heerlen doet mee met het ENGAGE-project.

Het ENGAGE-posterproject is een klimaatbewust-wordingsproject van de Europese Unie en de gemeente Heerlen. Met een grote postercampagne wil ENGAGE mensen, bedrijven en instellingen warm maken voor een milieubewuste, duurzame levensstijl. Iedereen mag model staan op een poster met zijn of haar bijdrage aan het klimaat.

Welke boodschap kan op een poster ?

Met alles kunnen mensen, privé of werkgerelateerd, model staan op een poster. Van kleine aanpassingen tot grotere investeringen. Van wassen op lagere temperaturen tot zonnepanelen. De fiets nemen, in plaats van een auto. Samen carpoolen. Afval scheiden. Tv kijken op winteravonden met een dekentje om. Streekproducten eten. En ga zo maar door: manieren zat om iets goeds te doen voor het milieu.

Voor meer info stuur een mail aan: samenduurzaam@heerlen.nl
Of kijk op: Facebook


Bericht van Dekenaal Missionair Beraad
Tineke en Gerrit Koenders: boeiende avond over hun werk in Ghana

'Wij zijn ontzettend dankbaar voor de vele steun die we van onze achterban in Landgraaf, Heerlen en waar dan ook ontvangen hebben', zeiden Tineke en Gerrit Koenders tijdens een bijeenkomst op maandag 17 oktober 2011, waarin hun werk in Ghana centraal stond.

Die achterban was in grote getale aanwezig, met meer dan 60 mensen puilde het parochiezaaltje onder de St. Jozefkerk in Heerlerbaan letterlijk uit.

Sinds een jaar werken Gerrit en Tineke in een dorpje nabij Kumasi. Tineke is actief in de opvang van weeskinderen. Gerrit probeert, met zijn ervaringen en kennis als voetbaltrainer, jongeren sporttrainingen te geven. Hij wil daarmee het werken in teamverband bevorderen. En jongeren leren om van elkaar afhankelijk te zijn en daarmee om te gaan.

Heel centraal tijdens de boeiende avond stond het weeshuis waar de allerkleinsten, tot 3 jaar, opgevangen worden. En dat had een reden: op 29 juni brandde het gebouw van dat weeshuis tot op de grond af. Gelukkig waren er geen slachtoffertjes, maar vanaf dat moment was het huis van Tineke en Gerrit het enige alternatief. Ieder plekje daar moest benut worden. Overal zat, liep of sliep wel een kindje. 'Het was wel even slikken', zegt Gerrit, 'maar al snel ging ik me wel hechten aan die kleintjes'.

De ontsteltenis was natuurlijk groot, toen het weeshuisgebouwtje voor de allerkleinsten afbrandde. Maar, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, het droeve voorval was ook de oorzaak van een storm aan steunbetuigingen en, vooral, financiële bijdragen vanuit Landgraaf en omgeving. Er is nu voldoende geld ingezameld om een nieuw gebouwtje neer te zetten.

Naast de opvang voor de allerkleinsten is er ook opvang voor jongens en meisjes tussen 3 en 12 jaar. Vanaf 12 jaar gaan de wezen voor een vervolgopleiding naar een kostschool. De kosten daarvan worden gefinancieerd uit de Nederlandse bijdragen.

De vele aanwezigen lieten duidelijk hun sympathie blijken voor de keuze die Tineke en Gerrit gemaakt hebben.

Het werk van Tineke en Gerrit kan nog altijd ondersteund worden met bijdragen op ING bankrekeningnummer: 4425042 ten name van Stichting kansvooropendoel te Utrecht.

Voor meer informatie kijk op: www.kansvooropendoel.nl


8 december 2011 - Viering mensenrechtendag

        

Hoewel Mensenrechtendag normaal gesproken op 10 december wordt gevierd, vindt deze in Heerlen dit jaar op donderdag 8 december 2011 plaats.

Het thema van Mensenrechtendag is "ons voedsel". Een wereld aan voedsel ligt het hele jaar door op ons bord: waar komt dit eigenlijk vandaan, wie hebben eraan gewerkt, wie hebben eraan verdiend, wie zijn ervoor opzij gezet ?

Programma Mensenrechtendag

1. Fakkeloptocht

De traditionele fakkeloptocht door het winkelcentrum van Heerlen start op de hoek Saroleastraat - van der Maesenstraat bij de ingang van het Coriocentrum om 17.00 uur. De optocht eindigt op het Tempsplein.

2. Maaltijd

In de ontmoetingsruimte van de kerk van de Protestantse Gemeente aldaar wordt soep en een broodmaaltijd gegeten.

3. Film Heerlen en de Wereld

Rond 18.30 uur vindt de première plaats van een korte film (3-5 minuten) over 'Heerlen en de Wereld'. Deze film is voor Heerlen Millenniumgemeente door 4 leerlingen van het Bernardinuscollege gemaakt in het kader van hun maatschappelijke stage samen met 4 leerlingen van de Praktijkschool. De film bevat 3 voorbeelden uit het dagelijks leven: voedsel, een mobieltje en kleding, die aangeven dat je van de wereld afhankelijk bent en met vele andere mensen te maken hebt.

De makers van de film geven een toelichting waarbij ze de verbinding leggen met de Mensenrechten. Mensenrechten spelen ook hier dichtbij ons, bijvoorbeeld in ons consumptiegedrag en levenswijze: hoe gaan we om met voedsel, de productie van welke kleding, het zuinig omgaan met grondstoffen ? Maar worden de Mensenrechten gerespecteerd bij de productie van delfstoffen, katoen, het in bezit nemen van land hiervoor en/of het maken van kleding (waaronder kinderarbeid) ?

Wethouder Peter van Zutphen van zowel Mondiale zaken, Mensenrechten als maatschappelijke stages is uitgenodigd.

Door andere leerlingen van Bernardinus wordt eveneens in het kader van hun maatschappelijke stage de folder 'Duurzame kleding' (en voeding?) in Heerlen geactualiseerd en uitgebreid, waarvoor een straatonderzoek wordt gedaan.
Verder wordt een Facebook-pagina en een website voor Heerlen Millenniumgemeente gemaakt.

4. Film 'Smakelijk Eten'

Daarna wordt een deel uit de film 'Smakelijk Eten!' - Hoe voedsel de wereld verandert - van Walther Grotenhuis vertoond. De film gaat over voedselproductie en wat dit voor mensen en het milieu betekent. Grotenhuis onderzoekt in deze film de herkomst en gevolgen van 3 producten (soja uit Brazilië, garnalen uit de Filippijnen en boontjes uit Kenia). In de film zie je o.a. wat de gevolgen zijn voor diverse groepen in de verschillende landen. Mensen zijn slachtoffer van onze voedselproductie. De Mensenrechten zijn in het geding vanwege ons consumptiegedrag. We beperken ons deze avond tot het deel over de soja.


4 december - Perzisch Ensemble Hoor

Concert traditionele Perzische muziek en mystieke sufi dans

Locatie: Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145 Aanvang: 19:00 uur Entree: € 10,-

Het Perzische ensemble Hoor * werd door Behdad Behzadi in 1997 opgericht en heeft sindsdien in meerdere steden in Iran, Duitsland en Frankrijk optredens gegeven.

* Hoor is een oud Perzisch woord dat zon betekent.

De musici:

Behdad Behzadi (1971) bespeeld Tar en Setar. In 1997 stichtte hij de Hoor-ensemble in Iran en had veel optredens binnen en buiten Iran.
Hadi Mousavi (1977) is de speler van Tonbak en Daf.
Hassan Khodainia (1979) is de speler van Delgosha.
Majid Pusti (1977) is de speler van Dohol en Damam.
Majid Vatanian (1974) is de speler van Daf en Barbat.
Shiva Abedi (1990) is de speler van Kamancheh.
Sahar Mohammadi (1988) is de zangeres van de groep.

www.cultuurhuisheerlen.nl


2 december 2011 - Insite Job

Verenigde Staten,
2010,
95 minuten
Regie: Charles H. Ferguson
Met: De elite van de Amerikaanse bankenwereld, Matt Damon (voiceover)
Vrijdag 2 december / 20.00 uur Filmhuis De Spiegel

Wat heeft nu precies de huidige kredietcrisis veroorzaakt ? Vraag het aan een econoom en je krijgt een onbegrijpelijk verhaal over de credit default swap, privatisering, subprime mortgages voorgeschoteld.

Craig Ferguson besloot het over een andere boeg te gooien en zich meer te focussen op de mensen die de huidige economische puinhoop hebben veroorzaakt. Ook als je niet om geld geeft is het beeld dat hij schetst van de heren van Wall Street fascinerend: allemaal goed opgeleide knullen, de een nog slimmer dan de ander, die langzaamaan door groepsdruk en het spelen met abstracte nummers zo ver wegdrijven van de echte wereld, dat ze absurde risico's zijn gaan nemen.

Maar ook sinds ze de halve wereld in de armoede hebben gestort zitten de meesten van hen nog steeds op hun plek. Waarom ? Omdat ze het systeem door de jaren heen zo ingewikkeld hebben gemaakt dat niemand anders het nog goed begrijpt.

Ferguson weigert eenvoudige oplossingen te geven voor de vele problemen die hij aandraagt, wat de film opmerkelijk prikkelend maakt.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


1 december 2011 - Discussie avond Van New York tot Heerlen:
                               Hoe kan de 99% de wereld veranderen ?

De wereldwijde Occupy-protesten laten zien dat mensen het niet meer pikken te leven in een wereld waarin de belangen van 99 procent van de mensen ondergeschikt worden gemaakt aan die van 1 procent. Ook in Nederland breiden de bezettingen zich uit, neemt de solidariteit toe en weten de bezetters zich steeds beter te organiseren.

De opkomst van deze beweging roept fundamentele vragen op: wat is er mis met het huidige systeem? Welke vormen van verzet zijn effectief om dat te veranderen ? Wat kunnen we leren van bewegingen uit het verleden en in andere delen van de wereld? En hoe brengen we een andere wereld dichterbij waarin mensen belangrijker zijn dan winst maken ?

Hierover wordt er op donderdag 1 december 2011 in Café Pelt Pancratiusplein 48, Heerlen een discussieavond georganiseerd van 19:30 - 22:30 uur. Entree: gratis Kom ook en discussieer mee !

Spreker: Maina van der Zwan - redacteur www.socialisme.nu en betrokken bij Occupy Amsterdam.

Contact: politiekediscussieheerlen@gmail.com


Inkijk december 2011 Online

Door de INKIJK-redactie is het december 2011 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


30 november 2011 - 3de nieuwsbrief Stichting VLot Zuid-Limburg

Van Stichting VLot Zuid-Limburg verscheen vandaag de 3de nieuwsbrief van 2011.


27 november 2011 - Nieuwsbrief Stichting Aman-Iman

Vandaag verscheen de 3de nieuwsbrief van de Stichting Aman-Iman, water is leven

Voor meer informatie kijk op: www.aman-iman.nl


26 november 2011 - Repair Café Gered Goed viert 1 jarig bestaan

Op zaterdag 26 november wordt in de grote zaal van het Luciushof vanaf 13.00 uur het 1 jarig bestaan van het reparatie café gevierd.


RepairCafe bij Weller in Brunssum

Na een succesvol jaar wordt er een speciale dag georganiseerd. Het feestje willen zij niet alleen met ballonnen, koffie en vlaai vieren, maar heel toepasselijk met 2 andere duurzame initiatieven uit Parkstad. Het Consuminderhuis in Landgraaf en de Humanitas Ruilwinkel in Kerkrade worden hierbij betrokken. Over het Consuminderhuis en consuminderen komt Annemiek van Deursen een presentatie geven. Bernadet Koeleman komt uitleg geven over de Ruilwinkel en het goederen- en dienstenruilsysteem dat zij hanteren. Uiteraard kan er die middag ook gewoon gerepareerd worden. Afgelopen jaar is behalve het Luciushof in Heerlen, ook woningbouwvereniging Weller in Brunssum en het Harry Meershuis in Hoensbroek gastgever voor het RepairCafé geweest.

Op verschillende plaatsen van het land zijn ondertussen initiatieven voor reparatie café's aan het ontstaan. Dank zij de Transition Town groepen en Martine Postma van www.repaircafe.nl neemt dit duurzame initiatief een grote vlucht. In Tilburg heeft het RepairCafé zelfs een vaste lokatie samen met een kantoor van Transition Town Tilburg in een leegstaand pand in het centrum van de stad.

Een ander duurzaam initiatief dat hierop voortborduurt, is een stadswerkplaats. In Groningen en Utrecht bestaat dit al meer dan 20 jaar. In Zutphen doen mensen van het RepairCafé onderzoek of dat ook in hun plaats mogelijk is. Het idee is dat mensen met een ontwerp of een idee voor bijvoorbeeld een opbergkast of hoogslaper, naar een stadswerkplaats gaan en daar op aanwezige machines aan de slag gaan. Voorwaarde is natuurlijk dat men veilig met de machines kan omgaan. Daarnaast is het mogelijk om cursussen te krijgen door vakmensen voor een redelijke prijs. Op deze manier is het niet nodig dat veel mensen machines aanschaffen die ze maar enkele keren in het jaar gebruiken.

Sinds dit jaar is er een mogelijkheid om regionaal spullen te delen dankzij de website www.spullendelen.nl. Hierbij is het mogelijk om spullen die je wil uitlenen aan te bieden. Aan de andere kant kan je kijken of aangeboden wordt wat je zelf tijdelijk nodig hebt.

Behalve bovengenoemde mogelijkheden, is een goederen- en diensten ruilsysteem nog steeds een droom voor Transition Town Parksjtad en Gered-Goed. De Ruilwinkel in Kerkrade is gebaseerd op het goederen- en dienstenruilsysteem. Echter Transition Town Parksjtad zoekt daar nog kartrekkers voor.

Voor meer informatie kijk op: www.parksjtad.transitiontowns.nl


19 november 2011 - reizen is een ontmoeting

Op 19 november 2011 organiseert de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad een reisje naar Brussel.

Het reisje komt in het kader van de samenleving tussen Autochtonen en Allochtonen. Mensen met verschillende achtergronden samen laten reizen is de doelstelling.

REIZEN bevorderen de samenleving. Het doel van deze reis is ook nieuwe verbindingen maken in de samenleving. De afstand tussen de burgers neemt toe en de multiculturele samenleving wordt negatief beoordeeld. Je ziet dat heel veel groepen mensen (Moslims, Christenen, Turken, Antillianen, Marokkanen, Nederlanders,etc.) in zijn eigen omgeving blijft en zich niet inmengen in de samenleving. Stg.ICMP levert een bijdrage aan het vormgeven van burgerparticipatie en bevorderen van de multiculturele samenleving in parkstad .Om burgers en maatschappelijke organisaties in de toekomst te betrekken bij het beleid wordt een agenda ingesteld.

Kosten: € 13,00 per persoon.
Vertrekplaats: Voorkant Station bij taxi's ( Heerlen station)
Vertrektijd: 08.00 uur
Tijd terug: 18.00 uur vanuit Brussel

Iedereen is welkom !!!
Aanmelden : tot en met 1 november 2011
Via: 06-33929276 of e-mail:sicmp2006@yahoo.com


17 november 2011 - Peru Avond

Donderdag 17 november 2011 organiseert de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen- in samenwerking met 2 Limburgse jongeren die met Global Exploration een reis naar Peru maakten - een avond over de 3weekse reis van de jongeren.

Global Exploration biedt scholieren de kans om met leeftijdgenoten in andere landen in contact te komen, om 'kennis te maken met andere culturen en mee te werken aan een betere wereld via ontwikkelingswerk'. In Peru ontmoetten zij ondermeer straatjongeren.

Janneke Luchtenburg en Fabio Doff-Sotta hebben hun verslag met beeldmateriaal en muziek klaar.

De avond die vrij toegankelijk is begint om 19.30 uur en vindt plaats in de grote zaal van Luciushof, Putgraaf 3 in Heerlen.


27 oktober - 6 november Fairtrade week

De Fairtrade Week vindt in 2011 voor het vijfde jaar op rij plaats.

Van 27 oktober t/m 6 november 2011 staat alles in het teken van Fairtrade. Een week lang wordt Nederland geprikkeld om Fairtrade producten op de boodschappenlijst te zetten. Dit is heel eenvoudig, want het assortiment Fairtrade gecertificeerde producten is veelomvattend en overal verkrijgbaar.

Thema

Het motto van de Fairtrade Week is: 'Koop een betere wereld, kies fairtrade'.
Bij de uitwerking van dit motto staat het 'fairtrade boodschappenlijstje' centraal. Aan de hand van dit lijstje laten is te zien wat er eigenlijk allemaal verkrijgbaar is aan fairtrade producten.

Max Havelaar lecture

De Max Havelaar lecture (27 oktober) is dit jaar tevens ook de opening van de Fairtrade Week. Tijdens de lezing staat het onderwerp klimaat centraal.

Fairtrade Week acties
- Actiefolder met verschillende kortingen bij Albert Heijn, Jumbo, Lidl en PLUS
- Korting op Fairtrade Organic bed- bad- en tafellinnen
- Korting op Fairtrade wijn

Fairtrade@Work en Fairtrade@School

Deze twee campagnes zorgen ervoor dat ook op het werk en op universiteiten en hogenscholen tijdens de Fairtrade Week extra aandacht wordt besteed aan Fairtrade. Lees hier meer.

Floortje Dessing

Lees ook de column van Floortje Dessing, ambassadeur van Stichting Max Havelaar.

Partners Fairtrade Week 2011

De Fairtrade Week wordt mede mogelijk gemaakt door: Icco. Netwerk-VSP en Oxfam Novib

Grijp je kans om in deze week aandacht voor fairtrade te vragen in je hele gemeente.
Bekijk hier welke landelijke acties er worden georganiseerd en wat jij tijdens deze week kunt doen.

Meer informatie over de Fairtrade week, Fairtradegemeente en Fairtrade kunt u lezen op:

www.maxhavelaar.nl
www.fairtradegemeenten.nl

Fairtrade producten zijn in Heerlen o.a te koop bij de Wereldwinkel op de Akerstraat 9.


Einde van een tijdperk

Het was destijds een mooi initiatief van deken Jochems en de predikanten Nortier en Kruyt: de start van een maandelijks oecumenisch avondgebed. De vorm paste in de stijl van toen, de jaren 80 van de vorige eeuw. Allerlei groepen, waarmee de kerken zich verbonden wisten - onder andere gericht op wereldwijde aandacht voor diaconaat en ontwikkelingswerk, maar ook liturgie en spiritualiteit - werden uitgenodigd om een korte viering te verzorgen. En natuurlijk hoorde de ontmoeting bij koffie en thee na afloop er helemaal bij.

In de loop van de jaren hebben velen uit de regio (en daarbuiten) zich kunnen presen- teren en hun manier van gelovig leven kunnen delen. Velen zijn gekomen om mee te zingen en te bidden en te luisteren naar een korte overweging. De laatste vrijdagavond van de maand, behalve in de zomer en de decembermaand, bleef voor deze activiteit van de Raad van Kerken gereserveerd; een flink aantal jaren was de plek van samen- komst de aula van Huize De Berg. De zusters zijn immers gastvrij en belangstellend, enkelen zijn in de zaal aanwezig, anderen luisteren op hun kamer mee.

Meer dan 25 jaren geleden werd het oecumenisch avondgebed voor de eerste keer gehouden en er was belangstelling voor. De laatste jaren werd de groep kleiner en bleek het ook lastiger te worden om een programma samen te stellen. Tijdens vergaderingen van de Raad van Kerken is het onderwerp oecumenisch avondgebed meermalen besproken. Gaan we verder ? En hoe dan? Past de vorm bij onze huidige tijd ? Is een locatie in de binnenstad aantrekkelijker? Is het doeltreffender om op de donderdagse koopavond wat te organiseren ? Vinden we nieuwe mensen, die deze kar als voorbereidingsgroep willen trekken ?

In de septembervergadering van 2011 hebben we de knoop uiteindelijk doorgehakt: het oecume- nisch avondgebed, zoals we het al jaren kennen, gaat stoppen. Op vrijdag 28 oktober 2011 a.s. 19.30 uur is het de laatste keer volgens de "oude? formule. Het thema staat al vast: we sluiten aan bij de Bijbelzondag van 30 oktober 2011 a.s.

In november wordt een echte punt gezet, op een speciale manier en niét op de laatste vrijdag van de maand. Want uitgerekend iemand van het eerste uur, Harrie van Sleeu- wen, is dan verhinderd. Dus is het einde toch al anders dan het begin: voor één keer op de 3e vrijdag van de maand: 18 november. De voorbereiding wordt gedaan door de leden van de Raad van Kerken Parkstad, in aansluiting op hun vergadering.

Om 19.30 uur bent u welkom voor de afsluiting van dit tijdperk van oecumenisch avondgebed. We willen dat doen in de sfeer van lof en dank. Nog éénmaal genieten we van de gastvrijheid van de zusters in het klooster en drinken we samen koffie en thee. Bent u erbij, deze laatste keer ?

Betekent dit tevens het einde van samen oecumene vieren, van samen bidden? Zeker niet. De komende maanden nemen we de tijd ons te bezinnen op een nieuwe formule, met een nieuwe naam en inhoud. We zoeken naar manieren die aansluiten bij hoe mensen hier en nu hun gelovig leven inhoud en vorm willen geven.

Hebt u een goed idee of een nog onuitgesproken verlangen? Wilt u meedenken? Laat het ons weten.

En wie weet lukt het om in september 2012 iets nieuws te beginnen.

Namens de Raad van Kerken Parkstad,

Ds. Ko van de Lagemaat, voorzitter
045 571 69 62,
bloemlag@online.nl


Coöperatieve spellen

Onlangs stond in de nieuwsbrief van Vrouwen voor Vrede een interview met Steven Michiel Rijsdijk van "Zonnespel - coöperatieve gezelschapsspellen". Hieronder volgt een groot deel daarvan.

Zeven jaar geleden kocht ik voor mijn kleuterklas via het Vredesmuseum het spel "Max". In plaats van tegen elkaar te spelen moesten de kinderen samen ervoor zorgen, dat de kat Max de brokjes ging eten en niet de andere kleine diertjes. En dat deden de kinderen graag. Tegelijkertijd startte Steven Michiel Rijsdijk zijn bedrijf. Maar dat wist ik natuurlijk niet.

Het was mij wel opgevallen, dat op verschillende onderwijsbeurzen steeds vaker een stand te vinden was met "Max" en andere coöperatieve spellen, en dat vond ik natuurlijk een mooie ontwikkeling. Vandaar dat Zonnespel een leuk onderwerp leek voor het volgende interview voor de Nieuwsbrief, dus maakte ik een afspraak met Steven.

En, het verbaast natuurlijk niet: Steven heeft voldoende (vrouwen)vredesmanifestaties afgelopen, samen met zijn moeder als lid van het IKV.

Wat heeft je aangezet om te beginnen met Zonnespel ?

"Anne Mijke van Harten (Earth Games) vertelde me, dat zij weinig geschikt materiaal kon vinden voor haar werk met kinderen en daarom spellen importeerde uit Canada via het Museum voor Vrede en Geweldloosheid (toen Vredesmuseum). Het was de Canadees Jim Deacove dertig jaar eerder al opgevallen dat bijna alle gebruikelijke kinderspellen en -speelgoed een competitief karakter hadden en hij wilde daar iets aan veranderen door zelf coo¨peratieve spellen te ontwerpen. Ik ben een spelliefhebber en was toen op zoek naar ander werk, ik zag er een mooie taak voor mij liggen om Anne Mijke te helpen bij het invoeren van deze spellen.

Zo werd "Zonnespel" geboren. De naam verwijst naar mijn tweede passie: de natuur ".

Ben je principieel tegen competitie ?

"Ik niet, Jim (Deacove) misschien wel. Het mag er voor mij allebei zijn, naast elkaar. Maar toen waren er zo'n tien niet competitieve spellen tegenover duizenden andere, daar mocht dus wat aan gebeuren. Het is best lastig om een goed niet-competitief spel te maken met voldoende spanning erin. En natuurlijk kun je ook winnen of verliezen. Maar dan met z'n allen."

Op wie richt je je en wie wil je bereiken ?

"Ik richt me heel breed. Ik benader winkels. Niet de grote. Ik vind het belangrijk dat mensen geraakt willen worden door het concept. Samen kunnen we iets bereiken. Ik ben wel een idealist, wil iets goeds toevoegen aan de maatschappij. Naast het plezier, natuurlijk."

Speel je ze zelf ook en welk spel is je favoriet ?

"Ik speel ze heel vaak, als ik ze demonstreer. Ze blijven leuk, mijn favoriet is nog altijd 'Max de kat'. Het mooie van dit spel is dat jonge kinderen al bezig zijn met een echt strategie spel. Omdat het een coo¨peratief spel is kunnen ze elkaar helpen en daardoor samen het spel onder de knie krijgen."

Wat voor reacties krijg je ?

"Ik heb veel gewerkt aan het bekendmaken hiervan en dit is ook gelukt. Via tijdschriften, op onderwijsbeurzen, natuurdagen, stands van allerlei verenigingen en genootschappen. Dit zie ik echt als een missie. Er zijn nu zo'n honderd speelgoedwinkels die ze aanbieden."

Wat is je toekomstdroom voor "Zonnespel" ?

"Dat in alle speelgoedwinkels een kast met coo¨peratieven spellen staat. En dan niet even, als hype, maar door bekendheid te krijgen op natuurlijke wijze. Ik krijg nu aanvragen uit heel Europa, ook uit Oost-Europa. Dat is leuk." Tenslotte: waar kunnen we jouw spellen kopen ?

"Er zijn in het hele land speelgoedwinkels die ze aanbieden. De lijst van de verkooppunten staat op de website. Maar voor jullie is het misschien het mooiste om ze via Chris Geerse van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid te bestellen."Speciaal Steven nog even op de foto met drie edities van het spel Mount Everest": het Canadese origineel van 1973, de uitgave door 't Kan Anders van 1978 op gestencild kringlooppapier en de laatste mooie editie, gemaakt, i.s.m. de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKBV).

Chris Geerse van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid weet te vertellen, dat op dit moment 80 % van hun verkoop naar scholen gaat.

Mede dankzij Zonnespel heeft het coöperatieve spel dus een enorme vaart genomen, buiten de vredesbeweging. En dat is toch een prachtige ontwikkeling !

Sigrid Hutter

www.zonnespel.nl
www.vredesmuseum.nl/winkel

De spellen zien er prachtig uit. Van binnen mooi, maar eenvoudig zonder overbodige plastic frutsels en batterijen. Met het logo van Zonnespel: de zon in het rondje dat de aardbol voorstelt, zoals Steven mij vertelt. En sinds kort ook nog een andere logo: twee handen in elkaar, een lichte en een donkere, met daaroverheen de tekst "coöperatief spel". Dit is een recent geïntroduceerd logo, dat je in de toekomst ook op ander speelgoed zou kunnen vinden. Dus houd het in de gaten, als je met het verlanglijstje van je (klein)kinderen de winkel binnenloopt !

De echte "Vredesspellen" zijn Peace In Our Time, Ploegscharen, Wereldspel en UFO- Ruimtereizigers.


3-6 november 2011 - A seperation

Iran,
2011,
123 min.
Regie: Asghar Farhadi Farhadi
Met: Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseini e.a.

Deze film draait op:
Do 3, vrij 4, za 5 nov. om 20.00 uur en op Zon 6 nov om 14.00 uur in Filmhuis "De Spiegel" Schunckgebouw Bongert

Als moderne, westers georiën-teerde Iraniërs hebben Nader en zijn echtgenote Simin plannen gemaakt om met hun elfjarige dochter naar het buitenland te vertrekken. Het visum ligt al klaar. En nu heeft Nader bedenkingen. Hij wil zijn dementerende vader niet in de steek laten. Simin laat het er niet bij zitten. Ze vraagt echtscheiding aan bij een ambtenaar van de burgerlijke stand en trekt alvast bij haar moeder in. Dan begint de ellende. Een kettingreactie van complicaties wordt in gang gezet wanneer Nader voor de verzorging van zijn verwarde vader een religieuze, volkse vrouw inhuurt.

De Iraanse scenarist en regisseur Asghar Farhadi behoedt zijn film voor een loodzware tred door af en toe komische momenten toe te laten. In een dynamische, documentaireachtige stijl toont hij het reilen en zeilen van een Iraans middenklasse gezin dat langzaam uit elkaar valt ten gevolge van pech, onachtzaamheid en onbegrip. Geen van de volwassenen is volkomen eerlijk, elk van hen is te begrijpen. Farhadi slaagt erin met een aaneenrijging van kleine, alledaagse scènes, een groots en indrukwekkend beeld te laten ontstaan van de Iraanse samenleving.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


Inkijk november 2011 Online

Door de INKIJK-redactie is het november 2011 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


Montagu Foods in de Wereld Winkel

Montagu Foods is producent van chutneysauzen in de Klein Karoo Montagu streek in de West-Kaap, Zuid-Afrika. De producten van Montagu Foods vinden hun weg naar Fair Trade Original via de marketing- en exportorganisatie Turqle Trading in Zuid-Afrika.

Meer informatie:

Het verhaal begon dertig jaar geleden op de boerderij van de familie van Deventer, waar druiven, abrikozen en perziken werden verbouwd en in de zon gedroogd. De kwaliteit van de producten werd beroemd, en men breidde het assortiment uit met home made chutneys. Ook die kregen snel naam. Voor de chutneys wordt ook fruit ingekocht bij het buurbedrijf Montagu Fruit.

In 2005 werd de nieuwgebouwde fabriek in gebruik genomen, met een moderne uitrusting en veel aandacht voor voedselveiligheid. De chutneysauzen worden voor 8 verschillende merken verpakt. Voor de catering worden grootverpakkingen geproduceerd. De chutneys worden op de lokale - en de exportmarkt verkocht.

Werknemers:

Montagu is een plattelandsstadje met veel sociale problemen als alcoholisme en huiselijk geweld. De plaatselijke werkgelegenheid bestaat veelal uit seizoensgebonden landbouw, waardoor er de helft van het jaar geen werk is. Kinderen volgen na de lagere school vaak geen opleiding meer. Veel jongeren trekken weg. Werkgelegenheid creëren, zoveel mogelijk het jaar rond, is in deze context ook voor de jonge generatie belangrijk.

Bij Montagu Foods werken 24 vaste medewerkers en enkele oproepkrachten. Iedere vrijdag komt het personeel bijeen om met het management de doelen voor de week erop en andere relevante zaken te bespreken. Het bedrijf biedt goede arbeidsvoorwaarden en de medewerkers volgen cursussen, bijvoorbeeld rijlessen voor de vorkheftruck en vrachtwagens, en trainingen op het gebied van voedselveiligheid en persoonlijke gezondheid & veiligheid. De cursussen worden gefinancierd uit de ontwikkelingspremie die Fair Trade Original en Turqle Trading gezamenlijk in de Fair Trade Trust storten.

De Wereldwinkel steunt de mensen van Montagu, door hun sauzen in onze winkel te verkopen, doet u mee ?

Tot ziens in de wereldwinkel in Heerlen, gelegen op de Akerstraat 9

Voor meer informatie: www.heerlen.wereldwinkels.nl


Betreft: verhoog druk op president al-Assad van Syrië

Met bovenstaand onderwerp heeft het Vredesplatform samen met HeerlenMondiaal onlangs een brief gestuurd naar de heer Uri Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken.

Onderstaand volgt de inhoud van de brief:

Geachte heer Rosenthal,

In Syrië is de bevolking opgestaan tegen het regime van president Bashar al-Assad. Er vinden wijdverbreide en ook bijzonder indrukwekkende protesten plaats. Maar bovenal zijn het (nog) vreedzame protesten, wat een enorme moed en vastberadenheid vergt. Daarnaast onderstrepen deze protesten de eenheid van het Syrische volk.

De reactie van president al-Assad is vreselijk door zijn grootschalig en onmenselijk geweld tegen de protesterende burgers van Syrië. Deze situatie mag niet blijven voortbestaan !

Wij roepen u op om de politieke en economische druk op president al-Assad tot het maximale op te voeren. Naar onze mening zijn de huidige sancties te beperkt en te weinig effectief. Een algehele boycot van niet-humanitaire goederen en in het bijzonder de import van olieproducten (Shell) is dringend noodzakelijk. Met maximale druk maakt Nederland duidelijk dat de Syrische dictatuur absoluut snel verleden tijd dient te zijn. Daarnaast verdienen de protesterende burgers en hun organisaties alle morele en materiële steun.

Vanzelfsprekend vragen wij u hierbij in overleg met de andere landen van de Europese Unie te treden, maar dit mag niet vertragend werken.

Er dient nieuw politiek leiderschap te komen dat de transitie begeleid naar een civiele, democratische staat voor alle Syriërs. Nog is er een gerede kans dat deze omwenteling vreedzaam kan verlopen. Met maximale politieke druk wordt wellicht bewerkstelligd dat president al-Assad het veld ruimt, zodat kan worden voorkomen dat er een burgeroorlog ontstaat.

Behalve door de leden en groepen die deel uit maken van het Vredesplatform Heerlen en HeerlenMondiaal, wordt dit appèl ook ondersteund door 32 bezoekers van de markt/manifestatie Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen, die plaatsvond op 17 september jl. Zie hiervoor de bijgevoegde lijsten met handtekeningen.


Vredesplatform Heerlen opent Ambassade van Vrede

Het Vredesplatform Heerlen opende op 17 september 2011 tijdens de markt / manifestatie 'Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen' op het Pancratiusplein een Ambassade van Vrede. Enerzijds was het maar een vestiging van één dag, maar het Vredesplatform wil daarna de functie van Ambassade van Vrede voor Heerlen en Parkstad Limburg continueren. De Ambassade van Vrede wordt het centrum waar lokale en regionale vredesactiviteiten samenkomen. De leden van het vredesplatform zijn daarmee de Ambassadeurs van Vrede.

De ambassade in Heerlen maakt deel uit van het Ministerie van Vrede. Dit is de nieuwe aanpak van IKV Pax Christi voor alle lokale en landelijke activiteiten, onder andere tijdens de Vredesweek (17 - 24 september 2011).

Het thema van de Vredesweek was dit jaar 'Elk mens een veilig bestaan'. Veiligheid is lang niet overal vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld: wat betekent het om in Congo te wonen waar de straten en marktpleinen niet veilig zijn ? Maar ook in Nederland heeft iedereen recht op veiligheid. Met het Ministerie van Vrede en de Ambassades van Vrede wil de vredesbeweging bijdragen aan een veiliger bestaan, in de buurten en de gemeente, in Nederland en ver over de grens in conflictgebieden.

Tijdens 'Heerlen in de Wereld' heeft de ambassade specifiek aandacht gevraagd voor Syrië. Men kon een petitie tekenen waarin werd gevraagd om meer druk vanuit Nederland op de Syrische regering uit te oefenen om het geweld naar de eigen bevolking toe te staken.

De Heerlense Ambassade van Vrede wil ook na de Vredesweek blijven functioneren als aanspreekpunt voor de problematiek van vrede, dichtbij en veraf. Mensen maar ook organisaties kunnen bij de Ambassade van Vrede terecht met vragen, bijvoorbeeld als men activiteiten wil organiseren. Vooral scholen zijn van harte welkom voor informatie als ze de vredesproblematiek in de lessen willen verwerken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: vredesplatform@gmail.com


29 oktober 2011 - Repair Café

Het team van Repair Café Gered-Goed gaat in oktober naar Hoensbroek, Sint Josephstraat 21.

Van 13.00u tot 17.00u kunt u terecht voor allerhande reparatie klussen: herstelwerkzaamheden van kleren, fietsreparaties en nog veel meer.


20 oktober 2011 - Theatervoorstelling Lazarus ?

Een Voorstelling van de Joseph Wresinski Cultuurstichting. Zij werd door (voormalig) dak- en thuislozen met een professionele theatermaker tot stand gebracht en wordt door hen in het hele land vertoond.

Deze voorstelling gaat over mensen die soms in ons blikveld verschijnen en daar weer uit verdwijnen, nergens vandaan, nergens heen. Zij willen vertellen van het dagelijks en innerlijk leven dat schuil gaat achter het vluchtige beeld dat zij bij ons achterlaten.

Wat zij brengen is een menselijk verhaal, zonder religieuze of politieke boodschap.

De voorstelling verhaalt over een uithuiszetting van moeder in rolstoel en zoon. Verlies van identiteitsbewijs en de moeizame gang om een nieuw identiteitsbewijs te krijgen. Het ontslag en vervolgens werkeloosheid en de schaamte daarover.

Deze drie zaken worden verweven met kleine andere verhalen die de ervaring en beleving van armoede zichtbaar maken.

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting is een samenwerkingsverband van professionele theatermakers en mensen die van generatie op generatie in armoede en achterstand leven.

Hun doelstelling:
Het produceren van professionele theater-voorstellingen en films geïnspireerd op het leven van en gespeeld door de allerarmsten. De samenleving met dit theater informeren over en inzicht verschaffen in:
het bestaan van diepe generatielange armoede in de Westerse samenleving, de dagelijkse realiteit zowel als het innerlijk leven (denken en ervaren) van mensen in armoede, het sociaal, cultureel en maatschappelijk isolement als gevolg van armoede.

Voorafgaand aan de voorstelling is er een solidariteitsmaaltijd waarbij u de acteurs kunt ontmoeten. 17.30 uur ontvangst, 18.00 uur maaltijd.

Het toneelstuk is gratis toegankelijk maar voor de maaltijd wordt een bijdrage gevraagd naar draagkracht van ? 2,50 tot ? 7,50.

De voorstelling vind plaats in Het Cultuurhuis,(voorheen 't Patronaat) Sittarderweg 145, 6412 CD Heerlen en begint om 20.30 uur (ontvangst toeschouwers 20.00 uur)

U kunt zich aanmelden voor 10 oktober bij:
Marion Braad: 045-5325092 of
Joke de Munter: 045-5420179 of
zuid-limburg@atdvierdewereld.nl


17 oktober 2011 - Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. Wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen."

Op 10 december 1948 werd op het Trocadéroplein in Parijs de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Bijna 40 jaar later, op 17 oktober 1987, werd op hetzelfde plein een gedenksteen onthuld met de bovenstaande tekst. Sindsdien komen op 17 oktober over de gehele wereld mensen samen.

Het is een dag waarop ieders persoonlijke inzet tegen armoede centraal staat, ongeacht zijn of haar filosofische, politieke of religieuze overtuiging. Een dag waarop arm en rijk hun verzet uitspreken tegen het onrecht dat armoede is.

Door de VN is deze dag in 1992 erkend als de Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting. Op die dag wordt het woord aan de armsten gegeven, opdat zij kunnen getuigen van de onwaardige levensomstandigheden waarin zij leven, van hun moed en hun dagelijkse weerstanden en hun streven volwaardige burgers te mogen zijn.

Dit jaar wordt deze dag vanuit de Lokaal Sociale Alliantie Heerlen georganiseerd door de Heksenketel en ATD Vierde Wereld Zuid Limburg. Deze zal in het teken staan van ontmoeting om elkaar wederzijds te inspireren en samen in dialoog te gaan over de beeldvorming die de samenleving heeft over mensen die in armoede leven. "Hoeveel oog is er voor de inspanningen die mensen in diepe armoede zich dag in dag uit getroosten om niet nog meer achterop te raken."

Wij, de doelgroep, stellen ons op deze dag de vraag wat wij zelf doen om de negatieve beeldvorming te doorbreken

In de ochtend zijn er workshops en na de lunch is er een modeshow en een metamorfose van twee personen die van te voren uitgeloot zijn. Daarna zal de dialoog plaatsvinden.

Het programma:

10.00 uur koffie
10.15 uur Opening
10.30-12.30 uur workshop
12.30-13.30 uur lunch
13.30-13.45 uur modeshow/metamorfose
13.45-15.30 uur inleiding over beeldvorming en dialoog

Dit alles vindt plaats in de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen/Zeswegen.
Deelname aan deze dag gaat op uitnodiging.

Voor meer info:

ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg - Marion Braad
045-5325092 of per email: zuid-limburg@atdvierdewereld.nl


6 + 8 oktober 2011 - También la lluvia

Spanje/Mexico,
2010
103 min.
Regie: Icíar Bollaín
Met: Gael García Bernal, Luis Tosar, Juan Carlos Aduviri e.a.

6 en 8 oktober om 20.00 uur Filmhuis De Spiegel

In 2000 wordt in Bolivia het ondenkbare gedaan: het water (ook de regen, wat meteen de vertaling van de titel is) wordt geprivatiseerd.

De inheemse indianenbevolking moet dertig dollar per maand betalen om nog water te kunnen krijgen. Uiteraard zijn rellen het gevolg.

Te midden van al deze onrust arriveert een filmploeg, aangevoerd door een regisseur (García Bernal) en een producent (Tosar). Hun doel is het maken van een film over de historische uitbuiting van de Amerikaanse indianenbevolking na de komst van Columbus. Deze filmploeg lijkt echter weinig geïnteresseerd in de hedendaagse uitbuiting van de Boliviaanse indianen.

De film is een feest voor het oog door de prachtige beelden en de grootse opzet.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


1 oktober 2011 - Waar staat het huis van mijn vriend ?

Iran 1987,
83 min.
Regie: Abbas Kiarostami
Met: Babek Ahmed Poor, Ahmed Ahmed Poor, Iran Outari

Zaterdag 1 oktober om 20.00 uur in Filmhuis de Spiegel SIMORQ Festival in Schunck*.

De achtjarige Mohammed krijgt in de klas een uitbrander omdat hij zijn huiswerk niet netjes in een schrift schrijft. Als het nog eens gebeurt dat zijn huiswerk niet in orde is, dan zal hij van school gestuurd worden.

Prompt gaat het natuurlijk weer mis. Klasgenootje Ahmed neemt per ongeluk het schrift van Mohammed mee naar huis. Om Mohammed niet in de problemen te brengen, besluit Ahmed op zoek te gaan naar het huis van Mohammed in het naburige dorp.

Kiarostami maakt van dit ogenschijnlijk simpele verhaal een kritische kijk op de Iraanse maatschappij. De verhoudingen tussen volwassenen en kinderen, het strenge onderwijssysteem, het passeert allemaal de revue.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


Inkijk oktober 2011 Online

Door de INKIJK-redactie is het oktober 2011 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


24 september 2011 - Repair Café start met nieuwe seizoen

Repair Café Gered Goed staat ongeduldig te trappelen om te kunnen beginnen. Op 24 september 2011 is het eindelijk zover. Om 13.00 uur gaat het Gered-Goed team weer los in de grote zaal van het Luciushof, Putgraaf 3 te Heerlen.

Heeft u dierbare spullen die stuk zijn, kleding, meubels (klein goed), elektrische apparaten, speelgoed, fietsen, vragen over computergebruik (ook Apple), ga er samen mee aan de slag ! Eventueel met een deskundige.

Wij repareren, maar willen het u ook leren.

Heeft u niets te repareren, kom dan gezellig langs voor een kop koffie en een praatje. De leestafel met boeken met reparatietips zal tot uw beschikking zijn.

Repair café te gast bij Weller in Brunssum


22, 23, 24 september 2011 - In a better world

Denemarken/Zweden 2010,
119 min
Regie: Susanne Bier
Met: Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen e.a.

De met een Oscar én Golden Globe bekroonde film In a Better World van regisseur Susanne Bier brengt verschillende werelden samen. De Zweedse vader Anton woont in Denemarken, maar is vaak afwezig vanwege zijn werk als arts in een Afrikaans oorlogsgebied. Thuis schuurt hij tegen een echtscheiding aan en is te weinig ter plekke om zijn gepeste zoon Elias te steunen. Vader Claus, vrouw net verloren aan kanker en druk met zijn baan, heeft geen greep op zoon Christian, die de woede van het verlies van zijn moeder op zijn omgeving richt.

Op school sluiten de jochies vriendschap. Christian hangt het oud-testamentische oog om oog, tand om tand aan en rekent rücksichtslos af met pesterijen. Hævnen (wraak), de originele titel van de film, is niet alleen krachtiger maar weerspiegelt ook beter waar het verhaal om draait. Regisseur Bier (Brothers, After the wedding) plaatst de twee gezinnen in een bijna loom Deens kustplaatsje, een fel contrast met de scènes vanuit een Keniaans vluchtelingenkamp. Scenarist Anders Thomas Jensen past het procedé "het verre buitenland dient als klankbord voor Deens familiedrama" toe.

Donderdag 22 /vrijdag 23 /zaterdag 24 september, 20.00 uur Filmhuis De Spiegel Bongerd 13 Schunckgebouw.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


17 september 2011 - Heerlen in de wereld 2011

Ieder jaar wordt in de binnenstad van Heerlen een presentatiedag georganiseerd door HeerlenMondiaal. Hierbij zijn twaalf (vrijwilligers-)organisaties aangesloten die zich bezig houden met de Millenniumdoelen zoals eerlijke handel, mensenrechten, vrede en veiligheid.

Dit jaar presenteert Heerlen in de wereld-de wereld in Heerlen zich op zaterdag 17 september op het Pancratiusplein, van 10.30 uur tot 16.30 uur. Iedere aangesloten vrijwilligersgroep heeft een stand ter beschikking. Daarnaast zijn er enkele gast organisaties die door HeerlenMondiaal uitgenodigd zijn. Bij de stands kunnen bezoekers kennis maken met de diverse activiteiten van de verschillende organisaties.

Thema's die aandacht krijgen zijn:

- millenniumdoelen,
- vrede in de wereld,
- aandacht voor mensen die honger lijden,
- mensen die vervolgd worden.

Kortom:

ATD-Vierde Wereld,
Colourful Zebra,
Dekenaal Missionair Beraad,
Fietsersbond afd. Parkstad,
Gered Gereedschap,
Indianen in Brasil,
Latinosmaas,
Loop naar de pomp (waterproject Afrika),
Moedercentrum De Heksenketel,
Raad van Kerken Parkstad,
Stichting SCAN,
Transition Town,
Vredesplatform Heerlen,
Vredesburo,
Werkgroep Latijns Amerika Heerlen,
Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente en de Wereldwinkel

vragen aandacht voor de toestand van medemensen, die dreigen te worden vergeten. Zo komt de wereld heel concreet dichtbij.

Gedurende de dag zijn er live optredens van o.a. Djembé workshop Robin Zalm, Grupo-Capoeira Brasil, Afrikaanse percussiegroep Kumpo, en Didgeridoospeler NatureMan.

Djembe workshop Heerlen in de Wereld 2010

Gewoontegetrouw wordt één van de kramen bemenst door leden van de Raad van Kerken Parkstad. Daarnaast is het de bedoeling dat er in de Pancratiuskerk vier gebeds- en bezinnings-momenten worden gehouden, waarvoor een ieder kan binnenlopen. We willen dit 'kwartier voor God' beginnen op de hele uren: om 12, 13, 14 en 15 uur. Eén van de thema's zal zijn: tijd voor vrede. Dit weekend start immers ook de Vredesweek !

Binnenkort leest u in de huis-aan-huisbladen zeker nog meer over het programma en de achtergronden bij deze dag.

Graag tot ziens in het hart van Heerlen om de wereld in het oog te krijgen.


4 september 2011- El Dunya festival

'El Dunya' betekent in het Arabisch 'de wereld' en dat wil dit festival uitstralen. Het vindt in Maastricht plaats in het Stadspark bij de Onze Lieve Vrouwenwal. El Duyna Mondiaal Festival Maastricht wordt georganiseerd door het Mondiaal Centrum Maastricht met medewerking van MaastrichtViert.

Een feestelijk en swingend programma van muzikanten, dansers, artiesten, workshoppers, standhouders voor het goede doel en fairtrade en kinderen van 'all over the World'. Met mondiale thema's als ontwikkelingssamenwerking, solidariteit, eerlijke handel, mensenrechten, duurzaamheid en de Millenniumdoelen.

Het hoofdpodium bied een prachtige mix van wereldmuziek in vele stijlen. Marokkaanse rai en traditionals door Marmaas, de jazzy wereldstijl van Sensuál, de vrolijke balkan beat en Klezmer sound van L' Chaim en de indringende en lekker dansbare Toeareg blues van Kel Assouf.

Op het open (dans)podium op het gras vertoont de Rwandese groep Imanzi in twee optredens hun spectaculaire danskunsten. Daarnaast is er ruimte voor regionaal en internationaal jong talent zoals de de studenten van het United World College en de capoeiradansers met hun Braziliaanse vechtdans. Centraal staat de Mondiale Markt van bijna 40 kramen waarin lokale ontwikkelingsorganisaties aandacht vragen voor hun projecten en is er een groot aanbod van fair trade, en duurzaam geproduceerde producten.

Er is de culinaire hoek. In de kinderhoek is een workshop knutselen met stenen en fair trade verpakkingen. Daarnaast kom je erachter hoe het is om circusartiest te zijn en maak je kennis met de nieuwste rage: hoelahoep.

Meer over dit festival leest u op: www.eldunyamaastricht.nl


30 juni 2011 - Weeshuis afgebrand maar alle kinderen zijn veilig

Op 30 juni 2011 kregen we het bericht van Tineke en Gerrit Koenders dat die nacht het weeshuis "Save our Lives" in Anyakwanta is afgebrand. Tineke werkt in dit weeshuis sinds ze in november vorig jaar naar Ghana zijn gegaan. Daarvoor was Tineke onder andere actief in het Dekenaal Missionair Beraad, Missie Ontwikkeling en Vrede in Landgraaf en HeerlenMondiaal.

Zij hebben de brand van dichtbij meegemaakt: "Ons hart stond stil toen we op weg naar het weeshuis al van verre de brand zagen. Het gebouw waar de 12 peuters en 6 baby's, directrice en verzorgsters sliepen, stond in lichterlaaie. Kinderen, verzorgers, directrice en 'moeders' waren allemaal gered.

Alle spullen zijn verbrand, bedden, medicijnen, verzorgingsartikelen, kleertjes, baby flessen, cash geld (waaronder maandsalarissen) dossiers, ALLES. Ook de persoonlijke spullen van de verzorgsters en directrice. Het hele hoofdgebouw is afgebrand. Alle kinderen zijn op tijd in veiligheid gebracht!!"

"Momenteel zitten de baby's en peuters (18) in ons huis in Denyase waar wij ze opvangen. Dus nu hebben we tijdelijk het weeshuis Koenders in Denyase. Verzorging en medicatie worden ingeslagen.

Drie baby's zijn ziek, onder andere met de veel voorkomende malaria. We zijn onder de indruk van de kracht van de oudere kinderen, die sterk blijven in deze moeilijke tijd. We danken God dat iedereen er levend van af is gekomen."

Momenteel (29-8-2011) meld het internetdagboek: "Lieve mensen, geweldig wat jullie allemaal in de afgelopen weken voor ons hebben gedaan en betekend. Medasi. medasi .medasi. We hebben in ieder geval voldoende geld (meer dan 20.000 euro) binnen gekregen voor de noodopvang van de baby's en peuters en we kunnen hun nieuwe verblijf in het weeshuis weer volledig inrichten! Geweldig... dit was zonder jullie echt niet gelukt. Jullie steun en meeleven heeft ons zoveel kracht gegeven. Dankzij jullie support kunnen wij dit doen."

Wilt u steunen: ING rekening nummer 4425042, ten name van Stichting kansvooropendoel te Utrecht.

Zie ook onze website:www.kansvooropendoel.nl/dagboek

Bij voorbaat dank, Tineke en Gerrit.


11 juni 2011 - Reizen is een ontmoeting

Op 11 juni 2011 organiseert de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad een reisje naar Brussel.

Het reisje komt in het kader van de samenleving tussen Autochtonen en Allochtonen.

Kosten: € 13,00 per persoon
Vertrekplaats: Voorkant NS Station bij taxi's
Vertrektijd: 08.00 uur
Tijd terug:18.00 uur vanuit Brussel

Iedereen is welkom !!

Aanmelden : Vanaf 28 april tot en met 1 juni 2011

Via: 06-33929276
of
sicmp2006@yahoo.com


28 mei 2011 - Reparatiedag in Brunssum

Het RepairCafé is door de woningbouwvereniging Weller uitgenodigd om voor een keer zitting te nemen in Brunssum. Petra Timmermans: "Corporatie Weller wil zich in de toekomst meer en meer gaan bezighouden met Duurzaamheid en Milieu en in dit kader willen zij een aantal bijeenkomsten organiseren voor hun huurders. Reparatie en hergebruik van nog goede spullen past helemaal in hun speerpunt om het bewonersgedrag te veranderen in de richting van duurzaamheid.

Het Repaircafé in Brunssum zal dan op zaterdag 28 mei van 13.00u tot 17.00u in de ruimte UPSTAIRS in hoogbouwflat Achter de Locht, Europalaan 487 domicilie houden. Wij verheugen ons op een nieuwe klantenkring die even enthousiast alles uit de kast en van de plank haalt om te redden wat te redden is van de ondergang. Het zal fantastisch zijn als mensen in Brunssum geïnspireerd worden om een eigen Reparatie Café op te richten.

Daarna is het zomer en bekijken we opnieuw in juni waar we naar toe trekken. Op de oude stek in de Luciushof of naar een nieuwe locatie waar we uitgenodigd worden.


16 mei 2011 - Armadillo in filmhuis "De Spiegel"

Documentaire film
Denemarken,
2010,
100 min.
Regie: Janus Metz

Iedereen kan zich een beeld vormen van de gruwelijkheden die tijdens de oorlog in Afghanistan gebeurd zijn en nog steeds gebeuren. Zo'n beeld blijft echter altijd het beeld van een buitenstaander die, gescheiden van de werkelijkheid door zijn veilige televisie, nadenkt over de oorlog. Maar hoe is het voor de soldaten die zélf meevechten in de oorlog ?

De Deense documentairemaker Janus Metz Pedersen heeft een paar maanden meegedraaid met een groep Deense soldaten in Afghanistan om een idee te krijgen van hun ervaringen.

In het begin zijn de soldaten opgewonden, als ze vertrekken naar Afghanistan of er net zijn aangekomen. Maar al snel wordt de sfeer grimmiger en maakt de opwinding plaats voor vragen, twijfel en gewonde kameraden. Armadillo toont de oorlog zonder deze te verheerlijken en met al zijn harde details. Deze eerlijke documentaire zorgde dan ook voor heel wat controverse in Denemarken.

De Denen schrokken zelfs zo erg dat er een officieel onderzoek ingesteld werd naar het handelen van de gefilmde soldaten.

Op het Europees Film Festival werd Armadillo terecht genomineerd voor de prijs voor beste documentaire.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


Eetbare wilde plant - De schoonheid van Zevenblad

Doordat veel mensen zich eraan ergeren dat het onuitroeibaar lijkt, wordt er vaak over de schoonheid van dit gezonde plantje heen gekeken. Maar neem eens de tijd om de samengestelde bloemen van dichtbij te bekijken, net zoals veel insecten dat doen

Zevenblad op veel plekken

Het Zevenblad komt in grote delen van Europa voor. Het wordt in sommige landen zelfs verkocht als zeer goede bodembedekker. Er komt geen onkruid door.De reden waarom het plantje zich zo goed verspreid, komt doordat het in veel omstandigheden blijft leven. Ook het feit dat je het kunt eten is hier mede verantwoordelijk voor. Omdat de Romeinen dit zagen als een zeer gewenste gezonde groente die dan op hun tochten door Europa overal voor handen was. Zij hebben dan ook dit plantje op veel plekken verspreid. De troepen hadden dan op veel plekken vitaminerijk te eten.

Zevenblad heel gezond

Zevenblad is een enorm gezond kruid. Wellicht is het zelfs beter gezegd dat het een hele gezonde groente is. Het zevenblad mag namelijk rijkelijk gegeten worden en wordt klaargemaakt als spinazie. In Nederland zijn mensen gewend aan een wat verfijnde smaak, waardoor wij zeker de voorkeur geven aan het nog jonge blad. Het zevenblad smaakt ook een beetje naar spinazie met wat gember. Het blad hoeft niet lang gekookt te worden. Zevenblad werd door de monniken vroeger veel gebruikt tegen jicht. Het zevenblad heeft dan ook een sterk urine afdrijvende werking. Ook reumatische pijnen en gewrichtspijnen worden verlicht door het gebruik van zevenblad. Zevenblad zit boordevol vitamine C, provitamine A en kalium, calcium, magnesium, kiezelzuur).

In de keuken kun je zevenblad gebruiken in alle recepten waar je ook spinazie voor zou kunnen gebruiken. In soep, salade en stoofschotels maar ook in bladerdeeg doet zevenblad het goed. Rauw smaken jonge verse bladeren het beste. Gedroogd is zevenblad te gebruiken als "peterselie", daar smaakt het ook naar.

Zevenblad groente schotel (4 personen)

Benodigdheden 300 gram zevenblad (zonder stengels, gewassen en gesneden)
2 eetlepels olie
2 middelgrote uien (gesneden)
2 appels (in blokjes)
1 theelepel kerrie poeder
zout, peper, evt. bouillonpoeder
3 eetlepels crème fraîche (of als je dat niet hebt, ongeslagen slagroom)

Bereiding

Fruit de uien aan in olie en voeg de appelblokjes toe. Even omscheppen en daarna het zevenblad toevoegen. Even flink doorverhitten en omscheppen. Kerrie poeder, zout, peper en eventueel wat bouillonpoeder toevoegen. Afmaken met crème fraîche. Serveer deze groenteschotel met rijst of pasta.

Eet smakelijk !


14 mei - Excursie eetbare wilde planten en bloemen

Transition Town Parksjtad organiseert een excursie en kookworkshop geleid door Riëtte Janssen, -natuurgids en kookdocent-. Tijdens de wandeling worden er allerlei soorten planten en bloemen verzameld, waarvan later smakelijke gerechten worden gemaakt. Verzamelen 14.00 uur Centrum Savoir Vivre Napoleonstraat 43, Valkenburg. Rond 18.00 uur sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.

De deelnemers ontvangen een uitgebreide lijst met eetbare bloemen en planten en de recepten.

Wilt u meer gezonde en lekkere recepten waar ook gebruik gemaakt wordt van bloemen, wilde planten en kruiden dan kunt u die iedere maand gratis downloaden www.moermanvereniging.nl.

Deze eenmalige aanbieding is speciaal voor Transition Town. Kosten zijn ? 15,-.

Maximaal aantal deelnemers: 20.

Aanmelden: info@parksjtad.transitiontowns.nl 045-5725409


13 mei 2011 - African Rootsnight

Stichting Wereldmuziek in Limburg organiseert op 13 mei 2011 in Theater Landgraaf een African Rootsnight met Sidiki Camara feat. Kalifa Koné (Mali)

Sidiki Camara wordt gezien als één van de meest vooraanstaande percussionisten van Mali en is één van de grondleggers van de huidige moderne Mandingo muziek. Al vroeg in zijn muzikale carrière was hij een veelgevraagd muzikant en speelde o.a. met Ali Farka Touré, Toumani Diabaté, Oumou Sangaré, Super Rail Band de Bamako, Kasse Mady Diabaté en Habib Koïté & Bamada . Ook reisde hij over de hele wereld als percussionist van het "National Ballet of Mali". Nadat hij Mali verlaten had, vestigde hij zich in Brussel waar hij zijn schitterende carrière voortzette als muzikant met andere grootheden als Mamady Keïta, Gomma Percussion, Rokia Traoré en Boubacar (Kar Kar) Traoré en met deze laatste was Sidiki Camara al eens te gast in Theater landgraaf.

Naast djembé bespeelt deze muzikale duizendpoot ook een groot aantal andere instrumenten als N'Goni, Balafon, calabas, talking drums en doundouns en geeft hij wereldwijd workshops en masterclasses.

Momenteel woont Sidiki Camara in Noorwegen. Speciaal voor het concert in Landgraaf en een aantal workshops in België (Aubel) komt hij op 13 mei naar Theater Landgraaf. Tijdens dit unieke optreden zal hij begeleid worden door een andere 'grand maître percussioniste': Kalifa Koné en zullen deze 2 virtuozen je meenemen op een adembenemende reis door de ritmes en muziek van Mali.

Sidiki Camara: Zang, Djembé, N'goni, Balafon, Tama (Talking drum) Shadow (Foot drum)
Kalifa Koné: Djembé, N'goni, Balafon, Tama (Talking drum)

African Dansnight

En..na afloop natuurlijk weer verder swingen tijdens de African dance-night met d.j. Rik, le professeur d´ambiance.

Vrijdag 13 mei 2011
Theater Landgraaf
Kerkberg 4 Landgraaf
Aanvang: 21.00 uur
Entree: € 10,-

Reserveren:,br> 045-7850160 of reservering@swil.nl Stichting Wereldmuziek in Limburg
of
045-5310929 Theater Landgraaf

www.swil.nl


10 mei 2011 - De toekomst van Afghanistan

Discussieavond, georganiseerd door het Vredesplatform Heerlen en de Stichting Solidariteitscomité Afghanistan Nederland.

Afghanistan houdt de gemoederen bezig. Vorig jaar is een militaire missie in Uruzgan, met als mededoelstelling 'opbouwen' beëindigd. En begin februari heeft de Tweede Kamer onder voorwaarden besloten tot het sturen van een politie- trainingsmissie naar de provincie Kunduz met als doel het opleiden van politie. En nog pas geleden zijn er in Kunduz enkele zware aanslagen geweest met vele tientallen doden en gewonden en is het hoofd van de politie vermoord.

Wat is de toekomst van Afghanistan? Dat is het thema van deze discussieavond. Is er hoop? En kunnen we vanuit Nederland bijdragen aan een betere toekomst van Afghanistan of moeten we de bevolking aan hun lot overlaten? Wat leren ons de fouten uit het verleden en wat is er bereikt? Welke verwachtingen mag men hebben als je de ontwikkeling van de samenleving daar ondersteunt?

Wij hebben voor deze bijeenkomst Seddiq Mossadeq uitgenodigd. Hij is na 21 jaar in Nederland te hebben gewoond, waarvan de laatste 11 jaar in Heerlen, in 2003 naar Afghanistan teruggekeerd. Hij heeft de afgelopen 6 jaar in Afghanistan geprobeerd een bestaan op te bouwen en een bijdrage te leveren aan de opbouw van de samenleving. Nu woont hij voorlopig weer in Nederland.

Verder hebben we Albert van Hal uitgenodigd. Hij werkt bij Cordaid, een Nederlandse organisatie voor ontwikkelingshulp. Van Hal is sinds januari 2008 verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van Cordaid in Afghanistan. Albert bezoekt Afghanistan drie keer per jaar. Cordaid werkt sinds 10 jaar in zes Afghaanse provincies aan gezondheidszorg, landbouwontwikkeling, versterking maatschappelijk middenveld en versterking van de positie van de Afghaanse vrouw.

De bijeenkomst vindt plaats op:

Dinsdag 10 mei, (een dag die ons herinnert aan het begin van de 5 donkerste jaren van de Nederlandse samenleving).
Aanvang 19.30 uur (tot uiterlijk 22.00 uur),
Luciushof,
Putgraaf 3,
Heerlen.


5 mei - Bevrijdingsfestival Roermond

Thema 2011: Vrijheid op straat

COS Limburg organiseert de Mondiale Markt, een wereldmuziekprogramma op het Millennium-doelenplein, het Plein van de Vrijheid op het Munsterplein en Debat&Dialoog activiteiten die verspreid over het festivalterrein plaatsvinden.

Millenniumdoelen

In september 2000 stelde 189 staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Millenniumverklaring op. Deze verklaring bevat acht ambitieuze doelstellingen voor een ontwikkelingsbeleid. In 2015 moeten deze gerealiseerd zijn.

Millenniumdoelenplein 12.00-18.00

Op het Millenniumdoelenplein (in het CK Theater)tref je naast activiteiten over de Millenniumdoelen diverse workshops en een gevarieerde wereldmuziekprogramma aan met optredens van Tabor, Neco Novellas en Dunyakan featuring N'Faly Kouyaté.

Wereldmuziekprogramma


Tabor"Traditional Gypsy songs and Gypsy jazz" 13.00-13.30 en 13.45-14.15 uur
Een 5-persoons band met een voorliefde voor de traditionele Oost-Europese Sinti- en Romaliederen, hoe ze thuis rond het kampvuur worden gespeeld, gezongen en gedanst. Vandaar ook de naam "TABOR", een Oost-Europese benoeming voor een zigeunerkamp. Maar ook de "Hot-club swing" uit de jaren '40 (Gypsy Jazz) en eigen composities staan op hun repertoire.

Neco Novellas"Mozambikaanse pop" 15.00-16.00 uur
Afro-beat, jazz, funk, Mozambikaanse pop blues, en reggae verbonden aan een aantal pittige prestaties. Een hedendaagse zanger en songwriter in een inspirerend optreden.
Geen wereldmuziek, geen jazz, maar gewoon 'muziek van nu', noemen ze het zelf bescheiden. Toch zijn de broers uit Mozambique een grote belofte in het wereldmuziekcircuit. Hun wortels liggen in de Chopi-cultuur, maar hun muziek kent sterke invloeden van pop, jazz, reggae en samba. Met enkel westerse instrumenten creëren ze spannende en ingenieuze tempowisselingen.
Op het podium schittert Neco Novellas zonder uitzondering: de basstem en het charisma van zanger Neco en het bijna telepathische samenspel met zijn broers op bas en elektrische gitaar laten een onwisbare indruk achter.

Dunyakan featuring N'Faly Kouyaté
"Nieuwe Afrika-grooves, perfecte mix van Afrikaanse Mandingo-muziektraditie en westerse jazz, blues, soul, world en techno." 16.45-17.45 uur
Dunyakan gebruikt traditionele West-Afrikaanse instrumenten als kora, balafoon, djembé, krin, talking drum, sabar en doundoun krijgen hier versterking van de 'westerse' contrabas en drums.
De grootste entertainer in deze levendige show is zanger en muzikant N'Faly Kouyaté, die nu eens heel intiem contact met het publiek zoekt tijdens tedere liedjes, dan weer als een grote popster over het podium draaft in zijn lange Afrikaanse gewaad en om beurten virtuoos de kora, de balafoon en de drums bespeelt. De danseressen en zangeressen Virginie en Muriel laten hun beste danskunsten zien, met de opzwepende bewegingen van de sabar-dans.Workshops

Afrikraal verzorgt diverse workshops geïnspireerd op de creativiteit van West-Afrika. Zo wordt naast sieraden maken van originele handgemaakte Ghanese glaskralen o.a. ook een workshop Bogolan schilderen aangeboden. Dit is geïnspireerd op de modderdoeken, oorspronkelijk afkomstig uit Mali. Tevens biedt het Centrum voor de Kunsten workshops aan waar kinderen aan deel kunnen nemen.

Voor meer informatie: www.coslimburg.nl


Inkijk Mei 2011 Online

Door de INKIJK-redactie is het mei 2011 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


21 april 2011 - Extra Nieuwsbrief Stichting VLot Zuid-Limburg

Van de onze bevriende organisatie Stichting VLot Zuid-Limburg ontvingen wij een extra-uitgave van hun nieuwsbrief waarin zij aandacht vragen voor de een irakese familie bestaande uit moeder en drie kinderen die na 14 (!) jaar met uitzetting worden bedreigt

Deze extra-uitgave kunt u hier lezen.

Voor meer informatie: www.stichtingvlot.nl


Eetbare wilde planten

Een manier om gratis voedsel te verzamelen is je voedsel direct uit de natuur te halen. Overal groeien eetbare planten, kruiden, vruchten, noten en paddestoelen. Langs de kust, in bermen en weilanden, in het bos en in de tuin. Let er wel altijd op dat wat je plukt niet te dicht in de buurt van vervuilende wegen en industrieën groeit.

De brandnetel is onderhand de bekendste. De brandnetel, is een overblijvende plant die 30 tot 150 cm hoog wordt. Te vinden in bossen, langs wegen, hagen en bij gebouwen. De lentescheuten en jonge zomerblaadjes laten sudderen. Het koken zal de brandharen vernietigen. Kan gebruikt worden voor thee en soep. Brandnetels zijn rijk aan vitamine C en ijzer.

Smalle weegbree, is een vaste plant met een korte wortel en een wortelrozet. De bladeren zijn recht, lancetvormig en lopen met drie tot zeven nerven naar het midden toe. Komt voor in velden en tuinen, bloeit van mei tot september. Verzamel jonge bladeren in de lente voordat zich bloemstengels ontwikkeld hebben. De planten herstellen zich snel, zodat het mogelijk is ze meerdere keren te plukken. Bevat veel vitamine C provitamine A, kalium, calcium en enzymen. Weegbree is gezond in een salade.

Paardebloem, is een vaste plant die veel voorkomt. Er zijn vele soorten paardebloemen, ze zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. De paardebloem bevat melkachtig sap. De bladeren staan in een wortelrozet, zijn langwerpig, gelobd, veerspletig en getand. De bladeren en wortels kun je het beste oogsten voordat de plant in bloei komt. De bladeren bevatten vitamine C, provitamine A verder bevatten ze Kalium, Natrium, Mangaan, Koper en Aluminium, de wortels zijn geschikt voor diabetici. Jonge bladeren doen het goed in salade.

Binnenkort organiseert Transition Town Parksjtad een excursie "Eetbare wilde groenten en medicinale planten".

Opgeven: 045-5725409 of info@parksjtad.transitiontowns.nl


De Wereldwinkel - voor een betere wereld

Hier wat informatie van enkele typische producten uit de Wereldwinkel:

Kissi steen uit Kenia

Dwars door het grillige landschap van Tabaka (west-Kenia) lopen de kissi-aders. Kissi is een zeepsteensoort die verder nergens ter wereld word aangetroffen. De zeepsteen ligt dicht aan de oppervlakte en is daardoor gemakkelijk te delven. Mannen hakken met grote houwelen de brokken uit de bodem. De bewerking van de zeepsteen gebeurt meestal thuis. De mannen en jongens doen het grove werk, de vrouwen en kinderen polijsten de voorwerpen.

In de winkel is kissi steen een vrij harde steen, zacht gepolijst en ze is wit-rozig van kleur. Er zijn veel beeldjes van kissi steen uit Kenia te verkrijgen.

Mexicaanse danskring

Deze replica van de Mexicaanse danskring, oorspronkelijk gevonden in de Mexicaanse deelstaat Jalisco, verbeeld vriendschap. In de eeuwenoude graven van indianenvolken uit Jalisco zijn diverse danskringen gevonden. De kleuren worden willekeurig, met behulp van een agave-spons (gemaakt van de agaveplant) op de kring aangebracht, waardoor iedere kring uniek is.

Deze danskring is iets typisch van de Wereldwinkel, en ze wordt ook wel 'vriendenkring' genoemd. Ze bestaat uit een rond beeld van twee of meer mensen die elkaar om de arm vasthouden en is in meerdere kleuren verkrijgbaar. In het midden kun je een theelichtje zetten of wat geurolie doen.

Zorgenpopje uit Guatemala

Er is een legende bij de hooglanden Indianen van Guatemala. De legende leert dat als je een probleem hebt, dan deel je dat met een zorgenpoppetje. Voordat je naar bed gaat, vertel je een probleem aan een poppetje. Dan stop je het poppetje onder je kussen en terwijl je slaapt lossen de poppetjes je probleem op !

De poppetjes zijn gemaakt van metaaldraad, omwikkeld met gekleurd garen. Ze worden geheel met de hand gemaakt en hebben zeer kleine details. Er wordt geen lijm gebruikt, alles wordt genaaid. De poppetjes worden in 10 onderdelen gemaakt. Uiteindelijk worden deze onderdelen aan elkaar vastgezet.

Je kunt de poppetjes in de Wereldwinkel los kopen, of in een set van (meestal) zeven in een daarvoor bestemd handgemaakt doosje.

Kom gerust eens kijken in de Wereldwinkel, waar deze producten, en nog meer, te koop zijn. De makers krijgen een eerlijk loon voor hun werk en door deze producten te kopen, draagt u hier aan bij.

Tot ziens in de Wereldwinkel !

Wereldwinkel Heerlen Akerstraat 9

Voor meer informatie: www.heerlen.wereldwinkels.nl/


23, 25 april 2011 - Benda Bilili in filmhuis "De Spiegel"

Congo/Frankrijk 2010,
103 min,
Regie: Renaud Barret, Florent de La Tullaye,
Met: Maria Barli Djongo, Renaud Barret, Cubain Kabeya.

In de zomer van 2009 speelt een groepje dwarslesie-patienten met hun band 'Benda Bilili' het dak eraf ten overstaan van 8000 uitzinnige toeschouwers. Deze band uit Kinshasa, Congo, heeft gestaag een trouwe schare fans wereldwijd opgebouwd.

In een bouwvallige hoofdstad waar de kansen bijna nihil zijn om enig succes te vergaren als gehandicapte dakloze muzikant, gaat deze documentaire niet zozeer over de muziek als wel over een droom die realiteit werd voor deze virtuoze daklozenband. De Franse filmers Barret en De la Tullaye stuitten in 2004 in Kinshasa op de rond bandleider Papa Ricky geformeerde straatmuzikanten. Prachtige muziek spelen ze, met liedteksten over hoe het is om polio te hebben en op karton te slapen. Ze volgden de band enkele jaren achtereen en legden daarbij onder andere vast hoe een brand tijdens plaatopnames hun daklozencentrum verwoestte, tot en met het succes van hun optredens tot ver buiten de landsgrenzen van Congo.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


21, 22, 23 april 2011 - Des hommes et des Dieux in filmhuis "De Spiegel"

Frankrijk 2010,
120 min,
Regie: Xavier Beauvois,
Met: Lambert Wilson, Michel Lonsdale, Olivier Rabourdin e.a.

Algerije werd lange tijd beschouwd als de mooiste dochter van Frankrijk en daarmee onlosmakelijk verbonden. Des Hommes et des Dieux vertelt de waargebeurde geschiedenis van de onopgeloste moord op acht broeders die leven in het Atlasgebergte in Algerije. Midden jaren negentig staan ze de arme en ongeletterde dorpsbewoners bij, zonder die nu direct van hun moslimgeloof af te willen brengen. Vriendelijke mannen op leeftijd, die deelnemen aan dorpsfestiviteiten, vaderlijk advies bieden en de rol van dorpsarts uitoefenen. Aan de harmonieuze situatie komt een einde als de vuile oorlog tussen moslimfundamentalisten en de overheid doordringt tot het dorpje. De monniken beseffen dat ook zij gevaar lopen. De diepe boodschap van vrede die de film meedraagt is verre van dweperig. Ontroering is er op een schaars moment, wanneer een van de broeders flessen wijn opentrekt en Tsjaikovski's Zwanenmeer opzet - en zo voor één keer breekt met de sobere leefwijze.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente - Oproep nieuwe leden

Heerlen is een Millenniumgemeente. Dat betekent dat we in Heerlen mee willen werken om de Millenniumdoelstellingen in 2015 te bereiken.

De Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente probeert burgers, bedrijven, scholen, instellingen en overheid in Heerlen meer bij de millenniumdoelstellingen te betrekken. Ze doet dat door het organiseren van bijeenkomsten, zoals Café Mondiaal en de grote millenniumavond. Maar ook met een stand op allerlei markten en manifestaties in Heerlen. Verder geeft de werkgroep presentaties op scholen en bij verenigingen. Ook is er een nieuwsbrief en een website.

De werkgroep is heel enthousiast bezig, maar door verhuizingen en persoonlijke omstandigheden hebben een paar leden de groep moeten verlaten. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden.

Wil je ook actief bezig zijn met de millenniumdoelen, meld je dan aan via postbus2015@heerlenmillenniumgemeente.nl Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op via dezelfde mailbox of kijk op de website: www.heerlenmillenniumgemeente.nl


22 april - Goede Vrijdagviering

De Goede Vrijdagbijeenkomst wordt georganiseerd door groepen en organisaties in Parkstad die zich bezig houden met mondiale thema's.

Deze dag staat voor hen in het teken van lijden - wereldwijd, mensenrechten, strijd en inzet, verbondenheid en solidariteit. De naam van Jezus van Nazareth is verbonden aan deze dag. Iemand die te maken kreeg met bruut geweld, zoals zo vele mensen elke dag.

Inzet voor een duurzame wereld

Het programma staat deze keer stil bij de mensen die ver weg en hier werken aan een duurzame wereld. Aan een samenleving waarin gerechtigheid en rechtvaardigheid de boventoon voeren. Nog steeds lopen mensen daarbij risico's.

Wellicht niet hier, maar zeker wel in het Zuiden. In de Filippijnen bijvoorbeeld, waar onlangs de activist Gerry Ortega vermoord werd. Hij verzette zich met vele anderen tegen de dreigende mijnbouw op het eiland Palawan. Mijnbouw waarvan de rijke, vaak buitenlandse investeerders profiteren, maar waarvan de inheemse bevolking de lasten als milieuschade en verlies aan landbouwgrond moet dragen.

In een project van de Vastenactie maken mensen zich weerbaar tegen die dreigende mijnbouw en vechten voor eigendomspapieren van de grond. Mensen in de Filippijnen kunnen ons zo een spiegel voorhouden. Ook wij zullen in actie moeten komen tegen onrechtvaardigheid en uitbuiting. En daarbij geldt ook voor ons dat het hart van de duurzaamheid de duurzaamheid van het hart is. Het motto van de Vastenaktie in 2011 is dan ook: 'Plant iets moois voor een ander'.

Programma:
14.30: ontvangst met koffie
15.00: viering geleid door Guus Prevoo met muzikale omlijsting door Ben Dassen.
Na afloop gelegenheid tot napraten.

Plaats: Savelbergklooster,
Gasthuisstraat 2
Heerlen

Organisatie: HeerlenMondiaal Info: 045 - 5724626


15 april - 11.000 km op de fiets "The Andes Trail"

Reizigers informeren Reizigers

Een reis door Zuid-Amerika, vanaf de Evenaar naar het einde van de wereld aan de Zuidpool? En met de fiets? Langs de inheemse bevolking van het Andesgebergte ? Susana Montesinos komt op 15 april hierover in de Luciushof in Heerlen vertellen.

Susana, van Peruaans-Nederlandse afkomst, heeft in haar jeugd in Perú gewoond. Ze is van oorsprong journaliste, schrijft voor diverse media in Spanje en Zuid-Amerika, en is gespecialiseerd in reisverhalen.

In 2008 heeft ze voor de eerste keer met een groep van 21 man door Zuid-Amerika gefietst en de reis met de organisatie Bike Dreams begeleid. In 2009 deed ze Parijs-Dakar en in 2010 The Andes Trail voor de tweede keer, nu met 40 man.

"The Andes Trail" is een fietsexpeditie door Zuid-Amerika, door het Andes-gebergte, vanuit 'het Midden van de Wereld' (Ecuador) tot aan de zuidelijkste stad ter wereld: Ushuaia in Vuurland - Argentinië (Tierra del Fuego). De expeditie heeft Ecuador, Perú, Bolivia, Argentinië en Chili aangedaan.

In de presentatie - met prachtig beeldmateriaal - vertelt Susana over de dorpjes, de cultuur, de bergen, de Quechua- en Aymara-mensen, Machu Picchu, Salar de Uyuni en Patagonië, de grote passen, de hoogtevlakte, en ook over de kleine anekdoten van deze reis.

Plaats: grote zaal Luciushof,
Putgraaf 3;
aanvang 19.30 uur;
toegang gratis.

Organisatie: Werkgroep Latijns Amerika Heerlen; meer info: 045-5722503.


7 april 2011 - Nieuwsbrief Stichting VLot Zuid-Limburg

De onze bevriende organisatie Stichting VLot Zuid-Limburg mailde ons het 1 ste exemplaar van hun nieuwsbrief.

Deze 1 ste nieuwsbrief kan gedownload worden op hun site.

Voor meer informatie: www.stichtingvlot.nl


Inkijk April 2011 Online

Door de INKIJK-redactie is het april 2011 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


23 maart 2011 - Cuba Avond


19 maart 2011 - demonstratie ivm Internationale Dag tegen Racisme

Op 19 maart 2011 vindt er op de Dam in Amsterdam een landelijke demonstratie plaats in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme. Deze demonstratie wordt georganiseerd door Platform Stop Racisme en Uitlsuiting, voorheen Platform tegen Vreemdelingenhaat. Het Platform organiseerde eerder, op 30 oktober 2010, al een succesvolle demonstratie bij de Dokwerker waar 1000-1500 mensen bijeen kwamen.

PROGRAMMA:

- Sprekers:

Tineke Lodders (Een Land Een Samenleving, CDA),
Tanja Jadnanansing (PVDA)
Jasper van Dijk (SP),
Liesbeth van Tongeren (GROEN LINKS)
Agnes Jongerius (FNV),
Ikram Chiddi (MVVN),
Jan van der Kolk (Raad van Kerken),
Elvira Sweet (Surinaamse gemeenschap),
Mohamed Rabbae (Marokkaanse gemeenschap)
Barryl Biekman.

- Muziek:

Codarts Conservatorium openingsband, Goeiemiddag!, Salah Edin

er staan nog verschillende interessante, veelbelovende lijntjes open, dus er kunnen nog namen toegevoegd worden!

Wie tegenwoordig de tv aanzet, hoort tal van vooroordelen. Je kunt het woord 'allochtonen' in Nederland niet meer horen zonder 'overlast' en 'crimineel', en het woord 'moslim' niet zonder 'fundamentalisme'. Als over vluchtelingen wordt gesproken, dan gaat het niet meer over mensen die bescherming nodig hebben, maar over fraude en leugens. Kinderen van asielzoekers die al jarenlang rechtmatig in Nederland wonen, worden weggezet als kinderen van onverantwoorde doorprocederende ouders.

Grote groepen mensen worden op deze wijze uitgesloten van hun rechten en gecriminaliseerd. Maar we hebben niet alleen te maken met uitsluiting door negatieve beeldvorming. Het kabinet wil illegaal verblijf strafbaar stellen, de strafmaat bepalen op grond van nationaliteit en sommige Nederlanders hun nationaliteit ontnemen.

De Internationale dag tegen Racisme is door de Verenigde Naties ingesteld in 1960, toen de politie in Sharpeville (Zuid-Afrika) het vuur opende op een groep zwarte burgers die demonstreerde tegen de apartheid. De apartheid is afgeschaft, maar discriminatie en racisme zijn helaas nog steeds aan de orde van de dag. Niet alleen in verre landen, maar ook hier, dichtbij.

Het kabinetsbeleid verdeelt de samenleving en bevordert dat verscheidene groepen tot zondebok worden verklaard.

De demonstratie maakt duidelijk dat vele mensen het huidige politieke en sociale klimaat niet langer accepteren. Dit klimaat bevordert discriminatie tegen moslims, joden, homoseksuelen en niet-westerse migranten. Wij willen een solidaire samenleving waar we vreedzaam naast elkaar kunnen leven ongeacht afkomst, religie en geaardheid. Laat dit een nieuwe lente zijn !

Doe mee met de Internationale Dag tegen Racisme: kom zaterdag 19 maart naar de Dam en zeg NEE tegen racisme en uitsluiting !

Voor meer informatie: www.stopracisme.nu


Teken petitie 'Geen wapens naar mensenrechtenschenders'

Geen wapens naar mensenrechtenschenders
Oproep aan Tweede Kamer voor debat 16 maart

Nederland leverde de aflopen 15 jaar massaal wapens aan dictatoriale regimes in het Midden-Oosten en Noord- Afrika, waar dergelijke wapens nu worden ingezet tegen demonstrerende burgers. De regering heeft de wapenleveranties even stil gelegd, maar het risico is levensgroot dat als de regio van de voorpagina’s verdwijnt, de wapenhandel gewoon weer wordt hervat. Tenzij het wapenexportbeleid verandert. Op 16 maart debatteert de Tweede Kamer hierover.

Minister Rosenthal heeft gezegd het beleid niet alleen naar letter maar ook naar strekking te willen uitvoeren. Volgens de Campagne tegen Wapenhandel betekent dit: nooit wapens leveren aan ondemocratische regimes, dictators en grove mensenrechtenschenders. Het risico dat die wapens vroeg of laat worden ingezet tegen burgers is veel te groot.

Teken de petitie: Stop wapenhandel naar het Midden-Oosten en stuur deze oproep verder door!

De petitie zal op 16 maart worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Voor meer informatie: www.stopwapenhandel.org


Introductie - folder Stichting VLot Zuid-Limburg

Van de onze bevriende organisatie Stichting Noodopvang Parkstad (SNOP) kregen wij bericht dat zij per 1-1-2011 zijn gestopt en dat zij wordt opgevolgd door de Stichting VLot Zuid-Limburg.

De nieuwe stichting heeft een introductie-folder gemaakt die gedownload kan worden op hun site.

Voor meer informatie: www.stichtingvlot.nl


EEN - Armoede de wereld uit !!

Wat is een ?

EEN wil een wereld zonder extreme armoede en honger. Dat kinderen en moeders niet meer onnodig sterven. Dat iedereen toegang heeft tot onderwijs, schoon drinkwater en gezondheidszorg. EEN biedt 101 manieren om -met en zonder geld- hieraan bij te dragen. Ook voert EEN jaarlijks campagne in aanloop naar Wereldarmoededag om extra aandacht te vragen voor wereldwijde armoede. www.een.nl/

In 2000 maakten regeringsleiders van 189 landen, waaronder ook Nederland, acht keiharde afspraken voor een betere wereld in 2015: de Millenniumdoelen. Een belofte aan arme mensen wereldwijd. Deze doelen moeten gehaald worden. In de EENshop vind men eenvoudige manieren waarop u ook kan bijdragen. In uw dagelijks leven, op uw manier. EEN persoon maakt het verschil tussen afwachten en een kleine stap voorwaarts. Ruim 125.000 mensen vormen EEN, waaronder tientallen bekende Nederlanders zoals Lange Frans, Froukje de Both en Floortje Dessing. Ook verschillende bedrijven zijn deel van EEN.

Nederlands Platform Millenniumdoelen

EEN is het initiatief van het Nederlands Platform Millenniumdoelen, een samenwerkingsverband van 54 maatschappelijke en ontwikkelingsorganisaties. Daarnaast werkt het Platform / EEN samen met het NCDO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Millenniumdoelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de Millenniumdoelen.

Klik op de Millenniumdoeleniconen voor meer informatie per doel.

EEN internationaal

EEN is Nederlands, maar is deel van een internationale beweging tegen armoede. In Nederland heet het EEN, in de Verenigde Staten ONE, in Engeland Make Poverty History en in India Wada Na Todo. EEN werkt samen in de Global Call to Action against Poverty (GCAP). GCAP is een netwerk in meer dan 100 landen, dat zich inzet om aandacht te vragen voor armoede en ongelijkheid wereldwijd. Zij voeren actie om de wereldleiders aan hun beloften van de Millenniumdoelen te houden en een einde te maken aan die ongelijkheid en armoede. Het wereldwijde symbool tegen armoede is het witte polsbandje. Veel internationale celebrities, zoals Bono, Bob Geldof en Claudia Schiffer, dragen het witte polsbandje als statement tegen armoede.

Wereldarmoededag

Op 17 oktober, Wereldarmoededag , zijn we elk jaar wereldwijd EEN tegen armoede: EEN dag, EEN statement.
De afgelopen jaren coördineerde GCAP in samenwerking met de Verenigde Naties de internationale actie 'Stand Up and Take Action'. Samen met miljoenen mensen, bedrijven en celebrities wereldwijd.
Deze dag is een initiatief van mensen in arme en rijke landen en is sinds 1987 dé dag voor internationale actie tegen armoede. In 1992 werd 17 oktober door de Verenigde Naties erkend en benoemd tot Wereldarmoededag (International Day for the Eradication of Poverty).

Partners van EEN

De partners van EEN komen zowel uit het maatschappelijk middelveld als het bedrijfsleven. Deze EEN supporters staan achter het doel van EEN: armoede de wereld uit. Vanuit hun eigen achtergrond en expertise leveren zij op hun eigen manier een bijdrage aan EEN. Zo nemen partners en hun werknemers verantwoordelijkheid voor de wereld waarin ze werken.

EEN is vooral bereikbaar via het internet. Via de website www.een.nl krijg je eerst een keuze menu met de volgende tekst: "EEN biedt jou 101 manieren om - met en zonder geld - iets te doen tegen armoede. Dat kan van alles zijn: koop een eerlijk product of teken even snel een petitie. Je kunt ook EEN supporter worden en zo op de hoogte blijven van hoe jij in actie kunt komen, of gewoon meer te weten komen over EEN, armoede of de Millenniumdoelen".

Heerlen is millenniumgemeente en de millenniumdoelen worden onder de aandacht gebracht door werkgroep Heerlen Millennium Gemeente.


Het belang van kopen in de Wereldwinkel

Het is belangrijk dat er producten bij de Wereldwinkel worden gekocht, van FairTrade, Oxfam Novib, Unicef en meer.
Een deel van het geld gaat naar de kosten van de winkel zoals de huur van het pand, maar een aanzienlijk deel gaat ook rechtstreeks naar de producent van het product. Meer dan bij een product zonder een merk voor eerlijke handel.

El Guabo is een bananencoöperatie in het zuiden van Ecuador die 800 boerderijen en 1800 arbeiders vertegenwoordigt. Hun fabriek om bananenpuree te maken staat in Guayaquil. El Guabo is FLO gecertificeerd waardoor de bananen in aanmerking komen voor het Max Havelaar Keurmerk.

De mensen die deze producten maken zitten door deze eerlijke handel niet meer in de onderlaag van de bevolking, de arm(st)en, maar meer in de middenklasse zoals de meeste mensen hier in Nederland. Daardoor kunnen ze een huis huren of zelfs kopen, en hun kinderen naar school laten gaan.
De producten krijgen een eerlijke prijs en daardoor kunnen deze boeren en ambachtslieden een eerlijk bestaan opbouwen.

Crisil - Sociedad de Responsabilidad Limitada is een glasfabriek met circa 115 werknemers. Crisil maakt mondgeblazen glaswerk zoals karaffen, glasservies, vazen. De grondstof is gerecycled glas dat in de omgeving wordt verzameld. In de productie besteedt Crisil veel aandacht aan het milieu.

Daardoor is het wel degelijk belangrijk dat iemand iets koopt bij de Wereldwinkel, en dat kan ook iets kleins zijn. Want ook daar verdienen ze aan in de Derde Wereldlanden. Dit geld gaat werkelijk rechtstreeks naar de mensen in de Derde Wereld, want als er veel verkocht wordt van een product, krijgt de producent in zeg maar Vietnam de opdracht om er (nog) meer te maken -en meer te verdienen.

Laten we denken aan onze medemens hier ver vandaan en ons niet druk maken om een paar eurootjes meer, want je weet waar je het aan besteedt !

Voor meer informatie: www.heerlen.wereldwinkels.nl/


26, 28 maart 2011 - Lola in fimhuis "De Spiegel"

Frankrijk/Filippijnen, 2009,
110 minuten,
Regie: Brillante Mendoza,
Met: Anita Linda, Rustica Carpio.

De Filippijnse film Lola is gebaseerd op twee verhalen die regisseur Brillante Mendoza in het nieuws zag. Een oudere vrouw probeert uit alle macht haar kleinzoon vrij te krijgen, nadat hij per ongeluk betrokken is geraakt bij een moord. Ondertussen probeert een andere dame op leeftijd genoeg geld bij elkaar te krijgen om haar kleinzoon te begraven. De werkelijke verhalen hadden niets met elkaar te maken, maar Mendoza besloot de twee verhalen met elkaar te verweven.

Het resultaat is Lola (dat overigens 'oma' betekent). De hoofdrollen worden gespeeld door twee veteranen uit de Filippijnse filmindustrie: Anita Linda, die haar carrière begon in de jaren veertig en inmiddels meer dan tweehonderd producties op haar naam heeft staan, en Rustica Carpio, die in de jaren zeventig meespeelde in verschillende films van meesterfilmer Lina Brocka.
Met Lola laat Mendoza zien dat het leven voor de armsten van de maatschappij niet gemakkelijk is en dat zelfs de meest elementaire dingen, zoals een begrafenis of rechtsbijstand, een groot probleem kunnen worden bij gebrek aan geld.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


26 maart 2011 - RepairCafé wil de wijk in

In de grote zaal van het Luciushof aan de Putgraaf 3 in Heerlen kan men zaterdag 26 maart weer terecht bij RepairCafé Gered Goed. Tevens is dan de fietsenwerkplaats open.

Om een groter bereik te hebben wil het RepairCafé uitbreiden met activiteiten in de wijken. Wijkraden, besturen en burgers uit heel Parkstad kunnen contact opnemen, als zij het RepairCafé een keer willen ontvangen in bijvoorbeeld een gemeenschapshuis of andere geschikte ruimte in hun wijk.
Als dit bevalt kan er wellicht een eigen RepairCafé in de wijk komen. Op www.repaircafe.nl is meer informatie te vinden.
Het RepairCafé is ook altijd naarstig op zoek naar elektromonteurs en andere personen die reparatie-kennis bezitten. Dit blijkt samen met kledingherstel het meeste gevraagd.

Voor vragen of het aanmelden van een reparatiedag in de eigen wijk, kan men mailen naar: geredgoed@gmail.com of bellen naar Petra Timmermans van werkgroep RepairCafé, 045-5710055.


18 maart 2011 - Landelijke Dag van de Koffiestop

Vrijdag 18 maart 2011 is uitgeroepen tot landelijke Dag van de Koffiestop.

Op deze dag vinden in heel Nederland en Vlaanderen Koffiestops plaats.

Een koffiestop biedt de gelegenheid, midden in de wijk, op een gezellige manier aandacht te vragen voor de Vastenaktie.

De Missionaire Werkgroep Heerlerbaan organiseert op 18 maart koffiestops en wel:

- In Parc Imstenrade in de Oranjerie van 10.30 tot 12.00 uur met aandacht voor het Vastenaktieproject voor de Filippijnen
- In winkelcentrum "De Bautsch" van 14.30 tot 16.30 met aandacht voor de Vastenaktieprojecten voor de Filippijnen en Sierra-Leone, dit in
  samenwerking met de Stichting Taiama-Andreas.

Ook de Werelwinkel met haar Fair-trade producten is aanwezig en er is muzikale begeleiding door een groepje jambe-ers.

Bij slecht weer wordt de koffiestop in een tent op het plein of in het halletje van de Supermarkt Jan Linders gehouden.

Kom graag bij ons aan en drink een kopje Fair-trade koffie/thee met ons mee en laat u informeren over de vastenaktie voor Sierra-Leone en de Filippijnen.


3,4,5 maart 2011 - Vision in fimhuis "De Spiegel"

Duitsland/Frankrijk, 2009,
110 minuten
Regie: Margarethe von Trotta
Met: Barbara Sukowa, Heino Ferch, Hannah Herzsprung e.a.

Vóór aanvang van de film wordt in het kader van het Internationaal Dansfestival Schrittmacher een korte film van Joost Vrouwenraets vertoond.

Een van de meest inspirerende geesten van de Middeleeuwen was Hildegard von Bingen. Afkomstig van een rijke Duitse familie, wordt zij op 8-jarige leeftijd voor haar opvoeding naar een Benedictijns vrouwenklooster gebracht. Ze krijgt van haar mentor Jutta onderricht in Latijn en geneeskunst. Al snel excelleert ze in alles. Als Jutta sterft, schrikt Hildegard van de littekens van zelfkastijding op Jutta's lichaam en zweert ze de gebruiken van de orde te veranderen.
Hildegard wordt de abdis van het klooster en door op subtiele wijze haar intelligentie en diplomatie te gebruiken, probeert ze de wetten en regels te veranderen. Op jonge leeftijd heeft ze sterke visioenen. Deze mythische berichten deelt ze met haar superieur. De officiële kerkelijke autoriteiten zijn eerst sceptisch, maar de paus verleent zijn steun en geeft haar toestemming deze openbaringen te publiceren. Hiermee neemt Hildegards leven een keerpunt. Ze krijgt toestemming haar eigen klooster te stichten en start een revolutionaire en humanistische benadering van het geloof. Componist, wetenschapper, arts, schrijver, poëet, mysticus, politicus, ecologisch activist: Hildegard von Bingen was een vrouw die haar tijd ver vooruit was.
In hoofdrolspeelster Barbara Sukowa heeft Margarethe von Trotta een uitstekende, want tijdloze, non die door haar dwingende blik de kijker constant bij de les houdt.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


3 maart 2011 - Informatieavond over Onderwijs in Nederland

Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad (ICMP) organiseert op donderdag 3 maart 2011 een Informatie avond over de volgende thema's ( Onderwijs in Nederland / Advies voor het volgende onderwijs ).

Gasten en andere belangstellenden zijn vanaf 17.30 van harte welkom op de Luciushof, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen om kennis te maken met de organisatie en Iraakse gemeenschap.

Het programma is doorlopend dus gasten kunnen op elk moment binnenlopen.

De boodschap van deze avond is om de mensen meer informatie te geven over onderwijs en inburgering in Nederland en het bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen de Nederlandse en Irakese bevolking.

Het lijkt de laatste tijd niet zo goed te gaan met de multiculturele samenleving. De standpunten in de politiek verharden en steeds vaker lijken er problemen te ontstaan tussen de verschillende culturele groepen in de Nederlandse samenleving.

De positieve kanten van de multiculturele samenleving zijn nauwelijks meer onderwerp van gesprek.

Stg.ICMP levert een bijdrage aan het vormgeven van burgerparticipatie en bevorderen van de multiculturele samenleving in parkstad .Om burgers en maatschappelijke organisaties in de toekomst te betrekken bij het beleid wordt een agenda ingesteld.

Het Programma:
*17.30 uur zaal open.
*18.00 uur opening en welkom iedereen via voorzitter SICMP.
*19.30 uur Onderwijs in Nederland
*19.45 uur pauze.
*20.00 uur Advies voor de volgende onderwijs.
*21.00 uur einde van het programma.

Iedereen is welkom en de Entree is gratis !!


Inkijk Maart 2011 Online

Door de INKIJK-redactie is het maart 2011 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


Nieuwsbrief Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de maart 2011 nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


februari 2011 - Amnesty international organiseert tentoonstelling in Kerkrade

In de maand februari 2011 organiseert Amnesty International een foto-expositie in de Parkstad bibliotheek in Kerkrade.

De expositie heeft als thema de "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" en zal de hele maand februari te zien zijn tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Daarnaast organiseert Amnesty International tijdens de expositie ook nog 2 aansluitende activiteiten over het thema:

Filmavond 'Desert Flower' - gebaseerd op het boek "Mijn Woestijn"
Als een goede inleiding naar de lezing, is de speelfilm "Desert flower" in de bibliotheek te zien. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Waris Dirie, een arm nomadenmeisje uit Somalië dat een wereldberoemd model wordt. Waris ontvlucht Somalië op twaalfjarige leeftijd als ze te horen krijgt dat ze uitgehuwelijkt zal worden.
Op het hoogtepunt van haar carrière besluit ze tijdens een interview te spreken over de meest traumatische gebeurtenis uit haar leven; de meisjesbesnijdenis die ze heeft moeten ondergaan toen ze vijf jaar was. Waris beëindigt haar modellenleven en richt zich volledig op de strijd tegen vrouwen besnijdenis en het taboe dat hierop ligt.
Door Kofi Annan wordt ze aangesteld als speciale VN ambassadrice om dit wereldwijd onder de aandacht te brengen.

Datum    : 9 februari 2011
Aanvang : 20.00 uur
Toegang : gratis
Locatie   : Parkstad bibliotheek, Kappellaan 13, Kerkrade

Lezing Professor C. Flinterman

Professor Flinterman, honorair hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en permanente vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, zal deze lezing verzorgen.
Zijn verhaal zal geillustreerd worden met enkele documentaires op het gebied van mensenrechten en schendingen daarvan.
Sinds november 2010 is professor Flinterman gekozen tot lid van een van de belangrijkste mensenrechtencomités van de Verenigde Naties. Dit comité bestaat uit 18 onafhankelijke internationale experts en houdt toezicht op de naleving van het VN-Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten. Hij is pas de tweede Nederlander die deel uitmaakt van dit prestigieuze comité. Ook was hij lid van een ander mensenrechtencomité van de VN: het CEDAW-comité, dat toeziet op de naleving van het VN-verdrag over vrouwenrechten.

Datum    : 16 februari 2011
Aanvang : 20.00 uur
Toegang : gratis
Locatie    : Parkstad bibliotheek, Kappellaan 13, Kerkrade

Gelieve voor één of beide avonden te reserveren via:

Tel: 045-5452408 of
info@bibliotheek-kerkrade.nl of
kostlender@hotmail.com


10.10 Campagne voor CO2 reductie


Zaterdag 19 februari 2011 - Kel Assouf(Mali-Niger) Toeareg Desert Blues

Organisatie: Theater landgraaf en Stichting Wereldmuziek in Limburg.

Kel Assouf is een tamachek-woord (de taal van de Touaregs) en betekent "zoon van de woestijn", maar ook "zoon van het oneindige", of zelfs "zoon van de eenzaamheid".
Anana Harouna is de leider en componist van Kel Assouf. De composities zijn gebaseerd op het traditionele Touareg-repertoire, maar ze zijn tegelijkertijd verrijkt met andere culturele invloeden.
De teksten gaan over het leven in ballingschap, over vrijheid, liefde en vrede. Universele boodschappen die Anana Harouma met alle volkeren ter wereld wil delen. De muziek van Kel Assouf doet harten dansen en neemt, zonder onderscheid te maken in leeftijd of afstamming, alle soorten publiek mee in een feestelijke sfeer.
Alvast een voorproefje: www.youtube.com/watch?v=t8sDMKsA4XU

Sinds de oprichting in 2006 heeft Kel Assouf veel concerten gegeven in o.a. België, Frankrijk en Nederland. Zij hebben het podium gedeeld met de bekendste Touareg groepen zoals Tinariwen, Etran Finatawa en Toumast op podia als Couleur Café, Nomads land, Espace Senghor en het Brussels Summer Festival.
De debuut cd Tin Hinane is door de internationale muziekpers goed ontvangen en is, vrij vertaald "zij die van ver komt", een verwijzing naar de Toeareg-oermoeder.

De muzikanten
Anana Harouna- guitars, lead vocal
Abdelwahab  Hakem- karakab, vocals
Mahassa  Walet  Amoumene - vocals
Olivier Crespel - guitars
Dia Youba - bass
Kamlan  Agbekpenou - drums, percussions
Esinam Dogbatse - flute, pandero
En verder......

Rootseetcafé
Voorafgaand aan het concert worden tussen 18.15 en 19.45 uur in Theater landgraaf, voor maximaal 80 personen gerechten uit West-Afrika geserveerd. U kunt in een ongedwongen sfeer genieten van heerlijk Afrikaans eten.
U dient echter uiterlijk om 18.45 uur aanwezig te zijn !!
Deelname is alleen mogelijk d.m.v. reserveren vóór 17 februari :
045-7850160
reservering@swil.nl

African dance- night
En..na afloop natuurlijk weer verder swingen tijdens de African dance-night met d.j. Rik Dejalle, le professeur d´ambiance.
Theater Landgraaf
Kerkberg 4 Landgraaf
Aanvang: 21.00 uur
Entree: € 13,50

Info/reserveren:
045-7850160 (SWIL)/ reservering@swil.nl
045-5310929 (Theater Landgraaf)

Er zijn tijdens het concert alleen staanplaatsen. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt dringend geadviseerd om op tijd te reserveren.

Tickets:
Roots eetcafé: € 13,50 p.p. (reserveren vóór 17 februari).
Concert: € 13,50 p.p (Gereserveerde tickets dienen uiterlijk om 20.15 uur te worden opgehaald. Aanvang concert 21.00 uur).

Niet tijdig afgehaalde tickets worden doorverkocht.
Wilt U a.u.b. eventuele verhindering tijdig melden ? Dit kan ook nog op de dag of avond zelf via 045-5310929.


Vastenaktie 2011

Het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen vraagt uw aandacht voor de jaarlijkse Vastenaktie. De parochies uit het Dekenaat Heerlen ondersteunen het landelijke project de Filippijnen met als thema: Duurzaamheid.

Wij leven van voedsel en producten uit het bos, vertelt Guay Lifos uit Batangan, een dorpje in het zuiden van Mindoro. Maar onze bossen worden bedreigd door mijnbouw, oprukkende plantages en bosbouwbedrijven. We willen dat onze kinderen ook van het bos kunnen leven, maar dan moeten we er wel zuinig mee omgaan.

Vastenaktie ondersteunt verschillende partners en de lokale organisatie van inheemse volken in de Filippijnen die werken aan een veilige en duurzame toekomst voor deze bevolkingsgroepen. Het werk van deze partners sluit aan bij het thema van de campagne: duurzaamheid.

Plant iets moois voor een ander

Iedere vorm van betrokkenheid, iedere bijdrage is van harte welkom en waardevol. Uit wat we samen planten, groeit iets moois voor de mensen op de Filippijnen: Een duurzame toekomst in en met hun bos.

Een aantal basisscholen uit het Dekenaat Heerlen doen mee aan fondswervende acties en ook inhoudelijk wil het Dekenaal Missionair Beraad aandacht vragen voor "vasten".

De scholen worden leskisten aangeboden met authentieke materialen, afkomstig het land van het Vastenaktieproject. Duurzaamheid hier en in de Filippijnen !

De parochies uit Landgraaf ondersteunen een eigen project van Pater Maas voor kansarme jongeren in Mozambique. Er is een PowerPoint presentatie gemaakt voor de scholen.

Het Dekenaal Missionair Beraad organiseert op woensdag 16 februari 2011 een bijeenkomst met uitleg over de projecten in het zaaltje van de H.Familieparochie, gelegen naast de kerk, op de Veldstraat 23 te Landgraaf.

Programma:

20.00 uur    Opening
20.10 uur    Pater Maas geeft deskundige uitleg over het project kansarme jongeren in Mozambique,
                 gelegenheid tot vragen stellen
20.40 uur    Pauze
21.00 uur    Mw. Wies Hamstra geeft deskundige uitleg over het project de Filippijnen,
                 gelegenheid tot vragen stellen
21.30 uur    sluiting


13 februari 2011 - Stichting ICMP start spreekuur

Stichting ICMP houdt vanaf vandaag elke maandag en woensdag vanaf 13.00 uur t/m 17.00 uur spreekuur in de Luciushof, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen, 045-5714014.

Wij ondersteunen u bij het oplossen van en omgaan met uw problemen op het gebied van:

. Werk
. Ondwerijs
. Integratie
. Dagelijkse problemen

Wij zijn een aantal mensen met een Irakees achtergrond die op het idee zijn gekomen om een organisatie op te richten voor alle mensen met Irakese achtergrond: Stichting Irakese Cultuur & Maatschappij Parkstad (ICMP).

De SICMP is een Stichting van mensen voor mensen en stelt zicht tot doel:

. Het bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen de Nederlandse en Irakese bevolking,door middel van het organiseren van diverse   activiteiten.
. Het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen   zijn.
. Het helpen bevorderen van de integratie en emancipatie van mensen met Irakese achtergrond in de Nederlandse maatschappij.
. Vergroten van het bewustzijn van de achterban met betrekking tot studie, werk en actieve deelname binnen de Nederlandse maatschappij.
. Stimuleren van mensen om actief deel te nemen aan de maatschappij om de belangen van mensen en de maatschappij te bevorderen.
. Het signaleren van knelpunten en problemen van de achterban en het adviseren en meewerken aan oplossingen voor deze knelpunten en   problemen.
. Het bemiddelen tussen de Irakese mensen en Nederlandse instanties.
. Het vieren en herdenken van culturele en traditionele aangelegenheden.


vrijdag 11 februari - discussieavond Egypte

Op Vrijdag 11 februari 2011 van 20.00 uur tot 22.00 uur vindt er in de Luciushof een discussieavond plaats over de ontwikkelingen in Egypte.

Discussieavond

De geest is uit de fles in de Arabische wereld. Van Tunesië tot Jemen komen mensen in opstand tegen autoritaire regimes.
De opstand heeft in Egypte, het centrum van de Arabische wereld, revolutionaire proporties aangenomen. Westerse media bewegen in hun berichtgeving over de oppositie heen en weer tussen het ophemelen van de pro-westerse El Baradei als oppositieleider en het creëren van angst voor de Moslim Broederschap als grootste oppositiegroep.
In de realiteit blijkt de oppositie uit veel meer te bestaan dan de gematigde krachten.
Een paar vragen die op deze avond besproken worden zijn:
Wat is de achtergrond van de huidige revolutionaire situatie ?
Welke rol spelen linkse activisten binnen de oppositie ?
Welke gevolgen heeft de opstand voor de regio ?
Hoe moet het verder als Mubarak inderdaad wordt verjaagd ?

Spreker

De spreker voor deze avond was verhinderd en daarom zal organisator Janneke Prins zelf een korte inleiding houden.

Als kind woonde zij in Tunesië, Egypte en Jemen. In de afgelopen tien jaar is zij nog drie keer terug geweest naar Egypte. In haar studententijd was zij in Groningen politiek actief en organiseerde zij tientallen discussiebijeenkomsten over ondermeer de Irak-oorlog en het toenemende racisme (islamofobie) in Nederland.

Vanuit het hoge noorden gingen honderden demonstranten mee naar grote demonstraties tegen de oorlog in Irak in februari en maart 2003 en naar de grote vakbondsdemonstratie op 2 oktober 2004.

Voor meer informatie:politiekediscussieheerlen@gmail.com


10,11,12 februari - Liberté in Filmhuis "De Spiegel"

Frankrijk, 2009,
111 minuten,
Regie: Tony Gatlif,
Met: Marc Lavoine, Marie-Josée Croze, James Thiérrée e.a.

De Bourgogne, 1943. Een zigeunerfamilie slaat haar kamp op in een dorp om zoals altijd mee te helpen met de wijnoogst. Daar wordt hen hardhandig duidelijk gemaakt dat de overheid het niet meer op prijs stelt dat zigeuners het hele land doorreizen. Alleen de burgemeester Theodore en de lokale onderwijzeres kunnen het goed vinden met de tijdelijke bewoners. Maar als een vaste woonplaats door de autoriteiten verplicht gesteld wordt, kunnen ook de Roma zich niet langer afzijdig houden.

Theodore weet aanvankelijk het gevaar op afstand te houden, maar uiteindelijk wordt de bewegingsvrijheid van de zigeuners steeds verder ingeperkt. Regisseur Tony Gatlif - zelf half zigeuner - brengt een ode aan de dynamische zigeunercultuur. Vooral in de figuur van Taloche, op een geweldige manier neergezet door acteur James Thiérrée. Taloche is misschien niet heel slim. maar met zijn kinderlijke naïviteit en enthousiaste houding weet hij alle levenslust en dynamiek van de zigeuners prachtig samen te vatten. Aangrijpend wordt het als blijkt dat het de overheid ernst is en ze zigeuners laat oppakken. Bange ogen achter prikkeldraad kijken rechtstreeks in de camera en vertegenwoordigen de bijna half miljoen zigeuners die door het naziregime werden vermoord.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg - Een plek van ontmoeting

Vrijdagmiddag, elke week verheug ik me weer om dan samen te zijn met deze mensen, de mensen van de Vierde Wereld.

Sinds april 2009 komen we samen in de computerruimte van de Luciushof. Waar we een kopje koffie of thee drinken met iets lekkers erbij. Waar we met elkaar praten over wat ons beweegt, wat ons raakt, wat ons bezielt, wat we anders willen, wat we nodig hebben en hoe we dat eventueel zouden kunnen realiseren.

Hier bespreken we onze actie voor 17 oktober ,"De werelddag van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting".
Hier bespreken we hoe we ons presenteren op diverse evenementen, zoals "Heerlen in de Wereld de Wereld in Heerlen".
Hier bespreken we o.a. welke soep we zullen maken op 10 december "De dag van de universele verklaring van de rechten van de mens".

Ook bereiden we hier de vragen voor van het Landelijke Vierde Wereld Forum. Vragen die een beroep doen op onze ervaringen, op onze kennis, opgedaan door het leven zelf. Met respect voor ieders eigenheid word geluisterd en zo goed mogelijk genoteerd om dat gene wat gezegd is vast te leggen en te bewaren. Deze bijeenkomsten geven ons inzicht, maken ons sterk in het verwoorden van onze gedachte, in het besef dat onze mening er toe doet, dat wij iets bij te dragen hebben. Met deze kennis wordt op 17 Oktober een statement gemaakt, die naar wij hopen bijdraagt aan een verruiming van kennis en bewustwording dat armoede onrecht is.

Inmiddels zijn we ons hier aardig thuis gaan voelen. De banden onderling zijn sterker geworden en het vertrouwen in elkaar en in de groep is sindsdien alleen maar gegroeid. Naast al dat gepraat is er regelmatig ook tijd voor een spelletje, voor iets creatiefs, zoals kaarten maken, tekenen, schilderen, origami enz. of heel gewoon informatie opzoeken op internet die we op dat moment nodig hebben.

Deze ruimte is voor ons een plek geworden waar wederzijds respect en waardigheid de boventoon voeren, waar geluisterd wordt en waar men gezien en gehoord wordt, waar gebouwd wordt aan wederzijds vertrouwen, het is een plek waar vriendschappen ontstaan, het is een plek waar een mens zichzelf mag zijn.

Onze dank gaat daarom uit naar de stichting het Open Huis, die ons deze ruimte ter beschikking heeft gesteld.

We nodigen u uit eens binnen te lopen op een vrijdagmiddag de deur staat voor iedereen open van 13.30 t/m 16.00 uur en onze locatie is de Computerruimte in de Luciushof op 2de verdieping

Info:

Jos Vuurstaek  045-5423573
Marion Braad   045-5325092
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl


zaterdag 29 jan + 26 feb - Reparatiedag in RepairCafé GeredGoed

Het is bijna 2 maanden geleden dat het ReparatieCafé GeredGoed geopend werd door de wethouder van Milieu en Duurzaamheid, de Heer Gillessen. Het was een geweldig succesvolle dag met veel enthousiasme en veel reparaties !

Zaterdag 29 januari en 26 februari 2011 geven we hier vervolg aan en starten we het nieuwe jaar met een nieuwe naam: REPAIRCAFÉ GEREDGOED.
Van 13.00 tot 17.00 uur in de Grote Zaal van Luciushof, Putgraaf 3 Heerlen + fietsenwerkplaats een eindje verderop op Putgraaf 188.

Waarom RepairCafé?
Omdat wij, na overleg met alle medewerkers, ons aangesloten hebben bij het Landelijk Collectief RepairCafé van Amsterdam, 2 jaar geleden door Martine Postma opgericht en met wie wij in de loop naar de opening toe contact hebben gezocht. De Stichting RepairCafé is bezig overal in den lande lokale gemeenschappen te stimuleren om ook een RepairCafé op te richten. Met lokale initiatieven wordt een naam, een logo, een basale opzet en een netwerk van contacten gedeeld. Daarbuiten is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen organisatie.

Het is voor mensen in het hele land stimulerend om te zien dat het fenomeen zich verspreidt. Dat geeft mensen vertrouwen dat zij het ook kunnen gaan doen. Ons RepairCafé GeredGoed wordt dan ook via de website http://www.repaircafe.nl/2011/01/17/nu-ook-repaircafe-in-heerlen/ zichtbaar buiten Parkstad zelf.

U kunt ons tevens vinden op: http://parksjtad.transitiontowns.nl

Je wordt dan bekend bij mensen in de regio en daarbuiten en je helpt mee aan het verspreiden van de repareer-gedachte en aan het meer bereikbaar maken van repareren voor meer mensen. Wij kunnen dan op onze beurt weer de ervarings-deskundigheid met het opzetten van een ReparatieCafé doorgeven aan mensen die in Zuid-Limburg ook zo'n initiatief willen starten.

Op zaterdag 29 januari en 26 februari kunt u weer terecht met kapotte spullen die u dierbaar zijn, van speelgoed tot kleine meubels, fietsen, kleding maken en verstellen, breikunsten, kleine elektrische apparaten, vragen/problemen bij computergebruik, ook Apple-deskundigheid aanwezig. En alles wat zich nog verder aandient. Waar mogelijk repareert u zelf onder toeziend oog van vaklui.

Elektro-monteurs zijn nog steeds erg welkom. Ook als u andersoortige reparatiekennis bezit en het leuk vindt die kennis met andere Parkstadbewoners te delen, bent u van harte welkom om mee te doen.

Interesse ? Neem contact op met: TT Parksjtad (contactformulier) of mail naar: geredgoed@gmail.com


Inkijk Februari 2011 Online

Door de INKIJK-redactie is het februari 2011 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


31 januari 2011 - Lokale Energie Dag Heerlen

De gemeente Heerlen organiseert op 31 januari 2011 een bijeenkomst op het gebied van klimaatbeleid in het Parkstad Limburg Theater Heerlen.

De Lokale Energie Dag is een gratis toegankelijke Lokale Energie Dag met verschillende programma's voor inwoners en ondernemers.
Centraal staat de vraag: hoe kunnen we goede voornemens omzetten in concrete, realistische oplossingen ?
Met de Lokale Energie Dag willen we mensen op ideeën brengen om nog meer voor het klimaat in onze stad te doen.

Energie-informatie Markt
Gedurende de hele dag wordt er een informatiemarkt gehouden (van 14.00 tot 22.30 uur), met energiebesparende producten, nieuwe energietechnieken, subsidiemogelijkheden, veel informatie over cradle-to-cradle of duurzame noviteiten.

De werkgroep Heerlen Millennium Gemeente zet zich in voor de millenniumdoelen en is een van de deelnemers aan deze markt

Middagdeel voor ondernemers
Er is voor bedrijven een middagprogramma georganiseerd van 14.00 tot 17.00 uur. Anne-Marie Rakhorst (directeur adviesbureau Search en bekend als inspirerend spreker over milieu en ondernemen) geeft een lezing over milieubewust handelen. Daarna is er een klimaatcafé onder leiding van Christoph Maria Ravesloot, (onder meer deskundig op het gebied van innovatief en duurzaam bouwen). In het café zoeken mensen naar oplossingen voor milieuvraagstukken op kleine schaal. Ook wethouders Riet de Wit (Nieuwe Energie) en Fred Gillissen (Milieu en Duurzaamheid) doen hier aan mee.
Voor meer informatie klik Hier

Avonddeel voor bewoners
Daarnaast is er een avondprogramma voor burgers, verenigingen, buurt- en belangenorganisaties van 19.00 tot 22.30 uur. Ludovic Laugs (Heerlenaar waarvoor 'niets te veel is als het om milieu gaat') en Jef Pleumeekers (oud-burgemeester Heerlen, oud-directeur Senter-Novem) treden op als sprekers. Onderwerp van de avond is: iedereen kan iets doen. Ook is er 's avonds weer een klimaatcafé.
Voor meer informatie klik Hier

Uitslag Isolatiewedstrijd Klimaatstraatfeest
Tijdens de avond worden ook de winnaars van de Isolatiewedstrijd bekend gemaakt. Deze wedstrijd met grote ijsblokken in drie verschillend geïsoleerde tuinhuisjes op het Van Grunsvenplein vormde de start van de Heerlense deelname aan de landelijke Klimaatstraatfeest-campagne.

Programma

Bedrijvenbijeenkomst

13.30 uur Start energie informatiemarkt; inloop deelnemers bedrijvenbijeenkomst
13.50-14.00 uur Opening en welkom door wethouder Fred Gillissen
14.00-15.00 uur Plenaire sessie:Keynotespreker Anne-Marie Rakhorst
15.00-15.15 uur Oprichten klimaatambassade
15.15-15.30 uur Pauze; bezoek energie informatiemarkt
15.30-17.00 uur Workshop: Klimaatcafé van Christoph Maria Ravesloot
17.00-18.00 uur Afsluiting en Borrel; bezoek energie informatiemarkt

Burgerbijeenkomst

18.30 uur Vervolg energie informatiemarkt; inloop deelnemers burgerbijeenkomst
19.00-19.15 uur Opening en welkom door wethouder Fred Gillissen
19.15-19.45 uur Spreker Jef Pleumeekers
19.45-20.00 uur Spreker Ludovic Laugs
20.00-20.15 uur Oprichten klimaatambassade / prijsuitreiking Isolatiewedstrijd
20.15-20.30 uur Pauze; bezoek energie informatiemarkt
20.30-22.00 uur Workshop: Klimaatcafé van Christoph Maria Ravesloot
22.00-22.30 uur Afsluiting en Borrel; bezoek energie informatiemarkt


Nieuwsbrief Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de Januari 2011 nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


De Inkijk in 2011

Traditie getrouw verschijnt De Inkijk nooit in januari en het eerstevolgende volgende nummer verschijnt daarom omstreeks 1 februari 2011.

Kopij kan tot uiterlijk 21 januari 2011 gemaild worden naar: inkijk.heerlenmondiaal(at)gmail.com

Berichten voor onze website kunt u mailen aan: frank(at)rochette.nl


Ouder Nieuws

Voor 2010 nieuws klik Hier

Voor 2012 nieuws klik Hier

Voor 2013 nieuws klik Hier