28-12-2013 - Kerst en Nieuwjaarswens

Heerlen mondiaal wenst iedereen:

Prettige Kerstdagen en een gelukkig en vreedzaam 2014 !!

Traditie getrouw verschijnt De Inkijk nooit in januari.

Het eerste volgende volgende nummer verschijnt daarom omstreeks 1 februari 2014.

Kopij kan tot uiterlijk 23 januari 2014 gemaild worden naar: frank@rochette.nl.

Berichten voor onze website kunt u ook mailen aan het bovenstaande emailadres.


18-12-2013 - Herdenking Mandela op Mensenrechtendag

;  

Tijdens de viering van Mensenrechtendag in Heerlen werd ook de overleden Nelson Mandela herdacht.

Door L1 werd hier aandacht aan besteed en het uitgezonden bericht is hier te bekijken

Naast L1 besteedde ook Spirit24 aandacht aan mensenrechtendag en de door hun gemaakte reportage is hier te bekijken


10-12-2013 - Dag van de Mensenrechten 2013

;  

Heerlen Mondiaal organiseert in samenwerking met de Amnesty International groep "Rodeland" 10 december aanstaande de jaarlijkse viering van de Dag van de Mensenrechten.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties, nu 65 jaar geleden.

Amnesty International werd opgericht in 1961 en streeft naar een wereld, waarin iedereen alle rechten geniet, die in deze verklaring zijn vastgelegd.

Dit jaar gaat onze aandacht vooral uit naar de groeiende repressie in Rusland. Sinds Vladimir Poetin op 7 mei 2012 voor een derde termijn als president werd beëdigd, verslechtert de mensenrechtensituatie in het land in hoog tempo. Met nieuwe wetten legt Poetin stap voor stap critici het zwijgen op. Het net sluit zich steeds meer om wie in Rusland anders denkt dan de regering.

Gezien het overlijden van Nelson Mandela op 5 december jl. wordt tevens de gelegenheid genomen om hem tijdens de Mensenrechtendag te herdenken. Nelson Mandela is vanwege zijn geslaagde strijd tegen de Apartheid in Zuid-Afrika evident van betekenis geweest voor verbetering van de Mensenrechten overal ter wereld.

Programma Mensenrechtendag

1. Fakkeloptocht
De traditionele fakkeloptocht door het winkelcentrum van Heerlen start op de hoek van de Saroleastraat - van der Maesenstraat bij de ingang van het Coriocentrum om 17:00 uur en eindigt bij de Luciushof, Purgraaf 3.
Op de grote trom na zal de optocht in stilte plaats vinden.
De fakkeloptocht zal deels in het teken staan van de herdenking van Nelson Mandela.
Door deelname aan de fakkeloptocht toont men solidariteit met de politieke gevangenen in Rusland.

2 Maaltijd
In de grote zaal van de Luciushof worden soep, koffie en broodjes genoten.

3. Herdenking van Nelson Mandela (aanvang ± 18:30 uur) De bijeenkomst over De Dag van de Mensenrechten start met een herdenking van Nelson Mandela. De herdenking dient nog nader te worden ingevuld. Waarschijnlijk met de medewerking van Pumla Stevelmans - Sajini (van Zuid-Afrikaanse afkomst) en Barbara de Leeuw (werkte ten tijde van het apartheidsregime in Swasiland en is oud-voorzitter van de werkgroep Zuidelijk Afrika in Heerlen).

4 Programma over de Mensenrechten in Rusland (aanvang ± 18:30 uur)
Leden van Amnesty-groep zullen een inleiding verzorgen en een discussie starten.
Rond 19:00 uur zal naar verwachting een deskundige op het gebied van internationale betrekkingen aankomen.
Mevrouw Caecilia J. van Peski ( www.vanpeskiconsult.org) kan door andere verplichtingen niet eerder aanwezig zijn, maar zij zal in kunnen gaan op de opgekomen vragen. Het belooft een boeiende avond te worden.

In het Luciushof zullen petitielijsten aanwezig zijn. U kunt ook deelnemen aan deze actie via http://www.amnesty.nl/


14-12-2013 - Theatervoorstelling van de "De Vrolijkheid"

Op zaterdag 14 december om 15.00 organiseert Stichting Vrolijkheid in samenwerking met de kinderen van het AzielZoekersCentrum (AZC) in Heerlen en Olivia van de Koppel een Theatervoorstelling in het AZC, Imstenrade 6 Heerlen.

Mocht u deze voorstelling willen bijwonen dan wordt u vriendelijk verzocht zich aan te melden.

Voor een aanmelding of als u meer informatie wilt over deze voorstelling of Stichting Vrolijkheid kunt u contact opnemen met Moos Pozzo via moos@vrolijkheid.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van Stichting Vrolijkheid


10-12-2013 - Nieuwsbrief Stichting Vlot Zuid-Limburg

Stichting Vlot Zuid-Limburg bracht vandaag haar veertiende nieuwsbrief uit.


10-12-2013 - Nieuwsbrief november Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de nieuwsbrief December 2013 van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


7+8-12-2013 - Solidaridadviering in de Andreas: Van bitter naar beter

Het tweede weekend van de Advent - 7 en 8 december - staat dit jaar in het teken van de leefomstandigheden van de cacaoboer in Ivoorkust en Ghana.

Een bonbon bij de koffie, een warme beker chocolademelk op een koude winterdag. Onze liefde voor chocola staat in schril contrast met de oorsprong van deze lekkernij. Meer dan 2,5 miljoen boeren in West-Afrika werken dagelijks op cacaoplantages voor een schamel inkomen en op een niet duurzame manier.

70% van alle cacao wordt geproduceerd door kleinschalige boeren in West-Afrika. De meeste van hen lukt het niet om een goede oogst te produceren. Ze komen daardoor niet boven de armoedegrens uit. De verouderde landbouwmethoden die zij gebruiken, putten de grond uit en leiden tot een steeds kleinere oogst. Hoewel slavernij officieel dit jaar precies 150 jaar geleden is afgeschaft, komen vormen van moderne slavernij in de cacaoteelt nog steeds voor. Hogere productiviteit en kwaliteit van de cacaoteelt zijn de beste garantie op hogere inkomens en bieden daarom voor cacaoboeren en hun gezinnen de grootste kans om aan armoede te ontsnappen.

Solidaridad zet zich in voor een menswaardig bestaan van cacaoboeren in Ivoorkust en Ghana. Ze helpt boeren bij het verduurzamen van hun landbouwmethoden om zo de kwaliteit en het volume van hun oogst te verbeteren. Dat doen ze samen met het bedrijfsleven en lokale partners, waaronder landbouw voorlichtingsorganisaties die de boeren trainingen geven. Boerentrainingen leiden tot landbouwmethoden die beter zijn voor het milieu, de boer en het gezin. Hun inkomen gaat omhoog. Langzaam maar zeker kunnen zo hele dorpen profiteren van de opgedane kennis. Kinderen kunnen naar school en er is meer geld voor gezondheidszorg

Op zaterdag 7 december is er om 18.00 uur een alternatieve kringviering rondom 'Moeder Aarde'. We vertellen de verhalen van boeren en boerinnen in de cacaoteelt, afgewisseld met Bijbelteksten, gedichten en muziek.

Op zondag 8 december is er om 10.30 uur een Eucharistieviering met medewerking van het koor: Sound of Peace and Freedom met als thema: 'Van bitter naar beter.'

Plaats: H. Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Organisatie: Solidaridadgroep H. Andreas
Tijd: Zat. 7 dec. om 18.00 uur en zon. 8 dec. Om 10.30 uur
Meer info:
Harry Kerckhoffs, Solidaridadgroep H. Andreas,
Tel. 045 - 5425153
kerckhoffs69@hotmail.com


3-12-2013 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 3 december 2013 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

Voor onze maaltijden hebben wij een nieuwe locatie: U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg. Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


1-12-2013 - Aanleg buurttuin Dobbelsteijnstraat Heerlen

Nu het buitenwerken minder is geworden, is er eindelijk tijd om een verslag van de aanleg van de buurttuin in de wijk Meezenbroek in Heerlen te maken.

Het begint, op het moment dat we wisten dat we een braakliggend terrein aan de Dobbelsteijnstraat voor drie jaar ter beschikking zouden krijgen.

Met een aantal permaculturisten zijn we verschillende braakliggende terreinen in Heerlen en omgeving gaan bekijken aan het begin van 2013.

Daarna hebben we aangeklopt bij woningcoöperatie Woonpunt. Van hen krijgen we het braakliggende terrein aan de Dobbelsteijnstraat voor drie jaar ter beschikking.

.

Later in het voorjaar vonden we een grote diversiteit aan planten, zowel eetbare als geneeskrachtige. We hebben zelfs een wezel waargenomen die een marmot-achtig diertje verschalkte.

Na een aantal momenten geobserveerd te hebben en het terrein op ons in hebben laten werken, is er een gezamenlijk ontwerp ontstaan

Hiervan heeft Vincent Engelgeer een uitwerking gemaakt en is begonnen met de aanleg.

Meer informatie vindt u op: http://parksjtad.transitiontowns.nl/


1-12-2013 - Nieuwe Website Wereldwinkel Heerlen

Wereldwinkel Heerlen heeft een nieuwe website: www.wereldwinkelheerlen.nl.

Nu met nieuws, aanbiedingen en informatie over nieuwe producten.

De Wereldwinkel heeft ook een Facebook pagina: Wereldwinkel Heerlen.

Ook mensen die zelf geen Facebook hebben kunnen de pagina bezoeken op: www.facebook.com/pages/Wereldwinkel-Heerlen/378782138891731.

De pagina is ook te bereiken via de website van de wereldwinkel.


1-12-2013 - Future4all en Gambia

De Heerlense stichting Future4all heeft vorige week tal van fondsen en particulieren in Nederland benaderd en hen gevraagd financieel bij te springen bij de realisatie van drie nieuwe projecten in Toubakolong, Gambia.

De drie projecten zijn allen gericht op het versterken van de economische zelfstandigheid van het dorp en haar bewoners.

Het dorp Toubakolong is nu uitgesloten van economische ontwikkeling. De bevolking leeft van visserij en de productie van gierst, pinda's en rijst.

De regentijd is echter slechts eenmaal per jaar en duurt twee maanden. Dit is vaak niet voldoende voor goede oogsten. Visserij levert echter wel voldoende op. Daarnaast is er in en rondom Toubakolong geen ontwikkeling van vakkrachten. Jongeren houden zich dus enkel bezig met visserij 'of landbouw in en rondom het dorp.

Deze situatie levert drie speerpunten voor verdere economische ontwikkeling. Het dorpscomité heeft deze drie projecten ontwikkeld die de economie van Toubakolong moeten stimuleren.

Met deze stap zetten de stichting Future4all en het dorpscomité Toubakolong in 2013 en 2014 een volgende stap op weg naar goed onderwijs, goede gezondheidszorg en economische zelfstandigheid. Autonomie van de lokale gemeenschap staat hierbij steeds voorop.

Meer over het werk van Future4all op: www.future4all.org

Inlichtingen bij Rob Gulpen, 06-83219397 of info@future4all.org

Donaties altijd welkom op rekeningnummer: 15.93.26.141


1-12-2013 - Postzegels van Stichting Vlot

Is dit niks voor de kerstkaarten die binnenkort de deur uitgaan ? Rechtsboven voorzien van een postzegel van Stichting Vlot ?

Met een velletje van tien stuks kunt u tien vrienden, kennissen en familieleden uw kerstwensen overbrengen.

Een velletje van tien kost € 10,- waarvan de helft naar de posterijen gaat en met de andere helft steunt u het werk van Stichting VLot.

De zegels krijgt u door:

Dit bedrag over te maken op rekeningnummer 43.99.60.495 (vermeld uw adres!)
of
een mailtje te sturen aan: monpol19@online.nl

VLot zorgt dat u binnen één week de zegels in huis hebt.

U kunt natuurlijk ook gewoon even langskomen, op ons kantoor, op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 - 14.00 uur. Het adres is Looierstraat 26 Heerlen.

Meer informatie vindt u op: www.stichtingvlot.nl


1-12-2013 - Belo Monte Stuwdam Brazilë

Het gevecht tegen de bouw van de 3de grootste stuwdam ter wereld gaat verder.

En als deze niet meer te stoppen is, dan wellicht de volgende 152 die voor het hele Amazonegebied op de tekentafel staan.

Stuwdammen als de Belo Monte betekenen niet alleen een milieuramp ter plekke, erom heen komt een heel industriegebied. En dat in de Amazoneregio !

In Brazilië en wereldwijd gaat de strijd tegen deze ontwikkeling verder.

In Brussel vond op 14 november 2013 een Europese conferentie plaats waar organisaties, burgers, Europese bedrijven betrokken bij de bouw en de ambassadrice van Brazilië aan deelnamen.

Een verslag komt op: www.indianeninbrasil.nl


1-12-2013 - Levendige discussie over toekomst Wereldwinkel Heerlen

Donderdagavond 7 november spraken zo'n 15 geïnteresseerde mensen in Café Pelt over de toekomst van Wereldwinkel Heerlen.

Het was de zesde discussieavond in het kader van Café Mondiaal, een initiatief van de Millenniumwerkgroep en Heerlen Mondiaal. Nu de Wereldwinkel midden volgend jaar haar huidige locatie gaat verlaten, was het een goede gelegenheid om eens te praten over waar het met de Wereldwinkel naar toe moet.

Over de vraag óf de Wereldwinkel door moet gaan, was men het gauw eens. Eerlijke handel is nog steeds geen gemeengoed en een wereldwinkel is een goed middel om die te bevorderen. Wel zou de winkel meer moeten doen om de boodschap uit te dragen. Bijvoorbeeld door bij de verkopen een kaartje te doen met korte informatie over wat Fairtrade betekent. Ook in de winkel zou meer informatie moeten worden gegeven over de producten. De aanwezigen vonden het ook belangrijk om meer jongeren te bereiken.

Een andere suggestie was om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en gezond voedsel. Nog beter zou zijn om samen te werken met bedrijven die zich daarvoor inzetten. Ruud Matthijs van de Stichting Streetwise (vroeger Urban Ads) zou het fijn vinden als de Wereldwinkel naar de Oranje Nassaustraat zou komen. Hij dacht dat samenwerking met bijvoorbeeld Puur Plantaardig goed zou zijn voor zowel dit restaurant als de Wereldwinkel.

Als met al was het een levendige discussie, waar veel ideeën zijn opgekomen die de Wereldwinkel zeker zullen inspireren.

De volgende aflevering van Café Mondiaal is op donderdag 9 januari 2014. Aan de orde komen dan mondiale aspecten van gemeentepolitiek.


1-12-2013 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In december 2013 organiseert MoederCentrum De Heksenketel een aantal incidentele activiteiten:

Kerststukjes makenDe kerstperiode is weer aangebroken. Buiten is het koud en donker, binnen is het warm en gezellig. Maak de sfeer helemaal compleet met eigen gemaakte kerststukjes. Maak van simpele schalen mooie uitbundige pronkstukken. Gebruik je fantasie en geniet alvast van de gezellige kerstsfeer.

Wanneer: Dinsdag 10-12-2013
Tijd : 13:00-15:00 uur
Kosten : € 2,00

Zelf meenemen: een schaal of bakje, wat groen en versieringen zoals een kerstbal, kaars en lint enz. en een mesje.

Kerstmarkt AkenGezellig even weg naar het kerstparadijs in Aken. Begin de kerst met een bezoek bij de leukste en gezelligste kerstmarkt in Aken.

Neem je vrienden of collega's mee en maak er een onvergetelijke dag van.

Wanneer: Donderdag 12-12-2013
Tijd: 15:00 uur vertrekken vanuit de Heksenketel
Kosten: retour treinkaartje (Aken)

Computercursus voor Beginners
Bij genoeg aanmeldingen starten we eind januari 2014 met de computercursus voor beginners. Dus meld je zo snel mogelijk aan, anders kunnen we in januari niet opstarten !

De computercursus bestaat uit 15 lessen en zijn wekelijks op de maandag van 12.30 tot 14.30 uur.

Kosten Computercursus: € 60,00

Voor verder gebruik:

a. Een USB-stick is noodzakelijk. Hebt u die niet, voor € 10,00 kan u één kopen bij de Heksenketel.
b. U kunt bij de Heksenketel een cursusboek kopen, welke handig is om thuis mee te oefenen. Deze kost € 10,00 maar is niet noodzakelijk of verplicht.

Hebt nog vragen, neem dan contact op met de Heksenketel en vraag naar Elly Consten Tel: 045-5615490

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


Inkijk december 2013 Online

Door de INKIJK-redactie is het december 2013 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


19-11-2013 - Nieuwsbrief november Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de nieuwsbrief November 2013 van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


12-11-2013 - Stichting Aman-Iman op Facebook

Stichting Aman-Iman maakte vandaag bekend dat zij nu ook een Facebook pagina hebben.


9-11-2013 - Benefietconcert Wereldwinkel Heerlen

Op zaterdag 9 november vindt een benefietconcert plaats voor Wereldwinkel Heerlen. De opbrengst gaat naar de kosten van de verhuizing van de winkel midden volgend jaar.

Tijd en plaats
Zaterdag 9 november 2013
15 - 20 uur
Nieuwe Nor
Pancratiusstraat, Heerlen

Programma
Café
Trash Generation (Akoestische ska)
Azhumad (Rap met gitaarbegeleiding)
Djembé (Wereldmuziek)

Zaal
In "B"tween (Pop covers)
Mikki Mo (Pop/Rock)
One Wonders (Pop/Rock)

Verder is er een workshop knooparmbanden door 100% Heerlen en wordt er Afrikaans eten geserveerd.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via facebook: https://www.facebook.com/events/224956217659542

Kaartverkoop
Entree: 3,50 euro

Kaarten zijn te koop bij
Wereldwinkel Heerlen, Akerstraat 9, Heerlen
Satisfaction, Oranje Nassaustraat 29, Heerlen
Schoenwinkel Theunissen, Bautscherweg 6, Heerlerbaan
Aan de zaal

Sponsors
APG
De Nieuwe Nor
Zorgwinkel Leeman

Verhuizing
Midden volgend jaar gaat de Wereldwinkel verhuizen. Mede door de crisis is de omzet gedaald. Daardoor kunnen we de huur van het huidige pand niet meer betalen. Het benefietconcert wordt georganiseerd om bij te dragen aan de kosten van de verhuizing. We zijn ook geïnteresseerd in sponsoring in natura, zoals hulp bij inrichting en verhuizing.

Voor meer inlichtingen neem contact op met : Kevin Los (alleenwoorden@gmail.com) of Rens Trimp (rens.trimp@xs4all.nl).


7-11-2013 - Café Mondiaal: De toekomst van Wereldwinkel Heerlen

Op 7 november 2013 organiseert Heerlen mondiaal de 6 de editie van Café Mondiaal met als thema: De toekomst van Wereldwinkel Heerlen

Ook deze editie begint om 19.30 in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Een nieuwe toekomst voor de Wereldwinkel
De Wereldwinkel in Heerlen vierde zojuist haar 40-jarig bestaan. De winkel maakte goede tijden en slechte tijden door. De laatste tijd gaat het niet zo goed met de omzet. De relatie tussen huur en omzet is nu zo slecht geworden dat de Wereldwinkel besloten heeft op zoek te gaan naar een ander pand. Halverwege volgend jaar gaat de winkel verhuizen. Behalve problemen levert zo'n verhuizing ook nieuwe mogelijkheden op. Tijd dus voor een discussie over de toekomst van de Wereldwinkel.

Een paar vragen
De omzetdaling heeft deels te maken met de crisis. Maar dat is vermoedelijk niet de enige reden. Veel van de fairtrade producten van de Wereldwinkel zijn ook te koop in de supermarkt. Dat hoeft geen negatieve ontwikkeling te zijn, maar wat betekent het voor de winkel ?

In het begin was de Wereldwinkel ook een centrum van informatie en actie. Tegenwoordig is het beeld toch meer een lifestyle- en cadeauwinkel. Is dat een goede ontwikkeling of zou informatie weer een belangrijker rol moeten gaan spelen ?

De Wereldwinkel is eenzijdig gericht op eerlijke handel. Zou het goed zijn als de Winkel zich op meer gebieden ging richten, zoals duurzaamheid en gezond voedsel ? Of zou ze moeten samenwerken met organisaties die zich daarmee bezig houden ? Bijvoorbeeld samen in één pand ?

Genoeg vragen voor een levendige discussie waar de Wereldwinkel veel aan zou kunnen hebben. En er kunnen natuurlijk nog veel meer onderwerpen besproken worden.

Café Mondiaal
HeerlenMondiaal organiseert onder de titel Café Mondiaal een serie discussieavonden over thema's die HeerlenMondiaal en de daarin samenwerkende groepen na aan het hart liggen.

Verwacht geen lange lezingen van sprekers van buiten, hoogstens een korte inleiding op het thema.

De discussieavonden vinden meestal plaats op de eerste donderdag van de maand.

Iedereen is welkom.
De toegang is gratis.
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Organisatie: HeerlenMondiaal
Informatie over deze aflevering: Rens Trimp rens.trimp@xs4all.nl


5-11-2013 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 1 oktober 2013 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,-

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

Voor onze maaltijden hebben wij een nieuwe locatie: U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg. Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


Inkijk november 2013 Online

Door de INKIJK-redactie is het november 2013 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


26-10-2013 - Repair Café in Brunssum

Wat hebben woningcorporatie Weller en Repair Café Parkstad Limburg met elkaar gemeen ?

Normaal gesproken is woningcorporatie De Wellerij in Brunssum met hele andere dingen bezig dan repareren. Maar op zaterdag 26 oktober 2013 aanstaande, opent Weller aan de Raadhuisstraat 21b in Brunssum van 10.00-13.00 haar deuren voor een bijeenkomst van het Repair Café. Want steekwoorden als respect voor mens, milieu en maatschappij, plezier, persoonlijk contact, verbinden beide organisaties tot SAMEN werken....

Buurtactiviteiten Bij Weller wordt meer gedaan dan alleen het verhuren of verkopen van woningen. Samen werken aan optimaal contact door bij te dragen aan verschillende activiteiten in de buurt zorgt volgens Weller niet alleen voor meer woonplezier maar ook voor contact en inspiratie tussen mensen. Dat laatste vindt Repair Café Parkstad Limburg erg belangrijk. Met het houden van een Repair Café wordt namelijk niet alleen geprobeerd gebruiksgoederen te redden van de vuilnisbak om zo de immense afvalberg in onze regio te verminderen en te besparen op kostbare grondstoffen. Maar worden mensen uit de buurt bij elkaar gebracht om het buurtgevoel, het 'wij' gevoel, stimuleren.

Samen repareren Tijdens de bijeenkomst van het Repair Café zoals die zaterdag 26 oktober in De Wellerij te Brunssum wordt gehouden, neemt u zelf kapotte spulletjes mee. Dat kan van alles zijn, van oude apparatuur zoals een koffiezetapparaat, keukengerei, tot een laptop of fiets. Op de locatie zijn vrijwillige elektromonteurs, techneuten, timmermensen, fietsenmakers en naaisters aanwezig die graag helpen om het meegebrachte voorwerp een tweede leven te geven. Zo valt er altijd wel iets repareren maar vooral ook te leren. Wie gewoon een kijkje wil komen nemen, is ook van harte welkom en kan een kop koffie of een kopje thee drinken en gebruik maken van de leestafel.

VrijwilligersDe reparateurs van het Repair Café zijn vrijwilligers en allen woonachtig in- en om Parkstad. Elke laatste zaterdag van de maand is er een bijeenkomst van het Repair Café op een wisselende locatie. Repair Café Parkstad Limburg is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Met name op het gebied van elektrotechniek en computers. Naaisters, timmermensen, fietsenmakers of andere geïnteresseerden zijn ook altijd van harte welkom.

Non profit Repair Café is een non-profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn Repair Cafe's in het hele land en zelfs ook al in het buitenland. Repair Café Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad Transition Town.

Volgende bijeenkomst Zaterdag 16 november: Continium, Kerkrade. Van 13.00-16.30 uur. Kids vooral welkom !

Voor meer informatie kunt u:

Mailen naar: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com of

Bellen naar: Remco Wijckmans, telefoon 06-53562168 of Janine Muijlkens, telefoon 06-54662048.

Bezoek ook onze website: www.repaircafe.nl/heerlen/of onze facebook pagina of www.parksjtad.transitiontowns.nl


17-10-2013 - Werelddag van verzet tegen extreme Armoede en sociale uitsluiting in Heerlen

ATD 4e Wereld en Lokale Sociale Agenda Heerlen organiseren op 17 oktober 2013: de internationale dag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting in Heerlen.

Op deze dag wordt de aandacht gevraagd voor de volgende uitgangspunten:

- Alle mensen zijn gelijkwaardig
- De rechten van de mens zijn ondeelbaar
- Armoede is een schending van mensenrechten.

De realiteit is dat al veel mensen hiervan overtuigd zijn, maar dat er niet altijd naar wordt gehandeld.

Het programma ziet er als volgt uit:

Ontbijt:
09.30 uur- 11.00 uur: Het ontbijt staat in het teken van ontmoeting en het verhogen van de solidariteit: Samen zijn en Samen delen. Kennismaken met de buurthulpen en het buurtontmoetingspunt.

Dit vindt plaats op de drie locaties van Baanbrekend Werk,
- Meezenbroek, Kasteellaan 129,
- Passart, Plataanplein 30,
- De Slak, Paludastraat 5.

Hiervoor wordt de doelgroep speciaal uitgenodigd.

Aanmelden voor het ontbijt kan bij de buurthulpen op locatie waar u het ontbijt wilt nuttigen.

Symposium:
19.00 uur- 22.00 uur: Via toneel en dialoog wordt de gemeentelijke kadernota armoedebeleid geëvalueerd.

Door toneel worden de belevingen en ervaringen van de mensen die in extreme armoede leven getoond.

Er zal een inleiding gehouden worden over de toekomstige regelgeving en hierna is er de mogelijkheid tot een dialoog over de toekomstverwachtingen.

Plaats: Luciushof,
Putgraaf 3,
6411 GT Heerlen.

Welkom vanaf 18.30 uur.

Jongeren aan de slag over armoede:
Week 42: In deze week zal door het jongerenwerk van Alcander aandacht besteed worden aan het thema "armoede in mijn woonplaats, hoe kijk ik er tegen aan" in de verschillende jongerencentra`s van Heerlen

Voor meer info:
www.atd-vierdewereld.nl of
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of
Marion Braad 045-5325092 (best bereikbaar na 18.00 uur)


15-10-2013 - Nieuwsbrief Stichting Aman-Iman

Vandaag verscheen de 6 de nieuwsbrief van jaargang 6 van de Stichting Aman-Iman, water is leven

Voor meer informatie kijk op: www.aman-iman.nl


11-10-2013 - CHILI - 40 Jaar verder

Op 11 september was het 40 jaar geleden dat in Chili een militaire staatsgreep plaatsvond en de democratisch gekozen president Allende afgezet werd. Vele mensen die werkten aan verandering van de samenleving en meer rechtvaardigheid werden vermoord, gevangen gezet of verbannen; met Amerikaanse inbreng werd een terreurbewind opgezet. Die periode is voor het Zuid-Amerikaanse land nog zeer actueel.

Een groep uit Nederland teruggekeerde vluchtelingen nodigde een 20-tal mensen uit ons land uit die al die jaren solidair zijn geweest met hen en hun land. Ze hadden voor september een programma van 14 dagen voorbereid om in Chili mensen en plaatsen te bezoeken die het dramatische verleden en de huidige worsteling met de toekomst weergeven: familieleden van vermisten, ex-gevangenen, martelcentra, vakbondsmensen, het Museo de la Memoria enz.

Op 11 oktober zullen Monique Reckman en Wim van Kempen, twee van de deelnemers aan de Nederlandse delegatie, vertellen over hun indrukwekkende ervaringen en de hoop en verwachtingen die Chilenen hebben voor de toekomst met ondermeer presidentsverkiezingen in november a.s.

Plaats: grote zaal Luciushof
           Putgraaf 3
           6411 GT Heerlen

           Tijd: 19.30 uur

Toegang gratis !!

Organisatie: Werkgroep Latijns Amerika Heerlen

Meer info: Wim van Kempen tel. 045-5722503


10-10-2013 - Dag van de Duurzaamheid

Op 10-10-2013 wordt in Nederland de Dag van de Duurzaamheid georganiseerd.

Omdat duurzaamheid een belangrijk onderdeel is van gemeentelijk beleid willen de leden van het college van Burgemeester en Wethouders van Heerlen elk een project bezoeken vanuit hun eigen portefeuille waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Zo zal wethouder Fred Gillissen het project Zon op School van de LIONS Heerlen gaan bezoeken bij de Martinusschool in Welten om te bekijken hoe de zonnepanelen op 17 basisscholen in Heerlen zijn geplaatst en hoe dit is verwerkt in het lespakket van de website: www.zonopschool.nl.

Wethouder Barry Braeken zal de laatste steen aanbieden aan de bewoners van een woning die in MSP wordt gesloopt met het Re-Use principe. Alle materialen uit de woning worden op een duurzame wijze gedemonteerd en in de wijk of elders opnieuw gebruikt.

Wethouder Riet de Wit zal de Tarcisiusschool bezoeken waar een nieuw energie monitoringsysteem is geïnstalleerd door het kennis infrastructuur netwerk voor nieuwe energie BIHTS.

Afsluitend zal in de middag een duurzame borrel plaatsvinden in de Smart Service Hub in de Geleenstraat in combinatie met de Drie Digitale Dagen van de gemeente Heerlen.

Meer info zal spoedig te lezen zijn op: www.heerlen.nl
Meer info over de Dag van de Duurzaamheid is te lezen op: www.dagvandeduurzaamheid.nl


10-10-2013 - LEZING "HONGER IN EEN WERELD VAN OVERVLOED?"

Op donderdag, 10 oktober 2013 a.s. is er in het Socio Project in Eygelshoven een lezing met als thema 'Honger in een wereld van overvloed". De lezing zal worden gegeven door John Habets, co-auteur van het boek 'De Voedselparadox'.

Wereldwijd wordt er genoeg voedsel geproduceerd. Dat blijkt uit de productiecijfers van de Wereld Voedsel Organisatie van de Verenigde Naties (FAO). Honger hoeft dus niet. Tegelijkertijd is het een schrijnende realiteit. Dat is de essentie van de voedselparadox.

Honger: waarom ? Waar gaat ons voedsel naartoe ? Wat zegt de prijs van voedsel over de werkelijke waarde ? Hoe kan het anders ? Op o.a. deze vragen zal tijdens de lezing worden ingegaan.

Aanmelding kan via email: horizon4all@outlook.com of telefonisch: 06-54220896

Locatie: Socio Project, Terbruggen 16, 6471 JV Eygelshoven
Zie voor de route: http://www.horizon4all.nl/Locatie.html
Entree: € 7,50 per persoon, inclusief koffie, thee, water
Tijd: van 19.30 - 22.00 uur (ruimte is vanaf 19.00 uur open)

Na aanmelding krijgt u een bevestiging, tevens herinnering van uw aanmelding.

Voor meer info: http://www.horizon4all.nl


7-10-2013 - Nieuwsbrief Stichting Vlot Zuid-Limburg

Stichting Vlot Zuid-Limburg bracht vandaag haar dertiende nieuwsbrief uit.


5-10-2013 - Nationale Kringloopdag

In 2009 heeft Nederland kennis gemaakt met de wereld achter de kringloop door het thema: "Ontdek de wereld achter de kringloop". Het was feest in bijna alle bij BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) aangesloten kringloopwinkels in Nederland. De eerste en zeer succesvolle Nationale Kringloopdag (NKD).

De NKD 2013, de inmiddels 5e editie, zal plaatsvinden op zaterdag 5 oktober 2013. Het thema van dit jaar is: "Lang leve de helden van de kringloop!". Dit speciale jubileumjaar staat in het teken van de mensen die werkzaam zijn in de kringloopbranche. Zij zijn een belangrijke schakel in de wereld achter de kringloop !

Ook dit jaar staan er weer veel unieke en feestelijke activiteiten op het programma voorafgaand aan de NKD. Met wederom als afsluiting op zaterdag 5 oktober een feestelijke dag vol activiteiten, bij een deelnemende kringloopwinkel bij jou in de buurt !

Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang. Nieuwsgierig ? Hou dan de website: www.kringloopdag.nl in de gaten.

Wil je op de hoogte worden gehouden van de diverse acties en leuke kringloop-tips ? Volg ons dan op facebook.


3-10-2013 - Café Mondiaal: Modern Activisme

Op 3 oktober 2013 organiseert Heerlen mondiaal de 5 de editie van Café Mondiaal met als thema: Modern Activisme.

Ook deze editie begint om 19.30 in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

In het boek Modern Activisme (Boekscout, december 2012) vertellen tien inspirerende wereldverbeteraars hoe ze inhoud geven aan hun activisme. Janneke Prins nam het initiatief tot deze interviewbundel. Als inleiding op het gesprek vertelt ze over de achtergronden en de beweegredenen om het boekje te gaan maken.

Inhoudelijk Modern Activisme
De interviewbundel biedt een palet van ideeën en argumenten van mensen die actief zijn in de vakbond, voor de SP of links daarvan. De activisten zetten zich onder meer in voor veganistisch eten; eerlijke kleding; vluchtelingen of tegen wapenhandel en racisme. Alle tien voelden zich al vroeg betrokken bij maatschappelijke vraagstukken. Gaandeweg vond ieder van hen een manier om uiting te geven aan de bezorgdheid over de toekomst door actief bij te dragen aan een betere wereld.

Niet beperkt tot politiek-links
Activisme omvat een breed scala aan acties en activiteiten. Het is zeker niet beperkt tot politiek-links, maar kan op veel wijzen uiting krijgen en zeer uiteenlopende doelen nastreven. Hoe modern is activisme? Wat zijn traditionele vormen van acties en wat was 10 jaar geleden ondenkbaar? En bij welke vormen van activisme is de kans op succes het grootst ?

Al met al meer dan voldoende gespreksstof voor activisten met jarenlange ervaring en mensen die ertoe gedreven worden om nu buiten parlementair in actie te komen.

***********************************************************************************************************************

Achtergrondinformatie:

. Janneke Prins is sinds haar studententijd politiek actief bij de Internationale Socialisten, onder andere als redacteur van de Socialist. Opgegroeid in Afrika en Azië als kind van ontwikkelingswerkers, maakt ze zich van jongs af aan druk om armoede en ongelijkheid in de wereld.

. Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie.

Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

. Café Mondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

. Voor meer informatie over deze uitgave van Café Mondiaal kunt u terecht bij:

- Janneke Prins: jannekeprins@gmail.com

- Harrie Winteraeken (voorzitter Heerlen Mondiaal)
  045-5228720 of 06-52375611
   hwinteraeken@hotmail.com1-10-2013 - 'INITIATIEF 2000'

De geloofsgemeenschap 'Initiatief 2000' organiseert al ruim dertien jaar maandelijks een 'viering van breken en delen' in de ruimte van 'Het Eethuis' in de Luciushof, Putgraaf 3 in Heerlen.

Door samen te vieren en te bezinnen zoeken we daarbij naar de spirituele aanvulling van ons dagelijkse doen en laten in de wereld, ver weg en dichtbij ons.

De viering wordt voorbereid en geleid door leden van de groep zelf.

Geïnteresseerd ? Kom eens aan en doe mee of neem contact op met één van de onderstaande personen.

De viering vindt telkens plaats op de derde zondag van iedere maand en begint om 10.30 uur.

Data voor de komende vieringen in 2013 zijn:

- 20 oktober
- 17 november
- 15 december.

Iedereen is van harte welkom !

Contactpersonen/stuurgroep:

Joost Geurts, Koningsgraven 5, 6363 BD Wijnandsrade, tel.: 045 - 5243161
Peter van Dijk, Caumerdalschestraat 2, 6416 GD Heerlen, tel.: 045 - 5717347
Ben van Rooij, Oogstweg 25, 6418 JD Heerlen, tel.: 045 - 5423503


1-10-2013 - Wandeling langs Stolpersteine in Heerlen

De wandeling die het Vredesplatform Heerlen en het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen op Vredeszondag 22 september jl. langs de Stolpersteine in het centrum van Heerlen hebben georganiseerd trok met meer dan 80 mensen boven verwachting veel deelnemers. Het kreeg daarmee ook het karakter van een indruk wekkende herdenking.

Geschiedenisleraar Martin van der Weerden vertelde niet alleen wie de Joden waren die uit de verschillende huizen met de Stolpersteine werden gedeporteerd. Hij schetste ook een beeld van de situatie waaronder de mensen hebben geleefd, de armen en de welgestelden, waaronder ook bekende Heerlenaren.

Ook waren er nogal wat mensen die voor de oorlog eerst Duitsland waren ontvlucht en na enkele jaren alsnog het noodlot tegemoet gingen. En er waren Joden en vooral Joodse kinderen uit Hollandse steden, die vanuit de Protestantse kerk aan het Tempsplein met groot gevaar voor eigen leven geholpen werden.

In en nabij het centrum van Heerlen zijn inmiddels 37 struikelstenen geplaatst. Volgend jaar zullen er nog een aantal worden geplaatst.

Er is door 8 leerlingen van Martin van der Weerden van het Bernardinuscollege een boekje gemaakt met een wandeling langs de Stolpersteine van de eerste acht adressen, waar in totaal 25 gedenkplaatjes zijn geplaatst en enkele andere voor deze geschiedenis gedenkwaardige plaatsen.

Het boekje Stolpersteine is het gemakkelijkst te verkrijgen door het te downloaden van de website:
www.lodewijkfoijer.nl of http://heerlenmondiaal.nl/pdf/Stolpersteine.pdf


1-10-2013 - Het Vredesplatform op Heerlen in de Wereld.

Het Vredesplatform Heerlen heeft tijdens de markt/manifestatie Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen een mini-enquête gehouden over Syrië.

Op de vraag: "wel of niet militair ingrijpen ?" antwoordden 13 personen met ja en 105 mensen met nee. Dat is 8 x meer nee dan ja.

Het is duidelijk dat de meeste mensen een verdere escalatie van de oorlog niet zien zitten en hun antwoord werd daarmee ook een signaal aan president Barack Obama van de Verenigde Staten van Amerika, die overwoog om Syrië met kruisrakketten aan te vallen. Hopelijk wordt de hoofdreden voor ingrijpen door de VS, namelijk de vreselijke aanval met het strijdgas Sarin waarbij 1400 mensen werden vermoord, ter zijde geschoven als Syrië zijn chemische wapens onder controle van de Verenigde Naties brengt.

Maar militair ingrijpen is ook geen oplossing voor een burgeroorlog waar al meer dan 100.000 slachtoffers vielen.

Vaak redenerend vanuit het hart werd aangeven dat niet wapens, maar diplomatie, samenwerking , begrip en overleg nodig zijn. In plaats van militair ingrijpen, geef de handvatten dat ze het conflict zelf kunnen oplossen. Iemand gaf aan dat er een arrestatiebevel voor president Assad moet komen om hem voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te brengen. Een ander pleitte voor een politiemissie en ook de vredesactivisten daar verdienen steun.

Op de vraag: "wel of geen humanitaire hulp?" antwoordden 108 mensen met ja en eveneens 13 personen met nee. Ook hieruit blijkt dat er fors meer draagvlak voor (nood)hulp is dan om de mensen het zelf maar te laten uitzoeken. Het gegeven dat op dit moment meer dan 2 miljoen Syriërs het land zijn ontvlucht en dat er meer dan 4 miljoen mensen (waaronder veel vrouwen en kinderen) binnen Syrië ontheemd zijn, en leven in erbarmelijke omstandigheden, pleit natuurlijk voor forse humanitaire hulp van het rijke westen en een aantal Arabische staten.

Het Vredesplatform had zijn marktkraam ingericht als een schooltje. Op een landkaart waren Syrië en de stad Aleppo aangegeven. De enquête werd op 'schoolborden' met ouderwets krijt gedaan. Het motto was ontleend aan de Nederlandse actie "De scholen zijn weer begonnen". Hier geldt dat "De scholen niet zijn begonnen in Syrië". Het Vredesplatform en het Missionair Dekenaal Beraad Heerlen haalden op Heerlen in de Wereld ? 215 op voor een school in Aleppo, een actie van IKV - Pax Christi.

Er zal worden geprobeerd om dit resultaat onder de aandacht te brengen van een Heerlenaar die wel op het hoogste niveau meepraat over oplossingen in Syrië, minister Frans Timmermans.


1-10-2013 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 1 oktober 2013 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,-

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

Voor onze maaltijden hebben wij een nieuwe locatie: U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg. Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


01-10-2013 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In oktober 2013 organiseert Moeder Centrum De Heksenketel een aantal incidentele activiteiten:

Herfstwandeling Schin op GeulOp 9 oktober vindt onze herfstwandeling plaats voor iedereen. Wij gaan samen een herfstwandeling maken in Schin op Geul. Kom en geniet van een leuke, gezellige wandeling in onze prachtige omgeving. Het vallen van de bladeren geeft een mooi idee van hoe de herfst kan zijn. We sluiten de dag af met een gezellige picknick in de herfstsfeer.

Neem gerust uw vrienden, familie en uw hond mee.
Wij vertrekken om 9 uur vanuit de Heksenketel naar het station Heerlen.
Vandaar vertrekken we met de trein richting Schin op Geul.

Wanneer: Woensdag 9 oktober 2013
Kosten: € 2,00 + treinkaartje

Workshop pompoen uithollen en pompoensoep maken

Wij beginnen de pompoen workshop bij de Heksenketel in het kader van de Halloween.

Hol je pompoen uit en we maken van het vruchtenmoes een heerlijke pompoensoep. Daarna kun je van je uitgeholde pompoen een griezelig of leuk gezicht maken voor Halloween.Zet er een theelichtje in en je hebt een leuke versiering voor Halloween.

We nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.

Wanneer: Maandag 28-10-2013
Tijd: 13:00-15:00 uur
Kosten: € 4,00

Wereldlunch SushiIn oktober duiken we de Japanse keuken in voor een heerlijke sushi maaltijd.
Laat u eens verwennen met een verse en overheerlijke sushi bij de Heksenketel.
Nodig uw vrienden en familie uit voor deze lekkere gezonde lunch.

Wanneer: Dinsdag 29-10-2013
Tijd: 12:00-13:00 uur
Kosten: € 4,00

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


Inkijk oktober 2013 Online

Door de INKIJK-redactie is het oktober 2013 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


28-9-2013 - Repair Café in Heerlen

Met een mooie zomer achter de rug en de "Dag van Duurzaamheid" op 10 oktober in aantocht, opent Repair Café Parkstad Limburg, op zaterdag 28 september van 13-16.30 uur weer haar deuren om kapotte spulletjes samen te repareren. Want weggooien, dat doen we in 2013 niet meer. Toch ?!

Afvalberg
In de Luciushof, aan de Putgraaf te Heerlen, kan zaterdag zelf worden bijgedragen aan het verminderen van de afvalberg en de CO2 uitstoot. Hoe? Door o.a. oude apparatuur, keukengerei, een laptop of een fiets mee te brengen en samen te laten nakijken door een team van deskundige vrijwilligers. Op de locatie zijn namelijk elektromonteurs, techneuten, timmermensen, fietsenmakers en naaisters aanwezig die graag helpen. Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren maar gewoon een kijkje wil komen nemen, drinkt een kop koffie of een kopje thee of maakt gebruik van de leestafel.

Duurzaamheid
Met het houden van een Repair Café wordt geprobeerd gebruiksgoederen te redden van de vuilnisbak om zo de immense afvalberg in onze regio te verminderen. En te besparen op kostbare grondstoffen energie en dus uiteindelijk CO2 uitstoot. Tevens heeft Repair Café een heel sociaal karakter: het brengt mensen uit de buurt bij elkaar en stimuleert het buurtgevoel, het 'wij' gevoel. In het verleden zijn hier al heel wat positieve geluiden op terug gekomen en heeft het Repair Café inmiddels ook vaste bezoekers !

Vrijwilligers
De reparateurs van het Repair Café zijn vrijwilligers en allen woonachtig in- en om Parkstad. Elke laatste zaterdag van de maand is er een bijeenkomst van het Repair Café op een wisselende locatie. Repair Café Parkstad Limburg is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Met name op het gebied van elektrotechniek en computers. Maar ook naaisters, timmermensen, fietsenmakers of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Non profit
Repair Café is een non-profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn Repair Cafe's in het hele land en zelfs ook al in het buitenland. Repair Café Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad Transition Town.

Andere data
Zaterdag 26 oktober: De Wellerij, Brunssum. Van 13-16.30 uur. Kids ook welkom !
Zaterdag 16 november: Continium, Kerkrade. Van 13-16.30 uur. Kids vooral welkom !

Voor meer informatie kunt u:

Mailen naar: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com of

Bellen naar: Remco Wijckmans, telefoon 06-53562168 of Janine Muijlkens, telefoon 06-54662048.

Bezoek ook onze website: www.repaircafe.nl/heerlen/of onze facebook pagina of www.parksjtad.transitiontowns.nl


25-9-2013 - Wereldbulletin van Vereniging Mondiaal Beleid

In Sittard-Geleen wordt door de Vereniging Mondiaal Beleid aandacht besteed aan Mondiale zaken.

2 maal per jaar geven zij een Wereldbulletin uit en het zojuist verschenen september nummer is hier te downloaden.

Voor meer informatie over de Vereniging Mondiaal Beleid kunt u terecht op:

www.mondiaalbeleid.nl of op hun facebook pagina.


25-9-2013 - Nieuwsbrief September Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de nieuwsbrief September 2013 van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


21-9-2013 - Manifestatie Heerlen in de Wereld de Wereld in Heerlen

Op zaterdag 21 september 2013 van 11.00 tot 16.30 vindt weer op het Pancratiusplein in het centrum van Heerlen de jaarlijkse markt en manifestatie 'Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen' plaats.

Ook dit jaar vraagt een groot aantal plaatselijke groepen, gedeeltelijk verenigd in HeerlenMondiaal, aandacht voor thema's als vrede, mensenrechten, armoedebestrijding, milieu en ontwikkelingsproblematieken. Dat gebeurt door middel van kleurige informatiekramen.

Op het centrale podium vindt gedurende de hele dag een gevarieerd cultureel programma plaats.

De manifestatie staat in het teken van de millenniumdoelen die in 2000 door de Verenigde Naties zijn opgesteld. 'Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen' heeft tevens als doel om inwoners van Parkstad te tonen waar deze lokale mondiale organisaties mee bezig zijn.

De volgende organisaties hebben op 21 september een eigen marktkraam:

Aman-Iman
Amnesty International
ATD-Vierde Wereld
Dekenaal Missionair Beraad Heerlen
Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg
IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
Moedercentrum De Heksenketel
Stichting de Vrolijkheid
Stichting Solidariteitscomité Afghanistan Nederland SCAN
Vrouwengroep Vlinder
Transition Town Parksjtad
Vredesburo
Vredesplatform Heerlen
Wereldwinkel
Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente
Werkgroep Latijns Amerika
Stiltij
Raad van Kerken
Stichting Vlot Zuid-Limburg

Bezoekers zijn van harte uitgenodigd om er eens langs te lopen voor informatie, het kopen van de 'eerlijke' producten of gewoon een praatje te maken met een van de enthousiaste standhouders. Uiteraard kan men ook lid worden van de zich presenterende organisaties of HeerlenMondiaal.

Gedurende de markt / manifestatie zijn er optredens van:

10.45-11.15 easy-listeningmuziek Linda Klinkers
11.30-12.00 Kumpo percussie
12.30-13.30 djembé workshop Robin Zalm
13-45-14.15 Koperkwartet
14.30-15.00 Trio Laroche viool-accordeon-gitaar
15.15-15.45 Fanfare Trommelaere van Herle
16.00-16.30 Muziekgroep SHIZAZ

Het gezamenlijke motto van 'Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen' is: ijveren voor een wereld die soms mooi is, soms ook lelijk, soms beangstigend of spannend of juist vertrouwd, veilig, maar in ieder geval een wereld om zorgvuldig mee om te gaan, een wereld die het waard is om gezien te worden. Voor die wereld voelen wij ons mede verantwoordelijk, ieder op zijn of haar manier. Samen willen we die wereld onder de aandacht brengen, want we hebben er maar één.

Tot ziens op 21 september ! U bent van harte welkom !

Korte toelichting millenniumdoelen

De millenniumdoelen zijn in 2000 door de Verenigde Naties zijn opgesteld. In 2015 moeten die doelen zijn gerealiseerd.

Samengevat: het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, moet gehalveerd zijn. Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben de mogelijkheid basisonderwijs te volgen. De moedersterfte moet met minstens driekwart zijn teruggebracht. Verder wordt gewerkt aan uiteenlopende zaken als een gezonde leefomgeving en betere toegang tot veilig drinkwater, het terugdringen van een aantal slopende ziektes zoals malaria en aids, verbetering van de situatie in de sloppenwijken, het bevorderen van de gelijkwaardigheid van man en vrouw. En er wordt gewerkt aan duurzaamheid en een eerlijke handel met ontwikkelingslanden, waardoor zij ook betere ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.

Niet alleen regeringsleiders, beroemdheden en ngo's zetten zich in voor de verwerkelijking van de millenniumdoelen, ook persoonlijke initiatieven zijn meer dan welkom. Iedereen kan bijdragen aan een meer rechtvaardige wereld, bijvoorbeeld door het kopen van eerlijke producten (fair-trade en lokaal biologisch), collecteren voor een goed doel of het tekenen van een handtekeningenlijst van Amnesty International.

Zie voor meer informatie: www.millenniumdoelen.nl of www.ncdo.nl/themas/millenniumdoelen


5-9-2013 - Café Mondiaal 4de editie: Voedsel voor de wereldbevolking

Heerlen Mondiaal organiseert onder de titel Café Mondiaal een serie discussieavonden over thema's die HeerlenMondiaal en de daarin samenwerkende groepen na aan het hart liggen.

Verwacht geen lange lezingen van sprekers van buiten, hoogstens een korte inleiding op het thema.

De discussieavonden vinden plaats op de eerste donderdag van de maand. Na de zomerstop gaan we op donderdag 5 september verder met de vierde aflevering van Café Mondiaal met als thema Voedsel voor de wereldbevolking en deze vindt zoals ook de voorgaande edities plaats in Café Pelt en wel op donderdag 5 september om 19.30

De kernvraag is hoe we de wereldbevolking nu en in de toekomst kunnen voeden.

Bij de discussie daarover komen zeker ook de volgende vragen aan de orde:

- Is genetische manipulatie van voedsel toelaatbaar ?
- Is biologische landbouw beter dan de gangbare landbouwmethoden ?
- Is het eten van vlees verantwoord of moeten we allemaal vegetariër worden ?

Voorafgaand aan de discussie is er een korte inleiding.

Wie zich vooraf in het onderwerp wil verdiepen, zou het boek Hamburgers in het paradijs van Louise Fresco kunnen raadplegen.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Plaats: Café Pelt, Pancratiusplein, Heerlen
Tijd: donderdag 5 september, 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur
Organisatie: HeerlenMondiaal/Millenniumwerkgroep

Voor meer informatie:

Harrie Winteraeken voorzitter Heerlen Mondiaal
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen

045-5228720 of 06-52375611
hwinteraeken@hotmail.com


3-9-2013 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 3 september 2013 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,-

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

Voor onze maaltijden hebben wij een nieuwe locatie: U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg. Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


Inkijk september 2013 Online

Door de INKIJK-redactie is het september 2013 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


31-8-2013 - Solidariteit met de Syrische revolutie

Op Zaterdag 31 augustus 2013 van 14.00-15.00 organiseert socialisme.nu een wake met speeches op het Gemeenteplein (Geleenstraat, Heerlen) uit Solidariteit met de Syrische revolutie.

Al meer dan twee jaar is de Syrische revolutie tegen het corrupte autoritaire regime van Bashar Al-Assad bezig. Het regime van Al-Assad reageert op deze opstand door dorpen en steden te vernietigen. De gifgasaanval in Damascus van woensdag 21 augustus 2013 past in dit rijtje, Al-Assad probeert nu zijn positie in het land te verstevigen.

Een grondstof voor dit gifgas is mogelijk aangeleverd door Nederlandse bedrijven. In 2003 leverde een Nederlandse exporteur een grote lading glycol aan het Syrische ministerie voor Industrie.

Meer dan een miljoen Syrische kinderen zijn nu op de vlucht. De meesten verblijven in buurlanden zoals Libanon, Turkije en Irak. Nederland heeft 200 Syriërs opgevangen.

Kom naar de wake en neem vrienden, familie en collega's mee. Laat je solidariteit met de slachtoffers en nabestaanden van deze gifgasaanval zien.

Meer info:heerlen@socialisme.nu


24-8-2013 - Wereldwinkel Heerlen viert 40-jarig bestaan

In augustus 1973 werd de Stichting Wereldwinkel Heerlen opgericht. Dit jaar viert de Wereldwinkel dus haar veertigjarig jubileum. Dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan.

Op 24 augustus 2013 vanaf 13 uur is iedereen van harte welkom bij de winkel voor een drankje, een hapje, muziek en optredens.

Iedereen is van harte welkom, maar we verwachten natuurlijk ook veel medewerkers, oud-medewerkers, buren en vrienden.

Wethouder Peter van Zutphen zal om 14 uur de aanwezigen toespreken.

Voor kinderen is er een grabbelton. Ze kunnen ook meedoen met een kleurwedstrijd.

De tekeningen zijn te krijgen in de winkel. Als je ze inlevert vóór 23 augustus, kun je een leuke prijs winnen. De prijsuitreiking is 24 augustus.

Je kunt de gelegenheid ook te baat nemen om wat te kopen in de winkel. Er zijn interessante artikelen in de uitverkoop en op de overige non-food artikelen krijg je die dag 10 procent korting.

Plaats: Wereldwinkel Heerlen, Akerstraat 9
Tijd: zaterdag 24 augustus van 13 tot 17 uur


22-8-2013 - Nieuwsbrief Augustus Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de nieuwsbrief augustus 2013 van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


Inkijk Speciale Editie Online

Door de INKIJK-redactie is de eerste speciale editie gewijd aan het 40 jaar bestaan van de WereldWinkel Heerlen online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


6-8-2013 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 6 augustus een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,-

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

Voor onze maaltijden hebben wij een nieuwe locatie: U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg. Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


19-6-2013 - Wandeling langs Stolpersteine in Heerlen

Woensdagmorgen 19 juni 2013 mocht ik samen met Fely Seijben namens het Vredesplatform Heerlen het 'eerste exemplaar' van het boekje Stolpersteine in ontvangst nemen.

Onder leiding van hun geschiedenisleraar Martin van der Weerden van het Bernardinuscollege hebben zeven leerlingen het boekje samengesteld. De ondertitel luidt: 'Een wandeling door de Joodse geschiedenis van Heerlen tijdens de Tweede Wereldoorlog'. De overhandiging vond plaats bij het Joods monument aan de Akerstraat te Heerlen, waarop de mensen staan genoemd die vanuit Heerlen zijn gedeporteerd naar concentratiekampen en daar niet van terugkeerden.

Stolpersteine (struikelstenen) zijn stenen met een klein plaatje waarop de naam staat van Joodse personen die tijdens de oorlog zijn gedeporteerd. Ze zijn geplaatst in het trottoir voor de huizen waar ze leefden. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is in 1997 begonnen met het leggen van Stolpersteine in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Hij noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en met je hart en je moet buigen om de tekst te lezen. Het motto is: 'een mens is pas vergeten als zijn of haar naam vergeten is'.

In Heerlen zijn inmiddels 25 struikelstenen geplaatst en waarschijnlijk volgen er nog meer. De Stolpersteinewandeling voert langs de eerste acht adressen, waar deze 25 gedenkplaatjes zijn geplaatst en enkele andere voor deze geschiedenis gedenkwaardige plaatsen.

Ik vond het een hele eer dat ik het eerste exemplaar van het boekje van deze leerlingen mocht ontvangen. Het is van groot belang dat dit stuk zwarte geschiedenis in herinnering wordt gehouden. Daar draagt dit boekje zeer zeker aan bij. Het is onvoorstelbaar wat er in de Tweede Wereldoorlog aan gruwelijkheden heeft plaatsgevonden. Het is misschien wel goed dat dit niet in zijn volle omvang tot je kan doordringen vanwege z'n gruwelijkheid. Maar om een indruk te krijgen, kan men zien en horen van de enkelen die de concentratiekampen hebben overleefd, hoe dit de rest van hun leven getekend heeft.

Het was toen vele malen erger. Maar de ellende van het Hitlerregime mag nooit worden vergeten. Het mag altijd bagage zijn voor het menselijk handelen nu. Het moet onderdeel zijn van het bewust zijn van de situatie waarin we nu leven. Van de goede kanten, maar ook de slechte. Het Vredesplatform Heerlen vraagt aandacht voor die slechte kanten van de tegenwoordige tijd. Denk daarbij aan de burgeroorlog in Syrië, waar inmiddels bijna 100.000 doden zijn te betreuren. Maar ook schending van mensenrechten gebeurt nog veel te vaak en fascisme, racisme en extremisme bedreigen ook tegenwoordig nog onze samenleving en de vreedzame wereldorde. We vragen in onze omgeving (een beetje ouderwets) om aandacht door brieven te sturen naar onze minister van Buitenlandse Zaken, en handtekeningen en een beetje geld te verzamelen. Kleine druppels op een gloeiende plaat, maar wel binnen je eigen bereik en mogelijkheden. Ik verwijs de jeugd naar de nieuwe media en in het bijzonder naar AVAAZ waar op korte tijd wereldwijd miljoenen handtekeningen worden verzameld. Voor de gewone burger een kleine moeite, maar die grote aantallen maken stellig meer indruk bij de mensen die er toe doen.

Maar voorafgaand aan de stap van standpunt innemen en handelen is er de bewustwording. Weten, bekend zijn met je geschiedenis en je omgeving. Je realiseren wat er aan de hand is en dat een plek geven in het grote geheel. En daar draagt het boekje met de wandeling langs de Stolpersteine in Heerlen aan bij. Daar sprak ik naar deze leerlingen toe ook mijn waardering over uit. Dat boekje maken en het onderzoek daarvoor, waren goed bestede uren op school. Voor jezelf, je eigen bewustwording, maar ook als aanbod aan de burgers van Heerlen. Zodat ook zij weer wat meer bagage tot zich kunnen nemen voor hun handelen.

Het boekje Stolpersteine is het gemakkelijkst te verkrijgen door het hier te downloaden.

Meer informatie vindt u op:www.lodewijkfoijer.nl


7-7-2013 - Vooraankondiging Heerlen in de Wereld

Op 21 september 2013 organiseert Heerlen Mondiaal weer haar jaarlijkse evenement Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen.

Ook dit jaar staan de kraampjes op het Pancratiusplein en zullen er ook weer een aantal muziekgroepen komen optreden.

De organisatie laat weten dat er nog plaats is en groepen kunnen zich nog 23 augustus 2013 aanmelden.

Aanmelden kan per email bij Mevrouw Fely Seijben op: f.seijben@planet.nl

Voor meer informatie: 045-5724626

Hopelijk tot ziens op 21 september !!


2-7-2013 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 2 juli een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,-

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

Voor onze maaltijden hebben wij een nieuwe locatie: U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg. Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


20 juni 2013 - Nieuwsbrief Stichting Aman-Iman

Vandaag verscheen de 5 de nieuwsbrief van jaargang 5 van de Stichting Aman-Iman, water is leven

Voor meer informatie kijk op: www.aman-iman.nl


20 + 22-6-2013 - Samen kan het Anders

Op donderdag 20 en zaterdag 22 juni 2013 houd het platform Samen Kan het Anders gerichte acties in Maastricht voor rechtvaardig en humaan vluchtelingenbeleid.

Beschaamd, boos en verdrietig

Het vreemdelingenbeleid in Nederland moet op de schop. Het platform 'Samen kan het anders' richt zich daarvoor op drie pijlers:

- Geen onnodige en dure detentie van illegalen;
- Zet mensen niet op straat, maar biedt ze alternatieven;
- Maak illegalen niet strafbaar.

Dat het anders kan, laten wij zien op 20 en 22 juni 2013 in Maastricht:

Programma zaterdag 22 juni:

12.00 demonstratieve optocht van Plein 1992 naar de Markt
13.00 aankomst op de Markt
13.00 programma's, optredens, film, discussie, in drie tenten
16.00 maaltijd voor deelnemende vluchtelingen, discussie met politici

Programma donderdag 20 juni:

19.30 formumdiscussie Tongersestraat 53, Maastricht

Eerste pijler voor een rechtvaardig en humaan vluchtelingenbeleid: Geen detentie als het anders kan.

Over vreemdelingendetentie, de onmenselijke en onwenselijke praktijk en over alternatieven

Mensenrechten gelden voor iedereen. Overal, altijd. Maar hoe zit dat eigenlijk met mensenrechten dicht bij huis, in Nederland ?

Kijk eens naar de mensonwaardige situatie van vreemdelingen in Nederlandse detentie, hoe wij als beschaafd land omgaan met mensenrechten.

Om verschillende redenen komen mensen naar Nederland. Mensen kunnen vluchten voor een oorlog, voor honger of werkeloosheid of gewoon omdat hun gezinsleden al in Nederland wonen.

Van al deze mensen moet worden bepaald of ze in aanmerking komen voor een (tijdelijk) verblijf. De procedures die worden gehanteerd om een asielaanvraag te beoordelen, moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. Daar gaat het in Nederland gruwelijk mis.

Younes Omar (hongerstaker uit de Vluchtkerk, Amsterdam): "Een hongerstaking is een van de weinige dingen die we nog kunnen doen, vooral die mensen die in de gevangenis zijn gestopt. Want daar word je helemaal gek, daar weet je nooit wat er met je gebeurt. Je wordt er ingestopt voor zes, negen, twaalf of achttien maanden, niemand weet het. Dus daarom zijn die mensen aan het hongerstaken voor de vrijheid."

Op dit moment zijn er vier vreemdelingendetentie centra waar in totaal ongeveer zesduizend mensen per jaar voor korte of langere tijd in de cel zitten. Gemiddeld drie maanden, maar soms langer dan een jaar. En vaak ook meerdere malen, want eenmaal uit detentie blijven mensen illegaal en kunnen zij weer worden opgepakt.

Er zijn mensen die zo meer dan vier jaar van hun leven in detentie doorbrengen. Een uitzichtloze situatie, zeker als het land van herkomst de mensen niet terug wil nemen. Deze mensen kunnen nergens heen en worden vermorzeld door een systeem dat geen raad met ze weet.

Vreemdelingendetentie is bedoeld als 'ultimum remedium', dat wil zeggen dat het alleen ingezet mag worden als het echt niet anders kan. Dat kan het geval zijn vlak voor de daadwerkelijke terugkeer naar het land van herkomst. Maar in de praktijk worden mensen vrijwel standaard vastgezet. Dan komen fundamentele mensenrechten in het geding.

Pol Verhelle, Platform 'Samen kan het anders': "ik ken de praktijk van detentie, ik zie hoe onze klanten beschadigd uit deze maanden durende gevangenschap komen en via de illegaliteit bij ons op de stoep staan".

Het lot van detentie ondergaan mensen die op bijvoorbeeld Schiphol de toegang tot Nederland is geweigerd of waarvan de asielaanvraag nog loopt (zogenaamde grensdetentie), maar veel vaker gaat het om uitgeprocedeerde asiel zoekers of mensen waarvan de verblijfs vergunning is verlopen, mensen die al langere tijd in Nederland verblijven.

Volgens de internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend, mogen staten mensen niet zomaar hun vrijheid ontnemen, alleen als dat echt niet anders kan.

Vreemdelingendetentie is het uiterste middel. Dat bevestigt staatssecretaris Teeven van Justitie zelf ook. Tussen woord en daad zit echter een groot verschil.

Trouwens, het Nederlandse uitzettingsbeleid blijkt niet effectief. Het lukt maar in de helft van de gevallen om gedetineerden uit Nederland te laten vertrekken. De helft daarvan gaat naar een ander Europees land. De helft daarvan blijft in Nederland, een deel daarvan vlucht in de illegaliteit. Driekwart van alle uitgezetten verlaat Nederland niet of keert er weer terug.

Al jarenlang dringen tal van mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties aan op alternatieven voor vreemdelingendetentie. Die zijn humaner en soms zelfs kostenbesparend. Er zijn alterna tieven, zoals een meldplicht, garantstelling of plaatsing in vrijheidbeperkende instellingen, waar mensen vrij kunnen bewegen. En dan nog steeds geldt: alleen als minder ingrijpende maatregelen niet toereikend zijn.

Dat er met vreemdelingendetentie veel mis is, is duidelijk geworden door de commotie rond de onterechte detentie en daaropvolgende zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov en de hongerstakingen in detentiecentra.

Het is nu aan dit kabinet om fundamentele veranderingen voor te stellen. De tijd is meer dan rijp. Dan helpt het als heel veel Nederlanders duidelijk maken dat ze zich schamen voor hoe we vreemdelingendetentie in ons land aanpakken.

Kijk ook naar het verhaal van Younis op: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wdU_exQD7Gc

U kunt het platform 'Samen kan het anders' ook financieel steunen door geld over te maken op rekeningnummer 43.99.60.495 t.n.v. Stichting VLot Zuid-Limburg, onder vermelding van '22 juni'.

Voor meer informatie: www.samenkanhetanders.nl


19-6-2013 - 3de Nieuwsbrief Platform Samen Kan Het anders

Het platform Samen kan het Anders bracht vandaag haar derde. nieuwsbrief uit met daarin de actie's voor 2013.

Op de de website www.samenkanhetanders.nl kunt u uw steunbetuiging achter te laten en of u ischrijven voor de demonstratie op 22 juni 2013 in Maastricht.


10-6-2013 - Lilet Never Happened

  

Nederland, 2012 / 105 minuten
Regie: Jacco Groen
Met: Johanna ter Steege, Sandy Talag, Timothy Mabalot e.a.

Amnesty International in samenwerking met Filmhuis "De Spiegel" organiseert op 10 juni 2013 in het kader van Movies that matter een speciale voorstelling van: Lilet Never Happened, een bioscoopfilm, waarbij de regisseur Jacco Groen aanwezig zal zijn om vragen te beantwoorden.

Lilet Never Happened vertelt het verhaal van het jonge meisje Lilet. Zij vecht om te overleven in de straten van Manila en dreigt af te glijden in de prostitutie.

Sociaal werkster Claire (gespeeld door Johanna ter Steege) probeert Lilet te redden, maar haar pogingen stranden keer op keer.

Hoewel ze genoeg kansen krijgt om eruit te stappen kiest Lilet in al haar weerbarstigheid toch voor de moeilijkste weg. Trailer https://vimeo.com/53719824

Lilet Never Happened is de debuutfilm van Jacco Groen. 18 jaar geleden interviewde hij een 13 jarig meisje in een psychiatrische inrichting in Manila.

Ze was twee jaar lang de meest populaire kinderprostituee en haar verhaal was ongelooflijk. Aanvankelijk zou Jacco een documentaire met het meisje maken maar toen hij terugkwam in Manila was Lilet nergens te vinden. Hij besloot toen het verhaal om te zetten in een scenario.

Dit script won in 2009 in Los Angeles "Best Social Drama". Vervolgens is er 3 jaar over gedaan om de film op te nemen met een fantastisch meisje in de hoofdrol.

De film werd reeds geselecteerd voor grote internationale Filmfestivals, zoals het Internationaal Filmfestival van Warschau, en het Internationaal filmfestival van India.

De film moet nog op de Filippijnen in première gaan waar het zeker veel stof zal doen opwaaien.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl   www.moviesthatmatter.nl


9-6-2013 - Festival Musada Sittard

Musada is een Wereldmuziekfestival dat al meer dan 25 jaar plaats vindt in Sittard.

Op 9 juni 2013 is het hart van Sittard weer een smeltkroes van geuren, klanken, kleuren en bewegingen die éénmaal per jaar de lucht boven de Markt in Sittard doet trillen.....omdat het Wereldmuziekfestival Musada neerstrijkt.

Dit jaar heeft de organisatie spetterende bands weten te contracteren:
Kasba brengt een swingende mix van uiterst dansbare Marokkaanse en Westerse muziek ten gehore.
En vergis je niet in de meeslepende salsa's en merengues van El Combo Mundial di Gerardo Rosales.

Daar moet je bij zijn . Er zijn weer allerlei workshops voor kids en eenieder die er zin in heeft. En natuurlijk stallen de wereldkraampjes hun meest uiteenlopende mooie snuisterijen uit.

De wereld vraagt van ons om met een eerlijke, oprechte maar ook nieuwsgierige blik naar haar te kijken. Daarom roepen wij: "De verschillen moet je vieren" !!

Lieve mensen, kom allemaal kijken en snuif die vreemde maar oh zo heerlijke geuren op. Kijk naar al die prachtige kleuren van mensen en hun kleding en stoffen en laat je meesleuren door de opzwepende klanken van verre oorden ..............dat is het "Festival Musada" op De Markt In Sittard.

Voor meer informatie: www.musada.nl


8-6-2013 - Rommelmarkt Vrouwengroep Vlinder

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op 8 juni 2013 een rommelmarkt.

Deze wordt gehouden van 10.00 - 17.00 in de grote zaal van de Luciushof, Putgraaf 3 te Heerlen.

De opbrengst van deze dag gaat het project Naaiatelier in Afghanistan.

Wij hebben het geld hard nodig om het project draaiend te houden. Zo krijgen steeds meer vrouwen en kinderen de kans om een beter toekomst op te bouwen.

Uw hulp wordt zeer gewaardeerd !

Op vrijdag 7 juni bent u de hele dag welkom om spullen af te geven die u niet gebruikt.

Wij kunnen deze spullen goed gebruiken !

De spullen worden op vrijdag 7 juni, verzameld bij Bert in het Open Huis Putgraaf 3 te Heerlen

Meer informatie kunt u krijgen bij voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


6-6-2013 - Café Mondiaal 3de editie: Energie en klimaat

De derde aflevering van Café Mondiaal heeft als thema Energie en klimaat en vindt zoals ook de voorgaande edities plaats in Café Pelt en wel op donderdag 6 juni om 19.30

De bijeenkomst wordt deze keer georganiseerd door Transition Town Parksjtad Limburg in samenwerking met HeerlenMondiaal.

Helmut Steeman van Transition Town Parksjtad zal bij de start van het gesprek kort uitleggen hoe nu in Nederland elektriciteit opgewekt wordt en welke gevolgen dat heeft. Hij zal goede alternatieven aandragen waarmee bovendien geld verdiend kan worden. Hij spreekt daarbij uit eigen ervaring.

Uiteraard komen ook warmtevoorziening en transport aan bod. Tevens worden actuele thema's besproken zoals de nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales, de toekomst van kernenergie, schalieolie en -gas en teerzand, de neveneffecten van biogas en biobrandstoffen, maar ook de reikwijdte van duurzame energiebronnen en energiebesparing. Tevens wordt stilgestaan bij de relatie tussen energiegebruik en klimaat(verandering).

De centrale vragen zullen zijn: hoe er in de toekomst evenwicht kan worden bereikt tussen het energiegebruik van onze samenleving en een duurzaam functioneren ?

Welke verwachtingen zijn mogelijk maar ook realistisch ?

Wat kunnen burgers zelf doen ?

De organisatoren gaan ervan uit dat het risico op het veranderen van het klimaat door het gebruik van fossiele brandstoffen en in het bijzonder de uitstoot van CO2 groot is.

Deze relatie is wellicht niet 100 % aangetoond, maar door de organisatoren wordt deze voldoende waarschijnlijk geacht.

Daarmee volgen zij de grootst gemene deler van het IPCC (Intergovernmental Platform on Climate Chance) en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (De Bilt). Dat neemt niet weg dat ook dit een deel van de discussie kan vormen.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag stukken, klimaat- en milieuproblemen.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie.

Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegen- heid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

Voor meer informatie:

Helmut Steeman Transition Town Parsjtad
06-41721989 (niet bereikbaar van 21-5 tot 1-6)
helmut.steeman@gmail.com helmut.steeman@gmail.com (wordt niet gelezen van 21-5 tot 1-6)

Harrie Winteraeken voorzitter HeerlenMondiaal
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen

045-5228720 of 06-52375611
hwinteraeken@hotmail.com

Zie ook de website van Transition Town Parksjtad: http://parksjtad.transitiontowns.nl/


4-6-2013 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 4 juni een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van feestelijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

Deze keer wordt het feestelijk gehouden met muziek en traditionele kleding !

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,-

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de grote zaal van Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


1-6-2013 - Reisje naar Brussel

Op 1 juni 2013 organiseert de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad een reisje naar Brussel.

REIZEN bevorderen de samenleving. Het doel van deze reis is ook nieuwe verbindingen maken in de samenleving en wil mensen met verschillende achtergronden samen laten reizen.

De afstand tussen de burgers neemt toe en de multiculturele samenleving wordt negatief beoordeeld.

Je ziet dat heel veel groepen mensen (Moslims,Christenen, Turken, Antillianen, Marokkanen, Nederlanders, etc.) in hun eigen omgeving blijven en zich niet mengen in de samenleving.

Stichting.ICMP wil een bijdrage leveren aan het vormgeven van burgerparticipatie en bevorderen van de multiculturele samenleving in Parkstad.

Kosten: € 13,00 euro per persoon.
Vertrek: Achterkant Station ( Heerlen station)
Vertrektijd: 08.00 uur
Terug: 8.00 uur vanuit Brussel

Iedereen is welkom !!!

Aanmelden :
Via 06-33929276 of sicmp@yahoo.com


Hoe blij moet Heerlen zijn met de komst van Primark ?

Enkele maanden geleden werd bekend dat de zeer populaire Ierse modewinkelketen Primark zich gaat vestigen in het op te knappen winkelcentrum De Plu in het winkelcentrum van Heerlen. Ze denken aan een winkel van ± 6.000 m² vloeroppervlak. Er waren veel positieve reacties zoals een enorme impuls; eindelijk weer een trekker voor de stad, die de huidige rampspoed gaat keren; goed voor de omzetten, de zaak gaat veel werkgelegenheid bieden en de consument heeft er een hele mooie winkel bij waar velen goedkoop zullen slagen.

Een Primark in de nieuwe Plu zal zeer waarschijnlijk een succesvolle winkel worden. Het kernwinkelcentrum van Heerlen wordt er wellicht sterker van, zeker als ook over enkele jaren het winkelcentrum in het Maankwartier publiek gaan trekken.

Maar in een commentaar in de regionale kranten werden toen ook al wat negatieve aspecten gesignaleerd. Het gaat slecht met de detailhandel en in het bijzonder met de kleding- en schoenenzaken. "Nul dagverkopen zijn in modeboetieks eerder regel dan uitzondering". De leegstand van winkelpanden is in verhouding met de rest van Nederland verontrustend groot en groeit. Het consumentenvertrouwen is extreem laag.

Als het gegeven klopt dat de mensen een euro maar één keer kunnen uitgeven, dan zal de komst van de succesvolle Primark waarschijnlijk maar weinig andere winnaars kennen.

Bij veel meer zaken zal naar verwachting de omzet verder dalen. De omliggende straten en de andere winkelcentra in Parkstad Limburg zullen waarschijnlijk nog meer leegstand krijgen. Neem het zieltogende winkelcentrum van Kerkrade maar als voorbeeld. Toenemende leegstand is een keerzijde van de medaille, die ook veel maatschappelijke inspanningen gaat vragen. Hoe zou de balans uiteindelijk uitslaan ? Een gemeentebestuur dat streeft naar één gemeente in Parkstad zou de detailhandels studies en de negatieve gevolgen van nieuwe ontwikkelingen voor deze streek een stuk serieuzer moeten nemen.

En hoe blij moeten we verder zijn met Primark ? De goedkope kleding is van harte welkom. Maar de afgelopen week werd zeer pijnlijk duidelijk wie voor deze goedkope kleding de rekening betaalt.

Het instorten van het gebouw Rana Plaza in Savar, een voorstad van Dhaka, Bangladesh, is een grote ramp waarbij meer dan 1.100 mensen omkwamen. Vreselijk. Deze tragedie heeft natuurlijk zijn oorsprong in Bangladesh zelf. Maar Bangladesh is een van de armste landen van onze wereld. In het land is te weinig goed geregeld en dus zijn er misstanden en gebeuren er ongelukken. In het gebouw waren vijf naaiateliers gevestigd met meer dan 3.000 werknemers die onder andere aan Primark leveren.

Het is goed dat Primark, net als enkele andere westerse kledingwinkelketens, in dit geval 'compensatie' gaat betalen. Je zult maar als kind in zo'n land je moeder en kostwinner verliezen. Deze kledingwinkels erkennen daarmee dat ze mede verantwoordelijk zijn voor de ramp van Rana Plaza. Maar al beloven ze nu beterschap, het is verschrikkelijk achteraf. En deze ramp is er ook een in een reeks. En de misstanden in de kledingindustrie zijn nog veel verder verspreid.

Bangladesh is een van de belangrijkste kledingproducenten van de wereld. Ze slagen erin om onder slechte arbeidsomstandigheden producten te maken die aan onze kwaliteitseisen voldoen. Ze doen dat wat arbeidsrechten en werksituatie betreft onder vroeg-kapitalistische omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de industriële 19e eeuw hier. Ook kinderarbeid is nog lang niet overal uitgesloten. Dit alles zou voor onze samenleving onaanvaardbaar moeten zijn.

Maar in een tijd dat hier ontwikkelingssamenwerking onder druk staat, wordt weer eens duidelijk dat onze welvaart nog steeds veel profiteert van hun armoede.

Met lonen van € 70 per maand en extra lange werkweken worden mensen gedwongen tevreden te zijn omdat het nog veel beter is dan geen werk hebben. Primark laat zien dat onze koopjes de kansloosheid daar in stand houden. Deze uitbuiting moet stoppen en hiervoor is een brede omschakeling noodzakelijk.

Heerlen heeft als Millenniumgemeente onderschreven dat we moeten streven naar eerlijke handel met ontwikkelingslanden, zodat ze zelf kunnen werken aan een betere opbouw van hun land.

Eerlijke handel met eerlijke prijzen voor de producten, dat is ook een belangrijke vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daar zouden we Primark, maar ook de andere detailhandelsketens in de kledingbranche indringend op moeten aanspreken.

Wij burgers die voor het kledingrek staan. Maar ook ons 'rood' gekleurde college van B&W zou dat moeten meewegen in zijn beleidskeuzes.

Harrie Winteraeken
Voorzitter HeerlenMondiaal


De Voedselparadox

In dit boek nemen 14 filosofen, economen, wetenschappers en veldwerkers de lezer mee naar de ondoorzichtige wereld van DE VOEDSELPARADOX. De wereld waarin zowel sprake is van grootschalige honger als van (meer dan) genoeg voedsel voor zelfs een groeiende wereldbevolking.

De voedselparadox schetst contouren van een wereld waarin voedsel voor mensen voorrang heeft op voedsel voor grootschalige veeteelt en biobrandstoffen en massale voedselverspilling wordt tegengegaan. Een wereld waarin meer aandacht is voor toegang tot land en voedsel voor de allerarmsten, de ontwikkeling van lokale voedselvoorzieningen en gemeenschapszin.

Een andere wereld is mogelijk ! Dat is de boodschap van tal van maatschappelijke organisaties die zich niet herkennen in het huidige marktdenken dat de koers van veel regeringen bepaalt.

De boodschap van dit boek gaat nog een stapje verder: een andere wereld, ze is er al. Ze moet alleen nog ontdekt en omarmd worden.

De Voedselparadox
John Habets & Henk Gloudemans
Uitgever: Stichting WereldDelen
196 pag. Prijs: € 14.95

Te bestellen via:www.werelddelen.nl of tel. 013 5451666

Enkele citaten:

"Als we een bedrag zien staan op een prijskaartje van een product, dan geloven we dat dit ons een indicatie geeft over de waarde van dat product. Feit is echter dat die prijs vaak en systematisch juist datgene buiten beschouwing laat wat mensen nu net waardevol vinden." Raj Patel

"Echte welvaart gaat over alles wat échte waarde heeft, wat nut heeft, wat zin geeft aan ons leven. Het bestaat op de eerste plaats uit de materiële dingen die het leven ondersteunen - voedsel, onderdak, kleding enz. De belangrijkste vormen van echte welvaart zijn niet eens in geld uit te drukken. Liefde bijvoorbeeld, een gelukkig en gezond kind, een baan die zorgt voor een gezond gevoel van eigenwaarde, deel uitmaken van een sterke zorgzame gemeenschap, een gezonde levendige natuurlijke omgeving, vrede, enz. Niets daarvan vind je terug op de balansen van Wall Street of in onze berekeningen van het Bruto Nationaal Product !" David Korten

"Overal op de wereld wordt inheems land ingepikt ingepikt voor de teelt van suikerriet en palmolie voor biobrandstoffen, enorme delen van 's werelds regenwouden worden verwoest door mijnbouw en dambouw en soms worden er zelfs stammen hun leefgebied uitgezet omwille van natuurbehoud. Diefstal van hun land: dat is echt het allergrootste probleem. Door het verlies van land wordt het voor stammen steeds moeilijker om voor hun eigen voedsel te zorgen en een gezond leven te leiden. Ondanks het feit dat binnen het internationale recht de eigendomsrechten van de oorspronkelijke bevolking op hun land worden erkend, worden die rechten in de praktijk nauwelijks nageleefd." Nellie Werner

"Je kunt niet spreken van een op mensenrechten gebaseerde aanpak als je naar een gezin in armoede toe stapt en zegt: 50% van jullie gezin zal worden gered. De andere 50% bekijkt het maar." Diana Skelton

Voor vragen of meer informatie over het boek kunt u contact opnemen met stichting Werelddelen via tel. 013-5451666 of per
e-mail: werelddelen@werelddelen.nl


IN MEMORIAM - Bob Snackers

Op 29 april is te Heerlen Bob Snackers op 72 jarige leeftijd overleden.

Bob heeft met zijn percussiegroep Kumpo vele malen opgetreden tijdens de jaarlijkse informatiemarkt van HeerlenMondiaal " Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen" en dat heeft hij altijd met heel veel plezier gedaan.

Het was zeer prettig samenwerken met Bob.

Bob was een zeer positief ingesteld mens met liefde voor de mens en de natuur.

Dat hij mag rusten in vrede.


Terugblik op de discussieavond "Interventies bij internationale conflicten, geweldloos of militair ?" "Niets doen is geen optie".

Café Mondiaal, 2de editie 2 mei 2013 in café Pelt, Pancratiusplein te Heerlen.

Het onderstaande stukje is een terugblik mijnerzijds en geen verslag.

Er is ontzettend veel gezegd in het dik 2 uur durende gesprek en het is ondoenlijk om dit samen te vatten.

Er waren acht deelnemers, allen mensen met veel kennis en ervaring. Het gesprek was dan ook kwalitatief hoogstaand. Eigenlijk beantwoordde het in alles aan de uitgangspunten en de bedoelingen van een geslaagde Café Mondiaal: op de eerste plaats een bijeenkomst van liefhebbers van een goed thematisch gesprek over een onderwerp waar men belangstelling voor heeft.

Het gesprek was voorbereid met het opstellen van een aantal mogelijkheden van interventies en enkele centrale vragen. Deze lijst, die niet de bedoeling had om uitputtend te zijn, is nog op een aantal plekken aangevuld. Aardig was dat bleek dat over de niet-gewelddadige interventies en zijn succes- en faalfactoren Richard B. Gregg het boek Power of Non-violence heeft geschreven. Voor degene die zich er verder in wil verdiepen.

Wanneer is 'ingrijpen' gerechtvaardigd? Voor de deelnemers staat voorop als de mensenrechten niet of onvoldoende worden gerespecteerd of dat de bestaanszekerheid in het geding is. Solidariteit is het sleutelwoord.

Wat een interventie succesvol maakt is niet bij voorbaat duidelijk. Waarom stapte de president van Tunesië, Zine El Abidine Ben Ali op na vreedzame protesten en Bashar al-Assad van Syrië nog niet als zijn halve land in puin ligt. Welke interventies bouwen de juiste druk op waarvoor men blijkbaar gevoelig en ontvankelijk is ? En wat maakt geen indruk of waar trekt men zich niets van aan ? In het laatste geval heeft zo'n actie natuurlijk weinig zin en als men dat van te voren ziet aankomen, dan kan men zich de moeite sparen of beter iets anders doen ?

De interventies zijn er veel van aard. Wat een interventie tot een positieve of negatieve maakt, is vooral afhankelijk van het doel van de interveniërende partij en wie men wil steunen. Vergelijk de internationale strijders tegen het fascisme in de Spaanse burgeroorlog met de islamitische jongens die vanuit Nederland en België in Syrië gaan vechten. We kiezen dus zelf onze partners, die aansluiten bij onze ideologische doelstellingen.

Een ander punt is het wezenlijke belang van goede informatie. Deze informatie moet betrouwbaar zijn en zo mogelijk zelfs onafhankelijk. Dat is niet altijd het geval. Er wordt zelfs zeer veel en ook vaak geniepig gemanipuleerd met informatie. Bij groepen die je vertrouwt is het dan ook noodzakelijk dat ze goed met je kunnen communiceren. Daarbij is indrukwekkende informatie ook nodig om krachten te bundelen en te mobiliseren.

Vrij opvallend was dat, in tegenstelling tot wat men wellicht zou verwachten, de nadruk werd gelegd op niet-militaire interventies. De grens tussen wel of niet gewelddadig ingrijpen werd niet goed omschreven. Zelfs in een geval van Syrië durfden de gesprekspartners niet te beweren dat hier militair ingrijpen noodzakelijk of de enige potentieel succesvolle ingreep is.

Daarvoor zijn er niet alleen te veel voorbeelden van falend militair ingrijpen. Maar voor de meesten geldt het uitgangspunt dat conflicten niet met geweld en ten koste van vele onschuldige burgerslachtoffers mogen worden opgelost.

Ook werd aangehaald dat er na de huidige burgeroorlog en na het hopelijk spoedig afzetten van het bewind van Bashar al-Assad niet het risico mag worden gelopen dat de strijdende oppositiepartijen de strijd onderling vervolgen omdat ze van mening verschillen over de toekomst van hun land én omdat ze alleen de taal van de wapens kennen. Van belang is dat in Syrië groepen mensen zich kunnen voorbereiden op een zo democratisch mogelijke machtsvorming, zodat ook een vreedzame maatschappij kan ontstaan. Die groepen mensen verdienen onze steun.

Vanzelfsprekend zijn er ook verbanden gelegd tussen 'onze bemoeienis' en andere ontwikkelingen dan conflicten. En er worden ook vanuit het Vredesplatform en Heerlen Mondiaal veel vormen van interventies gebruikt. Zo worden brieven naar ministers geschreven en handtekeningacties gehouden.

Maar ook het werken aan bewustwording is van groot belang. Informatie doet handelen ? Door het mobiliseren van mensen wordt het handelen indrukwekkender. Zie de handtekeningenacties van onder andere Avaaz via internet. (Bijvoorbeeld en naast veel andere acties waren er 2,6 miljoen ondertekenaars van een petitie tegen pesticiden die bijen bedreigen, wat onlangs mee heeft geleid tot besluitvorming van de Europese Unie om het gebruik van deze pesticiden te stoppen).

Zo kan ook het voorbeeld van de ramp als gevolg van het instorten van het gebouw Rana Plaza in Savar, een voorstad van Dhaka, Bangladesh dienen, met een directe relatie met het kledingconcern Primark (zie elders op de website en in deze Inkijk).

Een dag eerder was het de Dag van de Arbeid. Daarin wordt vaak teruggekeken naar de strijd om de verwerving van de rechten van de arbeiders. De Dag van de Arbeid had zijn oorsprong in de 19de eeuw, maar het is nu nog hartstikke actueel in bijvoorbeeld de kledingindustrie van Bangladesh.

Mensen worden geholpen om voor het kledingrek een bewuste keuze te maken met het foldertje 'Duurzame kleding (en voeding ?)' van leerlingen van het Bernardinuscollege en de Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente. Bewustwording.

Maar het bereik is niet groot genoeg ? De meeste mensen zijn zich onbewust van de wantoestanden bij de kledingproductie in ontwikkelingslanden. Van het gifgebruik voor de productie van katoen tot en met de slechte arbeidsomstandigheden voor de textiel- arbeidsters en de armoedige lonen.

Met de herdenking van 4-5 mei in mijn achterhoofd komt ook het zinnetje "Wir haben es nicht gewußt" in me op. Men weet het niet en men wil het ook niet weten ? We vinden dat we genoeg andere zorgen aan ons hoofd hebben. En wat niet weet, dat niet deert, of hoeft ook niet te leiden tot handelen. Maar ik denk ook aan Martin Luther King: "Voor het slagen van het kwade is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen." Dus voor menigeen geldt gelukkig: "Niets doen is geen optie".

Harrie Winteraeken
Voorzitter Vredesplatform


Inkijk juni 2013 Online

Door de INKIJK-redactie is het juni 2013 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


23-5-2013 - Nieuwsbrief Stichting Vlot Zuid-Limburg

Stichting Vlot Zuid-Limburg bracht vandaag haar twaalfde nieuwsbrief uit.


14-5-2013 - Petitie: "Geen vluchtelingen in de cel"

Vluchtelingenwerk nederland is een petitie gestart tegen vreemdelingedetentie onder de titel: 'Geen vluchtelingen in de cel'.

Meer informatie en voor het tekenen van de petitie gaat u naar: http://www.leveninveiligheid.nl/


13-5-2013 - The act of killing

  

In het kader van het Movie that Matter festival organiseren Amnesty International en Filmhuis De Spiegel de vertoning van: The act of Killing.

Denemarken/Noorwegen/Verenigd Koninkrijk, 2013 / 115 minuten
Regie: Joshua Oppenheimer
Met: Haji Anif, Syamsul Arifin, Sakhyan Asmara e.a.

Deze film draait op: Maandag 13 mei / 20.00 uur

Als Werner Herzog zegt dat dit de meest angstaanjagende en surreële film is die hij in tien jaar gezien heeft, en vervolgens zijn gewicht achter het project gooit door executive producer te zijn, weet je dat je iets uitzonderlijks gaat zien. Maar laat de feiten voor zichzelf spreken.

Regisseur Joshua Oppenheimer heeft voor het maken van deze film oud-leden van een Indonesische death squad benaderd, mannen die verantwoordelijk zijn voor de uitroeiing van honderden leden van de Indonesische Communistische Partij in 1968, en heeft ze vervolgens gevraagd om hun daden na te spelen. Met kostuums, make-up, special effects, muziek, alles.

Er is geen oordeel. Er zijn geen interviews. Sommige van de heren zijn verbitterd, andere laconiek, maar ze komen allemaal los tijdens het maakproces. Wat is er te zeggen over zoiets, behalve dat het angstaanjagend en surreëel is ? Er zijn geen reparaties hier. Het is te laat voor excuses. Het enige wat er nog is, zijn de daden. En dan komen de woorden van die andere Oppenheimer naar boven, uitgesproken na de eerste atoombomproef: 'We knew the world would not be the same. (...) I remembered the line from the Hindu scripture. Vishnu is trying to persuade the Prince that he should do his duty and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become Death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another.'

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl   www.moviesthatmatter.nl


9-5-2013 - Festival El Dunya 2013

Festival El Dunya van het Mondiaal Centrum in Maastricht vindt dit jaar plaats op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei in de middag.

Het wordt opnieuw gehouden in het Stadspark bij de Onze Lieve Vrouwenwal Wal te Maastricht.

De meivakantie is een prachtig moment is om o.a. Maastrichtenaren die niet op vakantie zijn een "Wereldreis in eigen stad" aan te bieden. Er komt opnieuw een inspirerend en afwisselend programma van internationale dans en muziek met een grote mondiale markt waar stichtingen, fairtrade handelaren en buitenlandse handelaren voor een gemoedelijke mondiale sfeer zullen zorgen. Ook zullen er op het terrein zelf ludieke duurzame en mondiale acts opgevoerd worden. In de programmering wordt dit jaar meer gezocht naar kleine sfeervolle momenten waarin we culturen kunnen ontmoeten.

Het Mondiaal Centrum wil, naast een culturele ontmoeting, het publiek ook aanspreken op hun rol als wereldburger en vooral als wereldconsument. Immers, bijna alles wat we eten, drinken en aan kleding dragen, komt ergens uit die grote wereld. Waarom zouden we ons dan niet eens afvragen hoe het leven daar is? Door de nadruk te leggen op duurzaamheid en eerlijke handel , informatie over ontwikkelingssamenwerking en de Millenniumdoelen, maakt het Mondiaal Centrum de wereld niet alleen cultureel zichtbaar maar wijst het ook op aspecten van het dagelijkse leven.

Vanwege het slechte weer vorig jaar heeft de organisatie besloten ditmaal ook de zaal van d'n Hiemel erbij te betrekken. Ook zal de opstelling van de markt, bij slecht weer meer regenproof worden. Het is de derde keer dat dit mondiale festival gehouden wordt.

Meer informatie en het complete programma vindt u op: http://www.eldunyamaastricht.nl/


8-5-2013 - Amnesty International start Petitie "Ik schaam mij diep"

Amnesty International is een petitie gestart tegen inhumane vreemdelingendententie onder de titel:"Ik schaam mij diep"

Ga voor meer informatie en om de petitie te teken naar: www.ikschaammijdiep.nl/


Parkstads 1e maatschappelijke beursvloer groot succes!

Op donderdag 25 april 2013 stroomden zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties in grote getalen toe bij het Parkstad Limburg Stadion. Meer dan 80 organisaties en meer dan 70 bedrijven waren daar aanwezig bij de eerste Maatschappelijke Beursvloer Parkstad.

Tijdens de twee uur durende beursvloer werden 230 matches gemaakt: bedrijven maakten afspraken met organisaties om menskracht, faciliteiten, kennis of goederen in te zetten voor de maatschappelijke organisatie. En dat allemaal met gesloten beurs.

Opening door burgemeesters

De 'handel' op de beursvloer werd geopend door zeven van de acht Parkstadse burgemeesters. Met een gezamenlijke slag op de gong gaven zij de aftrap voor het evenement. Met maar ruim 400 bezoekers in de business lounge van het Parkstad Limburg Stadion was het behoorlijk druk. De eerste matches werden dan ook enkele minuten na de start al gemaakt.

Niet alleen de opening door de burgemeesters gaf de beursvloer een officieel tintje. Ook de aanwezigheid van notaris mr. Mickartz en notaris mr. Van Thoor droegen hieraan bij. De notarissen maakten overuren tijdens het twee uur durende evenement. Elke match werd namelijk officieel door de notaris bezegeld.

Wedstrijdje

De bedrijven deden hun uiterste best om zoveel mogelijk matches tot stand te brengen. Voor elke match kregen ze namelijk een 'beursvloerwuppie'. Het bedrijf met de meeste wuppies kreeg twee bedrijfsfietsen met logo aangeboden. Met beiden 14 matches waren Frank Kleijnen van Groentotaal Limburg Kleijnen verhuur en Leo Ramackers van Parkstad Personeel de gelukkigen.

Succesvol

Een paar uur tijd leverde heel wat rendement op. Met 230 matches en vele uren hulp en advies en voor duizenden euro's aan materiaal voor de maatschappelijke organisaties, is het evenement met recht een succes te noemen.

Vrijwilligerswerk: vraag en aanbod

De Maatschappelijke Beursvloer Parkstad is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld. Het gaat om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin. Gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen elkaar ontmoeten op de beursvloer. Niet om er aandelen te verhandelen, maar om met gesloten beurzen zoveel mogelijk matches tot stand te brengen.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen is voor steeds meer bedrijven in Parkstad een thema, zoals wel bleek uit het grote aantal ondernemers dat in het Parkstad Limburg Stadion aanwezig was. De Beursvloer bood ondernemers de kans om concrete invulling aan hun MBO-beleid. Al snel bleek dat wat zij te bieden hebben, voor maatschappelijke organisaties vaak zeer gewenst. Organisaties met de hulp van de ondernemers de kans om hun uw organisatie verder professionaliseren of onvervulde wensen realiseren.

Platform Parkstad aan Zet

De Maatschappelijke Beursvloer Parkstad is een initiatief van het platform Parkstad aan Zet. Het platform is een initiatiefgroep die een duurzame impuls wil geven aan het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Parkstad. De beursvloer was de eerste activiteit waarmee het platform hier invulling aan wil geven.

De projectcoördinatie was in handen van Parkstad aan Zet, organisatie voor betrokken ondernemen in Parkstad. Parkstad aan Zet is een project van welzijnsorganisaties Alcander en Impuls. De overige leden van het platform ondersteunen de Beursvloer door het beschikbaar stellen van faciliteiten en menskracht.

Voor meer informatie:

www.parkstadaanzet.nl of www.beursvloer.com/


Kans voor open doel

Tineke Koenders (vroeger deelnemer aan Heerlen mondiaal) en haar man Gerrit hebben in Ghana een weeshuis waar ze zich beiden voor inzetten.

Hierbij worden zij gesteund door de stichting Kans voor Open doel.

Kans voor open doel heeft sinds kort een nieuwe website met informatie en foto's over het weeshuis en het wel en wee van Gerrit en Tineke.

http://kvodinghana.wix.com/kans-voor-open-doel

Eerste Café Mondiaal was succes

Ruim twintig belangstellenden waren 4 april 2013 aanwezig in Café Pelt bij een discussie avond over ontwikkelingssamenwerking.

Het was de eerste van een serie bijeenkomsten onder de titel Café Mondiaal met discussies over actuele mondiale thema's.

Geen lezingen door sprekers van buiten, hoogstens een korte inleiding op het thema. Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal en de deelnemende groepen, telkens op de eerste donderdag van de maand.

De eerste avond was georganiseerd door de werkgroep Heerlen Millenniumgemeente.

Het thema was "Zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking", voorwaar een actueel onderwerp.

De bijeenkomst begon met de een korte film uit de documentaire Route 2015 over samenwerking van verloskundigen uit Nederland en Sierra Leone bij de bestrijding van kinder- en moedersterfte.

Opvallend in de film was het wederzijdse respect bij de samenwerkende verloskundigen. Ook was boeiend om te zien hoe de traditionele verloskunde werd geïntegreerd in de moderne geneeskunde.

Naar aanleiding van acht stellingen volgde een levendige discussie over de zin van ontwikkelingssamenwerking.

Het belang van samenwerking werd benadrukt. Het invoeren van westerse technieken zonder deelname van de bevolking is tot mislukking gedoemd.

De algemene mening was dat respectvolle samenwerking kan bijdragen aan verbetering van gezondheid en bestrijding van armoede.

Eerlijke handel is echter belangrijker. Doordat veel van de ontwikkelingslanden rijker worden, verandert ontwikkelingssamenwerking wel. De rol van het westen wordt minder.

Het positieve effect van ontwikkelingssamenwerking wordt echter te niet gedaan door activiteiten in het westen die nadelig zijn voor arme landen.

Nederland maakt het bedrijven in ontwikkelingslanden mogelijk bijna géén belasting te betalen, door invoerrechten maken we export naar Nederland duur, we dumpen landbouwproducten en we stoten veel te veel CO2 uit. Echte solidariteit betekent dat we deze praktijken uitbannen.

Kant en klare antwoorden op vragen kwamen er niet. Twijfels bleven. Maar veel aanwezigen vertelden dat ze weer aan het denken waren gezet en zeker met dit onderwerp door zullen gaan. Dat alleen al vinden de organisatoren een groot succes.

Wij gaan dus zeker door met Café Mondiaal.

Het Vredesplatform organiseert op 2 mei 2013 de 2de bijeenkomst en meer hierover leest u op deze website.


Guatemala-avond: kort verslag

Op 22 maart 2013 verzorgde Mario Coolen een heel bijzondere avond voor de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen.

Vanuit zijn eigen ervaring vertelde theoloog Mario Coolen - verbonden aan Solidaridad - over de mensonwaardige arbeidsomstandig- heden op de suikerrietplantages en over de nieuwe wegen die Solidaridad inslaat om te komen tot verantwoorde productie van suikerriet met oog voor mens en milieu.

In de jaren 70 vertrok Mario naar het Midden-Amerikaanse land om er te leven en te werken te midden van landarbeiders. Toen de militairen er met medewerking van de VS een slachting aanrichtten onder vooral de inheemse bevolking moest hij vluchten. Hij bleef echter altijd in contact, ook nu, nu de indiaanse gemeenschappen wat vrijer een balans kunnen opmaken van die gruwelijke tijden.

Vandaag probeert hij de mensen te ondersteunen via een andere weg: een eerlijke prijs te zien bereiken voor het werken in de suikerrietproductie.

Campagne van Solidaridad: Stop de bittere bijsmaak van suiker

Suikerriet is een belangrijke grondstof voor voedsel, brandstof en de chemische industrie.

De productie van suikerriet biedt miljoenen mensen een bestaansbasis, maar de sector heeft te kampen met een lange geschiedenis van slechte arbeidsomstandigheden en een negatieve impact op het milieu.

Suikerrietkappen is zwaar werk. De kappers maken lange dagen tegen een laag loon. Ook komt regelmatig kinderarbeid in de suikerrietteelt voor.

De uitbreiding van suikerrietteelt leidt op verschillende plekken in de wereld tot conflicten met kleine boeren, die verdreven worden van hun grond en niet meer in staat zijn het dagelijks voedsel te verbouwen.

Solidaridad ziet eerlijke en duurzame handel als beste middel om de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Met de ervaringen die zijn opgedaan bij de verduurzaming van o.a. koffie en katoen zet Solidaridad zich in voor de verbetering van de arbeids- en milieu- omstandigheden in de productie van suikerriet.

Om dat doel te bereiken is Solidaridad actief lid van Bonsucro. Bonsucro heeft als doel wereldwijd de sociale, milieu- en economische impact van suikerrietproductie te verbeteren.

Mario Coolen komt dit jaar terug naar Heerlen. Wie zijn getuigenis miste moet beslist contact opnemen met de Andreasparochie van Heerlerbaan.

Meer info leest u op: www.solidaridad.nl/suikerriet

Wie in onze regio iets wil doen met Guatemala:

(Stichting) www.kinderprojectenguatemala.nl via bakker Hagendoren - Hoensbroek(Stichting) www.ninosdellago.nl via Marten Numan - Heerlen25-5-2013 - Repair Café op 25 mei 2013 te gast in Simpelveld

Na een wel zeer druk bezocht en succesvol Repair Café in Bocholtz is het nu de beurt aan De Rode Beuk in Simpelveld om haar deuren open te zetten voor de vrijwilligers van Repair Café Parkstad Limburg. Want wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien ? Mooi niet !

De Rode Beuk In grand-café De Rode Beuk wordt welzijnswerk gecombineerd met sociaal ondernemerschap. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers van het ouderenwerk van Impuls, mensen in een re-integratie of leerwerktraject en stagiaires. Het grand-café is een sociale ontmoetingsplek voor omwonenden en bewoners van Simpelveld.

Doel Een belangrijk doel van het grand-café is het stimuleren van vrijwillige inzet en maatschappelijke participatie. Ook biedt grand-café De Rode Beuk mensen de kans om door te groeien op de arbeidsmarkt. Verder worden als erkend leerwerkbedrijf, leerwerktrajecten en stages mogelijk gemaakt.

Krachten bundelen Op zaterdag 25 mei 2013 bundelen grand-café De Rode Beuk en Repair Café Parkstad Limburg samen hun krachten door een Repair Café te houden en wel van 13.00 - 16.30 uur. Het adres is Kloosterstraat 57, 6369 AB Simpelveld.

Doe met ons mee Heeft u spulletjes die kapot zijn, gooi ze dan nietweg maar neem ze zaterdag 25 mei aanstaande mee naar De Rode Beuk. Samen met u kijken deskundige vrijwilligers of de spullen nog te repareren zijn. Op de locatie zijn naast materialen ook elektromonteurs, techneuten, timmermensen, fietsenmakers en naaisters aanwezig.

Andere manier van kijken In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken en er opnieuw de waarde van in te zien.
Daarnaast bevordert Het Repair Café het (sociale) contact tussen mensen.
Ook als u niets te repareren heeft bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen of een kop koffie te komen drinken !

Kijk voor meer informatie op:

www.repaircafe.nl/heerlen/
www.parksjtad.transitiontowns.nl


7-5-2013 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 7 mei een Afghaans solidariteits- maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van feestelijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,-

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de grote zaal van Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


4+5 mei 2013 in Heerlen

Naast de officiële herdenkingsceremonie op 4 mei zorgt het 4-5 meicomité voor tal van activiteiten. Met onder andere muziek in de stad en een bevrijdingsrun.

Dodenherdenking 4 mei

Op 4 mei is er op twee plaatsen in Heerlen een dodenherdenking:

In Heerlen begint het officiële gedeelte om 19.00 uur in het stadhuis, gevolgd om 19.35 door een stille tocht vanaf het Raadhuisplein.

Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte gehouden bij het oorlogsmonument en het Joods monument aan de Akerstraat.

Hierna volgen de kransleggingen.

In Hoensbroek is om 19.15 uur een stille tocht vanaf het Gemeenschapshuis Mariarade naar de Markt.

Om 20.00 uur volgt twee minuten stilte en de kranslegging.

Bevrijdingsfeest 5 mei

In samenwerking met het 4­5 meicomité zijn er veel activiteiten in de stad, zoals de bevrijdingsrun van 3 en 5 kilometer waar jong en oud aan mee kan doen. Ook is er het onthaal van het bevrijdingsvuur.

Het vuur wordt door een groep atleten van AVON Heerlen midden in de nacht opgehaald uit Wageningen en hardlopend naar Heerlen gebracht.

Toen deze Inkijk werd samengesteld waren veel programma's en tijdstippen nog volop in voorbereiding.

Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij u naar de sites:

www.4en5meiheerlen.nl
www.heerlen.nl


2-5-2013 - Café Mondiaal "Interventies bij internationale conflicten, geweldloos of militair?"

"Niets doen is géén optie".

Op 2 mei 2013 vindt vanaf 19.30 in Café Pelt de 2de aflevering van Café Mondiaal plaats met als thema: 'interventies bij internationale conflicten'.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Vredesplatform Heerlen in samenwerking met Heerlen Mondiaal en sluit aan bij het nieuwe initiatief om de viering van 4 en 5 mei in Heerlen een bredere invulling te geven.

'Interventies bij internationale conflicten' is een breed thema, waarbij er talloze voorbeelden aan de orde zijn.

De grootste interventie was ongetwijfeld de bevrijding van West-Europa door de Geallieerden in de Tweede Wereldoorlog.

Maar interventies kunnen ook veel kleinschaliger zijn en zijn lang niet altijd militair. Bijvoorbeeld handtekeningenacties, tegenwoordig ook via sociale media op internet door Avaaz of One, kunnen ook ongewenste situaties elders ten goede keren.

Interventies zijn ook verbonden aan politieke keuzes, van landen en van mensen: 'We' vinden dat we ons ermee moeten bemoeien of ingrijpen, daar waar sprake is van onrecht.

Hoe succesvol zijn interventies ?
Maar wanneer is het verkeerd afgelopen of hebben inspanningen niets opgeleverd ?
Voor welke situatie kan men het beste kiezen voor een bepaalde interventie ?
Wanneer zijn vreedzame interventies nog nuttig of is soms oorlogsgeweld het enig mogelijke antwoord ? Wellicht is er een opeenvolging herkenbaar van mogelijke interventies.
Is voorspelbaar welke interventie het meest resultaat zal hebben bij bepaalde situaties ?

Er zal in ieder geval een lijst met mogelijke interventies worden gepresenteerd die bij bepaalde conflicten zijn toegepast, met hun (gebrek aan) succes.

Er zal specifiek worden ingegaan op de conflicten rondom de Middellandse Zee (Arabische lente, Israël - Palestina, Syrië en Iran).

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag stukken, klimaat- en milieuproblemen.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie.

Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegen heid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Voor informatie over '4 en 5 mei in Heerlen' kunt u terecht op de website: www.4en5meiheerlen.nl

Voor meer informatie:
Harrie Winteraeken
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
045-5228720
hwinteraeken@hotmail.com


Inkijk mei 2013 Online

Door de INKIJK-redactie is het mei 2013 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


26-4-2013 - Stichting Vlot Zuid-Limburg opent nieuw kantoor

Op 26 april 2013 opent Stichting Vlot Zuid-Limburg officieel hun nieuwe kantoor aan de Looierstraat 26 in Heerlen.

Zij zouden het waarderen als u hun op die dag komt bezoeken en zij u trots hun nieuw onderkomen kunnen laten zien.

Vanaf dat moment heeft Vlot drie naast elkaar liggende panden aan de Looierstraat in gebruik.

Twee daarvan zijn voor tijdelijke huisvesting van klanten, en aan hun biedt Vlot dan hun vlot aan.

Het derde pand is het kantoor, met gesprekskamers, vergader- en werkplekken en hier ontvangen zij de klanten, overleggen we met overheden, donateurs en collega-organisaties.

Er is gekozen voor vier momenten tijdens vrijdag 26 april om u te ontmoeten en u door het kantoor- en woonpand heen te leiden:

13.00 open voor onze donateurs, fondsen, ondersteunende kerken en parochies;
14.30 open voor onze relaties, zoals huisartsen, psychiaters, advocaten, apotheken, luchtelingenorganisaties, Leger des Heils, Schoon GSM, Mondriaan,wereldwijd;
16.00 kort openingswoord door gemeente Heerlen en bestuur VLot, onthulling plaquette en open voor leden politieke partijen, fractievoorzitters, B&W, bestuur en medewerkers VLot, Defence, Amnesty Nederland, LOS;
17.00 uur open voor onze buren.

Op deze uren verwelkomen zij u graag, nemen kort aan de hand over hun werk, hun organisatie, hun huizen en zij gaan op bezoek bij twee klanten.

Na afloop is gelegenheid om bij een kop koffie met ons en elkaar van gedachte te wisselen.

U kunt het werk van VLot steunen door overmaking op rekeningnummer:43.99.60.495.

www.stichtingvlot.nl


Nieuwsbrief Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de nieuwsbrief april 2013 van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


23 april 2013 - Nieuwsbrief Stichting Aman-Iman

Vandaag verscheen de 4 de nieuwsbrief van jaargang 5 van de Stichting Aman-Iman, water is leven

Voor meer informatie kijk op: www.aman-iman.nl


20-4-2013 - Repaircafé in Kerkrade

Het repaircafé doet weer een nieuwe locatie aan.

Op zaterdag 20 april 2013 ben u tussen 13.00 en 16.30 van harte welkom in het Continium , op het Museumplein 2, in Kerkrade

Kijk voor meer informatie op:

www.repaircafe.nl/heerlen/
www.parksjtad.transitiontowns.nl


19-4-2013 - Lala Njava

De prachtige, gloedvolle zangeres uit Madagascar, Gabrielle "Lala" Raharimalala, groeide op in de rijke traditie van muziek en ritmes.

In 1996 won ze de RFI Discovery prijs van Radio France Internationale met haar groep Njava. Kort daarna nam ze haar eerste album Vetse op. Met haar groep toerde ze de wereld rond. Het succes leidde tot een tweede album getiteld Source.

Voorjaar 2013 verschijnt haar eerste solo-album Malagasy Blues Song. Lala Njava werkte aan projecten zoals 'African Divas' en Tanjona-Tany, een Greenpeace-project.

Bezetting: Lala Njava: vocals
Maximin Randriamanjava: bass
Pata Randriamanjava: drums & percussion
Dozzy Njava :gitaar
Regis Gizavo: accordion

Vrijdag 19 april, 20.30
AINSI Lage Kanaaldijk 112-113
Maastricht

Toegang: € 14,40 / studenten € 10,-.

Reserveren: (043) 350 55 55 of via www.theateraanhetvrijthof.nl


17 april 2013 - Transition Town Parksjtad (TTP) avond

Transition Town Parksjtad (TTP) houdt van af 19.30 een avond in de grote zaal van het Luciushof, Putgraaf 3 Heerlen waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Indien u in uw kennissenkring belangstellenden voor Transition Town Parksjtad hebt, neem ze dan gerust mee.

De avond bestaat uit:

- een korte inleiding over Transition Town Parksjtad
- voorstelling rondje
- in kleine groepen: 1. Wat vind ik belangrijk voor TTP; 2. Waaraan wil ik bijdragen voor TTP
- gezamenlijk inventariseren wat er in de groepjes besproken is
- vervolg

Heeft u vragen dan kan u contact opnemen met:

Jeanine hoefnagels 06-51626945 Leo de Groot 045-5725409 of 06-47311049


8 april 2013 - Rouge Parole

Tunesië, 2011 / 120 minuten
Regie: Elyes Baccar
Met: Amnesty International i.k.v. Movies that Matter. Met inleiding en debat.

Deze film draait op Maandag 8 april om 20.00 in Filmhuis De Spiegel.

Deze documentaire wordt vooraf gegaan door een inleiding door Amnesty International en na de film zal er gelegenheid zijn tot debatteren eveneens onder leiding van Amnesty International.

Rouge Parole (vrij vertaald 'Het rodewoord') documenteert de Tunesische protesten van 2010-2011 die president Zine El Abidine Ben Ali ertoe dwongen af te treden en die uiteindelijk de Arabische lente inluidden, ook voor een aantal andere Arabische landen.

De film biedt een inspirerend portret van het land, het volk van Tunesië, de revolutie en de onmiddellijke nasleep.

Belangrijke gebeurtenissen passeren - in een dynamisch gefilmde stijl - de revue, zoals de zelfverbranding van Mohamed Bouazizi(de 'vonk' van de revolutie), de laatste toespraak van Ben Ali voordat hij het land uitvlucht en het ontslag van interim-president Mohamed Ghannouchi.

Kortom, deze documentaire toont de opgehoopte woede, hartstocht, energie, hoop en vrees van het Tunesische volk, jong en oud, al demonstrerend en debatterend op straat met de uiteindelijke vraag of deze vrijheid hen de mogelijkheid zal bieden deze om te zetten naar een democratische natie.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


4-4-2013 - Discussieavond: zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking

Op donderdag 4 april vanaf 19.30 vindt in Cafe Pelt de eerste van een serie discussieavonden avond plaats die Heerlen Mondiaal ,onder de titel Café Mondiaal, gaat organiseren.

Het idee is om een aantal actuele thema's te bespreken die Heerlen Mondiaal en de daarin samenwerkende groepen na aan het hart liggen.

Verwacht geen lange lezingen van sprekers van buiten, hoogstens een korte inleiding op het thema. Het gaat om verdieping van kennis door gesprek en discussie.

Voorlopig hebben we ervoor gekozen om de eerste donderdag van de maand bij elkaar te komen.

Het thema van de eerste avond is: "Zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking".

De discussie over ontwikkelingssamenwerking is de laatste tijd weer opgelaaid.

Nederland bezuinigt op ontwikkelingshulp, volgens sommigen omdat we daar geen geld meer voor hebben, volgens anderen omdat ze ineffectief is.

Er zijn veel vragen die bij ontwikkelingssamen -werking gesteld kunnen worden. Veel landen hebben de laatste tijd en flinke economische groei gekend. Weliswaar leven er nog veel mensen in grote armoede, maar is het bestrijden van armoede niet veeleer een zaak van de eigen regeringen ? Is handel niet effectiever in de strijd tegen armoede dan hulp ?

Veel van de in Heerlen Mondiaal samenwerkende organisaties steunen kleine ontwikkelingsprojecten. Is dit een zinvolle manier van ontwikkelingssamenwerking ? Moeten we niet juist in Nederland dingen veranderen die mensen elders in de wereld onrecht doen? Is niet alleen daarom solidariteit geboden ?

Deze en andere vragen kunnen aan de orde komen.

Om de discussie in te leiden, vertonen we een film van 18 minuten over een samenwerkings-project waarin Nederlandse vroedvrouwen en hun collega's in Sierra Leone proberen de sterfte van moeders en kinderen rond de geboorte tegen te gaan.

Iedereen is van harte welkom.

De toegang is gratis.

Consumpties zijn voor eigen rekening.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rens Trimp,
LTM-weg 64
6412 BR Heerlen

045-5724682 rens.trimp@xs4all.nl

Wim van Kempen
Stutterstraat 9
6432 AK Hoensbroek

045-5722503 wimvankempen@kpnplanet.nl

Plaats : Café Pelt, Pancratiusplein, Heerlen
Tijd : 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur
Organisatie: HeerlenMondiaal in samenwerking met de Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente


2 april 2013 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 2 april een Afghaans solidariteits- maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van feestelijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,-

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de grote zaal van Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


1 april 2013 - Nieuwsbrief Stichting Aman-Iman

Vandaag verscheen de 3 de nieuwsbrief van jaargang 5 van de Stichting Aman-Iman, water is leven

Voor meer informatie kijk op: www.aman-iman.nl


40 jaar Wereldwinkel Heerlen

Op 30 augustus 1973 werd de Stichting Wereldwinkel Heerlen opgericht. Dat betekent dat we dit jaar het 40-jarig jubileum beleven.

Eigenlijk begon de Wereldwinkel in Heerlen nog iets eerder. In 1969 begonnen leden van het Katholiek Vrouwengilde en studenten van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat een wereldwinkelgroep in Heerlen.

Eerst verkochten ze in een stand in de winkel van Schunck en op de markt. In 1970 kregen ze hun eerste winkel in de Akerstraat.

In 1973 werd de stichting opgericht. Het doel van de stichting was niet gering: het bevorderen van de sociaal-politieke herstructurering die nodig is om tot een rechtvaardige wereldsamenleving te komen.

De wereldwinkel verkocht niet alleen eerlijke producten, maar deed ook veel aan voorlichting. Een belangrijk deel van de verkopen bestond uit literatuur.

De medewerkers van de winkel voerden veel acties: voor het Medisch Comité Nederland-Vietnam, tegen koffie uit Angola, voor de Vastenactie.

In 40 jaar is veel veranderd. Maar veel is ook hetzelfde gebleven. De Wereldwinkel is na veel omzwervingen teruggekeerd naar de Akerstraat.

Het doel blijft een rechtvaardige wereldsamenleving, maar van de sociaal-politieke herstructurering hoor je niet veel meer.

De handel in eerlijke producten blijft de belangrijkste activiteit, maar de actieliteratuur is uit de winkel verdwenen en het actievoeren is grotendeels overgenomen.

We vinden het 40-jarig bestaan wel een feestje waard. Zoveel jaar met zoveel vrijwillige medewerkers in actie voor een rechtvaardiger wereld.

We zullen dit jaar dus zeker aandacht schenken aan het jubileum. Wat we precies gaan doen, weten we nog niet. Jullie horen er meer over.

Je vindt de wereldwinkel op Akerstraat 9, 6411 GV Heerlen Tel: 045-5719719


Tweeduizend demonstranten trotseren de kou in Tihange

Op 10 maart jl. hebben ongeveer tweeduizend mensen meegedaan aan de demonstratie in Hoei en Tihange (B).

Vanuit Zuid-Limburg waren er ook heel wat deelnemers. Zo vertrokken er vanuit Maastricht al twee bussen. En een derde bus kwam uit Amsterdam en werd verder vol geladen in Maastricht.

De demonstranten maken zich hard voor een algehele sluiting van de in slechte staat verkerende kerncentrale. De boodschap kon niet duidelijker: Tihange heropstarten brengt ons allen in gevaar.

Er zijn drie reactoren in Tihange. De Belgische regering heeft vorig jaar besloten de werkingsduur van één van de kernreactoren, Tihange 1, te verlengen met 10 jaar. Dit zou betekenen dat hij nog tot 2025 in gebruik mag blijven. Dat is nog tien jaar na de wettelijke pensioenleeftijd van 40 jaar. Daarmee wordt Tihange 1 heel gevaarlijk.

Vorig jaar werd de reactor 2 in Tihange stilgelegd voor een onderhoudsbeurt. Daarbij bleek al snel dat er duizenden kleine scheurtjes in de stalen reactorwand zitten. Daarmee is Tihange 2 nu al heel gevaarlijk.

De kerncentrale van Tihange is een van de oudste kerncentrales in de regio.

De demonstranten vrezen een kernramp en pleiten voor andere energiewinning.

De demonstratie was niet toevallig op 10 maart . De dag erna was het precies twee jaar geleden dat de kernramp in het Japanse Fukushima plaatsvond.

Verslag door Harie Winteracken met dank aan Gert Jan Krabbendam, GroenLinks Statenlid.


31-3-2013 - Paasfestival door Stichting Pumla


30-3-2013 - Repaircafé met Pasen in Consuminderhuis Parkstad te Landgraaf

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt ? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten ? Weggooien? Mooi niet !

Samen
Dat hebben bezoekers onlangs ervaren in een drukbezocht Repaircafé in Bocholtz waar meer dan 30 reparaties werden uitgevoerd door deskundige vrijwilligers in Dienstencentrum Op de Boor.

De helft van deze reparaties leiden tot succes. De andere helft was gewoonweg niet meer te repareren. Maar dat mocht de pret niet drukken.

Bezoekers leerden van de aanwezige deskundigen. Wie niets te repareren had en een kijkje kwam nemen, genoot van een kop koffie of thee. Of deed inspiratie op aan de leestafel, waar boeken over repareren en klussen ter inzage lagen.

Tenslotte werd er ook informatie over Transition Town gegeven, een club mensen die hun duurzame visie op wonen, werken, en leven met elkaar delen.

Waarom een Repaircafé ?
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel.

Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut.

Verandering
Het Repaircafé brengt daar verandering in ! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten - en het recyclen van oude - komt CO2 vrij.

Andere manier van kijken
In het Repaircafé leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteits-verandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repaircafé laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk.

Kom het ook eens proberen !

Waar
Zaterdag 30 maart aanstaande wordt er weer een Repaircafé gehouden van 13 - 16.30 uur in Landgraaf, in Consuminderhuis Parkstad op de Wilhelminastraat 25.

Kijk voor meer informatie op:

www.repaircafe.nl/heerlen/
www.parksjtad.transitiontowns.nl
www.consuminderhuislandgraaf.nl


30-3-2013 - Informatie- en culturele avond

De Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad (SICMP) organiseert op zaterdag 30 maart 2013 een informatie- en culturele avond met als thema:

Moederdag Irak, de situatie van vrouwen in Irak Irak na 10 jaar van Aanval op 2003.

De avond begint om 18.00 uur tot 22.30 uur, in de grote zaal van Luciushof, Putgraaf 3, 6411 GT in Heerlen.

De zaal gaat om 17.30 uur open.

Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn bij deze avond. Geeft u ons a.u.b. per telefoon of email een bericht zodat wij weten voor hoeveel personen wij een plaatsje moeten reserveren.

Programma:

17.30 Zaal open.
18.00 opening en welkom door voorzitter SICMP
18.15 Presentatie Irak na 10 jaar aanval op 2003
18.45 Presentatie Moederdag / vrouwen in Irak
18.55 Films over Moederdag en situatie van vrouwen in Irak
19.10 Gedichten uit Irak
19.25 Film Ahalaam uit Irak ( Iraakse film over de situatie van Irak voor en na oorlog op 2003 ) eerste deel.
20.00 Pauze ( lekker Iraakse hapjes, koekjes, iraakse thee en koffie)
20.15 Film Ahlaam tweede deel
21.00 Muziek en dansen uit Irak
22.30 Afsluiting

Voor meer informatie of reserveren van plaatsen kunt u bellen met: 06-33929276 of stuur een email naar: sicmp2006@yahoo.com


29-3-2013 - Goede Vrijdag Viering bij Heerlen Mondiaal

Solidariteitsviering rondom het thema Migratie.

Informatie - bezinning - actie

Groepen in Parkstad die zich bezig houden met mondiale thema's vieren sinds jaren samen de Goede Vrijdag.

Goede Vrijdag gaat over lijden, mensenrechten, strijd en inzet, verbondenheid en solidariteit. De naam van Jezus van Nazareth is verbonden aan deze dag. Iemand die te maken kreeg met bruut geweld, zoals zoveel mensen voor hem en na hem. Hij is ook een persoon die ons laat zien wat onderlinge verbondenheid en solidariteit kan betekenen.

Dit jaar staat de bijeenkomst - zoals in de landelijke Vastenactie - in het teken van Migratie.

Voor veel mensen, bij voorbeeld in Honduras, is migratie nog de enige oplossing die zij zien in de ellendige levensomstandigheden van henzelf en hun familie. Elders gaan werken aan een toekomst, als het lukt.

En ook dan blijven er de zorgen over het lot van hen die men achterliet, zoals de Tamils uit Sri Lanka ervaren in Nederland.

Datum: 29 maart
Plaats: Savelbergklooster Gasthuisstraat 2 - Heerlen

Programma:

14.30: ontvangst met koffie

1 Welkom - viering geleid door Guus Prevoo met muzikale omlijsting
2 Inleiding over Migratie - wereldwijd Met voorbeelden van Honduras/VA en NL/Sri Lanka 3 De weg van een migrant
4 Verhaal van de Tamilmigranten
5 Lichtjes aansteken en zegebede
6 Stilte voor bezinning
7 Tekst
8 Afsluiting

Toegang gratis !!

Meer info: Ans Houben 045-5412448 of ajhouben@hetnet.nl


Inkijk april 2013 Online

Door de INKIJK-redactie is het april 2013 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


Géén investeringen meer in productie clusterbommen, wat volgt ?

Vanaf 1 januari mogen Nederlandse banken niet langer investeren in de productie, verkoop en distributie van clusterbommen.

De clustermunitie is een vliegtuigbom of granaat die in de lucht uiteenspat in tientallen kleine bommetjes.

Ze zijn omstreden omdat ze veel burgerslachtoffers eisen. Zo zijn in Syrië in november nog 10 kinderen omgekomen door een clusterbom.

De Verenigde Staten van Amerika en China produceren clusterbommen.

Tot voor kort investeerden de Nederlandse banken ABN AMRO, ING en Rabobank plus AEGON geld in de productie van clustermunitie. Voor een deel deden ze dat gecamoufleerd via buitenlandse dochterbedrijven.

Vanaf 1 januari geldt een formeel verbod en bij overtredingen kan de overheid boetes opleggen. Aldus een bericht in de kranten Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad van 29 december, aangevuld met informatie van IKV Pax Christi.

Het besluit is een sluitstuk op een langdurig diplomatiek proces. Op 3 december 2008 ondertekende Nederland de Oslo Conventie over Clustermunitie. Heel wat landen gingen Nederland al voor, gestart door België in maart 2007.

Het bovenstaande is zonder meer goed nieuws, ook al is het 'maar' een tweede stap. Al lang geleden werd met redelijk succes het verbod op chemische en biologische wapens ingezet, al dreigt het gebruik hiervan nu weer in Syrië.

Maar dit verbod op investeren in clusterbommen is ook een ommezwaai waarbij het economische gewin het verliest van humanitaire overwegingen. Dat schept precedenten? Want clustermunitie is niet het enige weerzinwekkende oorlogstuig dat veel (onschuldige) slachtoffers maakt.

Een ander voorbeeld zijn landmijnen of anti-personeelsmijnen. Tegen landmijnen wordt ook al geruime tijd actie gevoerd. In 1997 is een internationaal verdrag opgesteld op het verbod van de productie, opslag en het gebruik van landmijnen dat mede is ondertekend door Nederland. Nederland zou de volgende stap kunnen zetten door ook voor landmijnen een investeringsverbod af te kondigen.

De logisch volgende stap is natuurlijk een algeheel verbod op de productie maar ook renovatie of verbetering van kernwapens. Hier wordt al sinds de eind 70er jaren van de vorige eeuw actie tegen gevoerd.

En op 2 november jl. heeft de actiegroep Campagne tegen Wapenhandel nog geprotesteerd bij het ABP aan de Oude Lindestraat 70 in Heerlen omdat dit pensioenfonds in kernwapens belegt. Er zijn nog altijd zo'n 25.000 kernwapens waarvan er duizenden op scherp staan. Ook op de vliegbasis Volkel (in de Brabantse Peel) liggen nog steeds atoombommen opgeslagen. Kernwapens zijn eveneens niets en niemand ontziend. Hun kracht is zo vernietigend dat bij gebruik ervan nooit kan worden voorkomen dat er vele onschuldige burgerslachtoffers zullen vallen. Investeren in kernwapens is net zo immoreel als in landmijnen of clustermunitie. Alleen moet ons kabinet die conclusie nog trekken.

Een zeer zwaar te nemen hobbel in het verminderen van al dat onmenselijke wapentuig zijn onze economische vrienden de VS en China.

Die landen lopen achter bij het ondertekenen van deze internationale ontwapeningsverdragen. Amerikanen houden blijkbaar nog te veel van hun wapens, ook al vinden er in de VS bovenmatig veel moordpartijen plaats.

Zij geloven nog in 'gewapende vrede'. Wapens zijn blijkbaar een soort afleidingsmanoeuvre omdat ze denken dat wapens nog steeds de vredesstichter en -bewaarder te zijn van de hele wereld.

Beide landen houden ook vast aan de doodstraf en hebben bovengemiddeld veel burgers in hun gevangenissen zitten.

En als binnenkort de kernwapens de wereld uit zijn, dan zijn er nog zoveel andere wapens die de vrede bedreigen. Maar jammer genoeg zijn dit zeer langdurige processen die met kleine stapjes in de goede richting gezet worden. Vasthoudend zijn, is het gebod.

Harrie Winteraeken
Voorzitter Vredesplatform Heerlen.


30-3-2013 - Paaspelgrimage 2013

In de Paasnacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart wordt een 'pelgrimstocht' gehouden door Heerlen.

Het thema is: "uit het duister tot het licht". In de Paasnacht gedenken we waarin wij worden geroepen.

De pelgrimage vertrekt bij de Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlerbaan, om 24.00 uur. De terugkeer is verwacht om 07.00 uur.

Onderweg wordt de klok één uur vooruitgezet in verband met het ingaan van de zomertijd. Aansluitend is er een ontbijt (vrije gave).

Het is de elfde keer dat we door de nacht trekken, het licht tegemoet. Een Paastocht,ingegeven door de traditie om het wonder van de Opstanding, het Paasfeest intenser te ervaren.

Lopend naar het licht langs kerken en kapellen, nadenkend over Maria Magdalena, de eerste getuige van het lege graf en de verrezen Heer.

Er zijn onderweg ruime pauzes in gastvrije pleisterplaatsen met koffie / thee en soep.

Programma:

24.00 u. wegzending Andreasparochie door pastor Geert Bles
01.00 u. PKN-kerk aan het Tempsplein, met koffie en thee
02.00 u. via het Aambos, rond wijk Meezenbroek uitkomend
04.00 u. kerk in de Kakert (bedenk om 03.00 u. wordt de klok verzet naar 04.00 u.)
05.00 u. PKN -kerk De Ark Landgraaf/ Schaesberg, met soep
06.15 u. kerk Molenberg Verschijning Onbevlekte Maagd
07.00 u. verwelkoming in de parochie en ontbijt

U kunt op elk uur, op de aangegeven plek, in- of uitstappen in de route. Fijn als u zich aanmeldt: Andreasparochie tel. 045-5413381 (di-vr. tussen 10.00 en 12.00 uur) of parochiesintandreas@home.nl,of in de PKN-kerken aan het Tempsplein en, de Ark


Cursus moestuinieren voor beginners in MSP

Doordat er mensen op de buurtmoestuin aan de Limburgiastraat behoefte hadden aan theoretische en praktische kennis heeft Leo de Groot van de werkgroep buurtmoestuin MSP het op zich genomen om een cursus te geven.

De cursus bestaat uit 10 uur theorie verdeeld over 4 avonden en 10 uur praktijk verdeeld over 2 zaterdagen.

Al heel snel was de cursus vol maar als u belangstelling hebt voor een volgende cursus, dan kunt u dat kenbaar maken met een email aan: info(at)parksjtad.transitiontowns.nl

Leo is al enige jaren met moestuinieren bezig en heeft een ontwerp cursus permacultuur gevolgd.

Permacultuur is een samenwerking van mens en natuur gericht op een lange termijn overlevings kans voor beiden. Bij permacultuur worden principes toegepast om natuurlijke kringlopen te herstellen, zowel ecologisch als sociaal.

Vorig jaar heeft Leo een cursus gevolgd waarmee hij les kan geven over permacultuur. Het mag dan ook niet verbazen dat hij behalve over moestuinieren, het ook een beetje over permacultuur heeft in de cursus.

Zijn collega Jeanette Wolters waarmee hij samen de cursus geeft, heeft ook een permacultuur ontwerp cursus gevolgd.

Vorig jaar hadden ze in Kerkrade op een braakliggend stuk grond een zelfpluktuin met de buurtbewoners aangelegd. Ze zijn beiden betrokken bij Transition Town Parksjtad (www.parksjtad.transitiontowns.nl) een groep mensen die met duurzaamheid vanuit de kracht van de gemeenschap bezig zijn.

Een buurtmoestuin en een cursus moestuinieren past hier helemaal bij.


30-3-2013 - African Rootsnight

Theater Landgraaf i.s.m. Stichting Wereldmuziek in Limburg presenteren:

Banda Tropical Rumba/Soukous Congo-Kinshasa

Zaterdag 30 maart 2013
Theater Landgraaf
Aanvang: 21:00 uur
Entrée: € 15,00

Bedreven muzikanten uit Centraal-Afrika staan garant voor een ongelooflijke exotische nacht.

De basis van dit schitterend orkest bestaat uit muzikanten met een enorme ervaring. Enkelen van hen, zoals de bekende gitarist Dizzy Mandjeku, maakten vroeger deel uit van de legendarische Congolese formatie Franco & Le TPOK OK JAZZ ,waarmee ze de wereld rondreisden.

Een wervelwind van percussie, hete rifs van blazers, glasscherpe gitaarsolo's, overgoten met de Afrikaanse zon. En gedreven door de hemelse stem van twee heerlijke Congolese zangeressen Nana en Baniël.

Kortom: Uiterst dansbare Rumba en Soukous uit Congo van een uitzonderlijk niveau die je niet mag missen.

En verder:

- Roots eetcafé: van 18.30 - 20.00 uur Afrikaans buffet (€13,50 p.p.) Deelname alleen mogelijk door reserveren voor 27 maart 2013 via reservering@swil.nl
- African Dancenight na afloop van het concert met DJ Rik, le professeur d'ambiance.

Van het optreden van Banda Tropical is door de Heerlense fotograaf Ali Behroozi een fotoreportage

gemaakt.


29-3-2013 - Kruisjestocht door de wijk

Op Goede Vrijdag 29 maart om 15.00 uur start bij de Andreaskerk op Heerlerbaan een alternatieve Kruisjestocht door de wijk.

Deze tocht wordt een wandeling langs plekken waar zorg en aandacht voor mensen centraal staat.

Met onze vrienden van 'Schoon GMS' gaan we papiertjes prikkend op pad naar een flat aan de Peter Schunckstraat, de Baan, Corisberg en mogelijk, Oranjehof.

We beeindigen de tocht in de Andreaskerk.

We ervaren steeds meer dat we elkaar nodig hebben.

Dat samen-leven vraagt om samen-delen, ook door attent te zijn op wat we achteloos vaak, weggooien in de natuur en op straat.


22-3-2013 - De bittere bijsmaak van suiker

Suikerriet is een belangrijke grondstof voor voedsel, brandstof en de chemische industrie.

De productie van suikerriet biedt miljoenen mensen een bestaansbasis, maar de sector heeft te kampen met een lange geschiedenis van slechte arbeidsomstandigheden en een negatieve impact op het milieu.

Suikerrietkappen is zwaar werk. De kappers maken lange dagen tegen een laag loon. Ook komt regelmatig kinderarbeid in de suikerrietteelt voor.

De uitbreiding van suikerrietteelt leidt op verschillende plekken in de wereld tot conflicten met kleine boeren, die verdreven worden van hun grond en niet meer in staat zijn het dagelijks voedsel te verbouwen.

Solidaridad ziet eerlijke en duurzame handel als beste middel om de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Met de ervaringen die zijn opgedaan bij de verduurzaming van o.a. koffie en katoen zet Solidaridad zich in voor de verbetering van de arbeids- en milieu omstandigheden in de productie van suikerriet.

Om dat doel te bereiken is Solidaridad actief lid van Bonsucro. Bonsucro heeft als doel wereldwijd de sociale, milieu- en economische impact van suikerrietproductie te verbeteren.

Theoloog Mario Coolen is verbonden aan Solidaridad. Vanuit de ervaring die hij opdeed in Guatemala vertelt hij over de mensonwaardige arbeidsomstandigheden op de suikerrietplantages en over de nieuwe wegen die Solidaridad inslaat om te komen tot verantwoorde productie van suikerriet met oog voor mens en milieu.

Tijdens zijn presentatie geven enkele korte filmpjes een duidelijk beeld bij zijn verhaal.

Plaats        :  Luciushof/ grote zaal,
                    Putgraaf 3,
                    Heerlen
Organisatie : Werkgroep Latijns Amerika Heerlen
Tijd             : 19.30 - 21.30 uur
Toegang      : gratis
Meer info     : 043-3616409 (Jet Boer)


17 + 20-3-2013 - Fair Trade Boek & Brunch

Schunck* glaspaleis laat u in de Boekenweek op zondag 17 en woensdag 20 maart 2013 tijdens een Fair Trade Boek & Brunch de smaak proeven van andere tijden.

Ingrediënten daarvoor zijn de Max Havelaar van Multatuli en Indische duinen van Adriaan van Dis die onder kundige leiding van Alexandra Menick worden besproken.

Op de zondageditie in Schunck* Glaspaleis kunt u over de Max Havelaar en Indische Duinen debatteren met:

- Margriet Kousen, schrijfster en voorzitter van 'Stichting Vrouwen laten Heerlen glimlachen', waaronder het Olifantenproject uit 2011;
- Carola van Iersel, voormalig cultuurambtenaar en oprichtster van 100% Heerlen met eerlijke en duurzame projecten;
- Rens Trimp, medewerker van Wereldwinkel Heerlen.

zo 17 maart
11.30 - 14.00 uur
SCHUNCK* Glaspaleis
deelname € 12,50
reserveren 045 - 5772225

wo 20 maart
11.30 - 14.00 uur
SCHUNCK* bibliotheek Hoensbroek
deelname € 12,50
reserveren 045 - 5211019

Voor meer info: www.schunck.nl

Op de website kunt u ook online reserveren !!


Max Havelaar in de Wereldwinkel

Max Havelaar is de hoofdpersoon uit de gelijknamige roman uit 1860. Het boek is geschreven door Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker).

Het is misschien wel de beroemdste roman uit de Nederlandse literatuur en is nog steeds in de boekhandel te koop. Dat laatste is terecht: de Max Havelaar is, ondanks het feit dat het meer dan anderhalve eeuw geleden geschreven is, een heel boeiend en modern aandoend boek. Als je het nog niet gelezen hebt, moet je dat zeker eens doen.

De Max Havelaar bevat een aanklacht tegen de uitbuiting van de Javaanse bevolking, die verplicht was producten als koffie en thee voor de Nederlandse markt te verbouwen.

De winst op deze producten was een belangrijke inkomensbron voor de Nederlandse staat. De hoofdfiguur in het boek bindt zonder al te veel resultaat de strijd aan tegen deze uitbuiting.

Het boek Max Havelaar zal je niet vinden in de Wereldwinkel. Toch vind je de naam Max Havelaar op alle voedingsproducten die de winkel verkoopt. Het keurmerk voor eerlijke handel is namelijk genoemd naar Max Havelaar. En dat is eigenlijk wel logisch. Want het Max Havelaar keurmerk is ook een element in de strijd tegen de uitbuiting van boeren, niet alleen op Java, maar overal in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Het geeft aan dat de boer een fatsoenlijke prijs heeft ontvangen. Koop je dus een product met het Max Havelaar keurmerk, dan weet je zeker dat je niet meedoet aan uitbuiting van de producent.

Producten met het Max Havelaar keurmerk vind je tegenwoordig in bijna alle supermarkten. Niet altijd op ooghoogte, maar als je goed kijkt vind je zeker voor koffie en chocolade wel verpakkingen met het Max Havelaar keurmerk. Als je meer keuze wilt, kun je naar de Wereldwinkel gaan. Daar verkopen ze Max Havelaar producten voor iedere smaak.

In maart geeft Wereldwinkel Heerlen trouwens korting op koffie en andere voedingsproducten.

Kunstnijverheidsproducten hebben meestal geen keurmerk. Maar als je ze koopt in de Wereldwinkel, dan weet je toch zeker dat de maker een eerlijke prijs heeft gekregen.

De Wereldwinkel doet namelijk alleen zaken met gecertificeerde importeurs die de producenten een eerlijke prijs betalen. Zoek je dus een leuk en eerlijk cadeautje, dan is de Wereldwinkel een goede plaats om te gaan kijken.

De Wereldwinkel in Heerlen is gevestigd op het adres Akerstraat 9, 6411 GV Heerlen Tel: 045-5719719

www.heerlen.wereldwinkels.nl/

De relatie tussen Max Havelaar en eerlijke handel komt ook aan de orde bij de Fairtrade Boek & Brunch In Schunck* Glaspaleis op zondag 17 maart 2013. Zie elders op deze website


Vastenaktie 2013

13 februari-30 maart 2013

Project: Steun en hoop voor migranten en achterblijvende gezinnen in Honduras.

Het campagneproject is het werk van de zusters Scalabrinianas . Ze trekken zich het lot aan van de migranten en hun achterblijvende gezinnen.

Met hun medewerkers en vrijwilligers zetten de zusters kleine projecten op. Daarmee willen ze migranten-kinderen van de straat krijgen en behoeden voor een leven van lijmsnuiven en geweld.

De zusters helpen de vrouwen het geld te beheren dat hun mannen naar huis sturen, zodat ze er een toekomst mee kunnen opbouwen voor zichzelf en hun kinderen.

Migranten die berooid en gedesillusioneerd terugkeren, zijn extra gevoelig voor de verleidingen van de straat, voor misdaad en straatbendes.

Voor hen werken de zusters Scalabrinianas samen met vrijwilligers in de parochies aan opvang, beroepsopleidingen en sociale integratie.

In kerken, parochies en scholen worden vele activiteiten in het kader van Vastenaktie georganiseerd.


10-3-2013 - Demonstratie "Stop Tihange"

Op zondag 10 maart 2013 vindt er in Tihange zelf een demonstratie plaats "Stop Tihange".

De demo start om 14.00 uur op de Grande Place te Hoei.

De kerncentrale te Tihange (bij Luik) kampt met groeiende problemen door ouderdom en slijtage. Grote, dichtbevolkte stukken België en Duitsland, maar ook Limburg liggen in de directe gevaren- zone.

Deze demonstratie op zondag 10 maart is een vervolg op de grote demonstratie tegen het openhouden van de kerncentrale in Tihange in Maastricht op 12 januari jl.

In Maastricht werd na afloop van deze demonstratie een petitie met 11.000 handtekeningen overhandigd aan diverse politici, waaronder burgemeester Hoes van Maastricht en tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Wellicht heeft u in Maastricht al mee gedemonstreerd op die mooie, zonnige zaterdag en genoten van de eensgezinde sfeer, de grote opkomst (ongeveer 1.500 mensen uit Duitsland, België en Nederland), het euregionale karakter, de toespraken enz. enz.

Zo ja, we gaan op herhaling ! Zo nee, dit is de mogelijkheid om het in te halen!

Want we zijn er nog niet. De kerncentrale is voorlopig nog open en er zijn nog altijd geen rampenplannen voor het geval dat er iets misgaat.

Daarom wordt u opgeroepen om verder te demonstreren, bij de kerncentrale zelf in de gemeente Hoei op zondag 10 maart a.s.

De organisatie WISE heeft bussen geregeld en heeft nog ruimte om mee te rijden.

De opstap is aan de achterzijde van het NS-station in Maastricht, de kosten zijn € 10,- en je kunt je aanmelden via GroenLinks Limburg.

WIJ denken er nog over om misschien nog een bus te regelen, mits er zich genoeg mensen aanmelden. De aanmelders krijgen daarover zo spoedig mogelijk bericht.

Dus: nu met z'n allen naar de demonstratie bij Tihange zelf op 10 maart !

Wie met de bus mee wil of meer informatie wil, kan zich opgeven vóór 3 maart 2013 via: statenfractie@groenlinkslimburg.nl.


9-3-2013 - Dekenale Pelgrimswandeling

Geef dit jaar de vastentijd een speciale invulling en doe mee met de pelgrimswandeling met als thema "Even minderen voor Honduras".

Het klinkt misschien vreemd. Al lopende, staan we stil bij wat we kunnen betekenen voor mensen in nood.

Juist in deze tijd is dat hard nodig. Want de wereld groeit als we delen.

Het Dekenaal Missionair Beraad , aangesloten zijn de parochiële MOV- en Vastenaktiewerkgroepen uit het Dekenaat Heerlen, organiseert deze pelgrimswandeling.

Zaterdag 9 maart 2013 om 11.00 uur vertrekken wij bij de St.Josephkerk, Dr. Cl .Meulemanstraat te Heerlerbaan en lopen dan een mooie route van ongeveer 1 uur.

Guus Prevoo, missionair veldwerker Vastenaktie, begeleidt ons op een spirituele wijze tijdens deze wandeling.

Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St.Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie. (vrije gave).

De bijeenkomst wordt door Guus Prevoo afgesloten met een pelgrimsgebed.

Uw vrije gave voor Honduras is welkom en geeft de migranten en achterblijvende gezinnen een toekomst.

Helpt hen een nieuwe start te maken !

U kunt zich opgeven bij:

Ans Houben,
045-5412448 of ajhouben@hetnet.nl

Hanny van der Wouw,
045-5322181 of hvrehen@telfort.nl

Voor meer informatie kijk ook op: www.dekenaalmissionairberaad.nl


8-3-2013 - Internationale vrouwendag in het Cultuurhuis

Op 8 maart is het Internationale vrouwendag, tijdens deze dag organiseert het Cultuurhuis Heerlen een vrouwenmarkt.

Deze zal o.a. bestaan uit: workshops, lezingen, creatieve zaken, spirituele zaken, snoeperijtjes en proeverijtjes, coaching, carriéreplanning- en begeleiding, hobby's, groei en ontwikkeling, contact maken, film maken, alternatieve gezondheidszaken, en nog véél meer !!

Waarschijnlijk zal ook het Repaircafé aanwezig zijn op deze markt !

Aan de eerste 150 deelneemsters zal een goodiebag uitgereikt worden met samples van producten, die vrouwen prettig vinden om te gebruiken en met informatie over van alles en nog wat.

De markt begint om 14.00 in het Cultuurhuis aan de Sittarderweg in Heerlen en de toegang is gratis !!

Voor meer informatie kijk u ook op: www.cultuurhuisheerlen.nl


8-3-2013 - Koffiestop de Vastenaktie 2013

Geef aan migranten in Honduras voor een nieuwe start !

Deel uw vasten en kom op:

vrijdag 8 maart van 11.00-tot 12.30 uur

een kopje koffie drinken in de Oranjerie van Parc Imstenrade.

Onder het genot van een kopje koffie krijgt u informatie over het Vastenactieproject:

STEUN EN HOOP VOOR MIGRANTEN EN ACHTERBLIJVENDE GEZINNEN IN HONDURAS.

Het doel van een koffiestop is om op een gezellige manier met elkaar een kop te drinken met aandacht en wellicht een gift voor kinderen en hun ouders die geen of weinig bestaansrecht hebben.

Help hen een nieuwe start te maken en kom ook naar de koffiestop.

Ook is de Wereldwinkel Heerlen aanwezig met een ruim assortiment.

Dit is een gezamenlijke activiteit in het kader van De Vastenaktie 2013 van:

De Pastorale groep Parc Imstenrade
De Missionaire Werkgroep Heerlerbaan
De parochies St.Joseph & St.Andreas


7-3-2013 - Vluchtelingen tussen wal en schip: discussiebijeenkomst in Heerlen

Janneke Prins (van Modern Activisme) wil graag iedereen uitnodigen voor een discussie bijeenkomst op 7 maart 2013 in Café Pelt te Heerlen met als titel: Vluchtelingen tussen wal en schip.

Deze bijeenkomst zal ook in het teken staan van de demonstratie op 23 maart 2013 in Amsterdam (zie http://vluchtelingenactie2013.nl).

Zij hoopt u allen u op 7 maart 2013 te zien en zoals gebruikelijk bij deze bijeenkomsten, wordt het publiek van harte uitgenodigd om mee te praten !

Het asielbeleid is in het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Vluchtelingen en activisten hebben met allerlei acties aandacht gevraagd voor de onmenselijke situatie waarin vluchtelingen zich door het beleid bevinden.

De aankomende demonstratie op 23 maart 2013 staat centraal op deze bijeenkomst. Waarom moet er actie worden gevoerd? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? En wat kunnen we daarvan leren ?

Ahmed zit al twee jaar in onzekerheid, hij vertelt over het leven in een AZC.

Daarnaast zullen Pol Verhelle (bestuurslid stichting Vlot) en Ewout van den Berg (Internationale Socialisten) ieder vanuit een eigen perspectief in gaan op het asielbeleid.

Het is handig om jezelf aan te melden via de mail.

Locatie: Café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen . Aanvang: 19.30 . Contact: 06 52430568 (Janneke), heerlen@socialisme.nu.

Voor meer informatie kijk u ook op: www.modernactivisme.nl en


5-3-2013 - Heerlijk Afghaans eten

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 5 maart 2013 een Afghaans solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van feestelijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de grote zaal van Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op b.sediqi@hotmail.com,

op 045-5422356 en op 06-51919693


2-3-2013 - Open dag Consuminderhuis

Consuminderhuis Brunssum nodigt u van harte uit om op 2 maart tussen 13.00 en 17.00 uur binnen te lopen op onze open dag.

in het consuminderhuis leer je om meer te doen Zelf je administratie bijhouden, zelf iets maken om kosten te besparen, etc.

Sociale ontmoetingen, als vrijwilliger meedoen aan de kledingbank, etc.

Neem eens een kijkje op onze website:www.consuminderhuisbrunssum.nl

Onder het genot van een kopje koffie of thee informeren wij u graag over onze activiteiten.

Team Consuminderhuis Brunssum
Rimburgerweg 7b,
6443 VD Brunssum
tel: 06-81826162


2 + 3-3-2013 - Vastenaktieweekend in de Andreasparochie

Op zaterdagavond 2 maart 2013 om 18.00 u. is er een alternatieve maaltijd/viering in kader van de landelijke vastenaktie.

Vrouwen 'vreemdelingen' uit Afghanistan, Eritrea, Iran, en uit de Andreasparochie, bereiden samen een eenvoudige maaltijd.

Na een inleidend gebed wisselen we ervaringen uit over het leven in Nederland, voor vreemdelingen.

Doel van de maaltijd is, om in een ongedwongen sfeer en met respect voor ieders geloof en cultuur, te luisteren naar elkaar.

De 'vreemdelingen' wonen in onze wijk, wat zou het fijn zijn om elkaar te herkennen en aan te spreken. (maaltijd: vrije gave).

Er is een deurcollecte voor het Vastenaktie project 'Honduras' (Midden Amerika). Duizenden mensen trekken weg uit de armoede van hun land op zoek naar geluk elders, meestal de VS.

Vaak keren ze berooid, vernederd en verkracht terug.

Zusters van de ' Dochters van Liefde' vangen de berooide mensen op met een eerste opvang, door het verstrekken van microkredieten, onderwijs, etc.

Gedurende de hele Vastentijd staat er een mand in de kerk om koffie, thee, rijst, verzorgingsproducten, waspoeder ( producten voor de eerste levensbehoeften) in te doen.

Wij zorgen voor bezorging bij gezinnen in (dreigende) armoede.


Inkijk maart 2013 Online

Door de INKIJK-redactie is het maart 2013 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


15-2-2013 - Samenwerking welzijnsorganisatie Alcander en Repaircafe Parkstad Limburg een feit !!

Wanneer je in dezelfde regio afzonderlijk activiteiten ontplooit waarvan de doelstellingen wel heel erg met elkaar overeenkomen, is het alleen maar goed krachten te bundelen en te kijken wat je samen kunt doen. Althans dat vonden Leo Kruijt, directeur-bestuurder en Ank Thissen, manager, beiden van Alcander in gesprek met Remco Wijckmans, coordinator van Repaircafe Parkstad Limburg toen zij elkaar halverwege januari 2013 ontmoette voor een gesprek.

Impuls Dienstencentrum Bocholtz
Het contact dat hieruit is voortgekomen krijgt meteen vorm op zaterdag 23 februari aanstaande in Bocholtz in het Dienstencentrum Op de Boor. Dan organiseert Repaircafe Parkstad Limburg namelijk in samenwerking met de samenwerkingsgroep Alcander en Impuls een bijeenkomst om oud goed te repareren. Iedereen die iets te repareren heeft of zomaar een kijkje wil komen nemen is van harte welkom van 13 - 16.30 uur, Impuls Dienstencentrum Op de Boor, Wilhelminastraat 19, 6351 GN in Bocholtz

Duurzaamheid
Tijdens deze bijeenkomst staan deskundige vrijwilligers zoals elektromonteurs, computerdeskundigen, fietsenmakers, naaisters e.d. klaar om gebruiksgoederen te redden van de vuilnisbak. Hiermee wordt een poging gedaan om de immense afvalberg in onze regio te verminderen en te besparen op kostbare grondstoffen enenergie en dus uiteindelijk CO2 uitstoot. Tevens heeft Repair Cafe een heel sociaal karakter: het brengt mensen uit de buurt bij elkaar. Het stimuleert het buurtgevoel, het 'wij' gevoel, Helaas schiet het Repaircafe zelf tekort in locaties. Door de samenwerking met Alcander komt hier nu verandering in en krijgt Bocholtz op 23 februari aanstaande de primeur !

Vrijwilligers
De reparateurs van het Repaircafe zijn vrijwilligers en allen woonachtig in- en om Parkstad. Elke laatste zaterdag van de maand is er een Repaircafe bijeenkomst op steeds een andere locatie. Repaircafe Parkstad Limburg is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Met name op het gebied van elektrotechniek en computers. Maar ook naaisters, timmermensen, fietsenmakers of andere geinteresseerden zijn van harte welkom. Samen met Alcander willen zij zoveel mogelijk vrijwilligers bereiken en met elkaar verbinden.

Non profit
Repair Cafe is een non-profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn Repair Cafe's in het hele land en zelfs ook al in het buitenland.

Repair Cafe Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad Transition Town: http://parksjtad.transitiontowns.nl/

Voor meer informatie kijk ook op:

www.repaircafe.nl/heerlen
http://www.facebook.com/repaircafeparkstad


11-1-2013 - Stichting Vlot en postzegels

Stichting Vlot Zuid-Limburg wil haar jubeljaar 2013, ze bestaan 10 jaar, ook op uw brieven en drukwerk laten zien.

Daarom brengen zij dit jaar eigen postzegels uit. Keurig in een velletje van tien stuks voor de prijs van € 10,-. Aan zo'n setje houden wij € 4,- over en daarmee draagt ieder van u een steentje bij aan het werk van VLot in 2013.

Hoe krijg u die fantastische postzegels ?

- Stort € 10,- (of een veelvoud) op rekeningnummer 43.99.60.495 van stichting VLot onder vermelding van postzegel en je adres.
  Het setje wordt dan opgestuurd.
- Geef € 10,- (of een veelvoud) contant op ons kantoor af of bij een van onze vrijwilligers en ontvang direct het mooie setje.
- Zend een mail naar monpol19@online.nl en stort € 10,- op de rekening hierboven.

In elk geval al bedankt.

Voor meer informatie zie: www.stichtingvlot.nl


EU wapenembargo tegen Syrië moet niet worden versoepeld

Vredesgroepen van het European Network Against Arms Trade (ENAAT) waarschuwen tegen plannen om het huidige EU wapenembargo tegen Syrië te versoepelen, zoals Groot-Brittannië graag wil.

Naar het zich laat aanzien zullen de Britten dit op donderdag 31 januari 2013 voorstellen in de Raad van de Europese Unie.

Een versoepeling van het wapenembargo moet het leveren van militaire goederen aan de Syrische oppositie mogelijk maken.

Er zijn al veel te veel wapens in Syrië. Nog meer wapens zullen het conflict waarschijnlijk alleen maar verlengen en de kansen op een vreedzame oplossing verder verkleinen.

De oppositie tegen Assad bestaat uit zeer diverse groepen met niet altijd duidelijke agenda's, waaronder zeer sektarische groeperingen. Het geven van militaire steun aan deze groepen kan de instabiliteit in Syrië alleen maar verder vergroten.

Bovendien kunnen militaire leveranties langdurig negatieve gevolgen hebben voor de regio. Wapens verdwijnen niet na een conflict, maar duiken vaak op bij andere strijdgroepen, in Syrië zelf of in omringende landen. De gevolgen daarvan zien we nu in Mali, waar wapens uit Libië worden ingezet.

In plaats van een versoepeling van het wapenembargo zou de EU meer druk moeten uitoefenen op Rusland en andere wapenleverende landen om hun leveranties aan het Syrische regime te stoppen.

Ook zou de EU er voor moeten zorgen dat er geen Europese wapens die zijn geleverd aan derde landen, zoals Saoedi-Arabië, worden doorgeleverd aan de Syrische strijdende partijen.

Namens:

Aktion Aufschrei: Stoppt den Waffenhandel, Germany - Christine Hoffmann

Bremen foundation for arms conversion and peace research, Germany - Andrea Kolling

Campaign Against Arms Trade, UK - Kaye Stearman, media co-ordinator

Campagne tegen Wapenhandel, The Netherlands - Wendela de Vries, coördinator

Centre d'Estudis per a la Pau JM Delàs, Spain - Jordi Calvo Rufanges

Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) / Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) - Adi Feller

Norwegian Peace Association - Hannah Eline Ander, co-ordinator

Rete Italiana per il Disarmo (Italian Disarmament Network) - Francesco Vignarca, coördinator

Swedish Peace and Arbitration Society - Anna Ek, president

Vredesaktie Belgium - Roel Stynen

Meer informatie: Wendela de Vries + 31 (0)6 506 522 06

www.stopwapenhandel.org


10 - 23 februari 2013 - Amnesty collecte week

In 2013 heeft Amnesty International maar liefst twee collecteweken !

De reguliere week, van 10 t/m 16 februari, valt namelijk samen met de carnaval, en daarom is in overleg met een aantal betrokken collecte coördinatoren besloten dat de collecteweek voor carnaval vierende gemeenten een week later plaatsvindt, dus in de week van 17 t/m 23 februari 2013.

Voor beide weken is Amnesty op zoek naar collectanten. Wilt u voor Amnesty collecteren geef u dan op: www.amnesty/collecte.

In de week van 12 t/m 18 februari 2012 werd er voor de tiende keer gecollecteerd door Amnesty. Tijdens deze landelijke collecteweek gingen er bijna 22.000 collectanten de straat op en werd er een bedrag van ?1.730.000,- opgehaald.


01-02-2013 - Modern Activisme Interview bundel

Op 14-12-2012 verscheen bij uitgeverij boekscout een boek waarin een 10 tal interviews zijn gebundeld.

De interviews zijn geschreven door:

de uit Hoensbroek afkomstige student journalistiek: Lotte Hermans en
de uit Heerlen afkomstige journalist/activiste: Janneke Prins

Tien inspirerende wereldverbeteraars vertellen hoe ze inhoud geven aan modern activisme. Deze interviewbundel biedt een palet van ideeën en argumenten van mensen die actief zijn in de vakbond, voor de SP of links daarvan. De activisten zetten zich onder meer in voor veganistisch eten; eerlijke kleding; vluchtelingen of tegen wapenhandel en racisme. Alle tien voelden zich al op jonge leeftijd betrokken bij maatschappelijke vraagstukken. Gaandeweg vond ieder van hen een manier om uiting te geven aan de bezorgdheid over de toekomst door actief bij te dragen aan een betere wereld.

Voor meer informatie kijk u ook op: www.modernactivisme.nl en www.boekscout.nl


Vastenaktie 2013

Van 13 februari t/m 30 maart 2013 vindt de jaarlijkse landelijke vastenaktie plaats.

Dit jaar zal aandacht besteed worden aan het project: steun en hoop voor migranten en achterblijvende gezinnen in Honduras.

Zuster Valdete runt dit project en vangt teruggestuurde migranten liefdevol op en helpt hen weer op weg. Ze maakt dagelijks hart verscheurende situaties mee. Ze wanhoopt echter nooit !

Meer mens worden

De campagne 'De Vastenaktie laat zien dat iedereen op een eigentijdse, persoonlijke manier kan vasten. Door te vasten tonen we onze betrokkenheid bij grote, complexe mondiale uitdagingen als klimaatverandering, ongelijkheid en armoede. Door stil te staan bij onze eigen levensstijl verbinden we ons op een concrete manier met de leefomstandigheden van kans arme mensen in ontwikkelingslanden. Als we tijdelijk met minder genoegen nemen, kunnen we delen met anderen. Daarmee helpen we niet alleen een ander, we worden er ook zelf rijker van. We geloven dat - door met anderen te delen - je zelf ook meer mens wordt. Dat is de centrale boodschap van de campagne.

De wereld groeit als we delen.

Binnen Heerlen besteden de Missionaire Werkgroep Heerlerbaan en de parochie's St. Joseph & St. Andreas aandacht aan de vastenactie.

In St. Andreas wordt in het weekend van 2 en 3 maart 2013 aandacht geschonken aan de Vastenaktie.

U kunt uw bijdrage voor de vastenactie over maken naar: giro 3000046 Vastenaktie, Missiesecretariaat Bisdom Roermond .


Vrouwengroep Vlinder helpt vrouwen in Afghanistan

In Afghanistan lijden veel vrouwen onder armoede en onderdrukking door mannen. Daarvan zijn regelmatig beelden te zien op de tv.

De Afghaanse Vrouwengroep Vlinder in Heerlen heeft daarom het initiatief genomen tot het oprichten van een naaiatelier in de hoofdstad Kaboel waar vrouwen uit arme families naailes kunnen krijgen.

Na afloop van de cursus krijgen ze een naaimachine mee naar huis voor het maken van eigen kleding en om wat geld mee te verdienen. En ze moeten daarmee ook andere vrouwen leren naaien. De meeste vrouwen kunnen alleen thuis werken waar ze vaak geen elektrische stroom hebben. Daarom werkt de naaimachine op handkracht en zo kunnen ze naaiwerk ook combineren met het huishouden.

Vaak brengen de vrouwen hun kinderen mee. Die krijgen dan les zodat ze niet hoeven te bedelen op straat. Wanneer de kinderen tijdens de cursus al les hebben gehad in het pand kunnen ze op school beter instromen en direct aan de slag.

Zo krijgen zij net als andere kinderen een eerlijke kans om van een studie te kunnen genieten zodat zij een betere toekomst voor ogen hebben.

Vanuit Nederland wordt intensief contact onderhouden met de leiding van het atelier. Af en toe vindt er een bezoek plaats. Zo zijn de lijnen kort en blijft er geen geld aan strijkstokken hangen. Het atelier trekt veel belangstelling en heeft al cursisten afgeleverd.

Solidariteitsmaaltijden
Om dit te kunnen betalen organiseert Vlinder solidatiteitsmaaltijden. Eén keer per maand kun je voor ?7,50 genieten van lekker Afghaans eten, door de leden van Vlinder zelf klaargemaakt. De opbrengst daarvan is voor het atelier.

Deze maaltijden worden georganiseerd op elke eerste dinsdag van de maand, behalve in augustus en op feestdagen. Op deze avonden wordt ook regelmatig informatie gegeven over het atelier en soms wordt er iets leuks gedaan.

De volgende solidartiteitsmaaltijd is op dinsdag 5 februari as. vanaf 18.00 uur in de zaal van de Luciushof, Putgraaf 3 te Heerlen. (naast de parkeergarage)

Dit wordt een bijzondere avond. Tijdens de maaltijd vindt een optreden plaats door Hayat Haydarian, die de harmonia bespeelt, begeleid op tabla (handtrommels) door Nabi Sediqi. Verder hebben enkele dames van Vlinder beloofd hun prachtige traditionele kleding aan te trekken en een dans uit te voeren.

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden ? Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op b.sediqi@hotmail.com, op 045-5422356 en op 06-51919693.

Donateurs en giften zijn zeer welkom. Dat kan in de collectebus op de avond zelf of op bankrekening 5029486 (ING) ten name van Stichting Vlinder Heerlen onder vermelding van "gift naaiatelier".

Wacht niet te lang met aanmelden want vol is vol.


Transition Towns bekroond met EU-prijs

Transition Town Parksjtad (www.parksjtad.transitiontowns.nl) is zeer verheugd met de Europese prijs die het Transition Network gekregen heeft.

Het Transition Network, samenwerkingskoepel van Transition Towns wereldwijd, is door de Europese Unie bekroond met de eerste prijs voor innovaties op gebied van duurzame samenleving: de European Economic and Social Committee Civil Society Prize 2012. Het thema voor 2012 was 'Innoveren voor een duurzaam Europa!'

De prijs vormt een krachtige erkenning van het werk van de duizenden mensen, die zich op lokaal niveau inzetten om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. Op persoonlijk vlak, maar ook als gemeenschap.

Momenteel zijn er zo'n 500 Transition Town-initiatieven in 23 Europese landen. Wereldwijd zijn meer dan 1000 groepen actief. www.transitionnetwork.org

In Nederland zijn zo'n 80 Transition Town-initiatieven verenigt in: www.transitiontowns.nl

De prijs is op 12 december 2012 worden uitgereikt tijdens een plenaire zitting van de EESC in Brussel. www.eesc.europa.eu


ATD-de vierde wereld zoekt leden

Wij zijn:
. De internationale mensenrechtenorganisatie ATD-Vierde Wereld die met de allerarmsten en meest uitgeslotenen vecht voor de waardigheid   van iedere burger.
. Vierhonderd vaste werkers met alle mogelijke achtergronden die wereldwijd tegen minimumloon en met tienduizenden vrijwilligers in meer   dan 35 landen in de armste wijken werken.
. In Nederland al meer dan 40 jaar een beweging die laat zien dat armoede zonder bevoogding en betutteling bestreden kan worden.
. De organisatie die armoede als schending van de Rechten van de Mens op de internationale agenda heeft gezet.
. De initiatiefnemer voor de totstandkoming van de VN Werelddag ter bestrijding van extreme armoede op 17 oktober.
. De Vierde Wereld die discriminatie vanwege iemands sociale achtergrond verwerpt.
. De beweging die zich jaren heeft ingespannen om internationale richtlijnen voor deelname en zelfbeschikking van de allerarmsten te krijgen.
. De beweging die trots is dat die richtlijnen nu door de algemene vergadering van de Verenigde Naties met Nederland zijn aangenomen.

En wij:
. Brengen in het land lotgenoten, jong en oud, en hun vrienden bij elkaar.
. Verzamelen feiten over schendingen van Mensenrechten en leggen vast wat over armoede geschreven wordt.
. Werken met tientallen organisaties samen voor het respect van álle mensen.
. Protesteren, schrijven, studeren, doen voorstellen voor een toekomst zonder armoede en uitsluiting.
. Kunnen nieuwe ideeën keihard gebruiken.
. Organiseren ontmoetingen op ons centrum 't Zwervel in Wijhe (Ov.) en onderhouden het met elkaar.
. Werken in lokale groepen en organiseren diverse activiteiten.

Bel, schrijf als je lid wilt worden of als je een bijdrage overmaakt op ING-bankrekening 275 22 00 van Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Den Haag, dan ben je donateur.

Voor meer Informatie:

Marion Braad 045-5325092 best bereikbaar na 18.00
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl

www.atd-vierdewereld.nl


Nieuw coördinatorsteam voor repaircafé Parkstad Limburg

Repaircafé Parkstad Limburg luidt 2013 in met een aantal belangrijke veranderingen. Zo is de naam veranderd van Repaircafé GeredGoed naar Repaircafé Parkstad Limburg. En zal het coördinatorschap door meerdere personen worden vervuld.

Doelstelling: Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera. Ook is er deskundige hulp aanwezig, zoals een elektricien, een naaister, een timmerman en een fietsenmaker.

Data: Op zaterdag 30 maart is Repaircafé Parkstad Limburg opnieuw te gast bij de Stichting Consuminderhuis Parkstad, Wilhelminastraat 25, Heiveld Landgraaf.

Nieuwe naam: Met de nieuwe naam hoopt het Repaircafé voorgoed af te rekenen met de verwarring rondom activiteiten van de Stichting Gered Gereedschap. Deze stichting die ook gebruikt of kapot gereedschap herstelt, werkt echter uitsluitend voor de derde wereld. Terwijl Repaircafé Parkstad Limburg juist voor en door mensen in de regio Parkstad is.

Nieuwe gezichten: Naast het voeren van een nieuwe naam, geeft coördinator Petra Timmermans na twee jaar het stokje in het nieuwe jaar door aan Remco Wijckmans uit Brunssum. Remco die al deel uitmaakt van het reparateursteam, gaat de functie delen met een aantal nieuwe vrijwilligers.

Vers bloed: Repaircafé Parkstad Limburg kan nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken. Met name techneuten op het gebied van computers, elektrotechniek, fietsen, hout- en metaal. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie:

Voor meer informatie kijk ook op:

www.repaircafe.nl/heerlen
http://www.facebook.com/repaircafeparkstad


01-02-2013 - Verslag van de viering van de Dag van de mensenrechten in Heerlen

Op 10 december 2012 werd in Heerlen op grootse wijze de dag van de mensenrechten gevierd. 64 jaar geleden werd op deze dag de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Het programma van deze dag werd voor de eerste keer mede georganiseerd door Amnesty afdelingen Rodeland en Heerlen samen met Heerlen Mondiaal en het Syrische Comite NL

Een groep van ongeveer zeventig mensen bestaande uit kinderen, jongeren, volwassenen, Nederlanders, Syriërs en anderen stroomden, ondanks het bar koude weer, toe bij het beginpunt bij het Corio Centre aan de Saroleastraat. Nadat één minuut stilte in acht werd genomen, begon om 17.00 uur na een luide klap op de trom de fakkeltocht in Heerlen.

Na een bewogen optocht van een half uur door de winkelstraten van Heerlen kwam de menigte bij het Luciushof aan.

Hier werden de mensen opgewacht met een soep- en broodmaaltijd. Sommigen waren onder de indruk van de Amnesty canvasschermen die in de zaal, waar na het nuttigen van de warme maaltijd een presentatie en discussie zou aanvangen, waren opgehangen. Ook de Amnesty International stand stond paraat, met kaarsen, kerstkaarten, maar natuurlijk ook de petities.

Terwijl de petities van Amnesty de ronde deden langs de tafels, werd na een korte introductie van Kees van Veen van Amnesty Rodeland, een korte film getoond. Aansluitend hierop werd een presentatie gegeven door Munir Abdulrahman, die in 1987 was gevlucht voor het Syrische regime. Hij sprak over de eenzame revolutie in Syrië. Tevens presenteerde hij een overzicht van een groot aantal cijfers van de burgerslachtoffers in Syrië.

Ook deed hij een oproep aan het publiek om de Het Syrisch Comité NL te ondersteunen, zodat zij de middelen kunnen gebruiken om voedsel, medicijnen en andere essentiële benodigdheden kunnen verzamelen en versturen naar Syrische grensgebieden ten behoefte van de Syrische vluchtelingen.

Ook de landenmedewerker Syrië van Amnesty Nederland nam het woord. Hij benadrukte dat het van groot belang is dat een regime dat niet bang is om haar eigen burgers af te slachten, weg moet. Het is belangrijk dat de Syrische bevolking zelf de nieuwe regime kiest en dat dit niet van buitenaf wordt opgelegd. Dit is het voornaamste streven op dit moment.

Met deze woorden komt een einde aan de uitvoerige, af en toe verhitte discussie.

Het publiek vertrekt en Hannejoy Smeysters, vrijwilliger van Amnesty Heerlen, die druk bezig was met het verzamelen van handtekeningen voor de petities, gaf te kennen dat ze tevreden was over het feit dat het publiek zo actief betrokken was in de discussie.

Terwijl de laatste beetjes werden opgeruimd, werd hier en daar nagepraat over de avond. Kees van Veen: "Ik heb de dag positief ervaren. Dit vraagt om een vervolg." Hij gaf aan dat de discussie zinvol was en dat hij hoopvol is dat de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië, of ze wel of niet te maken hebben met de politiek, worden geholpen.

Betrokken en toegewijde mensen, een mooie fakkeltocht met een grote niet verwachte opkomst en een interessante discussie. Zo kwam de dag voor de rechten van de mens, die in het teken stond van de mensenrechtensituatie in Syrië, ten einde in Heerlen.

Hopelijk kunnen we volgend jaar over dit onderwerp praten in de verleden tijd en inmiddels bezig zijn met helpen van de Syrische mensen met de opbouw van hun land.


Inkijk Februari 2013 Online

Door de INKIJK-redactie is het Februari 2013 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


22-1-2013 - startavond Vastenaktie 2013

Ook dit jaar organiseert het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf een startavond in het teken van Vasten en Vastenaktie 2013.

Dit jaar besteden we extra aandacht aan migranten in het Midden-Amerikaanse Honduras.

Zuster Valdete vangt teruggestuurde migranten liefdevol op en helpt hen weer op weg. Ze maakt dagelijks hartverscheurende situaties mee. Ze wanhoopt echter nooit !

De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen "Even minderen voor Honduras"is een mooie gedachte om in daden om te zetten.

Gaarne nodigen wij u dan ook uit naar de startavond te komen om al luisterend en vragend door de spreker geraakt te worden.

Dekenale startavond Vastenaktie 2013

Dinsdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in het parochiezaaltje van de parochie H.Hart van Jezus Schandelen. Meezenbroekerweg 114, 6412 VM Heerlen

Programma:

19.30 ontvangst met koffie
19.45 opening
19.50 presentatie vastenaktieproject door Guus Prevoo, missionair veldwerker vastenaktie, over het probleem van de migranten in Honduras.          Wat is de oplossing?
20.30 pauze
20.45 informatie over het organiseren van activiteiten voor MOV-groepen en parochies In het kader van het vastenaktieproject.
20.30 afsluiting met overweging.

Wij hopen u op de startavond te ontmoeten.

Namens het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf,
Hanny van der Wouw,
Sophie Schins,
Ans Houben

Zuster Valdete:"Ik zie God in ieder gezicht".

Voor meer informatie kijk ook op: www.dekenaalmissionairberaad.nl


Geen investeringen meer in productie clusterbommen, wat volgt ?

Vanaf 1 januari 2013 mogen Nederlandse banken niet langer investeren in de productie, verkoop en distributie van clusterbommen. De clustermunitie is een vliegtuigbom of granaat die in de lucht uiteenspat in tientallen kleine bommetjes. Ze zijn omstreden omdat ze veel burgerslachtoffers eisen. Zo zijn in Syrië in november nog 10 kinderen omgekomen door een clusterbom.

De Verenigde Staten van Amerika en China produceren clusterbommen. Tot voor kort investeerden de Nederlandse banken ABN AMRO, ING en Rabobank plus AEGON geld in de productie van clustermunitie. Voor een deel deden ze dat gecamoufleerd via buitenlandse dochterbedrijven. Vanaf 1 januari 2013 geldt een formeel verbod en bij overtredingen kan de overheid boetes opleggen. Aldus een bericht in de kranten Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad van 29 december 2012, aangevuld met informatie van IKV Pax Christi.

Het besluit is een sluitstuk op een langdurig diplomatiek proces. Op 3 december 2008 ondertekende Nederland de Oslo Conventie over Clustermunitie. Heel wat landen gingen Nederland al voor, gestart door België in maart 2007.

Het bovenstaande is zonder meer goed nieuws, ook al is het 'maar' een tweede stap. Al lang geleden werd met redelijk succes het verbod op chemische en biologische wapens ingezet, al dreigt het gebruik hiervan nu weer in Syrië.

Maar dit verbod op investeren in clusterbommen is ook een ommezwaai waarbij het economische gewin het verliest van humanitaire overwegingen. Dat schept precedenten? Want clustermunitie is niet het enige weerzinwekkende oorlogstuig dat veel (onschuldige) slachtoffers maakt.

Een ander voorbeeld zijn landmijnen of anti-personeelsmijnen. Tegen landmijnen wordt ook al geruime tijd actie gevoerd. In 1997 is een internationaal verdrag opgesteld op het verbod van de productie, opslag en het gebruik van landmijnen dat mede is ondertekend door Nederland. Nederland zou de volgende stap kunnen zetten door ook voor landmijnen een investeringsverbod af te kondigen.

De logisch volgende stap is natuurlijk een algeheel verbod op de productie maar ook renovatie of verbetering van kernwapens. Hier wordt al sinds de eind 70er jaren van de vorige eeuw actie tegen gevoerd. En op 2 november 2012 heeft de actiegroep Campagne tegen Wapenhandel nog geprotesteerd bij het ABP aan de Oude Lindestraat 70 in Heerlen omdat dit pensioenfonds in kernwapens belegt. Er zijn nog altijd zo'n 25.000 kernwapens waarvan er duizenden op scherp staan. Ook op de vliegbasis Volkel (in de Brabantse Peel) liggen nog steeds atoombommen opgeslagen. Kernwapens zijn eveneens niets en niemand ontziend. Hun kracht is zo vernietigend dat bij gebruik ervan nooit kan worden voorkomen dat er vele onschuldige burgerslachtoffers zullen vallen. Investeren in kernwapens is net zo immoreel als in landmijnen of clustermunitie. Alleen moet ons kabinet die conclusie nog trekken.

Een zeer zwaar te nemen hobbel in het verminderen van al dat onmenselijke wapentuig zijn onze economische vrienden de VS en China. Die landen lopen achter bij het ondertekenen van deze internationale ontwapeningsverdragen. Amerikanen houden blijkbaar nog te veel van hun wapens, ook al vinden er in de VS bovenmatig veel moordpartijen plaats. Zij geloven nog in 'gewapende vrede'. Wapens zijn blijkbaar een soort afleidingsmanoeuvre omdat ze denken dat wapens nog steeds de vredesstichter en -bewaarder te zijn van de hele wereld. Beide landen houden ook vast aan de doodstraf en hebben bovengemiddeld veel burgers in hun gevangenissen zitten.

En als binnenkort de kernwapens de wereld uit zijn, dan zijn er nog zoveel andere wapens die de vrede bedreigen. Maar jammer genoeg zijn dit zeer langdurige processen die met kleine stapjes in de goede richting gezet worden. Vasthoudend zijn, is het gebod.

Harrie Winteraeken
Voorzitter Vredesplatform Heerlen.


Beginnerscursus (H)eerlijk Moestuinieren

De werkgroep Permacultuur van Transition Town Parksjtad gaat een cursus moestuinieren geven. Door de grote vraag naar de cursus, is deze al vol. Voor belangstellenden is het wel mogelijk om zich voor een volgende cursus op te geven met het contactformulier.Belangstellenden krijgen te horen wanneer een volgende cursus gaat starten.

De cursus is ontwikkeld door Janet Pasveer en Jan van der Kroef. Hieronder vindt je tekst en enkele links van de website van Janet.

Voor wie:
De cursus is bedoeld voor iedereen die graag in eigen tuin groenten, fruit en/of kruiden wil opkweken, maar opkijkt tegen het vele werk. Je leert te werken met de kracht van de natuur.

Inhoud van de cursus: (H)eerlijk Moestuinieren gaat over samenwerken met de kracht van de natuur. Als je door hebt hoe dat werkt, heb je geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest meer nodig.

In de lessen leer je o.a.:
-hoe je aarde vruchtbaar kunt maken
-wat je wanneer kunt zaaien
-welke groenten goed naast elkaar gedijen
-hoe je een groentebed kunt aanleggen en nog veel meer.

Daarbij leer je op een andere manier kijken naar de natuur en afgaan op je gevoel, waardoor je al tijdens de cursus met plezier in je tuin of balkon aan de slag kunt gaan.

We staan stil bij:
De principes van de permacultuur In de cursus leer je hoe je deze eenvoudig, in je eigen situatie kunt toepassen.
Wil je meer weten over de werkwijze, kijk dan hier. Voor foto's van de praktijkdagen kijk hier.

Duur van de cursus:
(H)eerlijk Moestuinieren wordt gegeven in 10 theorie en 10 praktijk uren.
- 4 Theorieavonden van 2,5 uur per keer
- 2 Praktijkdagen van 5 uur per keer

De theorieavonden vinden maandelijks plaats in het Alcandergebouw aan de Schandelermolenweg 24 te Heerlen. Na de vier theorie avonden volgt er 2 praktijk dagen.

De cursus wordt gegeven door Jeanette Wolters en Leo de Groot: Permaculturisten en lid van VELT.

De cursus is ontwikkeld door Janet Pasveer (http://www.roeach.nu/) en Jan van der Kroef en bewerkt door Leo de Groot.


Ouder Nieuws

Voor 2013 nieuws klik Hier

Voor 2012 nieuws klik Hier

Voor 2011 nieuws klik Hier

Voor 2010 nieuws klik Hier