Kerst en Nieuwjaarswens !

  

Het bestuur en de deelnemende organisaties van Heerlen Mondiaal wil iedereen:

Prettige Kerstdagen en een gelukkig en vreedzaam 2015 !!

wensen.

Traditie getrouw verschijnt De Inkijk nooit in januari.

Het eerste volgende nummer verschijnt daarom omstreeks 1 februari 2015.

Kopij kan tot uiterlijk: 28 januari 2015 gemaild worden naar: frank@rochette.nl

Berichten voor onze website kunt u ook mailen aan het bovenstaande emailadres.


11-12-2014 - Viering Dag van de Mensenrechten in Heerlen

  

Amnesty International groep Parkstad Limburg organiseert in samenwerking met Heerlen Mondiaal op donderdag 11 december 2014 de jaarlijkse viering van de Dag van de Mensenrechten.

Het is eigenlijk 10 december Mensenrechtendag, maar om praktische redenen, waaronder koopavond, zijn we dit jaar uitgeweken naar 11 december.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd namelijk op 10 december 1948 aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De Universele Verklaring is niet juridisch bindend, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als belangrijkste internationale standaard op het gebied van de mensenrechten.

Amnesty International werd opgericht in 1961 en streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet, die in deze verklaring zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.

Over heel de wereld wordt door Amnesty actie gevoerd op 10 december om aandacht te vragen voor de Rechten van de Mens.

Ons thema is dit jaar de schendingen van de mensenrechten in Irak.

Programma:

1. Fakkeloptocht
17.00 - 17.45 uur: de traditionele fakkeloptocht door het winkelcentrum van Heerlen, start op de hoek van de Saroleastraat - van der Maesenstraat bij de ingang van het Coriocentrum. De optocht eindigt bij de Luciushof, Putgraaf 3. Op de grote trom na zal de optocht in stilte plaats vinden.

2. Maaltijd
18.00 uur: In de grote zaal van de Luciushof worden soep, koffie, thee en broodjes geserveerd.

3. Programma over de Schendingen van de Mensenrechten in Irak
± 18.45 uur: Reeds lang voor de opkomst van de IS vond er een stelselmatige onderdrukking plaats van verschillende bevolkingsgroepen. De opkomst van de IS is min of meer een gevolg van grote tegenstellingen en de onverdraagzame houding tussen de etnische groepen in Irak. Mensen van de stichting Irakese Cultuur & Maatschappij Parkstad (ICMP) zullen ons hierover kunnen informeren. Na een korte inleiding over de recente grootschalige schendingen van de mensenrechten in Irak zal er ruimte zijn voor een discussie en eventuele actie.

Naar verwachting zal deze bijeenkomst rond 20 uur afgesloten worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Amnesty Parkstad Limburg:
Kees van Veen
045-5670028

HeerlenMondiaal:
Harrie Winteraeken (voorzitter)
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
045-5228720 of 06-52375611
hwinteracken@hotmail.com


10-12-2014 - Amnesty Schrijf Mararathon

Op 10 december 2014, de Dag van de Mensenrechten, houdt Amnesty International de Schrijfmarathon. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen in actie voor slachtoffers van mensenrechten-schendingen. Ook in Heerlen worden op 10 december brieven geschre-ven voor activisten en gewetensgevangenen.

Het schrijven van brieven zit in de genen van Amnesty. Miljoenen zijn er geschreven. Ze vroegen met succes om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Ze gaven hoop aan mensenrechtenactivisten. Ze drongen aan op het terugdringen van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze bewezen dat 'gewone' burgers zich met succes kunnen verenigen tegen onrecht.

Op woensdag 10 december worden ook in Heerlen brieven geschreven.

Gratis thee, koffie en iets lekkers erbij, terwijl u in actie komt op de Dag van de Mensenrechten. Zo proberen we zoveel mogelijk brieven te schrijven voor 6 gevangenen. Dit jaar onder andere voor Chelsea Manning uit de Verenigde Staten van Amerika, die 35 jaar gevangenisstraf kreeg wegens het openbaren van geheime overheidsinformatie aan WikiLeaks, zoals videobeelden van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad. Ook wordt geschreven voor de Saudische blogger Raif Badawi, die tot tien jaar cel, duizend zweepslagen en een boete van 1 miljoen rial (191 duizend euro) werd veroordeeld, terwijl hij niets anders deed dan op vreedzame wijze gebruikmaken van zijn recht op vrije meningsuiting.

U kunt uw steentje bijdragen. Dat kan in het centrum van Heerlen op de Muzenlaan. Er kunnen brieven en/of ansichtkaarten voor gevangenen worden geschreven en een petitie getekend worden.

Kom even gezellig langs wanneer u tijd hebt op woensdag 10 december van 10.00 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur op de Muzenlaan 254 (naast Theater Heerlen). U bent van harte welkom.

Voor meer informatie:http://www.parkstad.amnesty.nl


8-12 t/m 19-12-2014 - L1 Voedselbank Actie

Elk jaar worden er diverse acties voor goede doelen in het buitenland gehouden, er zijn echter ook meer dan een miljoen mensen die in armoede leven in ons eigen land.

Samen met alle Limburgers gaat L1 van maandag 8 december tot en met vrijdag 19 december samen met de 6 Voedselbanken in Limburg (Limburg-Zuid: Landgraaf, Midden-Limburg: Roermond, Limburg-Noord: Venray, Peel & Maas, Venlo en Weert) zo veel mogelijk levensmiddelen inzamelen.

Limburg telt 1.400 gezinnen die zelf niet in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Dit zijn maar liefst 3.270 personen die afhankelijk zijn van de voedselbank! Bovendien voorzien de Voedselbanken in Limburg 3 gemeentes uit de Nederlandse armoede top 10, te weten: Heerlen, Kerkrade en Vaals.

Het is toch onvoorstelbaar dat er Limburgers zijn die niet eens één van de eerste levensbehoeften - voedsel - hebben ? Samen met alle Limburgers zet L1 zich hiervoor in tijdens de landelijke actieperiode. Jij komt toch zeker ook in actie voor de voedselbank bij jou in de buurt ?

Hoe kan ik helpen ?
Uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk mensen zullen meedoen en hun steentje bijdragen aan deze actie. Ook jij kunt helpen ! Dit kan al door het doneren van een product, maar ook door het bedenken en organiseren van een eigen actie, of het aanmelden als inzamelpunt.

Boodschappenlijstje
Voor de actie 'L1 Samen voor de Voedselbank' gaan we zo veel mogelijk houdbare producten inzamelen. Jij kunt eenvoudig hieraan meewerken door het inzamelen van producten op ons boodschappenlijstje.

Deze boodschappenlijst is in overleg met de zes Voedselbanken in Limburg tot stand gekomen en bestaat uit de producten waarin het grootste tekort is. Wat zoeken we ?

Deel de actie !
Praat mee over de actie het laat iedereen weten dat ook jij je inzet voor de actie door het gebruik van #VB14 #L1 op Twitter en Facebook.

Vragen
Heb je een uniek idee, initiatief of andere vraag met betrekking tot de actie 'Samen voor de Voedselbank'? Stuur dan een mail naar redactie@l1.nl

Samen zijn we sterker, sterk voor de Voedselbank !

Voor meer info: www.l1.nl/blog/voedselbank


4-12-2014 - Café Mondiaal: Armoede in Nederland, in Heerlen en in Parkstad Limburg

Op 4 December 2014 organiseert Heerlen Mondiaal de 16de editie van Café Mondiaal met als thema:
Armoede in Nederland, in Heerlen en in Parkstad Limburg

Ook deze editie begint om 19.30 in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Armoede in Nederland, in Heerlen en in Parkstad Limburg

Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. Dat betekent niet dat er in Nederland en onze omgeving geen armoede voorkomt. In tegendeel, vrij veel zelf. Daarbij wordt (langdurig) leven op of onder het wettelijk minimumniveau (bijstandsniveau) ook als armoedig beschouwd. En het kan zeker nog erger. Mensen die omdat ze zelfstandig zijn, geen uitkering krijgen, of mensen in de schuldsanering, die enkele jaren van ? 20-30 per week moeten rondkomen.

Ook de redenen hoe mensen in armoede geraken zijn zeer divers. Maar uit de armoede komen is vaak nog moeilijker.

Het gespreksonderwerp van deze Café Mondiaal is armoede en wat doet de maatschappij voor mensen die in armoede moeten leven. En is dat voldoende ?

Voor dit gesprek zijn diverse mensen uitgenodigd die in hun dagelijkse leven met armoede te maken hebben. Deels als bestuurder / politicus, deels als hulpverlener maar ook de 'ervaringsdeskundigen' zullen aan het woord komen.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Heerlen Mondiaal in samenwerking met ATD Vierde Wereldbeweging en het Platform Armoede Heerlen.

Harrie Winteraeken zal dit keer ter inleiding enkele deelnemers interviewen om zo een aantal feiten ter tafel te brengen die kunnen dienen als basis voor het gesprek.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag- stukken, klimaat- en milieuproblemen.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie.

Er wordt over het algemeen géén gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij:

HeerlenMondiaal - Harrie Winteraeken (voorzitter)
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
045-5228720 of 06-52375611
hwinteracken@hotmail.com


4-12-2014 - One World december nummer verschenen

Vandaag verscheen het december nummer van One world magazine.

Van Cairo tot Kaapstad, van Ramallah tot Bogota en van Amsterdam tot Simpelveld. OneWorld magazine is het grootste magazine in Nederland over mondiale verbondenheid en duurzame lifestyle. OneWorld laat zien dat hoe wij hier leven, effect heeft op mensen en milieu elders in de wereld.

OneWorld magazine verschijnt 8x per jaar en verschijnt zowel digitaal als op papier.

voor meer informatie zie: www.oneworld.nl


2-12-2014 - Nieuwsbrief 22 Stichting Vlot

Vandaag verscheen de 22 ste nieuwsbrief van Stichting Vlot.


2-12-2014 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 2 december 2014 een feestelijkeAfghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

Het betreft de laatste maaltijd van 2014 waarbij wij informatie zullen geven over wat we hebben bereikt dit jaar door middel van een PowerPoint presentatie en foto' s.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


1-12-2014 - Andreaskerk dicht ?

Het dekenaat mag dan vinden dat de Andreaskerk op de Heerlerbaan dicht moet. Daar zijn de tachtig vrijwilligers, het bestuur en de bezoekers het niet mee eens.

Zondag 23 november om 11.30 begon een heuse protestactie waarmee de parochie naar buiten toe laat zien hoe het over de voorgenomen sluiting denkt.

Financieel heeft de Heerlense Andreasparochie het moeilijk. Net als zo veel andere kerken in het dekenaat Heerlen. Daar laat vice-voorzitter Karin van Doormaal van het kerkbestuur geen misverstand over bestaan.

De situatie is precair, de kerk houdt het hoofd nog net boven water, geeft ze toe. Maar, zo verwoordt een van de vele vrijwilligers het deze woensdagochtend aan de koffietafel in het parochiehuis Sint-Andreas. "Ook zorgenkindjes mogen leven."

Toch is geld belangrijk voor de toekomst van een kerk, zegt het dekenaat dat een inventarisatie heeft gemaakt van alle kerkgebouwen. Van de veertig moet de helft binnen zes jaar dicht. Voor de Andreaskerk is in de plannen géén plek meer.

Onzin, vindt het parochiebestuur. De kerk is veel meer dan geld en statistieken. "Wij scoren slecht als het om huwelijken, dopen en begrafenissen gaat", legt pastoraal werker Eline Claassens uit. "Maar we zijn veel meer. We zijn een buitenbeentje in het dekenaat. Onze priester, Geert Bles, is vrijwilliger. We hebben een groot pastoraal team en vele vrijwilligers.

Diaconie staat bij ons hoog in het vaandel: de zorg voor anderen. We werken samen met allerlei organisaties als schoon GMS, het AZC, Schuldhulpmaatje, stichting Vlinder, Heerlen Mondiaal en hebben zitting in de Heerlense Millenniumdoelen-groep en in het platform Armoede. We zijn heel praktisch bezig en helpen anderen."

De diensten in de ondergrondse kerk aan de Palestinastraat, trekken wekelijks ruim honderd bezoekers. "Maar heel veel mensen voelen zich betrokken bij de kerk zonder naar een dienst te komen."

Van Doormaal merkte het toen het nieuws van de sluiting bekend werd. Het zorgde voor hoogoplopende emoties.

Een levensgrote poster van kunstenaar Joop Noordkamp met daarop de tekst 'Hou de Andreaskerk open' zal de gevel sieren.

Kerkbezoekers, sympathisanten en anderen kunnen een poster krijgen voor achter het raam. In de hoop dat heel Heerlerbaan kleur zal bekennen.


1-12-2014 - Future 4 All Nieuwsbrief december 2014

Van Future 4 All ontvingen wij hun nieuwsbrief van December 2014 en deze is online gezet.


1-12-2014 - Kerstactie RuilWinkel Kerkrade

Dit jaar organiseert de Ruilwinkel Kerkrade voor de 2de keer een kerstactie voor de minderbedeelde kinderen uit Parkstad.

Met deze actie mogen kinderen een eigen kerstpakket samenstellen.

Om deze actie tot een succes te maken zijn wij op zoek naar speelgoed/spellen en kleding (maat 56-176). De spullen moeten uiteraard in goede staat zijn. Voor inname van kleding hanteren wij géén limiet.

Dus wilt u deze kinderen een fijne kerst bezorgen, lever dan uw spullen in bij de ruilwinkel vóór 15 december 2014.

Mocht u zelf een gezin kennen dat het moelijk heeft geeft dan aan hen door dat wij ze kunnen helpen met leuke kerstcadeau's voor de kinderen.

  

De kerstpakketten worden op vrijdag 19 en zaterdag 20 december naar eigen samenstelling uitgedeeld.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze actie dan kunt u contact opnemen met de ruilwinkel:

Ruilwinkel Kerkrade
Patronaatstraat 4
6466 HR KERKRADE

045-8510222

http://www.ruilwinkel-kerkrade.nl   Ruilwinkel op Facebook


1-12-2014 - De wenskaarten van ATD Vierde Wereld

Zoals ieder jaar wil ATD Vierde wereld uw aandacht vragen voor haar Kerst, Nieuwjaars en andere Wens kaarten.

De kaarten zijn ontworpen door kuntstenaars uit verschillende landen waar ATD Vierde Wereld actief is.

Met de aankoop van de kaarten steunt u de diverse activiteiten zoals: straatbibliotheken, werkplaatsen waar mensen hun beroep kunnen leren, plekken waar de jongste kinderen les krijgen terwijl hun ouders begeleid worden en andere culturele acties in landen in de hele wereld.

Met iedere kaart die u koopt voor uzelf, familie, vrienden of anderszins geeft een sprankje hoop, kennis, liefde, idealisme, cultuur op plaatsen in de wereld waar armoede heerst.

Deze kaarten zijn te koop tijdens de activiteiten rondom Mensenrechtendag, in de Luciushof (info hierover elders in de Inkijk) of anders bij:

Marion Braad, Baanstraat 4, 6372 AG Landgraaf, zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl

Ook kunt u ze bestellen via de website: www.atd-vierdewereld.nl

     

     


1-12-2014 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In december 2014 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Teken en schilder les:


De cursus voor beginners en gevorderden is op 25 november gestart !

Op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur - Kosten € 2,00 per les

Iedereen werkt voor zichzelf waarbij u indien nodig hulp krijgt van de lerares.

U dient eigen materiaal mee te nemen zoals tekenpapier en potlood of verf en penseel.

Vooraf aanmelden en voor meer informatie kunt u terecht bij Cindy !

Workshop Kerststukjes:


We gaan voor de Kerst samen leuke sfeervolle kerststukjes maken.

Neem a.u.b. een schaal of een bakje mee, een mesje of snoeischaartje, versieringen en wat groen. Oase en basismateriaal krijgt u van ons.

Wanneer : Dinsdag 9 december 2014
Tijd : 10.00 tot 12.00 uur
Kosten : € 2,00 per persoon

Vooraf aanmelden en betalen bij Cindy t/m donderdag 4 december.

Kerststukjes Bestellen:

U kunt ook leuke kerststukjes bestellen t/m maandag 15 december.

Kosten per kerststukje:
Klein € 5,00 - middel € 7,50 - groot € 10,00

Afhalen kan tot uiterlijk 18 december tot 12.00 uur.

Voor meer informatie, betalen en bestellen bij Cindy !

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij: Cindy 045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-12-2014 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

De vaste activiteiten van MoederCentrum De Heksenketel:

Maandag
10.00 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
12.30 - 14.30 Computerles
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.30 - 10.30 Body workout
09.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
09.30 - 12.00 Manicure
13.00 - 15.00 Laatste dinsdag v/d maand: Manicure
13.00 - 15.00 Tekenles
20.00 - 22.00 1e Dinsdag v/d maand: Spirituele themavond

Woensdag
09.15 - 10.15 Tai Chi(o.v.)
10.00 - 12.00 Naailes
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch
19.00 - 20.00 Buikdansles

Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse Conversatie les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
11.00 - 12.00 Zumba 12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien

Vrijdag Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Wij zijn ook te vinden op: Facebook


1-12-2014 - De factor 'politiek extreme Islam'

Zo rond de 150 Nederlandse moslims zijn of willen in Syrië en Irak gaan meestrijden met Islamitische Staat of verwante groepen. Uit West-Europa zijn het er nog veel meer. Voor buitenstaanders lijkt het heel irrationeel om je in zo'n oorlogsgeweld te storten. Maar veel moslims hebben er blijkbaar sympathie voor, zo bleek ook uit recent onderzoek. De vraag is waarom ben je ontvankelijk voor extreme ideeën ? En hoe komt men dat men zich zo afzet tegen de hoofdstroom van onze samenleving ?

Het extremisme wordt gevoed door de Koran (of de Bijbel) selectief te lezen. Door te nuanceren en door er andere teksten tegenover te zetten, kan de autoriteit van het extremisme worden ondergraven. Maar je moet hier wel ontvankelijk voor zijn. En er zijn tal van andere 'stimulansen' voor extremisme.

De sfeer in de westerse samenlevingen en de keuzes van westerse overheden zijn vaak anti-Islam. Zo wordt er richting Israël gemeten met twee maten. Dat vergroot bij Islamieten vanzelfsprekend de sympathie bij de Palestijnen en de groepen die zich hiervoor gewapend inzetten. Een factor die dit versterkt zijn de mijns inziens de terecht als beledigend en als tweedracht zaaiend ervaren uitingen van Geert Wilders.

Er zijn ook diverse materialistische en sociale oorzaken van het extremisme. Denk daarbij aan schending van mensenrechten, (een gevoel van) onrechtvaardigheid, beledigen en intolerantie, discriminatie van (culturele) minderheden, economische onderdrukking, grote verschillen in welvaart, enz. Een deel van deze redenen is algemeen van aard. Maar voor een aantal jongens telt ook het deelnemen aan groepen en circuits gelijkgestemden, erbij horen en niet voor elkaar willen onderdoen, kansarm zijn en het niet hebben van perspectief, een aansprekend voorbeeld volgen, je zelfrespect en eigenwaarde vergroten. Al deze oorzaken van extremisme dienen te worden weggenomen als je extremisme zijn voedingsbodem wil ontnemen.

En als die jongens uit Syrië of Irak terugkomen ? Als ze niet tot inkeer zijn gekomen door de ellende en onrechtvaardigheid aldaar, met een vijandbeeld dat het doden van andersdenkenden rechtvaardigt ? Misschien zelfs met het doel om hier de oorlog voort te zetten ? Dan is er naast een strafrechtelijke aanpak wel degelijk een proces van resocialisatie nodig. Zodat zij zich hier (weer) thuis voelen en in deze samenleving weer kunnen functioneren volgens algemeen geaccepteerde gedragsregels.

Harrie Winteraeken
Voorzitter Vredesplatform Heerlen


1-12-2014 - Hoe voorkom je de volgende oorlog ?

Er wordt heel veel over oorlog gepraat, maar veel te weinig over vrede. Toch wenst iedereen in vrede te leven. Zo is 100 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog en 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog zeer pijnlijk duidelijk hoe oorlog naast verschrikkelijk veel doden ook enorm veel lijden veroorzaakt waar mensen hun leven lang onder gebukt gaan.

Vrede is een absolute basisvoorwaarde om veilig te kunnen leven in een samenleving die ook alleen maar onder vrede goed kan functioneren. Alleen, als je in een (lange) periode van vrede leeft, dan realiseert zich menigeen niet hoe belangrijk dat is. Deze zomer is oorlog toch wel een stuk dichterbij gekomen. Wat niet alleen beangstigt, maar ook bij veel mensen het besef van het belang van vrede weer vergroot.

Staat in het langdurige conflict tussen Israël en Palestina de Derde Intifada op uitbreken ? Het is een steeds terugkerende oorlog. Zoals zo vaak.

Vragen waar de vredesbeweging anno 2014 zich mee bezig moet houden, zijn: Hoe komen we uit deze vicieuze cirkels ? Hoe bereik je vanuit een oorlogssituatie een duurzame vrede, waarbij mensen en volken weer (en waarschijnlijk met veel pijn) samenleven ? Hoe handhaaf je vrede en hoe voorkom je daarmee de volgende oorlog ? Waar liggen de oorzaken van gewapende conflicten en hoe kunnen deze redenen worden ontkracht voordat ze leiden tot een nieuwe escalatie ?

De geschiedenis leert dat in een afgesloten oorlog vaak al de bron ligt van een nieuwe oorlog. Met de Vrede van Versailles aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werd al de kiem gelegd voor de Tweede Wereldoorlog. En WO2 werd gevolgd door de Koude Oorlog maar ook door tal van oorlogen en conflicten zoals in Korea, Vietnam en diverse burgeroorlogen in Latijns Amerika.

Na het opdelen van de Sovjetunie zijn er weer oorlogen en grensconflicten geweest in Tsjetsjenië, Georgië en nu de Oekraïne. President Vladimir Poetin wil de oude Sovjetunie weer herstellen ?

Ook de conflicten in het Midden-Oosten zijn zeer langdurig, waar bij een wapenstilstand zelden de achterliggende oorzaken van de oorlog zijn aangepakt of weggenomen.

Veel Soennieten zijn met Islamitische Staat in opstand gekomen tegen het Sjiitisch gedomineerde regime van Irak omdat ze bij de val van Saddam Hoessein slecht zijn behandeld.

Veel Soennitische soldaten zijn naar huis gestuurd zonder bron van inkomen. Natuurlijk hebben zij daarmee een argument om in opstand te komen.

Israël heeft het afgelopen jaar in Gaza voor de derde keer zeer veel burgerslachtoffers gemaakt. Het is daarom logisch dat er wraakgevoelens ontstaan die zich wellicht binnenkort weer tegen Israël zullen richten ? Het 'oog om oog, tand om tand' geldt niet alleen voor Joden.

We moeten creatievere oplossingen zoeken dan geweld. Je vijand verslaan en vernederen is een slecht begin voor duurzame vrede. Daarom is oorlog meestal de verkeerde oplossing van conflicten. Soms is een vijand, zoals IS, niet voor rede vatbaar, maar ook dan moet de oorlog tot een minimum beperkt worden en vooral gericht zijn op het beschermen van vredelievende burgers (waaronder meestal de meeste slachtoffers vallen) en het in de toekomst beschermen van de bevolking tegen nieuw oorlogsgeweld.

Vrede moet eerlijke vrede zijn, een vrede met respect. Een vijand moet tot vriend worden gemaakt. Zoals dat na WO2 is gebeurd met West-Duitsland en Japan. Dat zal ook bij Islamitische Staat en andere fundamentalistische bewegingen moeten gebeuren. Het alternatief is namelijk een eeuwige oorlog.

Het dienen van de (achterliggende) belangen van de wederzijdse vijanden is voorwaarde voor duurzame vrede. Hoewel dat niet eenvoudig is, is het noodzakelijk. Stapsgewijs verbeteren en zo vertrouwen terugwinnen. Dit is vaak een langdurig proces waarvoor veel geduld nodig is. Maar alleen zo wordt de oorlog zijn doel ontnomen.

Harrie Winteraeken
Voorzitter Vredesplatform Heerlen


1-12-2014 - Inkijk december 2014 Online

Door de INKIJK-redactie is het December 2014 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


7-11 t/m 30-11-2014 - Foto expositie: Sadiya, The queen of Detwah, door Amira Al-Sharif.

In POST op de Hoofdstraat 16 in Kerkrade vindt van 7 t/m 30 november een foto expositie plaats van de uit Jemen afkomstige freelance fotografe Amira Al-Sharif plaats.

POST- is geopend van wo t/m zondag van 12.00 -17.00

MEET EN GREET:
Op 30 november om 14.00 is er een meet en greet gepland met een interview en een signeersessie van Amira.

Heeft u een vraag die u graag aan Amira Al-Sharif wil stellen? Stuur ons die vraag via een persoonlijk bericht op facebook of via een email aan: post-@sjtub.org en wij leggen haar de vragen, tijdens het interview, op die dag voor.

OVER:
Amira Al-Sharif, freelance fotografe en fotojournaliste, is geboren in Saoedi-Arabië en getogen in Jemen. Ze werkt als vrouwelijke fotojournalist in Jemen. Ondanks dat de meeste van haar collega-Jemenitische fotografen mannelijk zijn, blijft ze haar culturele en maatschappelijke grenzen verleggen. Ze werkt als freelancer voor een aantal Engels kranten en tijdschriften in Jemen en in het buitenland; de Yemen Observer, Spectrum Krant, National Jemen, Yemen Times, Jemenitische tijdschriften, en de NY Times.

In 2005 begon Amira als professionele fotograaf voor o.a. de Yemen Observer, en sinds 2008 voor de Yemen Times. De laatste jaren werkt ze verhalend als zowel fotograaf en verslaggever. Ze fotografeerde de politieke onrust en legde de verarmde levensomstandigheden in Zuid-Jemen vast. Bij diverse projecten over vrouwenrechten en strijdvaardigheid bezocht ze gevangenissen en opvangkampen in Jemen. Een serie foto's met doordringende verhalen geeft ze deze vrouwen een gezicht. Momenteel werkt ze aan een vergelijkbaar fotoproject op Socrota.

Haar werk is gepubliceerd in het Engels en het Arabisch. Ze werkt voor diverse ambassades, HOOD, voor het verdedigen van mensenrechten, Oxfam, en UNICEF in Jemen, en in het buitenland in o.a. Abu Dhabi, Jordan, NY Times en USA.

Amira hoopt dat zij door haar fotografie kan communiceren en een meer eerlijke visie op de bevolking van Jemen en hun cultuur kan geven, die krijgt volgens haar te weinig aandacht in de westerse media.

Amira's werk zijn de ogen voor velen over de hele wereld, haar werk over strijdbare vrouwen in Jemen is gepubliceerd en geëxposeerd in Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, en in Frankrijk.

Amira woont in Sana'a, en verzorgde privé een opleiding voor andere Jemenitische fotografen. Haar persoonlijke project "Het creëren van New Generation van Jemenitische Fotografen" was een succes. Door het geven van intensieve workshops in documentaire fotografie en fotojournalistiek in 2011-2014 heeft ze 282 fotografen uit verschillende leeftijdsgroepen en van beiden geslachten in Jemen opgeleid.

Voor meer info: POST op Facebook    http://post-.sjtub.org/


29-11-2014 - Romengo Gipsy Band from Hungary

Theater Landgraaf presenteert op zaterdag 29 november vanaf 20.00 Romengo, gipsy band from Hungary.

Romengo brengt een nieuw geluid in de zigeunermuziek: hongaarse zigeunermuziek tussen traditie en vernieuwing.

De leden van de groep behoren tot de Olah zigeuners, die in de 18e eeuw Hongarije binnentrokken. Anders dan veel zigeunergroepen waren zij geen beroepsmusici. Zij maakten alleen binnen eigen kring muziek, met vooral zang en soms begeleiding van aanwezige voorwerpen, zoals de spreekwoordelijke potten en pannen.

Maar het leven is ook voor hen veranderd en er zijn verschillende bands ontstaan, met meer instrumenten.

Typerend voor het musiceren van zigeuners is dat zij altijd elementen uit de muziek van de omringende cultuur in hun spel opnemen en ook bij Romengo is dit het geval.

Een spetterend optreden met zang, dans, gitaar, en natuurlijk viool - maar ook de oorspronkelijke waterkan is van de partij !

Voor meer info en reserveren: www.theaterlandgraaf.nl


29-11-2014 - Repair Café in Simpelveld

De laatste repaircafé bijeenkomst van 2014 is op zaterdag 29 november 2014 van 10.00 - 13.00 in:

De Rode Beuk,
Kloosterstraat 57,
6369 AB Simpelveld

Heeft u een stoel waarvan een poot los zit ? Een broodrooster die niet meer werkt ? Of een wollen trui waar mottengaatjes in zitten ?

Weggooien ? Mooi niet ! Repareer ze in het Repair Café !!!

Bezoek ook onze website: www.repaircafe.nl/heerlen of onze facebookpagina

repaircafeparkstadlimburg@gmail.com


27-11-2014 - Avond in Sittard over Armoede

Armoede, we kunnen er niet omheen. Het eerste millenniumdoel, het halveren van het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is gehaald. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Ondanks indrukwekkende economische groeicijfers van met name Afrikaanse landen, liggen de imponerende zakencentra vaak pal naast de sloppenwijken zonder basisvoorzieningen. Zelf wonen we in één van de welvarendste landen ter wereld, maar het aantal mensen dat aanklopt bij de schuldhulpverlening of bij de voedselbank neemt al jaren toe.

Vereniging Mondiaal Beleid (VMB) nodigt u van harte uit voor de Avond over Armoede. Op 27 november laten verschillende sprekers hun licht schijnen over armoede en de bestrijding ervan:

- Pater Frans Meulemans vertelt hoe hij met onderwijsprojecten in Kameroen jongeren voor armoede behoedt. Hij combineert al ruim veertig jaar missiewerk met ontwikkelingshulp.
-Mattje Matheij en Ed Peters vertellen hoe Stichting WereldWijd mensen die terugkeren naar hun land van herkomst helpt met het opzetten van een eigen bedrijf, waardoor ze niet terugvallen in armoede en ook mensen uit hun omgeving kans op een betere toekomst bieden.
- Eén van de sprekers, een ex-asielzoeker wiens verblijfsvergunning onlangs niet is verlengd, zal anoniem zijn verhaal doen over hoe hij armoede ontvluchtte, maar in Nederland opnieuw in armoede terecht kwam.
Wij verzoeken u de wens van deze spreker om anoniem te blijven te respecteren en hem niet te fotograferen.

Presentator van de avond is Daan Prevoo. Hij zal de sprekers aankondigen maar ook zelf het woord nemen en het armoedebeleid in de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg onder de loep nemen.

Datum: 27 november 2014
Locatie: Johanneskerk
Mgr. Vranckenstraat 9
6134 AJ Sittard

Aanvang: 19.30 uur
Entree: gratis

Laat even weten of u komt en met hoeveel personen u komt door een e-mail te sturen aan: elerjournalist@gmail.com onder vermelding van 'armoede' in het onderwerpveld.

Hopelijk tot ziens op 27 november. Alvast bedankt voor uw komst !

Bezoek ook onze website: www.mondiaalbeleid.nl of de facebookpagina


15-11-2014 - Reizen is een ontmoeting

Op zaterdag 15 november 2014 organiseert de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad een reisje naar Brussel.

Het reisje komt in het kader van de samenleving tussen Autochtonen en Allochtonen. Mensen met verschillende achtergronden samen laten reizen is de doelstelling.

REIZEN bevorderen de samenleving. Het doel van deze reis is ook nieuwe verbindingen maken in de samenleving. De afstand tussen de burgers neemt toe en de multiculturele samenleving wordt negatief beoordeeld. Je ziet dat heel veel groepen mensen (Moslims, Christenen, Turken, Antillianen, Marokkanen, Nederlanders,etc.) in zijn eigen omgeving blijft en zich niet inmengen in de samenleving. Stg.ICMP levert een bijdrage aan het vormgeven van burgerparticipatie en bevorderen van de multiculturele samenleving in parkstad .Om burgers en maatschappelijke organisaties in de toekomst te betrekken bij het beleid wordt een agenda ingesteld.

Kosten: € 13,00 per persoon.

Vertrekplaats: Achterkant van het NS Station Heerlen (Spoorsingel).

Vertrektijd: 08.00 uur
Tijd terug : 18.00 uur vanuit Brussel

Iedereen is welkom !!!

Aanmelden : Vanaf vandaag tot en met 1 november 2014 via: 06-33929276 of sicmp@yahoo.com


13-11-2014 - Café Mondiaal: Hoe bereik je duurzame vrede en voorkom je de volgende oorlog ?

  

Op 13 november 2014 organiseert Heerlen Mondiaal de 15de editie van Café Mondiaal met als thema:
Hoe bereik je duurzame vrede en voorkom je de volgende oorlog ?

Ook deze editie begint om 19.30 in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Hoe bereik je duurzame vrede en voorkom je de volgende oorlog ?

Er wordt heel veel over oorlog gepraat en maar weinig over vrede. Toch wenst iedereen in vrede te leven. Zo is 100 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog en 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog zeer pijnlijk duidelijk hoe oorlog naast verschrikkelijk veel doden ook enorm veel lijden veroorzaakt waar mensen hun leven lang onder gebukt gaan.

Vrede is een absolute basisvoorwaarde om veilig te kunnen leven in een samenleving die ook alleen maar onder vrede goed kan functioneren. Alleen, als je in een (lange) periode van vrede leeft, dan realiseert zich menigeen niet hoe belangrijk dat is. Deze zomer is oorlog toch wel een stuk dichterbij gekomen. Wat niet alleen beangstigt, maar ook bij veel mensen het besef van het belang van vrede weer vergroot.

Het gespreksonderwerp van deze Café Mondiaal is vrede: hoe bereik je duurzame vrede vanuit een oorlogssituatie ? Hoe handhaaf je vrede en hoe voorkom je de volgende oorlog? Waar liggen de oorzaken van gewapende conflicten en hoe kunnen deze redenen worden ontkracht voordat ze leiden tot een nieuwe escalatie? Maar ook wat er nodig is om een wapenstilstand te bereiken die leidt tot vrede en (weer en waarschijnlijk met veel pijn) samenleven ? In een afgesloten oorlog ligt vaak al de bron van een nieuwe oorlog. Dat was al het geval met de Vrede van Versailles aan het einde van WO1.

Wij benaderen vrede ook vanuit de actualiteit (o.a. Oekraïne, Irak - Syrië, Israël - Palestina). We zullen ons als vredesmensen niet primair met militair-strategische aspecten 'bemoeien', waaronder de vraag is Islamitische Staat militair te verslaan? Maar wel wat de voorwaarden zijn dat deze oorlog kan worden beëindigd? En hoe de vredelievende bevolking kan worden gesteund en in de toekomst beschermd tegen nieuw oorlogsgeweld.

Aanwezig zullen tenminste enkele leden van het Vredesplatform Heerlen zijn, maar ook Fadhel Al Hassouni van de Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad (ICMP). Ook is oud-minister van buitenlandse zaken Frans Timmermans uitgenodigd.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door het Vredesplatform Heerlen, in samenwerking met Heerlen Mondiaal en Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad (ICMP).

Harrie Winteraeken, voorzitter van het Vredesplatform en van Heerlen Mondiaal, zal dit keer de korte inleiding verzorgen en zoals altijd gespreksleider zijn

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag- stukken, klimaat- en milieuproblemen.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie.

Er wordt over het algemeen géén gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

HeerlenMondiaal - Harrie Winteraeken (voorzitter)
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
045-5228720 of 06-52375611
hwinteracken@hotmail.com


13-11-2014 - Habib Koité in Theater Heerlen

  

Stichting Wereldmuziek in Limburg (SWIL)presenteert i.s.m. Theater Heerlen op :donderdag 13 november vanaf 20.30
Habib Koité & band.

Habib Koité behoeft nauwelijks introductie. Hij is één van de meest populaire hedendaagse wereldsterren uit Afrika, die bekend staat om zijn unieke gitaarspel.

Halverwege de jaren '90 brak hij internationaal door met zijn eerste album "Muso Ko" dat pijlsnel steeg op de Europese wereldmuziekhitlijsten.

Drie keer eerder lukte het Stichting Wereldmuziek in Limburg om deze wereldster naar Limburg te halen...wees er de vierde keer (ook) bij !!!

Koité zal op donderdag 13 november, samen met zijn nieuwe begeleidingsgroep, zijn laatste cd "Soô" voorstellen.

Op dit aanstekelijke album laat Habib Koité een ander geluid horen uit Mali; geen politieke statements of protest songs maar een positieve boodschap over het gevoel om thuis te zijn en het geluk om in Mali te mogen wonen.

Naast werk van zijn nieuwe cd, speelt Koité natuurlijk ook klassiekers uit zijn omvangrijke repertoire.

Habib Koité live line-up
Habib Koité - zang, gitaar
Charly Coulibaly - keyboard, zang
Abdoul Wahab Berthe - bas, kamale n'goni
Mama Kone - percussie
Issa Kone - gitaar, banjo

Met Dj Rik, le professeur d'ambiance !

Voor meer info en reserveren:

http://www.parkstadlimburgtheaters.nl/voorstellingen/detail/1567/staconcert-habib-koite-band-mli/2278
en
www.swil.nl.


6-11-2014 - Millennium Gemeente Nieuwsbrief 24

Ons web-team heeft zojuist de 24 ste nieuwsbrief van Millennium Gemeente online gezet.


4-11-2014 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 4 november 2014 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


1-11-2014 - Millenniumgroep haalt 33 kratten voedsel op voor voedselbank

  

Op 17 oktober voerde de werkgroep Heerlen Millennium Gemeente samen met Heerlen Mondiaal actie voor de Voedselbank Limburg Zuid.

Ter gelegenheid van Wereldarmoededag haalde de groep voedsel op bij Albert Heijn in 't Loon.

Klanten werd gevraagd om een artikel te kopen voor de voedselbank en dit af te geven bij het verlaten van de winkel.

De actie kreeg veel positieve respons. Veel mensen gaven één artikel, sommigen kwamen aanzetten met een hele tas of doos vol voedselproducten.

In totaal werden 33 kratten voedsel afgeleverd bij de voedselbank.

De werkgroep wil de bevolking van millennium gemeente Heerlen meer betrekken bij de bestrijding van armoede in de wereld. Deze actie werd gesteund door de Vereniging Nederlandse Gemeenten met posters, flyers en petjes.

Bij de actie werd samengewerkt met ATD/4e wereld, een organisatie die strijdt tegen extreme armoede.

Zij presenteerden 's avonds de muzikale theatervoorstelling De Omdenkers over de bijzondere werkelijkheid van spookburgers. Over mensen die tussen de raderen van de Nederlandse bureaucratie terecht komen.

Foto's door: Jacques Bergevoet


1-11-2014 - Apple aanspreken op slechte arbeidsomstandigheden

Een dikke maand geleden kreeg ik van mijn werk een nieuwe telefoon (in bruikleen): een Apple iPhone 5. Sjiek dingetje, wel even wennen, maar het kan veel meer dan ik nu denk nodig te hebben.

Enkele weken later kreeg ik van de provincie een iPad (ook in bruikleen). Ook sjiek. En ik heb er de eerste centimeter papier en enkele tientallen postzegels al mee uitgespaard.

En dan staat er donderdag 17 juli 2014 in onze Limburgse kranten dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) is gestart met controles bij het bedrijf Pegatron in Breda. Pegatron repareert in opdracht van Apple iPhones uit de halve wereld.

De arbeidsomstandigheden in de Bredase vestiging zijn ver beneden de maat. De rechten van de medewerkers, die vooral afkomstig zijn van uitzendbureaus zijn, moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Vakbonden staan buitenspel en intern klagen betekent einde contract. Niet van deze tijd.

Pegatron heeft zijn oorsprong in Taiwan. Het bedrijf kwam vorig jaar ook al in opspraak vanwege belabberde arbeidsomstandigheden. In een Chinese vestiging van Pegatron overleed november vorig jaar de 15-jarige Shi Zhaokun aan een longontsteking.

In de eerste drie weken dat hij meewerkte aan de productie van iPhones 5c heeft hij 79, 77 en 75 uur gewerkt. Daarna melde hij zich ziek.

In juli 2013 verscheen over drie Chinese vestigingen van de Taiwanese Apple-leverancier al een rapport van China Labor Watch, een in de Verenigde Staten gevestigde mensenrechten organisatie.

Ze ontdekten er 86 overtredingen van de Chinese wetgeving, die internationaal toch al niet als bijzonder streng geldt.

Op de werkvloer was onder meer sprake van kinderarbeid, discriminatie, verplicht overwerken en te lange werkdagen, slechte arbeids omstandigheden en veiligheidsovertredingen.

Volgens de directeur van China Labor Watch is Pegatron nog erger dan Foxconn, het bedrijf dat voorheen veel voor Apple werkte. Het werd berucht vanwege de vele zelfmoorden aldus Limburgs Dagblad en Dagblad De Limburger.

Apple dus. Ik kijk nu met andere ogen aan tegen mijn iPhone en iPad. Uitgerekend Apple. Dat bedrijf dat zo'n hoge standaarden zegt na te streven. Waarvan eigenaren aan grootschalige liefdadigheid doen. Waar op het hoofdkantoor zo modern gewerkt wordt.

Apple is een van de rijkste en winstgevendste bedrijven ter wereld. Een voorbeeldig bedrijf. Althans dat houden ze ons voor.

Men maakt zich de laatste tijd wel meer druk over arbeidsomstandigheden en ketenaansprakelijkheid bij producten in onze winkels.

Denk aan de kledingindustrie in veel Aziatische ontwikkelingslanden. Hier en daar lijkt bij deze bedrijven enig bewustzijn te ontstaan dat het zo niet langer kan. De eerste verbeteringen zijn geconstateerd.

Wat heeft Apple het in verhouding veel gemakkelijker dan de kledingproductie die plaatsvindt bij ontelbare bedrijven, ateliers en thuiswerkers.

Apple heeft slechts enkele producten en producenten waar ze hoge eisen stellen aan de wijze waarop die producten foutloos worden gemaakt.

Daar moet toch controle mogelijk zijn dat ook de overige arbeidsomstandigheden aan de maat zijn.

Want wantoestanden zoals hierboven beschreven heeft Apple toch niet nodig om economisch te overleven ?

Consumenten kunnen Apple onder druk zetten om het blazoen op te poetsen. Dat brengt mij bij 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'.

Veel bedrijven en overheidsinstellingen willen ook op deze wijze verantwoording afleggen over hun functioneren. Daar hoort ook de keten van inkoop van producten bij en de keuze voor het ene of het andere product.

Beantwoordt het product niet alleen aan technische specificaties, maar is het ook een 'schoon' product ? Is het geproduceerd zonder milieuvervuiling, hebben medewerkers een redelijk loon en beantwoorden de arbeidsomstandigheden tenminste aan de wettelijke eisen ?

Het is voor consumenten en inkopers ondoenlijk om dat allemaal voor ieder product zelf uit te zoeken. Want wie zegt dat bijvoorbeeld Samsung zoveel beter is dan Apple ?

Maar samen moet dat kunnen. Via consumentenorganisaties, vakbonden en onafhankelijke onderzoeksorganisaties zoals het hierboven genoemde China Labor Watch.

Dergelijke organisaties moeten hiervoor in de gelegenheid worden gesteld. Ze hebben steun nodig zonder hun onafhankelijkheid aan te tasten.

Publiciteit over misstanden en dan daarnaar handelen door consumenten, bedrijven en overheden moeten verbeteringen bewerkstelligen. Als de betreffende bedrijven zoals in dit geval Apple, niet snel uit zichzelf al orde op zaken stellen.

Harrie Winteraeken
Voorzitter Heerlen Mondiaal


1-11-2014 - Feest op ontmoetingscentrum 't Zwervel van ATD Vierde Wereld. 40 jaar Samen meer Mens

Wat was het een bijzondere dag, 20 september. Er waren veel mensen gekomen uit alle windstreken van het land maar ook uit Europa. Mensen uit België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland... en wie weet waar nog meer vandaan.

Het zonnetje straalde aan een helder blauwe hemel, er stond een grote feesttent en verschillende kleine party tentjes waarin van alles te doen was (voor de jeugd, de jongeren en alle ander gasten), te bekijken en te koop, zoals producten geoogst uit de tuin van de boerderij, maar ook kaarten, boeken, dvd's.. Er was koffie, thee, limonade, vlaai en ander gebak... muziek, veel muziek, forum theater, een tombola..

De Fanfare van Olst Wijhe opende de dag met vrolijke klanken.

De toespraak van de Burgemeester van Olst-Wijhe Dhr. Van Strien, gaf mij het gevoel dat hij de beweging goed kende en dat hij veel respect en waardering heeft voor ons werk.

Graag wil ik enkele zinnen citeren uit zijn toespraak die me geraakt hebben:

"Wat je ziet in de ander wordt bepaald door waar je naar zoekt". Waar zoek je naar, waar let je op, bij een ontmoeting met de medemens ? ..Ben je jezelf eigenlijk wel bewust van waar je naar zoekt? De eerste indruk zet vaak de toon.. Als wij kijken naar de ander, waar zoeken wij dan naar ?"....

"Uw appél is daarom belangrijker dan ooit: ga uit van de waardigheid van elke mens en maak een eind aan extreme armoede, uitsluiting en sociale discriminatie." "Père Joseph Wresinski heeft bewezen dat extreme armoede, armoede waarbij fundamentele mensenrechten worden geschonden, geen noodlot is.

"Armoede is door mensen gemaakt en kan door mensen worden opgelost", zei hij. En hij heeft bewezen dat het anders kan: dat men "met het hoofd omhoog" naar voren kan treden. Ik steun daarom de intenties die spreken uit het Manifest dat u vanmiddag gaat presenteren. Een Manifest dat zich richt tot de overheden, maar ook tot ons allen..."

"U bent met elkaar erg belangrijk om stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden. En ook om de luis in de pels te zijn van de mensen -zoals de burgemeester van Olst-Wijhe- die in de samenleving en binnen de overheid verantwoordelijkheid dragen en zich maar moeilijk echt kunnen inleven met de kwetsbare mens, omdat zij niet in een kwetsbare positie zitten ..."

Hij beëindigt zijn toespraak met "Ik feliciteer u allen en wens u geluk toe, het geluk dat mensen zoeken in de ontmoeting met elkaar."

En dat is wat daarna overal zichtbaar werd, de ontmoeting met elkaar, de blijheid en vreugde van het weer terugzien van mensen die elkaar lang niet gezien hadden, of die elkaar voor het eerst ontmoeten..

In de middag werd het Manifest en de DVD "Gedreven door ontmoeting" gepresenteerd.

Rond vier uur gingen de eerste gasten huiswaarts. We kijken terug op een mooie, feestelijke dag, een dag met een boodschap.

Kijk voor meer foto's, toespraak burgemeester, Manifest op: www.atd.vierdewereld.nl


1-11-2014 - Verslag 17 oktober 2014 Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting

's Morgens stonden er al een aantal mensen van de werkgroep Heerlen millennium gemeente en Heerlen Mondiaal bij de Albert Heijn in 't Loon.

Ze maakten de mensen die boodschappen kwamen doen er op attent dat het wereldarmoede dag was. In eerste instantie ging het erom om mensen bewust te maken dat Armoede een probleem is waar we samen iets aan kunnen doen. We gaven ze mee dat het inzamelen van voedsel voor de voedselbank wel welkom was (zie hierover meer in het artikel verderop op deze website.), maar niet de oplossing is om mensen uit de armoede te halen, daar is meer voor nodig.

's Avonds hadden de samenwerkende organisaties van het Platform armoede en de Joseph Wresinski Cultuurstichting het publiek een heerlijk drie gangenmenu voorgeschoteld en een theaterstuk dat morrelt aan het geweten en voor de afwezigen een gemiste kans om meer inzicht te krijgen in armoede.

Tijdens de maaltijd werd het manifest voorgelezen, welke daarna aangeboden werd aan de heer van Zutphen, wethouder van sociale zaken en welzijn en aan alle aanwezigen. Alle sponsoren werden bedankt voor hun genereuze bijdragen, en er was een kleine prijsvraag; hoeveel de maaltijd per persoon gekost had. Ondertussen genoten we van de maaltijd, gekookt en opgediend door de dames van MC de Heksenketel. We babbelden met onze tafelgenoten, nieuwe mensen, bekenden, vrienden, toneelspelers.. Het ging ergens over.

Tegen 20.00 uur begon de voorstelling. Eerst werd nog een speech gehouden door Laurens Umans de regisseur van het toneelstuk "de Omdenkers".

Het stuk gaat over mensen die zijn afgeschreven, over de rand geschoven door instanties en de politiek, weggezet door de samenleving, mensen van de vierde wereld, mensen levend in extreme armoede. Ze spelen wat hen zo vaak overkomt. Niet geloofd worden, uitgescholden, vernedert. Ze zijn hun baan kwijt geraakt en ook hun huis.

De illegale bewoners, van een vakantiepark gebruiken stiekem een loods om een theaterstuk in te studeren. Mensen die bij geen enkele gemeente zijn ingeschreven en daardoor geen rechten hebben. Ze leven, ademen, vechten voor hun bestaan en hebben lief, maar op papier bestaan ze niet. Ze zijn illegaal. Nederlanders en toch illegaal? Het is een ultieme schreeuw om aandacht, een wanhoopsdaad, een geschikte vorm om zijn/haar situatie aan het publiek te tonen, om meer begrip te krijgen, gehoord te worden, te vechten voor een waardig bestaan.

De Omdenkers laat zien hoe mensen gevangen zitten in armoede, in regels en besluiten van de overheid. In het stuk wordt pijnlijk zichtbaar hoe mensen wanhopig worden, apatisch, hoe zij van zichzelf en de samenleving vervreemden. Ook worden hun dromen verwoord en gespeeld, er is altijd hoop, hoop op een uitweg uit dit ellendige bestaan.

En wie heeft de sleutel ? De mens in armoede, de wethouder ? De pastoor ? Met wederzijdse openheid kunnen mensen elkaar tot steun zijn. Het vraagt om een omdenken.

Het toneelstuk is een oproep aan de politiek, aan de samenleving om om te denken. Luisteren, werkelijk luisteren naar de armsten maakt omdenken mogelijk. Het zal een samenleving mogelijk maken waar armoede opgelost is.

Het manifest is te vinden op: www.atd.vierdewereld.nl


1-11-2014 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In november 2014 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Teken en schilder les:


Bij voldoende deelnemers start de cursus in de 2e helft van november voor beginners en gevorderden !

Op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur - Kosten € 2,00 per les

Iedereen werkt voor zichzelf waarbij u indien nodig hulp krijgt van de lerares.

U dient eigen materiaal mee te nemen zoals tekenpapier en potlood of verf en penseel.

Vooraf aanmelden en voor meer informatie kunt u terecht bij Cindy !

Workshop Wierrookhouder van Mergelsteen:


We gaan leuke wierookhouders maken in de Heksenketel.

Staat mooi en decoratief op tafel en geeft een gezellige sfeer.

Wanneer: dinderdag 13 november
Tijd : 13.00 tot 15.00 uur
Kosten : € 2,00 per persoon

Vooraf betalen en aanmelden bij cindy t/m maandag 10 november.

Workshop Voederfiguren voor vogels:


Met deze voederfiguren help je de vogels mee door de winter te komen. Het is niet eens zo moeilijk om te maken en ook leuk om vogels in je tuin te zien smullen.

Wanneer: Dinsdag 18 november 2014
Tijd : 13.00 tot 15.00 uur
Kosten : € 2,00 per persoon

Vooraf betalen en aanmelden bij Cindy t/m donderdag 13 november.

Wereldlunch High Tea:


Een heerlijke Engelse lunch met zoete en hartige hapjes, sandwiches en allerlei lekkernijen met daarbij verschillende soorten thee. Kom er gezellig bij zitten en neem uw vrienden en familie mee !

Wanneer: Dinsdag 25 november 2014
Tijd : 12.00 tot 13.00 uur
Kosten : € 4,00 per persoon

Vooraf aanmelden en betalen bij Cindy t/m donderdag 20 november

Tevens is er gelegenheid om na de wereldlunch uw nagels te laten verzorgen voor € 2,00

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij:
Cindy
045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-11-2014 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

De vaste activiteiten van MoederCentrum De Heksenketel:

Maandag
10.00 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
12.30 - 14.30 Computerles
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.30 - 10.30 Body workout
09.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
09.30 - 12.00 Manicure 13.00 - 15.00 Laatste dinsdag v/d maand: Manicure
20.00 - 22.00 1e Dinsdag v/d maand: Spirituele themavond

Woensdag
09.15 - 10.15 Tai Chi
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch
19.00 - 20.00 Buikdansles

Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse Conversatie les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
11.00 - 12.00 Zumba 12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien

Vrijdag Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-11-2014 - Help de slachtoffers in Badakhshan

Laatste oproep want wij hebben besloten om binnenkort alle hulp voor dit project naar Afghanistan te sturen.

Grote aardverschuiving, veroorzaakt door zware regenval, heeft honderden levens geëist, terwijl duizenden anderen zijn ontheemd in de afghaanse provincie Badakhshan.

De bergachtige provincie Badakhshan is kwetsbaar voor natuurrampen, met frequente lawines in de winter en overstromingen en modderstromen in de lente. Dit draagt bij aan de chronische armoede in de provincie en de grote kwetsbaarheid van de bevolking.

De aardverschuiving in Badakhshan heeft meer dan 3000 mensen het leven gekost. Van driehonderd gezinnen zijn alle familieleden omgekomen. Rond het middaguur werden honderden huizen bedolven door een grote stroom van modder en rotsen, afkomstig van een steile bergwand bij het dorp.

Stichting SCAN zamelt geld in voor de slachtoffers in Badakhshan, gelegen te noordoosten van Afghanistan.

IBAN: NL75 INGB 0009673353
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Stichting SCAN, onder vermelding van Hulp aan Badakhshan.

Het gestorte bedrag krijgt u aan het einde van het jaar grotendeels van de Belastingdienst terug.

Meer informatie: Belastingdienst .

Voor meer informatie zie: www.stichtingscan.com


1-11-2014 - Inkijk november 2014 Online

Door de INKIJK-redactie is het November 2014 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


25 en 26 oktober 2014 - VLot open, ook voor niet-vluchtelingen

Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober houdt Stichting VLot Zuid-Limburg in haar Corrie Schoffelenhuis een open dag van 11 tot 16 uur.

De open dag is toegankelijk voor ieder die zich een beeld wil vormen van deze noodopvang voor kansloze en wanhopige vluchtelingen in Heerlen. Medewerkers van VLot praten u bij over deze aanpak, leiden u door de panden van VLot aan de Looierstraat, drinken koffie of thee met u en geven antwoorden op vragen waar u allang meezit. VLot is in de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws geweest, de regionale kranten besteedden aandacht aan VLot en haar klanten.

De panden van VLot worden voor de open dagen ingericht met nieuw werk van schilderes Monique Permesaen. Deze dertig werken zijn te koop, een deel van de opbrengst is bestemd voor het werk van VLot. VLot vindt u op Looierstraat 26 in Heerlen, de deur staat open.

Meer info vindt u op: www.stichtingvlot.nl


25-10-2014 - Repair Café in Bocholtz

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 25 oktober 2014 van 10.00 - 13.00 weer present in:

Impuls Dienstencentrum Op de Boor,
Wilhelminastraat 19,
6351 GN Bocholtz

Heeft u een stoel waarvan een poot los zit ? Een broodrooster die niet meer werkt ? Of een wollen trui waar mottengaatjes in zitten ?

Weggooien ? Mooi niet ! Repareer ze in het Repair Café !!!

Bezoek ook onze website: www.repaircafe.nl/heerlen of onze facebookpagina

repaircafeparkstadlimburg@gmail.com


17-10-2014 - Wereldarmoededag : Inzameling voor voedselbank bij Albert Heijn op 't Loon

    

Op 17 oktober is het Wereldarmoededag.

Als millenniumgemeente heeft Heerlen zich aangesloten bij de wereldwijde strijd tegen armoede. Deze strijd heeft zeker succes opgeleverd en het aantal armen is sinds het begin van dit millennium gedaald. Maar er zijn nog steeds veel te veel armen. Ook in Heerlen zijn veel mensen zo arm dat ze voor voeding afhankelijk zijn van de voedselbank.

Daarom zamelt de werkgroep Heerlen Millennium gemeente, onderdeel van Heerlen Mondiaal, op vrijdag 17 oktober voedsel in voor de Voedselbank Limburg-Zuid.

Doe mee met de strijd tegen armoede en doneer tussen 10 en 18 uur bij Albert Heijn in 't Loon.

De Voedselbank zoekt houdbare producten zoals groenteconserven, olie, pasta, rijst, koffie, jam, luiers, zeep.

Zie voor meer informatie:

www.voedselbanklimburg-zuid.nl/
www.millenniumdoelen.nl
www.ncdo.nl/themas/millenniumdoelen


17-10-2014 - Solidariteitsmaaltijd en Theatervoorstelling in het teken van de Werelddag van                                verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting

"Dit staat voor mij boven iedere horizon geschreven, en dáárvoor wil ik strijden: jullie recht om in vrijheid te wonen, werken en lief te hebben".

Datum : Vrijdag 17 oktober 2014
Locatie: Het Cultuurhuis - Sittarderweg 145, 6412 CD Heerlen

Aanvang maaltijd: 17.30 uur, 17.00 uur ontvangst.
Kosten maaltijd naar draagkracht € 2,50 tot € 7,50
Aanmelden voor de maaltijd vóór 10 oktober: zuidlimburg@atd-vierdewereld.nl of 045-5325092 (Marion Braad) of 045-5420179 (Joke de Munter)

Voorlezen en uitdelen Manifest.

Aanvang voorstelling : 20.00 uur
Ontvangst publiek     : 19.30 uur
Toegang: vrije gave. Aanmelden (niet verplicht) maar wordt zeer op prijs gesteld: deomdenkers@gmail.com

De samenwerkende organisaties van het Platform Armoede Heerlen en de Joseph Wresinski Cultuur Stichting nodigen u van harte uit voor de solidariteitsmaaltijd en de muzikale theatervoorstelling met humor "De Omdenkers" over spookburgers met een stoutmoedig plan.

De maaltijd staat in het teken van ontmoeting.

Voorafgaand aan de maaltijd zal aandacht gevraagd worden voor het Manifest geschreven door ATD Vierde Wereld ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van ontmoetingscentrum 't Zwervel in Wijhe.

De Omdenkers is gemaakt en wordt gespeeld door mensen levend in armoede, en voormalig dak- en thuislozen. In samenwerking met professionele theatermakers, vormgevers en muziekcoaches.

Na een reeks uitvoerige gesprekken met hulpverleners, hebben zij een theatrale bewerking gemaakt van een bijzondere werkelijkheid: spookburgers. Mensen die bij geen enkele gemeente zijn ingeschreven en daardoor geen rechten hebben. Ze leven, ademen, vechten voor hun bestaan en hebben lief, maar op papier bestaan ze niet. Ze zijn illegaal. Nederlanders en toch illegaal? Het komt vaker voor dan gedacht.

Roos, een van de figuren uit De Omdenkers, is spookburger. Net als Lisa en haar man Karel, en Agnes, Michael, Leon, Alphons. Door te veel ongeluk getroffen, is hun leven op dood spoor belandt. Ze wonen illegaal op een camping. Dat kan zo niet duren. Ze moeten hun verhaal kwijt. Maar waar, bij wie? Op radio of TV? In de krant? Bij de wethouder? De pastoor ? Ze hebben een stoutmoedig plan en betreden het enige podium dat voor hen open staat: het toneel. Want "Als wij ons verhaal kunnen vertellen, kunnen wij de wereld een duwtje geven. En als wij de wereld een duwtje kunnen geven, kijken de mensen in het dorp misschien eindelijk op".

De Omdenkers is een voorstelling die aanzet tot het overdenken van het samen leven.


11-10-2014 - Start LETSVoorElkaar ruilkring

De ruilkring LETSVoorElkaar is opgezet door een werkgroep van Transition Town Parkstjad.

Na een lange aanloop zijn de website en het daaraan gekoppelde registratie-systeem startklaar.

Elke inwoner van Parkstad kan zich nu inschrijven en deelnemer worden via de website: www.letsvoorelkaar.nl en zijn/haar vraag en aanbod bekend maken.

Op veel plaatsen bestaat er al langer een LETS ruilkring met een eigen virtuele munt, b.v. de Noppes in Amsterdam of de Mats in Maastricht. En nu dus ook in de regio Parkstad.

LETS staat voor Lokaal Ekonomisch Transaktie Systeem. In een LETSruilkring wisselen deelnemers diensten en produkten met elkaar uit, buiten het normale geldsysteem om. Er wordt een eigen ruilmiddel gebruikt, bij VoorElkaar is gekozen voor de Spark als ruilmiddel.

Zaterdag 11 oktober 2014 van 14.00 tot 17.00 uur is er een bijeenkomst voor belangstellenden en aspirant deelnemers.

De lokatie is: jongerencentrum The Break, Schandelermolenweg 24, 6415 GG Heerlen.

Hier wordt de opzet en werking van de ruilkring LETSVoorElkaar toegelicht en is er ruimte voor vragen, ideeen en opmerkingen.

Het is de bedoeling om in de toekomst regelmatig een bijeenkomst / KLETScafe te houden waar de deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen.

De achterliggende gedachten bij een ruilkring zijn divers:
Hoe meer mensen deelnemen in de ruilkring en actief diensten/producten ruilen des te meer sociale interacties. Dat versterkt de sociale structuur en cohesie.
Door zoveel mogelijk elkaar te helpen wordt de verbondenheid in en de participatie aan de gemeenschap groter.
Door zoveel mogelijk met elkaar te delen en gemeenschappelijk gebruik van goederen wordt verspilling en overconsumptie tegengegaan.
Hoe meer diensten in de ruilkring worden uitgewisseld des te veerkrachtiger en zelfredzamer wordt de plaatselijke gemeenschap.

Wij hopen daarom op een brede belangstelling en veel deelnemers. Iedereen is welkom.

Voor meer inlichtingen en informatie:

letsvoorelkaar@gmail.com

Monique Banen, tel. 045-5725409
Toon vd Berg, tel 045-5720262

Of ga naar: www.letsvoorelkaar.nl


9-10-2014 - Informatie /ontmoeting avond over participatiewet en Offerfeest

Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad organiseert op donderdag 9 oktober 2014 een Informatie / ontmoeting avond over de volgende thema's: de participatiewet en het Offerfeest.

Gasten en andere belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met de organisatie en Iraakse gemeenschap. Dit jaar is het thema 'Doe mee voor je samenleving'.

Gasten zijn vanaf 17.30 van harte uitgenodigd in de grote zaal van de Luciushof, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen voor een gezellig avond.

Het programma is doorlopend dus gasten kunnen op elk moment binnenlopen.

Het Offerfeest, of feest van Ibrahiem of Schapenfeest, is het belangrijkste feest van de islam. Het is het feest van het offer van Abraham. Iedere moslim die er geld voor heeft slacht op de eerste dag van het Offerfeest een schaap.

Wat is de overheid van plan met de Participatiewet?Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De Participatiewet is goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer.Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2015 in werking. De boodschap van dit is om de mensen meer informatie te geven over deze thema's.

Het avond komt ook in het kader van het bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen de Nederlandse en Irakese bevolking.

Het lijkt de laatste tijd niet zo goed te gaan met de multiculturele samenleving. De standpunten in de politiek verharden en steeds vaker lijken er problemen te ontstaan tussen de verschillende culturele groepen in de Nederlandse samenleving en de positieve kanten van de multiculturele samenleving zijn nauwelijks meer onderwerp van gesprek.

Stg.ICMP levert een bijdrage aan het vormgeven van burgerparticipatie en bevorderen van de multiculturele samenleving in parkstad .

Om burgers en maatschappelijke organisaties in de toekomst te betrekken bij het beleid wordt een agenda ingesteld.

Het Programma

18.00 uur zaal open
18.30 uur opening en welkom iedereen via voorzitter SICMP
18.50 uur het offerfeest in Islam
19.30 uur participatiewet
20.00 uur pauze
20.15 uur participatiewet
21.00 uur vragen en antwoorden
22.00 uur einde van het programma

Voor meer informatie:

Fadhel Al Hassouni     06-33929276      fad_alhassf@hotmail.com                        


9-10-2014 - Nieuwsbrief oktober 2014 Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de nieuwsbrief Oktober 2014 van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


9 t/m 12 oktober - Afrofestival 2014

Van 9 t/m 12 oktober vind er in Eupen (België) een afrofestival plaats.

Voor meer informatie : http://humondial.be/NL/festival.php


8-10-2014 - Jubileumboek WereldWijd door de jaren heen

Op 14 september 2014 vierde stichting WereldWijd haar 30 jarig bestaan.

Ter gelegenheid van dit 30 jarig bestaan heeft WereldWijd een mooi jubileumboekje gemaakt. Het boekje bevat beelden en korte teksten van de mensen en werk van de stichting van de afgelopen 30 jaar. Er staan prachtige foto's in en is voor de geïnteresseerde lezer een welkome toevoeging aan de boekenverzameling !

Voor de liefhebbers bestaat de mogelijkheid dit boekjete bestellen. Het boekje kost slechts ? 7,50 en kan deze maand nog telefonisch via 043-4083122 of via onze website http://www.stichtingwereldwijd.nl/30-jaar-wwijd/jubileumboekje/ besteld worden.

Geef alle adresgegevens door en wij zorgen dat het bij u in de bus komt ! Voor iedereen die het boekje besteld (heeft) geldt dat het in november opgestuurd gaat worden.

Een voorbeeld van het boekje is ook in te zien op ons kantoor op de Klompenstraat 1A te Eckelrade.


7-10-2014 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 7 oktober 2014 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


3-10-2014 - Ervaringen tijdens een reis naar Cajamarca - Peru

Op vrijdag 3 oktober doen Wil en Hans Heijster verslag van hun recente reis (de 4de inmiddels) naar Cajamarca in Peru.

In deze hooggelegen stad in de Andes, centrum van een goudmijnindustrie, woont en werkt hun zoon Pim die samen met partner Luz Marina een heel bijzonder ijsbedrijf gesticht heeft met de naam Heladería Holanda met het principe een (h)eerlijk product voor een eerlijke prijs.

Het huidige, uitgegroeide bedrijf heeft naast de commerciële ook sociale doelen en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Het personeel bestaat grotendeels uit doven en alleenstaande moeders. Beide groepen krijgen hier nieuwe levenskansen en het bedrijf werkt stevig aan hun maatschappelijke integratie.

De ijsfabriek en de vele verkooppunten die er bij horen van de oud-Heerlenaar vormen zo een interessant voorbeeld van Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen (VMO).

Om de sociale doelen nog meer uit te breiden is een project opgestart, dat vanuit Nederland gesteund wordt. De stichting Oportunidades Iguales (Gelijke Kansen) werkt aan nog meer ontwikkelingsmogelijkheden in de Peruaanse samenleving voor de doven: door het bieden van meer training en opleiding, hulp bij de integratie in het reguliere onderwijs, het benaderen van andere werkgevers enz.

Voor meer informatie:http://www.gelijkekansenperu.nl.

Wil en Hans zullen met een diapresentatie en een boeiend verhaal Cajamarca dichterbij brengen en de aanwezigen vertellen over diverse ervaringen die ze ook nu weer opdeden.

Deze avond, georganiseerd door de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen, is gratis toegankelijk.

Datum     : Vrijdag 3 oktober 2014
Tijd         : Aanvang 19.30
Locatie    : Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen
Entree      : Gratis; aanmelden vooraf niet nodig
Informatie : Werkgroep Latijns-Amerika Heerlen, Wim van Kempen 045-5722503 of wimvankempen@kpnplanet.nl


2-10-2014 - Millennium Gemeente Nieuwsbrief 23

Ons web-team heeft zojuist de 23 ste nieuwsbrief van Millennium Gemeente online gezet.


02-10-2014 - Café Mondiaal: Film Borders

Op 2 oktober 2014 staat voor de tweede keer een film centraal in de 14 de editie van Café Mondiaal.

Stichting Vlot, Heerlen Mondiaal en Filmhuis De Spiegel nodigen u uit voor de documentaire film Borders van Jacqueline Vught.

Filmmaker Jacqueline van Vugt gaat met Clara, die na 16 jaar verblijf in Nederland wordt uitgezet, terug naar Nigeria.

Vanaf daar maakt Jacqueline van Vugt de lange tocht die vele migranten maken via Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Mauritanië, Marokko, Spanje, Frankrijk en België naar Nederland.

Steeds weer worden grenzen gepasseerd en moeten de passanten zich onderwerpen aan macht en willekeur.

In de grensgebieden liggen geweld, uitbuiting en uitputting op de loer. En de ontvangst in Europa is minder hartelijk dan gehoopt.

Programma:
19.45 uur Inloop met beelden en geluid
19.55 uur Welkom door Pol Verhelle
20.00 uur Vertoning van de film Borders
21.25 uur Gesprek met filmmaker Jacqueline van Vught, Harrie Winteraeken is gespreksleider.
22.00 uur Napraten met een drankje.

De entree is gratis.

Filmhuis De Spiegel ligt in Schunck* tussen de Bongerd en het Pancratiusplein in Heerlen.

Café Mondiaal
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Stichting Vlot Zuid-Limburg, in samenwerking met Heerlen Mondiaal en Filmhuis De Spiegel.

Voor meer informatie over Stichting Vlot http://www.stichtingvlot.nl.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag- stukken en klimaat- milieuproblemen.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie.

Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij Pol Verhelle of Harrie Winteraeken:

Stichting Vlot Zuid-Limburg
Pol Verhelle Penningmeester
Looierstraat 26
6411 AB Heerlen
06-43364428
monpol19@online.nl

HeerlenMondiaal - Harrie Winteraeken (voorzitter)
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
045-5228720 of 06-52375611
hwinteracken@hotmail.com


1-10-2014 - Vredesplatform verzamelt honderd keer ondersteuning van het burgerinitiatief over                     Verbod op kernwapens ?

Tijdens de markt / manifestatie Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen (zaterdag 20 september) is op de marktkraam van het Vredesplatform Heerlen het burgerinitiatief* van PAX honderd keer ondertekend.

Het burgerinitiatief heeft tot doel om de discussie over een verbod op kernwapens op de politieke agenda van de Tweede Kamer te krijgen. 40.000 'handtekeningen' zijn daarvoor nodig.

Het Vredesplatform gaf onder andere hiermee invulling van zijn functie 'Ambassade voor Vrede'.

Voor degenen die dit burgerinitiatief nog willen ondertekenen, verwijs ik naar de website van PAX: http://actie.paxvoorvrede.nl/actie/teken-tegen-kernwapens/ daar kan men ook het volledige voorstel van PAX lezen.

Al 115 landen hebben kernwapens verboden. Daaronder zijn ook de NAVO-leden Noorwegen, IJsland en Spanje. Nederland heeft nog een duwtje in de rug nodig om zich aan te sluiten bij die meerderheid van landen en over te gaan tot een nationaal verbod op kernwapens.

Een eerste stap kan zijn dat de op de vliegbasis Volkel aanwezige Amerikaanse kernwapens worden verwijderd. Naar verluid (het wordt nog altijd formeel ontkend door de Nederlandse regering) liggen er 22 atoombommen van het type B61.

Deze 'bommen' zijn enkele jaren geleden nog gemoderniseerd en behoren tot de operationele kernwapens. Ze kunnen onder andere door (Nederlandse) F16's worden gevlogen en geworpen.

Ook in de nog korter bij Parkstad Limburg gelegen vliegbasis Kleine Brogel, gelegen in de gemeente Peer, in het noordwesten van de Belgische provincie Limburg, liggen deze B61 kernwapens.

*Een burgerinitiatief is niet zomaar een petitie. Het is een manier om een bepaalde visie duidelijk te maken en de politiek te beïnvloeden. Als minimaal 40.000 volwassen Nederlanders dit burgerinitiatief tekenen moet de Tweede Kamer debatteren over ons voorstel: een nationaal verbod op kernwapens.

  


1-10-2014 - Heerlenaren bang voor Poetin, niet voor Moslims ?

Uit een enquête die het Vredesplatform Heerlen onder ruim 50 Heerlenaren heeft gehouden, blijkt dat bijna tweederde denkt dat Poetin van plan is om zijn grondgebied en invloedsfeer verder uit te breiden. Concreet denken deze mensen min of meer zeker te weten dat de president van Rusland de oude Sovjet-Unie in ere wil herstellen. Slechts enkele mensen denken te weten dat dit zeker niet waar is.

Slechts 10% van de ondervraagden was van mening dat Moslims de Islamitische Staat niet verwerpen, alhoewel bijna eenderde van de ondervraagden daar over twijfelt. Bijna 60 % weet zeker dat Moslims massaal de Islamitische Staat verwerpen.

Het Vredeplatform is van mening dat het een goede zaak is als Moslims zich hier nog duidelijker over uitspreken. Daarnaast zou zo mogelijk met Rusland gesproken moeten worden over haar ambities. Daartoe zal het platform dan ook de betrokkenen oproepen.

De kop boven dit bericht is ook suggestief en niet rechtstreeks te herleiden uit het bericht zelf. Dit gebeurt wel vaker in de media. Het achterliggende motief van deze enquête was ook mensen even aan het denken te zetten. 'Wat is waar ?'

Dagelijks worden we overstroomd met informatie. En veel van deze informatie is gekleurd, niet volledig objectief en vanuit een bepaald perspectief aangeboden. Zo is de informatie die de Russische burger over het conflict in de Oekraïne krijgt, waarschijnlijk helemaal anders dan dat wij krijgen. Een vrije en onafhankelijk nieuwsgaring is essentieel voor een goede meningsvorming.

Informatie bepaalt onze mening. Vormt onze waarheid. Maar ook extremisme kenmerkt zich door een sterk geloof in de 'eigen' waarheid. Daarom vindt het Vredesplatform dat nuancering de vijand is van extremisme. Vandaar de oproep 'Wapen je met vrede, denk genuanceerd !'.

Het Vredesplatform vroeg tijdens de markt / manifestatie Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen op zaterdag 20 september jl. ook aandacht voor de geweldloze vredesgroepen die wellicht tegen alle stromen in actief zijn in de brandhaarden Syrië, Irak, Palestina en in Israël.

Het verheugt het platform dat veel mensen de overtuiging hadden dat deze groepen actief zijn.

Onder het motto 'Wapen je met vrede' biedt PAX de mogelijkheid om deze groepen ook financieel te steunen. Bijdragen kunnen worden gegeven via IBAN NL03 TRIO 0390 5150 00.

Een van de doelen is het radiostation SouriaLi in Syrië dat de bevolking een boodschap van tolerantie en hoop in donkere tijden brengt. Het station gaat in gesprek met minderheden en probeert via haar programma's meer onderling begrip te kweken.

  


1-10-2014 - Wereld Tools zoekt spullen

Het project Wereld Tools van Stichting WereldWijd helpt mensen (asielzoekers) die terug willen keren naar hun land met het opzetten van een eigen bedrijf/zaak.

Zo zijn er mensen uit o.a Afrika die bijvoorbeeld een timmerwerkplaats, fietsenzaak, lasbedrijf, internetcafé, restaurant of kleermakerszaak willen beginnen.

Voor hen zijn wij op zoek naar nieuwe of tweedehands materialen, gereedschap en kleine machines.

Bijvoorbeeld: computers (minimaal pentium-4), klein kopieerapparaat, beamer, laptops, printers, scanners, routers, kantoorspullen, lasapparatuur, microfoons, keukengerei, fietsgereedschap, naaimachines, timmerspullen, handgereedschap, slijpmachientjes, boormachientjes, elektromaterialen etc. etc.

Wij hebben een eigen werkplaats waar wij de materialen kunnen repareren.

Wellicht zijn er ook bedrijven geïnteresseerd om hun afgeschreven maar wel nog goedwerkende machines, computers en andere apparatuur voor het Wereld Tools-project in te zetten.

Heeft u iets staan en wilt u er een nieuwe bestemming aan geven bel of mail ons en wij komen het bij ophalen: 043-4083122 wwijd@xs4all.nl

Voor meer informatie over het Wereld Tools project of stichting WereldWijd: www.stichtingwereldwijd.nl


1-10-2014 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In oktober 2014 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Jonge Vrouwen Groep:


Wij zijn op zoek naar jonge vrouwen met of zonder kinderen tussen de 18 en 30 jaar om samen leuke activiteiten op te zetten en zo meer sociale contacten te leggen.

Kinderoppas is gratis en mogelijk tot 4 jaar oud !

Voor grotere activiteiten wordt er samen gezocht voor andere mogelijkheden.

Als je interesse hebt kun je contact opnemen met Desi.

Wanneer: Donderdag 9 oktober
Tijd : 9.00 tot 12.00 uur
Kosten : € 2,00 per persoon.

Tai Chi:


Tai Chi is een bijzondere Chinese bewegingsleer waarbij je door ronde, vloeiende en harmonieuze bewegingen je lichaam ontwikkelt naar een hoger niveau van gezondheid.

Door nauwkeurig de bewegingen te volgen, leer je bewust omgaan met je lichaam en geest.

Wekelijks in de Heksenketel op woensdag van 9.15 tot 10.15 uur.

Kosten € 2,00 per les. De 1e les is gratis om te kijken of het u bevalt!

Meer informatie en vooraf aanmelden bij Cindy .

Workshop Herfststukjes maken:


We gaan mooie herfststukjes maken in de Heksenketel. Zorg zelf voor een bak of schaal, een mesje en eventueel decoratie-materiaal. Wij zorgen voor het groen en de oase.

Wanneer: dinsdag 7 oktober
Tijd : 13.00 tot 15.00 uur
Kosten : € 2,00 per persoon

Vooraf aanmelden en betalen bij Cindy t/m donderdag 2 oktober.

Herfstwandeling:


Het is herfst en weer lekker genieten van alle kleur en pracht wat de natuur te bieden heeft.

De bestemming is de prachtige omgeving Anseler Vallei in Kerkrade.

U mag zoveel mogelijk familie of vrienden mee nemen.

Wanneer: woensdag 22 oktober
Tijd : 9.00 verzamelen bij de Heksenketel
Kosten : € 2,00 per persoon

Vooraf aanmelden bij Cindy ivm eventueel vervoer.

Workshop Pompoenen uithollen en pompoenensoep:


We gaan weer beginnen met pompoenen bewerken.

U kunt er heerlijke soep van brouwen en van de uitgeholde pompoen een griezelig masker maken.

Wanneer: maandag 27 oktober
Tijd : 13.00 - 15.00
Kosten : € 2,00 per persoon

Vooraf aanmelden en betalen bij Cindy t/m donderdag 23 oktober.

Wereldlunch Filipijns:


Wanneer: dinsdag 28 oktober
Tijd : 12.00 tot 13.00 uur
Kosten : € 4,00 per persoon

Vooraf aanmelden en betalen bij Cindy t/m donderdag 23 oktober.

Wees er a.u.b. vlug bij want vol=vol

Tevens is er gelegenheid om na de wereldlunch uw nagels te laten verzorgen voor € 2,00

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij: Cindy
045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-10-2014 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

De vaste activiteiten van MoederCentrum De Heksenketel:

Maandag
10.00 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
12.30 - 14.30 Computerles
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.30 - 10.30 Body workout
09.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
09.30 - 12.00 Manicure 13.00 - 15.00 Laatste dinsdag v/d maand: Manicure
20.00 - 22.00 1e Dinsdag v/d maand: Spirituele themavond

Woensdag
09.15 - 10.15 Tai Chi
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch
19.00 - 20.00 Buikdansles

Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse Conversatie les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien

Vrijdag Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


24-9-2014 - Inkijk oktober 2014 Online

Door de INKIJK-redactie is het Oktober 2014 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


23-9-2014 - Extra Nieuwsbrief Stichting Vlot

Vandaag verscheen er een extra nieuwsbrief van Stichting Vlot.


21-9-2014 - Vredesweek 2014 van 20-27 september

Op Vredeszondag 21 september vragen de missionaire werkgroep van de Joseph- en Andreasparochie Heerlerbaan uw aandacht en willen uw aanwezigheid vragen om samen stil te staan wat Vrede en Gerechtigheid nu echt voor ons betekent.

Van 15.00 tot 16.00 is er een samenzijn in de speeltuin het Baanrakkertje, Tarwehof 49 Heerlerbaan.

Geholpen door zijn geschiedenisleraar, Martin van der Weerden, deed Kay Golob, dit jaar geslaagd aan het Bernardinus College, onderzoek naar het verleden van Caroline van Leeuwen.

Haar naam, Carolina van Leeuwen, werd bij- geschreven op het Joods monument aan de Akerstraat te Heerlen.

Carolina werd geboren op 7 juli 1942 en werd in augustus samen met haar ouders en zusje op transport gesteld naar Sobidor. Op 2 maart 1943 kwam er een einde aan hun leven.

Op vredeszondag zal Kay ons het indrukwekkende verhaal dat hij voor het eerst vertelde tijdens de dodenherdenking in het Stadhuis, en waarna het muisstil werd, opnieuw vertellen.

In samenwerking met de basisscholen willen wij juist de kinderen erbij betrekken wat Vrede en Gerechtigheid voor hun betekent.

De geschiedenis van de Vredeskapel aan de Bautscherweg Heerlerbaan, door kinderen te laten onderzoeken, is een onderdeel van de vredesactiviteit.

Ouders kom met de kinderen, laat ze door verhalen leren hoe belangrijk vrede is, en dat ieder van ons daaraan mee kan helpen.


20-9-2014 - Manifestatie Heerlen in de Wereld de Wereld in Heerlen

Op zaterdag 20 september 2014 van 11.00 tot 16.30 vindt weer de jaarlijkse markt en manifestatie 'Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen' plaats en wel op een nieuwe locatie: de kruising en omgeving van de Promenade en de Honingmanstraat in het winkelcentrum van Heerlen.

Ook dit jaar vraagt een groot aantal plaatselijke groepen, gedeeltelijk verenigd in Heerlen Mondiaal, aandacht voor thema's als vrede, mensenrechten, armoedebestrijding, milieu en ontwikkelingsproblematieken. Dat gebeurt door middel van kleurige informatiekramen.

Op het centrale podium vindt gedurende de hele dag een gevarieerd cultureel programma plaats.

De manifestatie staat in het teken van de millenniumdoelen die in 2000 door de Verenigde Naties zijn opgesteld. 'Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen' heeft tevens als doel om inwoners van Parkstad te tonen waar deze lokale organisaties mee bezig zijn.

De volgende organisaties hebben op 20 september een eigen marktkraam:

1. Aman-Iman
2. Amnesty International
3. Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf
4. Moedercentrum De Heksenketel
5. Fietsersbond afd. Parkstad-Limburg
6. Harambee, opleiding voor jongeren in Kenia
7. Steungroep Indianen in Brasil
8. Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, IVN afdeling Heerlen
9. Raad van Kerken Parkstad Limburg
10. Stichting Loop naar de pomp
11. Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad ICMP
12. Stichting Vlot Zuid-Limburg, hulp aan vluchtelingen en asielzoekers
13. Transition Town Parksjtad
14. Vredesburo
15. Vredesplatform Heerlen
16. Wereldwinkel Landgraaf
17. Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente
18. Werkgroep Latijns Amerika Heerlen
19. Stichting SCAN

Gedurende de markt / manifestatie zijn op en voor het podium op de kruising de volgende optredens:

10.45 - 11.15: Kumpo percussie
11.30 - 12.00: Koperkwartet
12.15 - 13.00: Muziekgroep SHIZAZ
13.15 - 14.00: Djembé workshop door Robin en Kristy Zalm
14.15 - 14.45: Drumfanfare De Trommelaere van Herle
15.00 - 15.45: Trio Laroche
15.45 - 16.30: Linda Klinkers, easy listening muziek

Omdat onze markt en manifestatie dit jaar midden in het voetgangersgebied is, verwachten we dat veel mensen even zullen stilstaan bij de optredens en de marktkramen. De 'toestanden in de wereld' geven ook alle reden om even bij stil te staan.

Bezoekers van het winkelcentrum zijn dan ook van harte uitgenodigd om er eens langs te lopen voor informatie, het kopen van de 'eerlijke' producten of gewoon een praatje te maken met een van de enthousiaste standhouders. Uiteraard kan men lid worden van de zich presenterende organisaties of van Heerlen Mondiaal.

Het gezamenlijke motto van 'Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen' is: ijveren voor een wereld die soms mooi is, soms ook lelijk, soms beangstigend of spannend of juist vertrouwd, veilig, maar in ieder geval een wereld om zorgvuldig mee om te gaan, een wereld die het waard is om gezien te worden. Voor die wereld voelen wij ons mede verantwoordelijk, ieder op zijn of haar manier.

Samen willen we die wereld onder de aandacht brengen, want we hebben er maar één.

Tot ziens op 20 september !

U bent van harte welkom !

Korte toelichting millenniumdoelen

De millenniumdoelen zijn in 2000 door de Verenigde Naties zijn opgesteld. In 2015 moeten die doelen zijn gerealiseerd.

Samengevat: het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, moet gehalveerd zijn. Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben de mogelijkheid basisonderwijs te volgen. De moedersterfte moet met minstens driekwart zijn teruggebracht. Verder wordt gewerkt aan uiteenlopende zaken als een gezonde leefomgeving en betere toegang tot veilig drinkwater, het terugdringen van een aantal slopende ziektes zoals malaria en aids, verbetering van de situatie in de sloppenwijken, het bevorderen van de gelijkwaardigheid van man en vrouw. En er wordt gewerkt aan duurzaamheid en een eerlijke handel met ontwikkelingslanden, waardoor zij ook betere ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.

Niet alleen regeringsleiders, beroemdheden en ngo's zetten zich in voor de verwerkelijking van de millenniumdoelen, ook persoonlijke initiatieven zijn meer dan welkom.

Iedereen kan bijdragen aan een meer rechtvaardige wereld, bijvoorbeeld door het kopen van eerlijke producten (fair-trade en lokaal biologisch), collecteren voor een goed doel of het tekenen van een handtekeningenlijst van Amnesty International.

Zie voor meer informatie: www.millenniumdoelen.nl of www.ncdo.nl/themas/millenniumdoelen


20-9-2014 - Repair Café in Kerkrade

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 20 september 2014 van 10.00 - 13.00 weer present in:

Werkplaats-K,
Elbereveldstraat 105
6466 JM Kerkrade

Heeft u een stoel waarvan een poot los zit ? Een broodrooster die niet meer werkt ? Of een wollen trui waar mottengaatjes in zitten ?

Weggooien ? Mooi niet ! Repareer ze in het Repair Café !!!

Bezoek ook onze website: www.repaircafe.nl/heerlen of onze facebookpagina

repaircafeparkstadlimburg@gmail.com


17-9-2014 - Heerlen herdenkt 70 jaar bevrijding met Amerikaanse veteranen

De bevrijding van Nederland startte op 12 september 1944 met de opmars van de Amerikanen in Limburg. Heerlen was naast Maastricht en Kerkrade één van de eerste steden die bevrijd werd en officieel staat dit heuglijke feit voor Heerlen op 17 september geregistreerd. Op 17 september 2014 zal Heerlen stil staan bij het feit dat ze op genoemde dag 70 jaar geleden bevrijd werd van de Nazi-bezetting.

Het Comité 4 en 5 mei Heerlen zal op genoemde datum tussen 12.00 - 23.00 uur een dag organiseren die geheel in het teken staat van deze bijzondere gebeurtenis.

Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Heerlen. We verwelkomen de helden van destijds, te weten negen Amerikaanse veteranen van het 119th Regiment van de 30ste Infanterie Divisie. Uniek is dat deze bevrijders juist ook Heerlen bezoeken. In een afgeladen programma, waarbij Zuid-Limburg het decor vormt voor deze veteranen, is Heerlen voor hen the place to be. Of zoals Frank Towers, destijds leidinggevende, het zelf verwoordt: "Not102nd divisie maar de 30the Infantry Division was the actual liberators of Heerlen on 17 september 1944. While others were having fun in Heerlen and convincing the girls and people that they were the heroes who had liberated Heerlen, the actual liberators moved eastward".

Ook staat Heerlen die dag stil bij al haar inwoners die slachtoffer werden van geweld, onderdrukking en verraad tijdens WOII. Er zal een tocht met onze bevrijders voeren langs historische plekken in Heerlen, allemaal met hun eigen kleiner of groter verhaal. Bij het Herdenkingsmonument aan de Akerstraat zal gestopt worden om een krans te leggen. In de late namiddag zal dan het bevrijdingsvuur uit Normandië worden binnen gebracht in aanwezigheid van onze bevrijders en latere vredesmissieveteranen.

Het programma, dat zich afspeelt rondom het Pancratiusplein, ziet er als volgt uit:

Programma:
12.00 uur                  : ontvangst door burgemeester P. Depla van de veteranen (in het stadhuis Heerlen) waarbij Frank Towers een                                    woordje zal spreken;
12.00 uur - 13.00 uur: Limburgse lunch;
14.45 uur - 16.30 uur: Stadsrondrit in legervoertuigen 'Slow and Small parade' langs prominente plekken, incl. kranslegging bij                                    Herdenkingsmonument aan de Akerstraat;

(Route: vertrek Café Pelt, Gasthuisstraat, Groene Boord , rotonde Bongaertslaan 1 afslag, Molenberglaan, rotonde Akerstraat Bernardinuscollege, Vlotstraat Annakerk (Bekkerveld, Bekkerweg), Burgemeester Waszinkstraat, Benzenraderweg, Aarweg, richting Welterlaan/Ovidiusstraat, Hamerstraat (Obvion), Ambachtstraat, Kruisstraat, LvHtWFlier, Akerstraat Gedachteniskapel (kranslegging+ lastpost), rotonde richting Dr. Poelsstraat, Dr. Poelsstraat, Kruisstraat, Schouwburgplein).

16.30 uur                   : Parade door Heerlen en binnenbrengen van het vredesvuur uit Normandië, dat in estafette zal worden                                     aangeboden door de Provincie Limburg (Verdere route: via Schinkelstraat, Van der Maessenstraat naar                                     Saroleastraat, korte stop bij de Bongerd, Geleenstraat, naar Pancratiusplein. Hierbij sluit ook de Coriovallum                                     Pipeband aan.
16.45 uur                   : Parallel aan de Parade ontvangen de Vredesmissieveteranen het Bevrijdingsvuur bij het gemeentehuis en                                     lopen zij via de Dr. Poelsstraat, Akerstraat naar het Pancratiusplein, alwaar zij de veteranen treffen.
17.15 uur                   : Toespraak burgemeester Depla en uitvoering Vredeslied door Paul Logister
18.00 uur                   : Afscheid Amerikaanse veteranen
18.00 uur                   : Muzikaal programma door o.a. een Bigband en een band met muziek geheel in de tijd van toen (bijvoorbeeld                                     de Andrew Sisters) op het Pancratiusplein
22.00 uur                   : Sluiting

Vanwege de hoge leeftijd van de veteranen zijn genoemde tijden richttijden.

Voor meer informatie bezoek onze website: http://www.4en5meiheerlen.nl daar zullen de bijzonderheden van de dag voortdurend in laatste versie vermeld staan.


13+14 september 2014 - WereldWijd bestaat 30 jaar

In het weekend van 13 en 14 september viert Stichting WereldWijd haar 30 jaar bestaan.

Zaterdag 13 september:
Voor alle medewerkers, vrijwilligers en nauw betrokkenen van WereldWijd wordt 's middags een gezellig feest gehouden met barbecue, dranken e.d.

Zondag 14 september: Wereldmarkt Eckelrade
Vandaag organiseert Wereldwijd een WereldWijde cultuur en infomarkt met en van organisaties en stichtingen uit de gemeente Eijsden-Margraten. Meer dan 15 lokale organisaties hebben een stand met informatie en verkoop, hapjes uit diverse werelddelen, Thee ceremonie, diverse lokale en internationale optredens, muziek en dans, wereldcinema met films en presentaties, Djembé workshop,Kinderactiviteiten: Springkussen, paardrijden, schminken, tekenen, Knutselen.

Wij heten iedereen van harte welkom op deze markt die plaatsvindt in en rond het gebouw van stichting WereldWijd, Klompenstraat 1a te Eckelrade. Entree is gratis; tijd van 10.00 tot 18.00 !

Voor de zondag zoekt de organisatie nog vrijwilligers voor hand-en spandiensten.

Als u mee wilt helpen kunt u ons een mail sturen:wwijd@xs4all.nl of bellen op 043-4083122

p>Voor meer informatie: http://www.stichtingwereldwijd.nl/


9-9-2014 - Oproep aan de politieke partijen van Heerlen: hulp aan Jezidi's van Irak

Vandaag stuurde Heerlen Mondiaal een brief aan alle raadsleden van Heerlen met onderstaande tekst:

Beste (collega-) raadsleden,

Op 4 augustus j.l. ontving u van de heer Fadhel Al Hassouni, voorzitter van de SICMP, de Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad, een oproep tot steun voor de slachtoffers van het geweld in Irak.

Heerlen Mondiaal, het platform van mondiale organisaties in Heerlen, nodigde op 1 september jl. vertegenwoordigers van Jezidi's woonachtig in onze stad, samen met de heer Fadhel Al Hassouni, uit om hun zorgen toe te lichten en samen te bekijken wat er in Heerlen gedaan zou kunnen worden.

In het persbericht (zie hieronder) kunt u ondermeer lezen hoe op 20 september een 15-tal Jezidi's zal deelnemen aan de jaarlijkse manifestatie van Heerlen Mondiaal "Heerlen-in-de-Wereld / de-Wereld-in-Heerlen". Zij zullen er steun vragen voor hun volk en een beperkte straatcollecte houden.

Namens de Heerlense Jezidi's willen wij u als politieke partijen van Heerlen vragen om bij uw collega's / Tweede Kamerleden (voor zover van toepassing) de volgende kwesties onder de aandacht te brengen:

1. De gevluchte Jezidi's ontvangen geen of weinig hulp in Irak, ook via Koerdistan. Het blijkt dat humanitaire hulp via de Koerden lang niet altijd de bedoelde bestemming bereikt. Ook de distributie van goederen door de Koerden onder Jezidi's die in Koerdisch gebied verblijven is beneden de maat.

2. Jezidische vrouwen en meisjes zijn door leden van Islamitische Staat ontvoerd en worden als slavin verkocht.

3. Turkije houdt de grenzen gesloten voor Jezidische vluchtelingen, tenzij men met veel geld verschijnt.

Wij bedanken u bij voorbaat voor de aandacht.

Met vriendelijke groet,
namens HeerlenMondiaal,

Wim van Kempen            Harrie Winteraeken
Secretaris /                       Voorzitter
lid gemeenteraad Heerlen


9-9-2014 - TV-L besteed aandacht aan de Limburgse Jezidi's

Vandaag bestede TV-L aandacht aan de Jezidi's en de actie die Stichting ICMP heeft gestart en die wordt gesteund door Heerlen Mondiaal.

De reportage is te zien op: www.tvl.nl


6-9-2014 - Jezidi's ontvangen via Koerdistan - Irak te weinig hulp

  

Vandaag verscheen er een gezamlijk persbericht van Stichting Irakese Cultuur en Maatschappij Parkstad (SICMP) en Heerlen Mondiaal:

Uit een toelichting van de heren Mussa (geestelijk leider), Khaery en Samo, samen met Fadhel Al Hassouni(SICMP) bleek dat de gevluchte Jezidi's ook via Koerdistan onvoldoende hulp ontvangen. Het blijkt dat humanitaire hulp via de Koerden lang niet altijd de bedoelde bestemming bereikt. Nog steeds zijn gevluchte Jezidi's verstoken van alle hulp. Daarnaast is ook de distributie van goederen door de Koerden onder Jezidi's die in Koerdisch gebied verblijven beneden de maat. Zij gaven ook aan dat de vriendschap tussen Koerden en Jezidi's niet altijd groot is.

De heren Mussa, Khaery en Samo vroegen HeerlenMondiaal om steun. Zij hebben nog contact met Jezidi's en zijn in de gelegenheid om geld en broodnodige goederen rechtstreeks bij de meest hulpbehoevende Jezidi's te bezorgen, omdat zij weten waar deze vluchtelingen zich bevinden.

Tijdens de markt/manifestatie Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen op zaterdag 20 september zullen tussen de 15 en 20 Jezidi's in hun eigen klederdracht aanwezig zijn om aandacht te vragen voor hun schrijnende situatie en te collecteren.

Nu de Islamitische Staat aanzienlijk wordt teruggedrongen door de Peshmerga, het Iraakse leger en een aantal bondgenoten, wordt nog meer duidelijk hoe groot deze humanitaire ramp is en daarmee de behoefte aan hulp en financiële ondersteuning.

De Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad (ICMP) heeft haar bankgironummer NL88INGB0001548205 open gesteld voor giften die rechtstreeks aan de Jezidi's in Irak ten goede zullen komen.

Achtergrondinformatie:
Op 1 september jl., tijdens de maandelijkse bijeenkomst van Heerlen Mondiaal, gaven de heren Mussa (geestelijk leider) Khaery en Samo, samen met Fadhel Al Hassouni, een toelichting op de uiterst gevaarlijke en schrijnende situatie waarin de Jezidi's momenteel verkeren.

Onder andere kwamen de deportaties van Jezidische vrouwen en meisjes door leden van Islamitische Staat aan de orde, waarbij zij aangaven dat de vrouwen als slaaf werden verkocht. Tevens gaven ze aan dat de grens met Turkije gesloten is voor Jezidische vluchtelingen, behalve als men veel geld meenam.

De heren Mussa (geestelijk leider) Khaery en Samo zijn Jezidi's die eerder uit Irak zijn gevlucht en tegenwoordig in Heerlen wonen. Zij hebben nog steeds familie in Noord-Irak. Er wonen overigens ± 3.000 Jezidi's in Nederland.

Voor meer informatie:

Stichting ICMP:                                    Heerlen Mondiaal:
Fadhel Al Hassouni (voorzitter)             Harrie Winteraeken (voorzitter)
Peter Schunckstraat 666                       Esschenweg 65
6418 XW Heerlen                                6412 PW Heerlen
06-33929276                                       06-52375611

fad_alhassf@hotmail.com                         hwinteracken@hotmail.com

Zie ook de website van Heerlen Mondiaal: www.heerlenmondiaal.nlFoto: In het midden van links naar rechts : de heren Khaery, Mussa, Samo en Al Hassouni


6-9-2014 - Sekouba "Bambino" Diabaté & band(Guinée)

  

Stichting Wereldmuziek in Limburg (SWIL)presenteert i.s.m. Theater Landgraaf op :zaterdag 6 september vanaf 21.00
Sekouba "Bambino" Diabaté & band.

16 jaar geleden was Sekouba "Bambino" Diabaté al eens te gast in Theater Landgraaf. Over dit legendarische concert wordt nog veel gesproken. Sekouba stond toen aan het begin van zijn solocarrière.

Inmiddels is hij uitgegroeid tot 1 van Afrika's supersterren die niet alleen volle zalen maar zelfs volle stadions trekt.

Qua populariteit staat Sekouba Bambino er op gelijke hoogte met sterren als Youssou N'dour en Salif Keita.

Niet voor niets wordt hij The National Treasure of Guinea genoemd.

Hij komt met zijn band speciaal uit Parijs naar Theater Landgraaf, het enige concert in Nederland. Don't miss it !

Sekouba "Bambino" is de podiumnaam van Sekouba Diabaté. Overal waar deze bijzondere zanger uit Guinée-Conakry optreedt raakt het publiek meteen in de ban van zijn meeslepende muziek.

Sekouba Bambino komt uit een muzikale familie en stamt af van een lange lijn griots of djeli's (lofzangers en muzikanten uit West Afrika). Zijn moeder, Mariama Samoura, was een van de beroemdste zangeressen van Guinée maar ze stierf toen Sekouba nog maar drie jaar oud was. Ze liet haar zoon wel een belangrijke muzikale erfenis na die van grote invloed zou zijn op zijn eigen muziekstijl.

Op jonge leeftijd zong hij al samen met lokale bands en op zijn twaalfde werd hij ontdekt door de eerste Guineese president, Sékou Touré, zelf een groot muziekliefhebber.

Hij was helemaal sprakeloos van het talent van de jongeman en zorgde ervoor dat Sekouba op 16-jarige leeftijd leadzanger werd van het befaamde, door de staat gesponsorde orkest Bembeya Jazz National du Guinée. Gezien zijn jonge leeftijd kreeg Sekouba al gauw de bijnaam "Bambino".

Toen Bembeya Jazz in 1991 stopte, ging Bambino verder bij de beroemde Afrikaanse salsaband Africando maar bouwde hij ook aan een succesvolle solocarrière en bracht hij tal van cd's uit.

Met zijn unieke stem - volgens velen is hij een van de allerbeste zangers uit de Afrika - weet hij overal waar hij komt vele bewonderaars aan zich te binden.

Ook vandaag is Sekouba Bambino één van de belangrijkste ambassadeurs van de Guineese muziek. Hij weet als geen ander eeuwenoude ritmes nieuw leven in te blazen en een brug te slaan tussen het traditionele en het moderne Afrika.

Line up:

- Sekouba 'Bambino' Diabaté: Zang
- Mbembakabiné Kante (broer van Mory Kante): Gitaar
- Anssoumana Kante: Kalebas en conga's
- Sekou Omar Dioubate: Basgitaar
- Makan Tounkara: N'goni

Rootseetcafé:

Voorafgaand aan het concert worden tussen 18.15 en 19.45 uur gerechten uit West-Afrika geserveerd. Zoals altijd kunt u in een ongedwongen sfeer genieten van heerlijk Afrikaans eten.

U dient echter uiterlijk om 18.30 uur aanwezig te zijn.

Deelname is alleen mogelijk d.m.v. reserveren vóór 29 augustus resereveren@swil.nl (€ 14,= p.p.)

African dance-night:

En..na afloop natuurlijk weer verder swingen tijdens de African dance-night met d.j. Rik, le professeur d'ambiance.

Theater Landgraaf
Kerkberg 4
Landgraaf
Aanvang: 21.00 ENTREE € 18,= p.p.

Reserveren:
Theater Landgraaf:
045-5310929 (Ma t/m Vr 10:00-12:00 uur) info@theaterlandgraaf.nl

Stichting Wereldmuziek in Limburg: reserveren@swil.nl

Voor meer informatie: www.theaterlandgraaf.nl en www.swil.nl.


6-9-2014 - Open dag AZC Heerlen

Stichting de Vrolijkheid stuurde ons het volgende bericht:

Altijd al eens een kijkje willen nemen in een asielzoekerscentrum? Je hoort er zoveel over ! Maar hoe gaat het er nu daadwerkelijk aan toe ?

Op zaterdag 6 september van 12.00 - 17.00 a.s. houden we een Open Dag in AZC Heerlen. Ook de Vrolijkheid Heerlen doet mee, mèt de kinderen en jongeren. We maken muziek, hapjes, beschilderen bankjes, houden een tentoonstelling èn tonen de stop motion film die we dit jaar met de kinderen hebben gemaakt.

Wil je onze speciale gast zijn ? Stuur dan even een berichtje naar moos@vrolijkheid.nl of sanne.puijk@vrolijkheid.nl.

Je bent van harte welkom !!!

Voor meer over Stichting De Vrolijkheid (Heerlen) kijk op: http://www.vrolijkheid.nl/vrolijkheid.heerlen.384.html.


5-9-2014 - One World september nummer verschenen

Vandaag verscheen het september nummer van One world magazine.

Van Cairo tot Kaapstad, van Ramallah tot Bogota en van Amsterdam tot Simpelveld. OneWorld magazine is het grootste magazine in Nederland over mondiale verbondenheid en duurzame lifestyle. OneWorld laat zien dat hoe wij hier leven, effect heeft op mensen en milieu elders in de wereld.

OneWorld magazine verschijnt 8x per jaar en verschijnt zowel digitaal als op papier.

voor meer informatie zie: www.oneworld.nl


4-9-2014 - Café Mondiaal: het vreemdelingen beleid in Nederland.

  

Op 4 september 2014 organiseert Heerlen Mondiaal de 13de editie van Café Mondiaal met als thema: het vreemdelingen beleid in Nederland.

Ook deze editie begint om 19.30 in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

het vreemdelingen beleid in Nederland

Pol Verhelle van de Stichting Vlot Zuid-Limburg zal een korte inleiding houden om daarmee de meningsvorming en discussie op gang te trekken.

Hij zal een aantal vragen inbrengen over dit vrij lastig maar wel actueel belangrijk maatschappelijk vraagstuk:

- Is het huidig vreemdelingenbeleid inhumaan of juist veel te soepel ?
- Is de huidige wet en regelgeving doorgeslagen naar eindeloze juridische procedures of hebben we het in Nederland in
vergelijking met andere landen prima geregeld ?
- Is het verstandig als Europa de buitengrenzen flink afsluit voor de massale overtocht van economische vluchtelingen ?
- Is het terecht wanneer mensen uitgeprocedeerd zijn, ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun terugkeer ?
- Hebben illegaal in Nederland verblijvende vluchtelingen géén recht op onderdak en leefgeld ?
- Mogen jongeren die tot hun 18e jaar zijn opgevangen maar hier niet mogen blijven, in detentie gezet worden ?
- Is het vreemdelingenbeleid veel te duur en heeft het geen/onvoldoende draagvlak ?
- Wanneer mensen een status hebben gekregen maar te weinig integreren, de taal gebrekkig spreken of te passief zijn op
de arbeidsmarkt, kunnen ze hun status verliezen of een flinke korting op hun uitkering krijgen. Is dat terecht of niet ?

Pol Verhelle zal over de bovenstaande vragen wat feitelijke gegevens aanreiken. Aan de hand van een en ander kan iedereen zijn inbreng hebben. Het gaat er daarbij vooral niet om wie gelijk heeft, maar naar het zoeken van de nuances. Daarbij streven we ernaar dat het optreden van zowel de overheid als van hulpverlenende organisaties zoals Stichting Vlot beter worden begrepen.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Stichting Vlot Zuid-Limburg, in samenwerking met Heerlen Mondiaal.

Voor meer informatie over Stichting Vlot http://www.stichtingvlot.nl.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag- stukken, klimaat- en milieuproblemen.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen géén gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aan- wezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Stichting Vlot Zuid-Limburg
Pol Verhelle Penningmeester
Looierstraat 26
6411 AB Heerlen
06-43364428
monpol19@online.nl

HeerlenMondiaal - Harrie Winteraeken (voorzitter)
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
045-5228720 of 06-52375611
hwinteracken@hotmail.com


2-9-2014 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 2 september 2014 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,00

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


1-9-2014 - Impressie van de millennium fietstocht

     

Op zaterdag 5 juli organiseerde de werkgroep Heerlen Millennium gemeente, onderdeel van Heerlen Mondiaal, in samenwerking met de Fietsersbond een Millennium fietstocht.

Na afloop ontvingen wij van een van de deelneemsters de volgende impressie:

De millenniumfietstocht was een mooi uitgezette route langs de mooie plekjes van ons oostelijk Zuid-Limburg en een stukje Duitsland. Voor sommige van ons ook een echte uitdaging, niet alle paden waren even makkelijk berijdbaar. Het weer was enigszins een spelbreker, de miezelregen viel met vlagen op ons, toch werd het niet echt als storend ervaren. De mooie natuur en de onderlinge gesprekken tijdens het fietsen namen de aandacht van de miezelregen weg.

Op deze toeristische route waren door de organisatoren heel interessante en informatieve stops gepland.

De eerst stop was op Avantis bij de Wijk van Morgen. De jonge dame (Veronique van Loo) vertelde heel inspirerend over de mogelijkheden om energie neutraal en duurzaam te bouwen en te wonen. Nieuwe technieken voor het winnen en het optimaliseren van energie uit zon, wind en aardwarmte worden hier uitgedacht , uitgeprobeerd en toegepast.

De tijd was te kort om alles te kunnen zien en het completere verhaal te horen. Graag zou ik er nog eens teruggaan. Mogelijk geld dit voor meerdere mensen.

De volgende stop was de wereldwinkel in Kerkrade. We werden hier werkelijk rijkelijk ontvangen. Mijn boterhammetje met pindakaas kon ik in mijn tas laten zitten want de eerlijke koffie en thee, de strikken en andere lekkernijen gingen er volgens mij bij iedereen goed in.

Het succes van deze winkel is toch vooral gelegen bij de enthousiaste vrijwilligers. Wat hebben ze een mooie ruim opgezette winkel terug gekregen voor de winkel in de passage. De wereldwinkel blijft waar dan ook zeker de moeite van een bezoekje waard, voor eerlijke producten of een leuk en uniek cadeau.

Het is des te spijtiger dat de winkel in Heerlen heeft moeten sluiten, daar waren ook heel enthousiaste vrijwilligers. Jammer dat de gemeente Heerlen en Metroprop en wie weet welke winkelbezitters nog meer, bij zoveel leegstand het stukje idealisme van een wereld winkel geen blijvend plekje hebben gegund.

Fijn dat café Candlelight gastheer wilde zijn voor het verhaal van Sophie over het project van Gerrit en Tineke Koenders in Ghana.

Met de weinige middelen die er zijn brengen zij mogelijkheden voor scholing, water en sanitair, minder sterfte van vrouwen die kinderen baren door goede voorlichting en nazorg en het plezier van het samen voetballen.

Het wees ons er nogmaals op dat armoede oplossen een verantwoordelijkheid is van ons allemaal en dat ieder zijn talenten kan inzetten om de wereld een stukje op weg te helpen naar steeds minder armoede en meer samen delen naar uiteindelijk een wereld zonder armoede en uitsluiting.

En als laatste de Dobbeltuin. Toon van de Berg maakte een goede verbinding met permacultuur en de millenniumdoelen. Samen delen, samenwerken, duurzaamheid, natuurlijk tuinieren, het zijn enkele begrippen die iets zeggen over Permacultuur. Mijns inzien, de essentie van het leven zelf, van daaruit ontstaan de oplossingen voor veel in het leven.

Al met al een dikke pluim voor de organisatoren. Mijn wens; zo'n fietstocht als een jaarlijks terugkerende activiteit.


1-9-2014 - Presentatie: Introductie in de Permacultuur

In het kader van de "Gezond verstand avonden" wordt op maandag 1 september een "introductie in de Permacultuur" verzorgt door Leo de Groot, van de werkgroep Permacultuur van Transition Town Parksjtad.

De avond vindt plaats op in de zaal van Hoeve De Corisberg, Corisbergweg 1, Heerlen.

Aanvang 20.00, welkom vanaf 19.30, entree € 10,-

Aanmelden via:Suzan.gezondverstandavonden@live.nl of 06-19404382

Wat is Permacultuur ?

De term is afgeleid van het Australische woord permaculture, permanent en (agri)culture.

Het is al heel oud en werd toegepast door de Aboriginals, Indianen en andere natuurvolken over de hele wereld. Permacultuur is in de jaren 70 omschreven in Australië door twee Australische biologen, Bill Mollison en David Holmgren.

Door de relaties in de bossen van Tasmanië te onderzoeken en de belangrijkste ecologische principes van dit systeem te achterhalen hebben ze een methode ontwikkeld die mensen in staat stelt zelf een functioneel ecosysteem na te bouwen.

Permacultuur is een ontwerpsysteem, waarmee je een functioneel systeem ontwerpt met de sterkte en de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem en dat de mens in al zijn behoeften voorziet in samenwerking met de natuur. Het doel van permacultuur is samenwerking tussen de mens en de natuur, gericht op een lange termijn overleving van beide.

Alhoewel permacultuur als een praktisch ontwerpsysteem werd ontwikkeld, is het meer en meer ook een 'ethisch' systeem geworden. Het is een levensfilosofie van samenwerking tussen alle levende wezens en elementen, waarvan de mens er ook één is.

Voedsel, bodem, water, energie, huisvesting, sociale en financiële structuren zijn de belangrijkste werkterreinen geworden.

De 12 permacultuur principes omschreven door David Holmgren, zijn universeel en over de hele wereld toe te passen.

Voor meer informatie:http://parksjtad.transitiontowns.nl/ en www.heerlenmondiaal.nl.


1-9-2014 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In september 2014 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Workshop theelicht-houders maken:


We gaan leuke theelicht-houders maken in de Heksenketel ! Doe met deze workshop mee en laat je creativiteit de vrije loop.

Wanneer: Dinsdag 2 september
Tijd : 13.00 tot 15.00 uur
Kosten : € 2,00 per persoon.

Vooraf betalen en aanmelden t/m donderdag 28 augustus 12.00 uur.

Workshop Zeepketting maken:


Onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers gaat u een mooie zeepketting maken, met zeep naar keuze.

Kom gezellig met je vriendinnen naar de Heksenketel en maak er een creatieve middag van.

Wanneer: dinsdag 16 september
Tijd : 13.00 tot 15.00 uur
Kosten : € 2,00 per persoon

Vooraf betalen en aanmelden t/m donderdag 11 september.

Wereldlunch Indische rijsttafel:


Het is weer tijd voor een traditionele Indische lunch. Geniet van heerlijke Indische gerechten. De wereldlunch bij de Heksenketel is niet alleen lekker maar ook heel gezellig. Neem vrienden en familie mee en maak er een gezellige middag van.

Selamat makan of eet smakelijk !!

Wanneer: dinsdag 30 september
Tijd : 12.00 tot 13.00 uur
Kosten : € 4,00 per persoon

Vooraf betalen en aanmelden t/m donderdag 24 september.

Wees er a.u.b. vlug bij want vol=vol

Tevens is er gelegenheid om na de wereldlunch uw nagels te laten verzorgen voor € 2,00

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij:
Cindy
045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-9-2014 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

De vaste activiteiten van MoederCentrum De Heksenketel:

Maandag
10.00 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
12.30 - 14.30 Computerles
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.30 - 10.30 Body workout
09.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Laatste dinsdag v/d maand: Manicure
20.00 - 22.00 1e Dinsdag v/d maand: Spirituele themavond

Woensdag
09.15 - 10.15 Tai Chi
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch
19.00 - 20.00 Buikdansles

Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien

Vrijdag Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-9-2014 - Kledingactie voor Irak

De stichting Irakes Cultuur en Maatschappij Parkstad (ICMP) stuurde op 19 augustus 2014 een mail/brief aan o.a. Heerlen Mondiaal met onderstaande tekst:

Honderden duizend mensen moeten in rampgebieden in Noord Irak van Jazedi's gemeenschap zien te overleven.

Stichting ICMP begint samen met Jazedi's gemeenschap in Limburg een Kledingactie voor deze mensen.

In onze maatschappij hebben we een overvloed aan waardevolle kleding die vaak in de afvalstroom verdwijnt of commercieel wordt verhandeld. Door kleding in te zamelen genereert stichting ICMP geld dat direct besteed wordt om de nood in Irak te verlichten. U kunt zo op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, een bijdrage leveren aan noodhulp.

Aanstaande zondag zal een vrachtwagen naar Noord Irak vertrekken.

U kunt de kleding inleveren bij het kantoor van de Stichting ICMP in Heerlen:

Stichting ICMP
Kruisstraat 103
6411 BS Heerlen

Een kleine moeite, groot gebaar !

Stichting SICMP is bereikbaar via: 06-33929276 of sicmp@yahoo.com


1-9-2014 - Conflict in Irak

De stichting Irakes Cultuur en Maatschappij Parkstad (ICMP) stuurde op 4 augustus 2014 een brief aan de gemeenteraad van Heerlen met onderstaande tekst:

Irak komt dagelijks in nieuws. Op 10 juni werd de Iraakse stad Mosoel ingenomen door ISIS-rebellen ((Islamitische Staat in Irak en Syrië). De jihadistische terreurgroep, die ongeveer 10.000 leden telt, is niet alleen een machtige militaire groepering, maar beheert ook een slordige 2 miljard dollar (1,48 miljard euro) aan tegoeden.

In Mosoel, waar banken werden overgenomen en Amerikaanse wapens in beslag werden genomen, maakte de groep meer dan 1,5 miljard dollar (1,11 miljard euro) buit.

Het fortuin groeide verder door waardevolle antiquiteiten het land uit te smokkelen. Het ging onder meer om relicten tot 8000 jaar oud.

In Mosoel en andere steden in Noord Irak zijn veel Irakeze families die familieleden in Parkstad hebben wonen.

Veel slachtoffers van dit conflict hebben familieleden in Heerlen wonen. Zij zijn Moslims,Christen, Yezidi's ,..enz.

De Iraakse gemeenschap in Parkstad zou het volgende van u verwachten:

- Als politiek partij gaat u iets plannen om deze familieleden te steunen ? - Gaat U contact maken met deze familieleden? - Als Gemeente Raad gaat u een plan maken om deze burgers te steunen ?

Hier stuur ik u deze twee artikelen als voorbeeld over het conflict in Irak:

Christenvervolging in Irak - Je geld of je leven !

Christenen in Irak zijn hun leven niet zeker.

Als ze weigeren zich tot de islam te bekeren, hebben zij twee keuzes: een boete van 200 dollar betalen, of een kogel door hun hoofd.

Een beginnende genocide, noemde een Assyrische advocate het onlangs tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Niet alleen de christenen in Irak, maar ook hun familieleden in Nederland leven in verlammende angst.

IS-militanten executeren tientallen Yezidi's in Noord-Irak

Militanten van de islamistische terreurgroep IS (Islamitische Staat, het voormalige ISIS/ISIL) hebben in het noorden van Irak tientallen leden van de Yehidi-minderheid geëxecuteerd die weigerden zich tot de Islam te bekeren.

Dat hebben getuigen vandaag gemeld. Volgens hen werden in de stad Sinjar 67 jonge mannen door de extremisten doodgeschoten.

De slachtoffers waren zondag door de IS-milities gevangengenomen. Volgens het Koerdische agentschap Kurdish Bas News Agency werden 88 Yezidi vermoord.

Datzelfde agentschap meldde dat tientallen jongeren zich wel hebben "bekeerd", uit angst om hetzelfde lot te ondergaan.

Stichting SICMP is bereikbaar via: 06-33929276 of sicmp@yahoo.com


1-9-2014 - Inkijk september 2014 Online

Door de INKIJK-redactie is het september 2014 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


18-8-2014 - OECUMENISCHE GEBEDSVIERING VOOR VERVOLGDE GELOVIGEN

Het pastoraal team van de St. Andreaskerk stuurde ons het onderstaande bericht:

Op vrijdagavond 22 augustus om 20.00 uur vindt er in de Andreasparochie, Palestinastr. 326, 6418 HP te Heerlen een Oecumenische gebedsviering plaats voor vervolgde gelovigen.

Dit initiatief komt vanuit Groningen, waar meerdere kerken meedoen op deze avond en dit tijdstip.

In Parkstad zal zal o.a De Ark ook meedoen aan dit initiatief.

In Irak o.a,worden Christenen, Yesidi's, vervolgd om hun geloof.

Wij voelen ons als gelovigen pijnlijk geraakt, machteloos, angstig misschien, net als de mensen daar.

In de Andreasparochie komen we samen om te bidden en ons ons te oriënteren op de Schriften en Tradities.

Ook bij andere brandhaarden als in Oekraïne Gaza, Syrië en bij het zware lot door ebola van de mensen in West-Afrika, staan we stil.....

Bidt u mee? Er is een viering tot 20.30 uur. Tot 21.30 uur is onze kerk open en kunt u binnenlopen.

Van harte uitgenodigd,

Pastoraal Team Andreasparochie


14-8-2014 - Nieuwsbrief augustus 2014 Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de nieuwsbrief Augustus 2014 van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


5-7-2014 - Millenniumfietstocht door Parkstad

     

Op zaterdag 5 juli organiseert de Millenniumgroep van Heerlen Mondiaal in samenwerking met de Fietsersbond een fietstocht langs plekken in Parkstad die te maken hebben met de millenniumdoelen. Vooral de millenniumdoelen gezondheid voor moeder en kind, duurzaamheid en eerlijke handel worden onder de aandacht gebracht.

De fietstocht begint om 10.00 en gaat over ongeveer 40 kilometer.

Programma:
10.00   Vertrek vanaf het Van Grunsvenplein in Heerlen
10.45   De Wijk van Morgen

            De Wijk van Morgen is een innovatief programma van onderwijs en onderzoek naar een transitie naar een
            duurzaam gebouwde omgeving. We zien onder andere de experimentele woning Knik naar de Zon.
11.45   Kaalheide
            153 door woningcorporatie Ons Heem duurzaam gerenoveerde woningen aan de Dahliastraat en de Kaalheidersteenweg.
            Door isolatie, zonnecellen en zonnepanelen zijn zeer energiezuinige woningen ontstaan.
12.20   Wereldwinkel Kerkrade
            Vanuit hun nieuwe pand in de Hoofdstraat verkoopt de Wereldwinkel producten van eerlijke handel.
            Ze bieden alle fietsers een kopje koffie of thee met vlaai aan.
13.30   Café Candlelight, Nieuwenhagen
            Sophie Schins vertelt over het project van Tineke en Gerrit Koenders in Ghana.
            Zij zetten zich in voor weeshuizen, het aanleggen van waterputten en sanitaire voorzieningen.
            Daarnaast geven zij voorlichting op scholen en in de dorpen over hygiëne en het voorkomen van moedersterfte bij of
            na de geboorte.
14.15   Dobbeltuin, Meezenbroek
            In samenwerking met Transition Town Parksjtad hebben bewoners in de Kasteelbuurt een duurzame tuin aangelegd.
15.00   Terug bij het Van Grunsvenplein.

Aanmelden
Deelname aan de fietstocht is gratis. De Wijk van Morgen en Wereldwinkel Kerkrade bieden een consumptie aan. In café Candlelight kun je voor eigen rekening wat bestellen. Neem zelf wat te eten en te drinken mee.

We willen graag weten hoeveel mensen er meegaan. Meld je daarom vóór 1 juli aan op postbus2015@heerlenmillenniumgemeente.nl Het maximum aantal deelnemers is 40. Wie eerst komt, het eerst maalt.

Het is mogelijk een deel van de tocht mee te fietsen. Kom dan op het aangegeven tijdstip naar één van de pleisterplaatsen. Ook in dat geval graag aanmelden.

Voor meer infomatie kijk op: www.heerlenmillenniumgemeente.nl


4-7-2014 - One World Juli/augustus nummer verschenen

Vandaag verscheen het juli/augustus nummer van One world magazine.

Van Cairo tot Kaapstad, van Ramallah tot Bogota en van Amsterdam tot Simpelveld. OneWorld magazine is het grootste magazine in Nederland over mondiale verbondenheid en duurzame lifestyle. OneWorld laat zien dat hoe wij hier leven, effect heeft op mensen en milieu elders in de wereld.

OneWorld magazine verschijnt 8x per jaar en verschijnt zowel digitaal als op papier.

voor meer informatie zie: www.oneworld.nl


3-7-2014 - Café Mondiaal: BRAZILIË - ANDERS: Film Neighbouring Sounds (O Som ao Redor)

Op 3 juli 2014 organiseert Heerlen Mondiaal in samenwerking met de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen (WLAH),
Steungroep Indianen in Brasil en Filmhuis De Spiegel de 12 de editie van Café Mondiaal met als thema: BRAZILIË - ANDERS: Film Neighbouring Sounds

Deze editie begint om 20.00 niet zoals gebruikelijk in Café Pelt maar in Filmhuis De Spiegel aan De Bongerd 5 in Heerlen.

Elk dag Brazilië op de buis ? Naast het WK valt er nog veel te vertellen over dit boeiend land.

Vandaar dat de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen en Steungroep Indianen in Brasil, in samenwerking met Filmhuis de Spiegel, op 3 juli 2014 om 20.00 de Film Neighbouring Sounds (O Som ao Redor) vertoont.

Tevens is dit de juli-invulling van Café Mondiaal van Heerlen Mondiaal

De film gaat eens niet over geweld in de vele krottenwijken, niet over het precaire bestaan van de indianen in het land; de nieuwe rijkere klassen komt in beeld, de angst op de loer voor hun recent verworven bezit, bij zoveel armoede in het land.

Regisseur : Kleber Mendonça Filho
Genre : Drama
Acteurs : Irandhir Santos, Gustavo Jahn, Maeve Jinkings

Kindergeschreeuw, blaffende honden, brullende motors, dreunende autoradio's en het onophoudelijke lawaai van bouwvakkers die steeds nieuwe woontorens uit de grond stampen: het is het geluidsdecor van Neighbouring Sounds en dat van Recife, de Braziliaanse miljoenenstad waar de film zich afspeelt.

Rust is de bewoners niet gegund. Misschien zorgt dat wel voor het opgejaagde, onveilige gevoel waar ze allemaal mee lijken te kampen. Of is er echt reden om bang te zijn ?

Van begin af aan geeft regisseur Kleber Mendonça Filho zijn knappe speelfilmdebuut een ondertoon van dreiging, alsof er elk moment iets vreselijk mis kan gaan.

Dat er veel bijzondere nieuwe films uit Brazilië komen, was al te zien op het Rotterdams filmfestival (waar Neighbouring Sounds begin dit jaar werd bekroond met de Fipresci-prijs), en later op het Amsterdamse World Cinema Festival, dat een speciaal programma aan de Braziliaanse cinema wijdde.

Mendonça's film is om meerdere redenen opmerkelijk: niet alleen is de regisseur een groot talent met een sterke eigen stijl, hij laat ook een Brazilië zien dat nog maar weinig in films aan bod kwam. Niet het land van de criminele favela's, maar dat van economische voorspoed en een sterk groeiende middenklasse.

Mendonça filmde in de straat waar hij zelf woont: een gegoede enclave vol luxe appartementen, standaard uitgerust met grote flatscreen-tv's.

In die straat beleeft João, telg uit een rijke familie, een serieuze romance, wordt de gestreste huisvrouw Bia gek van het geblaf van de hond van de buren en biedt de mysterieuze Clodoaldo zijn diensten aan als privébeveiliger. Na een serie auto-inbraken huren de bewoners hem graag in. Clodoaldo en zijn mannen zetten een partytent neer en beginnen te surveilleren.

     

Mendonça bouwt zijn film rustig op. De voortdurende onderhuidse spanning wekt misschien verkeerde verwachtingen; een rasechte thriller is Neighbouring Sounds niet, wel een intrigerend, prachtig secuur vormgegeven drama dat veel vertelt over het moderne Brazilië. Over de vreemde verhouding tussen rijk en arm, tussen baas en bediende, verleden en heden, bezit en verlies. Uiteindelijk botst het keihard en overstemt de stilte toch nog het lawaai.
(Recensie door Pauline Kleijer, gepubliceerd op 27-09-2012)

Een trailer van deze film is te zien op: http://www.imdb.com/video/imdb/vi3490030105/


U hulp is nog steeds nodig - Help de slachtoffers in de Afghaanse provincie Badakhshan

Een grote aardverschuiving op vrijdag 2 mei 2014, veroorzaakt door zware regenval, heeft honderden levens geëist, terwijl duizenden anderen zijn ontheemd in de Afghaanse provincie Badakhshan.

De bergachtige provincie Badakhshan is kwetsbaar voor natuurrampen, met frequente lawines in de winter en overstromingen en modderstromen in de lente. Dit draagt bij aan de chronische armoede in de provincie en de grote kwetsbaarheid van de bevolking.

De aardverschuiving in Badakhshan heeft meer dan 3000 mensen het leven gekost. Van driehonderd gezinnen zijn alle familieleden omgekomen.

Rond het middaguur werden honderden huizen bedolven door een grote stroom van modder en rotsen, afkomstig van een steile bergwand bij het dorp.

Stichting SCAN zamelt geld in voor de slachtoffers in Badakhshan, gelegen te noordoosten van Afghanistan.

IBAN: NL75 INGB 0009673353
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Stichting SCAN, onder vermelding van Hulp aan Badakhshan

Het gestorte bedrag krijgt u aan het einde van het jaar grotendeels van de Belastingdienst terug.
Meer informatie: Belastingdienst.

Voor meer informatie zie:www.stichtingscan.com


1-7-2014 - Voetbal Tenues gezocht

Tineke en Gerrit Koenders zijn zoals eerder in De Inkijk te lezen was in 2010 voor 5 jaar naar Ghana vertrokken om te werken voor de stichting 'Kans voor open doel'.

Gerrit promoot het voetballen en in het bijzonder het verbeteren van velden en trainings mogelijkheden en werkt hierbij samen met de KNVB.

Via facebook kregen wij een verzoek door van Gerrit:

Hij is op zoek naar voetbal tenues voor een zowel een jongens als meisjes elftal tussen 12 en 15 jaar.

Dus heeft uw vereniging nog shirts voor een compleet elftal, met alle rugnummers, liggen of gaat u een elftal in het nieuw steken of wilt u Gerrit deze tenues sponsoren ?

Neemt u dan a.u.b. contact op met:

Sophie Schins
045-5322391
s.schins-kessels@home.nl

Meer over het werk van Tineke en Gerrit leest u op: http://kvodinghana.wix.com/kans-voor-open-doel


1-7-2014 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 1 juli 2014 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,00

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


1-7-2014 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In juli 2014 organiseert moedercentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Zomervakantie activiteiten in de buurt

De zomer vakantie staat weer voor de deur...
Tijd voor iets leuks..
Tijd voor ontspanning, plezier en lol

Wij ( Stichting buurtbeheer met MC. De Heksenketel, jeugd/jongerenwerk Alcander en speeltuin de Rollebollebult ) organiseren daarom de hele vakantie activiteiten voor jong en oud.

Deze activiteiten ( zoals wandelen, zeskamp, workshops creatief, Fun Valley, Bokrijk) zijn bedoeld voor de bewoners uit Zeswegen en Nieuw-Husken, bewoners uit andere wijken zijn ook welkom, indien er plek over is. Er is dus in de zomervakantie van alles te doen. E.e.a. is nog onder voorbehoud maar op: http://www.mc-deheksenketel.nl/wekelijkse-activiteiten-2/zomeractiviteiten vindt u het programma en overzicht waarop te zien is welke activiteiten er te doen zijn.

Wij hopen dat jullie het programma leuk vinden.
Heb je zelf nog ideeën, laat het ons weten !

Voor sommige activiteiten is een inschrijving nodig en betaling vooraf.

Inschrijven is mogelijk vanaf 4 juli t/m 11 juli, bij Cindy en Natalie in de Heksenketel. Wij zijn van maandag t/m donderdag geopend van 08.30 tot 16.30. Ook bieden wij de mogelijkheid om woensdag avond 9 juli in te schrijven tot 19.00.

Tot in de vakantie, wij hebben er zin in..
Team zomervakantie

ZomermodeshowZumba

Zumba wordt gedanst op swingende Latijns-Amerikaanse muziek zoals o.a.de salsa en samba.

Het zijn fitness-oefeningen op muziek die je een beetje kan vergelijken met Aerobics. Een heerlijke sport welke je niet alleen fit maakt maar ook goed voor de lijn is.

Bij voldoende deelnemers starten we deze activiteit in de Heksenketel op:

Donderdag 4 september
van 11.00 tot 12.00
Kosten . € 2,00 per les per persoon.

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij:
Cindy
045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-7-2014 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

De vaste activiteiten van MoederCentrum De Heksenketel:

Maandag:

10.00 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
12.30 - 14.30 Computerles
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag:

09.30 - 10.30 Body workout
09.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Laatste dinsdag v/d maand: Manicure
20.00 - 22.00 1e Dinsdag v/d maand: Spirituele themavond

Woensdag:

09.15 - 10.15 Tai Chi
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch
19.00 - 20.00 Buikdansles

Donderdag:

09.00 - 12.00 Nederlandse les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien

Vrijdag:

Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-7-2014 - Schep een band met de aller armsten en de meest uitgeslotenen

Zo kostbaar

Vriendschap is een kostbaar iets
Zonder dat heb je niets.
Echte vriendschap is vol blijheid,
En soms een beetje gekkigheid.
Een lach en een traan,
Ze kunnen naast elkaar staan.
Het echt in elkaar geinteresseerd zijn,
Is net als een goede wijn.
Een vriend is er op de achtergrond,
Maar vandaag prik ik je op de voorgrond.
Zonder vriendschap is het leven te zwaar,
Met vriendschap is er altijd weer dat gebaar.
Soms heeft een mens veel te verduren.
Vriendschap, van mij mag het nog lang duren.


Sipke

De mensen van de vierde wereld leven vaak al tientallen jaren of zelfs al generaties lang van een bescheiden inkomen, de rek is er al jaren uit, ze hebben soms schulden, ze hebben vaak een slechte gezondheid, zijn vaak laag geschoold of kunnen amper lezen en schrijven. Hebben weinig of geen vrienden. Gebrek aan de meest essentiële universele mensenrechten dus.

Door schaamte, verlies van eigenwaarde, waardigheid en respect raken deze mensen helemaal geïsoleerd. Ze zijn vaak het vertrouwen in zichzelf en in de samenleving kwijtgeraakt. En de samenleving (dat zijn wij, u en ik) neemt zich niet eens meer de moeite om in contact te komen met deze mensen, kijkt ze met de nek aan of heeft ze vaak al afgeschreven. Wij, onze samenleving laten een hoop talent en kennis in de goot liggen door niet in deze mensen te investeren.

Ondanks alle ontberingen blijven deze mensen hoopvol, strijden voor hun recht, o.a. het recht om als waardig mens te mogen leven. Ze leggen een moed aan de dag, waarbij je je soms af-vraagt waar halen ze de kracht vandaan om van elke dag weer een zo'n positief mogelijke dag te maken.

Ook ik had me nooit die moeite genomen, was te druk met me zelf. Wel vond ik dat er wat gedaan moest worden aan het terugdringen van armoede, maar liet dat tot voor een aantal jaren terug aan anderen (zoals de overheid) over.

Totdat ik de beweging ATD Vierde Wereld ontdekte. Dit bracht een ommekeer.

Inmiddels ben ik in contact gekomen met een aantal mensen die in extreme armoede leven. Het begon heel gewoon met een vriendelijk goedendag, een babbeltje maken, ze te ontmoeten op straat, in de winkel, ze eens uit te nodigen voor een kopje koffie of thee, aandacht voor ze hebben. Niet als hulpverlener komen, maar als mens die oprecht geïnteresseerd is, luisteren met een open oor en een open hart. Door elkaar steeds weer te ontmoeten, leer je elkaar steeds beter kennen.

Door hun verhalen ontdek je hun geschiedenis waardoor je hen en de situatie waarin ze leven steeds beter leert begrijpen. Hun zelfrespect, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen bloeien weer op, soms komt het van heel diep, zo verborgen door de pijn en de ellende. Het leven krijgt weer kleur, krijgt weer inhoud. Er groeit een band, je zou het vriendschap kunnen noemen. Vrienden, ze steunen elkaar, delen lief en leed, dromen samen, ondernemen leuke dingen. Je (her)ontdekt kwaliteiten en talenten van je zelf en van de ander. Het is een wederzijdse ontdekkingstocht. Zoals elke vriendschap gaat ook dit stapje voor stapje. Soms tergend langzaam, maar het is het waard. Zoals Sipke zegt vriendschap is een kostbaar iets.


1-7-2014 - Inkijk juli 2014 Online

Door de INKIJK-redactie is het juli 2014 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


28-6-2014 - Repair café Parkstad in Heerlen

Repaircafé Parkstad houdt op zaterdag 28 juni van 10 tot 13 uur zitting in de Luciushof aan de Putgraaf 3 te 6411 GT Heerlen. Daarna is er 2 maanden géén repaircafé.

Dus hebt u iets te repareren, te herstellen of te renoveren kom dan naar de Luciushof waar onze vrijwilligers hun best doen het meegebrachte samen met u te maken. U levert zo niet alleen een bijdrage aan een schoner milieu, door het verminderen van de afvalberg, maar u leert hoe bijv. een stereo of een naaimachine werkt of hoe een gat in een broek onzichtbaar hersteld kan worden. Kapotte dingen die normaal in de container zouden belanden, krijgen zo weer een tweede leven.

En wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen bij de reparateurs of aan de leestafel van Transitiontown.

De koffie en de thee staan klaar.

Vrijwilligers
Repaircafé Parkstad is een werkgroep van Transitiontown Parksjtad en is altijd opzoek naar enthousiaste vrijwilligers. Bent u handig op het gebied van elektrotechniek en computers, bent u een fietsenmaker of timmerman of bent u gewoon een handig iemand die alles kan? Komt u gerust een kijkje nemen en proef de sfeer van het Repaircafé. Een keer in de maand, meestal de laatste zaterdag, is er een bijeenkomst van het Repaircafé, op wisselende locaties.

Vragen
Deze kunt u telefonisch stellen bij Maria Ritterbex 045-5441162 of Gonnie Vroomen 045-5440580 of via de mail: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Bezoek ook onze website: http://repaircafe.nl/heerlen/ Of onze facebookpagina: http://www.facebook.com/repaircafeparkstad

gratis entree !

Volgende repaircafe data, telkens van 10 tot 13 uur:

20 september Werkplaats-K, Elbereveldstraat 105 6466JM Kerkrade
25 oktober Op de Boor, Wilhelminastraat 19 6351GN Bocholtz
29 november De Rode Beuk, Kloosterstraat 57 6369AB Simpelveld.

Voor meer info over dit persbericht: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
Bellen kan met Remco Wijckmans, tel: 06-53562168 of Gonnie Vroomen tel: 045-5440580.


25-6-2014 - Manifestatie voor eerlijker kinderpardon

Op woensdag 25 juni 2014 vindt er van 13.30 -16.00 uur een grote manifestatie plaats op het Plein in Den Haag die oproept om tot een Eerlijk Kinderpardon te komen. Cabaretiers Erik van Muiswinkel en Vincent Bijlo komen om hun steun te betuigen voor de naar schatting 600 kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon vallen. Kinderen die dat treft, strijden om de WK-Kinderpardonvoetbal Cup.

Defence for Children, Stichting INLIA, Stichting LOS, VluchtelingenWerk Nederland en Kerk in Actie hebben op 5 mei 2014 de campagne Eerlijk Kinderpardon gelanceerd. Inmiddels hebben meer dan 34.000 mensen de petitie getekend. De ondertekenaars willen dat álle kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland waren voor hun achttiende en toen verblijfsvergunning hebben aangevraagd, mogen blijven. Nu vallen zo'n 600 kinderen buiten de boot, bijvoorbeeld omdat ze niet altijd onder het vereiste Rijkstoezicht hebben gestaan of omdat hun ouders de 'verkeerde' verblijfsvergunning hebben aangevraagd toen ze naar Nederland kwamen.

Burgemeesters vragen om oplossing
Ook 312 burgemeesters riepen Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op om een oplossing te zoeken voor de kinderen die in hun gemeenten geworteld zijn geraakt. Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer over verschillende moties die een oplossing dichter bij hadden kunnen brengen, maar helaas behaalden die géén meerderheid. Een aantal belangrijke moties is aangehouden tot begin juli 2014.

WK-Kinderpardonvoetbal
Het gaat om kinderen zoals Shenjun die acht jaar geleden in Nederland werd geboren en al bijna net zolang in Odijk woont. Of Mina, die vijftien jaar geleden in Nederland werd geboren en al zijn hele leven in Den Haag woont. ''Ik wil gewoon als een Nederlands kind leven'', zegt Mina daarmee het gevoel van alle 600 in Nederland gewortelde kinderen verwoordend die met uitzetting worden bedreigd. Zij komen voetballen op 25 juni en spelen het WK-Kinderpardonvoetbal.

Maatschappelijk draagvlak
"De massale steun die we uit alle hoeken van de samenleving hebben mogen ervaren de afgelopen maanden, bewijst dat er groot maatschappelijk draagvlak is om deze kinderen een toekomst in Nederland te gunnen", zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children. "Dan kan het niet anders, of vroeg of laat moet ook Den Haag omgaan. Dat hopen we te bereiken door deze manifestatie voor de deur van de Tweede Kamer."

Programma
Het programma met diverse optredens is van 13.30 tot 16.00 uur.

Informatie
Voor informatie over welke kinderen komen voetballen of andere informatie belt u Defence for Children,
perstelefoon: 06-10472498.

Voor andere informatie kijkt u op: http://www.defenceforchildren.nl/home


21-6-2014 - Reizen is een ontmoeting

Op zaterdag 21 juni 2014 organiseert de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad een reisje naar Brussel.

Het reisje komt in het kader van de samenleving tussen Autochtonen en Allochtonen. Mensen met verschillende achtergronden samen laten reizen is de doelstelling.

REIZEN bevorderen de samenleving. Het doel van deze reis is ook nieuwe verbindingen maken in de samenleving. De afstand tussen de burgers neemt toe en de multiculturele samenleving wordt negatief beoordeeld. Je ziet dat heel veel groepen mensen (Moslims, Christenen, Turken, Antillianen, Marokkanen, Nederlanders,etc.) in zijn eigen omgeving blijft en zich niet inmengen in de samenleving. Stg.ICMP levert een bijdrage aan het vormgeven van burgerparticipatie en bevorderen van de multiculturele samenleving in parkstad .Om burgers en maatschappelijke organisaties in de toekomst te betrekken bij het beleid wordt een agenda ingesteld.

Kosten: € 13,00 per persoon.

Vertrekplaats: Achterkant van het NS Station Heerlen (Spoorsingel).

Vertrektijd: 08.00 uur Tijd terug : 18.00 uur vanuit Brussel

Iedereen is welkom !!!

Aanmelden : Vanaf vandaag tot en met 10 juni 2014 via: 06-33929276 of sicmp@yahoo.com


5-7 juni 2014 - Week van de mensenrechten

  

In het kader van de week van de mensenrechten wil Amnesty Parkstad graag de volgende films onder uw aandacht brengen.

Alle films beginnen om 20.00 uur in Filmhuis De Spiegel.

Return to Homs op donderdag 5 juni
Centraal staat Basset, de negentienjarige keeper van het nationale voetbalelftal, die heet verzet in zijn geboortestad Homs mobiliseert. Het is een film over een controversiële en complexe oorlog. Het is de eerlijkheid, die Return to Homs tot één van de meest waanzinnige documentaires van het jaar maakt.

The Missing Picture op vrijdag 6 juni
Tussen 1975 en 1979 werden door de Khmer Rouge in Cambodja bijn twee miljoen mensen vermoord. Eén van de weinigen, die deze massamoord overleefde was filmmaker Rihy Panh. Als tiener in een werkkamp opgesloten wist hij na een paar jaar, via Thailand, naar Frankrijk te vluchten.

The missing Picture moet simpelweg bekeken en doorleefd worden. Het is één van de essentiële films van onze tijd. - De Filmkrant.

A Touch of Sin op zaterdag 7 juni
A Touch of Sin bestaat uit vier losse verhalen, gebaseerd op recente gebeurtenissen in China: De klopjacht op huurmoordenaar Zhou Kehua, de steekpartij, waarbij Deng Yujiao haar ver-krachter doodstak en de massale zelfmoorden van werknemers van het technologiebedrijf Foxconn.

De steeds gewelddadiger wordende Chinese maatschappij inspireerde Jia Zhangke tot even explosieve als excentrieke martial arts-hommage. - De Filmkrant.

Voor meer informatie zie: www.filmhuisdespiegel.nl.


5-6-2014 - Café Mondiaal: Water

  

Op 5 juni 2014 organiseert Heerlen Mondiaal de 11de editie van Café Mondiaal met als thema: Water.

Ook deze editie begint om 19.30 in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Water

Schoon drinkwater is wellicht de aller-belangrijkste levensbehoefte. Het is ook één van de millenniumdoelen en heeft bovendien raakvlakken met andere millenniumdoelen.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt, maar dat genot heeft lang niet iedereen op aarde. Er is in Bolivia al een burgeroorlog gevoerd voor drinkwater om privatisering van water terug te dringen.

Het conflict tussen Israël en Palestina vindt ook deels zijn oorsprong in de verdeling van het schaarse water van de rivier de Jordaan. Volgens de president van de Wereldbank zullen er de komende 5 tot 10 jaar meerdere oorlogen gevoerd worden voor zoet water.

Over water is veel te vertellen, o.a.: hoeveel zoet water is er beschikbaar ? En hoe is het verdeeld ? Het klinkt raar maar in hoeverre is Nederland afhankelijk van de import van water (indirect via voedselproductie en industrie) ? Hoeveel water wordt er verbruikt in Nederland ? En hoe kun je dat terugdringen ? En waarom moet dat ?

In Nederland is het eigenlijk onzin om bronwater in plaats van kraanwater te drinken, maar waar is dit wel noodzakelijk ? Hoe ernstig is de watervervuiling (vooral landbouwgif, plastic, olie) ? en wat is er tegen te doen ? Hoe wordt water gezuiverd en is dat voldoende ? En hebben we het in Nederland over een luxeprobleem in vergelijking met veel ontwikkelingslanden ? Is vitalisering van water (het water 'levend' maken) zinnig ?

Tevens komt het gebruik van de zee als transportmiddel en dumpplek voor afval (plastic soep) aan de orde, evenals overbevissing. Hoe kan water op een verantwoorde manier gebruikt worden voor energieopwekking ?

Zoals hierboven aangegeven, is 'water' een zeer veelzijdig onderwerp waar iedereen over kan meepraten.

Helmut Steeman van Transition Town Parksjtad Limburg zal de inleiding verzorgen.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Transition Town Parksjtad, in samenwerking met Heerlen Mondiaal.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag- stukken, klimaat- en milieuproblemen.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen géén gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aan- wezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Transition Town Parsjtad - Helmut Steeman
06-41721989 helmut.steeman@gmail.com

HeerlenMondiaal - Harrie Winteraeken (voorzitter)
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
045-5228720 of 06-52375611
hwinteracken@hotmail.com

Zie ook: http://parksjtad.transitiontowns.nl/ en www.heerlenmondiaal.nl.


4-6-2014 - One World Juni nummer verschenen

Vandaag verscheen het juni nummer van One world magazine.

Van Cairo tot Kaapstad, van Ramallah tot Bogota en van Amsterdam tot Simpelveld. OneWorld magazine is het grootste magazine in Nederland over mondiale verbondenheid en duurzame lifestyle. OneWorld laat zien dat hoe wij hier leven, effect heeft op mensen en milieu elders in de wereld.

OneWorld magazine verschijnt 8x per jaar en verschijnt zowel digitaal als op papier.

voor meer informatie zie: www.oneworld.nl


3-6-2014 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 3 juni 2014 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,00

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


2-6-2014 - Tineke en Gerrit Koenders in Landgraaf

  

Dit jaar was het thema van de Vastenactie van diverse parochies in Heerlen en Landgraaf 'water en sanitair in Ghana'. Deze actie was voor het project van Tineke en Gerrit Koenders uit Landgraaf, die op dit moment in Ghana wonen. Zij realiseren daar in verschillende dorpen schoon drinkwater en nieuw sanitair.

Voor de Pasen waren er in het kader van de Vastenactie diverse vieringen in de kerken en de Elisabethkapel van Parc Imstenrade en werden er op verschillende plaatsen 'koffiestops' ge-organiseerd.

Sophie Schins heeft in enkele tientallen klassen op diverse scholen gastlessen over Ghana en in het bijzonder de projecten van Tineke en Gerrit Koenders gegeven.

De totale opbrengst hiervoor hopen we op deze bijeenkomst bekend te kunnen maken.

Tineke en Gerrit Koenders, die momenteel voor korte tijd in Nederland zijn, zullen tijdens deze bijeenkomst zelf vertellen wat er met het geld gedaan gaat worden.

De informatieavond vind plaats op maandag 2 juni, aanvang 19.30 uur, in de parochiezaal van de Petrus & Pauluskerk naast de kerk op de Kerkplein van Schaesberg, gemeente Landgraaf.

We nodigen iedereen die Tineke en Gerrit een warm hart toedragen uit om naar deze inspirerende avond te komen.

Tineke en Gerrit Koenders zijn in 2010 voor 5 jaar naar Ghana vertrokken om te werken voor de stichting 'Kans voor open doel'.

Tineke werkt in het weeshuis 'Safe our lives' in Anwiankwanta en Gerrit promoot het voetballen en in het bijzonder het verbeteren van velden en trainingsmogelijk-heden. Samen werken ze ook om de hygiënische omstandigheden te verbeteren in zes dorpen in het Denyase Ashanti district. Het project zorgt voor waterputten en sanitaire voorzieningen.

Sophie Schins heeft de projecten van Tineke en Gerrit Koenders begin dit jaar zelf bezocht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Sophie Schins
Vastenaktie / Dekenaal Missionair Beraad Heerlen
045-5322391 of 06-13812875
s.schins-kessels@home.nl

Harrie Winteraeken (voorzitter)
Heerlen Mondiaal
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
045-5228720 of 06-52375611
hwinteracken@hotmail.com

Zie ook: www.heerlenmondiaal.nl   www.dekenaalmissionairberaad.nl   http://kvodinghana.wix.com/kans-voor-open-doel


1-6-2014 - Verslag alternatieve viering ATD Vierde Wereld

Op 10 en 11 mei 2014 werd er een Alternatieve Viering in de Andreasparochie gehouden samen met de wereldwinkel, Taiama en ATD Vierde Wereld. Het SoPaf koor ondersteunde de viering met liederen die naadloos aansloten op de viering. Tijdens deze viering werd zoals u al zult begrijpen aandacht besteed aan Armoede, wat zegt de bijbel hierover, wat zeggen de mensen die in armoede leven hierover. Eline Claassens heeft een heldere en veelzeggende overweging voorgedragen. Deze wilden wij de Inkijk lezers niet onthouden. We bedanken iedereen voor de fijne samenwerking.

Leviticus 19: 9-10 (groot Nieuws Bijbel)
Wanneer jullie op jullie land de oogst binnenhaalt, mag je de rand van het veld niet afmaaien. Ook zul je niet nog eens over het veld lopen om de aren op te rapen die daar zijn blijven liggen. En wat je wijnoogst betreft je zult niet nog eens naar de wijngaard lopen om de druiven te plukken die bij de eerste pluk zijn blijven hangen. Ook de druiven die op de grond zijn gevallen mag je niet oprapen. Je moet dit alles achterlaten voor de armen en vreemdelingen onder je. Want ik, de Heer, ben jullie God.

Tweede lezing:
Jacobus2: 14-18 Geloven en doen.
Iemand kan dan wel beweren, broeders en zusters, dat hij gelooft, maar toont hij het niet door zijn daden, dan helpt hem het niets. Zal een dergelijk geloof hem soms redden? Veronderstel dat een man of vrouw in de christengemeenschap geen kleren heeft en dagelijks honger lijdt. Wat helpt het hem dan als u tegen hen zegt: het beste ermee! Kleed je warm en eet maar goed, maar hen niet verschaft wat ze zo nodig hebben ? Zo is het ook met het geloof: als het niet tot daden komt, is het op zichzelf genomen dood.

Overweging Eline Claassens
Als voorbereiding op deze viering met de diverse groepen spraken we over wat armoede is, over wat armoede met je doet, vooral. Over de onwetendheid of het te weinig besef hebben van mensen die het goed hebben en daarmee - vaak ook onbedoeld - mensen in armoede veroordelen door geen of te weinig rekening te houden met hun situatie.

De kerken, de bijbel, zij hebben altijd oog en oor willen hebben voor mensen in armoede. De bijbel en ook de citaten (zie hierboven) die wij vandaag hoorden roepen op om te delen en, dat geloven vooral gaat om daden. Te vaak hebben de kerk en haar leden te weinig gehoor gegeven aan die oproep. Met paus Franciscus maken we met die oproep een nieuw begin...

Moeten leven in armoede is onrecht, een mensenrechtenschending. De vraag over hoeveel je minimaal nodig hebt om van te leven is een ingewikkelde vraag. Op mensen moet je het woord standaard niet toepassen, zodra mensen puur standaard benaderd en behandeld worden maak je hen tot 'ding' en blijft er weinig meer over van hun eigen waardigheid en zelfrespect. Misschien zijn dat wel de belangrijkste waarden van ons mensen: waardigheid en zelfrespect. Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden, hoe gemakkelijk vergeet je dit zinnetje als het om iemand anders gaat en hoe scherp herinner je je het als het om jezelf gaat.....

Armoede heeft alles te maken met onze bereidheid te willen delen.

We zouden niet langer moeten denken dat is de taak van de overheid, maar het is ook mijn opdracht is om te beseffen dat ik moet delen. Delen is een vergaande en moeilijke opdracht. Een opdracht die alles te maken heeft met je verantwoordelijk voelen voor elkaar, met mensen hier en wereldwijd. Het besef bv. dat, als ik inkopen doe om te eten, dat ik dan mede-verantwoordelijk ben voor wat ik koop. Als ik boontjes koop, uit bv. Marokko, besef ik dan dat een kleine groep boeren dan wat verdient, maar meer nog de supermarkt en de verwende consument die nù boontjes wil en niet in het seizoen dat ze hier te koop zijn, besef ik dat de bevolking daar zelf minder voedsel krijgt, hun voedselprijzen door schaarste zullen stijgen, dat die bonen het water gebruiken dat de mensen zelf nodig hebben, dat we meedoen aan de vervuiling door het transport.....

Wat heeft iemand die arm is nu aan dit verhaal vraagt u zich nu mogelijk af ? Armoede is geen kwestie die op te lossen is met geld geven en mensen daarmee klein en onwetend houden. Echt iets willen doen aan armoede vraagt om een 'omdenken' een anders denken van ons allemaal. Van armen en niet armen. Het is een proces dat we allemaal zouden moeten willen aangaan, ondergaan, alleen dan zijn er oplossingen mogelijk. Met heel kleine oplossingen al, die zeker baat hebben op de langere termijn, kunnen we vanaf vandaag beginnen:

. de ATD beweging maakt mensen bewust van hun situatie, van het in stand houden van gewoonten, manieren van klein-denken, niet kunnen, niet weten. Mensen in armoedesituaties zullen zelf moeten opstaan, hun stem laten horen, in gesprek gaan, de schaamte voorbij met ons vandaag bv. aan het einde van de viering bij een kopje koffie...
Wij allemaal moeten meer dan ooit bereid zijn te luisteren en te zien met Gods ogen...
ons bewust van de schaamte van de arme, die eigenlijk onze schaamte zou moeten zijn....
. wij kunnen in onze wereldwinkel artikelen kopen, artikelen met een gegarandeerde eerlijke prijs. We moeten eerlijke prijzen willen betalen in onze winkels, en onze stem laten horen in supermarkten bv. als het om plofkippen gaat...
. onze houding naar wat wij noemen ontwikkelingslanden en naar mensen die hier zijn komen wonen, moet anders worden. Het besef moet groeien dat wij kunnen leren van hen en van elkaar in plaats van dat wij hun onze levenswijze opleggen.

Deze houding, die vraagt om moed, die moed staat prachtig verwoord in een gedicht van Linda Jones, gepubliceerd in De Arme Krant van Nederland:

God, geef mij de geest van moed,
dat ik kracht mag krijgen om onrecht te bestrijden.
Geef mij de geest van verzet,
dat ik mij niet zomaar neerleg
bij de huidige status quo.
Geef mij de geest van mededogen,
dat ik de wereld mag zien
door de ogen van anderen.
Om de geest van zachtheid vraag ik ook,
dat ik mag luisteren naar de stem van de armen
zonder mijn dromen uit het oog te verliezen
in mijn ongeduld naar actie.

Schenk mij uw Geest, God,
de Geest van waarheid,
de Geest van gerechtigheid en hoop,
en als ik rust of werk,
laat het dan zijn met een toekomstvisie;
een toekomst waarin allen verbonden zijn door banden van menselijkheid;
een toekomst waarin niemand nog geketend is aan een onmenselijke schuldenlast, Amen


1-6-2014 - Kennismaking met Stichting ICMP

In 2005 werd de stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad opgericht door een groep Irakese immigranten met het doel hulp te bieden aan de allochtonen en de vluchtelingen voornamelijk vluchtelingen uit Irak.

De stichting ondersteunt allochtonen bij het oplossen van en/of bij het omgaan met hun problemen.

Wekelijks kunnen de klanten op kantoor terecht indien ze problemen of vragen hebben. Tot nu toe heeft de stichting meer dan 60 klanten en het aantal blijft stijgen.

De klanten wonen en werken in Parkstad, ze komen uit verschillende landen voornamelijk uit Irak. De meeste zijn nog bezig met inburgeringcursus. Ze hebben taal achterstand en hulp nodig bij het regelen van diverse zaken zoals hun administratie.

Vanaf augustus vorig jaar 2013 draait de Stichting ICMP spreekuren bij het gebouw van Alcander, Kruisstraat 103 te Heerlen.

Deze spreekuren vinden plaats op:
Maandag   : 13.00 - 17.00
Woensdag : 10.00 - 17.00

Stichting ICMP heeft een kennismakings folder die u hier kunt bekijken.

U steun is nodig om ons werk te kunnen voortzetten/te verbeteren.

Stichting ICMP is bereiken via: 06-33929276 of sicmp@yahoo.com


1-6-2014 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In juni 2014 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Knutselen met Brooddeeg:


Wij gaan met brooddeeg knutselen. Je kan vrijblijvend zelf iets boetseren en uiteraard zullen er ook leuke voorbeelden zijn.

Er kunnen figuren gemaakt worden, maar ook mandjes en kransen.

Kom gezellig meedoen op maandag 2 juni.

Wanneer: Maandag 2 juni
Tijd : 13.00 tot 15.00 uur
Kosten : € 2,00 per persoon.

Vooraf betalen en aanmelden t/m maandag 2 juni 12.00 uur.

Wereld lunch Italiaans:


Mama miaaaaaaaaaaa !

Het is weer tijd voor een traditionele Italiaanse lunch.

Geniet van heerlijke Italiaanse gerechten van pasta tot lasagne. Wat precies is nog een verrassing !

De wereldlunch bij de Heksenketel is niet alleen lekker maar ook heel gezellig.

Neem vrienden en/of familie mee en laat u verwennen met deze heerlijke lunch.

Wanneer: dinsdag 24 juni
Tijd : 12.00 tot 13.00 uur
Kosten : € 4,00 per persoon

Vooraf betalen en aanmelden t/m donderdag 19 juni.

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij:
Cindy
045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-6-2014 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

De vaste activiteiten van MoederCentrum De Heksenketel:

Maandag
10.00 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
12.30 - 14.30 Computerles
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.30 - 10.30 Body workout
09.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Laatste dinsdag v/d maand: Manicure
20.00 - 22.00 1e Dinsdag v/d maand: Spirituele themavond

Woensdag
09.15 - 10.15 Tai Chi
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch
19.00 - 20.00 Buikdansles

Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien

Vrijdag Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-6-2014 - Inkijk juni 2014 Online

Door de INKIJK-redactie is het juni 2014 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


31-5-2014 - Repair café Parkstad in Simpelveld

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 31 mei 2014 van 10.00 - 13.30 present in de Rode Beuk, Kloosterstraat 57 te Simpelveld

Heeft u een stoel waarvan een poot los zit ? Een broodrooster die niet meer werkt ? Of een wollen trui waar mottengaatjes in zitten ?

Weggooien ? Mooi niet !

Repareer ze in het Repair Café !!!

Voor meer infomatie: http://repaircafe.nl/heerlen/


29-30-5-2014 - Nacht van de vluchteling

Ieder jaar wordt er in de Nacht van de vluchteling een sponsorloop georganiseert door de Stichting Vluchteling en met de opbrengst worden een of meerdere vluchteling projekten gesteund.

De Nacht van de Vluchteling 2014 wordt dit jaar gehouden in de nacht van 29 op 30 mei en staat dit jaar in het teken van de grootste humanitaire crisis van dit moment: Syrië.

De sponserloop is 40 kilometer lang waarbij de deelnemers in het holst van de nacht van Rotterdam naar Den Haag wandelen. Op donderdag 29 mei wordt om 24:00 uur het startschot aan de Erasmusbrug gegeven, en op vrijdagochtend 30 mei wacht de deelnemers een warm welkom in het Humanity House in Den Haag.

Op dit moment is er al € 100.000,- gesponsord en stichting Vluchteling bedankt alle lopers en sponsoren die dit mooie bedrag bij elkaar hebben gebracht !

Mocht u een team of een loper willen sponsoren kijk dan eens op de website: www.nachtvandevluchteling.nl/sponsor. Hier kunt u ook een deelneemster uit Heerlen, Louise Al-Sadoon, persoonlijk - of haar team van grenzeloos Wandelen sponseren.

Er is veel meer geld nodig om Syrische vluchtelingen te helpen en met de start op 29 mei willen wij gaan we voor een recordopbrengst !

De berichten uit Syrië zijn angstaanjagend en de verhalen die we horen van vluchtelingen maken duidelijk hoe belangrijk internationale steun voor hen is. Miljoenen Syrische vluchtelingen zijn voor basisvoorzieningen als voedsel, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen, onderdak en onderwijs afhankelijk van hulporganisaties.

Kinderen vormen de grootste en meest kwetsbare groep vluchtelingen. Zowel in hun thuisland, als in de buurlanden, worden ze geconfronteerd met allerlei vormen van geweld en leven ze in armoede. Gezinnen vinden onderkomen in vluchtelingenkampen, bij gastgezinnen, in leegstaande gebouwen, of in zelfgebouwde hutjes langs de weg.

Van de miljoen Syrische vluchtelingen die in Libanon verblijven is bijna de helft van schoolgaande leeftijd. Omdat veel ouders niet in staat zijn hun gezin te onderhouden worden kinderen gedwongen te werken om te overleven, in fabrieken, op akkers en op straat. Ze staan bloot aan vele risico's, zoals geweld, beroving en seksueel misbruik. Hulporganisaties hebben door een tekort aan fondsen te weinig capaciteit om alle vluchtelingen te helpen. De aantallen zijn simpelweg te groot.

Door een deelnemer van de Nacht van de Vluchteling te sponsoren, kun je iets doen om het leven van Syrische vluchtelingen een klein beetje makkelijker te maken.

Wilt u meer infomatie of wilt u een loper/team sponsoren kijk dan op:

www.nachtvandevluchteling.nl
Facebookpagina Stichting Vluchteling
https://www.vluchteling.nl/


17-5-2014 - Opening Dobbeltuin op de dag van de Stadslandbouw

De Dobbeltuin in MSP (Meezenbroek) gelegen aan de Dobbelsteijnstraat, wordt op zaterdag 17 mei 2014 om 10.00 feestelijk geopend op de Dag van de Stadslandbouw. Hierbij is iedereen van harte welkom.

De dag van de stadslandbouw wordt voor de tweede keer in het hele land gevierd en tal van initiatieven presenteren zich op die dag. Meer over deze dag leest u op: http://www.dagvandestadslandbouw.nl/

De Dobbeltuin is aangelegd op een braak liggend stuk grond dat diverse malen gebruikt werd als stortplaats voor puin en ander ongerief. Een initiatiefgroep heeft zich erover ontfermd en er een fantastische buurttuin aangelegd. Het ontwerp is van de werkgroep permacultuur. De werkgroep permacultuur bestaat uit mensen met een certificaat van een Permacultuur Ontwerp Cursus en belangstellenden.

In het voorjaar van 2012 kreeg de werkgroep permacultuur het terrein aan de Dobbelsteijn- straat meteen oppervlakte van 1225 m2 voor 3 jaar in bruikleen van Woonpunt. De woningbouwcoöperatie en gemeente Heerlen hadden beide een beperkt budget beschikbaar en verleende de nodige medewerking.

Ondertussen is het duidelijk dat de buurttuin langer dan 3 jaar kan blijven. Woonpunt heeft een hekwerk van meer dan ?1000,- aangebracht en er zijn geen plannen voor nieuwbouw op die plek.

Deze buurttuin is een tuin door en voor de buurt en belangstellenden. Iedereen die het leuk vindt kan haar of zijn steentje bij gaan dragen en meedelen in de oogst. De tuin heeft ook terrassen voor momenten van ontspanning en buurtcontact.

De bedoeling van de buurttuin is om de buurtbewoners en belangstellenden de gelegenheid te geven gezonde biologische groenten, kruiden, fruit en bloemen te verbouwen. Daarnaast is het de bedoeling dat er regelmatig pannenkoeken- en soepmiddagen georganiseerd worden en in de toekomst zitten ook pizza en brood bakmiddagen in de planning. Daarvoor zal een leem-oven gebouwd worden.

Diverse workshops worden er gehouden zoals het maken van een bijenhotel, aardbeientoren, rocket-stove bouwen, enzovoort.

In maart heeft de werkgroep permacultuur een cursus (h)eerlijk moestuinieren gegeven aan belangstellenden.

Adoptieplan
Buurtbewoners en sympathisanten hebben allerlei materiaal, kruiden, fruitstruiken en enkele fruitboompjes gedoneerd. Daarnaast zijn 5 fruitbomen van ± 5 jaar oud "gekocht". Gekocht staat tussen haakjes omdat ze nog betaald moeten worden.

Het idee is dat belangstellenden de fruitbomen adopteren. Ze kosten €30,- per stuk en wie hem adopteert mag er een boordje bijzetten met zijn/haar naam erop.

Verder is het mogelijk om een bed te adopteren en er zorg voor te dragen. Men mag zelf groenten, bloemen en kruiden kweken.

Er wordt nog volop gewerkt aan de afwerking van de tuin. Hulp is welkom. Op maandag- en dinsdagochtend zijn er in ieder geval mensen bezig. Daarnaast wordt onregelmatig op de woensdag, vrijdag en zaterdag gewerkt.

Zie ook: http://parksjtad.transitiontowns.nl/


13-5-2014 - Motie Kinderpardon unaniem aangenomen door Heerlense gemeenteraad

De gemeenteraad van Heerlen steunt het initiatief om te komen tot een eerlijker kinderpardon. Het gaat om zeshonderd kinderen die in Nederland zijn geboren of geworteld, maar net buiten de regels van de eerder afgesproken regeling vallen.

Een motie van de fractie's van CDA,SP en Groen Links werd ingediend door CDA fractieleider Charles Claassen en kon rekenen op een unanieme meerderheid.

Burgemeester Paul Depla ondertekende, net als de helft van zijn ambtgenoten, eerder al een verzoek aan staatssecretaris Fred Teeven (VVD) voor een eerlijker kinderpardon. De Tweede Kamerfracties van VVD en PvdA toonden afgelopen weken weinig bereidheid om de regels van het kinderpardon aan te passen. Argument: steeds als er een grens wordt gesteld in de asielwetgeving, zijn er mensen die net buiten boord vallen.

Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in het land zijn, kwam er twee jaar geleden een kinderpardon voor kinderen die in Nederland zijn geworteld, Nederlands spreken en hier naar school gaan. Toch kregen niet al deze kinderen een pardon. De helft van de aanvragen werd afgewezen: 600 kinderen die wel al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Zij vielen af omdat ze bijvoorbeeld niet in een asielzoekerscentrum wonen en daardoor niet onder overheidstoezicht stonden.

De motie kan hier worden gedownload. Voor meer infomatie kijk op: www.eerlijkkinderpardon.nu


9-5-2014 - Wij willen een Eerlijker Kinderpardon

Ongeveer 600 kinderen vallen onterecht buiten het Kinderpardon en daarom starten op bevrijdingsdag 5 mei Defence for Children VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting INLIA een campagne voor een Eerlijk Kinderpardon.

Zij willen dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen. De regels van het Kinderpardon zijn oneerlijk en niet uit te leggen.

Samen met vele burgemeesters strijden zij voor een Kinderpardon voor alle gewortelde kinderen in Nederland.

De campagne bestaat uit een online petitie en een brief van burgemeesters.

Op het moment van het publiceren van dit bericht hadden 70 burgemeesters, waaronder Burgemeester P. Depla van Heerlen, de brief ondertekent.

Ook Harrie Winteraeken, voorzitter van Heerlen Mondiaal, heeft de petitie inmiddels ondertekent.

Wilt u deze petitie ondertekenen ? klik dan op onderstaande knop:

        

Voor meer infomatie kijk op: www.eerlijkkinderpardon.nu


6-5-2014 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 6 mei 2014 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,00

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


4-5-2014 - Programma 4 en 5 mei viering in Heerlen

Ook dit jaar zal in Heerlen op 4 en 5 mei a.s. met medewerking van vele vrijwilligers, gezamenlijk worden stil gestaan bij oorlog en vrede. Dit gebeurt binnen het landelijk gekozen thema: 'Vrijheid geef je door, in wederkerigheid'.

De 4 en 5 mei-activiteiten zijn te vinden via: www.heerlen.nl

Op 4 mei zal er weer op gepaste wijze stil worden gestaan bij de Dodenherdenking. Dit jaar is gekozen om een samenwerking aan te gaan met het middelbaar onderwijs en enkele leerlingen van het Bernardinus College en Sintermeerten College zullen een korte voordracht houden door middel van het voorlezen van zelf geschreven gedichten.

Na het officiële gedeelte in het stadhuis en een stille tocht door de stad zal het programma gecontinueerd worden bij de begraafplaats aan de Akerstraat. Daar zal twee minuten stilte in acht genomen worden. Diverse betrokkenen zullen kransen leggen bij het monument.

In samenwerking met Parkstad Limburg Theaters zal de avond afgesloten worden meteen herdenkingsconcert, geschreven door Messiaen, 'Quatour pour le fin du temps.

Ook voor 5 mei is het programma gereed.

In het centrum van onze stad wordt een nieuw festival gelanceerd. Tijdens het betreffende Bevrijdingsfestival zullen vooral lokale bands en artiesten optreden.

In samenwerking met Pop-podium Nieuwe Nor is de organisatie erin geslaagd een boeiende line up te kunnen presenteren, waarbij knus, compact en gezelligheid de keywords zijn die dit event karakteriseren. De line up is afwisselend en kan in de categorie 'voor ieder wat wils' worden geplaatst.

Tijdens het programma zal burgemeester Paul Depla een woord richten tot het aanwezige publiek, waarbij stil wordt gestaan bij de vrijheid waarin wij leven en dat die nog steeds niet van-zelfsprekend is.

Ook zal het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen door lopers van AVON naar Heerlen worden gebracht. Onze burgemeester zal waarschijnlijk het laatste stuk mee lopen !

Het programma van de 5 mei-viering in het centrum van Heerlen start om 14.00 uur speelt zich voornamelijk af op het Pancratiusplein.

Voor meer informatie:
Stichting Comité 4 en 5 mei Heerlen: secretaris@4en5meiheerlen.nl of 06-21230140

Ook kunt u terecht op de website: www.4en5meiheerlen.nl


5-5-2014 - Heerlen viert Bevrijdingsdag 2014 met vernieuwd festival

Ook Heerlen gaat dit jaar los op Bevrijdingsdag! Het 'Comité 4 & 5 mei Heerlen' steekt het traditionele Bevrijdingsfestival in een nieuw jasje: het comité prikkelt dit jaar het muzikale hart.

Poppodium NIEUWE NOR organiseert, op verzoek van het comité, een heus bevrijdingsfestival met talentvolle muzikale regionale acts op het Pancratiusplein Zuid.

Van 14.00 tot 23.30 zullen diverse bands, singer-songwriters en dj's optredens verzorgen, van jonge talenten als Mønsterbird, Mitchell Ritchi en Noëlle de Bie tot een All Star Band met Paul Logister, Ralph Winkler, Ivo Rosbeek & De Lotgenoten.

De kans om je eigen muziek in de openlucht voor een groot publiek te spelen; dat is óók vrijheid. En opener van het Bevrijdingsfestival Heerlen, de Heerlense band The People, kan daar al een aardig woordje over meepraten: in 2013 mochten zij het grote Booch! openen, op hetzelfde plein waar zij ook op 5 mei openen.

Panacee gooide afgelopen jaar al hoge ogen tijdens bandwedstrijd 'Nu Of Nooit' en Mikki Mo is ook zo'n band uit het Heerlense die nooit teleurstelt: de energie spat letterlijk van het podium.

Jawel, Parkstad barst van de talentvolle bands, en dat bewijst het grote aantal deelnames aan de Middelbare Scholieren-kunstwedstrijd Kunstbende vanuit onze regio: de nieuwste generatie bestaat onder andere uit singer-songwriter Noëlle de Bie, het funky collectief Fat Sandwich én de winnaar van de Limburgse Kunstbende 2013, de rockband met ballen Mønsterbird en de elektronisch act Fair Huxley !

Herkenbaarheid troef bij de jonge singer-songwriter Mitchell Ritchi; covers van The Beatles tot Jason Mraz. Met zoveel talent en fijne muziek zal de sfeer er tijdens dit festival goed in zitten, zeker ook tijdens de vrolijke indiesongs van Southern Sunrise, de Brits-georiënteerde pop/rock-band Oliver, de aanstekelijke mix van funk, jazz en pop van Junkestra én de warme soul-covers van The Shakers.

Puur ? Ja ! Doorleefd ? Mwah, nog niet.. Maar daar hebben we dan ook de All Star Band voor! Paul Logister, Ralph Winkler, Ivo Rosbeek & de Lotgenoten zorgen, als crème de la crème van de Parkstedelijke muziekscene voor een ongekend slot van een geweldige diverse muzikale dag. Een dag die overigens tussen alle bands op vakkundige wijze nergens ontspoort dankzij de geweldige pauze-muziek van DJ Yoram.

Bevrijdingsfestival Heerlen vindt op maandag 5 mei plaats op het Pancratiusplein Zuid, van 14:00 uur tot 23:30 uur en is de gehele dag gratis toegankelijk.


1-5-2014 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

Moedercentrum De Heksenketel heeft tal van vaste activiteiten:

Maandag
10.00 - 14.00 uur 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 uur Lunch
12.30 - 14.30 uur Computerles
13.00 - 14.30 uur Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.30 - 10.30 uur Body workout
09.00 - 12.00 uur 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 uur Naailes
12.00 - 13.00 uur Lunch
12.30 - 14.30 uur Computerles
13.00 - 15.00 uur Laatste dinsdag v/d maand: Manicure
13.00 - 15.00 uur Tekenen en schilderen
19.00 - 20.00 uur Zumbales
20.00 - 22.00 uur 1e Dinsdag v/d maand: Spirituele themavond

Woensdag
09.15 - 10.15 uur Tai Chi
09.30 - 14.00 uur 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 uur Callanetics
12.00 - 13.00 uur Lunch
19.00 - 20.00 uur Buikdansles

Donderdag
09.00 - 12.00 uur Nederlandse les
09.30 - 10.30 uur Yoga
09.30 - 14.00 uur 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 uur Lunch
13.00 - 15.00 uur Breien

Vrijdag
Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-5-2014 - Millenniumdoelen na 2015

Bij het begin van het nieuwe millennium in het jaar 2000 formuleerden de lidstaten van de Verenigde Naties acht ontwikkelingsdoelen om de armoede in de wereld te verminderen: de millenniumdoelen. De doelen zouden in 2015 bereikt moeten zijn. Sinds 2009 is Heerlen een millenniumgemeente en is ook Heerlen Mondiaal door middel van de werkgroep Heerlen Millennium Gemeente expliciet actief met de millenniumdoelen.

Het jaar 2015 nadert met rasse schreden. Wat is er terecht gekomen van de millenniumdoelen ? Er is zeker veel bereikt. Zo zou je kunnen zeggen dat het aantal extreem armen gehalveerd is en dat daarmee het eerste doel bereikt is. Ook het aantal kinderen op de basisschool is sterk toegenomen en de toegang tot schoon water is erg verbeterd. Maar op andere terreinen is geen of weinig vooruitgang geboekt. Zo is de uitstoot van CO2 is gestegen in plaats van gedaald.

Bovendien zijn de resultaten geografisch ongelijk verdeeld. In China veel vooruitgang (maar niet bij duurzaamheid) en in veel landen in Afrika minder vorderingen. Er blijft dus werk aan de winkel.

Algemeen is men ervan overtuigd dat we niet door kunnen gaan met de in 2000 geformuleerde doelen. Daarvoor is er sinds die tijd te veel veranderd. Daarom heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in 2012 een aantal eminente personen gevraagd om advies te geven over een vervolg op de millenniumdoelen.

Het panel stond onder voorzitterschap van president Yudhoyono van Indonesië, president Johnson Sirleaf van Liberia en premier Cameron van het Verenigd Koninkrijk. Er was één Nederlands panellid: Paul Polman, de bestuursvoorzitter van Unilever.

In mei 2013 kwam het panel met een rapport. Het centrale doel van de inspanningen zou moeten zijn dat extreme armoede in 2030 volledig is uitgebannen. Volgens het panel is dat mogelijk. Maar dan moeten er wel vijf grote veranderingen gerealiseerd worden:

1. Laat niemand achter: in 2030 moet armoede volledig zijn uitgebannen, vooral door ongelijkheid tussen arm en rijk weg te nemen
2. Stel duurzame ontwikkeling centraal: urgente aandacht voor maatregelen tegen klimaat verandering
3. Hervorm economieën voor meer banen en groei voor iedereen
4. Werk aan vrede en effectieve, open en verantwoorde instituties: goed bestuur, vrije media en respect voor mensenrechten zijn een voorwaarde voor ontwikkeling
5. Smeed een nieuw Global Partnership: een partnerschap gebaseerd op solidariteit, samenwerking en wederzijdse verantwoordelijkheid.

Het is duidelijk dat het panel vindt dat er meer aandacht moet worden geschonken aan duurzaamheid en vrede. Vrede en effectieve en verantwoorde organisaties kwamen in de oude millenniumdoelen niet voor, terwijl veel armoede juist veroorzaakt wordt door oorlog, geweld en ineffectieve of uitbuitende organisaties.

Het panel geeft een voorzet voor 12 nieuwe millenniumdoelen. In 2014 willen de Verenigde Naties hierover beslissen. Mogelijk worden de doelen dan nog aangepast. In 2015 kunnen de landen de doelen ratificeren. 1. Maak een einde aan armoede 2. Versterk positie meisjes en vrouwen en verzeker gelijke rechten voor vrouwen en mannen 3. Lever kwaliteitsonderwijs en levenslang leren 4. Zorg voor gezonde levens 5. Verzeker voedselveiligheid en gezonde voeding 6. Zorg voor universele toegang tot schoon water en sanitair 7. Verzeker duurzame energie 8. Schep banen, duurzame levensomstandig- heden en gelijke groei voor iedereen 9 Beheer natuurlijke hulpbronnen duurzaam 10. Zorg voor goed bestuur en effectieve instellingen 11. Zorg voor stabiele en vreedzame staten 12. Bevorder open, eerlijke en ontwikkelings- vriendelijke handel en financiering Ook in Heerlen willen na 2015 verder met de millenniumdoelen. Moet Heerlen een Millenniumgemeente blijven, of moeten we die term maar laten vallen en iets nieuws bedenken? En wat voor activiteiten kunnen helpen om de doelen dichterbij te brengen? Iets voor de gemeente, HeerlenMondiaal en de Millenniumwerkgroep om over na te denken. Misschien een onderwerp voor Café Mondiaal ?

1-5-2014 - Stichting Scan zoekt transport voor kleding

Stichting SCAN zoekt mensen of een bedrijf die verzamelde kleding naar Afghanistan kan vervoeren.

Deze kleding is nu in London en kan vanaf daar naar Afghanistan worden verstuurd, maar het kan natuurlijk ook dat wij die van London ophalen en die naar het bedrijf brengen die het vervoeren. Deze kleding ziet er goed uit en is in goede conditie.

Deze kleding is bedoeld voor arme mensen daar en wij vragen om hulp.

Kent u misschien iemand, een bedrijf of een organisatie die gratis transport naar Afghanistan kan regelen ? Neem dan contact op met ons op.

Stichting Scan is bereiken via Voorzitter Ali Daliry op 06-44626442 of via info@StichtingSCAN.com

Voor meer informatie zie:www.stichtingscan.com


1-5-2014 - Stichting Scan zoekt films voor Project Samangan

Provincie Samangan Iigt in het Noorden van Afghanistan en is een van de relatief rustige, maar tegelijkertijd is het een van de onderontwikkelde provinciën van het land. Ruim tien procent van de bevolking is geletterd en er zijn intotaal 60 Iagere en middelbare scholen in deze provincië.

Stichting SCAN is i.s.m. een lokaIe NGO, Afghan Health & DeveIopment Services bezig om een aantal scholen in de provincie Samangan te digitaliseren.

Hiervoor zijn wij op zoek naar educatieve films die wij vervolgen zullen vertalen naar de Afghaans taal en er een DVD van maken.

Deze educatieve films zullen op een aantal scholen in Samangan als aanvullend les- materiaal gebruikt worden.

Zo wiIlen wij de kwaliteit van lessen in Afghanistan verbeteren.

Weet u waar wij dit soort fiIms kunnen vinden, neem dan gerust contact met ons op.

Stichting Scan is bereiken via Voorzitter Ali Daliry op 06-44626442 of via info@StichtingSCAN.com

Voor meer informatie zie: www.stichtingscan.com


1-5-2014 - Café Mondiaal: De weg naar vrede anno 2014 ?

Op 1 mei 2014 organiseert Heerlen Mondiaal de 10 de editie van Café Mondiaal met als thema: De weg naar vrede anno 2014 ?

Ook deze editie begint om 19.30 in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

De weg naar vrede anno 2014 ?

Hoe escalatie tot (burger)oorlog te voorkomen ?

Vrede en een stabiele samenleving zijn basisvoorwaarde voor het welbevinden / welzijn en welvaart van mensen, volken en naties. Hoe kunnen we in 2014 werken aan een vreedzame wereld / aan meer vrede op aarde ?

Tijdens het gesprek hierover worden ver-bindingen gelegd met de Tweede Wereldoorlog en de herdenkingen daarvan tijdens 4 & 5 mei: de geschiedenis als verschrikkelijke leerschool.

Ook wordt teruggeblikt op de 'nucleaire top' die op 24-25 maart in Den Haag plaatsvond. En vanzelfsprekend komt ook de huidige situatie in o.a. Syrië, Oekraïne, Egypte, Libië, Midden-Afrika (Centraal Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan) enz. aan de orde.

Er zal een korte inleiding worden gegeven over de desastreuze gevolgen van een oorlog voor de bevolking, vaak nog decennia later.

Wat zijn de oorzaken of de redenen voor oorlogen en burgeroorlogen ? We zullen trachten de dubbele rol van de geopolitiek te belichten. En kan men van daaruit ook werken aan het voorkomen van oorlog. Kunnen we hierbij als 'gewone burgers' ook een rol spelen ?

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door het Vredesplatform Heerlen, in samenwerking met Heerlen Mondiaal.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag- stukken, klimaat- en milieuproblemen.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen géén gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aan- wezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

Voor informatie over 4 en 5 mei in Heerlen kunt u terecht op de website: www.4en5meiheerlen.nl

Voor meer informatie kunt u terecht bij Harrie Winteracken:

Harrie Winteraeken (voorzitter)
Heerlen Mondiaal
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
045-5228720 of 06-52375611
hwinteracken@hotmail.com

Vredesplatform Heerlen:
Wim Fleuren (secretaris)
Albert Luthulistraat 2
6418 PN Heerlen
045-5418248
wim.fleuren@home.nl

Zie ook: www.heerlenmondiaal.nl


1-5-2014 - Inkijk mei 2014 Online

Door de INKIJK-redactie is het mei 2014 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


26-4-2014 - Repair café Parkstad in Kerkrade

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 26 april 2014 van 13.00 - 16.30 present in Werkplaats-K aan de Elbereveldstraat 105 te Kerkrade.

Die dag is er een vakkundig naaister aanwezig die een gratis workshop kleding oppimpen geef.
Aanmelden kan via mail:repaircafeparkstadlimburg@gmail.com.

Heeft u een stoel waarvan een poot los zit ? Een broodrooster die niet meer werkt ? Of een wollen trui waar mottengaatjes in zitten ?

Weggooien ? Mooi niet !

Repareer ze in het Repair Café !!!

Voor meer infomatie: http://repaircafe.nl/heerlen/


25-4-2014 - Nieuwsbrief Stichting Aman-Iman

Vandaag verscheen de 4 de nieuwsbrief van jaargang 5 van de Stichting Aman-Iman, water is leven

Voor meer informatie kijk op: www.aman-iman.nl


19-4-2014 - Paaspelgrimage 2014

Vanuit de Andreasparochie zal in de Paasnacht (van 19 op 20 april) voor de 12 keer een Paaspelgrimage plaatsvinden, een wandeltocht lang kerken en kapellen.

Door de nacht, lopend het licht tegemoet; een heel oude traditie van 'waken'.

Je voorbereiden op het wonder van Pasen, hèt christelijke feest bij uitstek.

We vertrekken vanuit de Andreasparochie, Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen om middernacht.

Rond 1 uur Strijthagen (kruis); 2 uur kerkje van Eygelshoven; 3 uur kerkhof bij Spaans Kentje; 4 uur PKN kerk de Ark met soep, 5 uur kerk Kakert; 6 uur kerk Leenhof; 7 uur Andreas met ontbijt. (vrije gave)

Iedereen is van harte welkom om deze nacht mee te lopen (u kunt ook een deel van de tocht meelopen).

Fijn als u zich aanmeldt i.v.m. soep en ontbijt : Andreasparochie tel. 045-5413381 (di-vr. tussen 10.00 en 12.00 uur) of
per email: parochiesintandreas@home.nl

Voor meer informatie: www.sintandreas.nl


18-4-2014 - Goede Vrijdag Viering bij Heerlen Mondiaal

Solidariteitsviering rondom het thema: "Een thuis bouwen"

Informatie - bezinning - actie

Een aantal groepen in Parkstad Limburg dat zich, verenigd binnen HeerlenMondiaal, bezig houdt met mondiale thema's, viert sinds jaren samen de Goede Vrijdag.

Goede Vrijdag gaat over lijden, mensenrechten, strijd en inzet, verbondenheid en solidariteit. De naam van Jezus van Nazareth is verbonden aan deze dag. Hij kreeg te maken met bruut geweld, zoals zoveel mensen voor hem en na hem. Jezus is ook een persoon die ons laat zien wat onderlinge verbondenheid en solidariteit kan betekenen.

Dit jaar staat de bijeenkomst - zoals in de landelijke Vastenactie - in het teken van projecten in Sierra Leone en Ghana.

Het motto is: "Deel met mensen die minder hebben. Deel gewoon !
Deel wat je hebt: je eigendom, je liefde en ook je kennis.

Wanneer: 18 april 2014
Plaats : Savelbergklooster,
Gasthuisstraat 2,
Heerlen

Programma:

14.30: ontvangst met koffie.
15.00: welkom - viering geleid door Guus Prevoo met muzikale omlijsting.
15.45: gelegenheid tot napraten.

Toegang gratis.

Meer info:

Ans Houben
Dekenaal Missionair Beraad Heerlen
045-5412448
ajhouben@hetnet.nl


13-4-2014 - Oecumenische Gebedsviering Vluchtelingen

Op zondag 13 april 2014, Palmzondag, wordt in de Sint Jan te Maastricht een oecumenische gebedsviering gehouden voor en met vluchtelingen. Aanvang 17.00 uur. Thema: 'Vluchten is geen misdaad'. Na een korte versper is er ruimte voor ontmoeting en onderling gesprek. Diverse vluchtelingenorganisaties en kerkelijke vertegenwoordigers hebben inmiddels toegezegd aanwezig te zullen zijn met informatie over de huidige vluchtelingenproblematiek en de erbarmelijke situatie waarin veel vluchtelingen zich bevinden.

Deze viering gaat uit van het Oecumenisch Platform in de Euregio Maas-Rijn inzake de asiel- en vluchtelingenpolitiek.

Al decennia lang stijgt het aantal slachtoffers van een Europese vluchtelingenpolitiek die steeds strenger en onmenselijker wordt. De leden van het Euregionaal platform voelen zich met het oog daarop geroepen hun stem duidelijk te laten horen. Daartoe is de resolutie 'Vluchten is geen misdaad' opgesteld die ondertekend is door diverse lokale en landelijke kerken en kerkelijke vertegenwoordigers. Het is inmiddels gelukt om deze notitie op de agenda te zetten van het Limburgs Parlement, maar blijvende aandacht is nodig.

Bewust is gekozen voor deze zondag aan het begin van de Stille Week, waar indringend thema's als onrecht, lijden en uitsluiting een rol spelen. Ook met het oog op de aankomende Europese verkiezingen willen we gelegenheid geven voor gesprek en bezinning rondom dit onderwerp. U bent van harte welkom om deze vesper mee te vieren, onze zorgen te delen en een tegengeluid te laten klinken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:Hub Vossen bisdom Roermond, ds. Harrie de Reus, Vaals/ Gulpen, Ada Hagreis PKN Landgraaf, Eline Claassens Andreasparochie Heerlen.


12-4-2014 - Vastenaktie 2014

Nog even en de vastentijd,tijd voor bezinning, is voorbij. Parochies van Schaesberg, Nieuwenhagen en diverse parochies uit Heerlen hebben dit jaar gekozen voor het project :Sanitair en Schoon water in Ghana.

Wij doen dit met het motto: Even minderen voor Ghana.

In het Ashantie district Denyasa werkt het echtpaar Gerrit en Tineke Koenders uit Landgraaf . Ze wonen sinds 2010 in Denyasa en werken daar aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking aldaar. Wij steunen hun doel om Waterpompen en Sanitair te bouwen.

De watervoorziening binnen het gebied is slecht en schaars. In sommige dorpen is een enkele handpomp aangelegd. Dit water kan gebruikt worden voor schoonmaken en wassen maar is niet geschikt als drinkwater. Dagelijks halen de bewoners hier water. Maar ook wordt water gehaald in de beekjes rondom het dorp. Beekjes, die ook gebruikt worden voor wassen en als sanitair en dus meestal vervuild water bevatten.

Sanitaire voorzieningen In de dorpen zijn geen sanitaire voorzieningen. Een gat in de grond nabij hun woning is soms aanwezig maar meestal worden de behoeften in de bosjes rondom het dorp gedaan.

Een enkel dorp heeft een publiek toilet. Dat betekent een gebouw met daarin 10-20 hokjes met een gat in de grond. In deze toiletten is geen watervoorziening.Zo moet het worden !

Als u dit project wilt steunen kunt u uw bijdrage overmaken op bank nummer : 21 INGB 000 300 00 46.ovv. Vastenactie ,Ghana

Wilt u wel eens met iemand van ons in gesprek dan kan dat op zaterdag 12 april 2014 voor de wereldwinkel in Schaesberg. Wij organiseren daar een koffiestop. Van 10.30 uur tot 15.00 uur. Onder het genot van een gratis bekertje Fair trade koffie of thee ,kunt vragen stellen over het project of een rustpauze inlassen tijdens het boodschappen doen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Sophie Schins
Vastenaktie / Dekenaal Missionair Beraad Heerlen
045-5322391 of 06-13812875
s.schins-kessels@home.nl

Voor meer informatie: www.dekenaalmissionairberaad.nl


10-4-2014 - Fotopresentatie 'Cursus geven in Ho Chi Minh City' (Vietnam)

Harrie Winteraeken mocht van maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2014 een cursus geven aan medewerkers van 'the Steering Center of the Urban Flood Control Program' van de 'Ho Chi Minh City People's Committee' (het gemeentebestuur van HCMC). Deze organisatie is vergelijkbaar met een waterschap, maar dan voor de stad. HCMC is een sterk groeiende stad van officieel zo'n 10 miljoen inwoners. Er vindt forse economische groei plaats met in het centrum veel nieuwbouw (hoogbouw).

De wateropgaves van SCFC zijn enorm. Regelmatig vinden er overstromingen plaats, die worden veroorzaakt vanuit drie bronnen: bij vloed door getijdestromen, bovenstrooms via de rivier de Saigon en door de regenval in de stad zelf. Via rivierarmen dringt de vloed de stad binnen. In die zijtakken wordt ook het regenwater opgevangen. En het regent er regelmatig erg hard. In de moesontijd valt er drie keer zoveel regen als bij ons in één jaar.

Slechts een derde van de gewenste riolering is aangelegd en dat is hoofdzakelijk een gemengd systeem van regenwater en afvalwater. De rest van de bebouwing heeft nog septic tanks. Van de 12 benodigde zuiveringsinstallaties functioneert er twee en is er één is in voorbereiding. Het meeste rioolwater wordt dus nog ongezuiverd in de rivieren geloosd. We hebben de grootste rioolwaterzuiverings installatie bezocht.

De problemen in de stad worden nog vergroot doordat de bodem in gebieden nabij de rivier daalt en vanwege de klimaatverandering en zeespiegelstijging komt de vloed hoger.

  

Op donderdag 10 april 2014 zal ik vanaf 19.30 in Café Pelt een fotopresentatie geven van mijn belevenissen in Ho Chi Minh Stad.(HCMC) Ik zal dan niet zo zeer in gaan op het onderwerp waarover ik die cursus heb gegeven, maar meer vertellen over de maatschappelijke context van waterproblemen, de overheidsstructuur, ontwikkelingssamenwerking via de Nederlandse watersector en Vietnam als 'transitieland'. Waar 'we' in Nederland bij ontwikkelingssamenwerking vooral denken aan projecten op het platteland en krottenwijken in Afrika, India en Zuid-Amerika, mag wel worden gesteld dat Vietnam een andere wereld is.

Waarschijnlijk wordt de volgende cursussen verbonden aan een of meerdere grote projecten in HCMC. Gedeeltelijk misschien wel te ambitieus projecten? Maar een fotoserie in dat betreffende gebied laat wel zien dat daar een aantal zaken daar dringend verbeterd moet worden. We hebben onder andere hiervoor gesprekken gevoerd met de waterspecialist van de Nederlandse ambassade in Hanoi, de Nederlandse consul in HCMC, een ambtenaar van de gemeente Rotterdam en vertegenwoordigers van Nederlandse adviesbureaus. Zo vertel ik ook over mijn inkijk in het werk van de Nederlandse diplomatieke dienst. Maar ik heb ook de gelegenheid genomen om aandacht te vragen voor de kledingindustrie in Vietnam, die ook naar Nederland exporteert, en de mogelijke problemen van lage lonen en slechte werkomstandigheden. De presentatie wordt afgesloten met een aantal foto's van het museum ter herinnering aan de Vietnamoorlog. De oude naam was eigenlijk veelzeggender: The US War Crime Museum.

Vanzelfsprekend zijn er voldoende mogelijkheden voor het stellen van vragen, gesprek en wellicht discussie. Voor wie niet in de gelegenheid is om mijn fotopresentatie op donderdag 10 april bij te wonen en toch geïnteresseerd is, kan ik mijn verslag op mijn
blog Harrie Winteraeken online en de fotoseries op mijn Facebook-pagina van harte aanbevelen


7-4-2014 - Omar

  

Palestina, 2014 / 90 minuten
Regie: Hany Abu-Assad
Met: Adam Bakri, Waleed Zuaiter, Leem Lubany.

Op 7-4-2014 vanaf 20.00 vertoont filmhuis De Spiegel in samenwerking met Amnesty International Parkstad de film: Omar.

Deze film zal door Amnesty International Parkstad worden ingeleid en na afloop is er een discussie.

Omar was Hany Abu-Assads tweede Oscarnominatie. Helaas lukte het na Paradise Now (2004) ook nu niet om als eerste Palestijnse filmmaker het beeldje binnen te halen. Omar is zijn eerste film die zich in Palestina afspeelt. De eerste keer dat we Omar ontmoeten klimt hij met een touw over de muur die de Palestijnse gebieden omringt. Aan de andere kant zakt hij weer naar beneden. Hij is in training om een revolutionair te worden, samen met zijn vrienden Tarek en Amjad. Ze werken niet voor een terroristische organisatie. Hun plan om een Israëlische soldaat te vermoorden komt voort uit frustratie, niet uit een strategische overweging. Het is roekeloos, en natuurlijk gaat het helemaal mis. En dan is er nog Nadja, het zusje van Tarek. Omar is een film over Palestijnen, maar niet per se over Palestina. Het is Abu-Assads kracht, net als bij Paradise Now, om de focus te leggen op de personages en de manier waarop ze reageren op de wereld om zich heen. Het oordeel of die wereld rechtvaardig is, laat hij aan ons over.

Klik hier voor de trailer.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


3-4-2014 - Café Mondiaal: Kleinschalige ontwikkelingsprojecten

Op 3 april 2014 organiseert Heerlen Mondiaal de 9 ste editie van Café Mondiaal met als thema: Kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

Ook deze editie begint om 19.30 in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Kleinschalige ontwikkelingsprojecten

Ze zijn er best veel: kleinschalige ontwikkelings projecten. Vaak komen ze voort uit persoonlijke initiatieven of van een kleine groep. Voor een deel zijn het langjarige relaties, bijvoorbeeld voortgekomen uit de contacten met missionarissen of bezoeken van mensen aan het betreffende gebied. Tegenwoordig zijn het wel meestal formele projecten, aangesloten bij een groter geheel of tenminste een eigen stichting.

Als voorbeeld zal Sophie Schins van de Vastenaktie Oostelijke Mijnstreek / Parkstad Limburg de projecten van Tineke en Gerrit Koenders uit Landgraaf voorstellen.

Zij zijn in 2010 voor 5 jaar naar Ghana vertrokken. Sophie vertelt over de droom van Tineke en haar werk in het weeshuis 'Safe our lives' in Anwiankwanta.

Tineke en Gerrit werken voor de stichting 'Kans voor open doel' Gerrit promoot het voetballen en in het bijzonder het verbeteren van velden en trainingsmogelijkheden.

Samen werken ze ook om de hygiënische omstandigheden te verbeteren in zes dorpen in het Denyase Ashanti district. Het project zorgt voor waterputten en sanitaire voorzieningen.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door de Vastenaktie / Dekenaal Missionair Beraad Heerlen, in samenwerking met Heerlen Mondiaal.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag- stukken, klimaat- en milieuproblemen.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen géén gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aan- wezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Sophie Schins
Vastenaktie / Dekenaal Missionair Beraad Heerlen
045-5322391 of 06-13812875
s.schins-kessels@home.nl

Harrie Winteraeken (voorzitter)
Heerlen Mondiaal
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
045-5228720 of 06-52375611
hwinteracken@hotmail.com

Zie ook: www.heerlenmondiaal.nl   www.dekenaalmissionairberaad.nl   http://kvodinghana.wix.com/kans-voor-open-doel


2-4-2014 - Nieuwsbrief Stichting Aman-Iman

Vandaag verscheen de 3 de nieuwsbrief van jaargang 5 van de Stichting Aman-Iman, water is leven

Voor meer informatie kijk op: www.aman-iman.nl


1-4-2014 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In april 2014 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Paasstukjes maken


Voor Pasen is er weer de gelegenheid om leuke vrolijke Paasstukjes te maken. Het is toch altijd leuk om je eigen Paasstukje op tafel te zien. Daarom biedt de Heksenketel deze leuke en creatieve workshop voor iedereen.

Neem zelf een schaal of een bakje mee, wat groen, takken en versieringen zoals kaarsen, lint, paaseitjes enz. en een mesje.

Wanneer: Dinsdag 8 april 2014
Tijd: 10:00 tot 12:00 uur
Kosten: € 2,00 per persoon

Vooraf betalen en aanmelden t/m donderdag 3 april !

Workshop Paasglas en Paaskrans


Om je huis leuk te versieren voor Pasen houden we een workshop over paasglas en/of paaskrans. Je kunt de paaskrans in verschillende kleur combinaties maken en natuurlijk ook je eigen fantasie gebruiken, zo geef je jouw persoonlijke touch aan het werkstuk.

Wil je een paasglas maken, breng dan zelf een leuk glas met voetje en wat paas-lente versierseltjes mee, zoals b.v. paaseitjes, kuikentjes, etc.

Wanneer: donderdag 10 april 2014
Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Kosten: € 2,00 per persoon

Vooraf betalen en aanmelden t/m donderdag 3 april !

Workshop Houtdecoratie


Voor binnen en buiten gaan we een wanddecoratie op een houten ondergrond maken.

Het is heel leuk en uniek. Kom en geniet van een leuke en gezellige middag bij de Heksenketel. Mis het niet !

Wanneer: maandag 14 april 2014
Tijd: 13:00 tot 15:00 uur
Kosten: € 2,00 per persoon

Vooraf betalen en aanmelden t/m donderdag 10 april !

Voorjaarswandeling


Het is nu heerlijk om in het voorjaar buiten te wandelen. Gewoon genieten van de prille lentezon. Neem uw familie, vrienden en eventueel je hond mee. We gaan naar de prachtige omgeving in Anseler Vallei in Kerkrade.

Wanneer: Woensdag 16 april 2014
Tijd: Vanaf 9:00 uur bij de Heksenketel verzamelen
Kosten: € 2,00 per persoon en eventueel bus/treinkaartje

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij:

Dayra
045-5615490 of mcdeheksenketel@gmail.com

Naast de incidentele activiteiten heeft moedercentrum De Heksenketel ook vaste activiteiten:

Maandag
10.00 - 14.00 uur 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 uur Lunch
12.30 - 14.30 uur Computerles
13.00 - 14.30 uur Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.30 - 10.30 uur Body workout
09.00 - 12.00 uur 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 uur Naailes
12.00 - 13.00 uur Lunch
12.30 - 14.30 uur Computerles
13.00 - 15.00 uur Laatste dinsdag v/d maand: Manicure
13.00 - 15.00 uur Tekenen en schilderen
19.00 - 20.00 uur Zumbales
20.00 - 22.00 uur 1e Dinsdag v/d maand: Spirituele themavond

Woensdag
09.15 - 10.15 uur Tai Chi
09.30 - 14.00 uur 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 uur Callanetics
12.00 - 13.00 uur Lunch
19.00 - 20.00 uur Buikdansles

Donderdag
09.00 - 12.00 uur Nederlandse les
09.30 - 10.30 uur Yoga
09.30 - 14.00 uur 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 uur Lunch
13.00 - 15.00 uur Breien

Vrijdag
Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-4-2014 - Wereldwinkel Heerlen stopt

Wereldwinkel Heerlen gaat eind juni 2014 zijn deuren sluiten. De dalende omzet en de oplopende kosten maken het openhouden van de winkel niet langer verantwoord. Het spijt het bestuur en de medewerkers van de Wereldwinkel bijzonder dat ze het 40-jarige instituut niet hebben kunnen redden.

In april begint de opheffingsuitverkoop, waarbij alle artikelen met 15 procent korting verkocht zullen worden. Heeft u cadeaubonnen van de Wereldwinkel, dan nodigen we u uit om deze de komende tijd te verzilveren. Maar mocht u niets meer van uw gading kunnen vinden, dan kunt u de cadeaubonnen ook inwisselen voor contant geld.

De Wereldwinkel dankt alle klanten voor hun jarenlange steun aan eerlijke handel en de producenten van onze artikelen.

Wij roepen u op om daarmee door te gaan. Blijf fairtrade producten kopen. U kunt daarvoor terecht bij het verkooppunt in de Andreas Parochie en bij de andere wereldwinkels in Parkstad en voor food producten ook in de supermarkt.

Voor meer informatie:
www.wereldwinkelheerlen.nl
Wereldwinkel Heerlen Facebook Pagina.


1-4-2014 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 7 januari 2014 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,00

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


1-4-2014 - Bijdrage ATD Vierde Wereld aan de jaarlijkse consultatie van het College van de Rechten van de Mens

De opvattingen van het College van de Rechten van de Mens Op de website van het college van de Rechten van de Mens wordt beschreven dat mensenrechten er zijn om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en dat de staat ervoor moet zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid. (.) Ook houden ze in dat je recht hebt op onderwijs, op genoeg te eten en een dak boven je hoofd. (.) Voor iedereen, dus ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere status. De mensenrechten vormen de basis voor alle wetgeving en beleid van de overheid. (.) Alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde rechten.

In de rapportages van het College wordt nauwelijks gesproken over armoede. In haar rapportages lijkt het College grote moeite te hebben om uitspraken te doen over de armoedesituatie in Nederland. Armoede treft in Nederland echter grote groepen mensen. Dit zijn de mensen die in onze samenleving één of meerdere bestaanszekerheden ontberen. Erger nog is de situatie van mensen die leven in extreme armoede, mensen die, omdat hen daartoe de kracht ontbreekt en jarenlang armoede kennen, niet meer in staat zijn om zelf de zekerheden die zij zijn kwijtgeraakt opnieuw te verwerven.

Is het College de mening toegedaan dat armoede geweld is dat mensen wordt aangedaan ? Is het college van mening dat armoede een vorm is van sociale discriminatie ? Is het College van mening dat armoede een schending is van mensenrechten ?

Rapporten te over In de afgelopen maanden, jaren zijn legio rapporten geschreven die de situatie van een grote groep burgers in Nederland duidelijk in kaart brengen. Het Armoedesignalement 2013 van het Sociaal Cultureel Planbureau en de rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek zullen u wel bekend zijn.

Hierin wordt ingegaan op de effecten op armoede van de recessie die in 2008 inzette. Het CBS kwam uit op 664.000 huishoudens met 'een kans op armoede' in 2012. Dat is 9,4 procent van alle huishoudens. In totaal moesten afgelopen jaar ruim 1,329 miljoen mensen rondkomen van een laag inkomen, aldus het CBS. Het SCP telde 1,197 miljoen mensen met een inkomen volgens het LIG-criterium, ofwel 7,6 procent van de bevolking. In 2012 kwamen er 152.000 'arme personen' bij. Vorig jaar verkeerden 551.000 huishoudens onder deze norm. De rapporten spreken over rond de 400.000 kinderen die in armoede opgroeien.

Ook veronderstellen wij het als u bekend, dat het langdurig leven in armoede, in de rapporten aangegeven als mensen met een zeer laag inkomen, veel verder gaat als het leven met een geringe besteedbaar inkomen. Het mag u bekend zijn dat voor deze personen ook andere bestaanszekerheden verdwijnen; het recht op gezinsleven (zie rapporten over het disfunctioneren van Jeugdzorg, het recht op voedsel (aangewezen zijn op wat je kunt scoren bij de voedselbank), goede huisvesting, (volgens het CBS waren er in 2010 ruim 23.000 daklozen. Twee jaar later was dat aantal gestegen tot ruim 27.000, het recht op inkomen (veel personen en ook gezinnen moeten van 30-50 Euro in de week rondkomen,. etc.

Wij kunnen dan ook niet begrijpen dat er geen uitspraken van het College zijn over de ondeelbaarheid van mensenrechten; een begrip dat alom is aanvaard en ingaat tegen het opdelen van afzonderlijke mensenrechten en categoriseren van groepen mensen die het betreft.

Armoede van generatie op generatie Al bijna 60 jaar brengt de Stichting ATD Vierde Wereld mensen die van generatie op generatie in armoede verkeren bijeen en heeft een schat aan informatie opgebouwd t.a.v. de relatie tussen armoede, het ontberen van rechten en het daardoor onmogelijk volwaardig en waardig kunnen functioneren van mensen als burger in onze samenleving.

Met onze vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties, de Wereldbank en andere internationale instanties hebben wij grote stappen gemaakt voor de erkenning van armoede als schending van de mensenrechten en de erkenning dat armoede geweld is dat mensen wordt aangedaan. In de VN-Richtlijnen inzake extreme armoede en mensenrechten die de VN Mensenrechtenraad in september 2012 met algemene stemmen heeft aangenomen (A/HRC/21/39) wordt gesteld dat armoede niet louter een kwestie is van weinig inkomen maar vooral een situatie waar vele mensenrechten tegelijk en voor langere tijd geschonden worden. Ofschoon mensen levend in extreme armoede niet simpelweg kunnen worden teruggeleid tot een lijst van kwetsbare groepen vormen onder meer discriminatie en uitsluiting de belangrijkste oorzaken en gevolgen van armoede.

Onderzoek naar sociale discriminatie in ons land In Nederland is deze internationale erkenning nauwelijks doorgedrongen, zelfs binnen de het College van de Rechten van de Mens wordt nauwelijks aandacht aan deze schendingen die aan armoede ten grondslag liggen besteed.

Omdat er hier in Nederland ook sprake is van sociale discriminatie (discriminatie op basis van o.a. maatschappelijke achtergrond) verwachten wij van het College van de Rechten van de Mens dat zij hier onderzoek naar doet om boven water te krijgen wie hiervoor verantwoordelijk dragen en ook de staat aan te spreken op haar verantwoordelijk heden voor alle burgers.

Wij vragen het College ook het proces van de decentralisatie van taken van de landelijke overheid naar de gemeentelijke overheden te toetsen aan de rechtsgelijkheid voor personen

Wij vragen het College ook het proces van de decentralisatie van taken van de landelijke overheid naar de gemeentelijke overheden te toetsen aan de rechtsgelijkheid voor personen die nu van de gemeenten afhankelijk zijn en dat het College in dit onderzoek het nakomen van de zorgplicht van de gemeenten betrekt t.a.v. de door de overheid overgedragen verantwoordelijkheden.

Bij het doen van dit onderzoek verwachten wij dat het College, volgens de richtlijnen van de Mensenrechtenraad van de VN, de mensen die in armoede verkeren betrekt en met hen samenwerkt bij het toetsen van de mensenrechten in Nederland.

Artikel geschreven door Niek Tweehuijsen, Volontair ATD Vierde Wereld Nederlandcartoon van Stef Ringroot


1-4-2014 - Inkijk april 2014 Online

Door de INKIJK-redactie is het april 2014 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


29-3-2014 - Earth Hour in Heerlen

De gemeente Heerlen doet mee aan Earth Hour op zaterdag 29 maart 2014 door om 20.30 uur gedurende één uur alle lichten te doven op het Pancratiusplein in Heerlen-Centrum. De horeca doet mee en in samenwerking met de muziekschool is er een concert van de Vitzkids Bigband. Kom ook naar het Pancatiusplein en betuig uw steun aan een duurzamer energieverbruik.

Op deze dag organiseert het Wereld Natuur Fonds (WNF) voor de 9e maal Earth Hour, de wereldwijde actie voor onze aarde. Met Earth Hour laten miljoenen mensen en duizenden organisaties zien dat zij de toekomst van de aarde belangrijk vinden, met één simpel gebaar: om 20.30 uur gedurende één uur het licht uitdoen.

WNF is ook op het Pancratiusplein aanwezig. IKEA Heerlen zorgt voor aangestoken kaarsen op het plein en de terrassen. Samen met de muziek wordt het een stemmige manifestatie. Iedereen is welkom! Vind u ook dat we zuinig moeten zijn op de aarde en haar energievoorraden: kom dan ook!

Het WNF wil met Earth Hour aandacht vragen voor het enorme energieverbruik van bewoners van steden. Op dit moment woont 50% van de wereldbevolking in een stad. De energievraag is echter 70% van de totale energiebehoefte. De gemeente Heerlen wil samen met de andere gemeenten uit Parkstad de komende jaren werken aan een transitie naar een energie neutrale regio, waarin wij minder energie gaan verbruiken en meer duurzame energie lokaal gaan opwekken.

Voor meer infomatie: http://www.wnf.nl/nl/earth_hour/ of facebook


22-2-2014 - Repair Café in Heerlen

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 22 februari 2014 van 13.00 - 16.30 weer present in de Luciushof In Heerlen.

Heeft u een stoel waarvan een poot los zit ? Een broodrooster die niet meer werkt ? Of een wollen trui waar mottengaatjes in zitten ?

Weggooien ? Mooi niet !

Repareer ze in het Repair Café !!!

Op Zaterdag 25 januari 2014 kunt u vanaf 10 uur tot 13.30 uur met uw kapotte spullen terecht in het Repaircafé dat wordt gehouden in Het Patronaat te Bleijerheide.

Voor meer infomatie: http://repaircafe.nl/heerlen/


17-2-2014 - Startavond Vastenaktie 2014

Ook dit jaar organiseert het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen een startavond in het teken van Vasten en Vastenaktie 2014.

Dit jaar besteden wij extra aandacht aan een eigen project: Watervoorziening en sanitaire voorzieningen in Ghana.

De stichting Kans voor open doel is opgericht door Gerrit en Tineke Koenders, voorheen woonachtig in Schaesberg . Tineke is voorheen lange tijd lid geweest van het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf . Sinds 2010 wonen ze in Denyase , een klein dorp in Ghana op 2 km afstand van Bekwai.

Zij hebben in de afgelopen drie jaar een ruim netwerk opgezet en veel ervaring opgedaan met het aanleggen van waterputten (via boren) , het bouwen van weeshuizen en sanitaire voorzieningen.

De hygiëne problematiek in de dorpen is zeer groot en water en sanitaire voorzieningen zijn broodnodig om dit op te lossen zodat de lokale werkgroepen geheel zelfstandig verder kunnen.

Dit is een officieel project van de Vastenaktie Campagne.

Tevens zal het centrale project van Vastenaktie: " BOUWEN AAN EEN THUIS IN SIERRA LEONE " ook de nodige aandacht krijgen.

De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen " Even minderen voor Ghana en Sierra Leone" is een mooie gedachte om in daden om te zetten.

Gaarne nodigen wij u dan ook uit om naar de startavond te komen om al luisterend en vragend door de sprekers te worden geraakt.

De Dekenale Startavond Vastenaktie 2014 vindt plaats op: Maandag 17 februari 2014 om 19.30 in het parochiezaaltje van H Familie parochie, Veldstraat 21, 6371 AW Landgraaf

Programma:
19.30 Ontvangst met koffie
19.40 Opening
19.45 Presentatie project Sierra Leone door Guus Prevoo, missionair veldwerker Vastenaktie.
20.30 Presentatie project Ghana door Sophie Schins
20.50 Pauze
21.00 Presentatie door jongeren over hun ervaringen die zij hebben opgedaan in Brazilië tijdens de Wereld Jongeren dagen door
          Peggy van der Wouw.
21.20 Via stands zullen de sprekers u gerichte vragen verder beantwoorden en informeren.
21.45 Afsluiting door Guus Prevoo

Een artikel over project Ghana staat verderop op deze website en in de Inkijk van februari 2014.

Voor meer infomatie:

www.dekenaalmissionairberaad.nl

kans-voor-open-doel

www.vastenaktie.nl


Op reis naar Ghana

Door Sophie Schins

Eind 2013 zijn mijn man en ik een maand bij hun op bezoek geweest om diverse projecten te bekijken en iets van Ghana te zien.

Na een vliegreis met tussenstop in Casablanca kwamen we 's morgens om 6 uur aan in Accra de hoofdstad van Ghana. Meteen voelden wij een warme deken over ons neerdalen.

Met een taxi naar het hotel langs het strand van Ghana, hier liepen de geiten over het strand ook zagen we voornamelijk vrouwen die van alles op hun hoofd vervoerden.

's avonds kwamen onze Tineke en Gerrit ook aan en er was een vreugdevol weerzien. Samen hebben wij de hoofdstad bezocht en er is geen groter contrast mogelijk dan hoe wij hier leven en de mensen daar. De meeste mensen leven op straat en slapen in een hutje van golfplaten of leem. Overal op straat kan je van alles kopen groente, fruit, vis, gebruikte kleding en schoenen iets nieuws is bijna niet te vinden, meubelen doodskisten en noem maar op. Ook wordt er buiten gekookt en gegeten.

Na Accra zijn we op weg gegaan naar het dorp van Tineke en Gerrit waar wij gingen logeren. In een luxe bus over een deels verharde weg naar het dorp Danyase. Dit is een echt Ghanees dorp waar we hartelijk en vriendelijke ontvangen werden.

De levensomstandigheden van de meeste dorpsbewoners laat veel te wensen over er zijn bijna geen toiletten en douches ook het sanitair van de scholen was erbarmelijk maar daar wordt nu gelukkig verandering in gebracht.

Toen we aankwamen had de jeugd van Danyase een jeugdgroep opgericht die het dorp schoon maakt, afvalbakken kocht en op diverse plaatsen in het dorp neerzette, voor zieke ouderen zorgt, sport en spellen dagen voor de jeugd organiseert enz.. Het was mooi om te zien dat op zondagmorgen om 6.00 een grote groep jongeren met de grote schoonmaak bezig was.

Het weeshuis waar Tineke werkt ziet er zeer mooi en goedverzorgd uit hier is de Europese bijdrage goed te zien. De kinderen zien er goed verzorgd en goed gevoed uit. In dit weeshuis hebben we veel tijd doorgebracht en de nodige hand en spandiensten verricht.

Ook hebben we verschillende internaten,waar de leerlingen in stapelbedden met velen op een kamer slapen, weeshuizen en een huis voor geestelijk gehandicapten gezien, scholen waar meestal alleen bankjes zijn en soms ook boeken waar nog ouderwetse wordt lesgegeven: aanwijzen op en bord en nazeggen. Vaak in open klaslokalen of gewoon in de buitenlucht onder een boom. Maar de kinderen hebben goede zin en spelen veel buiten en voetballen is hun grootste passie.

Het dichtstbijzijnde dorp waar inkopen gedaan werden is Bekwai, De markt hier is ongelooflijk, met een aanbod van veel groente en fruit, stoffen, sierraden, vlees en vis. Het merendeel wordt verkocht door de vrouwen, overal werden we begroet als obruni wat blanke betekende.

De winkels zijn nog zo als hier vroeger met een toonbank en bediening. Het is een mengeling van veel bonte kleuren en vriendelijke mensen

De dichtstbijzijnde stad is Kumasi, dit is een miljoenen stad waar ook weer alles buiten is, hier is iedere dag een zeer grote markt, ook kun je hier straatmeisjes huren die met een grote kom op hun hoofd de waren van de mensen dragen deze meisjes komen veelal uit het arme noorden en ze worden opgevangen door de zusters van charrity waar ze kunnen douchen slapen en eten. Ook is in deze stad de mogelijkheid om te pinnen want wat voor ons normaal is, de meeste mensen in Ghana hebben helemaal geen bankrekening, wat ze verdienen gaat meestal meteen weer op aan eten en drinken. Ook verzekeringen en een A.N.W.B. hebben ze niet.

De meeste mensen leven in een compound dit is een vierkant van verschillende kamers waar de hele familie woont, met ieder gezin een eigen kamer, we zijn in een kamer geweest waar een moeder met haar drie kinderen leven, er was ook nog een meisje van een overleden zus bij. In deze kamer is allen een tweepersoons bed, waar met z'n vijven in geslapen wordt een kleine tafel met stoelen waar de kleren op liggen, een tafel die gebruikt wordt, een kast waar enkele dingen in stonden zoals een paar kommen en pannen wat bestek en bekers en dat is het . Gekookt wordt buiten op de binnenplaats voor de hele . familie. Dat is hun hele bezit.

In Ghana zijn heel veel soorten geloof vertegenwoordigt maar ze leven allemaal in goede verstandhouding met elkaar. Wij zijn naar een katholieke kerkdienst geweest die meer als twee uur duurde maar waar je zeer geïnspireerd werd door het zingen dansen en de gebeden die deels in het Twi, en deels in het Engels gesproken werden.

De stichting van Tineke en Gerrit hebben al zo veel goede dingen gedaan zoals een waterput in hun dorp, een waterput bij hun school, verbeteringen en heropbouw na brand in het weeshuis. Nu zijn ze bezig met een waterput en sanitaire voorzieningen in een ander weeshuis. Water en sanitaire voorzieningen bij een internaat, opleiden van voetbalcoaches, geven van voorlichting aan aanstaande moeders enz.

We zijn erg blij dat verschillende parochies in Heerlen en Landgraaf dit jaar voor hun project voor water en sanitair in 5 verschillende dorpen de vastenactie voeren. Hierover leest U elders meer in de inkijk of de website van Heerlen Mondiaal.

We hebben met eigen ogen gezien wat deze voorzieningen voor de plaatselijke bevolking betekend en hoe goed ze door Tineke en Gerrit uitgevoerd worden.

Voor meer infomatie: kans-voor-open-doel


11-2-2014 - Gouden Tafel in Heerlen
Dialoog over: De wereld die wij wensen

Op dinsdag 11 februari 2014 organiseert de politieke partij MenS een dialoog omtrent het thema: de wereld die wij wensen. Een thema dat ons allen raakt en waar we ook allemaal wel een mening over hebben.

Het thema zal ingeleid worden door Petrus Bisschop, die op gepassioneerde wijze vertelt en laat zien hoe het er op dit moment voor staat en hoe het zo ver is gekomen. Daarna gaan de aanwezigen aan de Gouden Tafel in dialoog over nieuwe manieren van leven, wonen en werken en schetsen met elkaar de wereld die wij wensen. Een wereld die zowel ecologisch als humaan is en waarin we op een duurzame en eerlijke manier voor ieders behoeften produceren en niet voor ieders hebzucht (M. Gandhi).

Aan de Gouden tafel zoeken we naar waarheid, bewonderen we het schone en schetsen we met elkaar onze wereld van de toekomst. Dit alles aangevuld met gedichten van Ita Ganzevles. Het is een totaalproject van een lezing, expositie, dialoog en netwerken, afgesloten met een Bio borrel.

Bent u in dit thema geïnteresseerd, wilt u er over meepraten, dan bent u van harte welkom op de Gouden Tafel in Heerlen. De avond vindt plaats op dinsdag 11 februari 2014 in De Luciushof, Putgraaf 3 in Heerlen, en begint om 19.30 uur. We sluiten af rond 22.00 uur.

De Gouden Tafel is een openbare bijeenkomst waar iedereen welkom is die op een positieve manier mee wil denken, kijken, luisteren, praten en proeven aan een nieuwe manier van leven.

Aanmelden voor deze avond is gewenst en wel per e-mail: gulst@4hetnet.nl of telefonisch op 043-3644611.

Entree voor deze avond bedraagt € 4,-, en dat is inclusief een kop koffie.

Van deze avond is een flyer gemaakt.

Voor meer infomatie: www.mensenspirit.nl of via Facebook.


10-2-2014 - Vervolgd in Limburg

Het grote verhaal van de Holocaust, de fabrieksmatige vernietiging van de joden in het Derde Rijk, is algemeen bekend.

De Holocaust verliep echter niet in heel Europa op dezelfde manier. Er blijken verschillen te bestaan in de manier waarop de joden werden vervolgd, verschillen per land, per regio en zelfs per dorp of stad. Die verschillen zijn het gevolg van een divers beleid van de vervolgers, maar ook van een andere opstelling van de slachtoffers en de 'toeschouwers'.

Bestuderen van die verschillen leert ons veel over het gedrag van gewone mensen in een ongewone situatie.

In de lezing van 10 februari 2014, die georganiseerd wordt door het Comité 4 en 5 mei te Heerlen, en waarvoor het bestuur u van harte uitnodigt, laat Herman van Rens u in het kort kennismaken met de aard en omvang van de joodse gemeenschap in Limburg.

Daarna komt aan de orde op welke manier de joden uit de hele provincie werden gedeporteerd. Limburg was in het Derde Rijk geen eiland, maar er zijn toch duidelijke verschillen met de rest van Nederland. In Limburg wist een groter deel van de joden aan de vervolgers te ontkomen dan in de Randstad.

Verschillen
Binnen Limburg zult u vervolgens grote verschillen tussen diverse regio's zien. Zo verschilden de aantallen slachtoffers aanzienlijk per streek en zelfs per dorp of stad. Het aantal (niet-Limburgse) onderduikers toont plaatselijk eveneens een opmerkelijk beeld. Er wordt een eerste aanzet gegeven tot een verklaring van het feit dat sommige streken veel belangrijker waren bij de redding van joden dan andere.

De zogenaamde 'Oostelijke Mijnstreek', alsmede een aantal boerendorpen in Noord-Limburg, speelde een zeer grote rol bij de redding van joden, en zelfs daarbinnen bestonden grote verschillen. Aan het einde van de lezing wordt kort ingegaan op Heerlen en zijn naaste omgeving. De stad nam in de hulp aan joodse vervolgden een heel bijzondere plaats in.

Aanmelden
U kunt zich tot 5 februari 2014 aanmelden voor deze boeiende lezing, via: secretaris@4en5meiheerlen.nl

datum : 10 februari 2014
aanvang : 20.00 uur
adres : Auditorium Bernardinus College, Akerstraat 95 Heerlen
kosten: --
parkeren: aan de voorzijde (Akerstraat) en aan de zijkant (Molenberglaan) van de school

U wordt verwelkomd, onder het genot van een kop koffie/thee, door de voorzitter van het Comité 4 en 5 mei Heerlen, de heer Wil Houben.

Deze presentatie maakt deel uit van een reeks lezingen die genoemd comité in 2014 voor de inwoners van Heerlen zal organiseren.


Herman van Rens (1946) is geboren in Horst-Hegelsom. Hij was dertig jaar huisarts in Beek. Na zijn pensioen studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, een studie die werd afgesloten met een master-graad Holocaust- en Genocidestudies aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOD te Amsterdam.

Samen met zijn vrouw Annelies van Rens-Wilms deed hij archiefonderzoek naar de vervolging van joden en zigeuners in Limburg. Op 22 maart 2013 promoveerde hij in Amsterdam op een proefschrift over de joden- en zigeunervervolging in Limburg. Van dit boek is inmiddels een handelsuitgave verschenen onder de titel 'Vervolgd in Limburg'.

Voor meer infomatie: www.4en5meiheerlen.nl


Indonesië in Wereldwinkel Heerlen

De Wereldwinkel gaat de komende tijd extra aandacht besteden aan thema's en regio's die belangrijk zijn voor eerlijke handel. We beginnen in februari met Indonesië. In de winkel krijgen artikelen uit Indonesië een prominente plaats en we geven meer achtergrondinformatie over de makers van de producten.

Na China, India en de Verenigde Staten is Indonesië het land met de grootste bevolking . Het land heeft 250 miljoen inwoners. Bijna 150 miljoen daarvan wonen op het eiland Java. Het eiland is daarmee twee maal zo dicht bevolkt als Nederland.

Veel van onze producten uit Indonesië komen van Java bijvoorbeeld de leerproducten van Pak Giman. Sinds 1989 is Pak Giman uit Yogyakarta producent voor onze importeur Wisnu.

De grondstof voor zijn producten is voornamelijk rundleer uit Oost Java. Het leer wordt daar centraal gelooid onder toezicht van overheid en milieu-instanties. Het is individuele producenten niet toegestaan het leer zelf te looien in verband met mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu.

Twee keer per jaar werken Pak Giman en WISNU gezamenlijk nieuwe collecties uit waarbij de nadruk gelegd wordt op kleinere modellen handtassen. Eigentijdse vormgeving, kleurtrends en kwaliteit zijn hierbij de speerpunten.

Daarnaast zijn er ook mooie klassieke modellen die opnieuw in productie worden genomen.

Ambachtelijke technieken in combinatie met nieuwe ideeën zorgen hierbij voor een mooie balans.

Ook het aardewerk van Benya Art komt uit de omgeving van Yogyakarta. Bij de productie van de aardewerk siervoorwerpen wordt gebruik gemaakt van "tanah godean ", roodbruine aarde uit de 2e en 3e grondlaag. De producten worden gebakken bij een temperatuur van maximaal 850 graden celcius.

Benya Art Craft is gespecialiseerd in modern vormgegeven schalen, vazen en ander aardewerk. De eigenaar, Adnan, heeft een afgeronde opleiding aan de Academy of Arts in Yogyakarta. Samen met de designers van Wisnu ontwikkelt hij voortdurend nieuwe producten, die ook in Nederland goed verkocht worden.

Dit zijn twee voorbeelden van artikelgroepen uit Indonesië. Maar we hebben meer. Handgesneden Boeddha's van Warsa uit het dorpje Mas op Bali, sieraden van Gezirat uit Bandung, dromenvangers van Putri Duyung, fotolijstjes van gerecycled papier van Wojogroup en nog veel meer. Door de producten van deze kleine bedrijfjes voor een eerlijke prijs te kopen, steunt u de handwerkslieden in Indonesië.

Voor meer informatie:
www.wereldwinkelheerlen.nl
Wereldwinkel Heerlen Facebook Pagina.


6-2-2014 - Café Mondiaal: Permacultuur

;

Op 6 februari 2014 organiseert Heerlen Mondiaal de 8 ste editie van Café Mondiaal met als thema: Permacultuur.

Ook deze editie begint om 19.30 in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Permacultuur
Permacultuur is een veel omvattend onderwerp dat vooral duidt op een zinvolle en betrokken manier invulling te geven aan duurzaamheid. Permacultuur strek zich uit van 'eetbare' tuin of bos (als tegenhanger van conventionele landbouw), via waterzuivering, energie, afvalverwerking, ecologische wonen, LETS (Local Exchange Trading System), tot sociale diversiteit, kennis delen en mensen bewust maken.

Permacultuur biedt concrete handvatten voor een meer zelfvoorzienend leven, voor gemeenschapsvorming & sociale samenhang en voor inspiratie en betrokkenheid bij een veranderende wereld. Tevens biedt Permacultuur oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk, gezondere voeding (meer mineralen en geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen). Het is ook een manier van ontwerpen met als doel om ecosystemen te creëren waarbij de natuur als inspiratie genomen wordt. Permacultuur is meestal of wordt uiteindelijk een onderdeel van Transition Towns, als oplossing voor een lokale economie, veerkracht en onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen die ooit opraken en enorm vervuilen.

Helmut Steeman zal hierover een inleiding geven.

Café Mondiaal
Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door Transition Town Parksjtad Limburg in samenwerking met HeerlenMondiaal.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag- stukken, klimaat- en milieuproblemen.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen géén gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aan- wezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is normaal gesproken de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Transition Town Parsjtad - Helmut Steeman
06-41721989 helmut.steeman@gmail.com

HeerlenMondiaal - Harrie Winteraeken (voorzitter)
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
045-5228720 of 06-52375611
hwinteracken@hotmail.com

Zie ook:
http://parksjtad.transitiontowns.nl/
en
www.heerlenmondiaal.nl.


4-2-2014 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 7 januari 2014 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,00

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


2-8 februari 2014 - 'Geef om vrijheid': Collecte van Amnesty International

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2014 voor de twaalfde keer een landelijke collecte.

In de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Kerkrade zullen vele collectanten van 2 tot en met 8 februari 2014 de straat op gaan.

In 2013 gingen in heel Nederland 25.000 vrijwilligers langs de deuren en werd ?1.73 miljoen opgehaald voor het mensenrechtenwerk van Amnesty.

Waarom collecteren ?
Met giften zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor Nasrin Sotoudeh.

Nasrin Sotoudeh (1963), winnares van de Sacharovprijs 2012, werd in 2010 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf vanwege 'propaganda tegen de staat'. Amnesty voerde actie voor haar en in 2013 kwam Nasrin Sotoudeh vrij.

Zij bedankte Amnesty International en iedereen die zich heeft ingezet voor haar vrijlating: 'ik ben me bewust geweest van jullie inzet en ik wil jullie bedanken voor al het werk wat jullie hebben gedaan'.

Wilt u ons helpen met collecteren ?
U kunt rechtstreeks contact opnemen met lokale collectorcoördinator Kees van Veen 045-5670028 / 06-42311835.

Missie Amnesty
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en andere internationale mensenrechtendocumenten.


2-2-2014 - oecumenische gebedsdienst

Het Euregionaal Oecumenisch Platform Maas-Rijn (B/D/NL) voor asiel- en vluchtelingen problematiek, waarin ook de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom participeert, organiseert op zondag 2 februari 2014 om 17.00 een oecumenische gebedsdienst op een voor Europa bijzondere plaats: De Dom van Aken (D).

Het Thema van deze dienst is 'Vluchten is geen misdaad, maar een mensenrecht'.

Vanuit hun betrokkenheid bij het vluchtelingen werk hebben de gezamenlijke Euregionale kerkelijke organisaties een manifest opgesteld waarin zij politici oproepen daadwerkelijk op te komen voor de belangen van deze kwetsbare mensen.

Dit manifest wordt na de oecumenische gebedsdienst ondertekend door de Euregionale kerkelijke leiders, onder wie hulpbisschop Everard de Jong namens het bisdom Roermond, en daarna wordt het manifest overhandigd aan Europese, Belgische, Duitse, Nederlandse en regionale politici.

Met het manifest willen de kerkelijke leiders, met het oog op de aanstaande Europese verkiezingen, opnieuw aandacht vragen voor de mensonterende vluchtelingenpolitiek in de Europese Unie.


1-2-2014 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In Februari 2014 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

IKEA OntbijtBegin de dag goed met een heerlijk ontbijt bij Ikea. Vanaf 1 euro kan je lekker smullen van een croissant, een minibroodje, een gekookt ei, jam en boter.
Daarna even gelegenheid om even in de winkel rond te snuffelen met de vrouwen.

Wanneer: woensdag 5-2-2014
Tijd : 9.00 uur bij de Heksenketel naar Woonboulevard Heerlen
Kosten : € 1,00

Workshop Zeepkettingen makenOnder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers gaat u een mooie grote zeepketting maken, met zeep naar keuze. Te gebruiken voor een heerlijke geur en/of decoratie in de badkamer of toilet.
Kom gezellig naar de Heksenketel, neem vriendinnen mee en dan maken we er een creatieve middag van.

Wanneer: Maandag 10-2-2014
Tijd: 10.00 - 15.00 uur
Kosten: € 2,00

Antiliaanse WereldlunchDit keer zal de Antilliaanse keuken open gaan voor allerlei gerechten. Heerlijk genieten van de Antilliaanse sfeer en cultuur !

Wanneer: Dinsdag 25-2-2014
Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Kosten: € 4,00

Voor alle activiteiten vragen wij u om zich vooraf aan te melden !!!

Hebt nog vragen of wilt u zich aanmelden neem dan contact op met de Heksenketel en vraag naar Elly Consten Tel: 045-5615490

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/


1-2-2014 - Stichting SCAN presenteert Multiculturele kalender

In het begin van het nieuwe jaar verraste Stichting Scan ons met een schitterende Multicuturele kalender.

Westerse landen en Islamitische landen hebben een verschillende jaartelling.

In Nederland begint het nieuwe jaar altijd op 1 januari. Hier wordt geteld met het zonnejaar dat 365 dagen duurt en elke vier jaar een dag extra.

In Afghanistan worden twee jaartellingen gebruikt, het maanjaar en het zonnejaar. Het zonnejaar begint in Afghanistan, Iran en nog een aantal landen steeds op 21 maart.

Het Islamitische maanjaar is 11 dagen korter en begint dus elke jaar ongeveer 11 dagen vroeger ten opzichte van het zonnejaar.

Stichting SCAN heeft een multiculturele kalender voor 2014 gemaakt, uitgevoerd in de Afghaanse en Nederlandse jaartelling, waarin de belangrijke dagen in Afghanistan en in Nederland zijn opgenomen.

Daarnaast zijn er ook een enkele belangrijke dagen opgenomen van de Arabische jaartelling.

U kunt de Multiculturele kalender voor € 7,50 bestellen bij Stichting SCAN via: info@stichtingscan.com

U kunt de kalender ook downloaden van hun website: www.StichtingSCAN.com.


1-2-2014 - Csókolom Verrassende Hongaarse zigeunermuziek

Het Theater Landgraaf presenteert i.s.m. Stichting Wereldmuziek in Limburg op zaterdag 1 februari 2014 om 20.30: Csókolom Verrassende Hongaarse zigeunermuziek.

In de wereldmuziek neemt Csókolom een aparte plaats in: een avontuurlijk kwartet dat met een zangeres, diverse violen en contrabas een cross-over van Hongaars-Transsylvanische muziek en diverse andere stijlen (salsa, swing, Balkan) laat horen.

Anti von Klewitz drukt met haar stem, vioolspel en bewerkingen haar stempel op de groep.

De wortels van Csókolom liggen in Oost-Europa: toen Anti von Klewitz in Zagreb nog op haar kinderviooltje speelde, absorbeerde ze de muziek van zigeuners en boeren, muziek van de Balkan tot Budapest. Later trok ze met haar trio langs Hongaarse danshuizen over de hele wereld. Later legde ze zich toe op tango, jazz en salsa. Al die invloeden komen in haar kwartet bijeen.

Bezetting:
Anti von Klewitz - viool, altviool, zang, arrangementen
Sander Hoving - viool, altviool, kontra
Heinrich Kubitschek - viool, altviool
Uli Wentzlaff-Eggebert - contrabas.

Zaterdag : 1 februari 2014
Prijs : € 13,50
Aanvang : 20:30
Zaal open: 20:00

Reserveren:
Theater Landgraaf:
045-5310929 (Ma t/m Vr 10:00-12:00 uur) info@theaterlandgraaf.nl

Stichting Wereldmuziek in Limburg: resereveren@swil.nl

Voor meer informatie: www.theaterlandgraaf.nl en www.swil.nl.


1-2-2014 - Netwerken met My World - een middag in Driebergen

My World: misschien kent u ze wel via de driemaandelijkse bijsluiter bij One World, het nog gratis blad over Internationale Samenwerking van de NCDO. My World is er voor allerlei groepen en netwerken die op mondiaal terrein actief willen zijn. Het is een digitaal netwerk waar op dit moment zo'n 2700 individuele personen, 330 organisaties en 130 groepen met elkaar kennis en ervaring delen. Het wordt financieel gedragen door Wilde Ganzen, Cordaid, NCDO en Impulsis/ICCO. Je vindt er bij voorbeeld een lijst van mensen die ook betrokken zijn bij het land of thema waar jij mee bezig bent, evenementen in het land, discussies die gaande zijn. Iedereen kan zich aanmelden en meedoen.

Margreet van der Pijl en Maarten Kuijpers van My World, die ik leer kennen op een netwerk- bijeenkomst in Driebergen op 24 januari 2014, houden zich ook nog bezig met trainingen voor mensen en groepen die hun werkzaamheden willen verbeteren: het opzetten van een project, fondsenwerving, werken met de sociale media en beeldmateriaal, communicatie, duurzaamheid e.d. Maarten is er om de interactieve website toe te lichten, Margreet voor het cursusaanbod.

Ongeveer 20 personen van plaatselijke netwerken uit het hele land hebben zich aangemeld voor deze dag: Aalten, Langedijk, Utrecht, Oss, Nijmegen, Maastricht, Heerlen e.a.

De netwerken of platforms - zoals dat van ons in Heerlen/Parkstad - blijken onderling sterk te verschillen. Bij voorbeeld voor wat hun omvang, hun financiële positie en rol betreft. Zo heeft Utrecht 190 aangesloten organisaties (deels met een slapend bestaan) en kan het wat gemeentelijk geld verstrekken voor activiteiten, Langedijk en Oss hebben iemand die vanuit de gemeente de plaatselijke groepen en initiatieven moet ondersteunen, Apeldoorn regelt gewoon de subsidie namens de gemeente. Interessant is te horen waar al die groepen mee bezig zijn.

Opvallend is dat vele via invalshoeken als fair trade, duurzaamheid, vluchtelingenwerk vooral ook onze Westerse samenleving willen veranderen: wat/hoeveel consumeren wij, waar komt dat vandaan, hoe gaan we ermee om, hoe ontvangen we hier mensen van ginds e.d.

Uiteraard zijn er ook nog vele bezig met diverse vormen van directe hulp aan landen en instellingen ginds.

My World wordt wellicht een eigentijdse vorm van samenwerken en ideeën ontwikkelen rond mondiaal werk. De huidige minister van Handel en Ontwikkelingswerk moet nog duidelijk maken hoe belangrijk zij al die plaatselijke groepen en initiatieven vindt en of zij die ondersteuning wil bieden, bij voorbeeld via de NCDO en My/One World. Haar vroeger werk bij Cordaid zou haar hierin toch de weg moeten wijzen.

My World biedt in elk geval binnenkort nog zo'n kans op ondersteuning voor het groepswerk: op 14 februari 2014 in Geleen.

Voor meer informatie zie: www.myworld.nl en www.oneworld.nl


1-2-2014 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen in Café Mondiaal

In november 2012 kwam in de gemeenteraad een rapport aan de orde van ingenieursbureau Arcadis over De Wijk van Morgen. Op zich een prima rapport, maar Arcadis werkt ook mee aan de bouw van de Belo Monte-dam in Brazilië, een ramp voor het milieu en een bedreiging van de indianen in het gebied. Hoe zou de gemeente daarmee om moeten gaan ?

Naar aanleiding van het rapport hebben SP-raadsleden begin vorig jaar in samenwerking met Heerlen Mondiaal een initiatief voorstel bij de gemeenteraad ingediend. Hierin wordt gevraagd aan de gemeente Heerlen om zich te houden aan de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De gemeenteraad stemde in met het voorstel en vroeg het college om een uitwerking. Daar is door ambtenaren aan gewerkt en Heerlen Mondiaal heeft inmiddels commentaar gegeven op een concept. Een goede gelegenheid om een discussie te voeren over MVO bij de gemeente Heerlen.

Op 9 januari 2014 was het zover. Tijdens de zevende editie van Café Mondiaal voerden zo'n twintig mensen waaronder vier leden van de gemeenteraad een levendige discussie over de betekenis van MVO voor de Gemeente Heerlen.

Eerst legde Helmut Steeman de principes van MVO uit. Eén daarvan is het 3P-principe: bedrijven moeten niet alleen aan de winst (Profit) denken maar ook rekening houden met de mensen (People) en de aarde (Planet). Dus geen schendingen van mensenrechten, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, fatsoenlijke betaling en bescherming van het milieu.

Voor de gemeente betekent dat onder meer dat ze bij inkoop en aanbesteding eisen moet stellen aan leveranciers en de te leveren goederen en diensten. Maar MVO heeft ook te maken met het interne beleid van de gemeente:personeels- beleid, gebruik van energie en water, verontreiniging van het milieu.

Om MVO tot een succes te maken moeten alle bestuurders en werknemers van de gemeente erbij betrokken worden.

Tijdens de discussie kwam naar voren dat het belangrijk is de burgers te betrekken bij dit initiatief. Om ze te stimuleren zelf maatschappelijk verantwoord te handelen, maar ook om de gemeente te controleren. Er zou een platform moeten komen met een website en een e-mailadres.

Als bezwaar tegen MVO werd ingebracht dat het geld kan kosten. Als je zorgt voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en een redelijke betaling in de kledingindustrie In Bangladesh dan gaat kleding meer kosten. Als kippen meer ruimte krijgen, dan worden de eieren duurder. Dat betekent dat de koopkracht van armen in Heerlen zou dalen.

Daar tegenover werd gesteld dat verbetering van de positie van de armen hier niet ten koste mag gaan van de werkers in de kledingindustrie in Bangladesh.

Dat moeten we hier regelen met behoorlijke sociale voorzieningen. En als de meer welvaren de bevolking in Heerlen nu eens begon met het kopen van scharreleieren, dan worden ze vanzelf goedkoper.

Op 17 januari 2014 spraken drie vertegenwoordigers van Heerlen Mondiaal met wethouder Nico Aarts over het concept MVO-stuk van de gemeente. Daarin komt het aspect inkoop en aanbesteding uitgebreid aan de orde, maar het betrekken van ambtenaren en burgers bij het MVO-beleid wordt niet genoemd.

We hebben erop aangedrongen ook aan deze punten aandacht te besteden. De wethouder beloofde dat er hierover globaal iets gezegd zal worden. Uitwerking kan dan later volgen. Het is de bedoeling dat het stuk nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart in de raad zal worden behandeld.

HeerlenMondiaal blijft het proces volgen.


1-2-2014 - Inkijk februari 2014 Online

Door de INKIJK-redactie is het februari 2014 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


23-24-1-2014 - WADJDA

  

Op 23 en 24 januari 2014 vertoont filmhuis De Spiegel in samenwerking met Amnesty International Parkstad de film: WADJDA.

Op beide avonden zal deze film door Amnesty International Parkstad worden ingeleid en na aflop is er een discussie.

Wadjda is de eerste door een vrouw geregisseerde speelfilm uit Saoedi-Arabië en het werd meteen een internationale arthousehit.

Het gegeven kan bijna niet simpeler: meisje wil fietsen maar mag niet. Moeder kan en wil geen geld voor de tweewieler neerleggen: wat zou de buurt denken? Ze heeft het al moeilijk genoeg, als uitgerangeerde eerste vrouw van de vader van Wadjda, die druk is met het verschalken van een tweede echtgenote. En voor de dagelijkse gang naar haar werk zit ze opgescheept met een botte chauffeur; vrouwen mogen immers niet autorijden.

Hoofdrolspelertje Waad Mohammed is een vondst: ontwapenende blik, zowel stoer als schattig, met een zelfverzekerdheid die niet gespeeld lijkt.

De oplossing voor Wadjda's fietswens dient zich aan in de vorm van een Korankennis-wedstrijd op school. Het meisje doet zich plots vroom voor en schaft een Koranstudie-computerspel aan om te winnen, zodat ze van het prijsgeld die mooie groene fiets in de winkel op de hoek kan kopen.

Wadjda schetst een beeld van een akelig patriarchaal systeem, maar gaat ook over vitaliteit. De rebelse Wadjda bewijst dat Saoedische meisjes, zoals alle meisjes op de wereld, slim zijn.

Een door het neorealisme geïnspireerde innemende film, die de kijker hoopvol naar huis stuurt.

Voor de trailer: http://www.filmhuisdespiegel.nl/films/wadjda.aspx#!prettyPhoto/0/


16-19-1-2014 - Wereldfilmfestival in Venlo

Van donderdag 16 tot en met zondag 19 januari 2014 wordt in Filmtheater De Nieuwe Scene voor de tweede keer in Venlo een Wereldfilmfestival gehouden.

Twee jaar geleden duurde het programma één dag, nu is er een festival van vier dagen waar documentaires en speelfilms worden vertoond, er discussies zijn en korte gesprekken worden gevoerd.

Als thema is dit jaar gekozen voor 'lokale kracht, wereldwijd'. Mensen die door in actie te komen in hun dorp of stad anderen inspireren ook in beweging te komen. Elders in derdewereldlanden, maar ook dichterbij huis, in Noord-Limburg.

De organisatie is in handen van het Mondiaal Platform Venlo en www.fairliefd.nl.

Het volledige programma vindt u op:www.mondiaalplatformvenlo.nl.

Kaartverkoop via filmtheater De Nieuwe Scène.


10-1-2014 - Nieuwsbrief Januari 2014 Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de nieuwsbrief Januari 2014 van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


9-1-2014 - Café Mondiaal: Gemeente Heerlen gaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op 9 januari 2014 organiseert Heerlen mondiaal de 7 de editie van Café Mondiaal met als thema:

Ook deze editie begint om 19.30 in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

In het voorjaar van 2013 hebben enkele leden van de Gemeenteraad van Heerlen in samenwerking met enkele leden van HeerlenMondiaal, een initiatiefvoorstel opgesteld over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit initiatiefvoorstel is door de gemeenteraad op 5 juni 2013 overgenomen. In het najaar hebben ambtenaren van de gemeente Heerlen het initiatiefvoorstel vertaald en uitgewerkt tot een voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad van Heerlen. HeerlenMondiaal heeft onlangs suggesties ter verbetering aangedragen en naar verwachting komt het nieuwe voorstel binnenkort beschikbaar en wordt het dan via een (gecombineerde) adviescommissie aan de raad voorgelegd.

Het landelijk MVO-platform hanteert de volgende omschrijving: "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf in haar gehele bedrijfsvoering en in de keten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die zij bewerkstelligt op sociaal, ecologisch en economisch gebied en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt aan belanghebbenden".

In Café Mondiaal wordt na een korte inleiding van gedachten gewisseld over Maatschappelijk Ondernemen over het algemeen voor bedrijven in de gehele keten van productie en handel en overheden en hoe bedrijven dit kunnen toepassen. Maar natuurlijk ook over het conceptvoorstel van de gemeente Heerlen in het bijzonder.

Daartoe zijn ook B&W en de leden van de gemeenteraad uitgenodigd. Wordt het MVO echt serieus genomen en krijgt het meer uitwerking dan andere ideële raadsbesluiten, zoals bijvoorbeeld het Klimaatverbond en Heerlen Millenniumgemeente ?

MVO beoogt een vorm van ondernemen waarbij de aandacht voor milieu, sociaal-ethische normen en winst met elkaar in balans zijn. Ook wel de triple P-benadering genoemd: economische prestaties (profit) worden behaald met respect en behoud voor de sociale (people) en de ecologische (planet) dimensies. Instrumenten hiertoe zijn o.a.:

- een Total Cost of Ownership (TCO) benadering, waarbij de totale gebruikskosten of levenscycluskosten van het in te kopen    product bepalend zijn en niet alleen de aanschafprijs;
- de Cradle tot Cradle productieketen, waarbij (her)gebruik van producten leidend is en;
- Social Return, waarbij het sociale rendement in de vorm van investeringen in werkgelegenheid bij inkoop wordt geëist.

Café Mondiaal
Heerlen Mondiaal organiseert onder de titel Café Mondiaal discussieavonden over thema's die HeerlenMondiaal en de daarin samenwerkende groepen na aan het hart liggen. Verwacht geen lange lezingen van sprekers van buiten, hoogstens een korte inleiding op het thema. De discussieavonden vinden meestal plaats op de eerste donderdag van de maand.

Iedereen is welkom.
De toegang is gratis.
Consumpties zijn voor eigen rekening.

Organisatie: HeerlenMondiaal
Informatie over deze aflevering:

Wim van Kempen: wimvankempen@planetkpn.nl

Harrie Winteraeken: hwinteraeken@hotmail.com


7-1-2014 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 7 januari 2014 een Afghaans solidariteits maaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 10,00

De opbrengst van deze avond gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


Ouder Nieuws

Voor 2013 nieuws klik Hier

Voor 2012 nieuws klik Hier

Voor 2011 nieuws klik Hier

Voor 2010 nieuws klik Hier