29-7-2017 - Repaircafé Parkstad in Sam-Sam

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 29 juli van 10.00 - 13.00 weer present in Heerlen en wel op de nieuwe locatie:

Sam Sam
Mijnzetellaan 2
Heerlen

Wat is de bedoeling ?
U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café samen met de deskundigen proberen te repareren.

De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal willen de vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat samen repareren leuk is, en vaak heel gemakkelijk.

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit

Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad in Transitie.

Natuurlijk zitten onze handige vrijwilligers weer klaar om samen met u uw kapotte of defecte spullen te repareren. Dus start de computer niet meer op of loopt uw naaimachine vast? Blijft het koffiezetapparaat lekken of zit er een gat in uw broek? Gun uw spullen een tweede leven !

Zo proberen wij, bij te dragen aan het kleiner maken van die als maar groeiende afvalberg door u bewust te maken dat defect niet kapot hoeft te zijn.

Al met al een goede reden om het repaircafé te bezoeken.

Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Tot ziens bij ons Repaircafé !!

Vrijwilligers !

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige mensen op het gebied van het repareren van elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die een keer in de maand ons team willen versterken, Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.

Meer informatie:

Voor vragen over of het aanmelden van bijv een reparatie kunt u contact opnemen met ons telefonisch: 06-53562168 of via de mail; repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op onze website www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina onder repaircafeparkstad".

Kijk ook eens op de landelijke website, www.repaircafe.nl.


4-7-2016 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 4 juli 2017 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803


1-7-2017 - VOORAANKONDIGING Café Mondiaal September:Vredesweek

In verband met de vakantie wordt er in juli en augustus geen Café Mondiaal georganiseerd.

Het eerstvolgende café Mondiaal wordt gehouden op donderdag 7 september en zal worden georganiseerd door Heerlen Mondiaal en het Vredesplatform.

Deze bijeenkomst heeft als thema De kracht van verbeelding dat tevens het thema is van de Vredesweek die van 16 t/m 24 september 2017 zal worden gehouden.


1-7-2017 - Inkijk Juli 2017 Online

Door de INKIJK-redactie is het juli 2017 nummer online gezet.


4-5-2017 - Programma 4 + 5 mei in Heerlen

"Vrijheid geef je door"
"Het persoonlijke verhaal"

De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels ver achter ons. Het aantal mensen dat die oorlogs-periode zelf bewust heeft meegemaakt wordt almaar kleiner.

Herdenken - en daarmee ook vieren - blijft echter onverminderd belangrijk. Belangrijk om je te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Je er bewust van te zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én nu.

Het persoonlijke verhaal krijgt daarbij een steeds grotere rol. Hoeveel stille verhalen zijn al verloren gegaan? Wie kan zich alle emotionele en persoonlijke verhalen van al die ogenschijnlijk kleine momenten nog herinneren. Verhalen uit eigen ervaring, verhalen van opa en/of oma, een oudere neef of nicht, de buurman of -vrouw.

Het Comité 4 en 5 mei Heerlen zal dit jaar de focus leggen op de persoonlijke verhalen die de regionale geschiedenis zo'n herkenbaar gezicht geven. Zo passeert het bombardement op de Sittarderweg, de verkeerde bom op de Burg. Waszinkstraat maar ook de verdwaalde bom bij Leenhof, waar vier kinderen uit één gezin doodbleven. Of het verraad van een onder-duikers gastzin door de eigen zoon in de buurt van het Tempsplein. Kleine verhalen maar o zo typerend voor toen.

Het programma voor 4 mei ziet er als volgt uit:

Stadhuis:

Vanaf 18.45 vindt er een serene plechtigheid plaats in het gemeentehuis van Heerlen, waarbij de burgemeester van Heerlen, dhr. Ralf Krewinkel en de voorzitter van Comité 4 en 5 mei Heerlen, Dick Gebuys een korte toespraak houden en aandacht zullen vragen voor de vraag: Waarom herdenken toch zo belangrijk blijft.

Jan Bardoul, voorzitter Heemkundevereniging Heerlen Stad en die een prominente rol gespeeld heeft in de Stichting Lodewijk Foijer, (o.a. verantwoordelijk voor plaatsing Stolpersteine in de stad) gaat in op het persoonlijke verhaal.

Door de jaren heen heeft hij op zijn zoektocht naar deze verhalen een schat aan informatie verzameld die niet verloren mag gaan. Ze draagt bij aan de een belangrijk stuk geschiedenis van onze regio.

Dan Lumey, dichter, draagt voor uit eigen werk, alsook een leerling van het Sintermeerten College te Heerlen.

Het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius luistert de plechtigheid op met gepaste zang.

Stille tocht:

Aansluitend zal er in een stille tocht gewandeld worden naar de Gedachteniskapel aan de Akerstraat.

Daar zal de plechtigheid vervolgd worden waarbij naast burgemeester Ralph Krewinkel die een korte toespraak zal houden, Roos Schiffeleers, leerling van groep 8 van de Tarcisiusschool het nationaal winnend gedicht zal voordragen en Pearl Theunissen van basisschool de Ganzerik uit Heerlerheide draagt een gedicht voor van Judith Pieters.

Diverse personen/vertegenwoordigers zullen kransen leggen.

De plechtigheid wordt muzikaal begeleid, inclusief de 'Last Post' om 20.00, door Harmonie T.O.G. uit Welten.

Herdenkingsconcert:

Ook dit jaar verzorgt het Comité 4 en 5 mei Heerlen het Herdenkingsconcert in samenwerking met het Groot Orkest van de Koninklijke Harmonie Heerlen en leerlingen van het Bernardinuscollege, Grotiuscollege en Sintermeertencollege. in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen.

Na de plechtigheden van 4 mei in Heerlen zal om 20.45 een sfeervol programma starten.

De Koninklijke Harmonie Heerlen speelt o.a. de Mauthausen Liederen van Mikis Theodorakis.

Daarbij treedt Mayya Aprossina op. Het May Four Quartet zingt het Requiem voor de Mens van Rob Goorhuizen.

Eline Hensels en Paul Huijts spelen twee stukken voor cello en piano.

Documentaire:

In samenwerking met het Filmhuis De Spiegel en Stichting Vlot heeft Comité 4 en 5 mei Heerlen het initiatief genomen om de schokkende documentaire Austerlitz van Sergei Loznitsa te vertonen op 4 en 5 mei a.s. om 20.00 in Filmhuis de Spiegel te Heerlen.

Sergei Loznitsa plaatste zijn camera midden tussen de stroom toeristen die de concentratie-kampen van Dachau en Sachsenhausen bezoeken.

In statische zwart-witshots observeert hij nauwgezet hun gedrag: de stelletjes in zomeroutfits die een selfie maken voor de poort met de leus 'Arbeit macht frei,' de vrouw die bevallig poseert voor een van de ovens, de man die rustig zijn nootjes eet als hij het ergste deel van het vernietigingskamp binnentreedt. Mensen dragen Tshirts met teksten als 'Cool Story, Bro' of 'Jurassic Park.'

René Gabriëls geeft vrijdag 5 mei een inleiding op de documentaire. Hij is als filosoof en docent verbonden aan de faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht.

In zijn onderzoeken stelt hij maatschappelijke problemen zoals armoede, de integratie van allochtonen, racisme op het werk en de kloof tussen burger en politiek centraal.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl

Voor meer informatie over 4+5 mei www.4en5meiheerlen.nl/


3-5-2017 - Uur van de buurt

Schunck Bibliotheek Hoensbroek organiseert op Woensdag 3 mei van 13.00 - 14.00 "het uur van de buurt".

Te gast is Jan van de Berg schrijver van het boek 'Joodse onderduikers in Hoensbroek'. Het boek verscheen medio november 2016 en is het resultaat van jarenlang onderzoek. Zo was de situatie van een viertal Joden die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zaten in Hoensbroek al bekend. Deze mensen werden door de Duitse bezetter opgespoord, gearresteerd en via Kamp Westerbork afgevoerd naar concentratiekampen in het Oosten. Geen van hen heeft dit overleefd. Voor Jan van den Berg was dit aanleiding verder onderzoek te doen. Hebben nog meer Joden in Hoensbroek een onderduikadres gevonden en hoe is hen vergaan? Die vraag heeft in 2012 geleid tot de start van een tweede onderzoek, met als resultaat het boek 'Joodse onderduikers in Hoensbroek', een bundel met 56 aangrijpende en persoonlijke verhalen.

Over Uur van de Buurt

Uur van de Buurt is een koffiemomentje met een programma vol buurt- & wijknieuws !

Uur van de buurt is hét koffiemomentje voor alle buurtbewoners, buurtondernemers, bedrijven, collega's, buren, vrienden en vriendinnen die zin hebben in een gezellig en informatief koffiemomentje UUR VAN DE BUURT.


2-5-2017 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 2 mei 2017 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803


1-5-2017 - Klimaat: lezing en film

1 Mei vindt een vervolg plaats naar aanleiding van de filmvertoning van 13 maart bijParkstad in Transitie, Mijnzetellaan 2 te Heerlen.

De inhoud van de vertoonde film, Tomorrow, is grotendeels gebaseerd is op de Transition Town filosofie. Een veelheid van onderwerpen kwam voorbij, waardoor de vertoonde informatie verwarrend groot was.

Na de interessante discussie in de groep, die ongeveer 16 personen omvatte, werd er voorgesteld om de verschillend onderwerpen nogmaals per onderwerp te vertonen en te bespreken.

Op 1 mei zal daarom het deel van de film dat gaat over voedselproductie, nogmaals worden vertoond, gevolgd door discussie en mogelijk ook voorstellen hoe dit in de praktijk toe te passen.

Voorafgaande aan dit filmdeel zal er een korte inleiding worden gehouden, gebaseerd op een lezing van Olivier de Schutter die onlangs een lezing van Studium Generale in Maastricht verzorgde met als titel "Future of Food".

Iedereen met interesse in dit onderwerp is van harte welkom, ook al heb je het eerste vertoning niet bijgewoond.

Aanvangstijd: 19.00

Vanaf station Heerlen met bus 21 stopt u voor de deur (Aldi, Zeswegen).


1-5-2017 - Inkijk Mei 2017 Online

Door de INKIJK-redactie is het mei 2017 nummer online gezet.


14-4-2017 - Goede Vrijdag bij Heerlen Mondiaal

Solidariteitsviering rondom het thema 'Eilanden van hoop'

Informatie - bezinning - actie

Een aantal groepen in Parkstad Limburg dat zich, verenigd binnen Heerlen Mondiaal, bezighoudt met mondiale thema's, viert sinds jaren samen de Goede Vrijdag. Goede Vrijdag gaat over lijden, mensenrechten, strijd en inzet, verbondenheid en solidariteit.

Begrippen die in 2017 actueler lijken en meer onder spanning staan dan ooit. De naam van Jezus van Nazareth is verbonden aan deze dag. Hij kreeg te maken met bruut geweld, zoals zoveel mensen voor hem en na hem. Jezus is ook een persoon die ons laat zien wat onderlinge verbondenheid en solidariteit kan betekenen.

Dit jaar staat onze bijeenkomst in het teken van solidariteit met Nepal, met bijdragen vanuit twee initiatieven uit onze eigen regio: Himalayan Care Hands HCH van de Jeugdkring Chrisko het Nepal Project van de Stichting Kumari.

Onze bijeenkomst vindt plaats op Vrijdag 14 april in het Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2, 6411 KE Heerlen.

Programma: 14.30 ontvangst met koffie 15.00 welkom - viering met muzikale omlijsting ± 15.45 uur: gelegenheid tot napraten.

De toegang is gratis.

Aanvullende informatie:

Peter Schraven zal vertellen over zijn ervaringen in Nepal. Hij heeft samen met collega's via de Stichting Kumari lessen verzorgd in een revalidatiecentrum bij Kathmandu. Men was daar geïnteresseerd in de visie op revalidatie in Nederland. Zij hadden het idee dat het eigen maken van die visie hun manier van werken zou kunnen verbeteren. Peter en zijn collega's zijn in staat geweest om goed te luisteren en hun de revalidatievisie te laten voelen. De mensen van het revalidatiecentrum hebben nu de vrijheid om er mee aan de gang te gaan. Nu worden weer vragen verzameld die in de volgende fase van het project worden opgepakt.

Jeugdkring Chrisko is een groep jongeren die in onze eigen regio mensen praktische hulp biedt. De groep leerde in 2016 de Stichting Himalayan Care Hands Nederland kennen en heeft met "30 helpende handen" de plaatselijke bevolking van Thali/Nepal geholpen heeft bij de wederopbouw na de aardbeving van de dorpsschool. De Jeugdkring zamelt nu middelen in en wil de komende zomer weer hand in hand met de lokale bevolking de school verder opbouwen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Ans Houben: ajhouben@hetnet.nl of 045-5412448


29-3-2017 - Lezing Kris van Steenberge

Op donderdag 29 maart staat de jaarlijkse thema-avond van de Stichting voor de Viering van 4 en 5 mei in Heerlen in het teken van de Eerste Wereldoorlog.

Kris van Steenberge (1963) is (toneel)schrijver, regisseur en docent. Hij woont in Lier. Hij schreef in 2013 Woesten. Een boeiende roman die zich afspeelt in het kleine dorpje Woesten in de Westhoek van Vlaanderen, in dat deel van het land waar ook Veurne en Ieper, Diksmuide en Poperinge liggen en waar wat de Vlamingen 'de Grote Oorlog' noemen, zo vreselijk heeft huisgehouden.

De verhalen van de ooit bij Kris zijn familie inwonende grootvader vormen de kiem voor deze wonderlijk mooie en tegelijk hevig ontroerende debuutroman.

Het verhaal start in de oude wereld van voor 1914. Waarin de maatschappelijke verhoudingen nog duidelijk en hiërarchisch zijn. Het voert ons door die vreselijke oorlogstijd en eindig in de totaal veranderde, onderstebovengegooide wereld van na 1918. We maken kennis met het eenvoudige gezin van de ambitieuze, jonge Elizabeth, haar moeder die kantwerk doet voor de rijkere mensen op het dorp en haar de smid. Elizabeth droomt van een mooier leven, weg van dat oude voorspelbare verleden. En ze kan trouwen met Guillaume Duponselle, de later dorpsarts, de man van aanzien. Maar ze belandt hierdoor in een namaakwereld, in plaats van in het paradijs van haar dromen. Het wordt ook haar ondergang, zij zal de oorlog niet meer als zodanig meemaken.

De oorlog is die van het dorp, van Elizabeths man en van haar kinderen, Valentijn en Nameloos. De oorlog is die van de vernietiging, de ondergang, de dood.

Kris van Steenberge heeft een roman geschreven die kan concurreren met de Britse 19e eeuwse psychologische familieromans, maar ook een schitterend, schrijnend oorlogsboek dat ons confronteert met het brute geweld aan het front en de naïeve, vrome onschuld van veel van die soldaten. Een sociaal-realistisch boek. En het streekverhaal van een streek die in die oorlogs-jaren blijvend geschonden werd.

Het boek dat ons nog eens terug laat kijken naar al die duizenden soldaten die toen omkwamen in een oorlog die zij even zouden uitvechten om daarna de vrede weer snel te herstellen. "altijd iemands vader, altijd iemands kind," zingt Willem Vermandere in een wondermooi lied. Zoals Peter Kollwitz, zoon van de kunstenares Käthe die in de loopgraven van Diksmuide omkwam in de nacht van 22 op 23 oktober 1914.

Van Steenberge komt over zijn boek vertellen en vragen beantwoorden. Dick Gebuys leidt hem bij het publiek in en zal ook stilstaan bij het beeldenpaar van de 'Treurende Ouders' dat door Käthe ontworpen zijn plaats kreeg bij Peters graf op het kerkhof van Vladslo.

Datum: 29 maart 20.00
Locatie: Aula Bernardinuscollege
Akerstraat 95;
Heerlen

Svp wel plaatsen reserveren via secretaris@4en5meiheerlen.nl of lhjpalmen@gmail.com

Vrij entree; Aanmelden kan tot 26 maart a.s.

Voor meer informatie: Dick Gebuys, dick.gebuys403@kpnmail.nl 06-24709506


7-3-2017 - Café Mondiaal: kiezen voor de wereld

Op 7 maart organiseert Heerlen Mondiaal de 38 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
kiezen voor de wereld

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pel aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Het zal weinig mensen ontgaan zijn. De verkiezingscampagnes zijn in volle gang en de media berichten er veel over. Maar het aantal thema's rondom deze verkiezingen is vrij beperkt. Heerlen Mondiaal vindt dat veel van de zaken waar wij voor staan, maar weinig aandacht krijgen. Vandaar in deze Café Mondiaal het gespreksthema: 'kiezen voor de wereld'.

De centrale vraag is: 'Wat zeggen en/of vinden de (12) grotere politieke partijen van belangrijke mondiale onderwerpen?' We hebben het dan over vrede en veiligheid, energie en klimaat, milieu en duurzaamheid, tweedeling en armoede hier en elders, ontwikkelingssamenwerking, respect voor het anders zijn, vluchtelingen en migratie.

Er zal geen uitvoerige uiteenzetting plaatsvinden van wat de standpunten van de diverse partijen zijn, maar aan de hand van 25 tot 30 stellingen houden we de verschillende opties tegen het licht. Bij iedere stelling wordt aan de deelnemers de vraag voorgelegd bij welke partij of partijen horen deze standpunten?

En wat vinden wij van de verschillende voorstellen? Samen benoemen we kort en bonding de argumenten voor en tegen deze standpunten? Maken die de wereld meer bewoonbaar, veiliger, eerlijker, duurzamer? Wie hebben er belang bij bepaalde maatregelen? Herkennen wij ons in de keuzes? Kunnen wij op 'onze' terreinen een coalitie van partijen suggereren/aanwijzen? Enkele stem- en kieswijzers zullen ook de revue passeren. Al met al verwachten zo een gevarieerd en levendig gesprek.

Cafe Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal. Wim van Kempen verzorgt de korte inleiding. Hij licht de stellingen en standpunten van de verschillende partijen toe. Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

meer informatie kunt u terecht bij:

Wim van Kempen wimvankempen@kpnplanet.nl

Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com


1-3-2017 - Inkijk Maart 2017 Online

Door de INKIJK-redactie is het maart 2017 nummer online gezet.


21-2-2017 - Verkiezingen op komst, kan het u nog iets schelen ?

Hebben burgers nog wat in te brengen ? Maakt dat wat uit dan ?

Meldt u aan voor een informatiebijeenkomst:
- ja, burgers hebben wat in te brengen;
- ja, dat maakt iets uit;
- ja, dat zou u dus iets kunnen schelen.

Spreker en inleider van deze avond is Lucy Willems, docent geschiedenis en juriste.

Ze spreekt ongeveer één uur, waarna pauze en discussie.

Wanneer en waar ?

Dinsdag 21 februari 19.30 PiT-locatie Mijnzetellaan 2 te Heerlen

Graag aanmelden via: rvanderluer@gmail.com

Het evenement vindt doorgang bij voldoende deelname.

Wij vragen een kleine bijdrage van € 3,- aan de deelnemers.


18-2-2017 - Repaircafé Parkstad in Heerlen op nieuwe locatie

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 18 februari van 10.00 - 13.00 weer present in Heerlen en wel op een nieuwe locatie:

Sam Sam
Mijnzetellaan 2
Heerlen

Wat is de bedoeling ?
U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café samen met de deskundigen proberen te repareren.

De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal willen de vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat samen repareren leuk is, en vaak heel gemakkelijk.

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit
Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad in Transitie.

Bent u iemand die handig is in bijvoorbeeld het repareren van elektronica of elektrische apparatuur ? en wilt u ons team komen versterken ?

Kom gerust een kijkje nemen of neem contact met ons op, dat kan; telefonisch: 06-53562168 of via de mail; repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op onze website www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina onder repaircafeparkstad".

Kijk ook eens op de landelijke website, www.repaircafe.nl.


18-2-2017 - Startdag Vastenactie 2017

Voor de Parochies in Heerlen en Landgraaf is het vastenactieproject Nepal 'Bouw mee, Samen staan we sterk'

30 helpende handen uit Heerlen zijn naar Thali gereisd om daar, samen met de plaatselijke dorpsgemeenschap, een school te herbouwen voor de allerarmste kinderen.

Wilt u mee 'bouwen' en spreekt eigentijds vasten u aan, dan bent u van harte welkom op : Zaterdag 18 februari 2017 van 10.00-14.00 in de ontmoetingsruimte van de St.Josephparochie Dr.Cl. meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen.

Programma:
10.00 Ontvangst met koffie;
10.15 Opening en welkom;
10.30 Presentatie Vastenactieproject Nepal Toelichting en presentatie door Jeugdkring Chrisko uit Heerlen;
11.15 Korte pauze;
11.30 Eigentijds Vasten Toelichting door Eline Claassens, pastoraal werker;
12.15 Pauze met sobere lunch;
13.00 Met elkaar in gesprek gaan;
14.00 Afsluiting

Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden (dit i.v.m. de lunch) bij:

ajhouben@hetnet.nl of 045-5412448
hvrehen@ziggo.nl of 045-045-5322181

Wij hopen u dan te ontmoeten,
Namens Jeugdkring Chrisko, Vivian
Namens Missionair Overleg Parkstad, Ans Houben


17-2-2017 - Symposium voedselbossen Roermond

Op vrijdag 17 februari 2017 vindt er in het gebouw van LLTB aan de Steegstraat 5 in Roermond een symposium over voedselbossen in Roermond plaats. De entree is gratis.

Een voedselbos is een landbouwmethode die een gesloten systeem nabootst. Je maakt hierbij gebruik van hoge bomen, struiken, klimmers en kruiden. Op deze manier kweek je op meerdere niveaus, waardoor de totale productie per oppervlakte groter wordt dan wanneer je alles ver uit elkaar teelt. Natuurlijk is de productie per plant iets lager, maar je hoeft dus ook niet te dunnen om brekende takken of te kleine vruchten te voorkomen. Voedselbossen zijn op dit moment populair in Nederland, maar ze bestaan al duizenden jaren. (www.treehugger.com/green-food/2000-year-old . video.html)

Robert Knops zal er een workshop en lezing geven over de noodzaak en het ontwerpen van voedselbossen. Na afloop ben je in staat om er eentje aan te leggen. Hij heeft te weinig tijd om iedereen voldoende over soortkeuzes te leren, maar een kleine basis zul je zeker mee naar huis nemen.

Verder zal iemand anders voorbeeld projecten van duurzame landbouw laten zien en na afloop is er nog een paneldiscussie over voedselbossen.

Als je geïnteresseerd ben dan kun je je hier ervoor aanmelden: "http://www.nmflimburg.nl/symposium-voedselbossen".


14-2-2017 - Spirituele thema-avond - Hekserij

Regelmatig worden er spirituele thema-avonden en enkele open jaarfeesten gegeven binnen de Heksenketel en is een vast onderdeel van de activiteiten van de Heksenketel.

Op deze avond wordt er een lezing gegeven over hekserij. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Op dinsdag 14 februari om 20.00 (zaal open vanaf 19.45)

Kosten € 3,00 per persoon.

Vooraf aanmelden per mail: info@triple-goddess.nl


9-2-2017 - Café Mondiaal: Hoe dichten we 'de kloof' ?

Op 9 februari organiseert Heerlen Mondiaal de 37 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Hoe dichten we 'de kloof' ?

Deze editie begint om 19.30 en vindt deze keer plaats in De Opkamer van De Beerkompanie aan het Pancratiusplein 46 in Heerlen.

Er bestaan grote verschillen binnen onze samenleving en in de wereld op tal van terreinen: arm - rijk, wel of niet toegankelijke gezondheidszorg, opleiding en kennis, de politiek versus de burgers, enz. De laatste tijd wordt veel gesproken over deze verschillen: 'de kloof' die bestaat tussen bevolkingsgroepen in Nederland en in de wereld.

Maar wanneer is er sprake van een kloof of een maatschappelijke scheidslijn ? Bestaan er objec-tieve grote verschillen tussen de groepen ? Welke scheidslijnen hebben we in Nederland ? Zijn het harde grenzen, zoals het woord
'kloof' impliceert ?

In de eerste helft van de vorige eeuw hadden we de zuilen. Katholieken, protestanten, socialisten en liberalen hadden ieder hun eigen organisaties, kranten en omroep. Maar het verschil in inkomen en gezondheid tussen som-mige van die groepen was maar beperkt. Die zuilen bestaan eigenlijk niet meer ?

Nu zouden er scheidslijnen zijn tussen Nederlanders met een migrantenachtergrond en andere Nederlanders. Of tussen de 'elite' en het 'volk'. Hoe groot is de segregatie ? De mate waarin mensen zich identificeren met een van de onderscheiden groepen ? En de mate waarin het onderscheid tussen de groepen in de politiek en de media als zodanig wordt voorgesteld ?

Wat is er mis met scheidslijnen? Ze betekenen ongelijkheid, maar wanneer is die ongewenst? Beperken scheidslijnen de vrijheid ? Valt Nederland uit elkaar of geven de verschillen nu net kleur aan de samenleving. Leiden scheidslijnen vooral tot wantrouwen en conflict? Voelen mensen zich terecht niet meer vertegenwoordigd in de politiek? En hoe ver-schillend is het wereldbeeld van mensen ?

En dan de moeilijkste vragen: wat willen en kunnen we doen om scheidslijnen te voorkomen of minder scherp te maken? Ofwel: dichten we de kloof en zo ja, hoe moet dat ?

Cafe Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal. Rens Trimp, verzorgt de korte inleiding en Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

meer informatie kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com


7-2-2017 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 7 februari 2017 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803


4-2-2017 - African dance-night met Abou Diarra

THEATER LANDGRAAF presenteert i.s.m. Stichting Wereldmuziek in Limburg op zaterdag 4 februari 2017 vanaf 20.45 een African dance-night met Abou Diarra (Mali).

Abou Diarra is afkomstig uit Mali. Hij is een virtuoos op de Kamele N'goni, een snaarinstrument dat zijn ontstaan dankt aan de Mandingo jagers uit de Wassoulou regio. Ondanks de sterke invloed van de Malinese traditie en cultuur, is zijn stijl uniek. Hij reisde met zijn n'goni te voet van Bamako naar Abidjan, naar afgelegen dorpen en grote metropolen op zoek naar verborgen muzikale traditie en moderne grooves, die hij heeft samengebracht in zijn muziek.

Zijn bijnaam "Jimi Hendrix" heeft hij te danken aan zijn grote leermeester, de inmiddels overleden blinde n'goni virtuoos Vieux Kanté. Abou Diarra behoort tot de nieuwe generatie Malinese muzikanten en is momenteel in heel West-Afrika "hot". Sinds 2008 is Abou Diarra met grote regelmaat te zien tijdens concerten en festivals in Afrika en Europa. Eind 2016 is zijn inmiddels 3e cd Koya verschenen die hij zal presenteren in Theater landgraaf.

Line-up:
Abou Diarra - Kamele N'goni, zang
Moussa Koita - Gitaar, zang
Amadou Daou - Percussie

Video-links:
https://www.youtube.com/watch?v=BwKiqJ_wRro
https://www.youtube.com/watch?v=BQcaXjFF78M

Reserveren:
Reserveer: 045-5310929 entree: € 14,-

Roots eetcafé (18.30 - 20.00 uur) Afrikaans eten voor € 13,50 p.p.
Deelname alleen mogelijk via : reservering@swil.
(inschrijven t/m 1 februari)

African dance-night
En..na afloop natuurlijk weer verder swingen tijdens de African dance-night met d.j. Rik, le professeur d'ambiance.

Workshop
Workshop Kamele N'goni door Abou Diarra (13.30 - 16.00 uur)
Kosten: € 35,- (max. 10 deelnemers). Inschrijven: reservering@swil.nl.


1-2-2017 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In februari 2017 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Mozaïk:


Neem van thuis een tafeltje, krukje, schaal, hart, fotolijst of iets dergelijks mee.

Met deze workshop heeft u de mogelijkheid dit stuk op te pimpen.

Neem daarnaast ook van thuis mooie gekleurde tegels mee.

Wanneer: dinsdag 7 februari en dinsdag 21 februari
Tijd : 19.00 - 21.00
Kosten : € 4,00

Wandeling Zeswegen:


Speciaal voor de wandelaars onder ons die niet zo ver meer kunnen: 3 km wandeling door Zeswegen met aansluitend koffie en vlaai

Wanneer : woensdag 22 februari Vertrek : 13.00 Kosten : € 2,00

Carnavalsvakantie:


Van 27 februari t/m 3 maart hebben wij carnavalsvakantie.

Maandag 6 maart zijn wij weer open.

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij: Cindy 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Moeder Centrum de Heksenketel is ook te vinden op Facebook


1-2-2017 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

Naast de incidentele activiteiten heeft MoederCentrum De Heksenketel ook vaste activiteiten:

Maandag
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
11.00 - 15.00 Chinees dansen
12.00 - 13.00 Lunch
12.30 - 14.30 Computerles
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen
13.00 - 14.00 Meditatie en energetische reiniging

Woensdag
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch (laatste woensdag v/d maand wereldlunch)
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen
14.00 - 16.00 Knoppenproject (alleen op afspraak)

Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse Conversatie les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
11.00 - 12.00 Zumba/Body Fit 12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien 13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Vrijdag Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Wij zijn ook te vinden op: Facebook


1-2-2017 - Inkijk Februari 2017 Online

Door de INKIJK-redactie is het februari 2017 nummer online gezet.


1-1-2017 - Inkijk Januari 2017 Online

Door de INKIJK-redactie is het januari 2017 nummer online gezet.


Kerst en Nieuwjaarswens !

Het bestuur en de deelnemende organisaties van Heerlen Mondiaal wil iedereen:

Prettige Kerstdagen en een gelukkig en vreedzaam 2017 !!

wensen.


10-12-2016 - Dag van de Mensenrechten

Amnesty International afdeling Parkstad-Limburg organiseert in samenwerking met Heerlen Mondiaal de
Dag van de Mensenrechten .

Activiteiten in Heerlen:
14.00 : Schrijfmarathon in SCHUNCK* - Glaspaleis;
17.00 : Fakkeloptocht door het winkelcentrum van Heerlen;
18.00 : gezamenlijke maaltijd en aansluitend vervolg Schrijfmarathon tot ± 21.00 uur.

Marathonschrijvers gezocht
Brieven schrijven voor mensen die groot onrecht is aangedaan, dat doen honderdduizenden op 10 december.

Zij schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wie ze zijn of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen. Met succes: Gevangenen komen vrij, foltering stopt, onderdrukkende wetten worden aangepast en mensen voelen zich enorm gesteund.

De woorden van Albert Woodfox uit Amerika tonen hoe belangrijk dat is: 'De berichtjes vanaf de andere kant van de gevangenismuur vormden een enorme bron van kracht voor mij in mijn voortdurende strijd voor vrijheid.'

Doe dit jaar ook mee. Schrijf tegen onrecht !

Amnesty International en HeerlenMondiaal nodigen u van harte uit om vanaf 14.00 mee te schrijven in het Glaspaleis te Heerlen op de eerste verdieping naast Bagels en Beans. De schrijfmarathon wordt onderbroken door een fakkeloptocht door het winkelcentrum.

Om ± 17.00 start de traditionele fakkeloptocht op de Saroleastraat / hoek Van der Maesenstraat (winkelcentrum Corio Center en de Hema).

De fakkeloptocht voert door het winkelcentrum van Heerlen en geschiedt in stilte, slechts begeleid door het geluid van een trom. De tocht eindigt om ± 17:30 uur bij SCHUNCK* / Glaspaleis aan de Bongerd.

Aansluitende aan de fakkeloptocht wordt gezamenlijk een eenvoudige maaltijd gebruikt en vervolgens zal de Schrijfmarathon worden voortgezet.

Voor wie wordt dit jaar geschreven ?
- Schrijf voor de vrijheid van Shawkan uit Egypte;
- Schrijf voor gerechtigheid voor Annie Alfred uit Malalawi;
- Schrijf voor gerechtigheid voor Eren Keskin uit Turkije;
- Schrijf voor de vrijheid van Fomusoh Ivo Feh uit Kameroen;
- Schrijf voor de vrijheid van Giyas en Bayram uit Azerbeidzjan;
- Schrijf voor de vrijheid van Ilham Tohti uit China;
- Schrijf voor gerechtigheid voor de bewoners van Peace River Valley uit Canada;
- Schrijf voor de vrijheid van Johan Teterissa uit Indonesië;
- Schrijf voor gerechtigheid voor Máxima Acuña uit Peru;
- Schrijf voor gerechtigheid voor Edward Snowden uit de VS.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De universele verklaring is niet juridisch bindend, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als belangrijkste internationale standaard op het gebied van de mensenrechten.

Amnesty International werd opgericht in 1961 en streeft naar een wereld, waarin iedereen alle rechten geniet, die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.

De Schrijfmarathon vindt dit jaar in Nederland voor de vierde keer plaats. Vorig jaar werden er vanuit Nederland maar liefst 101.892 handgeschreven brieven verstuurd aan foute bestuurders of aan gevangenen. Alle brieven samen vormen een enorme vuist tegen onrecht. Want machthebbers staan liever niet te boek als onderdrukker, folteraar of tiran. Ook de brieven voor de slachtoffers zijn heel belangrijk. Te weten dat er mensen over de hele wereld voor je opkomen, geeft ze de kracht om vol te houden. Yecenia Armenta uit Mexico, die na de Schrijfmarathon van vorig jaar vrijkwam, liet ons weten: "Ik las de brieven. Ik las ze allemaal. De brievenschrijvers doen het mooiste wat ze kunnen: mensen in onrechtvaardige situaties helpen. Het voelt fantastisch". Armenta was zwaar gemarteld om haar een moord te laten 'bekennen'.

Via onderstaande link zijn de resultaten van vorig jaar te zien: http://schrijfmarathon.amnesty.nl/succes/

Voor meer informatie:

Kees van Veen (Amnesty International Parkstad) 06-42311835 of c.van.veen@home.nl

www.parkstad.amnesty.nl of http://schrijfmarathon.amnesty.nl


6-12-2016 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 6 december 2016 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803


5 - 15-12-2016 - In 2016 de derde editie van L1 Samen voor de Voedselbank

Op vrijdag 11 november is de actiecampagne van L1 Samen voor de Voedselbank 2016 van start gegaan. Ook dit jaar zetten wij ons in voor de Voedselbanken.

In Limburg zijn dat er zes: Landgraaf, Roermond, Venray, Peel & Maas, Venlo en Weert.

Samen met alle Limburgers gaat L1 van maandag 5 december tot en met donderdag 15 december zo veel mogelijk levensmiddelen inzamelen.

Het is toch onvoorstelbaar dat er momenteel in Limburg 1.400 gezinnen zijn die zelf niet in de eerste levensbehoeften kunnen voorzien ? Dit zijn maar liefst 3.000 personen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Bovendien voorzien de voedselbanken in Limburg drie gemeentes uit de Nederlandse armoede top 10, te weten: Heerlen, Kerkrade en Vaals. Daarom is het belangrijk om samen de handen in elkaar te slaan om in actie te komen voor deze mensen.

Boodschappenlijstje
Voor de actie L1 Samen voor de Voedselbank gaan we zo veel mogelijk pakketten inzamelen.

Welke boodschappen je moet doen om een pakket vol te krijgen is te zien op het onderstaande boodschappenlijstje, een lijstje dat in overleg met de zes voedselbanken in Limburg tot stand is gekomen en bestaat uit de producten waaraan het grootste tekort is.

Inzamelpunten in 2016
In Limburg zijn er maar liefst 42 Albert Heijn en 39 Jan Linders winkels waar de pakketten kunnen worden ingeleverd.

diverse vestigingen / filialen wordt ook speelgoed ingezameld !

Ook kun je naar de L1-studio komen, of je pakket tijdens de actiedagen afgeven bij de Voedselbankkaravaan.

Iedereen mag op deze tijdelijke inzamellocaties van de L1 Voedselbankkaravaan langskomen om de ingezamelde pakketten te brengen en eventueel bij de radioverslaggever toelichten hoe ze in de weer zijn geweest voor dit goede doel.

Organiseer een ludieke inzamelactie !
Wil jij samen met je collega's, vrienden, vereniging of school de actie 'L1 Samen voor de Voedselbank steunen ?
En heb je leuke, originele of sprankelende ideeën waardoor je zoveel mogelijk pakketten met lang houdbare producten kunt inzamelen ?

Meld je actie aan op: http://www.l1.nl/formulier/ik-meld-mijn-actie-aan

Kijk op: http://www.l1.nl/special/voedselbanklopendeacties om een idee te krijgen van alle lopende acties in Limburg.

Deel de actie
Praat mee over de actie en laat iedereen weten dat ook jij je inzet voor de actie L1 Samen voor de Voedselbank door het gebruik van #VB16 #L1 op Twitter, Facebook en Instagram.

Voor meer informatie: http://www.l1.nl/blog/voedselbank


1-12-2016 - Nieuwsbrief December 2016 Mondiaal Centrum Maastricht

Vandaag verscheen de December 2016 nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht.


1-12-2016 - Café Mondiaal: armoede uitroeien ?

Op 1 december 2016 organiseert Heerlen Mondiaal de 35 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Imimdra Marokko veraf of toch dichtbij ?

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

In het zuiden van Marokko, ten oosten van Agadir, de weg naar Ouarzazate, ligt ter hoogte van Taroudant het dorpje Imimdra. Aan de voet van de hoge Atlas in de Sous, een vergeten, gortdroge streek, waar de Berberbevolking een uiterst karig bestaan leidt en leeft van wat de natuur en bodem hen biedt. Het is niet te vinden op welke landkaart dan ook.

Al meer dan vijfentwintig jaar bezoekt Rietje Duineveld het dorp en zij heeft al die tijd mede zorg gedragen voor de bewoners. De eerste vijftien jaar op eigen initiatief, na 2005 is hiervoor de Stichting Imimdra in het leven geroepen. Ook in dit troosteloze oord heeft de vooruitgang - zij het schoorvoetend - haar intrede gedaan.

deze Café Mondiaal vertelt en toont fotografe Rietje de geschiedenis van de cultuur van een verstoten Berbervolk, dat lang geleden teruggedrongen werd van de vruchtbare vlakten naar de bergen en nog steeds, in haar beleving geminacht wordt door de Arabische bevolking die de grote steden en het vruchtbare land bevolkt.

In het gesprek daarna zal ook de relatie met Nederland aan de orde komen, inclusief de wortels en binding van de in Nederland wonende Marokkanen met hun thuisland.

Cafe Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door de Stichting Imimdra en HeerlenMondiaal. Rietje Duineveld verzorgt een korte inleiding. Een presentatie op authentieke muziek zal het geheel illustreren. Deze belooft erg mooi te worden omdat Rietje ook fotografe is. Er zijn ook mensen van de Marokkaanse gemeenschap in Heerlen uitgenodigd. Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale vraagstukken: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredes-vraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aan-wezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is meestal de eerste donderdag van de maand in café Pelt.

meer informatie kunt u terecht bij:

Rietje Duineveld duineveld.rietje@gmail.com of

Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com

Zie ook: Stichting Imimdra: www.imimdra.nl/ of HeerlenMondiaal: www.heerlenmondiaal.nl of www.facebook.com/heerlenmondiaal


1-12-2016 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

Naast de incidentele activiteiten heeft MoederCentrum De Heksenketel ook vaste activiteiten:

Maandag
10.00 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
11.00 - 15.00 Chinees dansen
12.00 - 13.00 Lunch
12.30 - 14.30 Computerles
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen
13.00 - 14.00 Meditatie en energetische reiniging

Woensdag
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch (laatste woensdag v/d maand wereldlunch)
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen
14.00 - 16.00 Knoppenproject (alleen op afspraak)

Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse Conversatie les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Zumba/Body Fit 12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien 13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Vrijdag Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Wij zijn ook te vinden op: Facebook


1-12-2016 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In december 2016 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Bloemen van stenen op planken:


Tijdens de workshop gaan wij aan de slag met een houten plank en met stenen. U kunt de stenen in willekeurige volgorde op de plank lijmen. U kunt bijvoorbeeld een bloemenprint maken, een zon of een woord of de naam van uw geliefde.

Wanneer : Donderdag 1 december 2016
Tijd : 13.00 tot 15.00 uur
Kosten : € 3,00

Wandeling Brunsummerheide:


Ook vandaag gaan we weer een gezellige wandeling maken, gekozen is er voor de Brunsummerheide. Van de heide in het najaar genieten is heerlijk, de rust en het ruisen van de bomen, de geluiden van de vogels en knarsen onder de voeten van gevallen blad en takjes. Hierna genieten van een heerlijke kop koffie of thee maakt het compleet.

Wanneer : Woensdag 7 december 2016
Tijd : 13.00 vertrekken

Papier mache kunstwerk maken:


Mooie kunstwerkjes maken met lijm en kranten reepjes. In elke vorm en maten.

Op dinsdag 15 december om 13.00-15.00 uur maken we het kunstwerk af.

Wanneer : Dinsdag 8 december 2016
Tijd : 13.00 - 15.00
Kosten : € 2,00

Kerststukje maken:


Wilt u een leuk kerststukje op tafel hebben staan ?

Kom dan bij ons een mooi stukje maken.

Neem een bakje of schaaltje mee.

Wanneer : Dinsdag 20 december 2016
Tijd : 10.00 - 12.00
Kosten : € 3,00

Kerstvakantie:


Van 23 december 2016 t/m 8 januari 2017 zijn wij gesloten. Op maandag 9 januari staan wij weer voor u klaar.

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij: Cindy 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Moeder Centrum de Heksenketel is ook te vinden op Facebook


1-12-2016 - Vlot gaat samenwerken met Leger des Heils

Afgelopen twee jaar is Vlot op zoek gegaan naar een sterke samenwerkingspartner. Ons 'Vlot' is immers een erg kwetsbaar vlot, met primitieve middelen en beperkte financiering. Bovendien viel voor het werkjaar 2016 een twee grote sponsoren weg. Die hadden ons voor drie jaar tot 2015 financiële steun gegeven, als nood-zakelijke aanvulling op de bijdrage van de gemeenten Heerlen, Maastricht en Onderbanken en de particuliere giften. Alleen Vlot is geen tijdelijk project en onze klanten zijn na die drie jaar niet verdwenen. Integendeel en de stuurlui van ons Vlot bestaan in meerderheid uit grijze mannen en vrouwen. Vitaal genoeg om menige uitdaging op te pakken, maar dat zal niet eeuwig duren. Kortom, we zagen onze toekomst flink bedreigd en overwogen al om onze werkzaam-heden in de loop van 2016 te beëindigen.

Hoewel er af en toe door de grote organisaties en ook niet betalende gemeenten sympathie werd geuit - dit geldt zeker als Vlot bereid was om een illegale klant over te nemen - kwam er geen enkele welzijns- of vluchtelingenorganisatie echt over de brug. Ook de nieuw aangesproken gemeenten hielden (tot nu toe) de beurs dicht. "Goed dat jullie er zijn, maar wij durven het niet aan en hebben genoeg aan onze eigen sores."

Wij waren en bleven het afvalbakje van veel menselijk leed, in hoofdzaak veroorzaakt door landelijk beleid. Uitgeprocedeerd op straat gezet, zwak in veel opzichten. En daar waar landelijke initiatieven wel een bijdrage leverden aan organisaties als de onze - denk aan het project Perspectief voor ex Ama's of het brood, bed, bad voorstel, sneuvelden deze allemaal vrij snel.

De enige uitzondering in de continuïteit van ondersteuning door een grote organisatie bleek het Leger des Heils Limburg. Deze stelde gratis maaltijden en brood ter beschikking, wilde voor ons op hun rekening een flat inrichten en huren en stelde hun facilitaire voorzieningen ter beschikking. Langzaamaan ontstond in de afge-lopen anderhalf jaar een band die niet was gebaseerd op het binnenhalen van een kleine stichting of het dumpen van klanten.

Integendeel de wil om het samen zoeken naar oplossingen groeide spontaan met de tijd. Beide organisaties hebben ook veel met elkaar ge-meen. De doelgroep toont veel overeenkomsten, zij het dat zwervers van het Leger des Heils meer rechten hebben dan onrechtmatig verblijvende vreemdelingen. Ook de stijl van werken vertoonde veel overeenkomsten: informeel, geen chique kantoren, een groeiende organisatie waar bij het doel en niet het geld voorop staat, de bereidheid om risicovolle projecten te ondersteunen , ook al zijn die verlieslatend. Kortom, de toenemende wederzijdse verkenning zowel op bestuurlijk niveau als in de uitvoering resulteerde in het definitieve besluit dat Vlot per 1 januari 2017 onderdeel wordt van het Leger des Heils.

Voor alle duidelijkheid de dienstverlening aan onze klanten blijft dezelfde of word zelfs ver-beterd. Ook de naamsbekendheid, het merk 'Vlot' zal blijven. We denken aan navolgende merknaam: 'Vlotteam, onderdeel van Leger des Heils Limburg'. Een nieuw logo verschijnt vanaf 1 januari op al onze publicaties. Wij blijven ook steunen op donaties en giften van particulieren, kerken, geloofsgemeenschappen. Met de subsidiërende overheden zal worden afgesproken dat zij hun financiële steun voortzetten. De juridische organisatie Vlot wordt omgevormd tot een fonds dat inspringt voor zaken die niet onder de subsidie vallen en de middelen van het Leger des Heils ten boven gaan. Denk aan eenmalige medische of psychiatrische kosten, kosten voor verwerven documenten, hulp bij terugkeer.

voor meer informatie: www.stichtingvlot.nl


1-12-2016 - Inkijk December 2016 Online

Door de INKIJK-redactie is het december 2016 nummer online gezet.


30-11-2016 - Bijeenkomst Werkgroep Groene Kanteling

Op woensdag 30 november van 19.30 tot 21.30 willen wij, de Werkgroep Groene Kanteling, bij elkaar komen.

Voor alsnog is de locatie: Verlengde Klinkertstraat 6 te Hoensbroek (nabij station).

De agendapunten:

- voorstellingsronde;
- welke initiatieven in het kader van duurzaamheid en transitie zijn er in Parkstad;
- wat gaan we ondernemen;
- contact met gemeenten in Parkstad;
- budget

Iedereen is van harte welkom !!

Zaterdag 5 november waren wij, Eliane Geron en Rene van der Luer, aanwezig als vertegenwoordigers van "Groene Kanteling" op de bijeenkomst van Parksjtad in Transitie (PiT).

Ons initiatief is warm onthaald en omdat wij goed bij elkaar passen heeft Parksjtad in Transitie ons onderdak aangeboden en wordt ons initiatief ingebed in de bestaande structuur: http://parksjtad.transitiontowns.nl/home/

Samen een duurzame streek creëren (tekst ontleend aan website van PiT)

Parksjtad in Transitie is een open platform dat met hulp van mensen met eigen inzicht, eigen wijsheid en eigen ervaringen een duurzame streek voor elkaar wil krijgen. We moeten niet wachten op toestemming van de overheid of van wereldleiders, we moeten het ZELF doen met elkaar. Laten we elkaar opzoeken en gelegenheden in de wijken creëren zodat we elkaar kunnen inspireren. We moeten weer de verbinding met elkaar aangaan om oplossingen met elkaar te bedenken. Dat hoeven geen grote oplossingen te zijn maar kleine oplossingen in je eigen streek, in je stad, in je wijk en in je huis: het kan overal. Dat is waar Transitiontowns voor staat. Transitiontowns daagt je uit om mee te denken en mee te doen. Om samen te werken aan het sociaal proces om nu al aanzienlijke verbeteringen aan te brengen hier in Parkstad. We staan voor een duurzame veerkrachtige streek die zin heeft in de toekomst. De toekomst van de burger, de toekomst van ons allemaal.

Met als toevoeging van Groene Kanteling: de energie omslag, weg van fossiel.

Heb je weinig tijd: je ideeën zijn welkom, anderen met meer tijd kunnen mogelijk plannen uitwerken.

Voor meer informatie of aanmelden: eliane.geron0@gmail.com

Facebook: Groene Kanteling (besloten groep: sluit je aan !)

Met groet en tot ziens,

Groene Kanteling , Eliane en René


26-11-2016 - Repaircafé Parkstad in teken van goede fietsverlichting

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 26 november van 10.00 - 13.00 weer present in:

Activiteitencentrum The Break
Schandelermolenweg 24
6415 GG Heerlen

Dit Repair Cafe staat in het teken van: "goed verlicht de weg op" in samenwerking met de ANWB Lichtbrigade.

Deze jaarlijkse campagne van de ANWB wijst fietsers in de herfst, als het eerder donker wordt, op het belang van goede fietsverlichting en biedt hun de mogelijkheid hun eigen fietslampen na te kijken, zodat ze straks goed zichtbaar zijn.

Dus kom langs bij onze Repair bijeenkomst en neem je fiets mee. Wij checken je verlichting en geven advies. Zolang de voorraad strekt monteren wij een gratis fietsverlichtingsset.

Dus wees er snel bij !

Natuurlijk zitten onze handige vrijwilligers weer klaar om samen met u uw kapotte of defecte spullen te repareren. Dus start de computer niet meer op of loopt uw naaimachine vast? Blijft het koffiezetapparaat lekken of zit er een gat in uw broek? Gun uw spullen een tweede leven !

Zo proberen wij, bij te dragen aan veiligheid onderweg en het kleiner maken van die als maar groeiende afvalberg door u bewust te maken dat defect niet kapot hoeft te zijn.

Al met al een goede reden om het repaircafé te bezoeken.

Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Tot ziens bij ons Repaircafé !!

Vrijwilligers !

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige mensen op het gebied van het repareren van elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die een keer in de maand ons team willen versterken, Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.

Meer informatie:

Voor vragen over of het aanmelden van bijv een reparatie kunt u contact opnemen telefonisch: 06-53562168 of via de mail: repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op onze website www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina onder repaircafepark stad".

Kijk ook eens op de landelijke website, www.repaircafe.nl.


7-11-2016 - Groene Kanteling sluit zich aan bij Parksjtad in Transitie

Tijdens Café Mondiaal met het thema "Actief tegen klimaatverandering" hielden Eliane Géron en René van der Leur een inleiding. Op deze avond gaven zij te kennen zich aan te sluiten bij Parksjtad in Transitie met de werkgroep "Groene Kanteling".

Hieronder stellen zij zichzelf voor:

Zaterdag 5 november waren wij aanwezig als vertegenwoordigers en initiatiefnemers van "Groene Kanteling". Onze namen zijn René van der Luer (68) en Eliane Géron (62), beide wonend in Hoensbroek en beiden zeer bezorgde burgers voor wat betreft klimaatverandering. Hieronder enige toelichting.

Eerst een inkijk in onze achtergrond.
Ik (René) ben al sinds mijn HBS-tijd (1960-1965) door een bevlogen leraar aardrijkskunde gewezen op de problematiek van overbevolking en milieuvervuiling. Dit is daarna steeds een item gebleven, waarover werd nagedacht en gediscussieerd. In het dagelijkse leven betekende dit al tientallen jaren, dat er bewust beperkt gebruik gemaakt werd van de auto, elektriciteit, hoeveelheid douchewater etc.

Sinds het rapport van de Club van Rome en vooral sinds de jaren na 2000 werd de omvang van de problematiek, m.n. de klimaatverandering, zodanig duidelijk, dat het gevoel ontstond, dat we het zo niet gingen redden.

Dit resulteerde in eerste instantie niet tot persoonlijke acties. Die volgden pas vanaf 2014, toen de pensioengerechtigde leeftijd in zicht kwam en ik zocht naar een zinnige invulling van de mij resterende jaren.

Door het lezen van het laatste boek van Naomi Klein (Nederlandse titel: No Time) raakte ik geïnspireerd om mij verder te verdiepen in het onderwerp klimaatverandering in brede zin, d.w.z. een symptoom dat past in een groter geheel van een verkeerd systeem. Daarna volgden boeken zoals Eerste Hulp bij Klimaatverwarring van Pieter Boussemaere, Revolutie met Recht van Roger Cox, de Twijfel karavaan van Jan Paul van Soest, de Laatste Uren van het Zonlicht van Thom Hartmann en andere artikelen en rapporten, zoals de Nederlandse samenvatting van het laatse IPCC-rapport.

Maar waar waren vervolgens de mensen in mijn omgeving (Limburg) die zich óók zorgen maakten en bezig hielden met genoemde problematiek ? Via contact met Urgenda kwam ik in contact met een bekende milieu-activist uit Roermond en al spoedig daarna liep ik rond op de eerste weekendbijeenkomst van een groep, die later als facebookgroep verder zou gaan onder de naam "de Nederlandse Klimaatbeweging", een verzameling van gedreven en goed onderlegde mensen, de meeste jong en bevlogen. Tijdens deze eerste bijeenkomst was ik de oudst aanwezige, hetgeen mij bij het tweede weekend bespaard bleef. Via deze groep komt heel veel relevante informatie binnen en wordt de kennis uitgebreid.

Met enkele mensen hebben we in de aanloop naar de klimaattop in Parijs, in de maanden oktober en november daaraan voorafgaand, de Klimaatfilmcyclus Limburg georganiseerd. In drie verschillende filmhuizen in Limburg (Maastricht, Roermond, Venlo) werd een drietal avonden gevuld met een lezing, gevolgd door een film over resp. de wetenschap, twijfel en verwarring en de oplossingen van klimaatverandering, waarvoor we vele gerenommeerde sprekers bereid vonden hun medewerking te verlenen. Deze avonden werden goed bezocht, maar de meeste bezoekers waren al bekend met het onderwerp en het kwam dus vooral neer op " preken voor eigen kerk".

In 2015 en 2016 heb ik samen met mijn echtgenote Eliane deelgenomen aan verschillende demonstraties ( FossielVrij Nederland, demonstraties tegen TTIP, Tihange, Monsanto, bruinkoolwinning in Garzweiler, bio-industrie, klimaatparade in Amsterdam). In de zestiger jaren waren we nog niet zover of niet geëngageerd, dus dit is een duidelijke inhaalslag.

Eliane heeft een commerciële achtergrond en is bedreven in het maken en onderhouden van contacten. Ook zij raakte in de ban van de problemen inzake klimaatverandering. Ze nam dus ook deel aan de activiteiten zoals demonstraties en de organisatie van de Klimaatfilmcyclus. Eliane is meer van de praktische aanpak, hetgeen mag blijken uit haar deelname aan Buurkracht Nieuw Lotbroek, waarbij het doel is om buurtbewoners voor te lichten en te laten deelnemen aan mogelijkheden op het gebied van energiebesparing. Daartoe worden er bijeenkomsten georganiseerd met voorlichting over isolatie, zonnepanelen etc. Bewoners kunnen vervolgens gezamenlijk offertes opvragen en opdracht geven tot het uitvoeren van energiesparende maatregelen.

Ook was ze actief bij de organisatie van De Dag van de Duurzaamheid in Heerlen (2016).

Klimaatverandering is nu en in de toekomst het grootste probleem waarmee de mensheid ooit geconfronteerd is. Alleen door verregaande en gezamenlijke inspanning van burgers, overheid, bedrijfsleven en ngo's kan worden getracht onze toekomst en die van komende generaties veilig te stellen.

In het voorjaar van 2016 werd door de Parkstadgemeenten Palet 3.0 gepresenteerd, waarin wordt aangegeven hoe Parkstad in 2040 100 % energieneutraal zal worden. In de Palet 3.0-flyer staat dat er een breed draagvlak noodzakelijk is om dit voornemen te doen slagen.

Ook volgens ons is vóór alles een breed burgerdraagvlak noodzakelijk voor het nemen van maatregelen. Wij hebben echter de indruk, dat er aan een breed draagvlak onder de burgers nog wel het een en ander schort. Vandaar het idee om te trachten een aantal mensen met enige kennis van en affiniteit met het onderwerp klimaatverandering bij elkaar te krijgen en een werkgroep te vormen. Ons doel is de kennis van klimaatverandering en van de urgentie van de te nemen maatregelen onder burgers te vergroten, maar ook om te komen tot concrete acties, zoals energiecoöperatie e.d.

Als je belangstelling hebt, meld je dan aan als belangstellende via: eliane.geron@gmail.com

Voor meer informati: http://parksjtad.transitiontowns.nl/


5-11-2016 - Samuel in the Clouds

België, 2016 / 70 minuten
Regie: Pieter van Eecke
Met: Samuel Mendoza e.a.

Filmhuis de Spiegel vertoont i.s.m. het Dutch Mountain Filmfestival op zondag 6 november om 14.00 en maandag 7 november om 20.00 de film Samuel in the Clouds.

Regisseur Pieter van Eecke is op zondag 6 november aanwezig voor de inleiding en het nagesprek.

Samuel in the Clouds laat indrukwekkend zien wat dikke klimaat­­rapporten niet lukt: de impact van klimaatverandering op het leven van de individuele mens, in dit geval een ski­lift­bediende bij een piste in de Andes. Er valt geen sneeuw meer, dus de lift staat stil. Regisseur Pieter Van Eecke: 'We kunnen klimaat­verandering wel begrijpen, maar het aanvaarden is bijna onmogelijk.'

Samuel is een oudere Boliviaanse man die op de Chacaltaya woont, een berg liggend bij de hoofdstad La Paz. Ooit was hier een prachtig skigebied. De gletsjer is inmiddels al lang niet meer besneeuwd, maar de bergtop levert nog steeds adembenemende vergezichten op die in deze film prachtig tot hun recht komen. De grote kracht van de film schuilt echter in deze boodschap: een groot maatschappelijk probleem wordt verbeeld op de persoonlijke schaal van deze eenzame man wiens leven totaal onzeker is geworden.

Samuel maakt dagelijks de urenlange tocht naar de top van de berg, maar wat bezielt hem? Hoewel er geen skiërs meer naar de berg komen, rijden er wel bussen met toeristen die de top van de berg willen bezoeken - ooit het hoogste skiresort ter wereld. De familie van Samuel runt het resort. Zou Samuel zich niet meer zorgen moeten maken over de toekomst van zijn familie? We zullen de antwoorden uit de beelden kunnen halen.

Voor meer informatie zie:

www.filmhuisdespiegel.nl

www.dmff.eu

http://samuelintheclouds.com/


5-11-2016 - Paulus Schäfer & Feigeli Prisor "De jonge virtuoos en de bescheiden meester."

Theater Landgraaf presenteert i.s.m.Stichting Wereldmuziek in Limburg een absoluut unieke combinatie. Nooit eerder traden deze twee grootheden van de gipsy swing op in deze samenstelling.

Tezamen met Wattie Rosenberg op viool, Sendelo Schäfer op ritme gitaar en tot slot Noah Schäfer op contrabas in Landgraaf !

Paulus Schäfer mag inmiddels gerust een oude bekende genoemd worden in Theater Landgraaf, in 2003, 2009 en 2012 zorgde hij reeds voor sensationele concerten met zijn fenomenale techniek als uniek handelsmerk.

Feigeli Prisor is na bijna een half leven excellent gitaar spelen een soort van levende legende geworden.

Trouw aan de eeuwenoude Sinti-traditie van het mondeling doorgeven van hun inspirerende, emotionele muziek kennen de meesten hem als een echte meester van de gipsy-gitaar die als geen ander zijn gevoel in de muziek kan leggen...

Een waar spektakel dient zich aan. vingervlugge technisch spetterende noten en passionele gevoelige snaren zullen uw oren verwennen en uw hart verwarmen.

Zaterdag 5 november 2016
Entrée: € 13,50
Aanvang: 21.00
Zaal open: 20.30


3-11-2016 - Café Mondiaal: armoede uitroeien ?

Op 3 november 2016 organiseert Heerlen Mondiaal de 34 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
actief tegen klimaatverandering

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Het klimaat verandert snel met veel ernstige gevolgen, overal op de wereld. Is het onvermijdelijk of onomkeerbaar? Zo nee, wat kunnen wij er nog aan doen ?

Bijna iedere maand worden er weerrecords gebroken: de warmste maand ooit gemeten, de natste maand, de droogste enz. Wereldbreed geldt dat ook voor de temperatuur op jaarniveau voor de afgelopen 15 jaar. Het klimaat verandert snel, sneller dan ooit in de geschiedenis. En inmiddels is ook algemeen aanvaard dat menselijk handelen de hoofdoorzaak is.

Klimaatverandering is vooral al merkbaar op het zuidelijk halfrond (onder andere via een ver-sterkte El Niño). Ook in onze streken wordt het duidelijk in de vorm van steeds vaker voor-komend extreem weer.

Het heeft even geduurd, maar nu is er eindelijk een wereldwijd besef onder politici dat er snel en meer maatregelen moeten worden getroffen dan in de afgelopen 40 jaar. Dit heeft in december 2015 geresulteerd in het Klimaatverdrag van Parijs.

De gemeenten van Parkstad Limburg hebben in 2016 ook een klimaatplan gepresenteerd. Hierin staan maatregelen beschreven om in 2040 100 % energieneutraal te zijn (Palet 3.0). Maar om dit te bereiken is vooral ook een breed draagvlak nodig onder burgers en bedrijfsleven.

Is dat draagvlak er al? Een klein deel van de burgers erkent dat de klimaatverandering een groot probleem is. Zij voelen ook de urgentie voor het nemen van vergaande maatregelen. Maar de meesten raakt het niet persoonlijk. Het dagelijkse leven gaat zijn gangetje en men heeft andere beslommeringen. De klimaatverandering wordt ontkend of men vindt dat het zo'n vaart niet loopt. Politiek en wetenschap zullen wel tijdig met een oplossing komen ? Maar het besef groeit dat de gevolgen niet ver in de toekomst liggen.

Een tot nog toe (te) kleine groep bezorgde burgers heeft het initiatief genomen om te pogen meer draagvlak voor maatregelen te krijgen. Zij willen de kennis over klimaatproblematiek maar ook de actiebereidheid onder burgers vergroten. Want verandering begint met weten !

Cafe Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal en enkele mensen die actief zijn op het gebied van klimaatverandering.

Eliane Géron en René van de Luer verzorgen de korte inleiding.

Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is meestal de eerste donderdag van de maand in café Frits Pelt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Eliane Géron, René van de Luer of bij Harrie Winteraeken:

Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com
Eliane: 06-45069408 eliane.geron@me.com
René: 06-16385351 rvanderluer@gmail.com

Zie ook: HeerlenMondiaal: www.heerlenmondiaal.nl of www.facebook.com/heerlenmondiaal


1-11-2016 - Wereldarmoededag 17 oktober 2016

De werelddag van verzet tegen armoede en uitsluiting stond in het teken van ontmoeting en het delen van kennis en ervaringen.

Iedereen werd welkom geheten, Stichting Buurt beheer Molenberg (SBM) bedankt voor hun gastvrijheid en bedankjes gingen ook uit naar de sponsoren voor hun financiële steun.

Het werd tijd om elkaar te begroeten en te ontmoeten. Dit deden we met de Ubuntu groet. (Ubuntu is een humanistische filosofie van de Bantoelanden ten zuiden van de Sahara.

Ubuntu gaat uit van "ik ben omdat wij zijn". Een mens wordt pas een mens door andere mensen. We zijn wie we zijn doordat we worden gezien, erkend en gerespecteerd door andere mensen.

De gemeenschap vormt de waarde van het individu en andersom, de gezamenlijke wijsheid overstijgt de individuele wijsheid, je bent verbonden met en afhankelijk van de ander om te kunnen bestaan.) Deze filosofie sluit nauw aan op de visie van de Vierde Wereld.

We begroetten elkaar met "ik zie je" waarop de ander antwoordde met "hier ben ik". Dat is nog eens wat anders dan elkaar gewoon gedag zeggen. Het leek erop dat men een opener houding kreeg om elkaar werkelijk te ontmoeten. In ieder geval was er een ontspannen sfeer geschapen.

Om in de Afrikaanse sfeer te blijven heeft Joze het "verhaal van de soepsteen" voorgedragen. Afrikanen zijn ware verhalenvertellers, dit om zo hun geschiedenis en hun ervaringen en kennis door te geven van generatie op generatie. Het verhaal van de soepsteen ging over eerlijk delen en het ondervinden dat er genoeg is voor iedereen waardoor vreugde en verbondenheid de plaats innam van op zich zelf zijn en ikke, ikke, ikke.

Na de heerlijke soep gemaakt door mensen van Radar was het tijd voor de vijf sociale debatten die afzonderlijk en tegelijkertijd in kleine groepjes werden gehouden.

Er was een mooie mix van mensen die in arm-oede leven, geïnteresseerden en beroepskracht-en uit voornamelijk de hulp/dienstverlening. Men had een open houding en er was al vlug het vertrouwen om kennis en ervaringen te delen, want alles wat je zei was goed daar werd geen oordeel aan opgehangen.

Tijdens de debatten werden knelpunten besprok-en, maar ook tips aangedragen voor verbetering-en en wat er zou moeten veranderen. Er was begrip voor elkaar, er was respect.

De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje en er werd nog nagepraat over hoe deze dag ervaren was. Iedereen was het er over eens dat dit een zinvolle, leerzame bijeenkomst was menigeen had er wat van opgestoken en meer inzicht gekregen in wat armoede met een mens doet.

De verslagen van de sociale debatten worden verwerkt tot een aanbevelingsnota, die nog dit jaar aangeboden worden aan Peter van Zutphen, wethouder van sociale zaken en welzijn, die on- danks zijn vol geplande agenda het toch belang-rijk vond om even aanwezig te kunnen zijn.

Hij gaf aan blij te zijn dat deze dag wederom werd georganiseerd om zo het armoede vraag-stuk onder de aandacht te brengen, waarmee een beroep wordt gedaan op de samenleving, maar uiteraard ook op de overheid.

Voor geïnteresseerden kan de nota opgevraagd worden bij ATD Vierde Wereld Zuid Limburg zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl


1-11-2016 - CETA en TTIP: schrap controversiële bepalingen !

Alle landen van de Europese Gemeenschap op een half na zijn akkoord gegaan met het CETA handelsverdrag met Canada. Wallonië zet de rest de voet dwars. Dit Waalse verzet komt aardig in de buurt van dat sympathieke Gallische dorpje even voor het jaar nul. Daarbij staat Wallonië niet alleen, overal is er forse oppositie en protest tegen CETA en TTIP.

De voorstanders van CETA schermen met miljarden voordelen voor alle partijen door het wederzijds schrappen van invoerrechten. Dat die miljarden invoerrechten ook inkomsten zijn voor de overheden waarbij het achterwege blijven leidt tot bezuinigingen of belastingverhoging, is blijkbaar een ondergeschikt puntje.

Ongebreidelde productie en vrijhandel zijn niet meer in deze tijd. Tegenwoordig dienen deze te gebeuren onder de internationale overeenkomsten en voorwaarden van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Handelsverdragen zoals CETA en TTIP zouden dat moeten ondersteunen en niet ondermijnen.

Zeer controversiële bepalingen van CETA en TTIP zijn de mogelijkheden die multinationals krijgen om schadeclaims in te dienen bij aparte tribunalen, die los staan van de rechterlijke macht. De schadeclaims, die gemakkelijk kun-nen oplopen tot miljarden, kunnen voortkomen uit overheidsbeleid dat hun winstkansen kan verkleinen.

Nu is er veel op- en aan te merken op overheidsbeleid, maar dat staat wel onder democratische controle. En ook al zijn het politieke keuzes, de meeste beslissingen worden genomen na afweging van alle maatschappelijke belangen. En onze rechtelijke macht toetst aan democratisch tot stand gekomen wetten.

CETA en TTIP ondergraven grondbeginselen van onze rechtstaten. Deze grondbeginselen mogen niet worden doorkruist door bevoegdheden te geven aan oncontroleerbare tribunalen, waarvan niet duidelijk is hoe zij argumenten toetsen en hierop beslissen. Het mag niet zo zijn dat bijvoorbeeld overheidsmaatregelen ten behoeve van milieu, klimaat of volksgezondheid opzij worden gezet voor de winst van multinationals.

Als CETA en TTIP zo veel voordelen bieden, waarom schrapt men dan niet die controversiële bepalingen? Is dat stijfkoppigheid van de onderhandelaars die voor de volle winst gaan? Is 'grotendeels' niet ook een mooi resultaat? Of zijn er andere belangen ?

Het wantrouwen tegen multinationals is terecht groot. Zij blijken te vaak te staan voor ongecontroleerde macht, eigenbelang en belastingontwijking.

Winteraeken
Voorzitter HeerlenMondiaal.

Reactie op berichten DDL en LD 22-10-2016.


1-11-2016 - De WERELD achter ons VOEDSEL

Kunnen we op een duurzame manier de groeiende wereldbevolking voeden in harmonie met de natuur en de draagkracht van de aarde ? Deze vraag staat centraal in het boek:'De WERELD achter ons VOEDSEL'.

In 'De WERELD achter ons VOEDSEL' wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de wereldvoedselvoorziening en hoe deze zich ontwikkelt, nu en in de toekomst. In samenhang bezien wordt zo inzichtelijk waar het in essentie mis gaat en belangrijker nog, hoe het anders zou kunnen. Er zijn geweldige mogelijkheden om veel meer mensen te voeden met eenzelfde niveau van productie van gewassen; door het tegengaan van verspilling, het veranderen van eetpatronen en het voorkomen dat de productie van biobrandstoffen ten koste gaat van de voedselvoorziening.

'De WERELD achter ons VOEDSEL' is rijk geïllustreerd en bevat veel cijfers en informatie over de belangrijkste knelpunten en mogelijk-heden om het recht op genoeg voedsel voor iedereen te garanderen.


1-11-2016 - Teken voor een referendum over TTIP en CETA !

De 'vrijhandelsverdragen' TTIP en CETA bedreigen de democratie.

Grote bedrijven kunnen overheden aanklagen voor speciale tribunalen als deze democratisch beleid aannemen dat de kansen van het bedrijf op winst aantast. Dit kost de belastingbetaler soms miljarden euro's.

Europa moet de vaak slechtere Amerikaanse en Canadese standaarden op het vlak van arbeid, sociale bescherming, milieu, dierenwelzijn en consumentenbescherming accepteren. Dan voeren wij hun wetgeving in Europa in zonder dat burgers of parlementen daar nog iets over te zeggen hebben.

De onderhandelingen zijn geheim.

Wij burgers hebben bij dit alles het nakijken.

Daarom willen we een referendum !

Ondersteun je dit, teken dan de petitie op: https://ttip-referendum.nl/

Voor meer informatie en uitleg:

https://ttip-referendum.nl/

http://ttipalarm.nl/


1-11-2016 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 1 november 2016 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803


1-11-2016 - Inkijk November 2016 Online

Door de INKIJK-redactie is het november 2016 nummer online gezet.


29-10-2016 - Repair Café Parkstad komt naar Bocholtz

Goed verlicht de weg op !!

In samenwerking met de ANWB Lichtbrigade staat deze repair bijeenkomst in het teken van 'Goed verlicht de weg op'. Deze jaarlijkse campagne wijst fietsers in de aanloop naar de winter op het belang van goede fietsverlichting en biedt hun de mogelijkheid hun eigen fiets-lampen na te kijken zodat ze in het verkeer goed zichtbaar zijn.

Kom 29 oktober tussen 10.00 en 13.00 op de fiets naar Dienstencentrum Op de Boor in Bocholtz. Wij checken je verlichting en geven advies. Wees er snel bij want wij monteren - zolang de voorraad strekt - een gratis fietsverlichtingsset op je fiets !

Natuurlijk zitten onze handige vrijwilligers ook weer klaar om je defecte spullen te repareren. De enthousiaste vrijwilligers zijn o.a. computer-mensen, elektriciens en zeer ervaren naaisters. Er is gereedschap en materiaal (geen onderdelen) aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. En het leuke is, u blijft erbij, want samen repareren is gezelliger en je leert ervan. Zo proberen wij bij te dragen aan veiligheid onderweg en het kleiner maken van die als maar groeiende afvalberg door u bewust te maken dat defect niet kapot hoeft te zijn. Al met al een goede reden om het Repair Café te bezoeken.

Dus start de computer niet meer op of loopt uw naaimachine vast? Blijft het koffiezetapparaat lekken of zit er een gat in uw broek? Gun uw spullen een tweede leven. En wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, ook als u niets hebt om te laten repareren bent u van harte welkom, koffie en thee staan klaar.

Voor meer informatie: www.repaircafeparkstad.nl


29-10-2016 - Reisje naar Brussel

Op zaterdag 29 oktober 2016 organiseert de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad een reisje naar Brussel.

Het reisje komt in het kader van de samenleving tussen Autochtonen en Allochtonen. Mensen met verschillende achtergronden samen laten reizen is de doelstelling.

REIZEN bevorderen de samenleving. Het doel van deze reis is ook nieuwe verbindingen maken in de samenleving. De afstand tussen de burgers neemt toe en de multiculturele samenleving wordt negatief beoordeeld. Je ziet dat heel veel groepen mensen (Moslims, Christenen, Turken, Antillianen, Marokkanen, Nederlanders,etc.) in hun eigen omgeving blijft en zich niet mengen in de samenleving. Stg.ICMP levert een bijdrage aan het vormgeven van burgerparticipatie en bevorderen van de multiculturele samenleving in parkstad .Om burgers en maatschappelijke organisaties in de toekomst te betrekken bij het beleid wordt een agenda ingesteld.

Kosten: € 14,00 per persoon.

Vertrekplaats: Achterkant van het NS Station Heerlen (Spoorsingel).

Vertrektijd: 08.00
Tijd terug : 18.00 vanuit Brussel

Iedereen is welkom !!!

Aanmelden : Vanaf 22 oktober via: 06-33929276 of sicmp@yahoo.com


22-10-2016 - Stop foute handelsverdragen Manifestatie voor duurzame en eerlijke handel

De Nederlandse regering staat op het punt allerlei foute handelsverdragen te tekenen. TTIP, CETA en TiSA zetten onze toekomst op het spel. Sluit je aan bij onze beweging en kies voor een duurzame economie, echte banen en veilig voedsel, boven de belangen van grote bedrijven.

Kom op 22 oktober naar het Museumplein in Amsterdam, want NU kun jij deze foute handelsverdragen nog stoppen.

Wat staat er op het spel ?

Wij moeten ons NU laten horen voor een duurzame en eerlijke economie.

TTIP is het vergaande handelsverdrag met de VS, dat de toekomst van ons voedsel, klimaat en werk bedreigt. Over TTIP wordt achter gesloten deuren onderhandeld. Het verzet groeit nog steeds, TTIP wankelt en wij kunnen de genadeslag geven.

CETA is de Canadese variant van TTIP, en staat op het punt getekend te worden. CETA bedreigt op dezelfde manier onze economie en democratie. Daarnaast is CETA TTIP via de achterdeur, want 80% van de Amerikaanse bedrijven zit ook in Canada en kan dan zo tóch Europa in komen.

TiSA is een internationaal dienstenverdrag, dat onze zorg en ons onderwijs, onze energie en ons water in de uitverkoop doet. TiSA levert onze publieke diensten uit aan de markt.

Kom met ons in actie. Als we deze foute handelsverdragen NU niet stoppen, schrijven multinationals ons de wet voor. Kom op 22 oktober naar het Museumplein in Amsterdam en stop foute handelsverdragen.

Deze demonstratie wordt onder andere georganiseerd door de FNV, Greenpeace, Transnational Institute, foodwatch, SOMO en Milieudefensie.


9-10-2016 - Dag van de Duurzaamheid

De wijkverenigingen van Heerlerbaan en Douve Weien-Caumerveld organiseren op zondag 9 oktober voor de tweede keer een "Dag van de Duurzaamheid" voor heel Parkstad Limburg.

Samen met de organisaties De Seizoenen, Hoeve Corisberg, Parksjtad in Transitie, Buurkracht, gemeente Heerlen en Benzenrader-hof is een leuk en informatief programma opgezet voor jong en oud.

Centrale plek voor alle activiteiten is Hoeve Corisberg en het programma begint om 11:00 en eindigt om 16:00.
Wethouder Jordy Clemens zal om 12.00 de officiële opening verrichten.

Wat is er te doen ?

- Repair Café: breng je eigen kapotte spullen mee. Misschien dat ze gerepareerd kunnen worden, goedkoop en duurzaam.
- Elektrische auto's: stil, zuinig, maar ook betaalbaar ?
- Elektrische fietsen: makkelijk in onze regio met al die heuvels.
- D'r Greeny on tour: adviezen over duurzaamheid.
- Natuur workshops:
  11:15, Braakballen uitpluizen.
  12:15, Kaas maken.
  14:15, Waterbeestjes vangen.
- 13:30, Workshop Rocket Stove: maak in een dag je eigen rocketstove.
- 11:15/14:15, Rondleiding Hoeve Coris-berg: wolvarkens als schaapjes.
- 11:15/14:00, Energie uit de grond: workshop en aansluitend fietstocht langs woningen met bodemenergie, zonnepanelen en
   mijnwater.
- 13:00/15:00, Prijsuitreiking: werkblad voor de basisscholen.
- Workshops:
12:15, Djembé spelen.
13:15, Zonnepanelenproject Heerlen.
13:45/15:30, Buurkracht, elektriciteit besparen.

China en Amerika doen mee, U ook ?

In Parijs is eind vorig jaar door bijna 200 landen afgesproken om samen maatregelen te nemen om voor zover nog mogelijk de temperatuur-stijging op aarde door de klimaatverandering onder de 2 graden, bij voorkeur zelfs onder de 1.5 graad te houden. Het verdrag moet door de nationale regeringen van de afzonderlijke landen worden geratificeerd. Enkele dagen geleden hebben China en de VS dit gedaan. Deze twee landen zorgen voor circa 38 % van alle broeikas-gassen. Dus na deze reuzenstap zullen naar verwachting ook andere landen snel tot ratificatie overgaan.

En wat doen wij als burgers ? Wachten we tot onze regering wetten uitvaardigt of subsidie geeft ? Of gaan we aan de slag daar waar we kunnen ? Dan moet je wel weten wat je kunt doen en , even belangrijk, wat je kunt laten.

De dag van de duurzaamheid, zondag 9 oktober, is de kans om hierachter te komen.


6-10-2016 - Nieuwsbrief Raad van Kerken!!

Vandaag verscheen van de Raad van Kerken Parkstad de 4 nieuwsbrief van 2016.


6-10-2016 - Werelddag van verzet tegen extreme armoede

KOM, ONTMOET, LUNCH EN DEBATTEER MET ONS MEE

'Armoede is een collectief probleem.' 'Door armoede wordt mensen onrecht aangedaan.'
'Armoede is een schending van de rechten van de mens.

Ook u zegt: "Stop armoede nu" ?

Laten we elkaar ontmoeten en onze krachten bundelen in het kader van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting op 6, 15, 16 en/of 17 oktober.

Dit jaar wordt zoals in voorgaande jaren in Heerlen, met medewerking van Heerlen Mondiaal, de Andreasparochie en de werkgroep "Samen aan de slag" van het Platform Armoede Heerlen op een geheel eigen wijze invulling gegeven aan deze dagen.

Donderdag 6 oktober om 19.30: Café Mondiaal in Café Pelt, Pancratiusplein 48. Thema-avond over armoede hier en wereldwijd;
Zaterdag 15 oktober om 18.00: viering St. Andreasparochie, Palestinastr. 326;
Zondag 16 oktober om 10.30: viering St. Andreasparochie.
Na de viering willen we u graag ontmoeten bij een kopje koffie en een stukje gebak. Er zal een infostand zijn met boeken en kaarten, en creaties van de diverse workshops van mensen van de Vierde Wereld.
Maandag 17 oktober van 11.00 tot 16.00, Broederhuis, Kerkraderweg 9 te Heerlen.
Deze dag staat in het teken van gelijkwaardige ontmoeting en het uitwisselen van kennis en ervaring.

Samen met Kredietbank, Bureau Cliëntentelefoon, Gemeente Heerlen en ervaringsdeskundig-en willen wij met U praten over:

1.De belevingswereld van de mensen die in armoede leven;
2.Uitwisseling van tips en trucs van de ervaringsdeskundigen;
3.Hoe "werkt" de wettelijke regelgeving (Sociale dienst ?);
4.Wat zijn de ervaringen met de schuldhulp-keten;
5.Stellingen/opdrachten.

Rond 12.00 is er een minimalunch verzorgd door Radar. De workshops worden 2 keer drie kwartier, vanaf 13.00 tot 15.00 uur, gehouden en we sluiten de dag af tussen 15.00 en 16.00 uur met een hapje en een drankje.

Doe mee en meld je aan vóór maandag 10 oktober via armoedeoktober@gmail.com of 045-5723372.

Geef 2 workshops aan waaraan je wilt deelnemen en of je mee wilt lunchen.

Voor Café Mondiaal en de viering in de St. Andreaskerk hoef je je niet aan te melden.

Voor meer info zie:

www.sintandreas.nl;
www.heerlenmondiaal.nl; of
www.atd-vierdewereld.nl/waar-zijn-wij/groep-zuid-limburg/ ; of

045-5325092.De tekst "Waar mensen .." is in het marmer gebeiteld op het Plein van de Mensenrechten in hartje Parijs.


6-10-2016 - Café Mondiaal: armoede uitroeien ?

Op 6 oktober 2016 organiseert Heerlen Mondiaal de 33 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
armoede uitroeien ?

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Op 17 oktober is Wereldarmoededag of meer precies de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Kunnen we armoede uitroeien, zoals de pest of de pokken ? Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld ? Het lijkt een weinig realistische opgave. Maar toch ?

Op dit moment is de hulp aan armen absoluut onvoldoende om de armoede grootschalig te beëindigen. Het karige minimuminkomen plus enkele toeslagen houden de mensen arm.

Hoe nuttig ook, de voedselbank, kledingbank en meubelbank bieden wel hulp maar geen perspectief. Mensen die in de schuldsanering zitten, worden zo wel van hun schulden afge-holpen, maar moeten enkele jaren van ? 20 - 30 per week rondkomen, in een samenleving waar het tienvoudige voor een gezin géén vetpot is.

Ook op wereldschaal kan ontwikkelingshulp weinig meer bieden dan een druppel op een gloeiende plaat. En toch, er is geld genoeg. Maar zowel in Nederland als in de hele wereld is de rijkdom verschrikkelijk scheef verdeeld.

Wat zal wat anders moeten gebeuren ? Eerlijk delen ? Eerlijke handel ? Eerlijke verdeling van voedsel en hulpbronnen ? Kwijtschelding van schulden van ontwikkelingslanden? Einde aan de corruptie? Solidariteit in plaats van een kapitalistisch systeem ?

Werk voor iedereen tegen een fatsoenlijk loon, waar je een gezin van kan onderhouden, en goede arbeidsomstandigheden. Een hogere uitkering voor mensen die niet kunnen werken (basisinkomen)? Een coulantere schuldhulp-verlening voor mensen die buiten hun schuld om in de problemen zijn gekomen (en niet een hulpregeling die het aantrekkelijk maakt om schulden te maken).

En hoe bereik je die situatie? Dat de rijken hun rijkdom delen ? Hoe beëindig je de inhaligheid en overvloedige levensstijl ten gunste van arme medemensen ? Welke andere voor- en nadelen heeft een meer gelijkmatige verdeling van welvaart ? En kan dat inclusief een duurzame wereldsamenleving die geen roofbouw pleegt op de toekomst ?

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal en ATD Vierde Wereld. Marion Braad van ATD en Rens Trimp van HeerlenMondiaal verzorgen een korte inleiding.

Ook worden mensen uitgenodigd van Platform Armoede Heerlen.

Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken: hwinteracken@hotmail.com

Zie ook: HeerlenMondiaal: www.heerlenmondiaal.nl of www.facebook.com/heerlenmondiaal


4-10-2016 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 4 oktober 2016 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan .

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803


1-10-2016 - Keulen: brede coalitie bouwt massaprotest tegen TTIP door: Janneke Prins

Omdat er zoveel mensen zijn komen opdagen, komt de demonstratie tegen TTIP en CETA in Keulen maar langzaam op gang. We moeten zeker twee uur wachten na het startsein van de demonstratie, voordat we kunnen gaan lopen. Later horen we dat de route aangepast moest worden vanwege de hoge aantallen demonstranten, namelijk 55.000.

Met een groep Palestina- en milieuactivisten zijn we op 17 september vanuit Zuid-Limburg naar Keulen gereden om mee te doen aan het protest. Op weg naar het centrum, deelt een lerares van midden veertig haar gedachten: 'Regeringsleiders op de EU-top in Bratislava vragen zich af waarom wij ze niet meer vertrouwen. Tja, dat komt door hun politieke keuzes zoals TTIP.' De lerares is lid van Die Linke maar loopt vandaag mee met de lerarenvakbond.

Aan de andere kant van de Rijn verzamelen de demonstranten op een groot plein. We kunnen de speeches van coalitiegenoten niet goed horen omdat we te ver van het podium staan. Gedurende het wachten totdat we eindelijk kunnen lopen, blijkt vooral uit de diverse gesprekken met onze omstanders hoezeer deze demonstranten het een vanzelfsprekendheid vinden om hier te staan. Ze spreken hun verbazing uit als we vertellen dat we als Nederlanders een beetje jaloers zijn op de brede samenwerking tussen Duitse milieuorganisaties, vakbonden, kerken en linkse partijen tegen TTIP en CETA.

Ondertussen komt van een geluidswagen een flard van een Attac-speech voorbij. De spreker maakt de slogan van politieke leiders 'dat alles straks beter wordt met TTIP en CETA' belachelijk. Vrijhandel is volgens hem de oorzaak van de huidige problemen zoals de 'ökologische Wahnsinn'. Zijn gevolg draagt borden waarop staat: 'De wereld is geen handelswaar'. Als we om half drie de brug op kunnen, komt de spirit tijdens het lopen van een klein groepje meiden die met te hese stem proberen hun leus 'Stopp TTIP, und CETA' in te zetten. Ze houden het honderden meters vol en zo volgen toch een tiental omstanders. Journalistiekstudent Jana is een van deze sfeermaaksters. Ze vertelt dat ze op eigen houtje uit de buurt van Dortmund naar de actie is gekomen. Hier ontmoette ze anderen die ook alleen waren gekomen.

Haar grootste angst rondom TTIP is de oncontroleerbaarheid van de rechtsgang rondom ISDS. 'Wij als belastingbetalers kunnen straks opdraaien als de grote bedrijven hun verwachte winst mislopen. Die gaan dan naar speciale rechtszalen, die niet gebaseerd zijn op onze wetten, om hun gelijk te halen.' Ze hoopt dat de demonstraties in heel Duitsland de SPD-leden zullen steunen, die op maandag stemmen over of ze voor of tegen TTIP en CETA zijn. Zelf stemt Jana op Die Linke.

In de demonstratie dragen mensen roze en zwarte vlaggen met 'Stoppen Sie CETA und TTIP'. Ook verkeersborden van steden tegen TTIP zijn populair. We zien niet alleen Duitse steden voorbij komen, maar ook Liège en Barcelona. Ook zijn velen in de creatieve pen gekropen en lopen met zelfgemaakte borden met teksten als: 'USA = paradijs voor brievenbusmaatschappijen' en 'CETA = blanco cheque'.

Op de terugweg naar Maastricht liften studenten Stella en Katha met ons mee. Katha vertelt dat ze zag hoe er toch een groepje rechtse nationalisten heeft geprobeerd om mee te lopen. We spreken even over hoe goed het is dat de landelijke coalitie Campact de AfD al een paar weken officieel had geweigerd als deelnemer. Maar dat het tijdens de actie zelf natuurlijk zaak is om dit soort eventuele 'spontane' acties te verhinderen. De nationalisten zijn dan ook de demonstratie uitgezet.

Nederlandse media bagatelliseren momenteel de schaal van de protesten. In heel Duitsland gingen meer dan 300.000 mensen de straat op tegen de vrijhandelsverdragen.


1-10-2016 - 'Vrede verbindt': impressie van het gesprek van het 32ste Café Mondiaal

    

Het gespreksthema van de 32ste aflevering van Café Mondiaal was in Café Pelt op donderdag 1 september 'Vrede verbindt'. 'Vrede verbindt' is het thema van de Vredesweek 2016 (17 - 25 september). Hoe moeten we 'vrede' in deze tijd uitleggen en inhoud geven ? Is vrede alleen geen oorlog of geweld ?

We zoeken naar 'bespreekbare oplossingen' voor het beheersen en beslechten van conflicten (in het klein en in het groot), naar 'gemeenschappelijk denken' en relativeren.

Hier volgt de inleiding van Harrie Winteraeken, aangevuld met opmerkingen gemaakt tijdens het gesprek.

Het omgekeerde van 'Vrede verbindt' gaat ook wel eens op. Vijandschap verbindt: de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden. Er is veel verdeeldheid in onze samenleving.

Er zijn veel conflicten en oorlogen in de wereld. Tegenhangers van vrede zijn haat, woede, onvrede, discriminatie, mishandeling, enz. Die worden vooral uitgeoefend op mensen die op een bepaalde mate van afstand staan. De tegenstander hou je op afstand. Ik - jij, mijn groep - die anderen, die vreemden. Er wordt een verschil gecreëerd, een onderscheid gemaakt, afstand, tegenstellingen enz. En dit alles, de verharding van de samenleving is een heilloze weg.

Vrede verbindt, verkleint afstand. Zo gauw mensen / groepen elkaar beter kennen, intensief contacten onderhouden, handel drijven, na tot elkaar staan, dan hebben zware conflicten minder kans.

Vrede is een randvoorwaarde voor ontmoeting, voor diepere contacten. Drie voorbeelden: ten eerste de Olympische Spelen waar landen en sporters bij elkaar komen. Op dit strijdtoneel heerst geen geweld. Vredelievende landen ontmoeten elkaar. Maar ook in de miljoenen huiskamers wordt de sport gewaardeerd.

In Brunssum hadden we verleden maand de Parade. Vertegenwoordigers uit veel landen kwamen hier dansen. Mijns inziens ook een voorbeeld van vrede die verbindt.

En enkele felle tegenstanders van de komst van het asielzoekerscentrum in Brunssum zijn met hun burgemeester Luc Winants naar vluchtelingen -kampen in Libanon geweest. Wat ze daar gezien hebben, heeft hun mening volledig veranderd.

'Vrede verbindt' lijkt een dooddoener, maar kunnen we deze verbindende vrede daad-werkelijk meer in de praktijk brengen ? Veraf en dichtbij ?

Waar oorlog is, lijkt streven naar vrede vanaf veraf voor ons burgers onbegonnen werk. Persoonlijke contacten zijn moeilijk te leggen. Het Vredesplatform Heerlen heeft dat via Facebook in Syrië geprobeerd, maar er zijn onoverkomelijke taalproblemen. We kunnen ook niet zelf tussen de vechtende partijen in gaan staan. Maar kunnen we wel onze stem laten horen, afkeurend richting oorlogvoerenden en bemoedigend naar vredesstichters.

Ik verwijs naar de (klassieke) vredesbeweging met haar activiteiten. Waarbij men ook invloed uitoefent op (conflict)partijen dichterbij. Ik denk aan oorlogen en conflicten waar Nederland zelf bij betrokken was/is en waar we onze ministers benaderden met brieven, petities e.d. De tijd van de grote vredesdemonstraties ligt al ver achter ons, maar activisme en demonstraties zijn nog steeds invloedrijk, vooral omdat de doelen en verbindingen vaak wereldwijd zijn. Dat geldt ook voor actie voeren via AVAAZ of als consumenten producten boycotten.


1-10-2016 - Milieuruimte vliegveld Beek benutten ?

Reactie op DDL en LD 29-9-16: maak van MAA partner van Schiphol.

Gedeputeerde Twan Beurskens (VVD) wil dat Maastricht-Aachen-Airport door samenwerking tussen beide vliegvelden na Schiphol de belangrijkste luchthaven voor vracht van Nederland wordt. Volgens hem is bij vliegveld Beek hiervoor nog voldoende milieuruimte: "Laten we die dan benutten."

Hoezo 'voldoende milieuruimte'? Zuid-Limburg heeft te kampen met ernstige luchtvervuiling (NO2 en fijnstof) die jaarlijks honderden mensen het leven kost. Onze atmosfeer is bezoedeld met vervuilende stoffen en CO2 waardoor we met rasse schreden een klimaatverandering tegemoet gaan. 'Minder vervuiling' zou het credo van de provincie moeten zijn !

Maar blijkbaar moeten we nog meer lucht-vervuiling accepteren en hiermee toegeven aan de chantage van milieuvijandige economische groei. De Provincie Limburg is ongeloofwaardig als ze preekt over duurzaamheid en tegelijkertijd onze gezondheid verder verkwanselt. De provincie heeft zich de financiële molensteen van vlieg-veld Beek zelf omgehangen en nu is de eigen boekhouding voor de provincie belangrijker dan het welzijn van de burgers.

Harrie Winteraeken
voorzitter HeerlenMondiaal

Kaartje luchtvervuiling NO2 in West-Europa, satellietbeelden 2004


1-10-2016 - Parksjtad in Transitie zoekt Secretaris

Wie heeft er tijd en zin om het secretariaat te voeren voor Parksjtad in Transitie (PiT) ?

PiT is een organisatie van verontruste burgers die zich willen inzetten om de maatschappij duurzamer te maken.

In de stichting statuten staat een nogal ingewikkelde omschrijving:

"Stichting Transition Town Parksjtad heeft tot doel om met het oog op de mondiale klimaat-, energie-, economische- en voedselproblematiek het stimuleren van de veerkracht in de samen-leving middels duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord, het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de burgers binnen deze gemeenschap, het versterk-en van de samenhang teneinde een omschakeling te bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat met een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen."

Dat is een ambitieuze omschrijving voor een burgerinitiatief maar het geeft de ruimte om uit te groeien.

Op dit moment hebben wij 4 werkgroepen namelijk:

Repair Café houdt 9x per jaar een reparatie ochtend of middag;
Permacultuur verzorgt presentaties; moestuin-cursus en ontwikkeld een permacultuur proeftuin: Dobbeltuin in Meezenbroek Heerlen;
Secretariaat verzorgt onder andere de inkoop en verkoop van boeken, brochures, enzovoort;
Vredesburo staat met standmateriaal op festivals en manifestaties.

Iedere werkgroep is verantwoordelijk voor zijn eigen reilen en zeilen.

Meer informatie vind je op de website onder: Parksjtad in Transitie en ANBI

De volledige stichting statuten vind je op de website onder: oprichtingsakte Stichting Transition Town Parksjtad

Taak omschrijving:

De secretaris:

Houdt de ledenlijst van de stichting bij;
Doet de verslaglegging;
Verstuurt de uitnodiging voor de vergadering;
Bereidt, samen met de voorzitter, de vergadering voor;
Houdt bij of de actiepunten tijdig opgevolgd worden.

Info of geïnteresseerd ? neem dan contact op met:

Leo de Groot
email: ljm.degroot@telfort.nl
telefoon: 06-47311049

Zie ook: http://parksjtad.transitiontowns.nl/


1-10-2016 - Jaarverslag Stichting ICMP

Onlangs presenteerde de Stichting Iraakse Cultuur Maatschappij Parkstad (ICMP) haar Jaarverslag 2015.

Het verslag geeft naast de cijfers over 2015 ook informatie over de Stichting, een overzicht van haar activiteiten enz en is HIER te downloaden


1-10-2016 - Vredesduif uitgereikt

    

Tijdens de jaarlijks manifestatie Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen op 24 september j.l. reikte Henk Dado namens het Vredesplatform en het Dekenaal Missionair Beraad de Vredesduif uit.

Hij deed dat met de onderstaande woorden:

Er zijn veel mensen die geloven in idealen van menselijke waardigheid, respect en vrede.

Door dit zichtbaar te maken willen het Vredes-platform Heerlen en het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen, vandaag op zaterdag 24 september aan het einde van de Vredesweek tijdens de manifestatie Heerlen in de Wereld aan:

Eline Claassens, pastoraal werker in de Andreasparochie Heerlerbaan,een houten vredesduif uit Bethlehem uitreiken als bemoediging en een teken van betrokkenheid.

Vrede lijkt zo groot en ongrijpbaar. Maar het zijn heel wat mensen die zich op een bescheiden manier inzetten voor vrede en gerechtigheid. Eline Claassens is zo'n mens.

Haar inzet voor vrede en rechtvaardigheid met een niet aflatende inzet om bruggen te slaan onder mensen van alle levensomstandigheden en overtuigingen, als een net van vrede.

Eline organiseert ontmoeting en verbinding met vluchtelingen en wijkbewoners. Iedereen is Welkom !

Ook breng ze iedere week een bezoek aan het ACZ in Heerlen en helpt waar het nodig is.

Eline is ook nauw betrokken bij Heerlen Mondiaal en zet zich in voor een duurzame samenleving.

Met het ontvangen van de Vredesduif is het mogelijk om vredeswerk zichtbaar te maken en de betrokkenheid heel direct te uiten met de vredesbouwers in Nederland en conflictgebieden.

Wij geven je deze houten vredesduif die een symbool van hoop en vrede is voor je werk als vredes-inspirerend mens.


1-10-2016 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

Naast de incidentele activiteiten heeft MoederCentrum De Heksenketel ook vaste activiteiten:

Maandag
10.00 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Woensdag
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch (laatste woensdag v/d maand wereldlunch)
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse Conversatie les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Body Fit 12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien 13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Vrijdag Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Wij zijn ook te vinden op: Facebook


1-10-2016 - Verslag Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen
Door Marion Braad

Een stralend zonnetje en met een blauwe lucht met geen wolkje te zien. Dit belooft een mooie dag te worden. Na nog wat laatste spulletjes gepakt te hebben stap ik op mijn fiets om naar Heerlen te gaan, naar de manifestatie Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen.

Dit jaar heeft de organisatie een iets andere op-zet gekozen. Er worden naast stands en sta tafels, Pecha Kucha presentaties gehouden door de diverse organisaties. Een groot scherm zal deze vertonen en de betreffende organisatie doet zijn verhaal daar live bij.

De spits werd afgebeten door Eline voor Heerlen Mondiaal, de anderen volgden na aankondiging door Paul Simons. Stuk voor stuk waren het indrukwekkende, bewustmakende presentaties. Sommige met humor en bij het Vredesplatform werd er zelfs door Henk Dado bij gezongen.

Ze lieten zien welke verandering nodig is om een wereld te creëren waarin vrede, harmonie, respect, eerlijk delen, samenwerking, duurzaamheid een vanzelfsprekendheid is. Ja, Imagine there is...

Het is interessant en leerzaam te zien hoe ieder op zijn eigen wijze het had aangepakt. Niets dan complimenten van mijn kant. Na de eerste serie Pecha Kuchas, stalde Robin Zalm zijn trommels uit om een percussie workshop te geven. Voorbijgangers werden uitgenodigd mee te doen. Vooral ouders met kinderen sloten aan.

Samen brachten ze vrolijk en swingend tromgeroffel ten gehore. Muziek verbindt, doet vreemden van elkaar samen iets harmonieus ten gehore brengen. Robin Zalm laat ons symbolisch zien dat als je samenwerkt iets kunt veranderen. Ja, Imagine there is..

Het was druk in de stad, veel winkelende mensen, kids day, en wij met onze manifestatie. Opvallend is de grote tegenstelling van de mensen die boodschappen doen en mensen die een boodschap brengen. Een enkeling houdt stil en luistert; het gros, met hun volle tassen, loopt voorbij naar een volgende winkel, hun auto of terras. De boodschapbrengers luisteren naar elkaar, praten met elkaar en steken elkaar een hart onder de riem. Zij staan hier juist bij elkaar om die tegenstellingen in onze wereld te slechten.

Even komt de vraag bij mij op: heeft zo'n manifestatie wel zin om te doen ? Al vlug verdwijnt deze ook weer na een paar hout snijdende gesprekjes met voorbijgangers. Gesprekjes die mij verrijkten en de ander denk ik ook. Ook de contacten met de organisaties onderling maakt voor mij van deze dag een geslaagde en leerrijke dag.

In de middag werden de Pecha Kuchas herhaald en onderbroken door de mooie stemmen van het koor Shizaz. Veel mensen bleven staan om naar hen te luisteren, mee te zingen, mee te deinen en te genieten.

De sfeer van de manifestatie was positief en hoopvol. Waar we elkaar steunden in het brengen van een boodschap van een wereld waar iedereen naar verlangt.

Ja, Imagine there is...,
Imagine there's no countries,
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one


1-10-2016 - Inkijk Oktober 2016 Online

Door de INKIJK-redactie is het oktober 2016 nummer online gezet.


24-9-2016 - Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen

Op zaterdag 24 september van 10.30 tot 16.30 vindt weer de jaarlijkse informatiemarkt 'Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen' plaats en wel op de kruising en directe omgeving van de Promenade en de Honigmanstraat in het winkelcentrum van Heerlen.

Er is grote beroering 'in de wereld': oorlogen en terrorisme, vluchtelingen, milieu- en klimaatproblemen, armoede, weinig perspectief op verbetering enz. Ook dit jaar vraagt een aantal plaatselijke groepen, gedeeltelijk verenigd in HeerlenMondiaal, aandacht voor thema's als vrede, mensenrechten, armoedebestrijding, milieu en ontwikkelingsproblematieken.

Dat gebeurt door middel van kleurige informatiekramen én 'aangeklede' statafels waar mensen worden uitgenodigd voor een gesprek. Er is in tegenstelling tot voorgaande jaren, dit jaar geen podium waar optredens plaatsvinden. Daarvoor in de plaats een groot beeldscherm waar de deelnemende organisaties zich gedurende de dag met Pecha Kucha-presentaties voorstellen en aan het publiek informatie geven over hun organisatie . Pecha Kucha-presentaties zijn presentaties van maximaal zes minuten die worden ondersteund door 20 dia's die elk 20 seconden worden getoond.

De manifestatie staat in het teken van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn opgesteld en waarvoor ook HeerlenMondiaal zich wil inzetten.

'Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen' heeft tevens als doel om inwoners van Parkstad Limburg te tonen waar deze lokale organisaties mee bezig zijn.

De volgende organisaties hebben op 24 september een eigen marktkraam of statafels:

1. Amnesty International Parkstad
2. ATD-Vierde Wereldbeweging
3. Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf
4. Fietsersbond afd. Parkstad-Limburg
5. Moedercentrum De Heksenketel
6. Steungroep Indianen in Brasil
7. Stichting Iraakse Cultuur en Maatschappij Parkstad ICMP
8. Parksjtad in transitie
9. Raad van Kerken Parkstad Limburg
10. Repaircafé
11. Stichting Solidariteitscomité Afghanistan Nederland SCAN
12. Vredesburo Heerlen
13. Vredesplatform Heerlen
14. Wereldwinkel Landgraaf
15. Werkgroep Latijns Amerika Heerlen

Om 13.00 zal Robin Zalm een percussieworkshop houden en om 14.30 uur treedt de muziekgroep Shizaz op.

onze markt en manifestatie midden in het voetgangersgebied is, verwachten we dat veel mensen even zullen stilstaan bij de Pecha Kucha-presentaties van de groepen.

Bezoekers van het winkelcentrum zijn dan ook van harte uitgenodigd om er eens langs te lopen bij de marktkramen en statafels voor informatie, het kopen van de 'eerlijke' producten of gewoon een praatje te maken met een van de enthousiaste standhouders. De 'toestanden in de wereld' geven ook alle reden om er even bij stil te staan. Uiteraard kan men lid worden van de zich presenterende organisaties of van HeerlenMondiaal.

gezamenlijke motto van 'Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen' is: ijveren voor een stad en een wereld die soms mooi zijn, soms ook lelijk, soms beangstigend of spannend of juist vertrouwd, veilig, maar in ieder geval een stad en een wereld om zorgvuldig mee om te gaan, die het waard zijn om gezien te worden. Voor Heerlen en Parkstad Limburg in die wereld voelen wij ons mede verantwoordelijk, ieder op zijn of haar manier. Samen willen we dat onder de aandacht brengen, want we hebben maar één aarde.

Tot ziens op zaterdag 24 september ! U bent van harte welkom !

Voor meer informatie over de organisatie van Heerlen in de Wereld: Fely Seijben, 045-5724626 of 06-10505864 of seijb009@planet.nl
,
Harrie Winteraeken, 06-52375611of hwinteraeken@hotmail.com


18-9-2016 - Vredeswandeling

    

Het Vredesplatform Heerlen en het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen organiseren op Vredeszondag 18 september as. in het kader van de Vredesweek 2016 een Vredeswandeling in en nabij het centrum van Heerlen. De wandeling begint om 14.00 bij het Joods monument bij de gemeentelijke en Joodse begraafplaats, Akerstraat 35 en zal ± anderhalf uur duren.

De wandeling eindigt op het Pancratiusplein en aansluitend zal er in het zaaltje van café Frits Pelt aan het Pancratiusplein gelegenheid om na te praten en het delen van indrukken en ervaringen. Er wordt koffie met vlaai geserveerd.

Tijdens de wandelingen zal op enkele plaatsen een vluchteling kort zijn verhaal vertellen. Daarbij zal zij/hij niet alleen spreken over zijn persoonlijke ervaringen, maar ook over de oorlog / onveilige situatie waarvoor zij/hij is gevlucht en hoe hij/zij vindt dat men in Nederland ontvangen is.

De uit Bangaladesh afkomstige Dhr. Ikball, eigenaar van het Heerlense restaurant Zafran, is een van deze vluchtelingen.

Meer informatie:

Harrie Winteraeken (Vredesplatform), 06-52375611 of hwinteraeken@hotmail.com of
Ans Houben Dekenaal Missionair Beraad Heerlen 045-5412448 ajhouben@hetnet.nl


17-9-2016 - Bekroonde documentaire Fuocoammare in Heerlen te zien

In samenwerking met Filmhuis De Spiegel hebben Heerlen Mondiaal, Stichting VLOT, Amnesty Internationaal Parkstad en het comité 4 en 5 mei Heerlen de bekroonde documentaire Fuocoammare naar Heerlen weten te halen.

Op zaterdag 17 september 2016, aanvang 20.00, de dag dat Heerlen 72 jaar bevrijd is, wordt deze indrukwekkende film in het Filmhuis als voorpremière vertoond.

Fuocoammare is een aangrijpend relaas van Gianfranco Rosi Frankrijk/Italië. De documantaire van 108 minuten vertelt het verhaal van de twaalfjarige Samuele, die zich, zoals alle jongens van zijn leeftijd, gewoon wilamuseren: klauteren op de rotsen van zijn kleine eiland in de Middellandse Zee, of wat rondhangen in de haven. Maar hij woont niet op zomaar een eiland: Samuele woont op het italiaanse vluchtelingeneiland Lampedusa, het eiland dat de afgelopen jaren het toneel werd voor één van de grootste menselijke tragedies van deze tijd.

Van de duizenden mannen, vrouwen en kinderen die op schamele bootjes de Europese kust proberen te bereiken, haalt maar een deel levend de eindbestemming. Ondertussen gaat het leven op het eiland ook gewoon door, zo toont Fuocoammare, wat letterlijk 'brand op zee' betekent.

Dana Linssen, filmcritica van het NRC en hoofdredacteur van de FilmKrant zal voorafgaand aan de film een inleiding geven zoals zij eerder ook al deed op de IDFA/EYE.

Meer over deze film

Fuocoammare heeft op de 66 editie van de Berlinale, het Berlijn Filmfestival 2016 vier prijzen gewonnen:

Winnaar van de Oecumenische Juryprijs
Winnaar van de Amnesty International Filmprijs
Winnaar van de Berliner Morgenpost Lezersprijs
Winnaar van de Gouden Beer.

Regisseur Gianfranco Rosi kreeg de prijs toegekend door een jury die werd voorgezeten door actrice Meryl Streep.

De in Eritrea geboren Italiaans-Amerikaanse filmmaker dompelde zich maandenlang op Lampedusa onder. In zijn vorige film, Sacro GRA portretteerde hij het leven rond de rondweg van Rome. Deze film leverde hem op het filmfestival van Venetië in 2013 een Gouden Leeuw op.

Kaarten, zijn verkrijgbaar via de kassa van het Filmhuis en kunnen ook online worden gereserveerd: http://www.filmhuisdespiegel.nl/reserveren.aspx?showid=1745

17 september 20.00 uur is de enige datum dat de film in voorpremière te zien is.

Voor meer informatie:

Frank Rochette, HeerlenMondiaal frank@rochette.nl 06-16196770
Nicole Alberts, Stichting 4 en 5 mei Heerlen nalberts@lltb.nl 06- 51546543


6-9-2016 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 5 april 2016 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan .

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


4-9-2016 - Vredesboom hoeft niet van B&W

    

Het Vredesplatform Heerlen (VPH) en het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen (DMBH) hebben op Vredeszondag 20 september 2015 het initiatief genomen om de monumentale boom met zijn ontmoetingsplek op de kruising Promenade - Honigmannstraat in het winkelcentrum van Heerlen te benoemen tot Vredesboom. Onlangs heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen aan beide organisaties laten weten geen behoefte te hebben aan een Vredesboom.

B&W: "Wij geven geen toestemming voor het bevestigen van een plaquette aan een vredesboom. Wij zijn van mening dat alle trieste gebeurtenissen in de wereld die de veiligheid van mensen betreffen, ervoor zorgen dat veel mensen zich bewust zijn van en stilstaan bij het belang van vrede". Een plaquette voegt daar volgens de gemeente niets aan toe. B&W wijzen op alle nieuws over de oorlog in Syrië en de vluchtelingen die naar Europa (willen) komen, het grillige gedrag van diverse regeringsleiders in de landen die Europa omringen, en vooral ook door de aanslagen in o.a. Parijs en Brussel.

VPH en DMBH vinden het standpunt van B&W teleurstellend en zijn van mening dat het besluit ook niet helemaal terecht is beargumenteerd. Woordvoerder Harrie Winteraeken: "Zeker in deze tijd vinden wij dat er niet genoeg blijvende aandacht kan worden gegeven aan vrede, dichtbij en veraf". Dat 'de mensen al veel stil staan bij het belang van vrede', vinden beide groepen geen bewezen zaak: "De meeste mensen benaderen oorlogen en conflicten gelaten en afstandelijk. Er spreekt machteloosheid uit. Het is duidelijk dat momenteel de oorlogen en vredesbedreigende ontwikkelingen sterk overheersen en de positieve vraag om vrede wereldwijd en in Heerlen ondersneeuwt". De hoofdredenen die de gemeente aandraagt, zijn volgens VPH en DMBH net een argument om wél ook in Heerlen een beetje tegenwicht te bieden.

Hoewel er wel een aantal gedenktekens ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog is, ontbreekt een teken van deze vredeswens in Heerlen. Daarvoor was de plaquette bij de Vredesboom bedoeld.

B&W stellen verder: "Bovendien is er rondom de door HeerlenMondiaal uitgekozen boom al veel symboliek, welke geen inhoudelijke samenhang heeft met uw aanvraag". De constatering is terecht dat er al enkele 'herinneringen' of 'gedenktekens' zijn aangebracht rondom deze boom. De kunstenaar Pii, die ook de bank rondom deze Plataan heeft ontworpen, vond dit argument van B&W echter geen bezwaar. Hij had met de toevoeging van de benoeming tot Vredesboom geen moeite. Pii heeft namelijk al een bijpassende plaquette voor de Vredesboom ontworpen, die op de bank kon worden bevestigd.

Eerder hebben B&W al een financiële bijdrage aan de plaquette geweigerd. HeerlenMondiaal had voorgesteld deze te putten uit het overschot van de subsidie van HeerlenMondiaal over 2015. Begin maart weigerden B&W vanwege een vermeend gebrek aan draagvlak ook een 'eerbetoon aan het mijnverleden' in het winkelcentrum dat door de kunstjury al werd geaccepteerd.

Missionair Beraad Heerlen en Vredesplatform Heerlen zullen vooralsnog geen nieuw initiatief nemen. Zij wijzen wel nog op de Vredeskapel / Gedachteniskapel bij de Algemene begraafplaats, Akerstraat 37.

DMBH en VPH feliciteren Burgemeester Ralf Krewinkel wel nog met de 'Vredesprijs' in de vorm van een vredesduif die hij op 14 augustus jl. van de Duitse gemeente Gundelfingen an der Donau (Beieren) ontving. (Zie http://heerlen.nieuws.nl/gemeente/42235/vredesprijs-ralf-krewinkel/). En beide organisaties spreken hun waardering uit richting Burgemeester Krewinkel voor zijn bijdragen aan het tot stand brengen van het nieuwe monument in het Poolse Kedzierzyn-Kozle (voorheen Cosel), dat herinnert aan de 39 deportatietreinen die daar tussen28 augustus en 10 december 1942 arriveerden(bericht Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad van 3 september 2016).

Meer informatie: Harrie Winteraeken, 06-52375611 of hwinteraeken@hotmail.com


1-9-2016 - Vooaankondiging Sociaal Debat

ATD Vierde Wereld en het Platform Armoede Heerlen organiseren op Maandag 17 oktober, werelddag van verzet tegen extreme armoede, In het Broederhuis, Kerkraderweg 9, Heerlen van 11.00 tot 16.00 een SOCIAAL DEBAT.

Samen met Kredietbank, Bureau Clienten-telefoon, Gemeente Heerlen en Ervarings-deskundigen willen wij met U praten over:

Hoe wordt armoede beleefd in Heerlen ?
Wat zijn de ervaringen met de schuldhulpketen ?
Werkt de huidige wet- en regelgeving ?

DOE MEE ! En meldt je aan via: armoedeoktober@gmail.com

Voor meer informatie:

Marion Braad 045-5325092

https://www.atd-vierdewereld.nl/waar-zijn-wij/groep-zuid-limburg


1-9-2016 - Inkijk September 2016 Online

Door de INKIJK-redactie is het september 2016 nummer online gezet.


23-4-2016 - Night of the griots met Layba Diawara en Zoumana Diarra

Stichting Wereldmuziek in Limburg (SWIL)presenteert i.s.m. Theater Landgraaf op :zaterdag 23 april vanaf 21.00 Night of the griots met Layba Diawara en Zoumana Diarra.

Multi-instrumentalisten Layba Diawara en Zoumana Diarra hebben al een lange muzikale carrière achter zich. Beiden hebben hun sporen verdiend in legendarische orkesten als Bembeya Jazz National du Guinée, Mory Kante, Salif Keita, Sekouba Bambino, Habib Koité, Railband de Bamako, Super Djata Band en Super Biton de Segou.

Layba en Zoumana stammen uit bekende Griotfamilies. Griots of Djeli's (West-Afrikaanse zangers en muzikanten) stonden vroeger hoog aangeschreven bij het hof in het Mandingo rijk, dat zich uitstrekte over Senegal, Mali, Burkina Faso, Guinée, Ivoorkust, Gambia, Sierra Leone en Liberia. De eeuwenoude Mandingo traditie ligt dan ook aan de basis van hun muziek.

Een uniek concert van 2 West-Afrikaanse grootmeesters op kora, balafoon en n'goni, dat je niet mag missen !!

Hieronder een video:

https://www.youtube.com/watch?t=4&v=4tcm00rR-qg

Rootseetcafé:

Voorafgaand aan het concert worden tussen 18.30 en 20.00 uur Afrikaans eten geserveerd.

Deelname is alleen mogelijk d.m.v. reserveren tot en met 21 april via: reservering@swil.nl (€ 13,50 p.p.)

African dance-night:

En..na afloop natuurlijk weer verder swingen tijdens de African dance-night met d.j. Rik, le professeur d'ambiance.

Theater Landgraaf
Kerkberg 4
Landgraaf
Aanvang: 21.00 ENTREE € 12,50 p.p.

Reserveren:
Theater Landgraaf:
045-5310929 (Ma t/m Vr 10:00-12:00 uur) info@theaterlandgraaf.nl

Stichting Wereldmuziek in Limburg: reserveren@swil.nl

Voor meer informatie: www.theaterlandgraaf.nl en www.swil.nl.


16-4-2016 - Repaircafé Parkstad komt naar Heerlen

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 16 april van 10.00 - 13.00 weer present in:

Activiteitencentrum The Break,
Schandelermolenweg 24
6415 GG Heerlen.

Wat is de bedoeling ?
U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café samen met de deskundigen proberen te repareren.

De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal willen de vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat samen repareren leuk is, en vaak heel gemakkelijk.

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit
Repaircafé is een non profit organisatie, met een Nederlands concept dat uitsluitend werkt met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad in Transitie.

Bent u iemand die handig is in bijvoorbeeld het repareren van elektronica of elektrische apparatuur ? Kom gerust een kijkje nemen of neem contact met ons op, dat kan; telefonisch: 06-53562168 of via de mail:repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Bezoek ook onze website: www.repaircafeparkstad.nl/

of onze facebookpagina: www.facebook.com/repaircafeparkstad

Er is gratis entree maar een vrije gave is welkom !


10-4-2016 - Gratis cursus Electriciteit Besparen

Besparen op elektriciteit kan heel makkelijk met de juiste aanpassingen. Energiebesparing helpt het klimaat, spaart kostbare grondstoffen én het scheelt je ook nog eens geld !

Benieuwd hoe je het beste kunt beginnen ?
Kom dan zondag 10 april om 14.00 naar de GRATIS cursus Elektriciteit Besparen.

Begin vandaag nog met besparen

Het is vaak een kleine moeite om de dingen anders te doen, maar waar moet je beginnen ? Zo gaat in een gemiddeld huishouden jaarlijks meer dan ?100,- euro naar sluipstroom voor apparaten die niet gebruikt worden. Daarvan is twee derde te eenvoudig vermijden !

Tijdens de cursus vertellen onze adviseurs hoe je thuis meteen kunt besparen, welke gadgets je hierbij kunnen helpen en niet te vergeten welke positieve effecten deze besparingen hebben op je elektriciteitsrekening !

Datum: zondag 10 april 2016
Tijd: 14.00 - 16.00
Locatie: GAMMA Woonboulevard, In de Cramer 125, Heerlen
Kosten: GRATIS

Voor wie is deze cursus bedoeld ?
Deze cursus is bedoeld voor woningeigenaren en huurders, die op een betaalbare wijze duurzame aanpassingen willen doen aan hun woning.

Voor inschrijven: http://www.duwparkstad.nl/events/gratis-cursus-elektriciteit-besparen-2/

Voor meer info: www.duwparkstad.nl


8-4-2016 - African Rootsnight met Bamba Wassoulou Groove

Stichting Wereldmuziek in Limburg (SWIL)presenteert i.s.m. Theater Landgraaf op :vrijdag 8 april vanaf 21.00 een African Rootsnight met Bamba Wassoulou Groove

Bamba Wassoulou Groove is de nieuwe sensatie uit Mali, voor het eerst op Europese tournee.

Deze zevenmans formatie uit de hoofdstad Bamako laat zich inspireren door de legendarische Super Djata Band die in de jaren 80 furore maakte met zwaar funkende Malinese grooves, bedwelmende vocalen en hypnotiserende gitaarsoli.

De broeierige songs van Bamba Wassoulou Groove zitten vol citaten en verwijzingen naar de Super Djata Band en hun briljante gitarist Zani Diabaté, die in 2011 overleed. Geen wonder, want Bamba Wassoulou Groove werd geformeerd door percussionist Bamba Dembelé, ooit mede-oprichter van de Super Djata Band.

Bamba Wassoulou Groove laat traditionele ritmes en melodieën van de Bambara en uit de Wassoulou regio samensmelten met rock, blues, jazz en psychedelica.

In het opzwepende spel van de twee gitaristen Mamadou Diabaté en Moussa Diabaté echoot de muzikale erfenis van Zani Diabaté. Intense en verzengende Malinese muziek, die slechts één reactie kan oproepen: dansen !

Hieronder een video:

https://www.youtube.com/watch?v=kBmeyrklpFk

Line up:

Ousmane Diakité Vocals;
Moussa Diabaté guitar;
Mamadou Diabaté guitar;
Abdrahamany Diarra guitar;
Aboubacar Diombana bass;
Bamba Dembélé percussion;
Maguett Diop drums.

Rootseetcafé:

Voorafgaand aan het concert worden tussen 18.30 en 20.00 uur Afrikaans eten geserveerd.

Deelname is alleen mogelijk d.m.v. reserveren tot en met 6 april reservering@swil.nl (€ 13,50 p.p.)

African dance-night:

En..na afloop natuurlijk weer verder swingen tijdens de African dance-night met d.j. Rik, le professeur d'ambiance.

Theater Landgraaf
Kerkberg 4
Landgraaf
Aanvang: 21.00 ENTREE € 15,= p.p.

Reserveren:
Theater Landgraaf:
045-5310929 (Ma t/m Vr 10:00-12:00 uur) info@theaterlandgraaf.nl

Stichting Wereldmuziek in Limburg: reserveren@swil.nl

Voor meer informatie: www.theaterlandgraaf.nl en www.swil.nl.


5-4-2016 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 5 april 2016 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Op deze avond zal handwerk en sieraden van vrouwen worden verkocht !.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan .

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


4-4-2016 - Cursus natuurlijk moestuinieren 2016

De werkgroep Permacultuur van Parkstad in Transitie geeft op: Maandag 4, 11, 18 en 25 april van 19.30 tot 22.00 de cursus natuurlijk moestuinieren 2016.

Deze cursus bestaat uit 10 uur theorie in 4 bijeenkomsten en 10 uur praktijk in twee dagen.

Het minimum aantal deelnemers is 8 en het maximum 14.

Les 1 Algemene introductie: 3 ethische principes, 12 permacultuur principes, sectoren, waar komt de moestuin; Les 2 Aarde en vruchtbaarheid, wel of niet spitten, compost maken, grond verbeteren; Les 3 Soorten planten en zaad, zaaien, combinatieteelt, wisselteelt, opvolging, teeltplan; Les 4 Gewasbescherming, slakken, kruidengier, medewerkers, oogsten en bewaren.

Als rode draad in de cursus loopt het maken van je eigen tuinontwerp.

De praktijkdagen zijn op za 7 en 21 mei van 10.00 tot 15.00 op de Dobbeltuin, Dobbelsteijnstraat Heerlen.

De cursus wordt gegeven in: 't Leienhoes, Limburgiastraat 36, Heerlen.

Kosten: Vrijwilligers Parksjtad in Transitie € 35,- anders € 45,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

Aanmelden mail: ljm.degroot@telfort.nl

Voor meer informatie: 06-473011049 of http://parksjtad.transitiontowns.nl/ .


2-4-2016 - Sedaa live in Theater Heerlen

Zaterdag 2 april om 20.30 treed de uit mongolië afkomstige groep Sedaa live op in de ING zaal van het Parkstad Limburg Theater.

De muziek van Sedaa biedt een crossover tussen traditionele Mongoolse muziek met orientaalse ritmes en westerse jazz. Soms mystiek en dan weer modern.

Sedaa betekent stem, die nog lang na zal klinken in de hoofden van hen die het hoorden. De vier muzikanten uit Mongolië en Iran leggen een link tussen de traditionele Mongoolse muziek en de Oriënt. Zelden blijkt zo overduidelijk dat muziek een internationale taal is die zich door geen enkele grens laat weerhouden.

De muziek van Sedaa voelt bij tijden erg vertrouwd en soms klinkt het zelfs verrassend Westers.

Sedaa creëert daarmee een heel eigen en fascinerende klankwereld. Zanger Nasaa Nasanjargal zingt in de typisch Mongoolse keelzangstijl en met Naraa Naranbaatar bespeelt hij de Morin Khuur: de 2-snarige paardenkop-viool. Ook de virtuoze dulcimer-speler Ganzorig Davaakhuu en de Iraanse multi-instrumentalist Omid Bahadori spelen op traditionele instrumenten.

Voor meer informatie en reserveren: http://www.parkstadlimburgtheaters.nl/voorstellingen/detail/2199/mongolie-sedaa/3222


1-4-2016 - Reizigers informeren Reizigers: Cuba: Adios Che en Fidel ?

In de serie 'Reizigers Informeren Reizigers', georganiseerd door de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen, doen Greta en Piet Brauer op vrijdag 1 april vanaf 19.30 verslag van hun recente reis door het wonderlijke Cuba.

In ongeveer 25 dagen bezochten ze grote delen van het eiland waarbij zij logeerden in familie-pensions en werden ondergedompeld in het dagelijks leven van de bewoners.

Cuba - met zijn opening naar de VS - staat wellicht aan de vooravond van grote veranderingen. Met het afscheid van de revolutionaire generatie kunnen nieuwe keuzes gemaakt worden. In elk geval is het boeiend om te kijken naar de huidige stand van zaken en om iets mee te krijgen van het echt eigen karakter van het tropische land.

De avond vind plaats in het SP Huis aan de Oude Kerkstraat 9, te Heerlen.

Meer info:

Werkgroep Latijns-Amerika Heerlen: Wim van Kempen: wimvankempen@kpnplanet.nl


1-3-2016 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In april 2016 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Workshop schilderij maken:


We gaan een schilderij maken op een houten plank met kant en stenen/schelpen.

Wanneer : Donderdag 7 april 2016
Tijd : 13.00 tot 15.00 uur
Kosten : € 2,00

Voor aanmelden en betalen bij Cindy.

Workshop glazen pot/vaas versieren:


Wij gaan een glazen vaas/pot versieren.

Naar aanleiding van een paar voorbeelden kunt u zelf bepalen wat u ermee wilt doen.

Wanneer : Donderdag 21 april 2016
Tijd : 13.00 - 15.00
Kosten : € 2,00

Voor aanmelden en betalen bij Cindy.

Wereldlunch High - Tea:


Kom samen genieten met een familie lid of vrienden van deze wereldlunch.

Heerlijk zoete en hartige hapjes.

Wanneer : Donderdag 13 april 2016
Tijd : 12.00 - 13.00
Kosten : € 6,00

Voor aanmelden en betalen bij Cindy.

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij: Cindy 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Moeder Centrum de Heksenketel is ook te vinden op Facebook


1-3-2016 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

Naast de incidentele activiteiten heeft MoederCentrum De Heksenketel ook vaste activiteiten:

Maandag
10.00 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Woensdag
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch (laatste woensdag v/d maand wereldlunch)
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse Conversatie les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Body Fit 12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien 13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Vrijdag Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Wij zijn ook te vinden op: Facebook


1-4-2016 - Inkijk april 2016 Online

Door de INKIJK-redactie is het april 2016 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


29-3-2016 - Café Mondiaal: Referendum Associatieverdrag Oekraïne

Op 29 maart 2016 organiseert Heerlen Mondiaal de 29 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Referendum Associatieverdrag Oekraïne

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Op 6 april wordt het referendum gehouden over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Een verrassend onderwerp voor een referendum.

Het initiatief voor dit referendum werd genomen door het comité 'Geenpeil', dat voort komt uit het Burgercomité-EU, weblog Geenstijl en het Forum voor Democratie van eurocriticus Thierry Baudet. Dit zijn niet direct organisaties waar Heerlen Mondiaal zich sterk mee verbonden voelt maar ze zijn blijkbaar wel in staat om voor dit refer-endum afgelopen najaar in vrij korte tijd 450.000 handtekeningen te verzamelen (voor een referendum zijn er 300.000 nodig). Het vraagstuk van referendum zelf verdient zeker onze belangstelling. Daarbij komt dat de meningen ver uiteenlopen. Een discussie waard dus.

We gaan dit referendum van verschillende zijden 'aanvliegen'. Wat vinden we van de inzet van het instrument referendum ? Een goede democratische oefening of een nutteloze actie ? Zouden we de moeite nemen om te gaan stemmen, omdat de opkomst toch nooit boven de 30 % komt om het referendum geldig te krijgen ? Of is je eigen keuze in ieder geval belangrijk ? En kan je niet het risico nemen om te 'verliezen' mede door niet te stemmen ? Wat is de achterliggende bedoeling van Geenpeil ? Alleen nobele neutrale democratische drijfveren ? Of willen ze 'Europa' een hak zetten ? Bieden ze voor Euro-sceptici en de anti-Europese beweging hiermee een podium ?

Het is een raadplegend referendum over een overeenkomst die al door alle landen is geratificeerd. Mocht 'nee' de uitkomst zijn, wordt dan die goedkeuring weer ingetrokken ? Doorbreekt Nederland daarmee de vereiste unanimiteit waardoor het hele verdrag van tafel gaat ? Of kunnen kabinet en parlement het verdrag tegen de wil van het volk laten voortbestaan? De hoon van Geenstijl, maar ook van meer democratisch ingestelde mensen zal ongekend groot zijn.

Dan het referendum zelf Wat houdt het in ? Wat is de bedoeling van het Associatieverdrag ? Een gewoon handelsverdrag waar alle partners economische beter van worden, of is het meer ? Wat voor voorwaarden zijn er aan verbonden ? Gaat het uit van duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen ? Moeten mensenrechten worden gerespecteerd ?

Biedt dit verdrag de Oekraïne ook toekomst-perspectief op het lidmaatschap van de Europese Unie ? President Petro Porosjenko van Oekraïne heeft daar al hoge verwachtingen over uitgesproken maar onze Mark Rutte houdt de boot af. Is een Oekraïne dat wel aan de voor-waarden van het lidmaatschap voldoet, ook welkom in de EU ? Of wordt dat het volgende 'kapitalistische vreetfestijn dat profiteert van de schuldenhandel' (LD/DDL 18-2) ?

Dan zijn er nog diverse wat meer indirecte argumenten. Houdt de Associatieovereenkomst buurman Vladimir Poetin buiten de deur, of is het een reden om voor hem om de (militaire) druk net op te voeren ?

Al met al is het referendum een ingewikkelde veelzijdige kwestie. Kunnen wij hierover een gefundeerd oordeel vellen ? Als wij gaan stemmen, welke argumenten gaan dan de doorslag geven ? De doorwrochte analyse of de onderbuikgevoelens ?

Voldoende stof voor een gesprek tijdens ons Café Mondiaal, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal. Na een korte inleiding van Karin van Doormaal is Harrie Winteraeken zoals altijd de gespreksleider.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag-stukken, klimaat- en milieuproblemen, enz.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aan-wezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is (meestal) de eerste donderdag van de maand in café Pelt , maar dit keer wijken wij vanwege het referendum op 6 april (weer) af: de laatste dinsdag van de maand 29 maart.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken: hwinteracken@hotmail.com

Zie ook: HeerlenMondiaal: www.heerlenmondiaal.nl of www.facebook.com/heerlenmondiaal


10-3-2016 - Café Mondiaal: Mondiaal Werken 2016+

Op 10 maart 2016 organiseert Heerlen Mondiaal de 28 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Mondiaal Werken 2016+

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pelt aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Heerlen en Parkstad Limburg kennen een lange traditie van allerlei 'mondiale' groepen en activiteiten. Van missie/zending en het Missionair Centrum, armoedegroepen, de vredesbeweging, antiracisme en -fascisme, begeleiding van vluchtelingen, de Wereldwinkel, projectsteun, bescherming van mensenrechten / Amnesty International, Millenniumdoelen, milieu- en landengroepen tot het Café Mondiaal en straatcollectes toe.

Sinds 1988 functioneert de Overleggroep Mondiale Vorming Heerlen en vanaf 2008 als Heerlen Mondiaal, al als platform voor groepen om activiteiten te coördineren en organiseert het zelf activiteiten. Het is ook een plek voor uitwis-seling van ideeën en voor uitdieping van het 'mondiale werk'.

Anno 2016 hebben we de behoefte om dat mondiale werk weer eens grondig onder de loep te nemen. De problemen zijn de laatste jaren zeker niet minder geworden. Sterker nog: je moet al een behoorlijke optimist zijn om een positieve kijk op de toekomst te houden. Denk maar aan de oorlogen in de wereld, de miljoenen mensen op de vlucht en de spanningen tussen de grootmachten. Maar ook aan de desastreuze gevolgen van de klimaatverandering. De mensheid zal zich enorm moeten inspannen om te overleven.

Visie, betrokkenheid en 'plezier in het werk': die zijn nog ruimschoots aanwezig maar wij worden allemaal ouder.

Wij hebben dan ook een serie serieuze vragen: hoe gaan we met de tijd mee ? Wat is het effect van ons werk ? Hoe krijgen we onze boodschap vertaald en uitgedragen, zodat grote delen van de bevolking van de ernst doordrongen worden ? Maar ook: welke zorgen maken zij zich en weten wij die te delen ?

Waar blijft de aanwas (van jongeren) en waarom doen die niet of weinig mee ? Hebben die andere vormen om hun 'mondiale betrokkenheid' te realiseren, welke zijn dat dan en wat is hun effect ? Kunnen we daar van leren ?

Andere vragen zijn er bij voorbeeld rond het nieuwe programma van de opvolging van de Millenniumdoelen: de 'Duurzame ontwikkelings-doelen' 2016 - 2030' van de Verenigde Naties. Wat kunnen we daar in onze regio mee, moeten we een selectie maken, en zo ja welke ? En hoe gaan we daarmee werken ?

Kortom: binnen Heerlen Mondiaal zijn we toe aan een voorjaarsbeurt, een 'grote schoonmaak'. Met inbreng van andere belangstellenden willen we dingen afstoffen en opboenen. Maar wellicht ook naar de kringloopwinkel brengen en iets moderns uitzoeken ?

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal. Na een korte inleiding van Wim van Kempen is Harrie Winteraeken zoals altijd de gespreksleider.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aan-wezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is (meestal) de eerste donderdag van de maand in café Pelt , maar dit keer wijken af de tweede donderdag 10 maart.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Wim van kempen (secretaris): wimvankempen@kpnplanet.nl

Harrie Winteraeken: hwinteracken@hotmail.com

Zie ook: HeerlenMondiaal: www.heerlenmondiaal.nl of www.facebook.com/heerlenmondiaal


25-3-2016 - Goede Vrijdag Viering bij Heerlen Mondiaal

Solidariteitsviering rondom het thema: "Water, bron van Leven en Dood"

Informatie - bezinning - actie

Een aantal groepen in Parkstad Limburg dat zich, verenigd binnen Heerlen Mondiaal, bezig houdt met mondiale thema's, viert sinds jaren samen de Goede Vrijdag.

Goede Vrijdag gaat over lijden, mensenrechten, strijd en inzet, verbondenheid en solidariteit. De naam van Jezus van Nazareth is verbonden aan deze dag. Hij kreeg te maken met bruut geweld, zoals zoveel mensen voor hem en na hem.

Jezus is ook een persoon die ons laat zien wat onderlinge verbondenheid en solidariteit kan betekenen.

Dit jaar staat de bijeenkomst in het teken van het thema van de landelijke vastenaktie: Oeganda en 'mensen op de vlucht'.

De viering vindt dit jaar plaats op: 25 maart 2016 en wordt gehouden in de grote zaal van: De Luciushof Putgraaf 3, Heerlen

Programma:

14.30: Ontvangst met koffie en welkom
15.00: Viering geleid door Guus Prevoo met muzikale omlijsting.
15.45: gelegenheid tot napraten.

Toegang gratis.

Meer info:

Ans Houben
Dekenaal Missionair Beraad Heerlen
045-5412448
ajhouben@hetnet.nl

www.dekenaalmissionairberaad.nl of facebook

www.heerlenmondiaal.nl of facebook


19-03-2016 - Repaircafé Parkstad komt naar Bocholtz

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 19 maart van 10.00 - 13.00 weer present in:

Impuls Dienstencentrum Op de Boor,
Wilhelminastraat 19,
6351 GN Bocholtz

Heeft u een stoel waarvan een poot los zit ? Een broodrooster die niet meer werkt ? Of een wollen trui waar mottengaatjes in zitten ? Repareer ze in het Repair Café !!!

Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit
Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad Transitiontown.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om ons team te versterken.Bent u iemand die handig is in bijvoorbeeld het repareren van elektronica of elektrische apparatuur ? Loop dan eens naar binnen tijdens het Repaircafé, u ziet dan onze vrijwilligers in actie. Of neem contact met ons op dat kan: telefonisch: 06-53562168 of via repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Bezoek ook onze website: www.repaircafeparkstad.nl/

of onze facebookpagina: www.facebook.com/repaircafeparkstad

Er is gratis entree maar een vrije gave is welkom !


19-3-2016 - Demonstratie tegen racisme

Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert het 21 maart comité van 13.00 - 14.30 een grote demonstratie tegen racisme en discriminatie die start op het Beursplein in Amsterdam.

Verharding
De wereld schudt op haar grondvesten. Onzekerheid als gevolg van crisis, oorlogen en aan-slagen wordt nationaal en internationaal uitgebuit. De gevestigde politiek gebruikt bevolkingsgroepen als zondebok om de aandacht af te leiden van bezuinigingen.

In heel Europa zien we de opkomst van racistische of fascistische partijen en straat-bewegingen. In Nederland is het Wilders die "minder Marokkanen" wil en zijn er gewelddadige protesten tegen vluchtelingen. Dit is, juist in het jaar dat we 75 jaar Februaristaking herdenken, een zorgwekkende ontwikkeling. Samen willen we de trend keren.

Verbinding: allemaal anders, allemaal gelijk
Tegenover de politiek van de angst, zetten wij een politiek van solidariteit. Juist nu is het belangrijk om de krachten te bundelen en ons samen hard te maken tegen elke vorm van racisme en discriminatie. Wij verdedigen de democratische verworvenheden in Nederland en willen een rechtvaardige, solidaire en open maatschappij. Hier is geen plaats voor racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme, homohaat of welke vorm van uitsluiting of discriminatie ook.

21 maart is de internationale dag tegen racisme en discriminatie. De dag is uitgeroepen door de VN na de brute moord op 69 mensen door het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind die in Sharpeville demonstreerden tegen de zogenaamde pasjeswetten. In de hele wereld gaan mensen deze dag de straat op om hun stem te laten horen.

Vluchtelingen
De morele en ethische waarden waarmee mensen over de hele wereld hun leven richting en inhoud geven staan beschreven in alle wereldgodsdiensten en internationale verdragen zoals Universele verklaring voor de rechten van de Mens en het Internationale Vluchtelingen-verdrag. Deze essentiële waarden die alle mensen in de wereld insluiten, staan onder grote druk. De bescherming van deze waarden moet ook voor ons het uitgangspunt zijn. Laten we samenwerken tegen discriminatie, tegen racisme en gezamenlijk opkomen voor de vluchtelingen die bij ons bescherming zoeken en een menswaardig bestaan.

Voor meer info: www.21maartcomite.nl of www.facebook.com/comite21maart/


13-3 t/m 19-3-2016 - 'Geef om vrijheid': Collecte van Amnesty

Amnesty International werd opgericht in 1961 en streeft naar een wereld, waarin iedereen alle rechten geniet, die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten.

Om de onafhankelijkheid van de onderzoeken te waarborgen accepteert Amnesty géén subsidie of sponsoring van overheidsinstellingen, multinationals e.d.

Alle activiteiten van Amnesty worden gefinan-cierd door particuliere giften en de belangrijkste bijdrage wordt gevormd door onze landelijke collecte die dit jaar plaatsvindt van 13 t/m 19 maart 2016.

Voor onze collecte zijn wij nog op zoek naar collectanten. Wilt u mee collecteren ? neem dan voor de regio Kerkrade en Landgraaf contact op met de plaatselijke collecte coördinator: Kees van Veen, 06-42311835 of c.van.veen@home.nl

Hij kan u ook in contact brengen met de collecte coördinator in uw woonplaats.

Heeft u de collectant gemist ?
Stuur een sms naar 4333 met "Amnesty" en u steunt Amnesty eenmalig met € 2,-.

Wilt U helpen ?

Voor meer informatie: www.parkstad.amnesty.nl


6-3-2016 - GRATIS cursus "Verwarm je Woning"

Het verwarmen van ruimte en water is veruit de grootste energieslurper binnen een huishouden. Wil jij weten hoe je hierop kan besparen ? Kom dan zondag 6 maart 2016 om 14.00 naar de GRATIS cursus Verwarm je Woning en leer alles over duurzaam verwarmen !

Loop warm voor duurzame oplossingen

Tijdens deze workshop gaan onze experts dieper in op de diverse typen verwarmings-systemen en bespreken we wat het verschil is tussen oude en nieuwe CV ketels. Ook krijg je meer informatie over de ultieme rendementtoppers: de warmte-pomp en de zonneboiler. Daarna zullen enkele lokale bedrijven, gespecialiseerd in duurzaam verwarmen, aan het woord zijn. Uiteraard is er na afloop voldoende ruimte voor het stellen van vragen of het voorleggen van eigen problemen.

Voor wie is de cursus bedoeld ?

Deze cursus is bedoeld voor woningeigenaren en huurders, die op een betaalbare wijze duurzame aanpassingen willen doen aan hun woning en gedrag.

Datum: zondag 6 maart 2016
Tijd: 14.00 - 16.00
LET OP: Nieuwe cursuslocatie !
Locatie: GAMMA (Woonboulevard)
In de Cramer 125, Heerlen
Kosten: GRATIS

Meer info en inschrijven: http://www.duwparkstad.nl/events/gratis-cursus-verwarm-je-woning/

Voor meer info: http://www.duwparkstad.nl


5-3-2016 - Dekenale Pelgrimswandeling

Geef dit jaar de vastentijd een speciale invulling en doe mee met de pelgrimswandeling met als thema: "Water, bron van alle leven".

Het klinkt misschien vreemd. Al lopende, staan we stil bij wat we kunnen betekenen voor mensen in nood, speciaal in Oeganda en in Sierra Leone. Juist in deze tijd is dat hard nodig.

Zaterdag 5 maart 2016 om 11.00vertrekken wij bij de St. Josephkerk, Dr. Cl. Meulemanstraat te Heerlerbaan en lopen dan een mooie route van ongeveer 1 uur.

Iedereen is welkom !!

Voor jongeren is er een Pelgrimstocht in spijkerbroek, een leuke wandeling met creatieve opdrachten, samen met leeftijdgenoten praten over je verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving. (info:hvrehen@ziggo.nl)

Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een gezellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een pelgrimsgebed.

Uw vrije gave is welkom voor het project: Voldoende voedsel voor families in Katakwi, Oeganda van Vastenactie Nederland.

De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen, in die zin, is het fijn als u iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is bestemd voor de minderbedeelden in verschillende parochies.

U kunt zich opgeven bij:

hvrehen@ziggo.nl of 045-5322181
ajhouben@hetnet.nl of 045-5412448

Voor meer informatie: www.dekenaalmissionairberaad.nl of facebook


4-3-2016 - Het Mondiaal Centrum is verhuisd !

Onze collega's van het Mondiaal Centrum in Maastricht zijn verhuisd en organiseren op vrijdag 4 maart van 10.00 - 15.00 een open huis op hun nieuwe adres: Maastrichter Pastoorstraat 25.

Wat doet het Mondiaal Centrum ?
- het organiseren van festival El Dunya, op Hemelvaartsdag in het Stadpark;
- het deelnemen aan het Shelter City program- ma voor internationale mensenrechten-verdedigers;
- het bieden van stageplaatsen aan leerlingen van de middelbare school tot hogeschool en universiteit;
- het ondersteunen van stichtingen die hulpprojecten in andere landen hebben.

Naast activiteiten in ons nieuwe kantoorpand zijn er buiten op de markt, op 4 maart, bij het stand-beeld van Minckeleers, enkele informatiekramen.

Kom vooral langs en laat je informeren over de organisatie.

Voor meer informatie: www.mondiaal-centrum.nl of facebook


1-3-2016 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In maart 2016 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Workshop bloemstuk op een etagère maken:


Zin om uw huis op te fleuren ?

Kom dan gezellig bij ons een bloemstuk maken op een etagère.

Zelf van thuis meenemen een etagère.

Wanneer : Woensdag 3 maart 2016
Tijd : 13.00 tot 15.00 uur
Kosten : € 5,00

Voor aanmelden en betalen bij Cindy.

Workshop kippetjes voor de Pasen haken:


Leuke paaskippetjes voor op tafel.

Geen echte maar we gaan samen gezellig haken.

Wanneer : Woensdag 15 maart 2016
Tijd : 13.00 - 15.00
Kosten : € 2,00

Voor aanmelden en betalen bij Cindy.

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij: Cindy 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Moeder Centrum de Heksenketel is ook te vinden op Facebook


1-3-2016 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

Naast de incidentele activiteiten heeft MoederCentrum De Heksenketel ook vaste activiteiten:

Maandag
10.00 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
12.30 - 14.30 Computerles
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Woensdag
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch (laatste woensdag v/d maand wereldlunch)
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse Conversatie les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Body Fit 12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien 13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Vrijdag Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Wij zijn ook te vinden op: Facebook


1-3-2016 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 1 maart 2016 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Op deze avond zal handwerk en sieraden van vrouwen worden verkocht !.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan .

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


1-3-2016 - Transition Town Parksjtad wordt Parksjtad in Transitie

Transition Town Parksjtad heeft na een poll onder haar leden besloten haar naam te wijzigen in: Parksjtad in Transitie.

De keuze is gevallen op deze naam omdat het een beweging aan geeft en dat er nu verandering plaatsvind.

Aanleiding voor deze wijziging was dat ook Transition Town Nederland zijn naam heeft gewijzigd in Transitie Nederland.

Ook een aantal andere Nederlandse TT-initiatieven hebben afgezien van een Engelse naam.

Behalve een nieuwe naam wordt er ook gewerkt aan een nieuw uiterlijk voor de website.

Voor meer informatie: Transition Towns Parksjtad.


1-3-2016 - Inkijk maart 2016 Online

Door de INKIJK-redactie is het maart 2016 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


27-02-2016 - Repaircafé Parkstad komt naar Heerlen

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 27 februari van 10.00 - 13.00 weer present in:

Activiteitencentrum The Break,
Schandelermolenweg 24
6415 GG Heerlen.

Heeft u een stoel waarvan een poot los zit ? Een broodrooster die niet meer werkt ? Of een wollen trui waar mottengaatjes in zitten ? Repareer ze in het Repair Café !!!

Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit
Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad Transitiontown.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om ons team te versterken.Bent u iemand die handig is in bijvoorbeeld het repareren van elektronica of elektrische apparatuur ? Loop dan eens naar binnen tijdens het Repaircafé, u ziet dan onze vrijwilligers in actie. Of neem contact met ons op dat kan: telefonisch: 06-53562168 of via repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Bezoek ook onze website: www.repaircafeparkstad.nl/

of onze facebookpagina: www.facebook.com/repaircafeparkstad

Er is gratis entree maar een vrije gave is welkom !


20-2-2016 - Een vastendag in Heerlen en Landgraaf

Is vasten weinig of niet eten en afvallen? Of is vasten meer hongeren naar gerechtigheid ? Voel je bij vasten je eigen honger of de honger van anderen ?

Kan vasten een teken zijn van solidariteit met armgemaakte mensen; een teken van engagement voor een betere wereld voor iedereen ? Kan vasten ons verbinden met de wereldwijde gemeenschap van mensen en ons openen voor de Geest van God ?

Met deze vragen willen we als Dekenaal Missionair Beraad Heerlen bezig zijn op:

Zaterdag 20 februari van 10.00 - 14.00 in het parochiezaaltje van de Andreasparochie Heerlerbaan, Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen.

Programma:

10.00 Binnenkomst deelnemers
10.30 Opening ( uitleg bedoeling, uitleg Vastenactie)
11.00 Eigentijds Vasten
          Oudere mensen kennen het nog: vasten. Slechts één volledige maaltijd per dag en vaak geen alcohol. Kinderen hadden
          vaak een snoeptrommeltje om snoepjes tot Pasen te bewaren. Dat vasten spreekt weinig mensen nog aan. We gaan op
          zoek naar een nieuwe en eigentijdse manier van vasten, goed voor jezelf, goed voor medemensen, goed voor de
          wereld.
12.00 Pauze met sobere lunch
13.00 Met elkaar van gedachten wisselen over aan de hand van het Vasten-stellingenspel
14.00 Afsluiting.

Tijdens deze vastendag worden we begeleid door Guus Prevoo van Vastenactie Nederland.

Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden ( dit i.v.m. de lunch) bij:

hvrehen@ziggo.nl of 045-5322181
ajhouben@hetnet.nl of 045-5412448

Voor meer informatie:

Over het Dekenaal Missionair Beraad: www.dekenaalmissionairberaad.nl


11-2-2016 - Café Mondiaal: Hoe verder na "Keulen" ?

Op 11 februari 2016 organiseert Heerlen Mondiaal de 27 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Hoe verder na "Keulen" ?

Deze editie begint om 19.30 en vindt deze keer plaats in de Opkamer van Café de Beerkompanie aan het Pancratiusplein 46 in Heerlen.

Kranten staan er vol van: de Oudejaarsperikelen in Keulen. Maar de vraag blijft: wat is er nu eigenlijk gebeurd - wat zijn de feiten ? En vooral: wat leert ons deze mix van gebeurtenissen, meningen en verklaringen voor de toekomst ? Als Heerlen Mondiaal willen we hier over praten met belangstellende meedenkers in ons café mondiaal.

De komst en het toelaten van vluchtelingen is opnieuw in een stroomversnelling gekomen. De felheid in het debat is vooral bij tegenstanders flink toegenomen.

De vragen en de onzekerheidsgevoelens nemen toe en deze worden listig opgeblazen. Simpele antwoorden staan zoals steeds voor de deur: "grenzen dicht", "het is de Islam", "zo zijn (die) mannen" enz. Maar naast het vluchtelingendebat is er ook op onbeschofte en respectloze wijze omgegaan met vrouwen.

In deze editie willen we achter de 'feiten' kijken: bij voorbeeld: waarom men probeerde de aanrandingen in de doofpot te stoppen, wie waren deze criminele bendes en wat bezielde hen, wat heeft dit van doen met 'asielzoekers', met religie en cultuur ?

Welke lering kunnen we trekken uit de gebeurtenissen ? Bij voorbeeld: hoe werken vooroordelen en racisme ? Worden zaken uit hun verband gerukt en uitvergroot ? Hoe kunnen we hier tegen in gaan ? Hoe kunnen we werken aan een betere integratie en verdwaalde mannen/vrouwen meer perspectieven bieden binnen onze samenleving, hoe de kansen voor achtergestelde autochtone inwoners verbeteren, hoe te leren leven met onzekerheid enz. ? Maar ook wat moet er (wereldwijd) gebeuren om te waarborgen dat vrouwen volledig worden gerespecteerd ?

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal. Na een korte inleiding is Harrie Winteraeken zoals altijd de gespreksleider.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale problemen: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraag-stukken, klimaat- en milieuproblemen, enz.

De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van 'ingevlogen deskundigen', maar alle aan-wezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen.

De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is (meestal) de eerste donderdag van de maand in café Pelt , maar dit keer dubbel afwijkend: de tweede donderdag en in café Beerkompanie, eveneens aan het Pancratius-plein.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Wim van Kempen: wimvankempen@kpnplanet.nl

HeerlenMondiaal:
Harrie Winteraeken (voorzitter): hwinteracken@hotmail.com

Zie ook de website van: HeerlenMondiaal: www.heerlenmondiaal.nl of www.facebook.com/heerlenmondiaal


2-2-2016 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 5 januari 2016 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Op deze avond zal handwerk en sieraden van vrouwen worden verkocht !.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan .

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


1-2-2016 - kalender 2016 van Stichting SCAN

Stichting SCAN heeft ook voor 2015 weer een kalender gemaakt, uitgevoerd in de Afghaanse en Nederlandse jaartelling, waarin de belangrijke dagen in Afghanistan en in Nederland zijn opgenomen. Daarnaast zijn er ook een enkele belangrijke dagen opgenomen van de Arabische jaartelling.

Westerse landen en Islamitische landen hebben een verschillende jaartelling.

In Nederland begint het nieuwe jaar altijd op 1 januari. Hier wordt geteld met het zonnejaar dat 365 dagen duurt en elke vier jaar een dag extra.

In Afghanistan worden twee jaartellingen gebruikt, het maanjaar en het zonnejaar. Het zonnejaar begint in Afghanistan, Iran en nog een aantal landen steeds op 21 maart. Het Islamitische maanjaar is 11 dagen korter en begint dus elke jaar ongeveer 11 dagen vroeger ten opzichte van het zonnejaar.

U kunt de kalender voor € 5,00 bestellen bij Stichting SCAN via: info@stichtingscan.com

De kalender is ook gratis te downloaden van hun website: www.StichtingSCAN.com.


1-2-2016 - Respect voor vrouwen - wat zit er achter Keulen?

De aanrandingen en berovingen van vrouwen in Keulen en enkele andere steden in Duitsland in de nieuwjaarsnacht zijn vooral een uiting van gebrek aan respect voor vrouwen. Barbaarsheid en geweld tegen vrouwen komen zeer wijd verbreid voor. In veel culturen en samenlevingen staan vrouwen weliswaar in een achtergestelde positie maar geweld is bijna nergens de norm (wellicht op besnijdenis na). Toch heeft wereldwijd eenderde van de vrouwen seksueel geweld moeten ondergaan. Ook in onze samenleving is geweld tegen vrouwen veel te veel voorkomend.

Zo is 45 % van de Nederlandse vrouwen slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Daarvan heeft 1 op de 8 vrouwen te maken gehad met seksueel geweld, velen door bekenden. En dat te bedenken dat geweld, van pesten tot incest, mensen voor de rest van het leven belast.

Het blijft dan ook hard nodig dat de Millenniumdoelen voor verbetering van de positie van vrouwen worden voortgezet in de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen en in het bijzonder de kernwaarde 'Gerechtigheid, voor veilige en vredige samenlevingen met sterke instituten'.

Het geweld tegen vrouwen is te algemeen om het voor een belangrijk deel aan religie toe te kunnen schrijven. De hoofdstromen van de wereldreligies prediken geweldloosheid en respect voor de medemens. Een belangrijkere oorzaak is waarschijnlijk machtsuitoefening.

Zo denk ik dat in Keulen een kleine minderheid maar wel een forse groep (allochtone) jongeren hiertoe in staat is omdat ze blijkbaar anders aankijken tegen seksualiteit en relaties en zo een gebrek aan normbesef hebben van onze algemeen geaccepteerde waarden bij de omgang met vrouwen. Neem ook de domme actievoerders tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum in het Brabantse Steenbergen die tegen een voorstandster schreeuwden: "Daar moet een piemel in".

Op Twitter circuleerde het bericht dat de Keulse politie 100 mensen had gecontroleerd op hun identiteit en daar zaten 8 asielzoekers tussen. Ook bleek dat een groot deel van deze jongens van Marokkaanse oorsprong was en of illegaal in Duitsland was of er asiel had aangevraagd. Dit zijn waarschijnlijk jongeren die thuis weinig perspectief hebben en hier hun geluk of welvaart komen zoeken. Maar het zijn in Keulen waarschijnlijk geen of weinig recente vluchtelingen geweest uit oorlogsgebieden zoals Syrië e.d.

Het kan dus heel goed zijn dat de koppeling van deze geweldsgolf met de huidige vluchtelingenproblematiek slecht ten dele terecht is en dat deze koppeling uitvergroot is ?

Toch kan ik het niet begrijpen en verklaren waarom (enkele ?) asielzoekers zich hiermee hebben ingelaten. Recente vluchtelingen zouden toch slimmer moeten zijn? Ze zouden toch enigszins het besef moeten hebben dat ze volledig afhankelijk zijn van de goedwillendheid van onze samenleving. En dat je die samenleving niet moet bruuskeren omdat je daarmee je eigen positie en die van vele mede-vluchtelingen schade doet.

Het zijn waarschijnlijk min of meer georganiseerde acties geweest. Door wie ? Zijn die (recente) vluchtelingen dan deels misleid of misbruikt door mensen die de tweedracht in de samenleving ten opzichte van vluchtelingen willen vergroten ? Is hun voorgespiegeld dat hun gedrag wel geoorloofd is in onze cultuur ? Kregen ze briefjes in de handen gedrukt met beledigende kreten, terwijl ze wat anders vroegen ? Hebben de daders zich gedeeltelijk voorgedaan als vluchtelingen ?

Generaliseren is in kwesties als deze gevaarlijk. Vaak wordt door felste tegenstanders van de opvang van asielzoekers de gehele groep gestigmatiseerd op basis van misdragingen van kleine percentages. Men vergroot een kleine waarheid uit tot een algemene waarheid. Daarbij is het wel gepast om die kleine groep wel fors aan te pakken.

Onlangs is gebleken dat weliswaar relatief veel jongeren met een asiel-achtergrond zich misdragen. Maar als je de aard en hoeveelheid misdragingen vergelijkt met die van autochtone jongeren in een kansarme positie, dan zijn jonge asielanten die in dezelfde maatschappelijke positie verkeren, gemiddeld weer een stuk minder crimineel. Zo bleek dus dat de sociaaleconomische status (armoede, laag opgeleid, zonder baan en relatie) een veel grotere invloed heeft dan de culturele achtergrond.

Hopelijk biedt een gedegen onderzoek naar de motieven van de daders en het mogelijke georganiseerde karakter hier duidelijkheid. Maar laten we beseffen dat hoewel het grote groepen zijn geweest, het ook een kleine minderheid was. We moeten ervoor waken dat ze beeldbepalend worden voor alle vluchtelingen.

Filosoof en hoogleraar Paul van Tongeren schreef op 23 oktober 2015 in Trouw dat het woord 'vluchteling' lange tijd gebruikt werd voor iemand die ontheemd was en dus hulp nodig had. Nu, aldus Van Tongeren, heeft het woord de betekenis gekregen van 'iemand die ons bedreigt'. Ik vind dat niet de grote meerderheid van de vluchtelingen het slachtoffer mag worden van die negatieve perceptie.

Harrie Winteraeken - Voorzitter van Heerlen Mondiaal en het Vredesplatform Heerlen.


1-2-2016 - LETS voor Elkaar stopt ermee !!!

Na 2 jaar veel energie in het project gestoken te hebben ,is het toch niet gelukt om de Letsruilkring Parkstad e.o. van de grond te krijgen.

Onlangs heeft de werkgroep Lets voor Elkaar unaniem besloten om ermee te stoppen.

Einde van 2014 werd Lets Parkstad, als werkgroep van Transition Town Parksjtad. opgericht tijdens een bijeenkomst in het Alcandergebouw in Heerlen.

Vanaf januari 2015 j.l. kreeg de werkgroep definitief gestalte met Monique Banen,Frank Rochette en Hans Roumen.

Er zijn afgelopen jaar veel activiteiten georganiseerd om de ruilhandel vlot te trekken.Zo was er het maandelijkse ontbijt bij Ikea en ook het maandelijkse kletsuurtje bij cafe Pelt.

Toch is het ruilen nooit echt van de grond gekomen.Dit heeft o.a. te maken met de grote concurrentie op ruilgebied ,zo zijn er diverse ruilwinkels in de regio en ook op facebook wordt veel geruild.

Onlangs is er ook een digitaal platform in Brunssum opgestart,Elise Helpt.

Daarnaast is er ook een landelijk platform opgestart:Croqqer.

Maximaal 25 leden had de Letsgroep,waar leden goederen en diensten met elkaar konden ruilen met een eigen munt,de spark.

Uiteindelijk was de unanieme conclusie van de werkgroep dat het Letsconcept zoals wij dat voor ogen hadden,niet levensvatbaar is.

Graag willen we iedereen die Lets voor elkaar een warm hart toedraagt van harte bedanken voor de prettige contacten en samenwerking de afgelopen periode.

Voor meer informatie over ruilen, duurzaamheid, klimaat en andere onderwerpen verwijzen wij naar:
Stichting Transition Towns Parksjtad.


1-2-2016 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In februari 2016 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Workshop kruidenrekje met glazen potjes maken:


Wilt u uw keuken oppimpen ? Kom dan bij ons een leuk rekje maken met potjes om kruiden in te doen.

Wanneer : Woensdag 4 februari 2016
Tijd : 13.00 tot 15.00 uur
Kosten : € 3,00

Voor aanmelden en betalen bij Cindy.

Wereldlunch Soedanees:


Wij gaan genieten van een heerlijke Soedanese lunch.

Neem familie of vrienden mee en kom gezellig bij ons aan tafel.

Wanneer : Woensdag 24 februari 2016
Tijd : 12.00 - 13.00
Kosten : € 6,00

Voor aanmelden en betalen bij Cindy.

Carnavalsvakantie:


Wij hebben vakantie van 6 februari t/m 14 februari.

Maandag 15 februari zijn we weer open.

Fijne vakantie !!!

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij: Cindy 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Moeder Centrum de Heksenketel is ook te vinden op Facebook


1-2-2016 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

Naast de incidentele activiteiten heeft MoederCentrum De Heksenketel ook vaste activiteiten:

Maandag
10.00 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
12.00 - 13.00 Lunch
12.30 - 14.30 Computerles
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.00 - 12.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Woensdag
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch (laatste woensdag v/d maand wereldlunch)
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse Conversatie les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Body Fit 12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien 13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Vrijdag Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Wij zijn ook te vinden op: Facebook


1-2-2016 - Verslag 10 december Dag van de Mensenrechten

Ook dit jaar heeft Amnesty International in samenwerking met Heerlen Mondiaal op 10 december de dag van de mensenrechten georganiseerd.

Tradioneel werd er een fakkeloptocht door het centrum van Heerlen georganiseerd waarbij de belangstelling (ca. 30 personen) goed genoemd mag worden.

Dit jaar hebben we ons voor het eerst aangesloten bij de internationale schrijfmarathon waar Amnesty Nederland zelf al voor de derde keer aan mee deed.

Vanaf 15:00 uur was iedereen welkom in het Luciushof om hieraan mee te doen. Zowel vóór als na de fakkeloptocht konden we veel mensen begroeten.

Er werd geschreven voor vijf personen, die ten onrechte gevangen gehouden worden:

Albert Woodfox in de V.S.,
Phou Phou Aung in Myamar,
Waleed Abu al-Khair in Saudi Arabië,
Zulkiflee Anwar Ulhaque in Malesië
Yencenia in Mexico.

Vrijdagochtend 11 december 2015 hebben nog een aantal mensen in de bibliotheek van Kerkrade een bijdrage geleverd.

Er werden brieven geschreven naar de verschillende autoriteiten en kaarten naar de gevangenen zelf, om ze een hart onder de riem te steken.

Uiteindelijk zijn er door ons samen 106 brieven en 69 kaarten verstuurd. Een schitterend resultaat.

Vanuit Amsterdam bereikt ons het bericht, dat er in Nederland meer dan 100.000 brieven geschreven zijn !

Bij deze willen wij, Amesty Parkstad, alle deelnemers heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage en ik spreek de hoop uit, dat we u volgend jaar weer mogen begroeten bij de fakkeloptocht en de schrijfmarathon en neem dan gerust vrienden en bekenden mee.

Wilt u Amnesty Parkstad bij acties helpen ? Bel dan met Kees van Veen 06-42311835 of mail naar: c.van.veen@home.nl

Voor meer informatie: www.parkstad.amnesty.nl/


1-2-2016 - Impressie Conferentie Kinderen in armoede d.d. 16 december 2015

Een impressie door Marion Braad (ATD4 de Wereld) en Eline Claessens (Andreas Parochie).

Benoit Hameleers opent de conferentie.

Missie sociaal domein
"Iedereen doet er toe en doet wat hij kan
Waar het nodig is ondersteunen we
Daar waar het kinderen betreft,
gaat het belang van het kind boven alles."

Dit is een startpunt voor een brede samenwerking voor het tot stand komen van een kindpakket. Hoe dat er uit gaat zien ?

Er werd een filmpje getoond over kinderen in armoede in Engeland Een van de kinderen die aan het woord kwam zei: "Je moet een slecht karakter hebben om mensen hier te laten wonen." Ze duidde op de wijk waarin zij leefde, of beter gezegd waarin zij met haar familie en anderen moesten zien te overleven. Het was een arme wijk met slechte woningen. De woningen hadden een meter voor gas en elektra die na het inwerpen van muntjes energie leverden. Had je geen geld dan zat je in de kou en in het donker. Soms hadden ze kaarsen, voor een beetje licht. Tegen de kou trokken ze veel laagjes over elkaar en zaten onder dekens. Een triest beeld dat zomaar ook ergens in Nederland opgenomen zou kunnen zijn.

Peter van Zutphen, wethouder van sociale zaken en welzijn, van de gemeente Heerlen, bevestigt dat er in Heerlen 2000 kinderen in armoede leven. ."We willen een fundamentele aanpak realiseren om kinderen uit de armoede te halen.". ."We vinden dat de scholing van kinderen niet mag lijden onder, of afhankelijk zijn van de situatie van de ouders.". ."We vinden dat kinderen niet uit huis mogen worden geplaatst, ook als de ouders door armoede een foute keuze hebben gemaakt.". ."Kinderen mogen niet de dupe zijn van de oorzaak van armoede.".

De gemeente Heerlen wil oplossingen zoeken voor hen die nu in armoede leven. Ze doet haar best. ."Tot nu toe hebben we particuliere organisaties ingeroepen en leunen daar op.".

Marc Dullaert, kinderombudsman, vindt dat we de krachten op de meest efficiënte manier moeten bundelen. Het risico om in armoede te vervallen is groter geworden en ook het langdurig in armoede blijven is groter geworden. In 2014 is de kinderarmoede in Nederland met 11.000 toegenomen tot 421.000 kinderen. Het zijn niet alleen de mensen in de bijstand of laaggeschoolde arbeiders, maar ook zzp-ers hebben het moeilijk, vaak zijn er schulden. Naast alleenstaande moeders, zijn het ook alleenstaande vaders die vaak een groter risico lopen in armoede terecht te komen. Er is ook steeds meer armoede bij allochtone gezinnen, zij maken weinig gebruik van voorliggende voorzieningen alsook van bijv. kledingbank of voedselbank.

Heerlen kent relatief weinig allochtonen.

Één aanmeldpunt is van belang. Men schaamt zich, voelt zich uitgesloten, geïsoleerd. Men wil niet steeds opnieuw zijn/haar/hun verhaal vertellen.

."Het samenstellen van een kindpakket begint met het luisteren naar kinderen en jongeren die in armoede leven.".
."Betrek kinderen in een 1 op 1 gesprek.".
."Neem contact op met scholen, niet alleen voor signalering ( waar we teveel van verwachten)
."Bouw een evaluatie in, ga op huisbezoek.".
."Deze mensen durven niet te dromen, kennen enkel korte termijn beleid. Toch vraag ik: Luister naar hun behoefte en dromen.".
."Kinderen moeten direct betrokken worden bij de zaken die hen direct aangaan.".
."Kinderen zijn niet alleen ontvangers van hulp maar kunnen ook zelf oplossingen aandragen en veranderingen teweeg brengen.".
."Het is belangrijk om de armoede uit het hoofd van een kind te halen.".

Tof Thissen, directeur werkbedrijf en uitkeringsinstantie UWV, zegt dat om uit de armoede te komen alleen werken niet voldoende is, want er zijn heel veel laag betaalde banen die er voor zorgen dat mensen in de armode blijven. Er zijn ook veel ZZPers die onder het minimum inkomen leven. Het aantal NUGers (niet uitkeringsgerechtigden) groeit waardoor een armoede val ontstaat.
. "Het omzetten van de Wajonguitkering naar de participatiewet is verontrustend ( in Limburg 5400 jongeren dat is gemiddeld 11 % hoger dan in de rest van Nederland)".
."1 op 9 kinderen in Limburg leeft in armoede (¾ deel van hen heeft de basisschoolleeftijd)".
."Jongeren hier zijn 2 x zo vaak werkzoekend, hier is het hoogste aantal laag opgeleiden.".
."We moeten anders gaan denken.".
."Werken moet lonen.".
. "We zijn niet klaar met alleen een kindpakket, we dienen hun ouders naar werk te leiden dat werkelijk loont.".
."We moeten inzien dat er soms een einde is aan schoolbaarheid ? We moeten inzien dat we niet steeds hogere eisen dienen te stellen voor banen ?".
."Participatiewet, wij zijn slechte dakdekkers in samenwerking. Doel WMO: 1 aanpak, 1 regisseur, maar wat is de rol van de Overheid. Er is nagelaten die rol opnieuw te definiëren.
Wat heeft de Overheid de burger te bieden ?
Inzetten op kinderen ter voorkoming van reproductie nl.
werkeloosheid. Daar heb je mensen voor nodig "De luui motte waal geholpe weere"..

Na de lunch worden de aanwezige vertegenwoordigers van de organisaties naar voren geroepen om te vertellen wie ze zijn en wat ze doen, waar ze voor staan.

Daarna wordt er nog wat tijd genomen om samen na te denken over hoe een kindpakket er zou moeten uitzien. Ondersteuning moet er komen, los van welke coalitie dan ook.

Wat ontbreekt? INHOUD !

Samenwerken, samen staan we sterker,(er is nu teveel versnippering, bedenk dat armoede vaak geen probleem an sich is. Er is een drempel voor vrijwilligersorganisaties, er is geen of te weinig zicht op wat de ander doet). Inzetten op preventie, zet een stap naar het gezin toe, kansen en mogelijkheden scheppen, onderliggende problemen zichtbaar maken. Luisteren naar kinderen/mensen in armoede, betrokkenheid van de burger vergroten, bewustwording, zijn enkele geluiden die als middelen ingezet kunnen worden.

Afgesloten wordt met de conclusie: Dat dit het begin is van een zoektocht naar oplossingen om armoede in Heerlen op te lossen.

Kunnen we opnieuw samenkomen over 1 jaar ? Om stil te staan bij de regierol van de gemeente ?

Deze dag vraagt dus om een vervolg.


1-2-2016 - Boek WAARDE(N)VOLLE WERELD

"Het enige probleem, het unieke probleem, dat alle andere omvat, dat alle andere problemen van de mensheid verklaart, is de voortdurende aanwezigheid in al onze samenlevingen van een bevolkingsgroep, die buiten de structuren wordt gehouden, buiten de systemen, buiten het denken van de mensen. Dit - uitsluiting - is het fundamentele probleem van de mensheid, dat alle andere verklaart."
Joseph Wresinski.

Dit citaat van Wresinski heeft voor mij de rode draad gevormd bij het schrijven van het boek WAARDE(N)VOLLE WERELD, dat als voorkant de kleurrijke schildering kent van Guillermo Diaz, die deel uitmaakt van de wenskaartencollectie van ATD Vierde Wereld.

Uitsluiting daarover gaat het in het boek. uitsluiting: niet alleen van mensen trouwens, ook de economie zorgt voor uitsluiting, is mij pijnlijk duidelijk geworden. Allerlei kosten en waarden spelen in de economie geen rol en worden over het hoofd gezien.

In het boek is door de schrijver de natuur/het milieu als uitgangspunt gekozen om dit inzichtelijk te maken. Het gaat niet goed met het milieu. Als de ontwikkelingen blijven doorgaan zoals nu, dan krijgt de wereld op termijn te maken met een gemiddelde temperatuurstijging van 4 tot 6 graden Celsius; met alle gevolgen van dien. En die zijn niet mals. Voor al onze kinderen en kleinkinderen zullen de gevolgen van de klimaatverandering, die inmiddels een feit, is gaan merken.

Het is uitsluiting die ervoor zorgt dat allerlei kosten niet worden gezien:de kosten bijvoorbeeld, verbonden aan de uitstoot van de broeikasgassen en de teloorgang van het grootste ecosysteem,dat de wereld rijk is, de oceanen. Feit is dat mensen zonder voldoende koopkracht door de economie niet worden gezien. Hetzelfde geld voor allerlei wezenlijk (maatschappelijke) waarden. Die vallen buiten het kader van de economie, dat in belangrijke mate de richting bepaalt, die het met samenlevingen op gaat. Met als gevolg, dat de wereld (in de vorm van o.a. oerbossen, oceanen, de Noordpool, de atmosfeer,en traditionele kennis e.d.) rijk is, in heel snel tempo afbrokkelt. En dat mensen in armoede niet echt kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving.

Tegelijkertijd, en dat is het hoopvolle, ontwikkelt zich,vooralsnog tegen de verdrukking in, in snel tempo een tegenkracht, die niet moet worden onderschat. Het zijn de wakkere burgers,initiatieven van onderop en allerlei ngo's, waaronder ATD, die stem geven aan niet geziene mensen en maatschappelijke waarden. En die aangeven: de ontwaarding van de wereld kan worden gestopt: door het in ere herstellen van juist al die wezenlijke waarden, waaronder gelijkwaardigheid, die het leven op aarde aangenaam en de moeite waard maken.

WAARDE(N)VOLLE WERELD is te koop bij ATD Vierde Wereld voor € 17,50 (excl. Porto)

Voor meer informatie: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of 045-5325092


1-2-2016 - Inkijk februari 2016 Online

Door de INKIJK-redactie is het februari 2016 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


30 en 31 01-2016 - Transitie Treffen 2016 Programma

Transition Towns Nederland organiseert samen met Transition Town Boxtel en met medewerking van Milieudefensie het TT Treffen 2016. Een weekend vol warmte en aandacht, met workshops en muziek, aandacht voor elkaar en oplossingen voor kleine en grote uitdagingen in het kader van klimaatverandering op weg naar een duurzame, veerkrachtige samenleving.

Op zaterdag worden we verwelkomd door de wethouder voor duurzaamheid van de gemeente Boxtel, Peter van de Wiel. Daarna staat deze dag in het teken van de locale initiatieven. We maken kennis met initiatieven, er is veel aandacht voor hart&ziel en er kunnen workshops gevolgd worden over diverse aspecten van voedsel, geld en in actie komen. We sluiten de dag af met een potluck diner en een spetterend feest met live muziek.

Tijdens de feestavond neemt Dirk Struycken ons vocaal mee met zijn zelfgeschreven en gecomponeerde liedjes over duurzaamheid en de liefde. De Ierse Sessie speelt Ierse muziek onder leiding van Peter van Steenderen. Van "The Wild Rover'' tot minder bekende ballads. De teksten liggen op tafel dus niets weerhoudt je om uit volle borst mee te zingen. Of breng je instrument mee en speel! Vraag een solo aan, stem af welk nummer je kunt en wilt meespelen of ga voor de jamsessie.

Op zondag gaan we de verbinding aan met andere organisaties die opkomen voor het milieu en de transitie. We nodigen met klem lokale leden van Milieudefensie, Greenpeace, IVN, etc. uit om deel te nemen. Om te beginnen willen we terugkijken op de klimaatconferentie in Parijs, ervaringen delen om vervolgens middels Open Space weer vooruit te kijken. Tussendoor zijn er workshops.

Datum en tijd: Zaterdag 30 januari van 10.00 tot 24.00 en zondag 31 januari van 9.00 tot 17.00 uur
Locatie: De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA Boxtel (20 min. lopen vanaf het station)

Voor meer informatie, Programma en inschrijven zie: http://parksjtad.transitiontowns.nl/transitie-treffen-2016-programma/


30-01-2016 - Repaircafé Parkstad komt naar Bocholtz

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 30 januari van 10.00 - 13.00 weer present in:

Impuls Dienstencentrum Op de Boor,
Wilhelminastraat 19,
6351 GN Bocholtz

Heeft u een stoel waarvan een poot los zit ? Een broodrooster die niet meer werkt ? Of een wollen trui waar mottengaatjes in zitten ? Repareer ze in het Repair Café !!!

Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit
Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad Transitiontown.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om ons team te versterken.Bent u iemand die handig is in bijvoorbeeld het repareren van elektronica of elektrische apparatuur ? Loop dan eens naar binnen tijdens het Repaircafé, u ziet dan onze vrijwilligers in actie. Of neem contact met ons op dat kan: telefonisch: 06-53562168 of via repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Bezoek ook de website: www.repaircafeparkstad.nl/

of onze facebookpagina: www.facebook.com/repaircafeparkstad

Er is gratis entree maar een vrije gave is welkom !


25-1-2016 - Vooraankondiging vastenactie 2016

    

Maandag 25 januari 2016 is er een startavond Vastenactie 2016 over het project Oeganda met als thema: 'Water, bron van alle leven'

De parochiefilm geeft weer de mogelijkheden van wateropvang met microkrediet voor vrouwen dat biedt vergroting van overlevingskansen bij rampen zoals droogte.

Ook komt de encycliek Laudato Si ' van Paus Franciscus ter sprake en wat de parochies in de Vastentijd kunnen doen.

De avond begint om 19.30 in de H.Hart van Jezuskerk , Hoogstraat 139, 6373 HR Landgraaf en zal duren tot 21.30

Voor meer informatie:

Over de Vastenaktie 2016 kunt u lezen op: www.vastenaktie.nl/projecten/oeganda/
Over het Dekenaal Missionair Beraad: www.dekenaalmissionairberaad.nl


20-01-2016 - Filmhuis De Spiegel nieuwsbrief januari 2016 verschenen

Vandaag verscheen van Filmhuis De Spiegel de januari nieuwsbrief.

voor meer informatie zie: www.filmhuisdespiegel.nl/


20-1-2016 - Voorlichting over seksualiteit


Op woensdag 20 januari om 10:00 organiseert MC de Heksenketel in samenwerking met de organisatie Siriz en met maatschappelijke medewerkers een voorlichtingsochtend over seksualiteit.

De doelgroep voor deze workshop zijn ouders van kinderen vanaf 12 jaar. Tijdens de workshop kunnen ouders informatie krijgen over hoe ze met hun kind in gesprek kunnen gaan over relatie, weerbaarheid, seksualiteit en onbedoelde zwangerschap.

Ook krijgen ouders informatie over de hulp die ze kunnen krijgen indien hun kind te maken krijgt met een onbedoelde zwangerschap.

Het programma ziet er als volgt uit:

De ochtend zal beginnen met een kopje koffie of thee;
Vervolgens is er een kort filmpje over jongeren, relaties en verliefdheid.; Ouders krijgen allerlei tips en tricks aangereikt over hoe ze dit kunnen doen. Zij hebben de mogelijkheid om hun ervaringen en verhalen met elkaar te delen;
Na een korte pauze is er een filmpje over tienermoeders.

Spreekt dit onderwerp u aan, dan kunt u ons bellen en u opgeven voor deze workshop want een ouder die voorbereid is zal niet zo snel verrast worden als er zich een onverwachte situatie voordoet. Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij: Cindy 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Mc de Heksenketel,
Mijnzetellaan 6,
Heerlen

http://www.mc-deheksenketel.nl/

Wij zijn ook te vinden op Facebook


5-1-2016 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 5 januari 2016 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

Op deze avond zal handwerk en sieraden van vrouwen worden verkocht !.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan .

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-51919693


Ouder Nieuws

Voor 2015 nieuws klik Hier

Voor 2014 nieuws klik Hier

Voor 2013 nieuws klik Hier

Voor 2012 nieuws klik Hier

Voor 2011 nieuws klik Hier

Voor 2010 nieuws klik Hier