20-9-2017 - Towards a Nonviolent world: open avond

In het kader van de Vredesweek, met als thema "de kracht van verbeelding" nodigt "Towards a Nonviolent World" graag mensen uit om van de deelnemers van de training "Learning Peace" te horen.

Deze avond vind plaats op: Woensdag 20 September 2017 om 20:15 in het Natuurvriendenhuis Eikhold, Valkenburgerweg 72 te Heerlen.

23 jonge mensen uit Palestina, Egypte, Turkije, Georgië, Armenië, Italië, Roemenië, Duitsland en Nederland zijn negen dagen samen in Heerlen voor een training over vrede en geweldloosheid. Ze leren over geweld, conflict en creatieve geweldloze manieren om hiermee om te gaan, en hoe ze een actievere rol kunnen spelen om meer vrede te brengen in henzelf, hun omgeving en de samenleving.

Dit is de vierde training onder de naam "Towards a Nonviolent World", dat een programma is voor jongerenwerkers, om kennis en vaardigheden op te doen in bovengenoemde thema's, door middel van participatief leren. Er zal een creatief programma zijn deze avond, waarop deelnemers hun ervaringen delen van de landen waar ze vandaan komen en wat ze geleerd hebben in de afgelopen week. Het wordt interactief en er is tijd voor ontmoeting en uitwisseling. De voertaal is Engels.

Vind u het leuk om te gaan, meldt u dan vooraf aan. Stuur even een mailtje aan: nina.towardsanonviolentworld@gmail.com om u aan te melden.

Hartelijke groeten van het team (Nina, Marcus en Christina) en de rest van de groep!


29-7-2017 - Repaircafé Parkstad in Sam-Sam

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 29 juli van 10.00 - 13.00 weer present in Heerlen en wel op de nieuwe locatie:

Sam Sam
Mijnzetellaan 2
Heerlen

Wat is de bedoeling ?
U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café samen met de deskundigen proberen te repareren.

De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal willen de vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat samen repareren leuk is, en vaak heel gemakkelijk.

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit

Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad in Transitie.

Natuurlijk zitten onze handige vrijwilligers weer klaar om samen met u uw kapotte of defecte spullen te repareren. Dus start de computer niet meer op of loopt uw naaimachine vast? Blijft het koffiezetapparaat lekken of zit er een gat in uw broek? Gun uw spullen een tweede leven !

Zo proberen wij, bij te dragen aan het kleiner maken van die als maar groeiende afvalberg door u bewust te maken dat defect niet kapot hoeft te zijn.

Al met al een goede reden om het repaircafé te bezoeken.

Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Tot ziens bij ons Repaircafé !!

Vrijwilligers !

Wij zijn nog steeds op zoek naar handige mensen op het gebied van het repareren van elektrische apparaten, fietsen, klokken ed. die een keer in de maand ons team willen versterken, Wij hebben totaal 9 bijeenkomsten per jaar.

Meer informatie:

Voor vragen over of het aanmelden van bijv een reparatie kunt u contact opnemen met ons telefonisch: 06-53562168 of via de mail; repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op onze website www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina onder repaircafeparkstad".

Kijk ook eens op de landelijke website, www.repaircafe.nl.


4-7-2016 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 4 juli 2017 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803


1-7-2017 - VOORAANKONDIGING Café Mondiaal September:Vredesweek

In verband met de vakantie wordt er in juli en augustus geen Café Mondiaal georganiseerd.

Het eerstvolgende café Mondiaal wordt gehouden op donderdag 7 september en zal worden georganiseerd door Heerlen Mondiaal en het Vredesplatform.

Deze bijeenkomst heeft als thema De kracht van verbeelding dat tevens het thema is van de Vredesweek die van 16 t/m 24 september 2017 zal worden gehouden.


1-7-2017 - Inkijk Juli 2017 Online

Door de INKIJK-redactie is het juli 2017 nummer online gezet.


4-5-2017 - Programma 4 + 5 mei in Heerlen

"Vrijheid geef je door"
"Het persoonlijke verhaal"

De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels ver achter ons. Het aantal mensen dat die oorlogs-periode zelf bewust heeft meegemaakt wordt almaar kleiner.

Herdenken - en daarmee ook vieren - blijft echter onverminderd belangrijk. Belangrijk om je te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Je er bewust van te zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én nu.

Het persoonlijke verhaal krijgt daarbij een steeds grotere rol. Hoeveel stille verhalen zijn al verloren gegaan? Wie kan zich alle emotionele en persoonlijke verhalen van al die ogenschijnlijk kleine momenten nog herinneren. Verhalen uit eigen ervaring, verhalen van opa en/of oma, een oudere neef of nicht, de buurman of -vrouw.

Het Comité 4 en 5 mei Heerlen zal dit jaar de focus leggen op de persoonlijke verhalen die de regionale geschiedenis zo'n herkenbaar gezicht geven. Zo passeert het bombardement op de Sittarderweg, de verkeerde bom op de Burg. Waszinkstraat maar ook de verdwaalde bom bij Leenhof, waar vier kinderen uit één gezin doodbleven. Of het verraad van een onder-duikers gastzin door de eigen zoon in de buurt van het Tempsplein. Kleine verhalen maar o zo typerend voor toen.

Het programma voor 4 mei ziet er als volgt uit:

Stadhuis:

Vanaf 18.45 vindt er een serene plechtigheid plaats in het gemeentehuis van Heerlen, waarbij de burgemeester van Heerlen, dhr. Ralf Krewinkel en de voorzitter van Comité 4 en 5 mei Heerlen, Dick Gebuys een korte toespraak houden en aandacht zullen vragen voor de vraag: Waarom herdenken toch zo belangrijk blijft.

Jan Bardoul, voorzitter Heemkundevereniging Heerlen Stad en die een prominente rol gespeeld heeft in de Stichting Lodewijk Foijer, (o.a. verantwoordelijk voor plaatsing Stolpersteine in de stad) gaat in op het persoonlijke verhaal.

Door de jaren heen heeft hij op zijn zoektocht naar deze verhalen een schat aan informatie verzameld die niet verloren mag gaan. Ze draagt bij aan de een belangrijk stuk geschiedenis van onze regio.

Dan Lumey, dichter, draagt voor uit eigen werk, alsook een leerling van het Sintermeerten College te Heerlen.

Het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius luistert de plechtigheid op met gepaste zang.

Stille tocht:

Aansluitend zal er in een stille tocht gewandeld worden naar de Gedachteniskapel aan de Akerstraat.

Daar zal de plechtigheid vervolgd worden waarbij naast burgemeester Ralph Krewinkel die een korte toespraak zal houden, Roos Schiffeleers, leerling van groep 8 van de Tarcisiusschool het nationaal winnend gedicht zal voordragen en Pearl Theunissen van basisschool de Ganzerik uit Heerlerheide draagt een gedicht voor van Judith Pieters.

Diverse personen/vertegenwoordigers zullen kransen leggen.

De plechtigheid wordt muzikaal begeleid, inclusief de 'Last Post' om 20.00, door Harmonie T.O.G. uit Welten.

Herdenkingsconcert:

Ook dit jaar verzorgt het Comité 4 en 5 mei Heerlen het Herdenkingsconcert in samenwerking met het Groot Orkest van de Koninklijke Harmonie Heerlen en leerlingen van het Bernardinuscollege, Grotiuscollege en Sintermeertencollege. in het Parkstad Limburg Theater te Heerlen.

Na de plechtigheden van 4 mei in Heerlen zal om 20.45 een sfeervol programma starten.

De Koninklijke Harmonie Heerlen speelt o.a. de Mauthausen Liederen van Mikis Theodorakis.

Daarbij treedt Mayya Aprossina op. Het May Four Quartet zingt het Requiem voor de Mens van Rob Goorhuizen.

Eline Hensels en Paul Huijts spelen twee stukken voor cello en piano.

Documentaire:

In samenwerking met het Filmhuis De Spiegel en Stichting Vlot heeft Comité 4 en 5 mei Heerlen het initiatief genomen om de schokkende documentaire Austerlitz van Sergei Loznitsa te vertonen op 4 en 5 mei a.s. om 20.00 in Filmhuis de Spiegel te Heerlen.

Sergei Loznitsa plaatste zijn camera midden tussen de stroom toeristen die de concentratie-kampen van Dachau en Sachsenhausen bezoeken.

In statische zwart-witshots observeert hij nauwgezet hun gedrag: de stelletjes in zomeroutfits die een selfie maken voor de poort met de leus 'Arbeit macht frei,' de vrouw die bevallig poseert voor een van de ovens, de man die rustig zijn nootjes eet als hij het ergste deel van het vernietigingskamp binnentreedt. Mensen dragen Tshirts met teksten als 'Cool Story, Bro' of 'Jurassic Park.'

René Gabriëls geeft vrijdag 5 mei een inleiding op de documentaire. Hij is als filosoof en docent verbonden aan de faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht.

In zijn onderzoeken stelt hij maatschappelijke problemen zoals armoede, de integratie van allochtonen, racisme op het werk en de kloof tussen burger en politiek centraal.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl

Voor meer informatie over 4+5 mei www.4en5meiheerlen.nl/


3-5-2017 - Uur van de buurt

Schunck Bibliotheek Hoensbroek organiseert op Woensdag 3 mei van 13.00 - 14.00 "het uur van de buurt".

Te gast is Jan van de Berg schrijver van het boek 'Joodse onderduikers in Hoensbroek'. Het boek verscheen medio november 2016 en is het resultaat van jarenlang onderzoek. Zo was de situatie van een viertal Joden die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zaten in Hoensbroek al bekend. Deze mensen werden door de Duitse bezetter opgespoord, gearresteerd en via Kamp Westerbork afgevoerd naar concentratiekampen in het Oosten. Geen van hen heeft dit overleefd. Voor Jan van den Berg was dit aanleiding verder onderzoek te doen. Hebben nog meer Joden in Hoensbroek een onderduikadres gevonden en hoe is hen vergaan? Die vraag heeft in 2012 geleid tot de start van een tweede onderzoek, met als resultaat het boek 'Joodse onderduikers in Hoensbroek', een bundel met 56 aangrijpende en persoonlijke verhalen.

Over Uur van de Buurt

Uur van de Buurt is een koffiemomentje met een programma vol buurt- & wijknieuws !

Uur van de buurt is hét koffiemomentje voor alle buurtbewoners, buurtondernemers, bedrijven, collega's, buren, vrienden en vriendinnen die zin hebben in een gezellig en informatief koffiemomentje UUR VAN DE BUURT.


2-5-2017 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 2 mei 2017 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803


1-5-2017 - Klimaat: lezing en film

1 Mei vindt een vervolg plaats naar aanleiding van de filmvertoning van 13 maart bijParkstad in Transitie, Mijnzetellaan 2 te Heerlen.

De inhoud van de vertoonde film, Tomorrow, is grotendeels gebaseerd is op de Transition Town filosofie. Een veelheid van onderwerpen kwam voorbij, waardoor de vertoonde informatie verwarrend groot was.

Na de interessante discussie in de groep, die ongeveer 16 personen omvatte, werd er voorgesteld om de verschillend onderwerpen nogmaals per onderwerp te vertonen en te bespreken.

Op 1 mei zal daarom het deel van de film dat gaat over voedselproductie, nogmaals worden vertoond, gevolgd door discussie en mogelijk ook voorstellen hoe dit in de praktijk toe te passen.

Voorafgaande aan dit filmdeel zal er een korte inleiding worden gehouden, gebaseerd op een lezing van Olivier de Schutter die onlangs een lezing van Studium Generale in Maastricht verzorgde met als titel "Future of Food".

Iedereen met interesse in dit onderwerp is van harte welkom, ook al heb je het eerste vertoning niet bijgewoond.

Aanvangstijd: 19.00

Vanaf station Heerlen met bus 21 stopt u voor de deur (Aldi, Zeswegen).


1-5-2017 - Inkijk Mei 2017 Online

Door de INKIJK-redactie is het mei 2017 nummer online gezet.


14-4-2017 - Goede Vrijdag bij Heerlen Mondiaal

Solidariteitsviering rondom het thema 'Eilanden van hoop'

Informatie - bezinning - actie

Een aantal groepen in Parkstad Limburg dat zich, verenigd binnen Heerlen Mondiaal, bezighoudt met mondiale thema's, viert sinds jaren samen de Goede Vrijdag. Goede Vrijdag gaat over lijden, mensenrechten, strijd en inzet, verbondenheid en solidariteit.

Begrippen die in 2017 actueler lijken en meer onder spanning staan dan ooit. De naam van Jezus van Nazareth is verbonden aan deze dag. Hij kreeg te maken met bruut geweld, zoals zoveel mensen voor hem en na hem. Jezus is ook een persoon die ons laat zien wat onderlinge verbondenheid en solidariteit kan betekenen.

Dit jaar staat onze bijeenkomst in het teken van solidariteit met Nepal, met bijdragen vanuit twee initiatieven uit onze eigen regio: Himalayan Care Hands HCH van de Jeugdkring Chrisko het Nepal Project van de Stichting Kumari.

Onze bijeenkomst vindt plaats op Vrijdag 14 april in het Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2, 6411 KE Heerlen.

Programma: 14.30 ontvangst met koffie 15.00 welkom - viering met muzikale omlijsting ± 15.45 uur: gelegenheid tot napraten.

De toegang is gratis.

Aanvullende informatie:

Peter Schraven zal vertellen over zijn ervaringen in Nepal. Hij heeft samen met collega's via de Stichting Kumari lessen verzorgd in een revalidatiecentrum bij Kathmandu. Men was daar geïnteresseerd in de visie op revalidatie in Nederland. Zij hadden het idee dat het eigen maken van die visie hun manier van werken zou kunnen verbeteren. Peter en zijn collega's zijn in staat geweest om goed te luisteren en hun de revalidatievisie te laten voelen. De mensen van het revalidatiecentrum hebben nu de vrijheid om er mee aan de gang te gaan. Nu worden weer vragen verzameld die in de volgende fase van het project worden opgepakt.

Jeugdkring Chrisko is een groep jongeren die in onze eigen regio mensen praktische hulp biedt. De groep leerde in 2016 de Stichting Himalayan Care Hands Nederland kennen en heeft met "30 helpende handen" de plaatselijke bevolking van Thali/Nepal geholpen heeft bij de wederopbouw na de aardbeving van de dorpsschool. De Jeugdkring zamelt nu middelen in en wil de komende zomer weer hand in hand met de lokale bevolking de school verder opbouwen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Ans Houben: ajhouben@hetnet.nl of 045-5412448


29-3-2017 - Lezing Kris van Steenberge

Op donderdag 29 maart staat de jaarlijkse thema-avond van de Stichting voor de Viering van 4 en 5 mei in Heerlen in het teken van de Eerste Wereldoorlog.

Kris van Steenberge (1963) is (toneel)schrijver, regisseur en docent. Hij woont in Lier. Hij schreef in 2013 Woesten. Een boeiende roman die zich afspeelt in het kleine dorpje Woesten in de Westhoek van Vlaanderen, in dat deel van het land waar ook Veurne en Ieper, Diksmuide en Poperinge liggen en waar wat de Vlamingen 'de Grote Oorlog' noemen, zo vreselijk heeft huisgehouden.

De verhalen van de ooit bij Kris zijn familie inwonende grootvader vormen de kiem voor deze wonderlijk mooie en tegelijk hevig ontroerende debuutroman.

Het verhaal start in de oude wereld van voor 1914. Waarin de maatschappelijke verhoudingen nog duidelijk en hiërarchisch zijn. Het voert ons door die vreselijke oorlogstijd en eindig in de totaal veranderde, onderstebovengegooide wereld van na 1918. We maken kennis met het eenvoudige gezin van de ambitieuze, jonge Elizabeth, haar moeder die kantwerk doet voor de rijkere mensen op het dorp en haar de smid. Elizabeth droomt van een mooier leven, weg van dat oude voorspelbare verleden. En ze kan trouwen met Guillaume Duponselle, de later dorpsarts, de man van aanzien. Maar ze belandt hierdoor in een namaakwereld, in plaats van in het paradijs van haar dromen. Het wordt ook haar ondergang, zij zal de oorlog niet meer als zodanig meemaken.

De oorlog is die van het dorp, van Elizabeths man en van haar kinderen, Valentijn en Nameloos. De oorlog is die van de vernietiging, de ondergang, de dood.

Kris van Steenberge heeft een roman geschreven die kan concurreren met de Britse 19e eeuwse psychologische familieromans, maar ook een schitterend, schrijnend oorlogsboek dat ons confronteert met het brute geweld aan het front en de naïeve, vrome onschuld van veel van die soldaten. Een sociaal-realistisch boek. En het streekverhaal van een streek die in die oorlogs-jaren blijvend geschonden werd.

Het boek dat ons nog eens terug laat kijken naar al die duizenden soldaten die toen omkwamen in een oorlog die zij even zouden uitvechten om daarna de vrede weer snel te herstellen. "altijd iemands vader, altijd iemands kind," zingt Willem Vermandere in een wondermooi lied. Zoals Peter Kollwitz, zoon van de kunstenares Käthe die in de loopgraven van Diksmuide omkwam in de nacht van 22 op 23 oktober 1914.

Van Steenberge komt over zijn boek vertellen en vragen beantwoorden. Dick Gebuys leidt hem bij het publiek in en zal ook stilstaan bij het beeldenpaar van de 'Treurende Ouders' dat door Käthe ontworpen zijn plaats kreeg bij Peters graf op het kerkhof van Vladslo.

Datum: 29 maart 20.00
Locatie: Aula Bernardinuscollege
Akerstraat 95;
Heerlen

Svp wel plaatsen reserveren via secretaris@4en5meiheerlen.nl of lhjpalmen@gmail.com

Vrij entree; Aanmelden kan tot 26 maart a.s.

Voor meer informatie: Dick Gebuys, dick.gebuys403@kpnmail.nl 06-24709506


7-3-2017 - Café Mondiaal: kiezen voor de wereld

Op 7 maart organiseert Heerlen Mondiaal de 38 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
kiezen voor de wereld

Deze editie begint om 19.30 en vindt plaats in Café Pel aan het Pancratiusplein 48 in Heerlen.

Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Het zal weinig mensen ontgaan zijn. De verkiezingscampagnes zijn in volle gang en de media berichten er veel over. Maar het aantal thema's rondom deze verkiezingen is vrij beperkt. Heerlen Mondiaal vindt dat veel van de zaken waar wij voor staan, maar weinig aandacht krijgen. Vandaar in deze Café Mondiaal het gespreksthema: 'kiezen voor de wereld'.

De centrale vraag is: 'Wat zeggen en/of vinden de (12) grotere politieke partijen van belangrijke mondiale onderwerpen?' We hebben het dan over vrede en veiligheid, energie en klimaat, milieu en duurzaamheid, tweedeling en armoede hier en elders, ontwikkelingssamenwerking, respect voor het anders zijn, vluchtelingen en migratie.

Er zal geen uitvoerige uiteenzetting plaatsvinden van wat de standpunten van de diverse partijen zijn, maar aan de hand van 25 tot 30 stellingen houden we de verschillende opties tegen het licht. Bij iedere stelling wordt aan de deelnemers de vraag voorgelegd bij welke partij of partijen horen deze standpunten?

En wat vinden wij van de verschillende voorstellen? Samen benoemen we kort en bonding de argumenten voor en tegen deze standpunten? Maken die de wereld meer bewoonbaar, veiliger, eerlijker, duurzamer? Wie hebben er belang bij bepaalde maatregelen? Herkennen wij ons in de keuzes? Kunnen wij op 'onze' terreinen een coalitie van partijen suggereren/aanwijzen? Enkele stem- en kieswijzers zullen ook de revue passeren. Al met al verwachten zo een gevarieerd en levendig gesprek.

Cafe Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal. Wim van Kempen verzorgt de korte inleiding. Hij licht de stellingen en standpunten van de verschillende partijen toe. Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

meer informatie kunt u terecht bij:

Wim van Kempen wimvankempen@kpnplanet.nl

Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com


1-3-2017 - Inkijk Maart 2017 Online

Door de INKIJK-redactie is het maart 2017 nummer online gezet.


21-2-2017 - Verkiezingen op komst, kan het u nog iets schelen ?

Hebben burgers nog wat in te brengen ? Maakt dat wat uit dan ?

Meldt u aan voor een informatiebijeenkomst:
- ja, burgers hebben wat in te brengen;
- ja, dat maakt iets uit;
- ja, dat zou u dus iets kunnen schelen.

Spreker en inleider van deze avond is Lucy Willems, docent geschiedenis en juriste.

Ze spreekt ongeveer één uur, waarna pauze en discussie.

Wanneer en waar ?

Dinsdag 21 februari 19.30 PiT-locatie Mijnzetellaan 2 te Heerlen

Graag aanmelden via: rvanderluer@gmail.com

Het evenement vindt doorgang bij voldoende deelname.

Wij vragen een kleine bijdrage van € 3,- aan de deelnemers.


18-2-2017 - Repaircafé Parkstad in Heerlen op nieuwe locatie

Het team van Repair café Parkstad Limburg is op zaterdag 18 februari van 10.00 - 13.00 weer present in Heerlen en wel op een nieuwe locatie:

Sam Sam
Mijnzetellaan 2
Heerlen

Wat is de bedoeling ?
U neemt van thuis kapotte spullen mee die u nog dierbaar zijn en u gaat deze in het Repair Café samen met de deskundigen proberen te repareren.

De reparateurs, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers, die aanwezig zijn, zijn zeer ervaren vrijwilligers.

Het Repair Café probeert zo bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal willen de vrijwilligers van het Repair Café laten zien dat samen repareren leuk is, en vaak heel gemakkelijk.

Zo valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.

Non profit
Repaircafé is een non profit organisatie en een Nederlands concept. Het werkt uitsluitend met vrijwilligers. Repaircafé Parkstad Limburg is een werkgroep van Parksjtad in Transitie.

Bent u iemand die handig is in bijvoorbeeld het repareren van elektronica of elektrische apparatuur ? en wilt u ons team komen versterken ?

Kom gerust een kijkje nemen of neem contact met ons op, dat kan; telefonisch: 06-53562168 of via de mail; repaircafeparkstadlimburg@gmail.com

Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op onze website www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina onder repaircafeparkstad".

Kijk ook eens op de landelijke website, www.repaircafe.nl.


18-2-2017 - Startdag Vastenactie 2017

Voor de Parochies in Heerlen en Landgraaf is het vastenactieproject Nepal 'Bouw mee, Samen staan we sterk'

30 helpende handen uit Heerlen zijn naar Thali gereisd om daar, samen met de plaatselijke dorpsgemeenschap, een school te herbouwen voor de allerarmste kinderen.

Wilt u mee 'bouwen' en spreekt eigentijds vasten u aan, dan bent u van harte welkom op : Zaterdag 18 februari 2017 van 10.00-14.00 in de ontmoetingsruimte van de St.Josephparochie Dr.Cl. meulemanstraat 1, 6418 PC Heerlen.

Programma:
10.00 Ontvangst met koffie;
10.15 Opening en welkom;
10.30 Presentatie Vastenactieproject Nepal Toelichting en presentatie door Jeugdkring Chrisko uit Heerlen;
11.15 Korte pauze;
11.30 Eigentijds Vasten Toelichting door Eline Claassens, pastoraal werker;
12.15 Pauze met sobere lunch;
13.00 Met elkaar in gesprek gaan;
14.00 Afsluiting

Iedereen is van harte welkom, wel even aanmelden (dit i.v.m. de lunch) bij:

ajhouben@hetnet.nl of 045-5412448
hvrehen@ziggo.nl of 045-045-5322181

Wij hopen u dan te ontmoeten,
Namens Jeugdkring Chrisko, Vivian
Namens Missionair Overleg Parkstad, Ans Houben


17-2-2017 - Symposium voedselbossen Roermond

Op vrijdag 17 februari 2017 vindt er in het gebouw van LLTB aan de Steegstraat 5 in Roermond een symposium over voedselbossen in Roermond plaats. De entree is gratis.

Een voedselbos is een landbouwmethode die een gesloten systeem nabootst. Je maakt hierbij gebruik van hoge bomen, struiken, klimmers en kruiden. Op deze manier kweek je op meerdere niveaus, waardoor de totale productie per oppervlakte groter wordt dan wanneer je alles ver uit elkaar teelt. Natuurlijk is de productie per plant iets lager, maar je hoeft dus ook niet te dunnen om brekende takken of te kleine vruchten te voorkomen. Voedselbossen zijn op dit moment populair in Nederland, maar ze bestaan al duizenden jaren. (www.treehugger.com/green-food/2000-year-old . video.html)

Robert Knops zal er een workshop en lezing geven over de noodzaak en het ontwerpen van voedselbossen. Na afloop ben je in staat om er eentje aan te leggen. Hij heeft te weinig tijd om iedereen voldoende over soortkeuzes te leren, maar een kleine basis zul je zeker mee naar huis nemen.

Verder zal iemand anders voorbeeld projecten van duurzame landbouw laten zien en na afloop is er nog een paneldiscussie over voedselbossen.

Als je geïnteresseerd ben dan kun je je hier ervoor aanmelden: "http://www.nmflimburg.nl/symposium-voedselbossen".


14-2-2017 - Spirituele thema-avond - Hekserij

Regelmatig worden er spirituele thema-avonden en enkele open jaarfeesten gegeven binnen de Heksenketel en is een vast onderdeel van de activiteiten van de Heksenketel.

Op deze avond wordt er een lezing gegeven over hekserij. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Op dinsdag 14 februari om 20.00 (zaal open vanaf 19.45)

Kosten € 3,00 per persoon.

Vooraf aanmelden per mail: info@triple-goddess.nl


9-2-2017 - Café Mondiaal: Hoe dichten we 'de kloof' ?

Op 9 februari organiseert Heerlen Mondiaal de 37 ste editie van Café Mondiaal met als thema:
Hoe dichten we 'de kloof' ?

Deze editie begint om 19.30 en vindt deze keer plaats in De Opkamer van De Beerkompanie aan het Pancratiusplein 46 in Heerlen.

Er bestaan grote verschillen binnen onze samenleving en in de wereld op tal van terreinen: arm - rijk, wel of niet toegankelijke gezondheidszorg, opleiding en kennis, de politiek versus de burgers, enz. De laatste tijd wordt veel gesproken over deze verschillen: 'de kloof' die bestaat tussen bevolkingsgroepen in Nederland en in de wereld.

Maar wanneer is er sprake van een kloof of een maatschappelijke scheidslijn ? Bestaan er objec-tieve grote verschillen tussen de groepen ? Welke scheidslijnen hebben we in Nederland ? Zijn het harde grenzen, zoals het woord
'kloof' impliceert ?

In de eerste helft van de vorige eeuw hadden we de zuilen. Katholieken, protestanten, socialisten en liberalen hadden ieder hun eigen organisaties, kranten en omroep. Maar het verschil in inkomen en gezondheid tussen som-mige van die groepen was maar beperkt. Die zuilen bestaan eigenlijk niet meer ?

Nu zouden er scheidslijnen zijn tussen Nederlanders met een migrantenachtergrond en andere Nederlanders. Of tussen de 'elite' en het 'volk'. Hoe groot is de segregatie ? De mate waarin mensen zich identificeren met een van de onderscheiden groepen ? En de mate waarin het onderscheid tussen de groepen in de politiek en de media als zodanig wordt voorgesteld ?

Wat is er mis met scheidslijnen? Ze betekenen ongelijkheid, maar wanneer is die ongewenst? Beperken scheidslijnen de vrijheid ? Valt Nederland uit elkaar of geven de verschillen nu net kleur aan de samenleving. Leiden scheidslijnen vooral tot wantrouwen en conflict? Voelen mensen zich terecht niet meer vertegenwoordigd in de politiek? En hoe ver-schillend is het wereldbeeld van mensen ?

En dan de moeilijkste vragen: wat willen en kunnen we doen om scheidslijnen te voorkomen of minder scherp te maken? Ofwel: dichten we de kloof en zo ja, hoe moet dat ?

Cafe Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door HeerlenMondiaal. Rens Trimp, verzorgt de korte inleiding en Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

meer informatie kunt u terecht bij:

Harrie Winteraeken 06-52375611 hwinteracken@hotmail.com


7-2-2017 - Heerlijk Afghaans eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 7 februari 2017 een afghaanse solidariteitsmaaltijd.

U kunt dus op deze avond genieten van heerlijke Afghaanse gerechten.

De kosten van deze maaltijd bedragen: € 12,50

De opbrengst van deze avond is voor het project Naaiatelier en komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan.

U bent om 18:00 van harte welkom in de woonkamer van de Corisberg: Corisbergweg 189b in Heerlen .

Als u belangstelling heeft kunt u zich tenminste een dag van te voren aanmelden !

Dit kan bij de voorzitster Basira Sediqi op: b.sediqi@hotmail.com op 045-5422356 en op 06-53353803


4-2-2017 - African dance-night met Abou Diarra

THEATER LANDGRAAF presenteert i.s.m. Stichting Wereldmuziek in Limburg op zaterdag 4 februari 2017 vanaf 20.45 een African dance-night met Abou Diarra (Mali).

Abou Diarra is afkomstig uit Mali. Hij is een virtuoos op de Kamele N'goni, een snaarinstrument dat zijn ontstaan dankt aan de Mandingo jagers uit de Wassoulou regio. Ondanks de sterke invloed van de Malinese traditie en cultuur, is zijn stijl uniek. Hij reisde met zijn n'goni te voet van Bamako naar Abidjan, naar afgelegen dorpen en grote metropolen op zoek naar verborgen muzikale traditie en moderne grooves, die hij heeft samengebracht in zijn muziek.

Zijn bijnaam "Jimi Hendrix" heeft hij te danken aan zijn grote leermeester, de inmiddels overleden blinde n'goni virtuoos Vieux Kanté. Abou Diarra behoort tot de nieuwe generatie Malinese muzikanten en is momenteel in heel West-Afrika "hot". Sinds 2008 is Abou Diarra met grote regelmaat te zien tijdens concerten en festivals in Afrika en Europa. Eind 2016 is zijn inmiddels 3e cd Koya verschenen die hij zal presenteren in Theater landgraaf.

Line-up:
Abou Diarra - Kamele N'goni, zang
Moussa Koita - Gitaar, zang
Amadou Daou - Percussie

Video-links:
https://www.youtube.com/watch?v=BwKiqJ_wRro
https://www.youtube.com/watch?v=BQcaXjFF78M

Reserveren:
Reserveer: 045-5310929 entree: € 14,-

Roots eetcafé (18.30 - 20.00 uur) Afrikaans eten voor € 13,50 p.p.
Deelname alleen mogelijk via : reservering@swil.
(inschrijven t/m 1 februari)

African dance-night
En..na afloop natuurlijk weer verder swingen tijdens de African dance-night met d.j. Rik, le professeur d'ambiance.

Workshop
Workshop Kamele N'goni door Abou Diarra (13.30 - 16.00 uur)
Kosten: € 35,- (max. 10 deelnemers). Inschrijven: reservering@swil.nl.


1-2-2017 - Incidentele activiteiten van MC De Heksenketel

In februari 2017 organiseert MoederCentrum De Heksenketel weer een aantal incidentele activiteiten:

Mozaïk:


Neem van thuis een tafeltje, krukje, schaal, hart, fotolijst of iets dergelijks mee.

Met deze workshop heeft u de mogelijkheid dit stuk op te pimpen.

Neem daarnaast ook van thuis mooie gekleurde tegels mee.

Wanneer: dinsdag 7 februari en dinsdag 21 februari
Tijd : 19.00 - 21.00
Kosten : € 4,00

Wandeling Zeswegen:


Speciaal voor de wandelaars onder ons die niet zo ver meer kunnen: 3 km wandeling door Zeswegen met aansluitend koffie en vlaai

Wanneer : woensdag 22 februari Vertrek : 13.00 Kosten : € 2,00

Carnavalsvakantie:


Van 27 februari t/m 3 maart hebben wij carnavalsvakantie.

Maandag 6 maart zijn wij weer open.

Voor meer informatie en aanmelden van deze activiteiten kunt u terecht bij: Cindy 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Moeder Centrum de Heksenketel is ook te vinden op Facebook


1-2-2017 - Vaste activiteiten van MC De Heksenketel

Naast de incidentele activiteiten heeft MoederCentrum De Heksenketel ook vaste activiteiten:

Maandag
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
11.00 - 15.00 Chinees dansen
12.00 - 13.00 Lunch
12.30 - 14.30 Computerles
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Dinsdag
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.00 - 12.00 Naailes
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen
13.00 - 14.00 Meditatie en energetische reiniging

Woensdag
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
10.30 - 11.30 Callanetics
12.00 - 13.00 Lunch (laatste woensdag v/d maand wereldlunch)
13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen
14.00 - 16.00 Knoppenproject (alleen op afspraak)

Donderdag
09.00 - 12.00 Nederlandse Conversatie les
09.30 - 10.30 Yoga
09.30 - 14.00 2e Hands kledingwinkel open
11.00 - 12.00 Zumba/Body Fit 12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 Breien 13.00 - 14.30 Hulp bij formulieren invullen

Vrijdag Op vrijdag zijn er géén activiteiten

Voor meer informatie: 045-5723372 of mcdeheksenketel@gmail.com

Adres: Mc de Heksenketel, Mijnzetellaan 6 in Heerlen

Voor meer informatie over Moeder Centrum De Heksenketel kunt u terecht op: http://www.mc-deheksenketel.nl/

Wij zijn ook te vinden op: Facebook


1-2-2017 - Inkijk Februari 2017 Online

Door de INKIJK-redactie is het februari 2017 nummer online gezet.


1-1-2017 - Inkijk Januari 2017 Online

Door de INKIJK-redactie is het januari 2017 nummer online gezet.


Ouder Nieuws

Voor 2016 nieuws klik Hier

Voor 2015 nieuws klik Hier

Voor 2014 nieuws klik Hier

Voor 2013 nieuws klik Hier

Voor 2012 nieuws klik Hier

Voor 2011 nieuws klik Hier

Voor 2010 nieuws klik Hier