Organisaties:

ATD Vierde
Wereld
Raad van
Kerken
Stichting
SCAN
Dekenaal
Missionair
Beraad
Heerlen
Vredesburo
Heerlen
Amnesty
Parkstad
Vredesplatform
Heerlen
Wereldwinkel
Werkgroep
Latijns
Amerika
Heerlen
Heerlen Millennium
Gemeente
Transition Town
Parksjtad