Organisaties:

ATD Vierde
Wereld
Raad van
Kerken
Stichting
SCAN
Missionair
Overleg
Parkstad
Vredesburo
Heerlen
Amnesty
Parkstad
Vredesplatform
Heerlen
Wereldwinkel
Werkgroep
Latijns
Amerika
Heerlen
Heerlen Millennium
Gemeente
Parkstad in Transitie