Hoe zijn wij ontstaan?

Nu er na ruim twee decennia oorlogsellende eindelijk internationale aandacht is voor de verbetering van de situatie in Afghanistan, zijn wij van mening dat pogingen gericht op de wederopbouw van Afghanistan ondersteund moeten worden. Een groep Afghaanse vluchtelingen en Nederlandse sympathisanten trokken zich de afgelopen jaren het lot van Afghanistan aan en verzorgden informatieavonden en organiseerden evenementen waar Afghanen en Nederlanders elkaar konden ontmoeten en elkaars cultuur en achtergrond konden leren kennen.