Wat kunt u doen

U kunt lid worden van het comité.

U kunt deel nemen in de activiteiten van het comité.

U kunt de mogelijkheden voor ondersteuning en financiering van de initiatieven onderzoeken.

U kunt het draagvlak van het comité verbreden door de informatie te verspreiden

U kunt het comité financieel en materieel ondersteunen.