Wat is onze aanpak?

* Een gemengde groep Afghanen en Nederlanders verplichten zich om gedurende een periode van minstens 1 jaar aan dit solidariteitscomité gestalte te geven.
* Een kerngroep coördineert het geheel en neemt initiatieven.
* In maandelijkse bijeenkomsten informeren wij elkaar over de voortgang van zaken.
* Wij inventariseren initiatieven die voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen.
* Wij beschrijven de initiatieven om ze beter in beeld te brengen ten behoeve van potentiële fondsen.
* We zullen een Stichting oprichten om fondsen te kunnen werven.
* Eind 2007 evalueren we onze inzet en activiteiten.