Wij kunnen behulpzaam zijn bij:
- Het maken van werkstukken, scripties en spreekbeurten;
- Het mede organiseren en/of begeleiden van thema-avonden;
- Cursussen: conflicthantering in 6 stappen, consensus besluitvorming, omgaan met ruzie, geweldloos actie voeren;
- Het in bruikleen geven van materiaal ten behoeve van een informatie-stand.