Financiën:
Het Vredesburo is voor haar inkomsten afhankelijk van de verkoop van ma-teriaal en van giften/donaties. Giften en donaties zijn daarom altijd welkom. Misschien behoort een periodieke overschrijving tot de mogelijkheden?

Het gironummer is: 53 83 763
t.n.v.: L. de Groot, Heerlen
o.v.v.: Gift Vredesburo