Vrijwilligers:
Het Vredesburo is geheel afhankelijk van het werk van vrijwilligers/sters. Zij verzamelen de informatie en organiseren en geven bekendheid aan acti-viteiten. Nieuwe medewerkers/sters zijn altijd welkom. Meer medewerkers/
sters betekent meer mogelijkheden.